CRISTIAN BUŞU, PREŞEDINTELE "ELECTRICA":"Rezistăm presiunilor să cheltuim, în orice condiţii, banii din listare"

A consemnat ADINA ARDELEANU
Ziarul BURSA #Companii / 07 martie 2016

"Rezistăm presiunilor să cheltuim, în orice condiţii, banii din listare"

"Trebuie să ne păstrăm poziţia de lider pe piaţa de distribuţie şi furnizare din România"

"Electrica are cel mai ambiţios plan de investiţii în reţelele de distribuţie dintre toţi operatorii din România"

"Electrica" (EL) are cel mai ambiţios plan de investiţii în reţelele de distribuţie dintre toţi operatorii din România, ne-a spus Cristian Buşu, preşedintele Consiliului de Administraţie al companiei, în cadrul unui interviu.

"Până în 2018, pompăm peste 715 milioane de euro în retehnologizarea infrastructurii reţelelor existente, dezvoltarea reţelei, în contorizarea inteligentă sau consolidarea funcţiilor suport, pe scurt, în economia României", ne-a declarat domnia sa, adăugând că societatea analizează cu mare grijă mai multe posibilităţi de achiziţii, fără să cedeze însă "presiunilor de a cheltui în orice condiţii banii obtinuţi din listare".

Conducerea Electrica negociază, în prezent, cumpărarea participaţiilor la filialele sale deţinute de Fondului Proprietatea.

Obiectul achiziţionării sunt toate deţinerile FP la capitalul social al Electrica Distribuţie Muntenia Nord ("EDMN"), Electrica Distribuţie Transilvania Nord ("EDTN"), Electrica Distribuţie Transilvania Sud ("EDTS") şi Electrica Furnizare SA ("Electrica Furnizare"), după cum urmează: 21,99% din capitalul social al EDMN, 22% din capitalul social al EDTN, 21,99% din capitalul social al EDTS, 22% din capitalul social al Electrica Furnizare.

Recent, Electrica a anunţat că mandatul directorului general Ioan Roşca se va încheia cel târziu în iunie 2016.

Anterior, Consiliul de administraţie al "Electrica" (EL) l-a numit în calitate de preşedinte pe Cristian Buşu, cu un mandat de un an, după ce, la mijlocul lunii decembrie 2015, acţionarii companiei au votat un nou board, format din şapte membri, respectiv: Arielle Malard de Rothschild, Cristian Buşu, Ioana Alina Drăgan, Corina Georgeta Popescu, Bogdan George Iliescu, Michael Adriaan Maria Boersma şi Pedro Mielgo Alvarez. În februarie, Michael Adriaan Maria Boersma a renunţat la mandatul de administrator.

Grupul Electrica a înregistrat anul trecut un profit net de 283,9 milioane lei, mai mare cu 5% faţă de cel anunţat în 2014.

Reporter:Care sunt obiectivele mandatului dumneavoastră?

Cristian Buşu: Când vorbim de obiective, discuţia se simplifică imediat. Obiectivele mele sunt obiectivele companiei, sunt obiectivele tuturor colegilor mei, indiferent de poziţia pe care o ocupă fiecare dintre noi. Vrem sa ne extindem poziţia de lider pe segmentele de furnizare şi de distribuţie a energiei electrice, atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional.

Şi aceste obiective care rezultă din analizele economice sunt cele pe care mi le asum şi cele pe care e de datoria mea să mă asigur că se îndeplinesc.

Aş vrea să subliniez şi faptul că ne ghidăm după două obiective imperative: să oferim valoare pe termen lung acţionarilor companiei şi, în acelaşi timp, să oferim servicii excelente clienţilor noştri, într-o manieră sigură, sustenabilă şi la preţuri accesibile. Îndeplinirea acestor obiective presupune atingerea unor ţinte precise, ceea ce, pe scurt, înseamnă că trebuie să continuăm procesul de reformă profundă a companiei, de îmbunătăţire a performanţelor operaţionale şi de aliniere la bunele practici din domeniu şi adoptare a celor mai înalte standarde de guvernanţă corporativă. În acelaşi timp, trebuie să ne pastrăm poziţia de lider pe piaţa de distribuţie şi furnizare din România.

Reporter: Care este stadiul negocierilor cu Fondul Proprietatea privind achiziţionarea de către grup a întregii participaţii deţinute de FP la filialele Electrica?

Cristian Buşu: Consiliul de Administraţie al companiei a primit mandat, la sfârşitul anului trecut, din partea acţionarilor pentru a începe negocierile cu Fondul Proprietatea. În acest moment, procesul de negociere nu s-a încheiat, aşa că nu vă pot oferi detalii suplimentare. Data limită este sfârşitul lunii martie, iar când se va încheia, vom face public nu doar preţul oferit, dar şi argumentele economice ale ofertei noastre. Acţionarii vor fi cei care vor decide dacă tranzacţia se va face sau nu.

Reporter: Care au fost măsurile de restructurare a companiei, după listare? Ce măsuri aveţi dumneavoastră în vedere?

Cristian Buşu: Listarea Electrica a reprezentat un mare succes şi un moment de cotitură pentru companie. A fost un moment al asumării responsabilităţii pentru toţi cei implicaţi. Atunci am demarat un plan foarte ambiţios de reformare. Cu ajutorul unor consultanţi de renume, am reuşit să implementăm măsuri concrete de creştere a calităţii serviciilor oferite, de îmbunătăţire a productivităţii muncii, dar şi cele mai bune practici de guvernanţă corporativă. Acest proces major de transformare este unul ireversibil, iar schimbările sunt vizibile. Rezultatele noastre operaţionale şi performanţele financiare au fost remarcabile în această perioadă.

Ce s-a întâmplat la Electrica este un model de urmat şi mă bucur că măsurile concrete luate în vederea dezvoltării unei culturi organizaţionale centrate pe etică şi integritate dau roade. Suntem prima companie în care statul este acţionar semnificativ care a implementat o platformă Avertizor de Integritate. Avem o nouă structură organizaţională, dar şi procesele asociate integral funcţionale la nivelul Electrica SA, urmând ca proiectul să fie extins la nivelul filialelor pe parcursul acestui an. Continuăm procesul de reorganizare în vederea eficientizării operaţionale şi identificării celei mai bune variante pentru consolidarea funcţiilor suport ale Grupului, într-un centru de servicii comune.

Reporter: Care consideraţi că sunt investiţiile prioritare pe care trebuie să le facă Electrica?

Cristian Buşu: Avem trei direcţii majore în care ne propunem să investim: în reţelele noastre, analizăm posibilităţi de achiziţii şi, nu în ultimul rând, investim în oameni şi în comunităţile unde activăm. Avem cel mai ambiţios plan de investiţii în reţelele de distribuţie dintre toţi operatorii din România. Până în 2018, pompăm peste 715 milioane de euro în retehnologizarea infrastructurii reţelelor existente, dezvoltarea reţelei, în contorizarea inteligentă sau consolidarea funcţiilor suport, pe scurt, în economia României.

Referitor la posibile achiziţii, este cunoscută disponibilitatea noastră investiţională, pe care dorim să o fructificăm cât mai bine pentru companie şi, evident, pentru acţionari. Analizăm cu mare grijă mai multe posibilităţi de achiziţii, aşa cum a fost discuţia cu Enel, sau cum este acum negocierea cu Fondul Proprietatea, fără să cedăm însă presiunilor de a cheltui în orice condiţii banii obtinuţi din listare. Referitor la investiţia în oameni, unul dintre obiectivele strategice este asigurarea disponibilităţii unui personal calificat şi implicat, iar în acest sens am făcut şi continuăm să facem paşi importanţi.

Reporter: Vedeţi avantaje pentru companie din faptul că este listată la Bursa de Valori Bucureşti?

Cristian Buşu: Obiectivul cel mai important al unei oferte publice este atragerea de resurse de pe piaţa de capital, iar Electrica a atins acest obiectiv. Am reuşit sa atragem şi investiţii, dar şi expertiză. Este evidentă creşterea vizibilităţii şi a transparenţei companiei.

Procesul de privatizare prin Oferta Publică Primară Iniţială al Electrica a implicat, printre altele, şi semnarea unui acord cu BERD, acord ce prevede adoptarea unor noi valori, esenţiale bunei guvernanţe. Aici am mers pe trei direcţii importante de acţiune pentru implementarea schimbării organizaţionale în contextul asumării statutului de companie listată: dezvoltarea unei culturi a integrităţii la nivelul grupului, adoptarea bunelor practici în domeniul guvernanţei corporative şi asumarea unor politici de responsabilitate socială şi faţă de mediul înconjurător.

Listarea Electrica mai are însă o semnificaţie majoră. Faptul ca statul român a ales să renunţe la controlul unei companii-cheie prin cea mai transparentă metodă posibilă, listarea la bursă, a fost un semn de totală deschidere, de încredere în potenţialul pieţei de capital de a aduce plus valoare. În plus, această decizie a schimbat felul în care România este percepută de investitorii din pieţele internaţionale şi a deschis, totodată, apetitul românilor să investească pe bursă.

Listarea Electrica, dar şi ceea ce a urmat după, s-a dorit a fi un exemplu de urmat şi, în acest context, este bine de ştiut că acţiunile Electrica au avut o performanţă peste cea a pieţei.

Reporter: Cum vedeţi piaţa noastră de energie? Ce riscuri/oportunitaţi vedeţi pentru perioada următoare?

Cristian Buşu: Sunt câţiva factori care aduc schimbări importante în piaţa noastră de energie. Liberalizarea pieţei de furnizare naşte atât oportunităţi, cât şi riscuri. Cred că este bine să existe competiţie pe zona de furnizare, cu o condiţie: competiţia să fie una corectă! Aici trebuie ca instituţiile abilitate să vegheze. Un alt aspect important este că liberalizarea va duce la orientarea mai mare spre client a jucătorilor din domeniu, ceea ce nu e rău. Dincolo de preţ, se vor schimba şi modelele de cerere şi ofertă, iar furnizorii de energie trebuie să se adaptateze, să ofere diverse servicii şi, de ce nu, chiar şi alte utilităţi, la pachet.

La capitolul riscuri, vreau să trag încă o dată un semnal de alarmă în ceea ce priveşte schimbarea cadrului de reglementare şi lipsa de predictibilitate. O spun, în primul rând, în numele unei companii listate pe bursele de la Bucureşti şi Londra: pentru investitori predictibilitatea este esenţială.

Schimbarea peste noapte a ratei reglementate a rentabilităţii sau a legislaţiei care stabileşte tarifele în zona de distribuţie, spre exemplu, sunt nişte experimente care nu trebuie să se mai repete, dacă vrem să atragem investitori sau, cel puţin, să intrăm în normalitate.

Şi mai există şi două aspecte de care trebuie să ţinem cont în viitorul apropiat: dezvoltarea tehnologică şi conştientizarea problemelor de mediu.

Prin corelarea indicatorilor macroeconomici, credem că, în perioada următoare, consumul de energie o să crească cu câteva procente, aşa că putem vorbi în termeni moderaţi despre o creştere a volumelor consumate.

Reporter: Sunteţi mulţumit de managementul Electrica şi de stadiul implementării guvernanţei corporative în companie?

Cristian Buşu: Mulţumirea în mediul de business e un termen relativ. Suntem mulţumiţi atunci când ne atingem indicatorii pe care îi aveam stabiliţi, dar acest lucru este o etapă pentru că nu putem sta pe loc. Cred că întotdeauna este loc de mai bine şi aşa aş vrea să privim viitorul. Suntem în plin proces de implementare a celor mai bune practici de guvernanţă corporativă şi nu suntem dispuşi să facem niciun compromis în acest sens.

Nu ignorăm nici reforma organizaţională şi vă pot spune că Electrica are o nouă organigramă şi a realizat schimbări profunde în ceea ce priveşte echipa de management. Au fost numiţi directori cu mandat, selectionaţi pe criterii de performanţă şi într-un mod foarte transparent, cu ajutorul unor consultanţi de renume.

Reporter: În ce stadiu este procesul privind anularea unui ordin al ANRE care a eliminat pragul minim privind scăderea tarifelor de distribuţie şi a condus în acest an la stabilirea unor tarife mai mici chiar şi cu peste 14% pentru operaţiunile de distribuţie ale companiei?

Cristian Buşu: Am contestat în instanţa acest ordin şi nu suntem singurii care au făcut acest lucru. Şi nici nu este singurul ordin contestat de noi şi de alţi jucători importanţi din piaţă. Procesul işi urmează cursul normal, dosarul este pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, în procedură de regularizare, urmând ca ulterior instanţa să stabilească termenul de judecată.

Dincolo de această situaţie concretă, ceea ce trebuie să spunem răspicat este că schimbările bruşte ale cadrului de reglementare, fără o analiză de impact, fără consultări reale, nu fac deloc bine mediului de afaceri.

La noi, a devenit o regulă să schimbăm regulile în timpul jocului! Trebuie să înţelegem cu toţii că, dincolo de orice interese, avem nevoie de un cadru legislativ şi economic atractiv, care să stimuleze investiţiile şi dezvoltarea sustenabilă a mediului de afaceri. Predictibilitatea presupune continuitate şi viziune pe care să o respecţi, dacă dorim să ne atingem obiectivele şi să construim o companie şi un business sustenabil.

Cristian Buşu este Secretar de Stat în Ministerul Energiei şi membru în Consiliul de Administraţie al SIF Oltenia. Până de curând, a ocupat funcţia de director la sucursala centrală Marfin Bank Bucureşti.

Totodată, Cristian Buşu este, începând cu anul 2011, lector universitar în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti.

În perioada 2009-2013, Cristian Buşu a fost director economic în cadrul Fondului Proprietatea şi membru în Comitetul Reprezentanţilor. Anterior a ocupat, timp de patru ani, funcţia de consilier economic în cadrul Departamentului Economic al Guvernului României. Între anii 2000-2005, a lucrat pentru Prudential Financial, New York, ca planificator financiar/broker. Din septembrie 2014, Cristian Buşu este membru al Consiliului de Administraţie al Electrica.

Opinia Cititorului ( 20 )

 1. Foarte tare personajul.De fapt nu spune nimic.Ce capacitate trebuie sa fie, daca are timp pentru toate(EL, SIF si ASE). Cred ca Napoleon se rasuceste in mormant de invidie...Cine il cunoaste cat de cat stie ca nu exagerez catusi de putin.

  1. Si la guvern, probabil in vacantele anului universitar...

   Ar putea exista totusi o explicatie pentru un asemenea potential: munceste si in somn sau poate nu doarme niciodata.

  Tipul chiar e foarte tare și spune lucruri de bun simt.

  1. Ba tocmai, vorbe goale. Nimic concret.

   Se pare ca asta e reteta pentru a fi manager/CEO in Romania; sa nu cunosti pe meseria, dar sa sti sa dai raspunsuri evazive. 

   Trebuie sa ne obisnuim sa ne uitam la fapte, nu la vorbe..

   La Electrica a cam inceput sa se vada ca se misca lucrurile in directia corecta

   sau asta nu convine? 

   Nu stiu daca e tare sau nu, dar raspunsurile chiar sunt de bun simt

  Dincolo de ce se vorbeste, important este ca la Electrica au inceput sa se faca lucruri bune.

  Interviu bun. Raspunsuri la obiect.

  Am actiuni la Electrica si sunt multumit de cum evolueaza compania.

  Se schimba im bine 

  1. Si eu.

  Interviul este un "blat" al Adinei, ca nu pot sa cred ca a uitat jurnalismul! Chiar nu ai vrut sa scoti si informatii importante si sa duci ideile pana la cap?

  Daca toate au mers bine, de ce l-ati schimbat pe Cionga si acum il executati pe Rosca? Noii "baieti destepti" ai tehnocratiei pun la cale pas cu pas acapararea Electrica, pentru binele "boborului". Busu a fost Directorul Economic al FP si reprezentantul lor in diverse CA uri si acum negociaza preluarea participatiilor FP? Miroase urat! Baieti! Chiar daca e al vostru nu-l puteti conspira. Grigorescu si Busu vorbesc de moralitate, normalitate si meritocratie. Care sunt criteriile pentru care a fost numita Ioana Dragan? Dar criteriile pentru care a fost adusa Directoarea Economica Andronache? In afara de relatia cu Busu. Sau, de ce a fost titularizat dl. Angelescu Ramiro director? Doar pentru ca este consilier PSD in Consiliul General PMB si sustinut energic de Nita siCati Andronescu? Duhovnicul Arsenie Boca a acordat o atenţie deosebită, în învăţăturile sale, ateismului, pe care îl considera dăunător. Călugărul afirma însă că orice om trebuie lăsat să fie liber în credinţa sau necredinţa sa.dPoate dl Boersma are deschiderea sa explice public de ce pleaca din CA Electrica si atunci se vor lamuri multe pentru actionari.

  1. si daca nu se face tranzactia cu FP? Restul, numai aberatii

   dupa ce se face tranzactia cu FP deja este prea tarziu si nu se mai poate face nimic

   Domnule "anonim"dar care le stii pe toate...

   Nu improscati cu noroi... 

   Acesti tineri, scoliti, cu experienta de lucru in privat si/sau la Bruxelles, neinregimentati politic si-au suflecat manecile si au decis sa se implice ca sa schimbe Romania.Bafta multa tinere Busu si ai grija de hiene!

  Privatizarea totală = EFECT MAXÌM

  Cat timp cresc profitul si dividendele e competent.q.e.d.

  Citind comentariile de mai sus(cele mai multe) ma duce gandul la postacii elenei udrea. La vremuri noi, oameni noi?

  Vorbim de ani de zile de tehnocraţi, dar această idee a fost permanent respinsă, păcălită de către actualii politicieni. Pentru că o guvernare de calitate poate fi, pentru noi cetăţenii cu drept de vot, o oglindă în care am putea vedea diferenţa, am putea realiza răul pe care ni l-am făcut singuri atâţia ani, acceptând la conducere oameni care nu se pricep la nimic, dar care ştiu să se facă populari.

  Acum avem sansa unor tineri scoliti si educati care vor sa impuna împreună meritocraţia şi sa o impuna de sus în jos. Miza este mare, e bătălia a două lumi, una care se stinge, dar care se luptă încă să supravieţuiască, şi o alta care a început să spere la altceva pentru România." 

  Acest tanar este unul dintre ei.  

  Tot ce este nou si dinamic merita incercat !!! Multa bafta !

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dtlawyers
Apanova
Electromagnetica
anahotels.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Iul. 2021
Euro (EUR)Euro4.9209
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5608
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7815
Gram de aur (XAU)Gram de aur242.5914

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Allview
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro