INVESTIGATIELa Hezbollah acasă vin bani din piaţa noastră de capital (I)

Mihai Antonescu
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 18 aprilie 2019

La Hezbollah acasă vin bani din piaţa noastră de capital (I)

Piaţa financiară românească gazduieşte personaje obscure, discrete, pe care, în mod surprinzător, nimeni nu a încercat să le cunoască sau să le înţeleagă. Asemenea jucători, cu rol determinant în arii care ne privesc pe noi toţi, care ne afectează viaţa, nu în cel mai fast mod, descriu o ocultă pe care ne-am propus s-o cercetăm, s-o pătrundem şi s-o înţelegem. Amplul material rezultat din investigaţia privată pe care am întreprins-o va fi prezentat în serial, în trei părţi distincte, alcătuitoare ale unui întreg extrem de edificator. Astăzi ne aplecăm asupra profilului exoticului protagonist al epopeei pieţei de capital.

În numărul de mâine vom prezenta istoricul şi planul de atac al grupului de interese constituit de personajul prezentat astăzi.

Luni vom desăvârşi lucrarea de documentare şi vom trage concluziile definitive.

-----------------------

Mihai Antonescu

Foamea de pe piaţa româ­nească, un­de banii s-au aglutinat în câţiva poli strategici, unde nimic nu mai merge cum mergea, unde răz­boaiele politice şi vânătoarea de vrăjitoare, lupta anticorupţie pe diverse fronturi, cum eufemistic e denumită oficial, cu greu mai lasă loc de câştiguri lesnicioase şi furăciuni tradiţionale, foamea, aşadar, îndreaptă spre bursă şi societăţi de investiţii largi mase de afacerişti hămesiţi.

Dacă până prin 2011-2012 piaţa de capital nu merita atenţia şi efortul aventurierilor amatori, de-atunci încoa­ce, periodic, resortul a cunoscut o mulţime de puciuri, preluări, tentative reuşite sau eşuate de a schimba echilibre şi configuraţii, lupte eroice, hărţuieli meschine, alianţe vremelnice, conjuncturale, trădări spectaculoase, execuţii publice, primite de publicul avizat cu lacrimi în ochi şi rânjete largi, manevre tactice de manual, erori copilăreşti.

Eforturi titanice, strategii măreţe, mişcări îndrăzneţe care au stors, cu greu, din piatra seacă a măruntei noas­tre platforme speculative, anemicele pârâiaşe de bănuţi atât de necesari ogorului sterp al economiei noastre modeste, exploatat mai licit, mai ilicit, de oameni prea bătrâni ca să devină corporatişti şi prea ţanţoşi ca să se angajeze la Stat.

Cine este Najib El Lakis

Când Dragoş Bîlteanu a agitat piaţa, marea lume mică, cea care contează, când a fost arestat, mai apoi, şi acuzat de ditamai nenorocirile financiare, opinia publică s-a obişnuit repede cu povestea.

Bîlteanu nu era singur în speţă.

Mai era unul, un arab.

Publicul larg n-a reţinut cum îl cheamă.

Publicul avizat, care ştia cine-i Lakis, l-a subestimat, l-a tratat ca pe un complice, un accesoriu conjunctural.

Nimeni n-a catadicsit, în decenii, să cerceteze cine era, cine este acest Najib El Lakis, numele de care toţi s-au împiedicat, din când în când, în diverse pricini şi daraveri în care era vorba de bani. De mulţi bani.

Din CV-ul depus de el însuşi, prin societăţi, pe la autorităţi la care resume-ul era obligatoriu a fi cunoscut, prin efectul legii, Lakis făcând parte din numeroase consilii, structuri de acţionariat şi asociere, board-uri etc, aflăm următoarele:

Najib El Lakis -

Profesie: economist

Cetăţenie: română

Data naşterii: 1 august 1963

Experienţă profesională:

SIF Banat-Crişana - consilier

Grupul de societăţi Romenergo - preşedinte CA la Romenergo SA, administrator unic al Romenergo Mecanic SA

Robinson SA - reprezentant al acţionarului

IEMI SA - acţionar

ARIS Consult Invest SRL - asociat şi administrator unic

Energoreparaţii Serv SA - acţionar semnificativ

Calypso Trading SRL - asociat (1991-1998)

(N.A. Activitatea profesională începe în 1991, la Calypso Trading. Până la 28 de ani nu se spune că ar fi lucrat undeva.)

Studii: superioare de lungă durată - The College of Business and Public Administration - University of Liberia, Monrovia, Liberia (1984-1988)

Ce vă atrage atenţia? Ce sare în ochi, la prima lectură a acestei sumare prezentări?

Pe mine m-au nedumerit două lucruri:

Primo - omisiunea, în toate CV-urile depuse, a locului naşterii.

Secundo - studiile. O singură şcoală menţionată ca absolvită, şi aceea mai mult decât exotică, bizară aş îndrăzni s-o numesc.

Toate lumea precizează în curriculum vitae localitatea de origine. El de ce n-ar face-o? Chiar şi după înăsprirea regimului datelor cu caracter personal, furnizorii autorizaţi de informaţii oferă această nevinovată identificare. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, bunăoară, la livrarea informaţiilor solicitate despre o societate comercială, la structura asociaţiei sau a acţionariatului, în oferirea identităţii unei persoane fizice, deşi nu mai comunică, de exemplu, codul numeric personal sau adresa de domiciliu, ca pe vremuri, spune: Ion Vasile, născut la data de... în....

Oamenii scriu în CV, invariabil, unde s-au născut.

De ce ar ascunde cineva localitatea natală? Ce sens ar avea?

Un motiv pertinent ar fi, să zicem, acela de a împiedica cititorul să facă anumite conexiuni care l-ar duce la o concluzie supărătoare, periculoasă pentru cel care a redactat CV-ul.

Eu cunosc bine lumea arabă. Sunt un apropiat al comunităţii arabe din România. Nu cunosc chiar pe toată lumea şi nu frecventez cercurile restrânse, constituite recent, cetăţenii saudiţi, magrebieni, pe cei ai emiratelor şi regatelor mici din peninsulă. Comunităţile vechi, tradiţionale, ctitorite pe vremea lui Ceauşescu, în schimb, le cunosc foarte bine, pe cea irakiană, pe cea egipteană, pe cea palestiniană şi, mai ales, pe cea siro-libaneză.

Când am citit pentru prima dată numele lui Najib El Lakis, am întrebat în stânga şi-n dreapta. Nu prea auzise lumea de el...

El Lakis nu frecventează comunitatea, nu e apropiat de marile moschei sunnite, nu se ştie cu membrii reprezentativi ai cercurilor arabe de la Bucureşti.

Nu e prea legat nici de micul grup al libano-sirienilor cu bani care se joacă mai mult cu românii, de fraţii Murad, zişi şi Fraţii Pesedilă, de Nassar Nassar, protipendada libaneză de pe Dâmboviţa, nici de sirienii combinatori, familiile Omar, Yassin, etc. Nici traducătorii autorizaţi de limbă arabă, conectaţi în fel şi chip cu serviciile noas­tre şi cu ale lor, n-au auzit de Lakis - Assfoura Nafez, Mazen Charif, Bassam Wanis sau Aziz Al Defae...

Lakis se învârte prin alte cercuri.

Am întrebat lumea ce religie o avea, n-a ştiut nimeni să-mi spună. Nici măcar apropiatul său, Dragoş Bîlteanu.

O să-mi spuneţi că omul e discret iar religia e o chestiune intimă, personală, care nu priveşte pe nimeni...

O fi, la noi, la europeni, într-o oarecare măsură, măcar la unii...

Dar, la arabi, într-o societate tribală, fundamentată pe rudenie, pe comunitatea spirituală, pe piloni etnici şi confesionali precişi, nu-i aşa! În Orientul Apropiat religia e un factor determinant, un liant social, un factor de coeziune de care trebuie ţinut seama. Nimeni nu e ateu sau liber cugetător în spaţiul mediu-oriental, nici măcar în ţările laice sau în cele multiculturale, cum e Republica Liban. Nimeni nu e singur, de capul lui în relaţia cu Dumnezeu.

În Liban sunt recunoscute 18 secte.

Populaţia este împărţită, cam jumătate - 60 % e musulmană - sunnită, shiită, alawită, işmailită, druză -, restul creştină - maronită, grec-ortodoxă, siriacă, melkită, de rit armenesc, lazaristă, protestantă.

Numele şi religia, dimpreună cu locurile de baştină, spun totul despre un om.

Ca şi în restul lumii, dealtfel...

Dacă eşti ungur din Ardeal, e probabil să fii reformat. Dacă eşti maghiar din Ungaria, sunt şanse mai mari să fii catolic. Un neamţ din Munchen va fi mai curând catolic iar unul din Dresda, mai ales dacă e botezat "Martin", e sută-n sută luteran. Un Indian din Kashmir poate fi musulman, la fel ca unul din Hyderabad. Unul din centru, numit de părinţi "Singh", n-are cum a se închina lui Allah, zeii lui îi trimit bezele cu şase mânuţe.

Lui El Lakis i-au spus ai lui "Najib". Najib înseamnă "nobil, aristocrat". E un prenume arab purtat mai curând de musulmani. Poţi fi shiit, sunnit, alawit, dacă te cheamă Najib.

Pe nepotul lui Najib El Lakis îl cheamă Ali. "Ali", ca prim sau unic prenume, e o marcă a religiei shiite.

Şi, ce să vezi, familia El Lakis chiar e shiită.

Najib El Lakis e shiit. S-a născut la Baalbek, în valea Beqaa, Guvernoratul Baalbek-Hermel, la est de râul Litani, aproape de graniţa cu Siria. Pe părinţii săi îi cheamă Faraj şi Nadira.

Prima mea nedumerire s-a dus. Adică nu s-a dus singură, am rezolvat-o eu...

Lakis e născut la Baalbek. Şi nu vrea să se ştie că e shiit. Dacă dai search pe goagăl "lakis" e una, dacă dai "lakis Baalbek" e cu totul şi cu totul alt­ceva, afli lucruri.

A doua nedumerire la care făceam referire e locul unde a făcut facultatea.

De ce s-ar duce cineva să studieze la Monrovia?!?

Am elucidat şi această problemă.

Dar, răbdare, cititorule, purcedem cu elan, ca voinicii din poveste, că-nainte mult mai este!

Şiiţii din Valea Beqaa, ocupaţia siriană şi Partidul lui Dumnezeu

Valea Beqaa, Guvernoratul Baalbek şi aria limitrofă sunt un teritoriu shiit. Marea majoritate a shiiţilor libanezi se trag de acolo.

Multe personalităţii shiite s-au năs­cut în Valea Beqaa.

De exemplu, primul secretar general al Partidului lui Dumnezeu, Hezbollah, Subhi al-Tufayli, s-a născut în 1948 la Brital, în districtul Baalbek, Guvernoratul Baalbek-Hermel.

Abbas al Moussawi, co-fondator şi, la rândul lui, secretar general al Hezbollah, asasinat de israelieni în 1992, s-a născut tot în Valea Beqaa, în satul Al-Nabi Shayth.

Generalul Hassan Hawlo al-Laqqis, şeful logisticii militare a formaţiunii shiite Hezbollah, s-a născut în Beqaa. Generalul a fost asasinat în decembrie 2013 şi înmormântat cu onoruri la Baalbek.

La Baalbek, familia Lakis e foarte cunoscută.

Puteţi verifica... Nu vă lăsaţi păcăliţi de diferenţele de ortografie, Lakis, El Lakis, al-Lakis, al-Laqqis, Lakkis, e acelaşi nume, aceeaşi familie. Nepotrivirile apar din transcrierea din limba arabă în limbi care folosesc caractere latine, într-o ţară francofonă, într-o lume anglofonă. E ca la Iraq-Irak, nu-s două ţări, doar două transcrieri fonetice.

De altfel şi la noi, Najib apare ca "Lakis" în Monitorul Oficial care a publicat HG 776/2001, prin care a primit cetăţenia română, şi El Lakis în documentele societăţilor pe acţiuni unde a funcţionat.

La Baalbek, există un restaurant "Lakkis", un altul "Lakis Farm".

Pe Preşedintele Consiliului Municipal îl cheamă Hussein Lakis. E general.

Sunt mulţi membri Hezbollah cu numele Lakis şi încă şi mai mulţi alegători. Beqaa e fieful partidului, care a fost şi este reprezentat în Parlamentul Libanez, unde deţine 12 din cele 128 de locuri, şi în Cabinetul Libanez, unde are 2 portofolii din 30.

Cea mai mare parte a populaţiei din Valea Beqaa, din oraşul Baalbek, din district şi din guvernorat este shiită. Cei mai mulţi shiiţi sunt susţinători ai Hezbollah. Pe unii îi cheamă Lakis.

Libanul e populat de circa 4 milioane de libanezi, la care se adaugă o jumătate de milion de palestinieni, cea mai mare parte locuind în taberele din Sur, Saida şi Traboulsi, administrate de Fatah şi Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi, şi un mare număr de sirieni goniţi de război, probabil între unu şi două milioane de suflete.

Musulmanii din Liban sunt împărţiţi cam juma-juma, 27% sunniţi, 27% shiiţi.

Cam un milion de libanezi sunt shiiţi. Cam jumătate dintre ei reprezintă electoratul stabil al Hezbollah.

Diferenţele de religie n-au prea contat în societatea libaneză.

În vremurile moderne n-au existat conflicte interconfesionale.

Lucrurile s-a schimbat în 1975.

Războiul civil din Liban (1975-1990) nu a fost un conflict religios ci unul politic.

Dar, într-o societate multietnică, multiculturală, pluriconfesională, unde civilizaţia a evoluat pe principii tribale, unde familia lărgită reprezintă în sine o comunitate, sectarismul, secesiunea erau inevitabile.

Au apărut miliţiile shiite, sunnite, druze, alawite, creştine care, împreună cu armata regulată, cu forţele aşa zise ale Libanului Liber, ale Frontului Libanez, alături de trupele străine, au întreţinut un sângeros război fratricid care a durat un deceniu şi jumătate.

În 1976 Syria a invadat Libanul. Ocupaţia a durat până în anul 2005.

În ultimii ani ai lui Hafez Al Assad, exista o celebră glumă spusă de sirieni: "Noi nu avem o misiune diplomatică la Beirut dar avem, în schimb, 40000 de ambasadori în Liban."

Serviciile speciale siriene care au însoţit trupele care au înaintat pe Valea Beqaa, în 1976, şi-au stabilit cartierul general la Baalbek.

Mukhabaratul sirian a avut nevoie de sprijin local, de informatori, de ghizi, de agenţi.

Sirienii au preferat shiiţii.

Siria era atunci, este şi acum, un stat laic, ba'athist. Nucleul conducător al Statului, reprezentat de familia Assad şi de alte familii din Latakia, este alcătuit din alawiţi.

Alawiţii sunt, la bază, o sectă shiită.

Shiiţii sunt mai moderaţi, mai liberali, un fel de protestanţi.

Shiiţii se pot ascunde, îşi pot nega religia, se pot da drept altceva decât sunt.

Taqiya e un concept musulman shiit. Înseamnă "prudenţă", "teamă".

Musulmanii au dreptul de a-şi nega sau ascunde credinţa dacă se tem de persecuţii. Se mai cheamă "kitman" - "disimulare", "ascundere". Toţi musulmanii au acest drept, în nişte limite, dar cei care uzează de el frecvent sunt shiiţii.

Locuitorii shiiţi din Baalbek au colaborat plenar cu Armata Siriană în 1976-1980.

Mulţi militari în termen au efectuat stagiul la sirieni. Serviciul militar e tradiţional, obligatoriu prin lege şi o îndatorire de onoare în toate ţările arabe.

În 1979 a avut loc Revoluţia Islamică din Iran.

Iranul a devenit, din monarhie absolută, Republică Islamică.

Iranul e un stat fundamentalist shiit. Un stat mare, cu 80 de milioane de locuitori. Cea mai mare populaţie naţională shiită din lume.

Shiiţii reprezintă cam 15 la sută din totalul musulmanilor de pe Glob. Shiiţii sunt majoritari în Iran, Irak, Azerbaidjan şi Bahrain şi reprezintă o pondere importantă în Liban şi Yemen.

Devenit stat Islamic isnaşarist, shiit, Iranul a început să sprijine shiiţii din străinătate.

Prin 1983, în Liban, a început să se coaguleze o mişcare politică shiită.

În 1985 apărea, cu act de naştere, Hezbollah, Partidul lui Dumnezeu.

Hezbollah

Iranul a trimis în Libanul anilor 80 cam 1500 de instructori care să asiste politic, doctrinar, militar şi tehnic noul partid.

Hezbollah are o aripă militară, un Consiliu al Jihadului, una politică, "Loialitate Blocului Rezistenţei", mai multe structuri anexe sociale, religioase, de învăţământ.

Siria a permis Iranului să-şi crească pupilul. Era un aliat necesar în lupta împotriva inamicului comun, Statul Israel.

Cu timpul, radicalizarea Hezbollah a adus o aversiune puternică, chiar dacă nu întotdeauna manifestă, a Siriei.

Republica Arabă Siriană, un stat laic, militar, ba'athist, condus de alawiţi, nu avea cum subscrie idealurilor utopice ale unei organizaţii religioase radicale, fanatice. Dar nici nu se putea dezice făţiş de un aliat necesar, care mai avea şi în spate un ditamai Statul de 80 de milioane de locuitori, duşman al Irakului concurent, antisionist, puternic înzestrat militar de sovietici.

Hezbollah a sfârşit prin a fi considerat organizaţie teroristă de către Statele Unite, Israel, Canada, Arabia Saudită, Liga Arabă, Consiliul de Cooperare din Golf, Marea Britanie, Australia şi Uniunea Europeană.

Japonia, Taiwan, Azerbaidjan, Noua Zeelandă, Marocul se declară oponenţi, adversari ai Hezbollah.

La fel NATO, Armata Libanului de Sud, ISIS, Al Qaeda, Armata Liberă Siriană.

Să ajungi să te pui rău cu SUA şi cu ISIS, în acelaşi timp, cu Israelul şi cu Al Qaeda e greu, e o performanţă!

(Va urma)

Firmele off shore ale lui Najib El Lakis

Najib El Lakis lucrează cu multe firme în Cipru şi alte coclauri fiscale.

- Smalling Limited.

- Gardner Limited.

- Cahuita Limited (asociat - Ali Lakis, nepot).

- Aktra Holding Ltd.

- Trioni Investments Ltd (asociat - Nabil Lakis, frate).

- Mergina Holdings Ltd. (asociat Imad Ballouk - NB Există un martir Hezbollah cu acest nume, ucis pe 29 septembrie 2013 !!!)

- Oshia Holdings (înfiinţată în 2014 de societăţile Smalling şi Gardner).

- Macellia Investments (înfiinţată de Aktra Holding Ltd. şi Tony El Khawand; acesta din urmă a vândut lui Mohamad Jibal. NB - Tony El Khawand lucrează la Bank of Beirut Sucursala Cipru).

- Monticlifti Management Limited.

- Romenergo Holdings Ltd.

Nepotul lui Najib El Lakis, Ali, a fost şef departament credite la Banque SBA Sucursala Limassol, Cipru, din 2011.

SBA este descrisă drept "Banca de business Euro-Arab.

SBA este deţinută în proporţie de 99% de Banque Libano-Française.

Blom Bank, bancă libaneză prezentă şi în România (l-am cunoscut personal pe Rami Matta, şeful diviziei care a lucrat cu clienţii libanezi mari din Bucureşti. Matta a fost mutat din România.) are o sucursală la Limassol. Country manager în Cipru este Ziad El Morr.

Este cert că o parte din banii rulaţi de firmele lui Najib El Lakis ajung în Liban.

------------------------

Islam

Religie monoteistă, avraamică, a doua din lume, ca pondere. Sensul general al cuvântului este "pace şi supunere" (faţă de Allah, Creatorul). Religie fondată în secolul al VII-lea, de către Profetul Mohamed, bazată pe textul sfânt dictat de Dumnezeu, reprodus în Coran. Islamul are şi alte cărţi sfinte - Tora, Psalmii lui Dawud (David), Evangheliile. Iisus este profet în Islam, Isa. Islamul recunoaşte şi alte texte, miile de cărţi care consemnează fapte şi spuse ale Profetului, relatări pe care se bazează legea, practica, dogma şi ritul diverselor ramuri, care alcătuiesc aşa numitul "Hadith".

Islamul se implică în detaliile vieţii pământeşti, de la gospodărie la război, de la finanţe şi bănci la Codul Familiei.

Omul se naşte musulman, conform credinţei islamice.

Sunna, Sunni, Islamul sunnit

Este curentul religios majoritar al islamului, cel conservator. Diferenţa faţă de al doilea curent ca mărime, Shia, Islamul shiit, pleacă de la succesiunea Profetului Mahomed.

Sunniţii reprezintă circa 90% din totalul musulmanilor de pe Glob.

Shia, Shiism, Islamul shiit

Este curentul religios care consideră că succesorul de drept al Profetului este Ali, ruda lui Mohamed. Succesiunea imamilor în shiism este diferită de cea a sunniţilor.

Există diferenţe de practică (shiiţii se roagă zilnic de trei ori, nu de cinci) şi puncte teologice de vedere diferite.

Shia a dat naştere mai multor secte musulmane. Ramura principală este athna'ashariyyah, credinţa în cei 12 imami. Pe ea s-a construit Statul Islamic în Iran. Şi Hezbollah.

Conflictul dintre Sunnism şi Shiism

De ce Arabia Saudită, ISIS sau Al Qaeda sunt inamici ai Hezbollah?

Islamul sunnit a generat ramuri radicale, habotnice, ultraconservatoare şi intolerante.

Salafismul (de la "salaf", devotament pentru înaintaşi), curent apărut în secolul al XIX-lea, Wahhabismul (de la Muhammad ibn Abd al-Wahab, teolog musulman), au creat societăţi austere, fundamentaliste, puritane, agresiv-conservatoare, vezi Arabia Saudită, precum şi organizaţii militante şi paramilitare intolerante.

Shia a constituit ideologia unui Stat Fundamentalist Islamic, Iranul, unde ramura religiei musulmane a generat deviaţii la fel de intolerante.

Organizaţiile fundamentaliste Sunnite şi Shiite sunt antagoniste şi adversare prin doctrină.

Alawiţii

Alawi, Alawites, Alawiţii sunt o sectă şiită considerată deviantă. Şiiţi o numesc ramură Ghulat (exagerare).

Alawiţii au apărut în Siria secolului al IX-lea. În prezent, circa 3 milioane din cei 4,5 milioane de alawiţi trăiesc în Siria. Familia Assad este alawită.

Alawiţii beau vin, cred în reîncarnare, în ceremonia sacră a transsubstanţierii vinului şi pâinii. Se spune că au scrieri secrete, oculte.

Islamul conservator consideră că alawiţii nu sunt musulmani, ci eretici.

În prezenţa creştinilor, de exemplu, alawiţii se vor purta solidar, aprobator, şi se întâmplă să se pretindă creştini.

Ba'athismul

Este o ideologie naţionalistă arabă care propovăduieşte constituirea unui Stat Arab Unit, condus de un partid revoluţionar progresist.

Societatea Ba'athistă este iluminată şi factor de redes­coperire a culturii arabe.

Ba'athismul respinge pluripartitismul şi excesele religioase, teoretizează un socialism economic dar se opune confiscării proprietăţii private, care trebuie să dăinuie şi, mai mult, să fie sprijinită de Stat. Statul Ba'athist are un patrimoniu pe care îl exploatează rentabil şi nu se bizuie pe fiscalitate. Toate religiile sunt egale.

Partidul Ba'ath Arab Socialist şi Statele Ba'athiste

Partide de acest tip au existat în Irak şi Republica Arabă Siriană.

Partidul Ba'ath Arab a fost înfiinţat în Siria în 1947, după Al Jalaa, eliberarea de sub jugul ocupaţiei franceze. A fuzionat cu Mişcarea Socialistă în 1952 şi a devenit a doua formaţiune politică din Parlament în 1954. În 1966 a devenit partid de guvernământ.

În Irak, partidul a apărut în 1951 sau 1952.

Saddam a încurajat ideologia care afirma că Babylonienii şi Assyrienii sunt strămoşii arabilor şi că Statul Irakian trebuia să preia valorile acestora.

Irakul socialist al lui Saddam Hussein a fost critic la adresa marxismului şi a respins concepte ca lupta de clasă, dictatura proletariatului sau ateismul de Stat.

Departe de a deveni aliate, Siria şi Irak-ul, ambele state ba'athiste, singurele din lume, au devenit adversare.

Fiecare lider autoritar se temea de tentativa celuilalt de a-i anexa patria. Două ţări, aceeaşi limbă, aceeaşi cultură, practic acelaşi popor - oricând Saddam ar fi putut invada Siria sau Hafez al Assad Irakul.

Frontierele au fost închise, permiţând un tranzit limitat.

După Primul Război din Golf, pentru a atrage sprijinul populaţiei rurale, practicant musulmană, Saddam a scris "Allah Akbar" pe drapel şi a luat măsuri de limitare a libertăţilor încetăţenite în Statul laic. Republica Irak a pierdut mare parte din aparenţa unui Stat ba'athist.

În 2002, echipa de televiziune pe care am condus-o a fost primul grup străin care a primit permisiunea de a trece legal graniţa dintre Siria şi Irak, după aproape trei decenii.

În 2003, Irakul a fost invadat de trupele americane, urmate de forţele aşa numitei Coalition of the Willing. Regimul Saddam a căzut.

În 2011 au început revoltele care au iscat Războiul Civil Sirian.

Ulterior, a apărut o mişcare ce-şi propunea unirea celor două state, dar nu din raţiuni ideologice, pan-arabe, laice, ci în virtutea unei istorii islamice imperiale comune - Statul Islamic.

De notat că edificarea unui mare Stat musulman sunnit era utopică. Majoritatea populaţiei irakiene e shiită, sunniţi fiind kurzii şi minoritatea din care se trage familia lui Saddam. Siria are 3 milioane de alawiţi şi cam tot atâţia creştini, populaţia din Bab Touma, Saidnaiya, Maalula, Marmarita etc. Plus alte minorităţi.

Opinia Cititorului ( 40 )

 1. Daca e adevarat, si asa pare, cu ce o mai urma, o sa fie cutremur pe piata financiara! De luni incep AGA la SIF- uri. [Pasaj eliminat conform regulamentului].O sa se trezeasca si Serviciile si vor monitoriza AGA. Bancile toate, in mod normal, ar trebui sa-l notifice pe Najib El Lakis sa-si mute conturile, [...]. O sa vuiasca toata tara! Si nu numai tara. Ar trebui tradus si trimis in Cipru si in Liban...

  1. Da.

   In afara de un rezumat banal al peninsulei arabe, nu vad care sunt probleme..ca lucreaza cu vehicule din CY sau alte entitati din zone fiscal avantajoase...asa si? Care este problema?

   Locul nasterii in CV??!! Really?! Nimeni nu scrie asta...nici nu este obligat...si am vazut cateva mii de Cv-uri la viata mea. 

   In rest, rezumatul si prezentarea Libanului este ff buna.

   Bravo!

   Vorba lui Marx, intr-o scrisoare adresata lui Engels, care ii relatase criticile socialiste asupra unei lucrari pe care o publica in foileton si care se pronuntasera, deja, dupa primul episod: "Numai marlanii se reped sa critice inainte sa citeasca sfarsitul". 

   ...

   Da, e adevarat. Si e perfect redactat. Din pacate e prea lung, per total are 36 de pagini, Calibri 14. Mi-a fost si groaza sa ma uit la numarul de semne... De-asta a trebuit decupat, sa-l dam din trei... L-am anuntat si nu poate fi oprit, nici de autor, nici de editor. A fost trimis la toate bancile, la SRI, la autoritatile de reglementare si supraveghere, la ambasadele noastre din Nicosia, Beirut, Tel Aviv si Washington, la misiunile corespondente de la noi.

   ... a fost condamnat pentru delapidarea SIF in urma unui acord de recunoastere. A fost recunoscut prejudiciul. SIF 1, parte vatamata, NU S-A CONSTITUIT PARTE CIVILA!!! In data de 16, la conferinta, l-am intrebat pe domnul Dragoi de ce. Public. A dat din colt in colt.

   Voi elimina toate comentariile care nu se refera la subiectul articolului.

   Nu vreau sa fie folosit acest articol pentru rafuieli si reglari de conturi, situatia relatiilor in jurul SIF-urilor este si asa suficient de complicata.

   Deci, atentie!, acesta nu este un articol de analiza asupra managementului actual al SIF-ului. 

   Recitind imi dau seama ca formularea denota o ostilitate gratuita fata de Dragoi, pe care vad ca l-au luat toti la tinta. In articol nu e vorba de Dragoi! Cel putin pina acum. Asa ca toate la timpul lor, haideti sa nu ne platim politele la rubrica de comentarii! Eu semnez ce public si raspund. "Din colt in colt" e vag si pejorativ. Raspunsul exact a fost ca, fiind consiliat de experti din "Big 4", SIF a decis sa nu se constituie parte civila. Ideea e ca s-a invocat o ratiune tehnica.

   Logica asta duce undeva si e pertinenta. Haideti sa asteptam publicarea integrala. E cam literar scris, cu suspans, dar e coerent si clar. Sa tragem concluziile la sfirsit! Finis coronat opus.

   Domnule Make, sa știți ca salariații SIF 4 nu se simt deloc confortabil atunci cand il întâlnesc pe domnul najib prin sediul instituției . Nu este vorba de răfuieli intre managementul sifurilor. Este o întrebare legitima daca domnul misterios din articol mai este apt sa ocupe funcții in Sif 1 sau 4 sau in filialele lor.

   Ce cauta domnul Lakis prin sediu? Da' de ce e SIF 4 o "institutie"? Asa-i cu lucrurile astea mostenite de la Stat, pastreaza un damf institutional...

   Ce cauta sediul Sucursalei Bucuresti SIF1 Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A1, sector 1, langa sediul Romenergu SA, Address: 175 Calea Floreasca, Buch arest, Romania, tot la etajul 7? Ce cauta dl. Nicusor Marian Buica, fost director Romenergo, in functia de director general SAI Muntenia Invest? ...probabil il cauta pe Najib El Lakis si pe dl. Dragos George Bilteanu, pentru ca fara ei nu poate nici SIF1, nici, SIF4, nici Romenergo, nici Bogdan Dragoi si nici Marian Buica...si in curand, cu voia ASF, si SIF5.

   Noi, romanii capitalisti, n-am inventat nimic. Ne facem treaba cu ce-am mai adunat dupa Ceasca. Romenergo au avut, pe-ala l-au muls. Ce, SIF-urile le-au adus de-acasa presedintii lor, care se poarta ca si cind ar fi trudit de generatii sa le cladeasca din nimic?!? Toti directorii comunisti au pus laba pe activele locurilor lor de munca, mebo, rebo, japca. Palatul Universul, Avicolele, fabrici si uzine, hale... La noi mall-urile sint in circurile foamei, Marriott-ul in harabaia lui Nea Nicu, Dacia, Apanova, Romtelecom, totul a trecut din proprietate obsteasca si aia privata. Si acum, beneficiarii ne tin lectii de economie!

  Eu stiu ca foarte multi angajati de la Realitatea TV se fataiau acum vreo 3-4 ani pe la piscinele din complexul Phoenicia al lui Murad all day long. Astia erau majoritari la piscine si imi amintesc cum vehiculau zvonul ca Murad ar fi urmat sa preia postul Realitatea. Realitatea e ca daca a vazut libanezul ca astia vin in valuri sa manance si sa bea fara sa plateasca a cam uitat de preluare, nu inainte de a fi aranjat niste emisiuni de promovare la postul de mai sus pentru a mai recupera din paguba. Eu nu inteleg cum au ajuns astia in faliment când nici concediile nu si le plateau. Poate stie SRI.

  Este de neînțeles cum priveste ASF prăpădul făcut de acești domni in 2 SIF. [Pasaj eliminat conform regulametului]. Acești domni au făcut un rau ireparabil pieței.

  1. ...

  Sa se intrebe SRI si SIE ce se intampla , probabil implicarea lor in aceste "afaceri" este profunda. Vom avea mari surprize daca se intra adanc pe fir. Cate finantari obscure s-au facut pe aceste canale este putin spus.

  In SIF uri sunt investițiile a milioane de oameni care cotizeaza la fondurile de pensii. Nu e important, e o problemă de siguranță națională cum si de cine sunt administrate.cum se vede au încăput pe mâna unor personaje care le pot darama intr o ora.ASF doarme, BNR face politica si degusta vinuri fine, fondurile de pensii iau prânzul cu najib in loc sa il ia la puricat in AGE.

  Ciudat este ca managementul sif1 si sif4 in loc sa isi faca ordine in propria ograda au tupeul sa se ia de altii...se baga ei sa faca ordine la sif5!!!

  [Fragment eliminat conform regulamentului].Cum e posibil cand ai condamnare penala definitiva sa mai fii in AGA la societati listate la BVB?

  Acum... Na belea!Banii mergeau la Hezbollah!!! 

  Desi a iesit ditamai scandalul, m-au luat din pat cu telefoane, mail-uri, mesaje, vizite, desi audienta e maxima, si pe site si pe retele, actiunile SIF 1, 4 si 5 nu s-au prabusit. Nu e panica pe Bursa. La noi nu e ca "afara", BVB e imperturbabila, n-are legatura nimic cu nimic, piata e insensibila la curentele externe, imuna la presa si chiar si la propria-i imagine! La noi cursul il fac hoinarii, cheii, ciurejii, dragoii si fercalele, totul se stabileste in batatura din spate...

  1. Sper ca dvs nu ati scris acest articol in ideea de a influenta pretul acestor actiuni.. si ca ceea ce ati scris aici ( si veti mai scrie, inteleg ) poate fi si dovedit.. astept cu interes urmatoarele episoade :”winter is coming!”

   Cheii cu par au murit, ciurejii sunt pe cale sa fie devorati de dragoii bilteni si libanezi, care la randul lor manipuleaza intr-o veselie, sesizata de toti, dar nu si de ASF, titlurile SIF1, SIF4, SIFI, SIF5 si altele dupa nevoia valorii ANC-ului lunar.

   Dar un efect oarecare pe Bursa nu ar fi fost surprinzator.

   Chelu a murit dar i s-a confiscat tot. Pana si nevasta a ajuns la avocatul Stoicescu, omul lui Balteanu!:))))

   Sefu...Unde sa mai cada actiunile astea amarate...Ca sif 4 ,vai mama lui e la 65% discount! De atata management performant, care vroia sa,-si asigure administrarea de c... pe ina 20 de ani!!!

   M-am si intrebat...Daca se dau, a. Resursele pe care SIF le cheltuie pe avocati si b. Onorariul mediu pretins de un jurist in Romania... cit de greu o fi sa gasesti un alt consilier inafara geniului carpatin care a validat cererea de prelungire de mandat la 25 de ani, de a trebuit ASF sa intervina?!?

  De-abia astept continuarea! Sa nu va omoare astia!

  1. Make si cu Antonescu ar trebui tinuti departe unul de altul!:)) Cand se aduna nimic nu anunta cer senin, l-au barbierit pe Iaciu, l- au demascat pe Vantu cu Olteanu cu tot, au mosit-o pe Udrea, au schimbat conducerea la Depozitar, l-au umplut de respect pe Isarescu, au spurcat Realitatea si i-au tuns mustata lui Dragnea!:))))

   ...ai uitat de Tudorel...

   ... sa fi zis ceva de Tudorel. Bine, nu-i timpul trecut, dar nu vreau sa ma impaunez cu meritele altora! Acuma, sa stiti ca si separat sintem destul de periculosi...

  Sa nu care cumva sa dati inapoi si sa nu mai publicati povestea mai departe, ca ne-adunam diseara ca la meci, ca la Urzeala Tronurilor sa vedem saitul!

  ...

  1. ...

  Deocamdata nimic spectaculos, doar istorie bine rezumata. Am destule cunostinte despre zona ca sa pot aprecia.

  Daca facem un sablon din practica acestui personaj, reusim sa incadram in acest sablon o buna parte din afaceristii de pe planeta. Oricum, serviciile noastre nu cred ca au nevoie de detalii, le cunosc si probabil ca le exploateaza la momentul potrivit. 

  1. Asteptati continuarea. Si probabila replica a lui Lakis. Materialul e un intreg, trebuie luat ca atare. O parte din probe sint destinate instantei. Nu puteam cita nume de martori care nu spun nimic publicului roman, nici copii dupa ordine de plata emise in numele Partidului lui Dumnezeu n-am. Dealtfel n-am afirmat ca Lakis finanteaza Hezbollah. Sint niste nuante. Hezbollah e o grupare mica stipendiata de un stat mare, are bani de trotil, nu trebuie sa ceara la noi in patrie. Dar exista niste legi care sanctioneaza ajutorul material direct sau indirect, in orice cuantum, acordat unor organizatii anume. Presedintele Obama a promulgat o norma precisa in acest sens si practica internationala este clara. Tot ceea ce am afirmat, in forma in care am afirmat, poate fi sustinut intr-o instanta de judecata si, in mod unanim, nucleul de juristi care a avizat acest text considera ca argumentele stau in picioare si ca vom cistiga orice confruntare legala. Nu lucrez in acest resort de ieri- de azi, am cistigat sute de procese si nu am fost niciodata retinut, arestat sau condamnat la detentie iar impotriva mea nu s-au dictat masuri materiale de reparatie. Articolul mamut pe care l-am scris e perfect si nici nu mi-am permis iesiri senzationaliste hazardate, echivocuri sau insinuari. Povestea e exact asa cum v-o spun si nu pot decit multumi pentru felicitarile meritate atrase de pregatirea mea enciclopedica, de vasta cultura si de stilul inconfundabil, chiar daca usor lipsit de concizie.

   Nu pot decit sa exprim regretul ca traducerea in rusa, engleza, araba, franceza si ivrit a acestui articol va pierde multe din nuantele expresiei literare, va denatura idiostilul si va estompa emotia.

   Ei, uite, de-aia vă iubesc și eu, monșer! Impecabil, stil, pertinent, exhaustiv, necesar, genial, unic, inimitabil, românesc, pe scurt: adorabil

  Un articol excelent. Aștept continuarea de mâine. Felicitări

Avocat Ianul Alexandra
Electromagnetica
BTPay
danescu.ro
arsc.ro
ahkrumaenien.ro

Curs valutar BNR

24 Mar. 2023
Euro (EUR)Euro4.9255
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5904
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9881
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6013
Gram de aur (XAU)Gram de aur294.2340

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
conferinta.afeer.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro