Abonament gratuit
Videoconferinţa “Digitalizarea României şi tehnologia 5G”Videoconferinţa “Digitalizarea României şi tehnologia 5G”

CU 65,6% MAI MIC, LA NOUĂ LUNI Cădere abruptă a profitului BCR, până la 348,8 milioane lei

E.O.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări /

Cădere abruptă a profitului BCR, până la 348,8 milioane lei

Profitul net al BCR a scăzut cu 65,6%, în primele nouă luni ale acestui an faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut, până la 348,8 milioane lei (73,6 milioane de euro). Potrivit reprezentanţilor băncii, deprecierea rezultatelor financiare ale instituţiei de credit vin ca urmare a constituirii unui provizion excepţional în cel de-al doilea trimestru din 2019, legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinţe, "în pofida rezultatului operaţional solid, a cos-turilor scăzute de risc şi a performanţelor ridicate pe toate liniile de business".

Rezultatul operaţional a crescut cu 7,8%, la 1,317 miliarde lei (278 milioa-ne de euro) de la 1,222 miliarde lei (262,8 milioane de euro), în primele nouă luni din 2018, susţinut de veniturile operaţionale mai mari şi în pofida unei contribuţii mai mari în 2019 la fondul de garantare a depozitelor bancare.

Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, subliniază: "Pasiunea noastră pentru transformarea modului în care răspundem nevoilor clienţilor este din ce în ce mai vizibilă. Este un efort de echipă, împreună cu clienţi şi cu publicul larg, prin care înţelegem mai bine ce îşi doresc cei care folosesc servicii financiare astăzi. Cel mai important este că publicul poate beneficia de noile procese digitale indiferent de modul în care intră în contact cu noi, online sau în agenţiile noastre. (...) Prin plasarea tehnologiei şi educaţiei în centrul a tot ceea ce facem, am reuşit să accelerăm dezvoltarea businessurilor antreprenorilor români şi vom continua acest proces. Rezultatul operaţional solid ne motivează să investim în inovaţie şi în laboratoare digitale, ceea ce va crea calea către îmbunătăţirea sănătăţii financiare a clienţilor noştri".

Venitul net din dobânzi a crescut în mod semnificativ, cu 11,1%, până la 1,68 miliarde lei (355,2 milioane de euro), de la 1,51 miliarde lei (325,7 milioane de euro) în primele nouă luni din 2018, pe fondul unui mediu cu rate ale dobânzilor mai mari şi cu majorarea creditelor şi depozitelor clienţilor.

Venitul net din comisioane a crescut cu 9,1%, ajungând la 578,9 milioane de lei (122,2 milioane de euro), de la 530,4 milioane de lei (114 milioane de euro), mai ales ca urmare a unor venituri mai mari din comisioane generate din asigurări, precum şi din tranzacţii valutare şi investiţii în obligaţiuni ale clienţilor persoane fizice.

Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 22,9%, până la 251,1 milioane de lei (53 milioane de euro), de la 325,8 milioane de lei (70 milione de euro).

Venitul operaţional a crescut cu 6,3%, până la 2,587 miliarde lei (546 milioane de euro), de la 2,434 miliarde lei (523,4 milioane de euro), determinat în principal de veniturile nete din dobânzi înregistrate pe fondul unui mediu cu rate ale dobânzilor mai mari, cât şi de creşterea creditelor şi depozitelor clienţilor.

Cheltuielile administrative generale în primele nouă luni din 2019 au înregistrat valoarea de 1,27 miliarde lei (268 milioane de euro), în creştere cu 4,8%, mai ales ca urmare a contribuţiei anuale mai mari în anul 2019 la fondul de garantare a depozitelor.

Astfel, raportul cost-venituri a fost de 49,1% în primele nouă luni din 2019, faţă de 49,8% în aceeaşi perioadă a anului trecut.

În ceea ce priveşte pierderea netă rezultată din deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere, BCR a consemnat o eliberare de provizion de 122,8 milioane de lei (25,9 milioane de euro), în intervalul ianuarie-septembrie, faţă de o alocare de provizion de 43,8 milioane de lei (9,4 milioane de euro), în primele nouă luni din 2018. Această evoluţie a fost determinată de o formare foarte redusă de noi credite neperformante pe segmentul corporate, corelat cu un trend favorabil în ceea ce priveşte recuperările de la clienţi neperformanţi şi însănătoşirile, atât pe segmentul de retail, cât şi pe cel corporate, arată comunicatul BCR.

Rata creditelor neperformante a scăzut sub pragul de 5%, pentru prima dată din anii anteriori crizei, ajungând la 4,9% în septembrie 2019 faţă de 5,8% în decembrie 2018. Această evoluţie reflectă creşterea puternică a împrumuturilor acordate clienţilor şi îmbunătăţirea continuă a calităţii portofoliului, susţinută de scăderea continuă a creditelor neperformante şi un trend favorabil în ceea ce priveşte recuperările de la clienţi neperformanţi şi însănătoşirile. Gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante cu provizioane a ajuns la 104%, în perioada analizată.

Portofoliu total de credite acordate de Banca Comercială Română (BCR) a înregistrat o creştere cu 10% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, evoluţie susţinută atât de segmentul retail, cât şi de cel corporate.

Creditele noi pentru microîntreprinderi aproape s-au triplat, în trimestrul al treilea din 2019 faţă de trimestrele precedente, datorită finanţărilor mai mari acordate în cadrul programului Start-Up Nation. Stocul de credite acordate pentru finanţarea IMM-urilor a crescut cu 14%.

Pe zona de corporate, banca a aprobat credite corporate noi în valoare de 5,4 miliarde lei (1,1 miliarde euro), în primele nouă luni din 2019, în sectoare cum ar fi industria prelucrătoare (industria auto, industria chimică, industria producătoare de utilaje), energie şi utilităţi, agricultura şi sectorul medical.

Stocul de finanţări acordate sectorului IMM a crescut cu 13,9%, de la an la an, atingând valoarea de 5,9 miliarde lei (1,3 miliarde euro), la data de 30 septembrie 2019, ca urmare a unei concentrări mai mari pe afacerile noi şi pe dezvoltarea sectorului de leasing. Segmentul real estate a crescut în mod semnificativ, cu 40% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, la 2,2 miliarde lei (460 milioane de euro), ca urmare a noilor proiecte de construcţii de birouri şi spaţii comerciale finanţate în ultimul an.

Împrumuturile şi avansurile acordate clienţilor au crescut cu 8,6%, până la 39,53 miliarde lei, acestea fiind susţinute atât de creditele din segmentul corporate (+12,4% faţă de decembrie 2018), cât şi de cele din retail (+7,1% faţă de decembrie 2018).

În activitatea bancară de retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice şi microîntreprinderi de peste 5,8 miliarde de lei.

Depozitele clienţilor au crescut uşor, cu 0,2%, până la 55,216 miliarde lei, ca urmare a creşterii depozitelor din retail.

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca), în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR), se afla, în august 2019, la nivelul de 20,9%, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României.

În primele nouă luni ale anului 2019, BCR a accelerat procesele de digitalizare şi simplificare operaţiuni, mai anunţă instituţia de credit. Aceasta subliniază că peste 25% dintre clienţii noi ai BCR preferă să îşi deschidă un cont bancar 100% online.

Erste Group - profit net de 1,223 miliarde euro, în primele trei trimestre din 2019

Erste Group a raportat, ieri, un profit net de 1,223 miliarde euro, pentru primele trei trimestre ale anului în curs. Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG, a declarat: "Am continuat să obţinem rezultate foarte bune şi în trimestrul al treilea, cu o creştere sănătoasă a creditării (+5,7% de la începutul anului) şi a depozitelor (+6,1% de la începutul anului), precum şi cu poziţii excelente de lichiditate şi finanţare. În primele nouă luni din 2019, Erste Group a obţinut un rezultat net de 1,223 miliarde de euro. Mai mult, creşterea veniturilor a depăşit-o pe cea a cheltuielilor, în ciuda majorării salariilor în ECE şi a contribuţiilor mai mari la schemele de garantare a depozitelor. Drept urmare, am reuşit să ne îmbunătăţim raportul cost/venit la 58,6%. Economiile din ECE şi-au menţinut vitalitatea, astfel că mediul de risc din regiune a rămas favorabil. Rata creditelor neperformante s-a îmbunătăţit în continuare la 2,7%, reflectând, astfel, calitatea bună a activelor noastre.

Erste Group dispune de o bază de capital foarte solidă, susţinută de creşterea organică constantă din ultimii ani şi de plasamentele de instrumente de capital suplimentar de rang 1 derulate cu succes în piaţă. Luând în calcul rezultatul reportat în trimestrul al treilea, inclusiv dividendele de primit, capitalul comun de rang 1 s-a situat la 13,5% la finalul lunii septembrie, în linie cu obiectivul stabilit.

În viitor, Europa Centrală şi de Est va rămâne motorul de creştere al Europei, iar Erste Group (...) este bine poziţionată pentru a susţine regiunea în continuare. Deşi la nivel global apar tot mai multe semne de încetinire a creşterii economice, noi rămânem încrezători că regiunea ECE va continua să înregistreze rate de creştere economică peste cele ale zonei euro, cu evoluţii ce se vor dovedi mai sustenabile decât în anii 2000".

În primele nouă luni ale anului, venitul net din dobânzi al Erste Bank a crescut, în principal în Republica Cehă, dar şi în România şi Ungaria, la 3,517 miliarde euro (+4,3%).

Deprecierea şi amortizarea au crescut la 394,4 milioane euro, pe fondul aplicării pentru prima dată a noului standard de raportare financiară a contractelor de leasing (IFRS 16) începând cu 1 ianuarie 2019, în timp ce un efect pozitiv corespunzător a fost înregistrat de indicatorul alte cheltuieli administrative. Per ansamblu, profitul operaţional s-a majorat la 2,233 miliarde euro. Raportul cost/venit s-a îmbunătăţit la 58,6%, conform comunicatului Erste, care arată: "Datorită eliberării nete de provizioane pe fondul îmbunătăţirii calităţii activelor, rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la 42,9 milioane euro, sau, ajustat pentru alocarea netă a provizioanelor pentru angajamente şi garanţii acordate, la 3 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienţi. Aceasta s-a datorat în principal veniturilor semnificative obţinute din recuperarea creditelor deja scoase din bilanţ, în principal în Republica Cehă, Ungaria şi România, precum şi din eliberarea netă de provizioane pentru angajamente şi garanţii acordate în Austria, Republica Cehă şi România. Rata creditelor neperformante calculată la valoarea brută s-a îmbunătăţit din nou la 2,7%. Rata de acoperire a creditelor neperformante a fost de 76,9%. Poziţia «alte rezultate operaţionale» s-a situat la minus 397,2 milioane euro. Deterioarea acestui indicator s-a datorat unui provizion în valoare de 150,8 milioane euro, constituit pentru pierderile preconizate ca urmare a unei hotărâri a Înaltei Curţi de Justiţie din România în legătură cu activitatea unei subsidiare locale. Acest indicator include şi cheltuielile cu contribuţiile anuale la fondurile de rezoluţie care au crescut, în special în Republica Cehă, la 75,3 milioane euro".

Activele totale au crescut la 252,1 miliarde euro. Numerarul şi echivalentele de numerar au scăzut la 15,6 miliarde euro, în timp ce creditele şi avansurile către instituţiile de credit s-au majorat la 25,2 miliarde euro. Portofoliul net de credite şi avansuri către clienţi a crescut la 157,8 miliarde euro. Depozitele de la bănci s-au majorat la 19,9 miliarde euro, iar depozitele de la clienţi au continuat să crească - mai ales în Republica Cehă şi Austria - şi au ajuns la 172,5 miliarde euro, raportul credite/depozite situându-se la 91,5%.

Contextul operaţional se anunţă favorabil expansiunii creditării, anunţă reprezentanţii Erste Bank. Aceştia arfată: "Estimările privind creşterea reală a PIB în 2019 se situează în jur de 3-4% pentru toate pieţele principale ale Erste din Europa Centrală şi de Est şi de circa 2% pentru Austria. Creşterea reală a PIB ar urma să fie susţinută în principal de cererea internă solidă, în timp ce majorarea salariilor şi scăderea ratei şomajului ar trebui să sprijine activitatea economică din ECE. Este de aşteptat ca disciplina fiscală să se menţină la nivelul întregii regiuni".

Erste Group are ca obiectiv, în 2019, o rată a capitalului tangibil (ROTE) de peste 11%. Ipotezele de bază sunt ca veniturile să crească mai mult decât cheltuielile (presupunând o creştere de peste 5% a portofoliului net de credite), costurilede risc să fie mai mari, dar în continuare la minime istorice, iar rata de impozitare estimată să rămână sub 20%.

Printre riscurile privind perspectivele se numără impactul evoluţiei ratelor de dobândă, riscurile politice sau măsurile de reglementare împotriva băncilor, precum şi cele geopolitice şi economice globale.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. Provizionul este constituit in urma deciziei ICCJ. Cat timp este provizion inseamna ca nu s-a pus in aplicare decizia ICCJ .

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.roConference on E-learning - Tips&Tricks
Cabinet de avocatservicii curatenie