AMENDATĂ DE ANPC,Raiffeisen va trebui să modifice contractele de credit în CHF

EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 16 octombrie 2017

Raiffeisen va trebui să modifice contractele de credit în CHF

Banca spune că va contesta decizia ANPC

ANPC: "Analizele economice aveau la bază exclusiv calcule referitoare la indicatori de profit şi nu au ţinut cont de eventualele variaţii ale cursului sau ale ratei dobânzii"

Raiffeisen Bank va fi obligată să modifice contractele de credit în franci elveţieni (CHF), după ce Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a sancţionat banca pentru practici incorecte şi va emite un ordin de încetare a acestora.

Decizia ANPC vine în urma solicitărilor făcute de Guvernul Tudose şi de Administraţia Prezidenţială, care au cerut Autorităţii pentru Protecţia Consumatorului să soluţioneze un memoriu al Grupului Clienţilor cu Credite în CHF (GCCC).

Acesta face referire la apariţia în spaţiul public, în luna iulie, a unor documente atribuite Raiffeisen Bank, care arată strategia băncii de acordare a creditelor în franci elveţieni (CHF).

O adresă emisă de ANPC în atenţia GCCC arată: "Referitor la sesizările dumneavoastră transmise către Secretariatul General al Guvernului, respectiv către Administraţia Prezidenţială, redirecţionate către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (...) formulate împotriva Raiffeisen Bank SA, vă informăm faptul că, din verificările efectuate, echipa de control a identificat încălcări ale Legii 363/2007 privind practicile comerciale incorecte, motiv pentru care operatorul economic a fost sancţionat contravenţional, fiind dispusă măsura de încetare a practicilor comerciale incorecte. Menţionăm faptul că operatorul economic de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a contesta la instanţa competentă sancţiunea şi măsura dispusă".

Specialiştii din domeniu ne-au explicat că, potrivit acestei decizii, ANPC va obliga banca să schimbe contractele de credit în franci elveţieni şi să elimine clauzele care prevăd respectivele practici. În acelaşi timp, consumatorii afectaţi au posibilitatea să solicite în instanţă recalcularea dobânzilor şi returnarea sumelor de bani plătite în mod necuvenit.

Reprezentanţii Raiffeisen Bank ne-au transmis că vor contesta rezoluţia ANPC.

O serie de documente atribuite Raiffeisen Bank s-au scurs în mediul online, în luna iulie, GCCC apreciind că, potrivit acestora, banca avea în plan să îşi acopere riscurile prin introducerea în contractul de credit a unei clauze care i-a permis să modifice dobânda după bunul plac.

Debitorii susţineau, la vremea respectivă: "La un an distanţă, dobânzile din contractele de credit au fost majorate cu cel putin 1-2%. Angajaţii erau instruiţi să justifice clienţilor majorarea dobânzii, chiar dacă era, de fapt, pur şi simplu discreţionară. Creditul CHF mai ieftin a devenit un credit de două ori mai riscant, atât din cauza creşterii cursului de schimb, dar şi din cauza majorării ratei dobânzii. În plus, a devenit, începând cu al doilea an de creditare, mult mai scump decât la data încheierii contractului, ţinând cont că dobânda se calculează anual, iar perioada de rambursare era de cel puţin 15 ani, uneori chiar 35-40 de ani".

Documentele citate arătau că, în februarie 2009, Comitetul pentru Active şi Pasive al Raiffeisen Bank a aprobat o nouă structură de preţuri pentru creditele garantate achiziţionate începând cu data de 1 februarie 2008, care vizează creşterea dobânzilor la creditele în franci elveţieni. Unul dintre ele, datat cu 10 mai 2007, detalia un program de repricing pentru creditele acordate în 2006, care prevedea trei etape, ultimele două dintre acestea vizând creşteri de dobânzi - în septembrie 2007 şi, respectiv, în ianuarie 2008 - pentru creditele în CHF acordate anterior.

ANPC: "Raiffeisen Bank nu a depus toate diligenţele în relaţia cu consumatorul"

Procesul verbal încheiat de ANPC şi intrat în posesia ziarului BURSA arată, printre altele, că, din memoriul GCCC, reiese faptul că, în perioada 2006-2008, pliantele Raiffeisen Bank şi ofiţerii bancari prezentau francul elveţian ca fiind cea mai stabilă monedă şi ofereau credite ipotecare ce urmau să fie rambursate în plăţi lunare pe o perioadă de 20-30 de ani, aducând ca argument evoluţia comparativă CHF/RON şi EURO/RON doar din ultimii trei ani dinainte de data lansării ofertelor de creditare în CHF.

Procesul verbal citat mai subliniază: "Raiffeisen Bank dorea să acorde cât mai multe credite în cuantum cât mai mare şi a acordat credite cu dobânzi situate, la origine, sub nivelul pieţei, dar cu termene lungi, ca să îşi permită consumatorul să ia credit, stipulând în contract clauza de majorare discreţionară a dobânzii după primul an de graţie, ceea ce a determinat o majorare treptată a gradului de îndatorare. Raiffeisen Bank a setat în sistem mărirea automată a dobânzilor atunci când creditele împlineau un an de la acordare, justificând această practică printr-o clauză introdusă în contract prin care să-şi justifice majorarea unilaterală a dobânzii. Astfel, banca a planificat revizuirea discreţionară a dobânzii la nici două luni după acordarea creditelor, în perioada 1.02.- 18.12.2008. Banca ştia, deja, în ianuarie 2007, că din anul al doilea va încasa sume mai mari din dobânzi majorate, deşi nu le majora în relaţie cu evoluţia LIBOR, ci pur şi simplu pentru a-şi creşte profiturile prin supraîndatorarea clienţilor. Grupul Clienţilor cu credite în CHF subliniază faptul că banca a planificat această practică înşelătoare instruind angajaţii din agenţii despre modul în care să motiveze creşterea dobânzilor dacă ar fi întâlnit clienţi care aveau intenţia de a refinanţa creditele la alte bănci".

Echipa de control a constatat faptul că banca nu a depus toate diligenţele în relaţia cu consumatorul, dând dovadă "de o totală lipsă de preocupare faţă de gradul de îndatorare a consumatorilor". ANPC mai subliniază, în procesul verbal citat: "În perioada februarie - decembrie 2008, Raiffeisen Bank a acordat 914 credite cu dobânda promoţională de 4,6% şi setase în sistem faptul că, peste un an, rata dobânzii va fi de 5,4% (informaţie care, potrivit ANPC, nu a fost comunicată vreunui consumator) pentru ca, ulterior, să o majoreze cu 5,6%. Conform contractului, debitorul ar fi putut să opteze pentru dobânzi fixe, însă această opţiune nu era în acelaşi câmp vizual astfel încât consumatorul să accepte respectiva variantă (8,6%/an, respectiv 14%/3 ani). Din cele sesizate, reiese faptul că banca folosea această practică la întreg portofoliul de credite (inclusiv lei şi euro). (...) Impactul a fost asupra 9.658 de clienţi afectaţi, reprezentând 389,2 milioane euro. Comisarii au solicitat un punct de vedere privind aspectele semnalate de către Grupul cu credite în CHF în care banca, deşi afirmă că «decizia băncii de a oferi astfel de credite a avut la bază o analiză obiectivă a evoluţiei atât a cursului de schimb, cât şi a ratei dobânzii, care dovedeau stabilitatea monedei CHF, ceea ce dovedeşte că nu au existat intenţii comerciale înşelătoare în raport cu consumatorii, iar analiza riscului s-a efectuat în mod responsabil», în realitate se poate constata că toate analizele economice aveau la bază exclusiv calcule comerciale bazate pe indicatori de profit şi nu au ţinut cont de eventualele variaţii ale cursului sau ale ratei dobânzii, respectiv nu au avut în vedere menţionerea unei relaţii corecte cu consumatorii, prin expunerea acestora la un risc de neplată considerabil şi afectând, astfel, o mare parte din portofoliul de credite denominate în CHF".

Documentul citat subliniază că, într-unul din punctele sale de vedere, Raiffeisen Bank spune că nu exclude situaţia în care "aceste originale să fi fost sustrase de persoana/persoanele care au transmis către presă aceste documente. Menţionăm că Raiffeisen Bank SA a sesizat organele de cercetare penală pentru a se verifica în ce măsură sunt întrunite elementele unei infracţiuni în legătură cu serviciul şi/sau cu divulgarea secretului profesional". În acest context, ANPC subliniază că "banca nu neagă veridicitatea documentelor care au apărut în presă".

Procesul verbal al autorităţii mai arată, printre altele: "În Codul Consumului, conform art. 8, operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii sigure, care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească practici comerciale abuzive. Din art. 48 rezultă că orice consumator trebuie să fie informat despre riscurile la care este supus prin folosirea normală sau previzibilă a bunurilor. De asemenea, conform art. 27, consumatorii beneficiază, printre altele, de următoarele drepturi: a) de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le aducă atingere drepturilor şi intereselor legitime; b) de a fi informaţi complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, iar, conform art. 45, consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională între produsele şi serviciile oferite, în conformitate cu interesele lor economice şi de altă natură şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină siguranţă şi securitate. Similar, potrivit art. 3 din O.G nr. 21/1992, consumatorii au dreptul de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea, ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime, precum şi de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor.

În ceea ce priveşte sesizarea cu privire la publicitatea făcută de către Raiffeisen Bank prin care banca prezenta francul elveţian ca fiind cea mai stabilă monedă, potrivit art. 39 din acest Cod, statul, prin mijloacele sale, are ca scop protejarea consumatorilor la achiziţionarea de produse şi servicii, precum şi protejarea interesului public general împotriva publicităţii înşelătoare, a consecinţelor negative ale publicităţii şi stabileşte condiţiile în care este permisă publicitatea comparativă.

Aşadar, se constată că banca nu a depus toate diligenţele în vederea respectării obligaţiilor de a anunţa public existenţa unor pericole la adresa consumatorilor".

Pentru că nu au avut posibilitatea reală de negociere cu comercianţii, consumatorii ar fi trebuit să fie informaţi, clauzele contractuale să fie clare, uşor inteligibile şi fără echivoc, întrucât numai în acest fel se putea considera că ei contractau creditul în cunoştinţă de cauză, având conştiinţa faptului că se obligă şi îşi asumă condiţiile pre-redactate de comercianţi, inclusiv riscurile, conform sursei citate. Aceasta arată că omisiunea informării, "gravă în sine, date fiind consecinţele de tipul hazardului moral ale acesteia, este depăşită, totuşi, în gravitate, de practicile înşelătoare ale comercianţilor".

În aceste condiţii, conform procesului verbal al ANPC, agenţii constatatori propun măsura de încetare a practicii comerciale incorecte, prevăzută în Legea 363/2007.

Raiffeisen: "Banca a respectat întotdeauna legislaţia aplicabilă contractelor cu toţi clienţii săi"

Reprezentanţii Raiffeisen Bank ne-au transmis, în vară, că, în primul rând, investighează autenticitatea "documentelor" apărute în spaţiul public, menţionând: "În cazul în care unele dintre acestea se dovedesc a fi copii ale unor documente interne autentice, vom investiga modul în care acestea au putut fi sustrase. Ne preocupă securitatea informaţiilor gestionate de bancă, iar în măsura în care vom avea indicii asupra unor persoane care să fi încălcat procedurile interne, le vom furniza instituţiilor abilitate".

Sursele citate ne-au declarat: "În ceea ce priveşte discuţiile referitoare la interpretarea conţinutului acestor documente, facem următoarele precizări:

- Raiffeisen Bank a respectat întotdeauna legislaţia aplicabilă contractelor cu toţi clienţii săi; reamintim că, pe parcursul derulării contractelor de credit cu consumatorii, încheiate din 2006 până în prezent, au intervenit modificări legislative semnificative, în unele cazuri aplicabile inclusiv contractelor în derulare. Astfel, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori nu avea prevederi care să interzică băncilor utilizarea unor dobânzi variabile (fără obligaţia utilizării unei anumite formule de calcul), ba chiar începând cu sfârşitul anului 2006 a permis în mod expres o astfel de variaţie. Evenimentul care a permis contestarea ulterioară a unor clauze privitoare la dobândă, la nivelul întregului sistem, a fost intrarea în vigoare a OUG 50/2010, cu aplicare la toate creditele, inclusiv cele aflate în derulare la acel moment;

- În momentul în care oricare dintre aceste prevederi legislative a intrat în vigoare, contractele au fost adaptate corespunzător;

- Începând din anul 2009, după ce criza pieţelor financiare şi-a produs efectele inclusiv prin creşterea drastică a costului finanţării pentru instituţiile financiare, acest fapt nu avea cum să nu se reflecte, cel puţin parţial, în costurile creditelor cu dobândă variabilă, indiferent de moneda în care au fost acordate;

- În acelaşi timp, am propus în mod pro-activ, începând din 2009, o serie de măsuri de uşurare a poverii financiare pentru clienţii aflaţi în dificultate de a rambursa creditele, chiar dacă aceasta a însemnat costuri suplimentare de capital şi diminuarea veniturilor băncii;

- Portofoliul de credite în CHF nu a reprezentat şi nu reprezintă o cifră semnificativă în bilanţul băncii; din totalul creditelor acordate clienţilor noştri persoane fizice, cele în moneda CHF reprezintă 9%. Numărul acestor credite era de aproximativ 7.700 în 2015, astăzi mai sunt circa 5.700, dintre care circa 40% au fost restructurate cel puţin o dată. Diferenţa o reprezintă credite rambursate între timp de către clienţi, respectiv credite convertite în lei, pe baza soluţiilor oferite de către bancă şi acceptate de clienţi ca fiind avantajoase pentru ei;

- Mesajul nostru pentru clienţii cu credite în CHF sau orice altă monedă este acelaşi ca întotdeauna: dacă au orice solicitare sau problemă legată de derularea unui contract de credit, suntem aici pentru ei".

Unul din documentele interne atribuite Raiffeisen Bank, la care ANPC face referire, menţionează: "În cazul în care clienţii solicită explicaţii suplimentare privind creşterea dobânzii şi doresc refinanţarea creditului (printr-un credit de la altă bancă), se pot aduce următoarele argumente:

- Clientul ar trebui să nu uite că dobânda oferită de celelalte bănci este fixă pe primul an şi se va mări după primul an de creditare. Dacă s-ar refinanţa acum la altă bancă vor suporta nişte costuri destul de importante (...) care pot ajunge la 2000-2500 de euro pentru un credit mediu de 30.000 de euro, pentru a beneficia de o dobândă mai mică doar pentru un an, după care se vor găsi în aceeaşi situaţie;

- Clientul ar trebui să se uite atât la dobândă, cât şi la comisioanele percepute de concurenţă (comisioane de administrare lunară sau anuală, comision de acordare credit). Dacă vor lua în calcul şi aceste comisioane, vor vedea că ajung la aceeaşi dobândă pe care o au acum la Raiffeisen sau chiar la o dobândă mai mare;

- Dacă decid să refinanţeze creditul pe care îl au acum la RBRO, ar trebui să se gândească şi la costuri: 3% - comision de rambursare anticipată, taxă de analiză dosar la cealaltă bancă, taxă raport pe evaluare, taxe notariale care pot fi substanţiale, comision de acordare. Dacă totalizează aceste sume şi împart la perioada de creditare, vor vedea că suma lunară de plată va fi aceeaşi sau chiar mai mare;

- Clientul a beneficiat de o dobândă promoţională în primul an, care i-a permis încadrarea la un credit mai mare. Acum, dobânda a devenit variabilă şi a fost adusă la nivelul de piaţă. Însă, se poate spune clientului, pentru cei care au credite mortgage în EUR, că oricum beneficiază de o dobândă bună (8,5% faţă de 9% cât este dobânda în momentul de faţă în oferta curentă a băncii - pentru dobânda revizuibilă)".

Opinia Cititorului ( 21 )

 1. Dupa parerea mea trebuia sa suspende activitatea banci pe teritoriul Romaniei.

  Am furat, imi cer scuze va dau bani inapoi si viata merge in continuare? Aceasta e gandirea banci? 

  10 ani ii trebuie Anpc-ului sa se prinda ca banca fura? Sunt incompetenti? De ce nu s-au prins peste 20 de ani cand contractele expira?

  Cat a primit banca amenda? 

  1. 50000lei

   Nici macar SCUZE nu au prezentat nesimtitii astia. In esenta este vorba de furt calificat (programat chiar) si trebuie sanctionat ca atare. Suspendarea ar fi o masura justa si care se impune din plin. BNR-ul ce zice de hotia asta, ca doar el si numai el "supraveghea atent" pentru linistea romanilor? Altii care nici macar scuze nu au prezentat!

   Cat la 5 sau la 2 Imm-uri.

   Ce spate au! 

   Cat a platit efectiv ?

   Trepuiau anchetati pentru delapidare, distrugerea econoniei,dar cine sa-i purece? Catelusi nostri. Nu au marionetele astea curaj sa se puna cu bancile, De fiecare data fac putin fum , bancile vor face recurs si vor castiga.

  In sfarsit au recunoscut neoficial ca au furat in perioada 2009-2013 din contul meu 3000 ron - returnati sapatamana trecuta dupa 30 mailuri si 20 de scrisori

  Mi-au debitat contul ilegal pentru 3 asigurari - returnarea s-a facut doar pentru 2 

  1. Nu au recunoscut ci au fost dovediti!

   Hotul e tot hot

   au returnat doar pentru 2 

  Raiffeisen este cea mai ticaloasa banca. Taiati i capul si restul ticaloaselor se vor pocai

  1. Corect.

   Arabi taie mana pentru furt. 

  Raiffeisen fura si statul roman prin transferul profitului , are portoflii de credite performante vandute la o entitate din grup RIEEF care incaseaza 90% din dobanda si 10% raman in tara, gestiunea creditelor se face tot la Raiffeisen , dosarele de credit nu pleaca din tara , in caz de neplata la credit se face operatiunea invers Raiffeisn cumpara creditul . ANAF-ul chiar nu vede asta sau nu vrea sa vada ?

  1. Nu are voie.

   Trebuie sezizat DNA-ul , Grohaici trebuie anchetat pentri inselatorie si subminarea economiei naţionale

  Contractele astea ilegale au fost facute in Raiffeisen pe vremea când mare vicepresedinte era unul Burduja! de ce nu-l intreaba nimeni de sanatate?

  Clar este vorba de înșelăciune, atît în dauna clienților cît și în dauna celorlalte banci, care au fost scoase din piața prin acest tip de practica. Au coborât nivel de preț, au livrat contractele și au blocat clientul într-o relație captiva, un fel de sclavie moderna. Se impune inclusiv sesizarea consiliului concurenței, iar o amenda de 5% din CA ar fi bine venita.

  1. Corect

   Groningen fura, minte si inseala si astea il fac sa se creada destept, frumos si sportiv, un fel de Sobolewski olandez.

   Grohaici trebuie anchetat pentru subminarea economiei naţionale.

  Acesta poate fi calificat ca atentat la siguranța naționala ca si stabilitatea economiei țării si cartel bancar mafiot pt ca au țintit toate bancile prin aceste credite in chf in pătura de mijloc a țării si aproximativ cam 50% din clasa de mijloc a țării a fost păcălită cu aceste credite si astfel făcuți sclavii băncilor pt ca aveau codul civil de partea lor ,bine-nțeles făcut cu sudoarea șpăgilor date către parlamentari ,așa ca distrugând o clasa de mijloc deveneam din 3 clase 2 si astfel erau discrepante salariale mari între clasa mică si cea mare si apărea conflictul care aveau grija sa il mențină si întindă pana trecea contractul adică 25-30 de ani si sa nu ne gândim noi ca va fi mai bine ! Dar teapaaa, veni Zamfir si Piperea p si le puse sula in coasta bancherilor cu DIP.

  Cu titlu comparativ: din 1,000,000 de oameni pe care ii intalnesti in viata, e de-ajuns sa omori unul singur si ajungi in puscarie. Nu inteleg de ce nu conteaza 9% din portofoliul de credite, 9% de vieti nenorocite intentionat, conform unui scenariu planificat cu ani inainte. Vorbim de inselatorie planificata atent, in detaliu, cu unicul scop de a-si mari veniturile cu pretul vietilor atator oameni (uneori la propriu!). Asta de ce nu este grav?! Si care este diferenta, din aceasta perspectiva, si de ce nu "vede" nimeni nimic si nicio institutie nu ia nicio masura reala de a ne proteja cat de putin?

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Înăuntrul Bursei de Valori din Bulgaria

Videoconferinţa “Sănătate şi FARMA - Sistemul sanitar, sub valul al IV-lea”
Dtlawyers
BTPay
Apanova
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Oct. 2021
Euro (EUR)Euro4.9488
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2570
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.6067
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8649
Gram de aur (XAU)Gram de aur243.4131

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

eximbank.ro
certificateorigine.ro
gerocossen.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
invietraditia.ro
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro