ÎN PERIOADA 2019-2022ANRE a aplicat sancţiuni în valoare de aproximativ 15 milioane de lei

V.G.
Miscellanea / 19 septembrie

ANRE a aplicat sancţiuni în valoare de aproximativ 15 milioane de lei

Ca urmare a directivelor europene transpuse în legislaţia naţională, ANRE a înfiinţat Direcţia investigaţii având ca obiect activitatea de investigaţii pe piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale. ANRE este autoritatea competentă să desfăşoare investigaţii în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale în vederea unei bune funcţionări a pieţei angro de energie şi în deplină conformitate cu reglementările naţionale şi europene, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Activitatea de investigaţii se desfăşoară în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. y) şi lit. z) precum şi ale art. 10 alin. (1) lit. b) şi alin. (6) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale prevederilor art. 84 şi art. 183 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu anul 2018 şi până în prezent, ANRE a demarat şi/sau efectuat un număr de 68 investigaţii la participanţi la piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale (producători, traderi şi furnizori de energie electrică şi gaze naturale, operator de transport şi sistem în sectorul energiei electrice), titulari de licenţă, care desfăşoară activităţi pe piaţa angro de energie. Dintre acestea, la data prezentei, 49 investigaţii au fost finalizate.

În principal, obiectul şi scopul acţiunilor de investigaţii au constat/constau în verificarea modului în care participanţii la piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale au respectat/respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT). Un accent prioritar s-a pus pe respectarea art. 5 din acest act normativ, conform căruia "Se interzice manipularea sau tentativa de manipulare a pieţei pe pieţele angro de energie".

Pentru încălcarea prevederilor art. 5 din REMIT, ANRE a aplicat participanţilor la piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale investigaţi sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 14.991.316,39 lei, după cum urmează:

-pentru sectorul energiei electrice amenzi în cuantum de 12.991.316,39 lei aplicate unui număr de 20 participanţi la piaţa angro de energie electrică, urmare a 36 de investigaţii finalizate, pentru manipularea pieţei angro de energie electrică, ca urmare a tranzacţiilor efectuate cu cantităţi de energie electrică pe platformele OPCOM, considerate de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A, layering" sau ,,tranzacţii pre-arranged", după cum urmează:

MET ROM NIA ENERGY S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, în urma tranzacţionărilor efectuate pe platforma PCCB - LE administrată de către OPCOM. În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că operatorul MET ROM NIA ENERGY S.A., printr-un număr de 18 tranzacţii încheiate cu producătorul de energie electrică PETOSOLAR S.R.L., a încălcat prevederile art. 5 din REMIT referitoare la interzicerea manipulării sau tentativei de manipulare a pieţei pe pieţele angro de energie, în coroborare cu prevederile art. 2 pct. 2. lit. a) subpct. i) şi pct. 3. lit. a) subpct. i) din acelaşi act normativ. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2019, MET ROM NIA ENERGY S.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei

PETOSOLAR S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, în urma tranzacţionărilor efectuate pe platforma PCCB - LE administrată de către OPCOM. În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că producătorul de energie electrică PETOSOLAR S.R.L., printr-un număr de 18 tranzacţii încheiate cu operatorul MET ROM NIA ENERGY S.A., a încălcat prevederile art. 5 din REMIT, în coroborare cu prevederile art. 2 pct. 2. lit. a) subpct. i) şi pct. 3. lit. a) subpct. i) din acelaşi act normativ. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2019, PETOSOLAR S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

QMB ENERG S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, în urma tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM. În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că QMB ENERG S.R.L., printr-un număr de 63 tranzacţii încheiate cu operatorii economici NOVA POWER & GAS S.R.L. şi ADERRO G.P. ENERGY S.R.L, s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - C - A", respectiv a transmis indicaţii false privind preţul produsului tranzacţionat, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2020, QMB ENERG S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

NOVA POWER & GAS S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, în urma tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM. În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că NOVA POWER & GAS S.R.L., printr-un număr de 63 tranzacţii încheiate cu operatorii economici QMB ENERG S.R.L. şi ADERRO G.P. ENERGY S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - C - A", respectiv a transmis indicaţii false privind preţul produsului tranzacţionat, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2020, NOVA POWER & GAS S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

ADERRO G.P. ENERGY S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, în urma tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM. În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că ADERRO G.P. ENERGY S.R.L., printr-un număr de 63 tranzacţii încheiate cu operatorii economici NOVA POWER & GAS S.R.L. şi QMB ENERG S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - C - A", respectiv a transmis indicaţii false privind preţul produsului tranzacţionat, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2020, ADERRO G.P. ENERGY S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

A ENERGY IND S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că A ENERGY IND S.R.L., prin 27 tranzacţii încheiate cu operatorii economici EFT FURNIZARE S.R.L. şi TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru faptele săvârşite, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2021, A ENERGY IND S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 800.000 lei.

EFT FURNIZARE S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că EFT FURNIZARE S.R.L. prin 15 tranzacţii încheiate cu operatorul economic A ENERGY IND S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2021, EFT FURNIZARE S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L., prin tranzacţii încheiate cu operatorul economic A ENERGY IND S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2021, TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

ELECTROMAGNETICA S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că prin 7 tranzacţii încheiate cu operatorul economic AXPO ENERGY ROM NIA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2021, ELECTROMAGNETICA S.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

AXPO ENERGY ROM NIA S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că prin 7 tranzacţii încheiate cu operatorul economic ELECTROMAGNETICA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2021, AXPO ENERGY ROM NIA S.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

ELECTROMAGNETICA S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că prin 8 tranzacţii încheiate cu operatorul economic AXPO ENERGY ROM NIA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2021 ELECTROMAGNETICA S.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

AXPO ENERGY ROM NIA S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că prin 8 tranzacţii încheiate cu operatorul economic ELECTROMAGNETICA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2021, AXPO ENERGY ROM NIA S.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PCCB-NC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA S.R.L. prin 4 tranzacţii încheiate cu operatorul economic E.ON ENERGIE ROM NIA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2021, LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PCCB-NC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA S.R.L., prin 4 tranzacţii încheiate cu operatorul economic E.ON ENERGIE ROM NIA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2021, LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

E.ON ENERGIE ROM NIA S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PCCB-NC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că E.ON ENERGIE ROM NIA S.A., prin 8 tranzacţii încheiate cu operatorii economici LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA S.R.L. şi LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru faptele săvârşite, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2021, E.ON ENERGIE ROM NIA S.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 800.000 lei.

MONSSON TRADING S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că furnizorul MONSSON TRADING S.R.L., prin 13 tranzacţii încheiate cu operatorul economic NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2021, MONSSON TRADING S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că furnizorul NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L., prin 13 tranzacţii încheiate cu operatorul economic MONSSON TRADING S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2021, NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip tranzacţii wash trades calificate în subcategoria ,,layering". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că furnizorul NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L., prin comportamentul său de tranzacţionare din data de 29.11.2019, introducând succesiv oferte pe ambele sensuri (vânzare şi cumpărare), reducând astfel diferenţa între cele mai bune preţuri de vânzare/cumpărare ofertate în platforma PC-OTC, furnizorul de energie electrică NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a influenţat preţul de atribuire pentru produsul pe care intenţiona să îl achiziţioneze, determinând scăderea acestuia. Prin plasarea etapizată de oferte în ambele sensuri (vânzare şi cumpărare), pe paliere de preţ diferite, NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a creat impresia că produsul vizat spre achiziţionare este în atenţia mai multor participanţi la piaţă, astfel că aceştia au reacţionat modificând propriile oferte în sensul aşteptat de NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L., astfel că spre finalul sesiunii de tranzacţionare preţul ofertat pentru acest produs a scăzut. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2022, NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 200.000 lei.

ALIVE CAPITAL S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că furnizorul ALIVE CAPITAL S.R.L., prin 16 (şaisprezece) tranzacţii încheiate cu operatorul economic ENGIE ROM NIA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2022, ALIVE CAPITAL S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

ALIVE CAPITAL S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că furnizorul ALIVE CAPITAL S.R.L., prin 6 (şase) tranzacţii încheiate cu operatorul economic ENTREX SERVICES S.R.L., prin 9 (nouă) tranzacţii încheiate cu furnizorul de energie electrică ENERGIATAVERDE.RO FURNIZARE S.R.L. (fostă APURON ENERGY S.R.L.), prin 6 (şase) tranzacţii încheiate cu operatorul economic ENERO FURNIZARE S.R.L., prin 6 (şase) tranzacţii încheiate cu operatorul economic WE POWER TEAM S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru faptele săvârşite, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2022, ALIVE CAPITAL S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum total de 800.000 lei.

XPV S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor cu certificate verzi prin care a influenţat unele tranzacţii cu energie electrică efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind calificate în subcategoria "tranzacţii pre-arranged". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că producătorul XPV S.A., prin tranzacţiile cu certificate verzi încheiate cu operatorul economic EFT FURNIZARE S.R.L. a influenţat tranzacţiile încheiate între A ENERGY IND S.R.L. şi EFT FURNIZARE S.R.L., iar prin tranzacţiile cu certificate verzi încheiate cu operatorii economici TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. şi BEPCO S.R.L. a influenţat tranzacţiile încheiate între A ENERGY IND S.R.L. şi TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. Pentru faptele săvârşite, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2022, XPV S.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum total de 800.000 lei.

ENERGIATAVERDE.RO FURNIZARE S.R.L. (fostă APURON ENERGY S.R.L.) a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că ENERGIATAVERDE.RO FURNIZARE S.R.L. (fostă APURON ENERGY S.R.L.), prin 9 (nouă) tranzacţii încheiate cu furnizorul ALIVE CAPITAL S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2022, ENERGIATAVERDE.RO FURNIZARE S.R.L. (fostă APURON ENERGY S.R.L.) a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

ENTREX SERVICES S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că furnizorul ENTREX SERVICES S.R.L. prin 6 (şase) tranzacţii încheiate cu operatorul economic ALIVE CAPITAL S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2022, ENTREX SERVICES S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

QMB ENERG S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, în urma tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC - OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, s-a constatat că QMB ENERG S.R.L., printr-un număr de 6 (şase) tranzacţii încheiate cu operatorul economic NOVA POWER & GAS S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2020, QMB ENERG S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

NOVA POWER & GAS S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, în urma tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, s-a constatat că NOVA POWER & GAS S.R.L., printr-un număr de 6 (şase) tranzacţii încheiate cu operatorul economic QMB ENERG S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2020, NOVA POWER & GAS S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L., prin 9 (nouă) tranzacţii încheiate cu operatorul economic A ENERGY IND S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2022, TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

WE POWER TEAM S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi pe parcursul investigaţiei, ANRE a constatat că WE POWER TEAM S.R.L. a săvârşit contravenţia prevăzută la art. 93 alin. (1) pct. 50 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a transmis date şi informaţii inexacte, incomplete la solicitarea reprezentanţilor ANRE. În consecinţă, prin Decizia de sancţionare din anul 2022, WE POWER TEAM S.R.L. a fost sancţionată cu 0,5% din cifra de afaceri anuală realizată din activitatea licenţiată în anul financiar 2020, respectiv cu amendă în cuantum de 51.022,12 lei, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (2), pct. 2, lit. f) şi alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, ANRE a constatat că WE POWER TEAM S.R.L., prin 6 (şase) tranzacţii încheiate cu operatorul economic ALIVE CAPITAL S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru această faptă săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2022, WE POWER TEAM S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

A ENERGY IND S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că A ENERGY IND S.R.L., prin 9 (nouă) tranzacţii încheiate cu operatorul economic EFT FURNIZARE S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2022, A ENERGY IND S.R.L. a fost sancţionată în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (4) şi alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data săvârşirii faptelor, cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri anuală realizată din activitatea licenţiată în sectorul energiei electrice aferentă anului financiar 2020, respectiv 340.294,27 lei.

EFT FURNIZARE S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei angro de energie electrică, datorată tranzacţionărilor efectuate pe platforma PC - OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A". În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ANRE a constatat că EFT FURNIZARE S.R.L., prin 9 (nouă) tranzacţii încheiate cu operatorul economic A ENERGY IND S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2022, EFT FURNIZARE S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.

pentru sectorul gazelor naturale amenzi în cuantum de 2.000.000 lei unui număr de 4 participanţi la piaţa angro de gaze naturale, urmare a unui număr de 9 investigaţii finalizate, pentru manipularea pieţei angro de gaze naturale, ca urmare a tranzacţiilor Pre-arranged, efectuate pe platforma La disponibil administrată de către operatorul licenţiat al pieţei centralizate Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A., denumit în continuare BRM, respectiv ca urmare a unor serii de tranzacţii de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", după cum urmează:

E.ON ENERGIE ROM NIA S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei pe piaţa angro de gaze naturale, datorate tranzacţiilor efectuate cu operatorul economic E.ON GAZ FURNIZARE S.A. pe platformele administrate de către BRM. În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ca urmare a tranzacţiei Pre-arranged, efectuată pe platforma La disponibil, administrată de BRM, dovedită cu probe de către personalul împuternicit al ANRE, s-a constatat că acesta a încălcat prevederile art. 5 din REMIT, referitoare la interzicerea manipulării sau tentativei de manipulare a pieţei pe pieţele angro de energie. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2020, E.ON ENERGIE ROM NIA S.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 500.000 lei.

E.ON GAZ FURNIZARE S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei pe piaţa angro de gaze naturale, datorate tranzacţiilor efectuate cu operatorul economic E.ON ENERGIE ROM NIA S.A. pe platformele administrate de către BRM. În urma analizei şi finalizării investigaţiei, ca urmare a tranzacţiei Pre-arranged, efectuată pe platforma La disponibil administrată de BRM, s-a constatat că acesta a încălcat prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2020, E.ON GAZ FURNIZARE S.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 500.000 lei.

PREMIER ENERGY SRL a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei pe piaţa angro de gaze naturale, datorate unor sesiuni de licitaţii realizate în perioada 01.10.2019 - 31.12.2019, pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacţionare prin licitaţie şi negociere - platforma PCGN-LN, administrată de către OPCOM. În urma analizei şi finalizării investigaţiei, s-a constatat că PREMIER ENERGY S.R.L., printr-un număr de 7 (şapte) tranzacţii încheiate cu operatorul economic TINMAR ENERGY S.A. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT.Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2022, PREMIER ENERGY S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 500.000 lei.

TINMAR ENERGY S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieţei pe piaţa angro de gaze naturale, datorate unor sesiuni de licitaţii realizate în perioada 01.10.2019 - 31.12.2019, pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacţionare prin licitaţie şi negociere - platforma PCGN - LN, administrată de către OPCOM. În urma analizei şi finalizării investigaţiei, s-a constatat că TINMAR ENERGY S.A., printr-un număr de 7 (şapte) tranzacţii încheiate cu operatorul economic PREMIER ENERGY S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A - B - A", încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigaţiei din anul 2022, TINMAR ENERGY S.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 500.000 lei.

Majoritatea sancţiunilor au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT), respectiv manipularea pieţei angro de energie electrică sau gaze naturale, ca urmare a tranzacţiilor efectuate cu cantităţi de energie electrică sau gaze naturale pe platformele OPCOM, considerate de tip wash trades.

În anul 2022, ANRE are în curs de analiză/desfăşurare investigaţii la un număr de 19 participanţi la piaţa angro de energie suspectaţi de manipulare de piaţă (furnizori, traderi) din care 14 în sectorul energiei electrice şi 5 în sectorul gazelor naturale.

Începând cu data de 25.09.2020, conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunile aplicate de ANRE au fost majorate, astfel că participanţii la piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale care manipulează sau încearcă să manipuleze piaţa angro de energie, pot fi sancţionaţi cu amendă în cuantum de 5-10 % din cifra de afaceri anuală. Sumele aferente sancţiunilor aplicate de ANRE se constituie integral ca venit la bugetul de stat.

"Totodată, dorim să reiterăm faptul că activitatea de investigaţii a ANRE se desfăşoară în strânsă colaborare şi cooperare cu Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din domeniul Energiei - ACER. Interfaţa directă cu ACER permite realizarea unei comunicări eficiente cu reprezentanţii şi membrii ACER, în scopul aplicării coerente şi coordonate a Regulamentului REMIT, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul întregii Uniuni Europene", se mai arată în comunicat.

ANRE informează permanent ACER cu privire la declanşarea, stadiul şi/sau finalizarea investigaţiilor, asigurându-se ca reglementările naţionale şi europene să fie respectate şi/sau aplicate în mod corespunzător de către participanţii la piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale. Concomitent, ANRE colaborează cu autorităţile de reglementare ale statelor din regiune, inclusiv prin acorduri de cooperare, cu ACER şi Comisia Europeană, pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieţei regionale, a regulilor privind schimburile transfrontaliere de energie electrică şi gaze naturale, a celor privind gestionarea şi alocarea capacităţilor de interconexiune, fără a aduce atingere atribuţiilor şi competenţelor acestora.

În acest sens, ANRE salută susţinerea de care beneficiază din partea ACER cu privire la interpretarea prevederilor regulamentului REMIT, în special în ceea ce priveşte evaluarea tranzacţiilor de tipul wash trades prevăzute în REMIT şi îşi propune să intensifice cooperarea cu ACER pentru a asigura transparenţa şi integritatea pieţei europene de energie.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

GALA BURSA 2022
Avocat Ianul Alexandra
Apanova
BTPay
Electromagnetica
DIGI
arsc.ro
roovi.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Dec. 2022
Euro (EUR)Euro4.9126
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6804
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9667
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6911
Gram de aur (XAU)Gram de aur266.7598

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro