Abonament gratuit

Extinderea portofoliului de credite şi depozite - principalul avantaj al fuziunii dintre Patria Bank şi Banca Carpatica

Emilia Olescu
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări /

Extinderea portofoliului de credite şi depozite - principalul avantaj al fuziunii dintre Patria Bank şi Banca Carpatica

(Interviu cu Daniela Iliescu, director general Patria Bank) 

Extinderea portofoliului de credite şi depozite este principalul avantaj al fuziunii dintre Patria Bank şi Banca Carpatica, ne-a spus, într-un interviu, Daniela Iliescu, director general Patria Bank. Printre altele, domnia sa ne-a precizat: "De la fuziune şi până în prezent, Patria Bank a înregistrat o evoluţie pozitivă, cu o dinamică cu double digits chiar. Impactul unei fuziuni este major şi se resimte la toate nivelurile din bancă, efortul din spate fiind unul important, mai cu seamă atunci când îţi propui să o realizezi într-un timp foarte scurt. Suntem la mai bine de doi ani de la fuziune şi rezultatele financiare ale băncii sunt pe un trend ascendent; am încheiat anul 2018 aproape pe break-even, iar primul semestru din 2019 cu profit, în timp ce acordările de noi credite au înregis­trat o evoluţie bună".

Reporter: Cum vedeţi piaţa bancară, în acest moment, şi ce perspective credeţi că are aceasta?

Daniela Iliescu: Industria bancară din România a avut un parcurs deosebit de dinamic. În cei zece ani de la marea criză financiară a lumii, sectorul bancar a continuat să se consolideze, în opinia mea. Sistemul bancar a avut o evoluţie pozitivă generată în principal de o evoluţie macroeconomică pozitivă - şi nu numai din pers­pectiva cifrelor, ci şi din perspectiva indicelui de încredere în economie al populaţiei în general, ceea ce a condus şi la o accelerare a creditării. În urma eforturilor constante depuse de bănci, rata creditelor neperformante a coborât.

În ultimii trei ani au fost înregistrate rezultate foarte bune, iar trendul pozitiv ne face optimişti cu privire la faptul că băncile vor putea să îşi concentreze eforturile şi resursele către principalul lor domeniu de activitate, respectiv acela de a finanţa economia şi, implicit, bunăstarea românilor.

Cele mai multe dintre băncile din România au capital străin majoritar, ceea ce arată deschiderea sistemului bancar românesc către un sistem bancar european şi nu numai. Deşi activele sectorului bancar din România sunt preponderent deţinute de instituţii cu capital străin, tendinţa este în scădere faţă de anii trecuţi, ceea ce arată o consolidare inclusiv a grupului de investitori români.

Automatizarea şi digitalizarea sunt două dintre cele mai prezente tendinţe ale acestor ani, iar evoluţia din acest domeniu accentuează clivajul dintre urban şi rural. Încă avem nevoie de educaţie financiară în zona rurală pentru a ajunge să creştem gradul de bancarizare şi în aceste zone.

În comparaţie cu 2008, băncile îşi desfăşoară activitatea cu mai puţin personal şi mai puţine unităţi bancare, sub impactul digitalizării şi modificării comportamentului consumatorilor, aspecte care au determinat totodată eficientizarea fluxurilor de lucru şi automatizări pentru bănci.

O mare problemă a sectorului şi a economiei româneşti rămâne însă gradul redus de intermediere financiară, evaluat prin: i) procentul de credite raportat la PIB, care este la cel mai jos nivel din UE - 27%, mult sub alte ţări din regiunea noastră şi ii) procentul din populaţie care are un cont bancar deschis - de asemenea la un nivel foarte redus - peste 55%; acestea denotă un grad redus al educaţiei financiare şi al utilizării produselor financiare de către populaţia României; o cauză majoră a acestor indicatori este structura demografică şi distribuţia gerografică urban/rural. Patria Bank, prin strategia sa, a avut întotdeauna un pilon important dedicat creşterii gradului de intermediere financiară, prin acordarea de produse şi servicii unor clienţi cu grad redus de incluziune financiară. Vom construi în continuare pe acest pilon şi sper să vedem şi alţi jucători care vor aborda această piaţă potenţială, a doua Românie, a clienţilor din urbanul mic şi rural.

Reporter: Cum a evoluat activitatea Patria Bank după fuziunea cu Banca Carpatica şi care au fost avatajele acestei fuziuni?

Daniela Iliescu: De la fuziune şi până în prezent, Patria Bank a înregis­trat o evoluţie pozitivă, cu o dinamică cu double digits chiar. Impactul unei fuziuni este major şi se resimte la toate nivelurile din bancă, efortul din spate fiind unul important, mai cu seamă atunci când îţi propui să o realizezi într-un timp foarte scurt. Suntem la mai bine de doi ani de la fuziune şi rezultatele financiare ale băncii sunt pe un trend ascendent; am încheiat anul 2018 aproape pe break-even, iar primul semestru din 2019 cu profit, în timp ce acordările de noi credite au înregistrat o evoluţie bună.

Fuziunea ne-a oferit o bază de lichiditate foarte bună pe care am menţinut-o şi crescut-o în zonele de interes, asigurându-ne premisele pentru o creştere de două cifre în zona de vânzări.

Extinderea portofoliului de credite, dar şi de depozite reprezintă principalul avantaj al fuziunii. Banca Carpatica a adus cu ea şi un portofoliu de credite neperformante. După tranzacţiile de cesiune a portofoliilor de credite neperformante de anul trecut, banca a ajuns la finalizarea procesului de integrare a fuziunii. Aceasta ne-a adus în echipă şi o serie de oameni foarte buni, care au rămas în continuare în echipa Patria şi sunt alături de noi în dezvoltarea business-ului.

Reporter: Care este nivelul de creditare al băncii şi care este gradul de neperformante?

Daniela Iliescu: Cifrele şi rezultatele din primele 6 luni arată bine: 1,6 miliarde lei volum credite, cu o rată a neperformantelor în trend de scădere continuă. Volumul depozitelor în această perioadă se ridică la aproximativ 2,7 milioane lei (datorii privind clientela), volum ce se remarcă prin calitate ridicată a clientelei, stabilitate şi continuitate în contractare.

Reporter: Ce produse noi aţi lansat pe segmentul creditării?

Daniela Iliescu: Cred că anul aces­ta vorbim mai mult despre oferte vedetă. Unul dintre exemple este creditul "Patria Acasă", care a devenit unul dintre cele mai avantajoase credite ipotecare din piaţă - DAE pornind de la 3,99%. Avem şi o ofertă competitivă la depozite: 3,50% dobândă pe an la Depozitul "Patria Clasic" + 0,25% bonus pentru "Bani Noi". E oferta verii. Creditul de consum este de asemenea foarte competitiv: cu dobândă începând de la 7,45%.

Pentru noi este important să avem produse cât mai competitive şi accesibile, astfel încât să le putem oferi clienţilor unele dintre cele mai bune alternative din piaţă şi, în acelaşi timp, să le oferim oamenilor de vânzări produsele şi instrumentele necesare pentru o conversaţie cât mai facilă şi la obiect cu clienţii.

Mai mult, am început o serie de proiecte care să faciliteze oferirea de servicii complete în cadrul Ghişeelor Bancare. Introducerea noii platforme de internet banking (completată de efortul de înrolare a cât mai multor clienţi în platformă) şi îmbunătăţirea serviciilor la distanţă oferite clienţilor, în contextul digitalizării accentuate, vor determina o deservire optimă a clienţilor indiferent de locul unde aceştia aleg să interacţioneze cu noi: de acasă, din unităţi sau din ghişee bancare non-cash.

Avem şi o platformă nouă de Internet şi Mobile Banking, care îmbunătăţeşte accesul clientului la serviciile băncii. Este simplă şi uşor de utilizat şi oferă o multitudine de avantaje în folosire.

Reporter: Ce avantaje are banca din faptul că este listată pe piaţa de capital?

Daniela Iliescu: Ca emitent listat la Bursa de Valori Bucureşti, Patria Bank utilizează în mod activ mecanismele pieţei de capital pentru diversificarea surselor de finanţare.

În acelaşi timp, prin piaţa de capital avem acces la investitori bancari instituţionali. Strategic, ne dorim să construim o bancă autentic românească, ce poate să coaguleze resursele de pe piaţa de capital din România şi să devină un jucător important în creditarea şi susţinerea economiei locale.

Astfel, după două operaţiuni de majorare de capital social derulate în anul 2018, banca a convocat recent o Adunare Generală a Acţionarilor în vederea aprobării lansării unei emisiuni de obligaţiuni.

Conform informaţiilor incluse în convocator, se intenţionează emiterea unui număr maxim de 10.000 obligaţiuni negarantate, neconvertibile şi subordonate, denominate în euro, cu o valoare nominală de 500 de euro/obligaţiune şi o valoare nominală totală de maxim 5 milioane de euro. Obligaţiunile vor avea o maturitate de 8 ani şi o rată a cuponului de 6,5%/an, plătibilă semestrial. Obligaţiunile vor fi vândute printr-un plasament privat, intermediarul ce urmează a fi supus aprobării AGA fiind Tradeville SA. Ulterior încheierii cu succes a ofertei, obligaţiunile vor fi admise la tranzacţionare pe o piaţă administrată de Bursa de Valori Bucureşti.

Reporter: Cum vedeţi piaţa de capital din ţara noastră?

Daniela Iliescu: Piaţa de capital din România a reuşit să implementeze, în timp, o infrastructură modernă în ceea ce priveşte instituţiile, cadrul de reglementare, participanţii şi serviciile oferite de aceştia. Desigur, ne-am dori să vedem o creştere a unora dintre parametrii pieţei - valoare a tranzacţiilor, capitalizare, număr de investitori, număr de emitenţi sau număr de tranzacţii de finanţare derulate prin bursă. Avem încredere că acest obiectiv se va realiza la rândul sau (dar în mod gradual, în timp).

În ceea ce ne priveşte, ne bucurăm de calitatea noastră de emitent listat la Bursa de Valori Bucureşti şi ne dorim să contribuim la dezvoltarea pieţei prin operaţiunile de finanţare pe care le vom lansa în viitor.

Reporter: Cum a fost afectată activitatea băncii de implementarea OUG 114?

Daniela Iliescu: Am fost impactaţi. Contextul imprevizibil de la început de an, cu taxe noi, dar neclare la acel moment, cu presiuni la adresa imaginii sistemului, cu starea de expectativă şi de nesiguranţă din partea actorilor pieţei, au pus presiune pe bugete şi planificări. Am luat o serie de măsuri, nu a fost uşor, ne-am reaşezat în noul context şi ne-am concentrat pe creştere şi rezultate.

Reporter: Cum vedeţi proiectele legislative din domeniul bancar aflate acum în Parlament?

Daniela Iliescu: Suntem de părere că orice reglementare care aliniază legislaţia din România la standardele internaţionale este binevenită, mai ales în cazul celor care deschid opţiunile clienţilor de accesare a serviciilor. Acestea sporesc competitivitatea şi îmbunătăţesc calitatea serviciilor oferite clienţilor. Presiunea implementării lor în cazul băncilor mai mici, cum este şi cazul nostru, se resimte mai mult, deoarece costurile de implementare afectează mai mult bugete.

Reporter: Ce lipsuri are legislaţia din sector şi care sunt dificultăţile pieţei?

Daniela Iliescu: Legislaţia din sector are nevoie în continuare de adaptare la specificul pieţei locale. Principalele probleme de aici pornesc în Româ­nia, integrăm nişte modele care nu-şi au locul aici la noi. Sau nu facem suficienţi paşi pentru pregătirea integrării lor, în prealabil.

Deşi gradul de intermediere financiară este unul deosebit de scăzut în România, totuşi sistemul bancar este mai bine dezvoltat acum. Diversificarea şi adaptarea la clientela target vor fi elementele care au făcut şi vor face diferenţa în continuare. Avem o multitudine de target-uri, dintre care se diferenţiază pe de o parte publicul tânăr sofisticat, din urbanul mare, foarte exigent, care doreşte să experimenteze aplicaţii digitale şi servicii la distanţă, preocupat de riscurile la care se expune printr-un împrumut şi mai conştient de felul în care îşi cheltuie banii. De cealaltă parte, avem publicul matur, din mediul urban şi rural mic, atent la cheltuielile de zi cu zi, preocupat de ziua de mâine şi de bunăstarea familiei şi a gospodăriei. Fiecăruia trebuie să i te adresezi diferit.

Reporter: Cât de pregătită este banca pentru era digitalizării?

Daniela Iliescu: În Patria Bank vedem digitalizarea drept un instrument prin care putem servisa mai bine clientul pentru a-i salva timp - timp în accesare servicii şi timp în tranzacţionare. Aici şi acum devine tot mai important pentru client. Nivelul de digitalizare va determina pe viitor gradul de competitivitate al băncilor, ceea ce este o provocare suplimentară pentru băncile mici şi bugetele de investiţii.

Facem continuu paşi în direcţia digitalizarii şi îmbunătăţirii soluţiilor oferite clienţilor, concomitent cu automatizarea de procese interne. De exemplu, din septembrie, lansăm un nou internet banking, o platformă mai simplă şi mai uşor de folosit, cu multe avantaje pentru client. Include chiar o funcţie de planificare a bugetului personal, care ajută la menţinerea controlului asupra acestuia.

Reporter: Consideraţi că se apropie o nouă criză financiară? Cât de pregătită ar fi banca pentru un astfel de caz?

Daniela Iliescu: Este un subiect despre care s-a scris mult încă de anul trecut şi care s-a tabloidizat la începutul acestui an. Suntem parte dintr-un sistem global şi România este o economie integrată la nivel european. Inevitabil schimbări majore pe pieţele externe ne vor afecta, într-o măsură mai mică sau mai mare. Băncile au învăţat din momentul 2008 şi sunt mai prudente, mai solide şi conştiente de context.

Reporter: Mulţumesc!

Grupul Patria este un jucător activ în piaţă, cu o evoluţie pozitivă, atât în ceea de priveşte Patria Bank, cât şi în ceea ce priveşte Patria Credit IFN. Cu o structură solidă a acţionarilor, investitorii Patria sunt BERD (Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiţii), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KFW BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Mării Negre).

Banca susţine antreprenoriatul local cu focus pe microfinatare, agrobusiness şi IMM & corporate. Reprezentanţii instituţiei financiare ne-au transmis: "Suntem prima banca ce a adus EaSI în RO; intrăm în al treilea an de contract/colaborare cu un nou acord semnat - peste 40 de miloane de euro finanţaţi până acum. Unul din zece fermieri au credit de la Patria Bank, fiind printre puţinele bănci cu divizie agro dedicată şi oameni specializaţi în domeniu agriculturii în vânzări".

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. problema cu aceste interviuri atat de necesare este ca intervievatii vorbesc in limba lor de lemn si nu spun nimic nou sau interesant, toate declaratiile fiind pe un ton general "am luat masuri..", fara sa spuna care sunt, truisme de genul "fiecăruia trebuie să i te adresezi diferit" bla bla corporate bulshit. pacat de munca reporterului!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.roConference on E-learning - Tips&Tricks
Cabinet de avocatservicii curatenie