Crypto

DIKE-SUPLIMENT DEDICAT ACTIVITĂŢII DE DREPT / INTERVIU CU AVOCATUL ALEXANDRA IANUL (FOSTĂ BURADA):"Directivele europene au corectat conţinutul contractelor de credit"

Ziarul BURSA #Consultanţă juridică / 04 decembrie 2020

Alexandra Ianul

Alexandra Ianul

Implementarea noilor Directive Europene în domeniul bancar a condus la o corecţie pozitivă a conţinutului contractelor de credit, este de părere avocatul Alexandra Ianul (fostă Burada). Specialistul ne-a explicat: "Sistemul bancar a fost nevoit să se adapteze noilor cerinţe de reglementare, adaptarea fiind de cele mai multe ori una corectă. În ultimii ani, anumite instituţii de credit ne-au solicitat verificarea conformităţii contractelor de credit cu legislaţia pentru protecţia consumatorilor şi am fost bucuroasă să constat că normele au fost respectate, în aceste cazuri. Cred că acest tip de proiecte sunt extrem de benefice şi de natură a reconstrui încrederea între consumatori şi finanţatori".

Reporter: Cum trec casele de avocatură prin perioada de criză?

Alexandra Ianul: Răspunsul la această întrebare diferă în funcţie de aria de practică a fiecărei case de avocatură, însă per ansamblu nu putem nega că şi domeniul nostru de activitate a fost afectat de criza produsă de pandemie, fiind o adevărată provocare pentru manageri să se adapteze noilor condiţii şi cerinţe din piaţă.

Este evident că acele case de avocatură care oferă consultanţă domeniului HoReCa, turism, arts and entertainment au trecut prin aceleaşi dificultăţi prin care trec şi clienţii lor. Cu toate acestea, trebuie să amintim că anumite sectoare din industrie (companii pharma şi medicale, companii de retail sau marile şi micile afaceri ce se axează pe livrări la domiciliu etc.) au avut o activitate înfloritoare ce a solicitat şi un puternic suport juridic pentru dezvoltare şi creştere.

Una dintre provocările acestei perioade, care s-a resimţit la nivelul fiecărei case de avocatură independent de dimensiune - de la cabinete indiviuale, boutique law firms şi până la societăţile de avocatură tip corporaţie - a fost aceea de a ţine pasul cu legislaţia adoptată de autorităţi în toată această perioadă. S-a conturat în breasla noastră termenul de legislaţie pandemică, ce încorporează toate actele normative, dar şi de putere juridică inferioară (legi, decrete, ordonanţe, ordine, dispoziţii, hotărâri) adoptate în cele mai variate domenii, cu scopul impunerii măsurilor de combatere a pandemiei şi a efectelor sale pe plan medical, economic, social etc.

Reporter: Cum apreciaţi măsurile luate de Guvern anul acesta pentru susţinerea mediului de afaceri?

Alexandra Ianul: Deşi reprezentanţii executivului s-au grăbit să anunţe încă din luna martie a acestui an o serie de măsuri menite să susţină mediul de afaceri şi să vină în ajutorul agenţilor economici (punându-se accent pe IMM-uri), acestea au apărut cu întârziere şi deloc facil de implementat. În continuare există un hatis birocratic pentru accesarea măsurilor menite să ajute companiile să treacă peste perioada de criză, iar de cele mai multe ori în perioadele de criză factorul timp este esenţial. De asemenea, din analiză solicitărilor clienţilor noştri ce aparţin celor mai afectate domenii (HORECA, industria muzicală), am constatat că pentru aceştia măsurile au fost aproape inexistente.

Reporter: Ce credeţi că ar fi trebuit să facă autorităţile în acesta perioadă?

Alexandra Ianul: Dat fiind natura problemei cu care ne confruntăm la nivel global, consider că principalele măsuri ce se impuneau erau în sectorul medical/sănătate, fiind necesară creşterea capacităţii României de îngrijire şi tratare a pacienţilor Covid, cu respectarea condiţiilor optime de siguranţă pentru personalul medical.

Apoi, urmau a fi luate măsurile în domeniile afectate atât direct (companii ce şi-au închis sau restrâns activitatea ca efect al deciziilor autorităţilor), cât şi indirect (companii ce şi-au restrâns, sau în unele cazuri chiar închis activitatea, ca şi consecinţă a scăderii cererii pe piaţă), având în vedere că sectoarele economice sunt înlănţui­te şi prezintă o interdependenţă.

În ceea ce priveşte persoanele fizice, s-au luat măsuri cu privire la şomaj, telemunca şi măsuri menite să îi ajute pe părinţii care nu au cu cine să îşi lase copii, cu toate acestea au fost anumite categorii de persoa­ne ce au fost uitate de autorităţi.

Reporter: Ce a făcut casa de avocatură pe care o reprezentaţi în acest an şi ce mişcări aţi observat în piaţa de profil?

Alexandra Ianul: Şi cabinetul nostru s-a confruntat cu o serie de provocări în această perioadă. În primul rând am impus o serie de măsuri de natură sanitară, sens în care am încercat să limităm pe cât posibil contactul fizic cu clienţii (cărora le mulţumim pentru înţelegere), activitatea desfăşurându-se preponderent prin mijloace de comunicare la distanţă.

De asemenea, ne-am adaptat noilor cerinţe de pe piaţă, având în vedere dificultăţile economice cu care s-au confruntat clienţii noştri, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice. În cazul persoanelor fizice, din nefericire, o problemă constantă a fost reprezentată de dificultăţile în achitarea ratelor, ce în anumite cazuri au condus chiar spre o potenţială pierdere a locuinţei. Trebuie subliniat că în aceste cazuri există soluţii, atât preventive (negocieri privind amânarea plăţii ratelor sau accesarea unor proceduri, precum cea prevăzută de Legea 77/2016), cât şi soluţii pentru situaţii curente (negocierea unor angajamente de plată în timpul executării sau contestaţii la executare).

Şi în domeniul muncii şi cel al asigurărilor sociale a crescut numărul de solicitări, multe persoane confruntându-se cu concedieri abuzive, ce pot fi de asemenea atacate în instanţă. De asemenea, având în vedere măsurile adoptate de autorităţi pentru a veni în ajutorul părinţilor ce nu pot lucra de acasă şi nu au cui lăsa sub supraveghere copiii, am oferit asistenţă clienţilor noştri în accesarea beneficiilor prevăzute de lege (obţinerea unor indemnizaţii speciale sau bonusuri, după caz).

Am observat o puternică schimbare şi în sfera activităţii persoanelor juridice. Dacă la început de an, în majoritatea cazurilor, am oferit consultanţă juridică pentru iniţerea şi derularea unor proiecte menite să conducă la dezvoltarea companiilor, sfera de interes s-a schimbat după izbucnirea pandemiei în România.

Astfel, ne-am dezvoltat experienţa în domeniul proceurilor de prevenire a insolvenţei, precum concordatul preventiv, dar şi procedurile de insolvenţă. Trebuie să amintim că procedurile prevăzute de Legea 85/2014 sunt eminamente menite să vină în protecţia debitorului şi urmăresc în principal o redresare a activităţii acestuia şi, astfel, revenirea agentului economic pe linia de plutire. Tot în strânsă legătură cu dificultăţile la plată, aria noastră de expertiză a crescut în sfera negocierilor an­gajamentelor de pată, atât între pri­vaţi, cât şi cu autorităţile fiscale pen­tru datoriile contribuabililor.

Ne bucurăm să salutăm o tendinţă de creştere a serviciilor de consultanţă juridică, anterior încheierii contractelor comerciale. Am observat o tendinţă a clienţilor noştri de a accesa la serviciile noastre încă din faza de negociere şi semnare a contractelor, urmărind astfel instituirea unor mecanisme contractuale menite să îi protejeze în faţa unor eventuale neexecutări sau executări necores­punzătoare din partea co-contractului, dar şi cauzate de evenimente peste voinţa părţilor - caz fortuit şi forţă majoră. Din nefericire, şi pe plan litigios am înregis­trat o creştere a acţiunilor grefate pe o neexecutare contractuală sau executare defectuoasă a contractului.

Nu în ultimul rând, un proiect drag mie este dedicat artiştilor, care au fost impactaţi direct de pandemie. Şi în acest domeniu ne-am dezvoltat activitatea prin renegocieri contractuale, acţiuni şi demersuri prelitigioase pentru recuperarea drepturilor prevăzute de lege.

De asemenea, ne-a adus bucurie să vedem cum o parte a clienţilor noştri din domeniu s-au adaptat noilor cerinţe de piaţă. Este povestea unui artist muzical ieşean, care în lipsa concertelor şi a contractelor pentru evenimente private obişnuite, a pus bazele unei şcoli musicale on-line, iar cabinetul nostru l-a ajutat să pună bazele formei juridice în cadrul căruia activează şi să se alinieze tuturor exigenţelor impuse de protecţia datelor şi cursurilor on-line.

Reporter: În ce domeniu au fost deschise anul acesta cele mai multe procese în instanţă?

Alexandra Ianul: Domeniul juridic oglindeşte domeniul economic, astfel schimbările produse pe plan economic (dificultăţile la plată cu care se confruntă atât persoanele fizice, cât şi cele juridice) se manifestă şi în plan litigios.

Astfel, în această perioadă au crescut atât cererile de încuviinţare a executării silite, cât şi numărul contestaţiilor la executare silită, precum şi cererile formulate de creditori în contra debitorilor în vederea recuperării unor sume de bani.

Dat fiind creşterea numărului de şomeri, s-au înregistrat creşteri şi în cazul litigiilor de muncă, dar şi în domeniul asigurărilor sociale (litigii ce privesc dreptul persoanei de a beneficia de indemnizaţie de şomaj şi cuantumul acesteia).

În materia persoanelor juridice a crescut numărul procedurilor de insolvenţă.

Trebuie să amintim şi de acele litigii ce au vizat contestarea măsurilor de izolare sau carantinare impuse de autorităţi, iniţiate atât împotriva unor acte administrative individuale, cât şi cele ce au vizat hotărâri ce produc efecte erga homnes.

Reporter: Care sunt cele mai întâlnite probleme din piaţă?

Alexandra Ianul: Am observat în ultima perioadăo creştere a numărului de cazuri Covid şi în cazul persoanelor din jurul meu, astfel că o problemă actuală cu care ne confruntăm este aceea de a identifica măsuri optime de protejare membrilor cabinetului nostru, în special în cazul activităţii de reprezentare în faţa instanţelor de judecată.

Salutăm deciziile luate la nivelul anumitor instanţe de judecată din Bucureşti, ce permit desfăşurarea activităţii în condiţii optime pentru răspândirea virusului SARS- COV19 (stabilirea unui interval orar pentru fiecare cauză, lipsa aglomeraţiei atât în sală, cât şi pe culoarele instanţei, aerisirea sălilor, prezenţa dezinfectantului şi purtarea cu rigurozitate a măştii sanitare), însă există şi instanţe unde aceste măsuri lasă de dorit.

În aceste condiţii, pentru a preveni îmbolnăvirea noastră ce ne-ar împiedica să ne mai derulăm activitatea, am luat decizia de a limita prezenţa fizică în instanţă doar în acele momente procedurale în care această prezenţă este imperios necesară, sens în care trebuie să mulţumim pentru sprijin şi înţelegere clienţilor noştri.

O altă provocare cu care ne confruntăm este digitalizarea instanţelor. Am observat o creştere a numărului dosarelor electronice - ce permit studierea actelor de la dosar on-line, fără deplasarea fizică la instanţă, şi, astfel, instrumentarea dosarului devine mai facilă, iar umătoarea provocare este ţinerea şedinţelor on-line.

Ţinerea unei şedinţe de judecată exclusiv on-line ridică o serie de controverse în domeniul juridic, în special sub aspectul respectării principiului nemijlocirii, al oralităţii şi al contradictorialităţii judecăţii. Cu toate că în perioada actuală această modalitate pare optimă pentru prevenirea răspândirii virusului şi protecţia tuturor participanţilor la actul de justiţie, apreciem că ar trebui făcute şi anumite menţiuni. Arta avocaturii presupune, pe lângă tehnicitatea pledoariei, şi o bună cunoaştere a dreptului şi a speţei, şi un anumit grad de empatie şi oratorie - elemente ce riscă a fi pierdute în cazul unei jus­tiţii on-line.

Reporter: Cum apreciaţi că a evoluat piaţa bancară în ultimii ani? Consideraţi că băncile şi-au îmbunătăţit contractele încheiate cu clienţii? Au dispărut clauzele abuzive din contracte?

Alexandra Ianul: Implementarea noilor Directive Europene cu certitudine a condus la o corecţie pozitivă a conţinutului contractelor de credit. Sistemul bancar a fost nevoit să se adapteze noilor cerinţe de reglementare, adaptarea fiind de cele mai multe ori una corectă. În ultimii ani, anumite instituţii de credit ne-au solicitat verificarea conformităţii contractelor de credit cu legislaţia pentru protecţia consumatorilor şi am fost bucuroasă să constat că normele au fost respectate, în aceste cazuri. Cred că acest tip de proiecte sunt extrem de benefice şi de natură a reconstrui încrederea între consumatori şi finanţatori.

Un rol foarte important în aducerea la normalitate a contractelor de credit l-au avut ANPC şi Asociaţiile pentru protecţia consumatorilor şi nu în ultimul rând miile de litigii născute sub imperiul vechii legislaţii. Cred că actualii consumatori de credite sunt privilegiaţi faţă de cei creditaţi în 2008, deoarece experienţa negativă a acestora din urmă a condus în final la o legis­alţie mai protectivă. Cu toate aces­tea, îmi exprim îngrijorarea faţă de o nouă tendinţă de creditare ires­ponsabilă generată de o aparentă nevoie în creştere pentru acest tip de produse. Recomand consumatorilor să se informeze în prealabil şi să nu ezite să apeleze la specialişti sau la asociaţiile pentru protecţia consumatorilor de servicii financiare.

Reporter: Mulţumesc!

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. Un articol scurt si la. Obiect cqre arata probleme din mediul juridic.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Crypto

Supliment dedicat pieţei monedelor digitale
Dezbaterea online “Exporturile, în primul rând!”
BTPay
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
BITCOIN ROMANIA

Curs valutar BNR

05 Mar. 2021
Euro (EUR)Euro4.8831
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0924
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4065
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6478
Gram de aur (XAU)Gram de aur223.0612

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Hidroelectrica
Concurs de idei de afaceri inovative ”Money is Funny” – ÎNSCRIERI
www.hipo.ro
HackITall2
Women Professionals in the Automotive Industry
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro