Crypto

Roxana Mînzatu, ministrul Fondurilor Europene - prezentă la Cluj, la conferinţa "Pactul pentru Muncă"

A consemnat EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Fonduri Europene / 09 septembrie 2019

Roxana Mînzatu, ministrul Fondurilor Europene

Roxana Mînzatu, ministrul Fondurilor Europene

"Toate statele UE se confruntă cu problema tinerilor lipsiţi de şanse şi oportunităţi"

Criza forţei de muncă din ţara noastră şi reducerea deficitului de personal sunt subiectele care ocupă agenda seriei de conferinţe "Pactul pentru Muncă - O soluţie pe termen lung pentru diminuarea deficitului forţei de muncă", organizate de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) şi Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG), în parteneriat cu ziarul BURSA, în această toamnă. Ministrul Fondurilor Europene Roxana Mînzatu, alături de alte autorităţi, antreprenori, manageri de top ai marilor companii, reprezentanţi ai municipalităţilor, specialişti în domeniu vor încerca să identifice soluţii pentru susţinerea angajatorilor şi angajaţilor, în cadrul evenimentelor care urmează să se desfăşoare la Cluj, Iaşi şi Bucureşti.

În cadrul conferinţei de la Cluj, prima din seria de trei care urmează să aibă loc în locaţiile menţionate, va fi prezentat şi lansat "Studiul privind ocuparea forţei de muncă din România în contextul UE. Analiza celor mai recente date", realizat de Asociaţia de Analiză Decizională şi Strategică. Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca, este aşteptat să deschidă conferinţa.

Peste 5000 de locuri de muncă sunt disponibile doar în capitala Transilvaniei, Clujul fiind unul dintre oraşele ţării care duc o acută lipsă de forţă de muncă. Domeniile unde este nevoie de forţă de muncă sunt diverse, însă cea mai căutată profesie este cea de programator.

Concluziile discuţiilor se vor concretiza în ceea ce s-ar putea numi un "Memorandum of Understanding", agreat şi susţinut de toti participanţii la dezbateri.

Primul eveniment de acest gen va avea loc miercuri, 11 septembrie, în Cluj Napoca, acesta fiind urmat de conferinţele din 19 septembrie - la Iaşi, respectiv 30 septembrie - la Bucureşti.

Despre situaţia din piaţa muncii, dar şi despre ceea ce se aşteaptă de la evenimentele menţionate ne-au vorbit ministrul Fondurilor Europene Roxana Mînzatu şi Cristina Chiriac, fondatoarea CONAF.

"Toate statele UE se confruntă cu problema tinerilor lipsiţi de şanse şi oportunităţi"

Reporter: Care este contribuţia Ministerului Fondurilor Europene la eforturile de stopare a crizei forţei de muncă?

Roxana Mînzatu: Toate statele Uniunii Europene se confruntă cu problema tinerilor NEETs (Not in Employment, Education or Training) şi dezvoltă strategii pentru a putea să-i integreze pe piaţa muncii. Ei sunt tinerii lipsiţi de şanse şi oportunităţi, iar ieşirea din acest cerc vicios se poate face numai prin dobândirea unor competenţe care să le permită accesul la locurile de muncă. În România sunt aproximativ 200.000 de NEETs cu vârste cuprinse între 16 şi 24 ani a căror unică pers­pectivă ar fi calificarea într-un anumit domeniu şi certificarea competenţelor dobândite.

Pentru rezolvarea acestei probleme, Ministerul Fondurilor Europene are mai multe variante la dispoziţie care le poate oferi tinerilor NEETs o şansă la integrarea şi angajarea acestora. În actuala perioadă de programare (2014-2020) banii europeni sunt disponibili prin intermediul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, prin axele prioritare 1,2,3 şi 6. O sumă de circa 2,49 miliarde euro este disponibilă pentru finanţarea intervenţiilor ce au în vedere creşterea gradului de ocupare a acestor tineri prin intermediul POCU. Până în prezent, au fost lansate 43 de apeluri de propuneri de proiecte (din care 7 relansări), care vizează stimularea ocupării forţei de muncă, apeluri de propuneri de proiecte ce însu­mează 2,14 miliarde euro.

Reporter: Cum pot fi dobândite aces­te competenţe şi ce măsuri sunt prevăzute pentru acest lucru?

Roxana Mînzatu: Programul dedicat prevede următoarele:

- Axa 1- Iniţiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, care are ca obiective specifice în cadrul acestei priorităţi de investiţii:

> creşterea ocupării tinerilor NEETs (Not in Employment, Education or Training - nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ sau formare profesională) şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidenţa în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia);

> îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-24 ani, cu rezidenţa în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia).

- Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, care vizează:

> creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregis­traţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile (Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);

> îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile (Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);

> creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare.

- Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi:

> Îmbunătăţirea accesului egal la în­văţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor forţei de muncă şi promovarea unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite;

> Facilitarea Accesului la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin iniţiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forţei de muncă;

> Dezvoltarea de activităţi independente, antreprenoriat şi crearea de întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare;

> Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

- Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe OS 6.11 - 6.16, ce presupune următoarele tipuri de măsuri cu impact asupra pieţei muncii:

> Activităţi menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevi din mediul rural/comunităţile dezavantajate socio-economic;

> Activităţi suport menite să conducă la creşterea calităţii educaţiei obligatorii;

> Activităţi menite să readucă în sis­temul de educaţie şi formare tineri şi adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie;

> Îmbunătăţirea accesului egal la în­văţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile (Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);

> creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare.

- Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi:

> Îmbunătăţirea accesului egal la în­văţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor forţei de muncă şi promovarea unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite;

> Facilitarea Accesului la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin iniţiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forţei de muncă;

> Dezvoltarea de activităţi independente, antreprenoriat şi crearea de întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare;

> Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

- Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe OS 6.11 - 6.16, care presupune următoarele tipuri de măsuri cu impact asupra pieţei muncii:

> Activităţi menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevi din mediul rural/ comunităţile dezavantajate socio-economic;

> Activităţi suport menite să conducă la creşterea calităţii educaţiei obligatorii;

> Activităţi menite să readucă în sis­temul de educaţie şi formare tineri şi adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie;

> Îmbunătăţirea accesului egal la în­văţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor forţei de muncă şi promovarea unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite prin:

✓ Creşterea participării la programele de formare profesională iniţială, în special pentru elevii/ucenicii care provin din comunităţi dezavantajate, cu accent pe mediul rural şi cei aparţinând minorităţii roma;

✓ Creşterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale;

✓ Îmbunătăţirea utilităţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă şi consolidarea sistemelor de educaţie şi formare profesională şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi crearea şi dezvoltarea de sisteme de învăţare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învăţare duale şi de ucenicie:

✓ Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;

✓ Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În cadrul acestor 43 de apeluri de propuneri de proiecte au fost contractate până la data prezentei un număr de 474 de contracte, cu o valoare totală a sprijinului financiar nerambursabil de 1,44 miliarde euro. Totodată, un număr de 47 de proiecte se află în faza de contractare, valoarea însumată a asistenţei financiare nerambursabile aferente acestor 47 de proiecte fiind de aproape 39,5 milioane euro.

Reporter: Ce consideraţi că ar trebui făcut pentru a acoperi deficitul de forţă de muncă din ţara noastră?

Roxana Mînzatu: Continuarea finanţării măsurilor în domeniul forţei de muncă, astfel că până la sfârşitul acestui an, în cadrul POCU este prevăzută lansarea mai multor apeluri de proiecte, cu o alocare de 434.428.075,33 euro.

Reporter: Ce demersuri se fac, la nivel guvernamental, pentru readucerea în ţară a românilor plecaţi să lucreze în străinătate?

Roxana Mînzatu: În ceea ce priveşte demersul de repatriere a forţei de muncă, menţionăm faptul că, prin Programul Ope­raţional Capital Uman 2014-2020, au fost contractate 32 de proiecte ce vizează dezvoltarea de noi afaceri de către persoa­nele plecate în străinătate. În cadrul aces­tor 32 de proiecte se află în faza de dezvoltare un număr de 1.050 de afaceri.

Reporter: Există demersuri pentru înfiinţarea de şcoli noi profesionale şi în ce domenii?

Roxana Mînzatu: Referitor la învăţământul profesional şi tehnic, sunt în plină perioadă de depunere proiectele ce vizează participarea elevilor şi studenţilor la programe de învăţare la locul de muncă. În cadrul acestor apeluri de propuneri de proiecte se are în vedere participarea elevilor/studenţilor la programe de învăţare la locul de muncă, programe de învăţare relevante pentru piaţa muncii la nivel local/regional. Pentru asigurarea unui grad ridicat de relevanţă a programelor de învăţare cu nevoile pieţei muncii sunt stimulate acele proiecte care propun dezvoltarea de programe de învăţare la locul de muncă în domeniile identificate ca şi competitive prin Strategia Naţională de Competitivitate şi anume Turism şi ecoturism; Textile şi pielărie; Lemn şi mobilă; Industrii creative; Indus­tria auto şi componente; Tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţii; Procesarea alimentelor şi băuturilor; Sănătate şi produse farmaceutice; Energie şi management de mediu; Bioeconomie, Biofarmaceutică şi biotehnologii; Construcţii. În cadrul acestor apeluri de propuneri de proiecte se are în vedere sprijinirea unui număr de aproximativ 19.600 de elevi şi a unui număr de aproximativ 6.000 de studenţi, pentru a participa la programe de învăţare la locul de muncă.

De asemenea, în cadrul Programul Operaţional Capital Uman este prevăzută o alocare de aproximativ 40 milioane euro pentru dezvoltarea sistemică a învăţământului profesional şi tehnic în concordanţă cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel naţional, regional şi local.

Reporter: Mulţumesc!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Crypto

Supliment dedicat pieţei monedelor digitale
Dezbaterea online “Exporturile, în primul rând!”
BTPay
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
BITCOIN ROMANIA

Curs valutar BNR

03 Mar. 2021
Euro (EUR)Euro4.8768
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4048
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6412
Gram de aur (XAU)Gram de aur223.8538

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Hidroelectrica
Concurs de idei de afaceri inovative ”Money is Funny” – ÎNSCRIERI
www.hipo.ro
HackITall2
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro