La SIF Oltenia, un fapt remarcabil şi reversul său

MAKE
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

La SIF Oltenia, un fapt remarcabil şi reversul său
 • document ataşat Raportul SIF Oltenia către BVB şi ASF
  apasă aici pentru a descărca.
  MAKE

  Peripeţiile de la Adunarea generală SIF Oltenia, de săptămâna trecută, au arătat cum şeful administrării unui SIF pierde în faţa iniţiativei acţionarilor, ceea ce este un lucru remarcabil, pentru că, de o mie de ani, de când au luat fiinţă SIF-urile (1996), toată lumea se plânge că difuzia acţionariatului fărâmiţat de pragurile succesive care limitează deţinerea de acţiuni SIF - 0,1%, (în 1996), 1% (în 2005, prin Ordonanţă de urgenţă) şi 5% (în 2011, prin Lege) - nu îngăduie proprietarilor vreo împotrivire contra administratorului propriei lor avuţii.

  Să notăm că neputinţa aceasta este percepută de unii investitori, dintotdeauna, drept un neajuns care scade atractivitatea acţiunilor SIF, pentru că, într-o măsură, le este diminuat sever dreptul de decizie care decurge din calitatea de acţionar, mergând până la anulare şi la imposibilitatea schimbării administratorului, indiferent de performanţele şi comportamentul lui. Ceea ce induce, în percepţia investitorilor, un risc derivat din caracterul necontrolabil al managementului SIF-urilor, care reverberează în discount-ul la care investitorii consideră că au dreptul şi care este proporţional cu gradul de risc pe care îl estimează.

  Dar, acest fapt remarcabil de la SIF Oltenia a avut loc în condiţiile în care preşedintele său executiv Tudor Ciurezu a acuzat concertarea voturilor, constatată de el la 11 aprilie, a unui cumul de 28,56% din capitalul SIF Oltenia, pe seama SIF1 şi SIF4 şi a unei serii de fonduri de investiţii (în care SIF1 este investitor majoritar).

  Să notăm şi în faţa acestui aspect, că, dacă acuzaţiile formulate de Ciurezu sunt adevărate, atunci caracterul remarcabil al păţaniei nu mai reprezintă o "performanţă", ci este rezultat al unei manevre oarecare de ocolire a regulilor care guvernează SIF-urile.

  În aceşti doi paşi introductivi, constatăm că neajunsul neputinţei acţionarilor SIF, în faţa administratorului, a fost contracarat printr-o manevră a cărei regularitate este discutabilă şi din combinaţia acestor minusuri a rezultat algebric "plusul remarcabil" de la SIF Oltenia, ca în melodia moldoveanului "Carla's dreams", care nu ştie că, în aritmetică, minus cu minus fac un minus mai mare: "Dacă minus cu minus fac plus/Legea dragostei mele este defect plus defect." (Faptul că nu deosebeşte adunarea de înmulţire, nu l-a împiedicat să fie mereu premiat. Celebrul actor american John Malkovich încheie un film cu remarca: "Moldova e naşpa!")

  Dar, în afacerea SIF-urilor, ecuaţiile sunt mai ample şi mai complicate.

  Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a respins solicitarea lui Ciurezu să declare concertate fondurile de investiţii în care investitor majoritar este SIF1, sub cuvânt că "deţinerea calităţii de investitor în cadrul unui fond de investiţii nu creează în beneficiul respectivului investitor drepturi şi obligaţii specifice deţinătorului propriu zis a calităţii de acţionar al unei societăţi."

  Răspunsul ăsta cam compromite ASF.

  SIF1 a publicat pe site-ul său că, în ultima zi a anului trecut, deţinea o pondere de 76,42% din capitalul social al fondului "Active plus" (administrată de " Swiss Capital Asset Management", a lui "Swiss Capital" - Bogdan Juravle, 47,5%; Sorin Apostol, 47,5%, alţii 5%), şi desigur, legea nu îi permite să se comporte ca şi când ar fi acţionarul unei societăţi comerciale care să impună decizii administratorului.

  Dar, pentru oricine, este evident că având o pondere de peste trei sferturi în capitalul fondului, investitorul domină administrarea fondului şi îi poate impune (nu juridic, dar factual) comportamentul investiţional şi de decizie, fără să se mai pună problema liberului consimţământ al administratorului, pentru că altfel, în secunda doi, administratorul se poate trezi cu perspectiva administrării, în viitor, doar a unui sfert din ceea ce administra în secunda unu.

  Dar, nu cred că Bogdan Juravle şi-a pus problema, vreodată, să nu consimtă la intenţiile investitorului copleşitor majoritar, ba, chiar, este mai plauzibil să fi cuplat bucuros la ele: conform unor zvonuri puse în circulaţie pe site-ul BURSA, de un cititor necunoscut (dar care pare bine informat), "Active plus" ar fi investit nu mai puţin de 86,11% din activ în acţiuni la SIF-uri.

  Asta înseamnă că, oricum ai socoti, pentru asta a folosit ori toţi banii de la SIF1, ori cea mai mare parte a lor şi se pune problema ca acest gest investiţional poate fi legal, numai în cazul că a cumpărat acţiuni SIF2 şi SIF3, pentru că altfel, fie a participat cu banii SIF1 la votul de la SIF Oltenia (şi ar fi trebuit să fie concertat), fie a cumpărat acţiuni la SIF1 sau/şi SIF4, (acţiuni proprii) ceea ce este neregulamentar fără aprobare AGA.

  Dar, în lista cititorului anonim, mai figura fondul "Omnitrend", unde SIF1 avea o pondere de 63% din activ şi care, conform comentariului postat, investise 81,5% în acţiuni SIF Oltenia.

  Dacă informaţia este corectă, atunci este evident pentru oricine că Omnitrend a acţionat concertat cu grupul acuzat de Tudor Ciurezu.

  La fel, FIA "Certinvest" Acţiuni, administrează un fond în care SIF1 deţine 70,19% din activ şi conform zvonurilor, a investit 91,7% în acţiuni de pe piaţa internă, iar "Romania Strategy Fund" administrează active care, în proporţie de 50,88% sunt deţinute de SIF1, investind 49,7% din total, în acţiuni la SIF-uri.

  Până la urmă, votul la Adunarea generală SIF Oltenia confirmă reclamaţia lui Ciurezu: din cvorumul de 53,73%, votul de 59,4% favorabil intenţiilor SIF1 şi SIF4, reprezintă 31,9156% din totalul drepturilor de vot, ceea ce este superior proporţiei concertării de 28,56%, reclamată de Ciurezu; dacă era inferior, însemna că a greşit calculele.

  ASF se prevalează de un aparent caracter lacunar al normei, ca să tolereze concertarea, în loc să se conducă după spiritul legii - până una alta, până când, eventual s-ar desfiinţa pragul deţinerii, regula trebuie respectată şi dacă nu acoperă vreun caz concret, atunci trebuie completată, iar nu să devină pretext de inacţiune.

  ASF se compromite, fie ca integritate, fie în privinţa competenţei, fie într-o combinaţie a celor două aspecte şi deşi niciodată autoritatea de supraveghere nu a excelat, nici prin competenţă şi nici prin integritate (să ne amintim arestarea din anul 2000 a trei din cei cinci Comisari ai CNVM, strămoşul ASF, un caz fără precedent în lume), totuşi Autoritatea se reproduce acum într-o componenţă proas­pătă şi-şi ratează reabilitarea.

  Piaţa râde.

  Nimic nou, regula este folosită la discriminare, iar complexitatea nemulţumirilor poate justifica şi alunecări de la transparenţă şi regularitate mult mai grave.

  Toţi cunosc jocul acesta murdar.

  Şi nici Ciurezu nu e vreo fată mare, aici toată lumea a dansat cu toată lumea, iar războiul nu este decât o invitaţie la negociere.

  SIF1 şi SIF4 au reuşit să-i impună lui Tudor Ciurezu un comitet care să-i limiteze autoritatea asupra deciziilor de investiţii - e bine sau e rău?

  Pe de o parte, SIF5 Oltenia este eroina SIF-urilor, de anul trecut, prin tranzacţiile cele mai inspirate, astfel că a-i limita, ca să spunem aşa, geniul lui Ciurezu, nu pare o acţiune prietenoasă din partea colegilor săi de la SIF1 Banat-Crişana şi SIF4 Muntenia; Ciurezu spune că dreptul său la competenţe nelimitate asupra deciziilor de investire/dezinvestire decurge din necesitatea operativităţii lor - reacţia rapidă la oportunităţi.

  De cealaltă parte, singularizarea deciziei în mâinile unei singure persoane care mai are şi autoritatea funcţiei de preşedinte făcându-l "ţarul SIF-ului", poate deveni un pericol chiar şi într-un SRL, darămite în una dintre cele mai lichide societăţi listate la Bursă, (este un argument parvenind de la SIF Banat-Crişana).

  Oricum, este certă (astăzi) intenţia investitorilor din partida lui Ciurezu să conteste legalitatea comitetului impus, invocând neconformitatea structurii sale (Ciurezu spune că salariaţii sunt majoritari - 3, din 5 membri - şi deci, hotărârile nu ar mai fi atribut al conducerii superioare, cât timp ele sunt adoptate prin votul majorităţii), dar şi pentru că, după cum susţine, legea alocă unor astfel de comitete doar rol consultativ.

  În schimb, poziţia ASF în subiect pare să fi basculat, de la a fi de acord cu Ciurezu, în Adresa din 17 aprilie, la a se răzgândi, în Adresa din 19 aprilie (vezi Adresele ASF), ceea ce fie că îl impinge pe preşedintele SIF Oltenia să se adreseze instanţelor judecătoreşti, fie să intre în negocieri cu "agresorii" de la SIF1/SIF4.

  În această din urmă variantă, devine verosimil scenariul care circulă în comunitatea pieţei de capital, prin care SIF1 (şi subsecvent, SIF4) aplică un plan de expansiune, prin care să-şi alipească un al treilea SIF (Oltenia).

  În iulie 2013, SIF Banat-Crişana a preluat pachetul majoritar de 50,01% din acţiunile SAI Muntenia Invest (societatea de administrare a SIF Muntenia), ajungând la o deţinere de 99,96%, în 2015, dar această operaţiune nu mai poate fi aplicată în cazul altor SIF-uri, deoarece ele nu au externalizat administrarea, ca la Muntenia.

  De aceea, pentru un triunghi SIF1/SIF4/SIF5, este nevoie de o altă cale de subordonare a managementului şi nu este clar dacă întâmplările de acum, binecuvântate de ASF, nu descriu o astfel de altă cale.

  Dacă este adevarată ipoteza, atunci manevra începe să aibă conotaţie politică.

  SIF-urile sunt o creaţie politică, izvorită din felul cum au conceput socialiştii noştri capitalismul şi privatizarea, la începutul anilor "90 (prin Constituţia comunistă, nu statul era proprietarul mijloacelor de producţie, ci poporul, astfel că aşa-zisa "mare privatizare" din 1996, când am fost împroprietăriţi cu 30% din avuţia naţională, este, complementar, o confiscare şi etatizare a 70%).

  Intenţia afişată politic de socialişti a fost să-i împroprietărească pe cetăţenii de vârsta majoratului cu titluri de valoare la fonduri de investiţii, fonduri care să le gospodarească ofranda de stat prin management profesionist.

  SIF-urile au fost mereu un fief al socialiştilor.

  În primă fază, pragul prin care a fost limitată deţinerea la SIF-uri a urmărit protecţia contra marilor investitori, dispuşi să preia proprietatea asupra acestor fonduri de investiţii, în condiţiile unei discrepanţe enorme între valoarea de piaţă a acţiunilor SIF (încă necotate la Bursă) şi valoarea activelor..

  Astăzi, discrepanţa se numeşte discount.

  În 1996, un SIF ar fi putut fi cumpărat integral cu circa 30 de milioane de dolari, după care, calculele arătau că activele sale ar fi putut fi lichidate, bucată cu bucată, obţinând circa 300 de milioane de dolari.

  O afacere fabuloasă la care au visat mulţi.

  După listarea SIF-urilor la BVB şi după lărgirea limitei deţinerii, ecartul dintre valoarea estimată a activelor SIF şi valoarea de piaţă a acţiunilor s-a diminuat succesiv, dar el a rămas apreciabil, uneori de la simplu, la dublu.

  Prin urmare, pragul deţinerii nu doar că este cauză a discountului, exprimând percepţia investitorilor asupra gradului de risc prezentat de un management care nu poate fi controlat, ci este, în acelaşi timp, protecţie contra concentrării asupra acestor potenţiale afaceri, care nu ar mai avea nimic din caracterul popular iniţial, ale cărui urme încă se mai găsesc în legislaţie.

  În plus, cititorii ne-au semnalat, pe site-ul BURSA (nu cenzurăm excesele de limbaj):

  "La SIF2, în fiecare an conducerea îşi alocă un număr însemnat de acţiuni gratuite (profitând de umbrela pragurilor, la adăpostul căreia deciziile pot fi manipulate uşor cu ajutorul «prietenilor» şi fără a fi necesară o deţinere procentuală mare de acţiuni). Pragul este cel care permite, practic, ca un grup de acţionari, cu un număr de acţiuni relativ mare (raportat la acţiunile active) dar mic (raportat la volumul total de acţiuni) să poată controla SIF-ul.

  Anul ăsta, bandiţii din conducerea SIF-ului şi-au acordat 4,1 milioane acţiuni gratuite (pentru «merite deosebite» în activitate cum ar fi un profit minuscul şi un dividend de rahat pentru acţionari). Ca să realizeze cineva ce înseamnă 4,1 mil. acţiuni, mentionez că în toată luna aprilie au fost tranzacţionate la BVB ceva mai mult de 2 milioane acţiuni SIF2 (incluzând aici şi I-dayurile şi schimburile de pachete). Ceocea şi gaşca le primesc gratuit şi apoi le descarcă în capul acţionarilor (le vând ca să le transforme în bani, cu efecte devastatoare asupra cotaţiei, mai ales la volumele actuale de pe BVB)."

  Este un ghem paradoxal, un cerc vicios, din care nu pare să putem ieşi fără victime.

  În aproape 30 de ani, socialiştii nostri au evoluat, până la a deveni de nerecunoscut, astfel că poate fi percepută fractura internă, opoziţia dintre generaţii.

  Peripeţiile de la Adunarea generală la SIF Oltenia ilustrează o luptă pentru control şi două ideologii opuse, unde nu atât lipsa de grijă pentru micii acţionari este de căinat, cât şi practica încălcării regulilor, cu autoritatea de mână.

  Piaţa de capital nu poate poate respira în arbitrariu şi discriminare şi nu poate atrage masa de investitori, dacă este impopulară şi dezamăgeşte.

  Se sufocă.

  -----

  Vedeţi, în facsimil, Raportul SIF Oltenia către BVB şi ASF, din 19.04.2019, care include şi răspunsurile primite de SIF 5 de la autoritatea pieţei.

  NOTĂ

  Publicarea articolului lui Mihai Antonescu "La Hezbollah acasă vin bani din piaţa noastră de capital", ridică o problemă de deontologie jurnalistică, deoarece, aparent, ar afecta imaginea lui Najib El Lakis, (deşi asta ar înseamna să fie transformate raţionamentele ipotetice ale articolului, în afirmaţii categorice).

  Articolul lui Mihai Antonescu nu afirmă explicit apartenenţa lui Najib El Lakis la Hezbollah, ci semnalează că "universul Hezbollah" îl intersectează pe cel al lui Najib El Lakis.

  Dincolo de ceea ce a publicat (un scenariu bazat pe date verificabile), Mihai Antones­cu nu mi-a prezentat vreo probă, deşi sus­ţine că deţine probe care nu pot fi date publicităţii, dar ca pot fi livrate organelor competente.

  Gravitatea suspiciunii în care scormoneste textul articolului, m-a obligat să-l public.

  Uniunea Europeană a desemnat oficial "aripa militară" a Hezbollah ca organizaţie teroristă, în iulie 2013, cum astăzi este considerată şi în SUA, Israel, Canada, Liga Arabă, Marea Britanie şi Australia.

  În decembrie 2015, preşedintele Statelor Unite, Barack Obama , a semnat Legea împiedicării finanţării internaţionale a Hezbollah, care defineşte Hezbollah ca organizaţie teroristă care se ocupă şi cu traficul de stupefiante şi cu spălarea de bani, SUA impunând ulterior sancţiuni nu numai asupra instituţiilor legate de această mişcare ci şi asupra instituţiilor financiare şi comerciale care fac afaceri cu ea.

  În aceste condiţii, cred că, înainte de orice, este de datoria ziarului BURSA să semnaleze situaţia descrisă în articolul lui Mihai Antonescu.

  În cazul că este o alarmă falsă, îmi exprim regretul faţă de cititori şi îi cer să mă ierte lui Najib El Lakis.

  Dar, cum ar fi ca alarma să nu fie falsă, iar BURSA să nu fi semnalat situaţia, deşi ar fi putut-o face?!

  Ar fi cu mult mai grav decât să scormonească în suspiciuni nedrepte.

  Ar fi, un fel de complicitate.

  Dacă Najib El Lakis condamnă terorismul, atunci mă înţelege şi în locul meu ar fi procedat la fel.

  MAKE

  Opinia Cititorului ( 38 )

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Daca as fi un ins hazardar, as spune ca Make s-a intrecut pe sine insusi. Cum nu sint, nu pot spune decit ca Make e egal, ca n-a facut decit sa scrie valoric la inaltimea cu care ne-a obisnuit. Ziarul BURSA, ca probabil ultim ziar serios in viata, pe plaiurile noastre, trebuia sa publice o concluzie serioasa, argumentata, intelept formulata la evenimentele semnalate si dezbatute in ultimele saptamini. Si a facut-o. Felicit autorul si remarc in particular punctarea unor lucruri: observatia despre directiile in care s-au dus investitiile SIF1; cea care reaminteste cum descria legea socialista proprietatea, ca fiind nu a Statului ci a "intregului popor", ceea ce incurca logica distrbuirii numitei proprietati in elanul privatizationist si cea care evidentiaza aberatia discrepantei de valoare la actiunile SIF-urilor... M-am intrebat si eu cit de acurata e impozitarea unei actiuni sau care e prejudiciul in care se fura o actiune... Cum se opereaza, pe cite standarde, cu ceva care nu sestie exact cit costa dar cu un pret tratat drept cert in mai multe feluri... Nota: Daca Lakis condamna terorismul, s-ar putea sa se certe cu niscai neamuri...

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   1. In tabel trebuia inclus si al 6-lea SIF, FP, care difera de celelalte prin faptul ca nu are prag, situatie ce determina o cotatie mult mai buna a acestuia in raport cu VUAN-ul (mai apropiata de VUAN decat in cazul SIF-urilor) de unde se poate concluzia ca pragurile afecteaza negativ cotatia SIF-urilor.

    Dovada este clara si exista chiar in piata noastra. A facut ceva ASF-ul ca sa corecteze situatia asta? 

    Absolut nimic!

    Eventual, daca ar putea, ar introduce prag si la FP (ca sa nu mai iasa in evidenta in mod pozitiv). 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Actiunle gratuite sunt un mijloc prin care banii companiei sunt transferati in buzunare private. Compania foloseste banii proprii ca sa achizitioneze actiunile ce apoi ajung cu titlu gratuit in proprietatea unor terti care apoi le pot vinde si transforma astfel in bani.

    Ar trebui interzise pentru ca orice actionar majoritar sau grup de actionari ce alcatuiesc majoritatea la AGA (chiar fara majoritatea absoluta ci doar relativa in sedinta respectiva) ar putea dispune acordarea de actiuni gratuite catre oricine si implicit extragerea de fonduri din companie, sub aceasta forma. Nu exista nicio diferenta intre gratuitele catre angajati si gratuitele catre oricine altcineva pentru ca efectul final este acelasi – transferarea unor bani dinspre companie catre buzunare private. 

    Cineva ar putea justiica aceasta miscare ca fiind o modalitate de recompensare a angajatilor. 

    Angajatii SIF2 (ca de la el a pornit discutia) sunt deja recompensati cu salarii ce depasesc cu mult aportul lor la bunastarea companiei, rezultatele sunt mai slabe decat in anul anterior si la fel dividendul acordat actionarilor (deci nu exista justiicare pentru aceste gratuite). In plus sunt forme mai ortodoxe de a recompensa angajatii cum ar fi primele sau bonusurile etc. (care in cazul SIF2 oricum nu se justifica). 

    Ar trebui ca ASF-ul sau Asociatia Investitorilor sa se sesizeze in aceasta problema si sa intrebe pe cei ce au sustinut acordarea de gratuite, ce motive au avut si eventual ce interese au avut ca sa faca asta.

    Lipsa evidenta si constanta de performanta poate fi motiv de acordarea unor recompense sub forma de actiuni gratuite? De cand si in ce alta tara exista asa ceva? 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Multumesc pentru sugestie, dar FP difera de SIF-uri prin mult mai multe caracteristici; pe de alta parte, concluzia pe care o mentionezi este prezenta de doua ori in articol.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Editorialul e foarte bun si autorul are dreptate in toate. Nota insa prea ne ia de fraieri. Cu tot respectul pe care il port atat domnului Florian Goldstein cat si domnului Mihai Antonescu, nu pot sa cred nici ca primul a publicat, nici ca cel de-al doilea a scris pagini intregi de ziar despre Najib El Lakis si Hezbollah din spirit justitiar si elan patriotic. La mijloc e o afacere de foarte multi bani, e un razboi intre aripi ale Securitatii, intre servicii si oculte financiare. Bursa a declansat acest razboi din care deocamdata nu s-a vazut decat un artistic foc bengal, avand ceva in spate. Nu pot sa cred ca Mossad-ul, SRI-ul, masonii, bancherii, marii moguli ai finantei nu au comandat si aprobat acest plan. Nici ca onor maestrii combinatiilor Goldstein si Antonescu n-au fost alesi pentru remarcabilele lor calitati sa duca la indeplinire vointa unor puteri superioare.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   1. Dar e oricum mai bine, preferabil, mai onorabil decit ideea aia fixa ca ne-a platit Ciurezu. Si mai politicos formulat. Daca sinteti cine cred eu ca sinteti, va cunosteam parerea asa cum si dumneavoastra va amintiti, desigur, ce v-am replicat. Cind ne vom revedea va voi mai impartasi citeva lucruri pe care nu vreau sa le expun aici, nu ca ar fi cine stie ce secret, dar nu se face...

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Eu fac ziarul BURSA de 30 de ani.

    Dumneavoastra de citi ani il cititi? 

    Nu ma cunoasteti, dar m-ati putea evalua dupa ceea ce scriu personal, dupa ceea ce public, dupa replicile din sectiunea de comentarii, dupa felul in care este alcatuit ziarul BURSA, dupa evolutia lui si dupa cele doua carti pe care le-am publicat. 

    Ati auzit vreodata, de la cineva, ca in BURSA sint publicate articole comandate sau ca cineva, oricine in lumea asta, oricind in 30 de ani, mi-ar fi putut comanda sa public ceva si ca si-ar fi permis vreo astfel de tentativa? 

    Nu, nu cred ca ati auzit. 

    Cum de va permiteti sa ma numiti "maestru al combinatiilor"? 

    Ce "combinatie" imi puteti atribui? 

    In 30 de ani, dati-mi, va rog, exemplul unei singure "combinatii"! 

    Domnule, desfid amabilul dumneavoastra comentariu si-mi permit sa cred ca scepticismul dumneavoastra in ceea ce ma priveste nu este decit umbra personalitatii dumneavoastra, proiectata asupra mea. 

    Mutati-va mai la dreapta, sau mai la stinga, va rog!

    Imi luati lumina. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    "Ati auzit vreodata, de la cineva, ca in BURSA sint publicate articole comandate sau ca cineva, oricine in lumea asta, oricind in 30 de ani, mi-ar fi putut comanda sa public ceva si ca si-ar fi permis vreo astfel de tentativa? "......DA! Am simțit și văzut cum în ziarul Bursa există un protectorat asupra comentariilor acide, tendențioase ironice, acuzatoare asupra articolelor imperbe și inepte mai ales despre nimic ale Universului de Carton care în mod excepțional (în sens negativ și stupid) este Președintele ASF. Comentariile sunt reale și demonstrabile. Cum eroii mor eroic (adică exact că proștii) eu nu vreau să fiu erou și să devoalez mizeriile ordinare ale personajului prin ASF și ale clicii se politrucii / securiști care se vântură prin ASF pe bani mulți și grei (nu ca ADELii, brokerii, ASIFii și alții din entitățile supravegheate de ASF). Așa că prefer în lașitatea mea autoconservare să îmi vărs amarul acid prin comentarii ... într-o țară nu ar putea exista o adunătură atât de slab pregătită în ASF și mai ales atât de bine plătită. Dar țara asta nu are niciun viitor și eu nu vreau să "mor" că prostul pentru ea, că Leo tot 15000 de euro ia 5 ani de acum încolo, poate chiar 10 dacă rămâne PSD la conducere. Dar urăsc și faptul în care Bursa permite comentariile anonime (fapt remarcabil) dar le șterge în numele unui escroc cu barbișon de DB (județul) pentru că îl doare adevărul. Jumătățile de măsură sunt neplăcute.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Nu ai inteles intrebarea, raspunzi la cu totul altceva.

    Reclami ca ai fi fiind cenzurat, avind pretentia sa incalci Regulamentul comentariilor, ca si cind ai fi tu mai cu mot.

    Nu intru in polemica cu tine, pentru ca, in afara ca esti las si incapabil de intelegere, pari sa fii si lipsit de caracter. Vezi-ti de treaba ta de birocrat, sub acest sef pe care il detesti! Asa ti-e harazita tie soarta... 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Domnule Make am admirat mereu inteligența dumneavoastră și am detestat vanitatea crasă de care dați dovadă (vezi multiplicarea triplă a comentariului 6.4). Sunteți prea uman. Birocrat sunt e drept, dar din fericire și din păcate nu sub conducerea Univeritarulu parvenit. Lipsa de caracter o afișez când doresc, dar nu în comentariile Bursa și nu o posed din născare precum siniștrii din ASF. Caracterul dumneavoastră mă face să postez comentarii în Bursa. O pot face oriunde, dar aici, deși detestat și jignit mereu de dumneavoastră știu că sub vanitate mă înțelegeți (sau cel puțin așa sper) și vă înțeleg deasemenea. Regulamentul Bursa e mereu încălcat. Când unii îl făceau pe Dragnea (pe merit) ca la birtul din Vaslui, nimeni de la Bursa nu îi cenzura. Am înțeles întrebarea normal, dar e ca la Băsescu cu pixelul albastru. Nu la ea mă refeream. În Fecioara de Fier (vezi Ev Mediu) numită ASF - DA!! sunt mai cu moț. Nu pentru că sunt geniu ci pentru că ei, membrii CASF directorașii ASF sunt niste nulități care singuri câștigă lunar cât comune întregi din țara asta înapoiată...de ce? Vezi Călin Rangu, puțin mai inteligent ca membrii CASF, care la fel de vanitos ca dumneavoastră domnule Make, iritat de Leo și sandboxul + plus comentariile ironice ale unora, azi apare în Bursa cu un articol despre nimic în esență (litigiile -subiect expirat de 2 ani). Asta tot vreau să subliniez și nu mă lăsați. Nimicnicia ălora din ASF și remunerarea imensă pe care o au. E normal?când ați vizitat domnule Goldstein Romania adevărată, județele, satele să vedeți cum trăiesc ăia ca animalele când unul ca Badea are 15000 de euro salariu de bază??îmi țineți mie lecții de moralitate și caracter, dar publicați elucubrațiile lui Badea Leo. Un bâlbâit. Ce naiba... țară fără viitor!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   si, intr-adevar, necesare

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Partea "nasola" e ca ziarul are cititori inteligenti.

   Daca articolul cu Lakis aparea macar cu 1 zi inainte sa ceara aia de la sif1 aga la sif 5 atunci exista prezumtia ca nu e comandat. Asa , mai greu ...  

   Daca pe MA il putem banui ca face totul relativ dezinteresat daca i se furnizeaza anumite informatii care apasa pe niste butoane ale lui , Make imi pare mult mai pragmatic.

   Zic si eu...asa ca opinia publica :)  

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   1. Ce spui nu este posibil. Cum poți sa comanzi un articol editorului care îl publica, dar nu și autorului?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Comanzi editorului care pune pe cineva din redactie sa scrie sau sugereaza subiectul unui autor din interiorul sau exteriorul redactiei. Numai ca mie nu prea mi se intimpla sa fiu folosit, din simplul motiv care e doua: sint prea destept ca sa fiu aburit cu sugestii si, ca sa fiu atras intr-o conspiratie, nu sint un om de incredere. Sint prea labil psihic, prea irascibil, prea sceptic si prea insubordonabil. La un moment dat mi se nazare altfel si se duce dracului conspiratia. De-aia nu m-au racolat serviciile, de-aia nu-s omul de casa al nimanui, de-aia nu lucrez pentru partide. In sapte ani, Bursa mi-a comandat patru articole, pentru ca erau teme la ordinea zilei sau pentru ca se stia ca stapinesc bine un anume subiect. In toata cariera am scris nenumarate articole la comanda. Comanda insemnind "Nu vrei sa scrii despre...?". Am luat multe comenzi de la cititori, sint un ospatar al gazetariei din cind in cind. Dar, cum iese mincarea depinde de ingrediente.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Mie mi se pare ca articolul lui Make este pur și simplu corect. Cum se mai leagă ideea ca a fost comandat?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    ... subiectele le face piata, viata, mediul, destinul, hazardul, cum vreti sa-i spuneti... E normal sa scrii despre chestii calde, proaspete, sa te inscrii in efervescenta momentului... Cine vrea un ziar care ignora voit realitatea pentru a nu o influenta?!? Eu retin anumite lucruri pe care le dezvolt la un moment dat, cind e oportun, cind e posibil, cind acele lucruri se leaga cu alte lucruri care se intimpla. Asta cu butoanele e adevarata, cu mentiunea ca unele sint pragmatice, ce mama dracului, arat eu a poet romantic sau a revolutionar pasoptist?!?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Era articolul documentat de autor (important de pecizat ca vorbim de autor) inainte de scandalul dintre sif-uri ?

    Senzatia mea e ca informatiile au fost servite.

    As putea zice ca nu conteaza daca articolul e comandat sau nu , importante sunt informatiile. Dar daca e comandat atunci ar putea fi jumatati de adevar , care stim bine ca sunt mai periculaose decat o minciuna. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    ...sint instrumentate de mine si de documentaristii mei. Despre speta Lakis am scris in comentarii, la un moment dat, cum a evoluat... Am remarcat cu multa vreme in urma doua detalii in CV. Nu m-am apucat sa sap atunci dar am tinut minte. Si am mai acumulat curiozitati in timp. Cind a inceput masarea de trupe la frontiera lui Ciurezu, m-a intrebat cineva intr-o doara cine e in spatele manevrelor... Acum sap la SIF2 si 3, daca va intereseaza... Daca incepe vreun taraboi, sa nu ziceti ca nu v-am spus cu ceva timp inainte...

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    In cazul asta anul acesta o sa aveti ori cea mai fastuoasa gala ori o sa o faceti in sediul Bursa.

    Nu m-ar mira ca totul sa se termine cu pupat Piata Independentei 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Multumesc!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Ti-am raspuns si tie, la 2.2.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   De observat că hotărârile din AGA vor fi implementate de secretarul de ședință. Un acționar avocat propus de acționarii învingători. Deci acest domn va derula programul de răscumpărare si va cunoaște detaliile întregii afaceri. Aici este partea cea mai urâtă a lucrăturii de la SIF5. Acest domn are la indemana o hotărâre AGA care spune negru pe alb ca CA ul e instructat sa i se supuna prompt:)) . Dar nu, nu ne îngrijoram, domnul respectiv va tine pentru el si numai pentru el informațiile la care va avea acces.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   1. ... l-am gasit inca din 2012, parte din realizatorii planului Juravle-Iaciu. A se urmari ca atunci productia a avut succes.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Ziarul e din ce in ce mai bun! Ti-a revenit elanul din tinerete si se vede!

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   1. Multumesc, dar gresesti. Elanul din tinerete (de fapt, nu am fost niciodata un "tinar ziarist", ci am inceput activitatea jurnalistica la 40 de ani) venea din imprejurarile de inceput ale pietei de capital, ceea ce era firesc sa fie insotit de sperante; reactia de dezamagire cind sperantele sint inselate este naturala, oricit de tinar ai fi. Cind vezi ca, dupa un sfert de secol de strategie gresita, comunitatea pietei de capital insista in ea si refuza o cale care era evident, de la inceput, ca va conduce la dezvoltare, o cale pe care, avind un ziar la indemina am putut-o formula si populariza in mod repetat, de la inceput...Ultima data, am mai pus-o in discutie recent, la Conferinta BURSA din 16 aprilie...dar, de fapt, discutia nici nu a avut loc. Ce elan?! Doar un bolnav psihic isi mai pastreaza entuziasmul in astfel de situatie. Continui sa fiu legat de piata de capital. Nici o speranta, dar, intradevar, ziarul este din ce in ce mai bun si dupa aprecierea mea de proprietar si editor si ziarist, a ajuns unul dintre cele mai bune din Romania.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Am remarcat si eu( comparativ cu alte publicatii pe care le urmaresc ) faptul ca Bursa mentine cel mai evident preocuparea pentru caracterul obiectiv al informarii, fara a devia in directia( tentanta si facila ) a senzationalismului. Atare dovada de caracter este probabil destul de costisitoare( cel putin in paradigma acelora care pun castigul rapid si cu orice pret pe primul loc) intr- o societate in care cel mai bine si mai scump se vinde barfa, scandalul, senzatia, manipularea, si cel mai greu adevarul curat, spontan. Cu atat mai mult este valoroasa si laudabila atitudinea obiectiva a acestei publicatii. Eu va felicit, domnule Florian Goldstein, si imi dorec sa am ocazia de a citi cat mai multe pubicatii care inspira incredere, care urmaresc sa informeze, nu sa manipuleze.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Am remarcat si eu( comparativ cu alte publicatii pe care le urmaresc ) faptul ca Bursa mentine cel mai evident preocuparea pentru caracterul obiectiv al informarii, fara a devia in directia( tentanta si facila ) a senzationalismului. Atare dovada de caracter este probabil destul de costisitoare( cel putin in paradigma acelora care pun castigul rapid si cu orice pret pe primul loc) intr- o societate in care cel mai bine si mai scump se vinde barfa, scandalul, senzatia, manipularea, si cel mai greu adevarul curat, spontan. Cu atat mai mult este valoroasa si laudabila atitudinea obiectiva a acestei publicatii. Eu va felicit, domnule Florian Goldstein, si imi dorec sa am ocazia de a citi cat mai multe pubicatii care inspira incredere, care urmaresc sa informeze, nu sa manipuleze.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Am remarcat si eu( comparativ cu alte publicatii pe care le urmaresc ) faptul ca Bursa mentine cel mai evident preocuparea pentru caracterul obiectiv al informarii, fara a devia in directia( tentanta si facila ) a senzationalismului. Atare dovada de caracter este probabil destul de costisitoare( cel putin in paradigma acelora care pun castigul rapid si cu orice pret pe primul loc) intr- o societate in care cel mai bine si mai scump se vinde barfa, scandalul, senzatia, manipularea, si cel mai greu adevarul curat, spontan. Cu atat mai mult este valoroasa si laudabila atitudinea obiectiva a acestei publicatii. Eu va felicit, domnule Florian Goldstein, si imi dorec sa am ocazia de a citi cat mai multe pubicatii care inspira incredere, care urmaresc sa informeze, nu sa manipuleze.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Comentariul dumneavoastra imi face atita bucurie, incit nu voi stirbi aceasta de trei ori multiplicare a lui, ci o voi lasa ca sa o citesc de trei ori la rind.

    Multumesc! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Grupul SIF1, SIF4 si acum cu SIF5 va fi cel mai mare actionar la Banca Transilvania cu peste 10%. Mai puternic decat BERD. Poate ca puciul va continua acolo...

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   1. ... la o banca e mai greu decit la un SIF. Unde mai pui ca la BT e un colectiv aidoma ca profil ingineresc...

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Iar cu cei 8% a lui SIF2 se fac 18% la TLV.( Grupul SIF1+SIF2+SIF4+SIF5)

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Daca ne uitam la modul cum este stabilita valoarea VUAN la unele SIFuri , observam ca buna parte din societatile din Top 10 sunt cotate pe piata Aero …

   Si ca valorile juste cu care intra in calculul activului net sunt stabilite pe baza unor tranzactii anuale care implica 0,1 - 0,3 % din actiunile societatii respective … 

   Ceea ce - in Realitate - ar putea insemna ca doar in visele administratorului SIFului valoarea societatii respective poate fi cea afisata … 

   Urmarea ar fi ca - in Realitate - discountul pretului actiunii SIFului respectiv tinde binisor spre 0 … 

   Lucru pe care - in Realitate - ni-l spune si nivelul dividendului anual oferit de actiunile SIFurilor … 

   Fara putinta de tagada ... 

   Povestea cu discountul fata de VUAN este - in Realitate - doar o abureala ieftina a administratorilor de SIFuri … 

   Din aceeasi categorie cu cea privind " pericolul " desfiintarii pragului / concertarii … 

   N-ar trebui sa ne ducem chiar atat de usor dupa fenta distinsilor ...  

   Pen'ca fenta e grosolana rau … 

   La nivelul lor ... 

    

    

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   1. BRD, TLV, EBS, BIO etc. sunt tranzactionate pe Aero?

    Dividendul este mic pentru ca hotia este mare!  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   dupa memorabila scadere de capital social de 13 miliarde RON a Petrom din 2013 piata financiara romana continua sa fie un El Dorado pentru smecherasi de duzina puetand nume precum Roiss, Mobius, Treichl sau Georgescu. Bazandu se pe inertia autoritatilor si indiferenta actionarilor sau incompetenta Consiliului Concurentei la nivel european sau local dau spre publicare rapoarte financiare necitite nici macar de consiliile de supraveghere, vezi caz Petrom. Culmea absurdului este intrarea in faliment a Oltchim prin metoda ajustarii la inflatie, metoda prin care in momentul corectarii adecvate va genera un castig reportat de 983 milioane RON. Oare de ce formularul ANAF pentru anul financiar 2018 la Oltchim SA nu este publicat? Cum poate o judecatorie sa aprobe intrarea in faliment fara acest document? Daca KPMG, Ernst &Young, PWC si Deloitte nu sunt obligate la raspundere morala,care este atunci verticalitatea unui Isarescu, Georgescu sau Chiritoiu? Oare chiar intreg poporul sa fie o natie de hoti sau in afara de Basescu nu avem politicieni pe care sa nu i consideram in stare de a se comporta integru? Zic si eu ca boul, nu dau cu paru ci doar cu parerea.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Ce n-a vazut Parisul ...printre acționarii care au sprijinit Sif 1 si Sif 4 a apărut din neant si dinel staicu. Are si el pe societatea nevestei ceva Sif 5 si nu putea rata ocazia sa nu încerce sa reintre in joc. Ar mai încerca o data ca Basescu. Inca un mandat de președinte n-ar strica. Domnul Drăgoi nici nu putea apela la cineva mai exersat . Sfaturile domnului Lakis nu sun suficiente . Are nevoie de 2 foști condamnați ca sa ii spună bine, bine cum se fac lucrurile. Succes domnilor!

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   1. Cred ca mai performant, a fost coleg la Jilava cu niste bancheri, fosti ministri, doi judecatori si un mare intreprinzator...

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Din el nu dispare, Din el se transformă. Staicu, Nutu, iar staicu...ca sa nu vina cu mana goală a adus notarul.domnul claudiu Faurar este fiiiiix notarul de casa al lui Dinel. Așa o adunare , asa încrengătură era greu de anticipat.. uite asa se aduna , după cum se aseamana. Din 100 de persoane prezente la AGA vedetele și-au arătat ostentativ forța arogantă dar mai ales limitele competenței. Fapt e ca domnul Drăgoi a fost generos cu salariații din sif . A promis ca nu are de gand sa ii dea afara:)))sfătuit firește de o doamna blondă , foarte generoasa si ea, care l a însoțit pentru susținerea moralului. Cu dividendele e dumnealui mai zgârcit dar altfel generos cu sub alternii:))).

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Cotaţii Internaţionale

  vezi aici mai multe cotaţii

  Bursa Construcţiilor

  www.constructiibursa.ro

  DTLAWYERS
  Apanova
  CCIR
  Business Card
  BTPay
  smart city industry awards 2019
  Calendarul BURSA 2019
  Schlumberger
  Legestart
  Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
  Carte - The crisis solution terminus a quo
  www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.roSCEBSMART TRANSFORMATION 2019
  Cabinet de avocatTMPS