Conferinţa “Codul insolvenţei 2020”Conferinţa “Codul insolvenţei 2020”

Curtea de Conturi Europeană examinează integrarea perspectivei de gen în bugetul UE

B.D.
Miscellanea /

Curtea de Conturi Europeană examinează integrarea perspectivei de gen în bugetul UE

Integrarea perspectivei de gen (gender mainstreaming) presupune luarea în considerare în mod sistematic a dimensiunii de gen la elaborarea, conceperea, punerea în aplicare, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi a activităţilor. Curtea de Conturi Europeană desfăşoară un audit cu scopul de a evalua dacă Comisia a integrat această abordare în bugetul UE cu scopul de a promova egalitatea, relatează un comunicat remis Redacţiei noastre.

Egalitatea de gen este una dintre valorile fundamentale consacrate în tratatele UE. Conform unui studiu recent al Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (EIGE), nepromovarea egalităţii poate avea efecte negative semnificative asupra ocupării forţei de muncă, a productivităţii şi a creşterii PIB-ului. EIGE a mai constatat că, deşi în ansamblul UE s-au înregistrat progrese începând din 2013 în ceea ce priveşte egalitatea de gen, acestea erau inegale de la un stat membru la altul.

Deja pentru cadrul financiar multianual (CFM) 2014‑2020, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au căzut de acord să aplice, acolo unde era cazul, elemente care să reflecte dimensiunea de gen în cadrul procedurilor bugetare. O analiză recentă a cheltuielilor interne ale programelor actuale finanţate de UE a constatat însă că egalitatea de gen nu fusese integrată în bugetul UE în acelaşi mod ca schimbările climatice sau biodiversitatea. În schimb, se recursese la programe specifice, în special cele care se ocupă de ocuparea forţei de muncă şi de chestiuni sociale, pentru a se aborda problema discriminării pe criterii de gen, informează sursa.

Raportul de audit, care urmează să fie publicat în primul trimestru al anului 2021, va evalua în special dacă: există un cadru adecvat pentru promovarea egalităţii de gen, cadrul financiar multianual şi bugetele anuale ale UE integrează o perspectivă de gen şi comisia este în măsură să demonstreze rezultatele obţinute în materie de egalitate de gen de către principalele programe de finanţare ale UE.

Sfera auditului cuprinde politica agricolă comună (PAC), fondurile structurale şi de investiţii europene (fondurile ESI) şi programul Erasmus.

Egalitatea de gen este una dintre valorile fundamentale consacrate în tratatele UE. Tratatul de la Roma din 1957 a introdus principiul remuneraţiei egale. Angajamentul faţă de respectarea principiului egalităţii este exprimat atât în Tratatul privind Uniunea Europeană, cât şi în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS