ASF decide că SIF Transilvania trebuie să publice rapoartele grupului Frăţilă

MIHAI GONGOROI
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 28 aprilie 2020

ASF decide că SIF Transilvania trebuie să publice rapoartele grupului Frăţilă

Într-o şedinţă ţinută ieri pe situaţia de la SIF Transilvania (SIF3), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis că echipa care e abilitată să dea comunicate în numele societăţii de investiţii financiare este cea formată din Constantin Frăţilă, Crinel-Valer Andanuţ, Marius-Adrian Moldovan şi Nicolae Petria. Adică partea din consiliul de supraveghere al SIF 3 coagulat în jurul lui Constantin Frăţilă.

Din informaţii apropiate problemei, decizia a fost luată prin interzicerea unor comisari ai ASF de la şedinţa în cauză. Vicepreşedintele ASF pentru piaţa de capital, Gabriel Grădinescu, care a condus şedinţa, a presupus că vor fi membri care nu vor fi de acord astfel că le-a interzis participarea la vot pentru a avea majoritatea de 2/3 din cvorumul de vot.

Contactat de Ziarul BURSA, Gabriel Gradinescu nu a dorit sa comenteze acuzaţia şi a precizat ca va comunica prin canale oficiale. "N-am ce sa zic... comunicam prin direcţia noastra de comunicare. (...) Nu comentez nimic", a spus vicepreşedintele ASF.

Decizia ASF vine în condiţiile în care în data de 22 aprilie, Consiliul ASF a respins autorizarea lui Mihai Fercală, Iulian Stan şi Ştefan Szitas, drept componenţi ai Directoratului SIF Transilvania şi a suspendat de la tranzacţionare acţiunile societăţii, până în data de 24 aprilie pentru clarificarea situaţiei.

Ieri însă, la deschiderea pieţei, acţiunile SIF Transilvania au rămas suspendate de la tranzacţionare deşi decizia ASF de suspendare se aplica doar până pe 24 aprilie. Până la închiderea ediţiei, ASF nu a comunicat nicio decizie care să arate sau să justifice menţinerea suspendării.

Deciziile ASF au ajuns însă să lovească şi în investitorii de retail, cei pe care autoritatea pretinde că-i apără.

"Am un ordin deschis OPEN de cumpărare pe SIF3, aceştia au o ceartă cu ASF care i-a obligat să închidă tranzacţionarea şi să informeze investitorii. Văd că nici azi nu au deschis tranzacţiile pe SIF3. Vreau să anulez ordinul de cumpărare şi nu mă lasă brokerul - mi se pare un abuz al sistemului, nu neaparat al brokerului. Dacă ASF decide o societate să fie suspendată 1 lună sau 1 an eu nu pot să închid ordinul şi să folosesc banii? Dacă este o sumă mare în joc? Iată neajunsuri ale BVB şi probabil că sunt foarte multe", spune un investitor de retail.

În 22 aprilie, autoritatea şi-a motivat decizia de respingere a autorizării conducerii prin faptul că Directoratul SIF-ului, ce fusese reales de Consiliu în luna ianuarie a acestui an pentru încă un mandat de patru ani, începând cu 20 aprilie, nu a depus documentaţia completă în acest sens. ASF a spus atunci că pentru informarea adecvată a investitorilor, Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania are obligaţia să întocmească şi să publice un raport, până în data de 24 aprilie, cu privire la modificările intervenite în conducerea emitentului ca urmare a respingerii de către ASF a cererii de autorizarea a lui Mihai Fercală, Iulian Stan şi Ştefan Szitas ca membri ai Directoratului SIF-ului, precum şi cu privire la situaţia emitentului din perspectiva administrării societăţii.

Ştire preluată de pe www.bursa.ro

ASF spune că, din analiza documentelor, deciziile luate de grupul Frăţilă au fost adoptate într-o şedinţă a CS ce respectă cerinţele statutare

Acţiunile SIF 3 rămân suspendate de la tranzacţionare pentru încă zece zile ASF îl recunoaşte pe Crinel Valer Andănuţ ca preşedinte al CS SIF3 în baza procesului verbal de la o şedinţă CS din 23 aprilie Potrivit grupării Frăţilă şi analizei ASF, Andănuţ fusese numit preşedinte al CS în 13 aprilie, fiind în exerciţiul funcţiei la şedinţa din 23 aprilie. Fercală fusese de asemenea revocat în şedinţa din 13 aprilie

Într-un document remis ieri operatorului pieţei noastre de capital, ce poartă atât semnătura vicepreşedintelui ASF Gabriel Grădinescu, cât şi pe cea a preşedintei interimare (prim-vicepreşedinte) Elena Doina Dascălu, supraveghetorul pieţei arată că, din analiza documentelor trimise către Autoritate de SIF Transilvania, doar deciziile asumate de Crinel-Valer Andănuţ, în numita calitate de preşedinte al Consiliului de Supraveghere, şi de către Marius Adrian Moldovan, în calitate de membru al CS, au fost adoptate într-o şedinţă CS care respectă cerinţele statutare de cvorum şi vot.

După decizia de suspendare a acţiunilor de la tranzacţionare din data de 22 aprilie, suspendare aplicată iniţial până la data de 24 aprilie inclusiv, ASF a instituit în sarcina Consiliului de Supraveghere al SIF 3 obligaţia de a comunica investitorilor un raport care să explice modificările intervenite în conducerea SIF-ului după ce tot ASF a respins cererea de autorizare a lui Mihai Fercală, Iulian Stan şi Ştefan Szitas drept membri ai directoratului SIF Transilvania, asta după ce aceştia fuseseră votaţi pentru un nou mandat de 4 ani în ianuarie.

ASF a motivat decizia spunând că documentaţia nu este completă, însă directorul Fercală spune la rândul lui că ASF nu a spus ce lipseşte din dosar. După cum zice Fercală, momentul deciziei ASF de nevalidare a fost tărăgănat (probabil peste trei luni), printr-o corespondenţă de tragere de timp.

ASF spune că au existat după decizia din 22 aprilie două şedinţe şi două rapoarte cu decizii ale membrilor SIF Transilvania, din care doar o serie respectă cerinţele statutare, adică cvorum numeric. Unul din rapoarte este asumat de Ştefan Szitas, care invoca calitatea de preşedinte al CS şi preşedinte al directoratului, precum şi de Mihai Fercală, cu calitatea de membru al directoratului, acesta fiind cel despre care ASF spune că nu respectă cerinţele statutare.

ASF mai spune că Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieţei, a solicitat ulterior Autorităţii, printr-o adresă din 24 aprilie, informaţii despre cum se va realiza punerea în aplicare a deciziei de respingere a autorizării lui Fercală, Stan şi Szitas, precum şi informaţii despre persoanele considerate de ASF cu drept de reprezentare al CS al SIF 3, adică în esenţă BVB a întrebat pe ASF ce raport să publice şi cine e îndreptăţit să semneze raportul cerut de ASF de la SIF 3 privind explicarea modificărilor din conducerea societăţii - nu a fost publicat niciun raport -, asta după ce BVB a primit mai multe rapoarte curente, după cum spuneam, unele de la grupul Frăţilă - semnate de Crinel-Valer Andănuţ ca preşedinte al CS şi Marius Adrian Moldovan ca membru al CS - şi un altul semnat de Ştefan Szitas - ca preşedinte al CS - şi Mihai Fercală ca membru simplu al CS.

ASF spune: "În vederea clarificării acestor documente, ASF a solicitat membrilor CS SIF Transilvania SA informaţii suplimentare cu privire la participarea şi votul fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere al societăţii, respectiv procesul verbal/hotărârea aferent(ă) şedintei Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania SA. (în cadrul căreia s-a decis publicarea materialelor mai sus amintite).

Din analiza documentelor aduse în atenţia ASF din prisma respectării atât a condiţiilor impuse de art. 2 paragraf 2 din Decizia nr. 526/2020 cât şi a prevederilor legale şi statutare în materia convocării/derulării şedinţelor Consiliului de Supravegherc al SIF Transilvania SA şi a adoptării hotărârilor aferente, a rezultat faptul că rapoartele curente asumate de Andănuţ Crinel Valer, în calitate de preşedinte al Consiliului de Supraveghere, şi de Moldovan Marius Adrian, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, au fost adoptate într-o şedinţă CS care respectă cerinţele statutare de cvorum si vot".

ASF spune că potrivit art. 153 ind. 11 din Legea nr.31/1990, preşedintele convoacă consiliul de supraveghere şi prezidează întrunirea, la fiecare şedinţă urmând a fi întocmit un proces verbal, şi că potrivit dispoziţiilor din art. 17 din actul constitutiv al SIF 3, deciziile consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezenţa majorităţii simple a membrilor în exerciţiu (în funcţie), cu votul majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentaţi.

"La data derulării şedinţei CS din data de 23.04.2020, îşi produceau efectele hotărârile CS din data de 13.04.2020 prin care, printre altele, domnul Andănuţ Crinel Valer a fost numit în funcţia de preşedinte al CS, cu efect imediat din data de 13.04.2020, nefiind suspendate/invalidate de instanţele de judecată competente", motivează ASF.

ASF mai spune că potrivit procesului verbal al şedinţei, la şedinţa din data de 23.04.2020 convocată de Crinel Valer Andănuţ (calitatea asumată fiind de preşedinte CS) au participat patru membri, respectiv membrii grupării coagulată în spatele fostului arbitru de fotbal Frăţilă: Marius Adrian Moldovan, Nicolae Petria şi Crinel Valer Andănuţ, alături de Frăţilă, "iar hotărârile au fost adoptate în unanimitate de toţi cei patru membri ai CS, respectându-se astfel cerinţele statutare de cvorum şi vot".

Graţie acestui context, rapoartele curente asumate de Crinel Valer Andănuţ ca preşedinte al CS şi de Marius Adrian Moldovan ca membru al CS "răspund cerinţelor legale şi de reprezentativitate stabilite" prin decizia nr. 526/22.04.2020 prin care s-a respins autorizarea celor (doar) trei membrii ai grupului Fercală şi s-a dispus în sarcina CS raportul privind modificarea componenţei conducerii.

ASF mai spune astfel că şedinţa celor trei membrii ai grupului Fercală s-a derulat cu doar 3 membri din cei 7 în exerciţiu, "fiind neîndeplinite condiţiile statutare privind cvorumul de prezenţă", că "aceste persoane (cei trei - n.r.) contestă opinia ASF comunicată în repetate rânduri cu privire la calitatea de membru CS al lui Constantin Frăţilă", precum şi că hotărârile adoptate în şedinţa grupului Fercală "au fost adoptate în urma unei şedinţe a CS convocate de o persoană care la data convocării şi în prezent nu deţinea/deţine calitatea de preşedinte al CS".

Grupul Frăţilă spune ASF că are nevoie de acces la materiale şi documente pentru a răspunde şi adopta decizii

În ceea ce priveşte suspendarea de la tranzacţionare a acţiunilor SIF Transilvania, suspendare prelungită ieri de ASF cu zece zile, Autoritatea invocă anumite informaţii "aduse la cunoştinţă" ASF de grupul Frăţilă cum ar fi:

" - pentru a putea răspunde şi adopta decizii pertinente cu respectarea prevederilor legale avem nevoie în primul rând de toate de acces la materiale, documente (...) respectiv de acces la aparatul de lucru al CS (informare, logistică, secretariat etc.). Actualmente, nici una dintre aceste două condiţii nu este îndeplinită;

- (...) societatea este captivă la dispoziţia grupului coordonat de Mihai Fercală şi format de Ştefan Szabo, Dumitru Carapiti şi Gheorghe Lutac, membri CS şi din Mihai Fercală, lulian Stan şi Ştefan Szitas, lucru care îngreunează şi zădărniceşte activitatea de supraveghere şi control al CS;

- subsemnaţii, pentru desfăşurarea unei activităţi legale a CS am făcut toate diligenţele necesare, dar ne-am lovit permanent de interesele de grup ale celorlalţi 3 membri CS;

- în soluţionarea acestei situaţii vă rugăm să aveţi în vedere că Mihai Fercală, Iulian Stan şi Ştefan Szitas sunt persoane fizice fără nicio calitate în SIF Transilvania SA începând din data de 20.04.2020 şi care folosesc bunurile şi numele societăţii în scop personal, publicând rapoarte şi comunicate prin care dezinformează investitorii/acţionarii şi exercită presiuni asupra membrilor Consiliului ASF şi ai membrilor CS (...) mai mult decât atât, au instigat şi salariaţii societăţii, care, fără nicio justificare au refuzat să permită accesul în societate domnului Marius Moldovan".

Gruparea Frăţilă, zece zile să preia efectiv conducerea SIF Transilvania

ASF concluzionează spunând că "potrivit informaţiilor comunicate" de către membrii grupului Frăţilă, "în prezent nu se poate asigura, în mod efectiv, actul de administrare şi supraveghere de către persoanele desemnate, inclusiv de CS - for colegial statutar şi legat chemat să vegheze la asigurarea continuităţii activităţilor operaţionale în cadrul SIF Transilvania".

Astfel, "în urma deliberărilor din şedinţa din 27.04.2020 (ieri - n.r.)", Consiliul ASF a decis suspendarea de la tranzacţionare a titlurilor SIF 3, "în vederea protejării intereselor investitorilor de bună-credinţă", până la clarificarea situaţiei de la societate din perspectiva realizării actului de administrare şi informării în mod corespunzător a investitorilor, dar nu mai mult de 10 zile.

Totodată, ASF a decis că CS al SIF3, respectiv cel format din cei patru membri ai grupării Frăţilă, "are obligaţia de a asigura întocmirea şi publicarea de îndată a unui raport în vederea informării corespunzătoare a investitorilor/acţionarilor cu privire la situaţia emitentului din perspectiva actului de administrare".

ASF a mai decis ieri că raportul citat mai sus şi "orice raport" ce urmează a fi transmis BVB trebuie date de gruparea Frăţilă, respectiv că "vor fi asumate de preşedintele consiliului de supraveghere al SIF Transilvania şi de un alt membru al Consiliului desemnat în acest sens", rapoarte care vor "reflecta hotărârile CS SIF Transilvania SA adoptate în cvorum cu componenţa avizată de către ASF, respectiv 7 membri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu luarea în considerare a evenimentelor ulterioare emiterii prezentei decizii ce pot viza structura Consiliului de Supraveghere", adică hotărâri AGA, hotărâri CS, soluţii ale instanţelor de judecată şi aşa mai departe.

------------------------------------------

Grupul Frăţilă comunică oficial investitorilor componenţa noului directorat, cu mandat pe patru ani, după eliminarea cu sprijinul ASF a lui Fercală

Membrii directoratului SIF Transilvania desemnaţi de Consiliul de supraveghere, începând cu data de 20 aprilie 2020, pe un mandat de patru ani, în curs de avizare de către ASF, sunt Marius Adrian Moldovan, în calitate de preşedinte al directoratului/director general, Radu Claudiu Roşca, director general adjunct şi Gib Tony Cristian Răduţă, cu funcţia de membru simplu al directoratului, arată un raport al SIF 3 remis ieri, după închiderea şedinţei bursiere, operatorului pieţei.

Totodată, raportul mai arată că din CS fac parte Crinel Valer Andănuţ, cu funcţia de preşedinte, Nicolae Petria, vicepreşedinte, precum şi Dumitru Carapiti, Constantin Frăţilă, Gheorghe Luţac, Marius Moldovan şi Ştefan Szabo, ca membri simpli ai CS

Raportul mai arată că revocarea lui Ştefan Szabo din funcţia de preşedinte al CS şi a lui Carapiti din funcţia de vicepreşedinte CS s-a făcut într-o şedinţă din 13 aprilie, atunci realizându-se şi numirea lui Crinel Valer Andănuţ ca preşedinte al CS.

Raportul notează că hotărârea CS din ianuarie prin care au fost numiţi Mihai Fercală, Iulian Stan şi Ştefan Szabo ca membri ai directoratului a fost revocată în data de 30 martie, Fercală fiind revocat atunci şi din funcţia de preşedinte al directoratului.

Cum l-a dat grupul Frăţilă jos pe Fercală

După ce a reintrat în conducerea SIF Transilvania pe calea instanţelor - exact ca în 2015, când Frăţilă a câştigat în instanţă după ce fusese revocat din funcţie prin decizia acţionarilor -, în şedinţa din 3 februarie, Consiliul de Supraveghere a aprobat un nou Regulament de organizare şi funcţionare al CS, care "prevede îmbunătăţiri ale cadrului de organizare şi control exercitat de Consiliu asupra activităţii directoratului şi a societăţii". Au fost modificate atunci prevederile "restrictive" care vizau condiţiile de revocare ale preşedintelui CS şi ale preşedintelui directoratului. Majoritatea de trei pătrimi (3/4) necesară pentru revocarea acestora a fost modificată astfel în majoritatea prevăzută de legea 31/1990 şi actul constitutiv al SIF Transilvania, respectiv majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere.

În esenţă, după reinstalarea în funcţie ca urmare a deciziei instanţei din Braşov, beneficiind de pe urma tergiversării pe care a făcut-o ASF, pe o perioadă de trei luni, cu autorizarea conducerii, Frăţilă a purces la coalizarea membrilor CS în spatele lui pentru a-l da jos pe Fercală, votându-se ulterior schimbarea regulilor de organizare şi funcţionare ale CS care au înlesnit eliminarea celui din urmă.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. Hotie cu ajutorul statului. Asta este intr-o tara in care institutiile statului nu functioneaza, ba mai mult sprijina o grupare sau alta. In concluzie avem un stat Mafiot.

    1. L-am tot criticat pe Fercala dar tare mi-e teama ca va fi mult mai rau cu Fratila care pare a fi de teapa lui Balteanu sau Dragoi (dealtfel faptul ca este sustinut de ASF constituie pentru mine un mare semnal de alarma in acest sens).

      fercala doar reclama incalcarea grosolana a legislatiei de mafioti in frunte cu asf;

      asa cred ei ca isi bga in buzunar fratila si asf-ul si sif3; 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale

Curs valutar BNR

08 Mar. 2021
Euro (EUR)Euro4.8838
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1118
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4060
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6917
Gram de aur (XAU)Gram de aur223.8171

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Hidroelectrica
www.hipo.ro
HackITall2
Women Professionals in the Automotive Industry
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro