Reactoare Modulare Mici (SMR)

Dumitru Chisăliţă
Materii Prime / 5 octombrie

Reactoare Modulare Mici (SMR)

Omenirea trebuie să înveţe, repede şi bine, că tehnologia inovativă, care produce energie curată nu strică echilibrul tradiţional. Dimpotrivă. Îl întăreşte. Tradiţia poate fi ţinută în viaţă folosind intuiţia, inovaţia şi dorinţa de a face bine. În acest context Asociaţia Energia Inteligentă a demarat proiectul România Tradiţională cu Energie Curată, prin care încearcă să prezinte soluţiile pentru viitorul României.

Reactoarele modulare mici (SMR) sunt reactoare nucleare avansate care au o capacitate de putere de până la 300 MW(e) pe unitate, ceea ce reprezintă aproximativ o treime din capacitatea de generare a reactoarelor nucleare tradiţionale.

Dar ce este un SMR?

Small - Mic - reprezintă o construcâie care fizic înseamnă doar o fracţiune din dimensiunea unui reactor nuclear convenţional.

Modular - care face posibil ca sistemele şi componentele să fie subasamble realizate într-o fabrică şi transportate pe module într-un loc pentru instalare.

Reactoare - valorifică fisiunea nucleară pentru a genera căldură pentru a produce energie.

Avantajele SMR-urilor?

Multe dintre beneficiile SMR-urilor sunt legate în mod inerent de natura designului lor - mic şi modular. Având în vedere amprenta lor mai mică, SMR-urile pot fi amplasate în locaţii care nu sunt potrivite pentru centrale nucleare mai mari. Unităţile prefabricate de SMR pot fi fabricate şi apoi expediate şi instalate la faţa locului, făcându-le mai accesibile de construit decât reactoarele de mare putere, care sunt adesea proiectate la comandă pentru o anumită locaţie. SMR-urile oferă economii de costuri şi de timp de construcţie şi pot fi implementate treptat pentru a se potrivi cererii crescânde de energie dintr-o anumită zonă.

Acoperirea rapidă a cererii extrem de mare care există în Europa şi România, se poate realiza prin aceste SMR-uri. De asemenea în zonele lipsite de linii suficiente de transport şi cu congestii în reţea, SMR-urile pot fi înlocui investiţiile mari consumatoare de resurse şi timp, prin instalarea într-o reţea regională existentă a unui SMR. Acest lucru este deosebit de relevant pentru microreactoarele SMR concepute pentru a genera energie electrică, de obicei, de până la 10 MW. Microreactoarele au amprente mai mici decât alte SMR şi vor fi mai potrivite pentru regiunile inaccesibile la energie curată, fiabilă şi accesibilă. În plus, microreactoarele ar putea servi ca sursă de alimentare de rezervă în situaţii de urgenţă sau pot înlocui generatoarele de energie care sunt adesea alimentate cu motorină, de exemplu, în comunităţile rurale sau în zonele izolate.

Dezavantale SMR-urilor?

Chiar dacă sunt mai mici, SMR sunt tehnologii nucleare, şi ca atare suferă de minusurile pe care acest tip de energie le are, mai ales în ceea ce priveşte costul, dacă le comparăm cu sistemele de producere a energiei bazată pe eolian şi soare (fără stocare).

Un alt element care trebuie luat îm considerare îl reprezintă reziduurile nucleare, care vor rezulta şi care va trebui să fie depozitat în condiţii de siguranţă.

Cât de sigure sunt SMR-urile?

În comparaţie cu reactoarele existente, proiectele SMR propuse sunt în general mai simple, iar conceptul de siguranţă pentru SMR se bazează adesea mai mult pe sisteme pasive şi pe caracteristicile de siguranţă inerente ale reactorului, cum ar fi puterea redusă şi presiunea de funcţionare. Aceasta înseamnă că în astfel de cazuri nu este necesară nicio intervenţie umană sau sau forţă externă pentru a opri sistemele, deoarece sistemele pasive se bazează pe fenomene fizice, cum ar fi circulaţia naturală, convecţia, gravitaţia şi auto-presurizarea. Aceste tehnologii reduc semnificativ potenţialul de emisii radioactive în mediu, în cazul unui accident.

SMR-urile au un consum redus de combustibil. SMR poate necesita realimentări la intervale de 3 până la 7 ani, în comparaţie cu alimentarea între 1 şi 2 ani pentru centralele convenţionale. Unele SMR sunt proiectate să funcţioneze până la 30 de ani fără realimentare.

Care este statutul SMR-urilor?

Atât instituţiile publice, cât şi cele private participă activ la eforturile de realizare a tehnologiei SMR în acest deceniu. Akademik Lomonosov din Rusia, este prima centrală nucleară plutitoare din lume care a început să funcţioneze comercial în mai 2020, şi produce energie din două SMR de 35 MW. Alte SMR sunt în construcţie sau în stadiul de licenţiere în Argentina, Canada, China, Rusia, Coreea de Sud şi Statele Unite ale Americii.

Peste 70 de modele comerciale SMR dezvoltate în întreaga lume vizează rezultate variate şi aplicaţii diferite, cum ar fi electricitatea, sistemele de energie hibridă, încălzirea, desalinizarea apei şi aburul pentru aplicaţii industriale. Deşi SMR-urile au un cost de capital iniţial mai mic pe unitate, competitivitatea lor economică trebuie să fie dovedită în practică odată ce sunt implementate.

Reprezintă SMR-urile o tehnologie de producere a energiei electrice curată?

SMR şi centralele nucleare oferă atribute unice în ceea ce priveşte eficienţa, economia şi flexibilitatea. În timp ce reactoarele nucleare oferă surse de energie securitară, dispecerabile care pot ajusta producţia în funcţie de cererea de energie electrică, alte surse de energie curată, cum ar fi energia eoliană şi solară, sunt surse de energie variabile care depind de vreme şi de ora zilei. SMR-urile ar putea fi asociate şi creşte eficienţa surselor regenerabile într-un sistem energetic hibrid. Aceste caracteristici poziţionează SMR-urile să joace un rol cheie în tranziţia către energie curată, ajutând totodată ţările să atingă Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Opinia Cititorului ( 4 )

 1. In concluzie Romania este teren de testare

  a micro centralelor nucleare, 

  nemtii inchid toate centralele nucleare,

  in gloria energiei verde si a verzilor 

  1. Ce nu-ti place, ca tara ta mama, Rusia, foloseste deja SMR-uri.

  Deoarece baietii destepti, clujenii de la Nova, vor vinde pielea ursului din padure cu aceasta afacere , va invit sa cititi "aventura" mea cu acesti gainari, ce la facturile de regularizare la gaze nu calculeaza facturile conform Art. 36 din Ordinul nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, conform carora autocitirile reprezinta "consumul efectiv de gaze naturale, determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de către clientul final" si se va factura pe baza autocitirilor.

  Asadar, am trimis e-mail catre corpul de control al PM : 

  "Buna ziua, 

  1. La reclamatiile inregistrate la ANRE cu nr. 1234/20.07.2022 şi nr. 1234/01.08.2022 si ANPC cu nr. 1234/CLUJ din 20.07.2022, am denuntat practica ilicita a NOVA POWER & GAS SRL de a factura pe baza unui consum mediu zilnic intre 2 citiri ale distribuitorului prin care "se recalculează consumurile înregistrate în acest interval pe consumul mediu zilnic realizat, aferent fiecarui interval lunar" in detrimentul prevederilor contractului de furnizare si ale Art. 36 din Ordinul nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, conform carora autocitirile reprezinta "consumul efectiv de gaze naturale, determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de către clientul final" si se va factura pe baza autocitirilor. 

  2. Prin raspunsul ANRE cu nr 1234/16.08.2022, nu se solutioneaza pe fond reclamatia si furnizorul reclamat nu a fost sanctionat pentru practica ilicita reclamata. 

  2.1. Raspunsul catre ANRE al furnizorului reclamat nu contine niciun temei legal al practicii ilicite a NOVA POWER & GAS SRL de a factura pe baza unui consum mediu zilnic intre 2 citiri ale distribuitorului prin care "se recalculează consumurile înregistrate în acest interval pe consumul mediu zilnic realizat, aferent fiecarui interval lunar". 

  2.2. De asemenea, prin afirmatii mincinoase ca am primit raspuns in 3 zile, furnizorul reclamat nu mi-a achitat compensatia datorata pentru nerespectarea standardului de calitate IC4 de 150 lei = 100 lei + 1 zile * 50 lei / zi raportate la data solicitarii 11.07.2022 si data raspunsului primit 20.07.2022, fapte probate in precizarile catre ANRE cu nr. 1234 din data 30.08.2022 la care nu am primit raspuns. 

  3. ANPC nu a raspuns nici dupa 60 de zile la reclamatia cu nr. 1234/CLUJ din 20.07.2022, prejudiciile certe ale practicii ilicite reclamate aduse atat clientului final cat si bugetului de stat prin aplicarea schemei de plafonare si compensare, cu obtinerea ilicita de catre NOVA POWER & GAS SRL a unor insemnate sume de bani, ramanand nesanctionate si nerecuperate. 

  4. Intr-un alt raspuns, contrar cu realitatea juridica reclamata si reglementata de ANRE sau OUG nr. 118/2021, ANPC achieseaza la practica ilicita a NOVA POWER & GAS SRL, practica de facturare nereglemetata nici de ANRE si nici de OUG nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, de a factura pe baza unui consum mediu zilnic intre 2 citiri ale distribuitorului prin care "se recalculează consumurile înregistrate în acest interval pe consumul mediu zilnic realizat, aferent fiecarui interval lunar" in detrimentul prevederilor contractului de furnizare si ale Art. 36 din Ordinul nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, conform carora autocitirile reprezinta "consumul efectiv de gaze naturale, determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de către clientul final" si se va factura pe baza autocitirilor. 

  4.1. Consumul realizat si facturat este intotdeauna aferent unei perioade de timp, astfel Prorata din Art. 2 alin (3)a si (3)b din Ordinul 183/112/173/2022 nu face trimitere nicidecum la "impartirea cantitatii citite la numarul de zile aferente perioadei, rezultand un consum mediu", ci asa cum scrie expres chiar in textul normei, prorata face trimitere la o perioada de timp egala cu "numărul de zile incluse în intervalul respectiv faţă de numărul total de zile de consum facturat" in termenii Art. 2 alin (3)a, respectiv prorata face trimitere la o perioada de timp egala cu "numărul de zile din fiecare lună de consum facturat (o luna avand 28, 30 sau 31 de zile)" in termenii Art. 2 alin (3)b. 

  4.2. Demersul ilicit al ANPC de a reglementa facturarea ilicita pe baza unui consum mediu zilnic intre 2 citiri ale distribuitorului, printr-o interpretare ilicita care adauga la norma juridica a Art. 2 alin (3)a si (3)b din Ordinul 183/112/173/2022, viciind total sensul initial al normei juridice, o aduc pe aceasta cale in atentia Corpului de Control al prim-ministrului, solicitandu-va totodata sanctiuni drastice impotriva conducerii ANPC care a achiesat la schema ilicita de facturare pe baza unui consum mediu zilnic intre 2 citiri ale distribuitorului, o schema nereglementata si care aduce prejudicii certe atat consumatorului final cat si bugetului de stat prin aplicarea schemei de plafonare si compensare. 

  5. Recalcularea autocitirilor prin schema ilicita reclamata, s-a facut cu intentia directa de a prejudicia atat clientul final cat si bugetul de stat prin aplicarea schemei de plafonare si compensare, pentru obtinerea ilicita de catre NOVA POWER & GAS SRL a unor insemnate sume de bani. 

  Astfel, recalcularea autocitirilor prin schema ilicita reclamata este contrara ordinii juridice data de normele ANRE si OUG nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021: 

  5.1. Schema ilicita de facturare prejudiciaza bugetul de stat prin aplicarea schemei de plafonare si compensare, la cantitati mai mari de consum decat consumul efectiv realizat determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de către clientul final si a citirilor distribuitorului, prin medierea consumului lunilor de iarna si a celor de primavara si recalcularea indexilor autocititi pentru perioade in care pretul contractual a fost mai mic decat decat cel plafonat si compensat si nu s-a aplicat OUG nr. 118/2021 si redistribuirea consumului efectiv realizat pentru perioade in care s-a aplicat OUG nr. 118/2021, la tarife mai mari decat cele contractuale in perioada anterioara si la cantitati mai mari de consum decat consumul efectiv realizat determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de către clientul final. 

  5.2. Schema ilicita de facturare prejudiciaza bugetul de stat prin aplicarea schemei de plafonare si compensare, de asemenea la cantitati mai mici de consum decat consumul efectiv realizat determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de către clientul final si a citirilor distribuitorului, in cazul clientilor finali care initial nu se incadrau la consumul lunar pentru compensare si se vor incadra ulterior si ilicit prin recalcularea consumului pe baza unui consum mediu zilnic a lunilor de iarna cu lunile de primavara. 

  6. Va solicit sa efectuati controlul la ANRE si ANPC pentru a recupera prejudiciul cert si a sanctiona practica ilicita de facturare reclamata prin care au fost aduse prejudicii certe atat clientului final cat si bugetului de stat prin aplicarea schemei de plafonare si compensare, sa sanctionati drastic conducerile ANRE si ANPC care fie nu a solutionat pe fond (ANRE), fie nu a solutionat deloc si chiar a achiesat (ANPC), intr-o reclamatie similara, la practica ilicita de facturare reclamata, cu obligarea ANRE si ANPC de a reintra in legalitate si a sanctiona furnizorul reclamat pentru practica ilicita de facturare reclamata si a obliga furnizorul reclamat sa factureze legal pe baza prevederilor contractului de furnizare si ale Art. 36 din Ordinul nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, conform carora autocitirile reprezinta "consumul efectiv de gaze naturale, determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de către clientul final" si se va factura pe baza autocitirilor, cu recuperarea prejudiciilor certe aduse atat clientului final cat si bugetului de stat prin aplicarea schemei de plafonare si compensare. 

  7. Conform OUG nr. 87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, Art. 13. alin. (6) Raportul de control şi nota de informare se comunică, după caz, organului de urmărire penală competent atunci când există indicii cu privire la săvârşirea unei posibile infracţiuni, cu respectarea prevederilor legale incidente. 

  Va multumesc pentru solutionare 

  Dacă sunt așa de bune de ce nu e SUA, cei care îl vor construi la noi, nu e plină de astfel de reactoare.

GALA BURSA 2022
Avocat Ianul Alexandra
Apanova
BTPay
Electromagnetica
DIGI
arsc.ro
roovi.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

09 Dec. 2022
Euro (EUR)Euro4.9211
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6615
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9963
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7073
Gram de aur (XAU)Gram de aur268.9159

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro