Abonament gratuit

CORINA POPESCU, ELECTRICA:"Ne propunem să susţinem dezvoltarea segmentului de gaz"

A consemnat ANDREI IACOMI
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

Corina Popescu

Corina Popescu

"La nivelul celor trei operatori de distribuţie din cadrul Grupului, valoarea planului de investiţii pentru anul acesta este de peste 600 milioane lei"  

"Treptat, ponderea GDR-urilor în capitalul social a scăzut semnificativ, ajungând la doar 1,4%, de la 10% la momentul listarii, semn că investitorii au migrat către BVB"

Faţă de nivelul minim de investiţii impus de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) prin metodologie, respectiv cel puţin nivelul amortizării reglementate, Electrica are planificate puneri în funcţiune mai mari cu 43%, în acest an, ne-a declarat Corina Popescu, director general al furnizorului şi distribuitorului de energie electrică, în cadrul unui interviu.

Domnia sa ne-a precizat că reglementările aprobate de ANRE, privind veniturile aferente serviciului de distribuţie în perioada 2019-2023, prevăd acumularea unor diferenţe semnificative între veniturile aprobate şi costurile realizate, recuperarea acestora realizându-se parţial, cu întârziere de doi ani. Astfel, de la începutul anului, operatorii de distribuţie au înregistrat pierderi ca urmare a creşterii costurilor care nu se află în controlul managementului propriu, a adăugat Corina Popescu.

Reporter: Care este strategia companiei Electrica pentru acest an? Ce investiţii urmează să faceţi şi care este bugetul alocat în acest sens?

Corina Popescu: În urmă cu cinci ani, odată cu listarea la bursă, Electrica a demarat un proces complex de transformare şi optimizare a activităţilor din cadrul Grupului. Suntem o companie de utilităţi, astfel încât obiectivele noastre majore sunt îmbunătăţirea ofertei de produse şi servicii, precum şi întâmpinarea nevoilor şi exigenţelor clienţilor noştri, atât prin dezvoltarea de noi soluţii şi servicii, cât şi prin investiţii susţinute în reţele şi tehnologie.

Pentru a ne atinge aceste obiective, avem în vedere continuarea proiectelor de transformare şi optimizare a companiilor de distribuţie, furnizare şi servicii, inclusiv cu măsuri de eficientizare a func­ţiilor suport. În plus, din dorinţa de a dezvolta parteneriate durabile, pe lângă produsele tradiţionale, ne propunem să sus­ţinem dezvoltarea segmentului de gaz şi a altor soluţii care să aducă valoare activităţilor clienţilor noştri. Nu în ultimul rând, vom continua să investim în oameni şi în dezvoltarea acestora, în crearea unei echipe puternice, care să susţină demersurile de schimbare, în contextul unei pieţe a energiei care se confruntă cu tot mai multe provocări.

Vom prezenta în curând, în primul rând acţionarilor noştri, o nouă strategie care să răspundă noilor paradigme ale pieţei, trend-urilor care se previzionează şi, astfel, să putem asigura o creştere sănătoasă a companiei.

Dacă vorbim despre investiţii, aces­tea rămân o prioritate pentru Grupul Electrica, aşa cum au fost şi în ultimii ani. Şi în 2019 continuăm planul de investiţii ambiţios din aria de distribuţie. Faţă de nivelul minim de investiţii impus de ANRE prin metodologie, res­pectiv cel puţin nivelul amortizării reglementate, Electrica are planificate puneri în funcţiune cu peste 43% mai mult. La nivelul celor trei operatori de distribuţie din cadrul Grupului, valoarea planului de investiţii pentru anul acesta este de peste 600 milioane lei. Aceste investiţii vor avea ca efect îmbunătăţirea calităţii serviciilor pe care le asigurăm, aşa cum s-a întâmplat, de altfel, în ultimii ani.

Reporter: Care sunt avantajele/dezavantajele listării companiei la Bursa de Valori Bucureşti? Ce înseam­nă pentru Electrica tranzacţionarea GDR-urilor (Certificate Globale de Depozit) în piaţa londoneză de capital?

Corina Popescu: Listarea companiei la bursă a însemnat un proces amplu de transformare a Grupului Electrica, ce a adus cu sine o serie avantaje pe mai multe paliere.

Pe de-o parte, atragerea unei sume-record pentru piaţă locală de capital, în cadrul ofertei publice iniţiale (444 milioane euro), a permis companiei să-şi finanlieze programele ambiţioase de investiţii - la acest capitol Electrica fiind de departe cel mai mare investitor în retehnologizarea şi modernizarea reţelei de electricitate din România, în ultimii cinci ani - şi a facilitat încheierea tranzacţiei cu Fondul Proprietatea pentru achiziţia pachetelor minoritare la companiile din Grup. Beneficiile pentru acţionarii Electrica au fost atât directe - remunerarea fondurilor investite la un randament atractiv şi distribuirea integrală a dividendelor companiilor din Grup către Electrica ulterior achiziţiei, cât şi indirecte - îmbunătăţirea guvernanţei corporative la nivelul Grupului, eficientizarea activităţii companiilor atât prin creşterea calităţii serviciilor, cât şi a performanţei operaţionale prin implementarea proiectelor de investiţii şi de transformare, alinierea la politicile Grupului Electrica, la standardele de transparenţă, responsabilitate şi răs­pundere.

Pe de altă parte, atât pregătirea procesului de listare, cât şi procesul de transformare al Grupului după listare au presupus alinierea la cele mai bune standarde de guvernanţă corporativă şi de raportare către piaţă de capital.

Majorarea capitalului prin listarea la bursă este un proces dificil pe termen scurt, care necesită eforturi susţinute, atât pentru adaptarea la schimbările de reglementare, fiscale, de piaţă, financiare şi atingerea unei rezilienţe crescute, cât şi pentru raportarea transparentă, imediată, către piaţă a tuturor evenimentelor cu impact asupra acesteia.

În fapt, este un mare avantaj pe termen mediu şi lung pentru companie şi, implicit, pentru acţionarii săi, întrucât presupune creşterea nivelului de conştientizare şi de reacţie la evoluţia mediului extern şi intern al companiei, respectiv Grupului, îmbunătăţind sensibil modul de organizare şi funcţionare şi accelerand nevoia de eficientizare cu orientare spre îmbunătăţirea continuă.

Listarea la Bursa din Londra a presupus adaptarea la standarde mai riguroase decât ale pieţei locale de capital şi atragerea celor mai mari inves­titori din lume, care încă nu aveau suficientă încredere în piaţa de capital româneas­că sau nu o considerau suficient de importantă. Treptat, ponderea GDR-urilor în capitalul social a scăzut semnificativ, ajungând la doar 1,4%, de la 10% la momentul listarii, semn că investitorii au migrat treptat către BVB, unde Electrica a fost mereu în top cinci - şapte lichiditate în fiecare din cei cinci ani de la listare până în prezent. Atractivitatea acţiunilor Electrica, confirmată de prezenţa în top cinci - şapte lichiditate, a fost alimentată şi de faptul că, an de an, Electrica a oferit un randament atractiv, cel mai stabil dintre toate companiile din BET per ansamblul celor cinci ani de la listare, cuprins între 5,2% şi 7,3%, în ciuda fluctuaţiilor ample de preţ apărute pe fondul schimbărilor de reglementare.

Reporter: Cum caracterizaţi piaţa noastră de capital?

Corina Popescu: Piaţa locală de capital este una dintre pieţele importante din Europa şi din lume, având anul trecut, până la Ordonaţa 114, una dintre cele mai bune performanţe din rândul burselor importante din Europa şi din Statete Unite. De asemenea, în acest an, până în prezent, BVB înregis­trează şi una din cele mai bune performanţe - la nivelul indicelui BET-TR (care ia în calcul şi dividendele) - din rândul burselor mai sus amintite.

Promovarea pieţei locale de capital la statutul de piaţă emergentă ar îmbunătăţi semnificativ atât interesul inves­titorilor, cât şi al companiilor pentru BVB, prin creşterea capitalizării, a vizibilităţii şi a lichidaţii. Listarea Electrica a îmbunătăţit semnficativ indicatorii BVB de promovare la statutul de piaţă emergentă, atât prin nivelul capitalizării, cât şi prin cel al lichidităţii, dar, din păcate, nu a fost urmată de alte listări majore care ar fi adus o schimbare remarcabilă la nivelul lichidităţii şi disponibilităţii de resurse din partea marilor investitori. Sperăm că, în viitorul apropiat, să ne bucurăm de această promovare a pieţei de la Bucureşti. Calitativ, se observă un nivel ridicat al standardelor de raportare pentru companiile din componenţa indicilor de referinţă ai Bursei de Valori Bucureşti.

Reporter: ANRE a aprobat o majorare de circa 2%-2,5% a tarifelor de dis­tribuţie a energiei electrice de către Electrica, de la 1 iulie, după o altă creştere de 2,5% în medie de la 1 martie. Vă aşteptaţi la o creştere de preţ în perioada următoare pentru consumatorii industriali?

Corina Popescu: Conform comunicatului ANRE din 27 iunie 2019, deşi tarifele de distribuţie pentru consumatorii alimentaţi la joasă tensiune au crescut cu 2,21% faţă de tarifele de la 1 martie 2019, modificarea acestora nu va conduce la creşteri ale preţului final plătit de clienţii casnici pentru care furnizarea energiei electrice este asigurată în regim reglementat.

Pentru consumatorii care nu se regăsesc în segmentul reglementat, creşterea preţurilor este posibilă, conform contractelor specifice încheiate cu furnizorii.

Reporter: Care sunt problemele întâmpinate în activitatea de distribuţie? Ce obstacole legislative stau în calea activităţii companiei?

Corina Popescu: Cadrul de reglementare aprobat de ANRE, privind veniturile aferente serviciului de dis­tribuţie în perioada 2019-2023, prevede acumularea unor diferenţe semnificative între veniturile aprobate şi cos­turile realizate, recuperarea acestora realizându-se parţial, cu întârziere de doi ani. Astfel, de la începutul anului, operatorii de distribuţie au înregistrat pierderi ca urmare a creşterii costurilor care nu se află în controlul managementului propriu. Este vorba, în principal, despre costurile pentru achiziţia energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic (ca urmare a creşterii preţului energiei electrice în piaţă) şi costurile de operare cu terţi (că urmare a creşterii salariului minim pe economie).

Sunt câteva aspecte din legislaţia primară care trebuie modificate sau îmbunătăţite. Aici mă refer în special la asigurarea accesului pentru defrişarea vegetaţiei forestiere din proximitatea liniilor electrice. Ar mai fi exercitarea dreptului de uz şi servitute pe terenurile pe care se amplasează instalaţii electrice de distribuţie publică, instituit în favoarea operatorului, cu titlu gratuit, indiferent de momentul realizării capacităţii energetice. De asemenea, ar trebui revizuită posibilitatea recuperării de către operatori a prejudiciului înregistrat în cazul sus­tragerilor de energie electrică, cu respectarea mijloacelor legale şi a termenului general de prescripţie prevăzut de Codul civil.

Reporter: În noiembrie 2018 spuneaţi că Electrica se află într-un proces de transformare care trebuie accelerat astfel încât compania să ocupe prima poziţie în top. În ce stadiu se află acest proces?

Corina Popescu: Într-adevăr, am implementat şi, aşa cum spuneam anterior, continuăm să implementăm ample programe de transformare şi optimizare a activităţilor, de reducere a costurilor şi de adaptare a strategiei la condiţiile pieţei, atât în aria de distribuţie şi servicii, cât şi din cea de furnizare.

În acest moment, procesul de trans­formare este în plină desfăşurare şi se află într-un stadiu avansat în toate ariile de activitate ale Grupului Electrica. Din anumite privinţe, schimbările au început deja să fie vizibile, însă suntem conştienţi că, deşi apăsăm pedala de acceleraţie, este totuşi un proces de durată, iar rezultatele se vor vedea în timp.

Reporter: Cum caracterizaţi piaţa producţiei de energie şi ce perspective credeţi că are această?

Corina Popescu: În mod evident, orientarea la nivel global către soluţii sustenabile de producţie este tendinţa care marchează puternic şi piaţa locală. În afară de acest aspect, din pers­pectiva noastră ar fi benefic un proces de modernizare şi optimizare a capacităţilor de producţie pentru a putea acoperi necesarul de energie.

Reporter: Vă mulţumesc!

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. mai stie cineva! unde sau investit bani obtinuti de electrica din listarea la bursa? sunt zvonuri ca au fost investiti in articole de papetarie si hartie igenica!!

    1. " Pe de-o parte, atragerea unei sume-record pentru piaţă locală de capital, în cadrul ofertei publice iniţiale (444 milioane euro), a permis companiei să-şi finanlieze programele ambiţioase de investiţii - la acest capitol Electrica fiind de departe cel mai mare investitor în retehnologizarea şi modernizarea reţelei de electricitate din România, în ultimii cinci ani"

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Videoconferinţa Digitalizarea României şi tehnologia 5G
DTLAWYERS
Hidroelectrica
Business Card
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
BTPay
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
Pagini Aurii
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie