ASF a amendat-o pe Carmen Popa, după ce i-a validat raţionamentul privind convocarea AGOA SIF Oltenia

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 09 noiembrie 2020

ASF a amendat-o pe Carmen Popa, după ce i-a validat raţionamentul privind convocarea AGOA SIF Oltenia

Evaluarea riscurilor în procesul decizional nu constituie o faptă abuzivă, nici o faptă neloială, ci îndeplinirea unei obligaţii legale, spune fostul administrator al SIF-ului din Craiova într-o adresă trimisă Autorităţii

Toate riscurile juridice şi de piaţă pe care le-a anticipat şi expus către ASF s-au produs şi se menţin, apreciază Carmen Popa

Administratorii au obligaţia de loialitate faţă de interesul superior al societăţii şi al tuturor categoriilor de acţionari, fiindu-le interzis să fie loiali doar unui grup de acţionari, mai spune fostul administrator al SIF5

Tudor Ciurezu, Anina Radu şi Carmen Popa au discutat personal cu membrii conducerii superioare a SIF Banat-Crişana, propunându-le să renunţe la cererile de chemare în judecată şi să fie de acord cu convocarea AGOA în vederea alegerii celor cinci membri ai Consiliului, conform Actului Constitutiv modificat în temeiul Hotărârilor AGEA din 9 mai 2020, dar propunerile s-au izbit de un refuz iraţional, fapt ce a fost transmis vicepreşedintelui ASF Gabriel Grădinescu, se arată într-un document intrat în posesia Ziarului BURSA.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a sancţionat-o recent pe Carmen Popa cu o amendă de 60.000 de lei, pe motivul că nu şi-a îndeplinit atribuţiile ce îi reveneau ca administrator al SIF Oltenia (SIF5), respectiv a afectat dreptul SIF Banat-Crişana (SIF1) şi SIF Muntenia (SIF4) de a obţine convocarea adunării acţionarilor SIF5, după ce în prealabil îi validase raţionamentul privind desfăşurarea AGA, reiese din mai multe documente intrate în posesia Ziarului BURSA.

Dacă Carmen Popa a scăpat cu o amendă de "numai" 60.000 de lei, în condiţiile în care Autoritatea a găsit circumstanţe atenuante în conduita sa, Tudor Ciurezu, Nicolae Stoian şi Anina Radu, membri ai Consiliului de Administraţie al SIF Oltenia până în 12 octombrie, au fost sancţionaţi cu câte 130.000 de lei.

Practic, ASF i-a amendat pe foştii administratori ai SIF Oltenia pentru că nu au convocat acţionarii în vederea alegerii unui Consiliu format din şapte persoane, conform solicitării SIF1&4 din 11 iunie, după ce chiar Autoritatea, prin vicepreşedintele Gabriel Grădinescu, transmisese conducerii SIF Oltenia că trebuie să convoace acţionarii pentru alegerea unui board format din cinci membri.

"Având în vedere emiterea autorizaţiei ASF nr.155/26.08.2020, prin care a fost aprobată noua formă a Actului Constitutiv al SIF Oltenia, societatea urmează să convoace AGOA pentru alegerea Consiliului de Administraţie format din cinci membri, astfel cum s-a aprobat prin Hotărârea AGEA societăţii din 9.05.2019 şi să asigure derularea acesteia cu prevederile legale incidente", se arată într-o adresă a ASF din 28 august, semnată de Grădinescu, prin care se răspundea unei scrisori trimise de conducerea SIF Oltenia către Autoritate în 20 august.

ASF intenţiona să-i sancţioneze pe cei patru administratori ai SIF Oltenia înainte de jumătatea lunii septembrie, după cum reiese dintr-o adresă transmisă societăţii în data de 15 septembrie. Formal, decizia s-a luat în 28 octombrie, într-un context în care hotărârile acţionarilor SIF5 din 12 octombrie, când cei patru au fost revocaţi din funcţii, au început să fie contestate în instanţă.

Într-o scrisoare adresată ASF în 21 septembrie, intrată în posesia Ziarului Bursa, ca răspuns la adresa ASF din 15 septembrie, Carmen Popa sublinia că Autoritatea nu poate considera că are un comportament lipsit de loialitate sau abuziv pentru faptul că în raţionamentul său profesional evaluează şi ia în considerare riscurile juridice, riscurile operaţionale şi riscul de piaţă, aceasta fiind o obligaţie permanentă în procesul decizional.

Este o afirmaţie făcută în contextul în care, după şedinţa board-ului SIF Oltenia din 10 iulie, societatea a transmis că a aprobat cererea SIF1&4 de convocare a acţionarilor SIF5 după clarificarea unor litigii, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanţelor de judecată.

Mai mult decât atât, fostul administrator al SIF Oltenia arăta că toate riscurile juridice şi riscurile de piaţă pe care le-a anticipat şi expus către ASF în corespondenţa dintre societate şi Autoritate din ultimul an s-au produs şi se menţin.

Practic, din expunerea remisă către Autoritate reiese că fostul administrator al SIF Oltenia a trimis înainte să fie sancţionat două e-mailuri către ASF, în care îşi exprima poziţia şi iniţiativele avute cu privire la solicitarea de convocare a acţionarilor pentru revocarea administratorilor, venită din partea SIF1&4.

În e-mailul trimis în 10 iulie după şedinţa Consiliului SIF Oltenia, Carmen Popa preciza că în ciuda faptului că cererea celor două SIF-uri reprezintă o exercitare abuzivă, cu rea-credinţă, a drepturilor celor doi acţionari etc., este de acord cu convocarea AGOA cu ordinea de zi propusă. Dar, supune atenţiei Autorităţii opinia că emiterea convocatorului ar trebui să se realizeze după soluţionarea litigiilor din 13 şi 14 iulie (săptămâna ce urma), pentru a evita riscurile juridice care ar fi decurs din pronunţarea unor hotărâri cu efecte diferite (Vezi la Nota "Expunerea cronologică a faptelor" raţionamentul fostului administrator al SIF5).

La data de 17 iulie, ţinând cont de derularea evenimentelor, fostul administrator al SIF Oltenia aprecia că trebuie convocat Consiliul SIF5 pentru aprobarea emiterii convocatorului pentru AGOA, conform solicitării SIF1&4 din 11 iunie 2020 (opinie ce a fost transmisă printr-un e-mail şi către ASF).

"Consider că pe baza convocării putem solicita SIF1, SIF4 şi Certinvest să renunţe la cererile de chemare în judecată în considerarea faptului că, atât timp cât au încasat dividendele şi îşi realizează scopul de a prelua conducerea societăţii nu trebuie, prin acţiunile lor, să producă prejudicii tuturor celorlalţi acţionari, atât prin riscul de reversare a dividendelor, cât şi prin riscul prăbuşirii cotaţiei SIF5 la BVB", spunea Carmen Popa.

Separat de acest lucru, ceilalţi membri ai board-ului SIF Oltenia luaseră în considerare pronunţarea unei sentinţe prin care fuseseră respinse acţiunile în anulare a hotărarilor AGEA din 9 mai 2019, având consecinţa modificării Actului Constitutiv, cu reducerea numărului membrilor Consiliului de la şapte la cinci, se mai menţiona în adresă.

Conform fostului administrator al SIF Oltenia, referinţa Autorităţii la litigiile aflate pe rol nu reprezintă o condiţionare abuzivă a drepturilor acţionarilor, ci anticiparea a două riscuri juridice:

a) riscul să fie emise două convocatoare cu conţinut diferit, unul emis de societate şi unul emis de acţionarii SIF1&4 (efect al hotărârii din dosarul 6001/63/2019 ce urma a se pronunţa în data de 14 iulie 2020);

b) riscul înregistrării la ORC a hotărârii AGOA din 28 aprilie 2020, sub semnătura vicepreşedintelui Cristian Buşu, de revocare din funcţie a şase administratori, cu consecinţa nulităţii absolute a oricăror demersuri efectuate de conducerea de atunci a SIF-ului (efect a hotărârii ce urma a se pronunţa în dosarul nr.2634/63/2020 în data de 13 iulie 2020).

De asemenea, Carmen Popa reaminteşte membrilor Consiliului Autorităţii că, prin decizia ASF nr.566/11.05.2020, supraveghetorul pieţei a apreciat că este de competenţa instanţelor de judecată să se pronunţe cu privire la legalitatea hotărârilor AGOA din data de 28 aprilie 2020 adoptată pe domeniul public sub semnătura vicepreşedintelui Cristian Buşu, omiţând să facă aplicarea dispoziţiilor art. 46 (3) şi (4) din Legea 24/2017 împotriva vicepreşedintelui SIF Oltenia şi reprezentanţilor celorlalţi acţionari care au organizat o AGOA paralelă, în afara cadrului statutar.

"Dacă în situaţia menţionată anterior aţi apreciat că este necesar să pronunţe instanţele cu privire la legalitatea hotârilor adoptate şi nu aţi aplicat aceeaşi sancţiune, nu înţeleg de ce intentionaţi sa mă sanctionaţi pe mine pentru că, în raţionamentul meu profesional, am luat în considerare riscul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti cu efecte contradictorii, care au potenţialul de a genera dezordine în evenimentele corporative ale SIF Oltenia?!", mai spunea Carmen Popa.

Dar cel mai important, prin adresa ASF din 28 august, Autoritatea a validat că raţionamentul potrivit căruia AGA trebuia să se desfăşoare pentru un Consiliu de cinci membri.

"În ce fel am lezat drepturile acţionarilor, în condiţiile în care aceştia propuneau la 11 iunie 2020 menţinerea unui consiliu format din şapte membri, deşi aceiaşi acţionari cunoşteau că trebuie implementată hotărârea AGEA din 9 mai 2020 privind reducerea numărului de membri ai consiliului de la şapte la cinci, hotărâre ce a fost adoptată tot la propunerea lor ?!", întreaba Carmen Popa.

Fostul administrator al SIF Oltenia mai sublinia că, atât ea, cât şi Anina Radu şi ulterior Tudor Ciurezu au discutat personal cu membrii conducerii superioare a SIF Banat-Crişana, propunându-le să renunţe la cererile de chemare în judecată şi să fie de acord cu convocarea AGOA în vederea alegerii celor cinci membri ai Consiliului, conform Actului Constitutiv modificat în temeiul Hotărarilor AGEA din 9 mai 2020, dar propunerile s-au izbit de un refuz iraţional, fapt ce a fost transmis vicepreşedintelui ASF Gabriel Grădinescu.

În plus, Carmen Popa arată că toate riscurile juridice şi riscurile de piaţă pe care le-a anticipat şi expus Autorităţii în corespondenţa din ultimul an s-au produs, iar unele menţineau la 21 septembrie:

- Nelegalitatea modificării actului constitutiv prin înfiinţarea unui comitet investiţional care preia atribuţii ale conducerii superioare - Hotarârea AGEA nr. 4 din 9 mai 2020, modificarea nu a fost avizată de ASF;

- Nelegalitatea datei de referinţă propusă în convocatorul AGOA pentru anularea şi reaprobarea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2019 şi aprobarea plăţii unor dividende deja plătite;

- Riscul respingerii situaţiilor financiare la 31 decembrie 2019. Grupul coordonat de SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia au respins, în data de 12 octombrie, situaţiile financiare ale SIF Oltenia pentru anul trecut;

- Riscul prăbuşirii cotaţiei actiunilor SIF 5 la BVB - de un an de zile cotaţia este în scădere, deşi rezultatele financiare au fost şi sunt foarte bune. De la începutul anului şi până în data de 21 septembrie, preţul acţiunii acţiunii SIF5 avea o depreciere de 24,41%; din data de 12 octombrie şi până în prezent cotaţia SIF are o scădere de 12,02%.

Conform fostului administrator, intenţia ASF-ului de a o sancţiona, după ce i-a validat raţionamentul potrivit căruia trebuia să se desfăşoare AGOA de alegeri, este de neînţeles. De asemenea, Carmen Popa susţinea că este lipsită de fundament acuzaţia că nu a dus la îndeplinire întocmai cererea acţionarilor, cu ignorarea riscurilor operaţionale şi legale care afectează societatea şi toate celelalte categorii de acţionari.

Fostul membru al board-ului SIF Oltenia adăuga, în scrisoarea din 21 septembrie: "În drept - Temeiurile de drept invocate de autoritate sunt dispoziţiile art. 144^1 alin.1 şi 4 din Legea nr.31/1990 cu referire la obligaţia de loialitate şi dispoziţiile art. 46 alin. 4 din Legea nr.24/2017 potrivit cărora - Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziţiei deţinute de acţionari sau a calităţii de administrator ori de angajat al emitentului, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor instrumente financiare deţinute, precum şi prejudicierea deţinătorilor acestora.

Autoritatea apreciază că sunt incidente dispoziţiile art. 126 alin.1, a) pct.3 şi art. 127 alin.1 lit.c) pct.2 (i) din Legea nr.24/2017.

Referitor la situaţia de fapt concretă, ASF consideră eronat că votul condiţionat de evaluarea unor riscuri juridice în şedinţa Consiliului de administraţie din 10 iulie 2020 ar reprezenta:

i) o folosire în mod abuziv a calităţii de administrator;

ii) o faptă neloială;

Evaluarea riscurilor, în procesul decizional, nu constituie nici o faptă abuzivă, nici o faptă neloială, ci îndeplinirea unei obligaţii legale."

De menţionat că Autoritatea a sancţionat-o pe Carmen Popa cu "numai" 60.000 de lei considerând că intenţia de a duce la îndeplinire obligaţiile legale cu privire la respectarea drepturilor acţionarilor, chiar dacă a survenit ulterior expirării termenului legal în care AGA putea fi convocată, reprezintă o circumstanţă favorabilă, aspect avut în vedere la stabilirea sancţiunii.

De menţioant că este pentru a treia oară când ASF îi sancţionează pe cei patru foşti administratori SIF5, pe motive asemănătoare.

De asemenea, trebuie amintit că fosta conducere a SIF Oltenia împreună cu alţi actori ai pieţei au acuzat grupul format din SIF1&4 şi un mănunchi de fonduri de investiţii (finanţate în diferite proporţii de cele două SIF-uri, în unele cazuri integral) de acţiune concertată în legătură cu SIF5, dar ASF a susţinut că nu a găsit elemente care să ducă la o asemenea concluzie, fără să facă referire la paragrafele din lege invocate de SIF-ul din Craiova.

În prezent, SIF Oltenia nu are aprobate rezultatele financiare ale anului trecut, iar în ceea ce priveşte dividendele, din care deja o mare parte au fost plătite, situaţia este incertă. De asemenea, în prezent societatea are un singur conducător, pe Cristian Buşu (în condiţiile în care conform legislaţiei în vigoare, ASF acordă autorizaţia unui AFIA stabilit în ţara noastrăă doar dacă conducerea societăţii este asigurată de cel puţin două persoane), noul board votat în 29 octombrie fiind în proces de autorizare la Autoritate.

Notă:

Expunerea cronolgică a faptelor

= > La data de 11 iunie, la SIF-ul din Craiova soseşte solicitarea de convocare a acţionarilor venită din partea SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia, ce deţineau direct 5% din capitalul SIF Oltenia, dar de fapt controlau peste 30%, în care se cerea revocarea administratorilor cu excepţia lui Cristian Buşu şi alegerea a şase noi administratori, cu mandat până în aprilie 2021.

În condiţiile în care, până la 7 iulie, societatea din Craiova nu publicase un raport privind soluţionarea cererii grupului SIF1&4, Autoritatea a pus în vedere conducerii SIF Oltenia să facă demersurile necesare convocării şi derulării AGA, în termenele prevăzute de lege (convocarea în cel mult 30 de zile şi desfăşurarea AGA în cel mult 60 de zile de la primirea cererii).

= > În data de 10 iulie, board-ul SIF Oltenia se întâlneşte şi, în baza referatului întocmit de Direcţia Juridică şi a informării Administratorului de Risc, aprobă convocarea acţionarilor la cererea SIF1&4 după clarificarea unor litigii, astfel încât ordinea de zi să fie corelată cu deciziile instanţelor, pentru evitarea convocării unei AGA ce ar fi putut rămâne fără obiect, a riscurilor juridice şi bulversării acţionarilor, conform raportului publicat de SIF5 în data de 13 iulie la BVB.

Ulterior, Carmen Popa trimite un e-mail Autorităţii de Supraveghere Financiară în care arată că, în ciuda faptului că solicitarea celor două SIF-uri reprezintă o exercitare abuzivă, cu rea-credinţă a dreptului de acţionar, chiar dacă justificările sunt nefondate, este de acord cu convocarea AGOA cu ordinea de zi propusă. Dar, supune atenţiei Autorităţii că, în opinia sa, emiterea convocatorului trebuie să se realizeze după soluţionare unor litigii din 13 şi 14 iulie (săptămâna ce urma), pentru a evita riscurile juridice ce decurg din pronunţarea unor hotărâri cu efecte diferite.

Raţionamentul era următorul: dosarul 2634/63/2020 cu termen de judecată la 13 iulie 2020 la Tribunalul Dolj are ca obiect opoziţia la înregistrarea Hotărârilor AGOA din 28 aprilie 2020 adoptate în afara cadrului statutar, hotărâri prin care au fost revocaţi din funcţie şase administratori. În acest dosar formulase cerere de intervenţie SIF4 cerând să fie respinsă opoziţia cu consecinţa înregistrării la ORC a hotărârii de revocare. În ipoteza în care SIF4 va avea câştig de cauză şi se va înregistra la registrul comerţului revocarea, orice act emis de conducerea executivă începând cu data de 13 iulie, inclusiv convocatorul şi cererea de publicare la Monitorul Oficial urmau să devină nule şi inutile.

În ipoteza în care în data de 13 iulie cererea de intervenţie a SIF4 era respinsă atunci ar fi trebuit observate efectele hotărârii care urma să se pronunţe în dosarul din 14 iulie.

În dosarul nr. 6001/63/2019 instanţa de fond autorizase SIF1 şi SIF 4 să convoace adunarea generală a acţionarilor având ca puncte pe ordinea de zi revocarea celor patru administratori şi alegerea altor patru administratori. Dacă la termenul din apel în 14 iulie hotărârea rămânea definitivă atunci SIF1 şi SIF4 urmau să o pună în aplicare efectuând demersurile privind emiterea convocatorului, stabilirea datei de referinţă, stabilirea datei adunării.

Dacă la termenul din 14 iulie hotărârea de primă instanţă era desfiinţată, atunci ar fi trebuit emis convocatorul conform ultimei solicitări a SIF1 şi SIF4 înregistrată la SIF Oltenia la 11 iunie.

Astfel, Carmen Popa considera că trebuie eliminat riscul să fie emise două convocatoare diferite, având consecinţa inducerii incertitudinii în piaţă şi care ar fi putut determina ASF să adopte o decizie de suspendare de la tranzacţionare a acţiunilor SIF 5, astfel cum s-a întamplat în data de 29 aprilie 2020 (când la Craiova au avut loc două adunări ale acţionarilor SIF Oltenia), conform celor transmise către Autoritate.

Totodată, fostul administrator al SIF Oltenia ţinea să sublinieze că propunerea pe care o face este de bună credinţă şi că, atât timp cât mai este în funcţie, trebuie să evite riscurile juridice induse de acţionarii care formulează cereri şi întreprind acţiuni haotice, prin adoptarea unor hotărâri AGOA esenţial nelegale, cu consecinţele pe care le identifica atât Direcţia Juridică, cât şi Administratorul de Risc.

În 13 iullie (Dosarul 2634/63/2020) instanţa acordă un nou termen la 7 septembrie, iar în 14 iulie (dosarul nr. 6001/63/2019) instanţa amână prounţarea pentru 17 iulie.

= > La data de 15 iulie, Curtea de Apel Craiova suspendă executarea hotărârilor luate de AGA SIF Oltenia din 28 aprilie, prezidată de Tudor Ciurezu, până la soluţionarea definitivă a cererilor având ca obiect constatarea nulităţii deciziilor. Adunarea aprobase situaţiile financiare ale societăţii şi distribuţia de dividende, începând să facă plata de la 1 iulie.

= > În data de 16 iulie ASF emite o nouă adresă către SIF Oltenia, în care spune că prevederile legale nu conţin condiţionări de tipul celor invocate în hotărârea apronată în şedinţa Consiliului din 10 iulie, solicitând totodată dispunerea în regim de urgenţă a măsurilor necesare pentru convocarea AGA conform solicitării SIF1&4.

= > În 17 iulie, Carmen Popa transmite membrilor Consiliului SIF5 că, în opinia sa, că trebuie convocat board-ul în vederea aprobării emiterii convocatorului pentru AGOA conform solicitării SIF1&4 din 11 iunie 2020.

Aprecierea fostului administrator lua în cosiderare adresa ASF din 16 iulie, decizia Curţii de Apel Craiova din 15 iulie şi faptul că la data de 28 iulie era termen la Tribunalul Dolj în dosarul având ca obiect acţiune în anulare AGOA din 28 aprilie.

"Consider că în momentul de faţă cel mai important aspect este de a păstra valabilitatea Hotărârilor AGOA adoptate statutar în data de 28 aprilie 2020 privind aprobarea situaţiilor financiare şi aprobarea plăţii dividendelor", spunea atunci Carmen Popa, adăugând: "Tinând cont că dividendele au fost deja plătite la data plăţii, o eventuală anulare a hotărârilor AGOA din 28 aprilie ar avea drept consecinţă bulversarea completă a acţionarilor şi a investitorilor, riscul juridic fiind foarte mare, cu consecinţe posibile în ceea ce priveşte tranzactiile la bursă cu titlurile SIF5"

Totodată aprecia că, pe baza convocării, board-ul SIF Oltenia poate solicita SIF1, SIF4 şi Certinvest să renunţe la cererile de chemare în judecată, în considerarea faptului că atât timp cât au încasat dividendele şi îşi realizează scopul de a prelua conducerea societăţii nu trebuie, prin acţiunile lor, să producă prejudicii tuturor celorlalţi acţionari, atât prin riscul de reversare a dividendelor cât şi prin riscul prăbuşirii cotaţiei SIF 5 la BVB.

Separat de acest lucru, ceilalţi membri ai Consiliului SIF5 luaseră în considerare pronunţarea sentinţei din 10 iunie, dintr-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Dolj, prin care fuseseră respinse acţiunile în anularea hotărarilor AGEA din 9 mai 2019, având consecinţa modificării Actului Constitutiv, cu reducerea numărului membrilor Consiliului de la şapte la cinci.

= > În 11 august, ASF solicită SIF Oltenia să comunice cum va face aplicarea prevederilor legale pentru convocarea AGA la solicitarea SIF1&4, iar în 18 august societatea din Craiova a reiterat argumentaţia invocată în raportul din 13 iulie.

= > În data de 18 august, Consiliul SIF Oltenia înaintează către ASF documentaţia cu Actul Constitutiv al societăţii modificat, în vederea obţinerii avizului pentru ca ulterior, după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului, să fie convocată adunarea generală pentru alegerea unui Consiliu format din cinci membri, după cum ne-a declarat atunci preşedintele Tudor Ciurezu. Demersul fusese făcut în condiţiile în care, deciziile adunării acţionarilor SIF5 din 9 mai 2019 deveniseră executorii.

= > La 20 august, Tudor Cirezu trimite o scrioare către ASF în care arată că cererile de convocare ale SIF1&4 (se mai înaintase una în 28 iulie) pentru revocarea a şase administratori şi alegerea altor şase administratori, nu mai corespund noului Act Constitutiv al SIF-ului, cu un Consiliu de cinci membri.

În consecinţă, solicită amânarea convocării AGA SIF Oltenia, la cererea SIF1&4, până la data pronunţării ASF asupra cererii de avizare a Actului Constitutiv, urmând ca ulterior, să convoace acţionarii pentru alegerea unui nou board format din cinci membri.

= > În data de 28 august, printr-o adresă semnată de Gabriel Grădinescu, ASF răspunde: "Având în vedere emiterea autorizaţiei ASF nr.155/26.08.2020, prin care a fost aprobată noua formă a Actului Constitutiv al SIF Oltenia, societatea urmează să convoace AGOA pentru alegerea Consiliului de Administraţie format din cinci membri, astfel cum s-a aprobat prin Hotărârea AGEA societăţii din 9.05.2019 şi să asigure derularea acesteia cu prevederile legale incidente".

Este dovada că ASF a validat raţionamentul potrivit căruia AGOA pentru alegerea a cinci administratori trebuia să se desfăşoare în conformitate cu hotările AGEA adoptate în 9 mai 2019, de modificare a actului constitutiv, iar nu conform cererilor de convocare care vizau menţinerea unui consiliu format din şapte membri, spune Carmen Popa în adresa remisă către ASF.

= > La data de 3 septembrie, Consiliul SIF5 convoacă acţionarii pentru 12 octombrie, la solicitarea SIF1&4 pentru revocarea hotărârilor celor două adunări ce au avut loc în data de 28 aprilie şi supunerea din nou la vot a propunerilor iniţiale avute pe ordinea de zi. În 25 septembrie SIF-ul completeză ordinea de zi a AGA cu solictările venite din partea SIF1&4 şi Certinvest, pentru revocarea celor patru administratori. În 12 octombrie Tudor Ciurezu, Nicolae Stoian, Carmen Popa şi Anina Radu sunt revocaţi din funcţii.

= > La 15 septembrie, Autoritatea trimite adresa din care reieşea că intenţionează să-i sancţioneze pe cei patru administratori.

= > În data de 23 octombrie, la Tribunalul Dolj se înregistrează o acţiune de constatare a nulităţii hotărârilor AGOA din 12 octombrie (prin care cei patru administratori fuseseră revocaţi).

= > La data de 28 octombrie, ASF îi amendează cu sute de mii de lei pe cei patru foşti patru administratori ai SIF Oltenia pentru că nu au dat curs solicitării SIF1&4 ce aveau în vedere un Consiliu de şapte membri.

Opinia Cititorului ( 28 )

 1. Practic, ce spune legea romana (interpretata dupa cum prefera doamnele si domnii fosti administratori ai "SIF-ului de la Craiova")? Practic, legea spune fara echivoc: cand actionarii iti cer sa convoci AGA, tu o convoci. Nu discuti vreo doua luni, te mai scarpini, mai te gandesti, te mai rasucesti. Legea chiar da termene clare, care nu includ vreo conditionare (stai sa se judece nu stiu ce, stai sa polenizeze albinele). Practic, legea e clara.

  De mentionat ca administratorii SIF Oltenia NU au facut asta timp de mai bine de un an. De mentionat si reaua lor credinta, abuzul de functie, aroganta si incalcarea flagranta a legii prin restrictionarea accesului la sedinta AGOA a actionarilor. De mentionat si recidiva lor in aceste directii, respectiv refuzul repetat de convocare. 

  Referitor la toate cele practic mentionate mai sus, putem concluziona ca_Carmencita o face pe nevinovata, ea doar pare o caprioara gingasa surpinsa de vanator (apropos, e "domnul Gabriel Gradinescu" sau mai scurt "vicepresedintele Gradinescu", nu "Gradinescu", ca n-ati fost la gradi impreuna), dar dansa este de fapt o hiena. Dar chiar si acestea au dreptul la un proces corect, asa ca ii recomand sa urmeze caile legale: sa conteste amenda la ASF, dupa care, daca e cazul, sa mearga in justitie. Si vorbim dupa ce se pronunta instantele, vedem atunci cine e abuzatorul.

  As avea si eu o rugaminte: daca tot aveti acces la baza de date ASF (ca vad ca publicati hartii din corespondenta institutionala confidentiala), imi puteti face si mie rost de cateva documente care ma intereseaza personal? Va trimit detalii la adresa de contact de pe site. Multumesc! 

  1. Practic, habar n-ai legea. Practic, legea nu permite actionarilor sa adopte decizii contrare legii. Practic, ilegalitatea este interzisa de lege. Practic, cand este o lege care interzice reuniunile de tip adunare generala, poate sa fie si mama actionarilor care convoaca AGA, ca administratorului ii este interzis sa o organizeze. Practic, chiar daca esti actionar, nu esti scutit de puscarie. De mentionat ca toti astia de pe langa Dragoi sunteti foarte, foarte prosti. Practic.

   Nu numai ca sunt prosti, dar exceleaza la hotii si lacomie. Insa toate acestea nu ar fi avut loc daca cooperativa de la SIF1nu ar fi avut protectia si sustinerea ASF-ului.

   ASF-ul este marea problema a pietei de capital. Acolo trebuie sa inceapa curatenia, anchetele si condamnarile. 

   Practic, ceea ce va nemulțumește e ca v-au încurcat planurile nu conteaza ca au avut justificare. Practic ASF a comis un abuz în serviciu favorizand un grup infracțional care face manipularea pieței pe fata.

   Ti le procura idolul tau Dragoi ca este protejatul lui Gradinescu de la ASF.

   Practic am asistat la razboiul dintre 2 grupari mafiote, una excesiv de lacoma si de abuziva (Lakis + Dragoi) si alta binevoitoare, dar in esenta tot grupare mafiota iar politia bursiera, intitulata ASF, in loc sa intervina in aceasta disputa si sa imparta dreptatea ea a ales sa protejeze una dintre grupari, pe cea mai abuziva si mai lacoma si mai agresiva dintre ele. Culmea este ca autoritatile nu au avut pana acum nicio reactie la aceasta atitudine partinitoare, ilegala, lipsita de profesionalism si profund daunatoare pietei de capital, a ASF-ului. 

   Practic, legea nu interzice "reuniunile de tip adunare generala", ci alea "de tip botez, cununie, parastas". Dar nu despre asta e vorba, caci "reuniunea" s-a tinut oricum, deci nu asta e problema. Problema e sel ectia participantilor bey, dupa criterii perfect arbitrare si personale. Practic, nici daca ai fost administrator nu esti scutit de puscarie, sa stii.

   Nu stiu daca suntem prosti sau nu, dar sigur suntem inalti - si la modul practic, sa stii.  

   Asta nu are somn frate de grija ce mai scrie Bursa despre deștepții de la ASF. Va roade frica hai?

   Păi vedeți că dupa ultima AG ati reusit sa bagati sifu in caratina. Adevarul e ca nu stiam ca covidutului nu ii priește la AG, ii place numai la parastas. Ne am linistit:))))) Mai omule, daca esti responsabil și ai demnitate stai acasa și nu te duci sa faci circ ca esti tu mai acționar decat ceilalti. V-ati dus in haita sa anulati dividendele , atâta minte, atâta strategie, cât voi de înaltă, stratosferica. Cui foloseste tâmpenia asta, nimănui. Jigniți și amenințați in stanga in dreapta, sunteti ridicoli. Sa ai ditamai 33%Si inca o mai țineți cu ciurezu in sus si in jos. Ca v-a tinut in strada. Si? Voi furați de 7 ani dividendul la SIF1 și ne ametiti cu niste programe de răscumpărare mincinoase. Faceti ce trebuie pentru acționari și aveți tot respectul. Faceti? Nu. L-ati plantat pe Busu acolo pe post de portar, ala nu stie pe ce lume e. Ce așteptări sa avem?

  Faceti si voi o cronologie completa, incepeti din 2019 cu cerere SIF1/refuz ciurezu, cerere SIF4/refuz ciurezu, cerere Certinvest/refuz ciurezu, cerere SIF1/refuz ciurezu, etc. Sa ne amuzam si noi amintindu-ne cum si-a batut joc ciurezu de astia!

  1. Lasa-i pe cei de la Bursa in pace, ca ti-au desenat cooperativa lui Dragoi prin care a acumulat ilegal 33% din voturi la SIF5 si nu mai este nevoie de nici o cronologie completa sau incompleta. Du-te la zf cu prostiile astea, ca aia nu pricep! Plimba ursu'!

   Practic, SIF 1 refuza sa dea dividende de 5 ani. Practic, SIF 4 Nu vrea dividende de la sif 1. Practic si4 SIF 1 certnivesf si SIF 4s-au unit și au preluat sif5a rezultat zero dividende și aici. Practic, din 2019 ciurezu a dat și dividende a făcut și 2 programe de răscumpărare. Rezultă că piata e a hoților, nu a investitorilor. Dacă e așa grijulie cu acționarii ASF ar putea sa isi reduca cheltuielile cu salariile alea nesimtite. Acționarii sifului nu inseamna Drăgoi. Respect celor care au zis pas lu drăgoi.

   Respect celor 6% care au votat cu ciurezu! Diss_respect celorlalti 94% prezenti (fizic sau prin corespondenta), care fie s-au abtinut fie au votat impotriva!

   "Sa va fie rusineeeeeeeeeeee!!!!!!!"*

   *c itat din clasica contemporana Floricica Dansatoarea, lider de opinie si conducator de manifestatii de rezistenta sociala, politica si civica (si dansatoare talentata, evident:))  

  Gradinescu si Marcu actioneaza concertat. Ei zic ca-i legal ceea ce fac. Ceea ce fac este la ordinul famigliei, exact-famigliei, fostului ministru al industriei de pe vremea lui Basescu, tov Dragoi. Ca se vrea ca valoarea actiunii sif 5 sa fie in picaj, asta este o problema tot a fam Dragoi. Astia de la Comvex fac ce vor. De parca Romania este feuda lor.

  1. ...

   Ma scuzati ca am spus de dl Gradinescu si dl Marcu ceea ce am spus la comentariul 3.

   Scuze.

   Ma gandesc la Copos cel care a plagiat din spatele gratiilor si va fi iar comdamnat. Cand se va intampla la fel si cu unii de la sif 1 si de la sif 4 sa plagieze din spatele gratiilor? Nu am nominalizat pe nimeni de la cele doua sifuri fiindca pana la a fi incriminati de manipularea pietei, favorizarea infractorului, iarasi manipularea pietei , si altele, este cale lunga. Cam cinci ani. Eu zic ca de pe acum sa-si pregateasca materialul de luat la temnita ... 

  E clar ca ASF e depasita si face si abuzuri nu neaparat in cazul sifurilor. Au pierdut cam toate procesele in instante ca ei nu accepta nicio contestatie niciodata nu stiu de ce mai e trecut dreptul la contestatie. Eu as externaliza supravegherea la UE la ESMA. Daca noi nu putem poate pot altii si atunci s-ar termina cu influentele si suspiciunile.

  Sif1 Vuan=5,1 pret bvb= 1.855,discount 65%

  Sif4 Vuan= 1.896 pret bvb=0.682, discount 65%. 

  Astea sunt performantele Sif1&4...

  Ce vreti sa faceti la Sif5? 

  1. sa-l furam ce sa facem!

   Vrem sa spoliem sif 5 dar nu ne lasa dl Ciurezu si Make.

   Nu avem vreo indoiala, intrebarea e cat aveti de gand sa furati. daca mai ramane ceva dupa voi. Agresivitatea ASF este dovada ca sunt cam slabi pe genunchi. Le e frica de ce au declansat la SIF5 si o tot tin cu fostii administratori. Gresit, pentru dezastrul din piata sunteti vinovati domnilor functionari ASF.

   ASF-ul face doar jocuri, sa vezi cand o sa plateasca in locul celor care trebuia sa ia dividende la sif 5 si le-a incalcat dreptul la propietate!

   Aceste amenzi aplicate de ASF lui Carmen Popa sunt un nimic in comparație cu banii pe care va trebui sa ii dea înapoi după ce se vor declanșa atragerea răspunderii pentru furturile comise !

   Minciună și amenințare pe față. Infractorii nu pot sa conceapă ca exista oameni care nu fura si deci nu au motive să le fie frică. ASF si cooperativa protejată nu pot sa conceapă ca există oameni care nu se pleacă.

   Ce furturi. O fi intrat carmen popa cu cagula in cap si a furat banii din buncarul sifului. Noaptea, intra, umplea sacii și dispărea. :))))) Hai, ridicolul nu mai are limite. Dati oamenilor dividendele și lăsați prostiile astea ca nu va crede nimeni. Sunteti niste golani . ASF e zero. Articolul este cristal. SIF 1 a avut susținere obedientă pentru cooperativa.

   Carmen Popa a încasat in acești ani la sif 5 mai mult decât a încasat in toată cariera ei de avocat ! Aveți răbdare !

  Sif 1 a demolat piața . ASF ul ar trebui desființat . Nu mai e nicio îndoiala ca exista un plan de fuziune a sifelor. Șmecherii vor da luna mâna pe așa zisele conturi dormante, probabil vor sa facă un alt Sif cu ele și sa între in buzunarele cui trebuie. Atenție mare ce va urma după avizarea noului CA de la Sif 5. Arunci va începe împărțeala . ASF știe planul și e complice . Nu e întâmplator ca Dascălu are întâlniri particulare cu Gusta Buică Beze și Busu. Pe ea o amețesc ușor ca nu se pricepe dar are mult tupeu . Profesioniștii din ASF nu vor avea nicio putere. Din păcate conduc niște ageamii .

  Sa vad daca Beze face ceva la PPL cu majorarea de capital a lui Pogonaru?

  1. La ppl s-ar putea sa fie și Ciurezu implicat ! Cu vânzarea ppl! Demisa lui Bobarca și apoi vânzarea ! .... Gandeste înainte sa vorbești

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay

Curs valutar BNR

22 Ian. 2021
Euro (EUR)Euro4.8740
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0034
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5255
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4696
Gram de aur (XAU)Gram de aur238.5807

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

The Diplomat-Bucharest Awards Gala 2021
Video
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro