LIVE TEXT:Transmisie de la Craiova: AGOA S.I.F. Oltenia

Piaţa de Capital /

Transmisie de la Craiova: AGOA S.I.F. Oltenia

Actualizare - Adunarea Generală a Acţionarilor SIF Oltenia s-a terminat.

---

Actualizare - Drăgoi s-a dus şi l-a felicitat pe Cristian Buşu, strângându-i mâna.

Ciurezu le-a mulţumit acţionarilor, spunând că numai prin încrederea acestora s-au putut înregistra rezultatele obţinute de SIF Oltenia în ultimii trei ani.

"Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, declar închise lucrările AGA. Închei cu credinţa în Dumnezeu că societăţii îi va merge mai bine fără acest Consiliu de Administraţie şi fără această conducere", a încheiat Ciurezu.

De asemenea, Carmen Popa, administrator revocat al SIF Oltenia, i-a spus lui Drăgoi că "nu poate să o enerveze sau să o intimideze", la care Drăgoi a răspuns cu "o să vedem".

Totodată, Bogdan Drăgoi s-a dus şi a dat mâna cu Ciurezu.

La fel şi Radu Răzvan Străuţ care i-a spus că "nu e personal deloc".

---

Actualizare - "Doamnelor şi domnilor acţionari, societatea din acest moment nu mai are conducere superioară întrucât trebuie formată din 2 persoane, nu mai are Consiliu de Administraţie. Îmi permit să spun că revocarea hotărârilor AGA condusă de mine este rezultatul exclusiv (68-69%) al grupului de acţionari condus de SIF1 şi SIF4. De asemenea, revocarea este la fel, întrucât sunt 67%. Asta este opinia mea fără să văd voturile", a spus Ciurezu după citirea rezultatelor.

---

Actualizare - Cu 68% din voturile total exprimate, a fost aprobată şi încetarea mandatului de director general al SIF Oltenia deţinut de preşedintele Consiliului de Administraţie Tudor Ciurezu. Acestuia şi administratorilor le-au fost ridicate drepturile de a reprezenta societatea.

---

Actualizare - A fost aprobat însă punctul 30 ce priveşte revocarea adminsitratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa şi Nocolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării, cu 67,91% din voturile total exprimate.

---

Actualizare - Nici punctele cu nr. 28 şi 29 de pe ordinea de zi nu au întrunit majoritatea de vot 50+1%.

---

Actualizare - Atragerea răspunderii celor cinci administratori nu a întrunit o majoritate de voturi.

În consecinţă nu există o majoritate pentru o decizie AGA în acest sens.

Voturi pentru: 22,55%; voturi împotrivă: 24,39%; abţineri: 48,68%

---

Actualizare - Respins a fost şi punctul cu nr. 23 de pe ordinea de zi, ce viza aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi a strategiei pentru anul 2020.

---

Actualizare - Acţionarii au respins situaţiile financiare individuale şi consolidate ale SIF Oltenia la 31 decembrie, cu 69,22% din voturi exprimate. Totodată, a fost respinsă repartizarea profitului net pe anul 2019, în sumă de 124,13 milioane de lei, din care 52,21 milioane de lei ca dividende.

---

Actualizare - Punctele 4-19 de pe ordinea de zi - ce vizează revocarea hotărârilor de la cele două AGA din 24 aprilie - au fost aprobate de acţionari.

---

Actualizare - În curând vor fi anunţate rezultatele votului.

---

Actualizare - Bogdan Drăgoi, care până acum a stat în spatele sălii, s-a mutat mai în faţă la anunţarea rezultatelor.

---

Actualizare - Acţionarii au început să se reaşeze în sală pentru anunţarea rezultatelor.

---

Actualizare - Perioada de numărare a voturilor se prelungeşte, într-o atmosferă calmă, în contrast cu ostilitatea manifestată în comunicatele publicate începând încă de anul trecut. Puţinele discuţii care au loc între participanţi referitoare la AGA se centrează pe cine va conduce SIF Oltenia în situaţia în care toţi administratorii vor fi revocaţi.

---

Actualizare - S-a luat pauză pentru numărarea voturilor

---

Actualizare - Dan Paul votează împotriva punctelor 4-19 şi a punctelor 28, 29 şi 31 de pe buletinul de vot. Totodată, preşedintele Asociaţiei Brokerilor consideră că acţionarii operează concertat conform legislaţiei în vigoare.

---

Actualizare - Reprezentanţii SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia nu au vrut să ia cuvântul în AGA.

---

Actualizare - Liviu Ungureanu, acţionar SIF 5 şi director general Flaros: Fără a contesta dreptul acţionarilor SIF1 şi SIF4 de a convoca această adunare (...) adunarea este ilegală.

Primul motiv este lipsa de cvorum, potrivit lui Ungureanu.

"Trebuia făcută o ofertă publică de preluare, înainte de a convoca această adunare. (...) Anumite puncte de pe ordinea de zi contravin legii. Doctrina şi jurisprudenţa spune că AGOA unei societăţi comerciale nu poate să-şi anuleze propriile hotărâri decât în anumite condiţii. Instituţia revocării unei hotărâri AGA nu există în legea 31", a spus Ungureanu, adăugând că este neclar cine va conduce societatea dacă se revocă conducerea executivă şi administrativă.

Ungureanu a cerut lămuriri pentru acţionarii de retail în legătură cu ce se va întâmpla cu această companie pe viitor, mai precis în legătură cu direcţia în care compania va fi dusă. Reprezentanţii SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia nu au comentat şi au pufnit în râs de mai multe ori pe timpul alocuţiunii lui Ungureanu.

---

Actualizare - Preşedintele SIF Oltenia citeşte informarea publicată şi la BVB prin care arată că iniţial, resursele pe care trebuia să le obţină societatea de la companiilr din portofoliu, asigurau plata dividendelor conform propunerii. Dar, odată cu schimbarea condiţiilor din piaţă, în contextul pandemiei, nu au mai fost suficiente resuse disponibile.

În aceste condiţii, Consiliul a aprobat cu unanimitate de voturi, contractarea unui credit de la Banca Tranislvania.

Costurile totale pentru credit au fost de 0,198 milioane de lei. Decizia CA de a evita valorificarea unor deţineri ale societăţii, în condiţii de lichiditate redusă, a evitat vânzări la preţuri mici. A fost conservat portofoliul performant al societăţii, ce permite distribuirea de dividende şi realizare prog de răscumpărare.

Dacă s-ar fi vândut acţiuni Banca Transilvania, pentru plata dividendelor, s-ar fi pierdut dividende în sumă de 1,417 milioane lei şi 1,297 milioane de acţiuni gratuite. Costurile au fost de numai 0,198 milioane de lei.

Unde este oare pierderea? Prejudiciul pe care la creată această decizie nesabuită de a recurge la credit şi de a nu vinde participaţii? Nu s-a creat un prejudiciu, ci reprezintă un cost de oportunitate.

În final, exprim opinia ca solicitarea comună a acţionarilor SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia (...) constituie o dovadă de hărţuire, de intimidare, de discriminare şi discreditare a administratorilor. Prin această acţiune se urmăreşte creearea condiţiilor pentru paralizarea conducerii, concret desfiinţarea conducerii superioare şi Consiliului de Administraţie ale SIF Oltenia de la 12 octombrie 2020 şi până la avizarea noilor administratori de către ASF aleşi de AGOA din 29 octombrie 2020.

Se urmăreşte ca administratorii să nu mai poată candida la AGOA din 29 octombrie şi astfel întreaga coinducere a SIF Oltenia să fie rezultatul votului grupului de acţionari SIF1 şi SIF4 şi a celor 13 fonduri finanţate de acestea.

---

Actualizare - Punctul privind aprobarea încetării mandatului de director general al SIF Oltenia şi a ridicării dreptului acestuia şi administratorilor de a reprezenta societatea contravine prevederilor legii 31. art. 155, deoarece în situaţia în care se produce revocarea membrii revocaţi trebuie imediaţi înlocuiţi de către adunarea generală.

"Nu poate fi lăsată o societate fără conducere executivă şi administrativă", a spus Ciurezu.

---

Actualizare - Tudor Ciurezu spune că, punctul solicitat de SIF1 şi SIF4 privind aprobarea atragerii răspunderii administratorilor pentru prejudiciul cauzat societăţii prin împrumutul de 30 milioane de lei, luat pentru plata dividendelor, a fost amendat de Consiliul societăţii prin inlcuderea lui Buşu Cristian, care nu se găsea în cererea celor două SIF-uri.

---

Actualizare - Ciurezu şi-a încheiat prezentarea şi a început citirea celorlaltor puncte rămase pe ordinea de zi, inclusiv cele ce vizează atragerea răspunderii administratorilor.

---

Actualizare - SIF1, SIF4 şi Certinvest au încasat dividendele deja distribuite, deşi au contestat deciziile în instanţă, mai spune preşedintele SIF Oltenia.

---

Actualizare - ASF exercită o presiune abuzivă asupra SIF Oltenia, a acuzat Ciurezu, dând ca exemplu amenzile primite de la supraveghetor.

"Au recurs (SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia) la mijloace ilegale prin care sa deţină pachete peste prevederile legale. Prin fonduri de investiţii pe care le finanţează în proporţii de peste 50% au reuşit să deţină peste 33% din capitalul social cu drept de vot al acestei societăţi, deţinere care, potrivit legii, ar trebui sa conducă la o ofertă publică de cumparare, dar daca ASF recunoaşte acest aspect. Dar deocamdată ASF nu recunoaşte", a mai afirmat Ciurezu.

El a adăugat că ASF a obligat managementul SIF Oltenia să includă anumite puncte pe ordinea de zi fără fie analizată legalitatea punctelor respective, urmând ulterior să fie precizat de către ASF că convocatorul AGA produce o serie de efecte negative în viaţa societăţii şi că prezintă un risc juridic extraordinar asupra societăţii.

Ciurezu se referă îndeosebi la punctul 21 de pe ordinea de zi, privind repartizarea profitului, care are data de înregistrare pentru dividende anterioară datei ţinerii adunării acţionarilor.

---

Actualizare - Ciurezu a spus că la scurt timp după tranzacţia cu BCR a primit o solicitare de la SIF Banat Crişana.

"În anul 2018 am vândut participaţia de la BCR, cu 140 de milioane de euro, respectiv 640 milioane de lei. La scurt timp de la încasarea sumei am primit o adresă din partea SIF Banat-Crişana, dar şi o cerere prin care să convenim o politică investiţională. Am dat curs întâlnirii. Însă în privinţa strategiei de investiţii am refuzat politicos, adăugând că aceasta a fost aprobată de AGA şi la nivelul conducerii societăţii aceasta va fi urmărită cu sfinţenie, respectiv (investiţii) în acţiuni solide şi lichide, aducătoare de valoare adăugată pentru SIF şi plătitoare de dividende. În această situaţie mi s-a cerut să fiu de acord cu angajarea unei persoane profesioniste, de înaltă clasă, la compartimentul de plasamente. N-am să-i dau numele din respect, dar care datorită faptului că avea domiciliul în Bucureşti urma să fie prezentă la Craiova în mod sporadic. Am respins propunerea respectuos, spunând că la SIF Oltenia toţi angajaţii repsectă programul de lucru. Mi s-a cerut ulterior să fac un comitet investiţional care să propună sau să aprobe/dezaprobe orice investiţie promovată de conducerea societăţii între 1 şi 5 milioane de lei. Am refuzat întrucât un asemenea comitet era în afara prevederilor legale. Dar am creat unul din administratorii societăţii, neexecutivi şi fără puteri decizionale, doar cu caracter consultativ. Ce a urmat ştiţi, a urmat AGEA cu modificarea actului constitutiv, cu propunerea de modificare a comitetutului investiţional în forma dorită, acţiuni în instanţă. În momentul în care s-a ajuns la ASF cu actul constitutiv modificat potrivit hotărârilor generale din 09.05.2019 Comitetul investiţional nu a fost aprobat. În schimb a rămas conducerea societăţii cu o competenţă în realizarea de investiţii de 5 milioane de lei, indiferent că era vorba de cumpărare/vânzare. Timp de două luni şi jumătate SIF Oltenia nu a realizat, nu a mişcat nicio acţiune, dar cu toate acestea lucrurile au mers bine pentru că am ştiut unde să investim", a afirmat Tudor Ciurezu.

Actualmente SIF Oltenia are diferenţe favorabile de peste 560 milioane de lei, potrivit directorului de SIF.

"Diferenţe nereflectate în contul de profit şi pierdere, care reflectă doar dividende încasate şi însumează 35 milioane de lei faţă de pierderea altora de 35 milioane de lei care ne acuză de proastă gestiune, de pierdere adusă societăţii. Pentru ce? Pentru conservarea patrimoniului societăţii, pentru conservarea pachetelor de acţiuni care reprezintă nucleul societăţii", a spus Ciurezu.

---

Actualizare - SIF Oltenia este singurul SIF pe profit, a afirmat Ciurezu.

"Urmează dividende de 21 milioane lei în luna octombrie de la Banca Transilvania. Va fi un profit de circa 55 milioane de lei. Aceasta este conducerea care trebuie să cedeze locul, pentru performanţele obţinute, nu pentru altceva", a spus Ciurezu.

---

Actualizare - Ciurezu punctează că în perioada 2011-2019 SIF Banat Crişana a distribuit dividende de doar 109,76 milioane de acţiuni.

Total dividende distribuite de cele cinci SIF, între anii 2011-2019

SIF 1 - 109.769.854 lei

SIF 2 - 555.978.952 lei

SIF 3 - 631.813.654 lei

SIF 4 - 327.818.234 lei

SIF 5 - 617.833.926 lei

---

Actualizare - În toţi anii, de la înfiinţarea şi până în prezent, SIF5 a distribuit dividende către acţionari, subliniază Tudor Ciurezu.

---

Actualizare - Ciurezu prezintă activitatea SIF-ului de la finele lui 2018 încoace şi arată că acţiunile listate reprezintă la finele lui 2019 circa 93,17% din activul net, pondere mai mare decât cea de la finele lui 2018, respectiv 89,27%. Deţinerea principalelor două bănci de la BVB reprezintă circa 42,27% din întreg activul SIF Oltenia.

Totodată, arată Ciurezu, SIF Oltenia a ieşit în 2019 din mai multe companii, vânzând participaţii pe care a luat 81,87 milioane de lei. În acelaşi timp, SIF Oltenia a investit în 2019 circa 366,11 milioane de lei, iar 80% din achiziţii au reprezentat titluri bancare.

---

Actualizare - SIF Oltenia a făcut un profit de 600 de milioane de lei din vânzarea participaţiei sale la BCR, spune Ciurezu, care adaugă că plata impozitului a fost de 96 milioane de lei.

"Diferenţa de 500 de milioane de lei a fost utilizată în totalitate pentru investiţii în piaţa de capital, investiţii în acţiuni solide, purtătoare de valoare adăugată şi plătitoare de dividende", a afirmat Ciurezu.

---

Actualizare - Ciurezu a prezentat diferenţele de acţionariat de la 30 septembrie 2020 şi 24 aprilie 2020: La 30 septembrie 2020, 29 de persoane fizice şi juridice deţineau 290 de milioane de acţiuni SIF Oltenia. În acelaşi timp, la data de 24 aprilie 2020, 31 de persoane fizice şi juridice deţineau 356 milioane de acţiuni SIF5, adică circa 61,47% din societatea de investiţii financiare din Craiova, potrivit structurii acţionariatului prezentată de Tudor Ciurezu.

"Se vede că structura acţionariatului este diferită (...) de aceea revocarea hotărârilor este înafara cadrului legal", a argumentat Ciurezu.

---

Actualizare - Tudor Cirezu spune că, în opinia sa, punctele 4-19 de pe ordinea de zi, ce implică revocarea hotărârilor celor două adunări ale acţionarilor din 28 aprile, sunt în afara cadrului legal.

"Nu există instituţia revocarii hotărârilor adunărilor generale luate cu o anumită structură de acţionariat existentă la o dată de referinţă, luată de către o altă adunare generală ţinută ulteiror, cu o altă dată de referinţă şi cu alta structură a acţionariatului", a precizat preşedintele SIF5.

---

Actualizare - La AGA sunt 28 de acţionari prezenţi, iar 100 de acţionari au votat prin corespondenţă. Acţionarii prezenţi fizic totalizează 23,32% din totalul voturilor, iar voturile exprimate prin corespondenţă reprezintă 26,8%.

---

Actualizare - Cvorumul adunării este de 50,12%.

---

Actualizare - AGA este pe cale să reînceapă. Acţionarii au fost chemaţi din pauză.

---

Actualizare - Marcel Gheorghe, secretarul de şedinţă, verifică numărul de titluri SIF5 deţinute de către unii acţionari.

---

Actualizare - Pauza pentru verificarea cvorumului se prelungeşte.

---

Actualizare - În urma centralizării voturilor, acţionarul Marcel Gheorghe (varianta SIF Banat-Crişana - SIF Muntenia) a fost desemnat secretar de şedinţă. Acesta are menirea de a verifica realizarea cvorumului de şedinţă.

Totodată, acesta va reprezenta şi Comisia de numărare a voturilor exprimate de acţionari.

Cu majoritatea voturilor s-a aprobat şi numirea lui Virgil Claudiu Făurar ca notar public pentru supravegherea operaţiunilor efectuate de secretarii adunării.

Ciurezu a desemnat la rândul său doi angajaţi ca membri în organele de lucru ale adunării generale.

---

Actualizare - Au votat pentru primele 3 puncte de pe ordinea de zi 50,127% din numărul total de drepturi de vot.

---

Actualizare - Acţionarul Marcel Gheorghe a propus să fie suplimentat numărul membrilor comisiei de numărare a voturilor, de la trei la patru: Radu-Răzvan Străuţ, Daniela Budin (preşedintele comisiei de numărare), Dumitru Răduţ, Cătălin Duţă.

Radu-Răzvan Străuţ este vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie SIF Banat-Crişana

---

Actualizare - Tudor Ciurezu citeşte ordinea de zi a adunării, care are 31 de puncte.

---

Actualizare - În sală este prezent şi Dan Paul, preşedintele Asociaţiei Brokerilor.

---

Actualizare - Toţi administratorii SIF Oltenia participă la AGA

---

Actualizare - Tudor Ciurezu spune că, din analiza structurii acţionariatului la data de 30 septembrie, a fost identificat un grup aflat sub controlul SIF1 şi SIF4 ce cumulează, direct şi indirect acţiuni reprezentând 33% din drepturile de vot.

Această participaţie naşte obligaţia derulării unei oferte publice de cumpărare, fapt pe care societatea l-a adus la cunoştinţa ASF, a mai spus Tudor Ciurezu.

---

Actualizare - Lucrările adunării generale a acţionarilor SIF Oltenia au început, fiind conduse de preşedintele Tudor Ciurezu.

---

Adunarea acţionarilor SIF Oltenia (SIF5) va începe la ora 10:00, la Craiova, cu respectarea măsurilor de distanţare socială, iar cu circa un sfert de oră înainte de începerea lucrărilor atmosfera este calmă, în sala fiind circa 25 de peroane. Printre cei prezenţi se numără Bogdan Drăgoi, preşedintele SIF Banat-Crişana (SIF1), Nicuşor Buică de la SIF Muntenia (SIF4) şi Horia Gustă, director general Certinvest.

Adunarea, convocată la solicitarea SIF1 şi SIF4, are pe ordinea de zi revocarea hotărârilor adunării de bilanţ a acţionarilor SIF Oltenia din data de 28 aprilie prezidată de preşedintele Tudor Ciurezu şi a celor luate în cealaltă adunare din acea zi, condusă de vicepreşedintele Cristian Buşu. De asemenea, se supun din nou la vot punctele iniţiale din convocator, în condiţiile în care ambele seturi de hotărâri sunt atacate în instanţă, iar Curtea de Apel Craiova a suspendat executarea deciziilor adunării prezidată de Ciurezu.

Totodată, acţionarii au pe masă atragerea răspunderii administratorilor pentru un presupus prejudiciu cauzat prin contractarea împrumutului pentru plata dividendelor, şi constatarea încetării mandatelor celor împotriva cărora s-a hotărât declanşarea acţiunii în răspundere, precum şi a încetării mandatului de director general al lui Tudor Ciurezu.

Un alt punct vizează revocarea administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa şi Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatelor, precum şi aprobarea încetării mandatului directorului general, solicitări introduse la cererea Certinvest.

A.I., M.G.

Transmisie de la Craiova: AGOA S.I.F. Oltenia

Opinia Cititorului ( 112 )

 1. puneti domnilor transmisiune tv live sa vedem si noi cum se fura milioane :))

  1. Pai, este voie?!

   Sa furi ? da , este voie, permite asefe :))))

   Normal că este voie sa furi. Dar trebuie sa faci parte dintro anumită organizație.

  Să fie azi ziua in care perfomanța va fi răsplătită cu demiterea/revocarea ?Deși am fost crescut cu ideea ca BINELE învinge RĂUL ...vom vedea zilele următoare dacă se și adeverește ??

  1. Da, Ciurezu va fi revocat de nulitati.

   Ciurezu va ramane in functie! Veti vedea!

   Atunci il va invalida ASF. Lantul nulitatilor se intinde pina in ASF.

  ...

  1. mai spuneti ceva despre AGA la SIF5 !

   E pauza.

   Suna telefoanele, ca dracii, vine milioanele, cu sacii

   Pleaca, nu vine.

   Vine, vine!

   Ciurezu are de gand sa conteste hotararea acestei adunari generale ! Cei de la sif1 si sif 4 , trebuie sa ceara stramutarea procesului pentru ca Popa Carmen este cunoscuta ca mituieste judecatorii

   Buzatule esti un mincinos dovedit

   Bine ar face!

  ...

  1. Am si eu o intrebare pentru dl Make (răspuns la opinia nr. 10.1)

   (mesaj trimis de anonim în data de 12.10.2020, 10:20) 

   Dle Make, din cate stiu eu, legislatia pietei de capital defineste fondurile de investitii ca fiind societati fara personalitate juridica, administrate de SAI. Unde in lege scrie, ca investitorul care investeste intr-un fond de investitie, actioneaza concertat cu fondul in care a investit, cata vreme nu detine controlul SAI? La concertarea BCR este control direct a SAI.ul de catre ERSTE. La Certinvest sif1 sau sif4 controleaza SAI Certinvest? Daca asta scrie in lege,cum doriti ca ASF sa concerteze detinerile, in baza carui articol de lege? Toata argumentatia dumneavoastra este pe langa lege,dovada ca SIF Oltenia a pierdut in prima instanta procesul pe concertare. Gresesc eu sau dumneavoastra?! Aratati-mi temeiul legal a acestei concertari pe care o sustineti de luni buni cu maxima ardoare! 

   Te-ai trezit? Argumentele tale sunt fumate. Dezbaterea s-a incheiat cu 6 luni in urma , Consulta legea si nu mai umbla cu soparle la AGA. Cu cine vorbesti? Vezi vreun domn Make pe aici?

   ...

   Ai uitat sa citesti tot articolul din legea 24. Propaganda nu tine loc de stiinta

   De dominarea administratorului de catre investitopr ai citit in lege, mai smechere? Hai plimba ursul! E fumata. S-a inchis cu sase luni in urma.

   Botezatu ma numesc și va spun ca veți merge la pușcărie pentru furturile comise la societățile la care sif Oltenia deține pachetul majoritar :) Ma voi semna cu numele pe care mi l-ați dat!

  NU POTI TU CENZURA GOLDSTEIN CAT POT SCRIE EU

  1. Grozav! Dar scrisul inteligent iti este inaccesibil, asa ca abtine-te. De prostiile tale repetate la nesfarsit ne-am plictisit.

   Nu poti tu Ciureza ca nu te duce caputzu'.

  Au numărat voturile???

  1. După Marcel Gheorghe stai 10 ore

   De ce? E retardat?

   Da

   Da

   Lasă că Ciurezu a stat 15 ani în societate. A rupt tot. A băgat la buzunar și s-a crezut piticotul buclucaș care e șef de gașcă. O aga pentru el e ca o pauză de cafea.

   Prost esti.sunt 25 de ani. Mai mult decat ai mers tu la școală

   Prost esti.sunt 25 de ani. Mai mult decat ai mers tu la școală

  Ultimul bastion comunist al acestei tari este pe cale sa pice!!

  1. nu. comunistii vin in locul lui :)

   Te bucuri ca prostul, ca de maine nu te va mai plati Lakis sa postezi tampenii pe sait, ca nu va mai avea nevoie.

   Spun un mare adevăr, dictatura va pică și cu ea toată clica comunista,dar asta nu e tot. Va vedea LUIS de FUNES, cum a fost părăsit de o parte din argati, cărora le a dat saci de bani, iar de mâine aceștia se vor da cu opoziția și vor spune cât de rău a fost dom’ președinte și ce buna este noua conducere!

   Greșit!

   Comentariile analfabetilor

   Analfabeți și fără carte sunteți voi, comuniștilor cu limbaj de lemn

   Oho, vine securistu sa ne scape de comuniști. Ba, voi sunteti normali?

  Hai ca iese cum vrea el dragoi lakis & asefe ;)

  ...

  1. ...

   ...

  Ce ați făcut frustraților? Au urinat ăștia pe voi și au făcut o și cu bolta! Ciuri, Aninutza și toată cloaca voastră, oare la noapte aveți somn? Măcar unii pleacă cu căruțele de bani( șefimea), dar ce fac trepădușii? care erau loiali foc vechii conduceri. Ar trebui sa i luați cu voi comunistilor și sa înființări propriul vostru sif ca mustiti de inteligenta , iar ăștia noi sunt considerați hoți și lipsiți de carte. Am dreptate?

  1. Triumful hotilor, bucuria imbecililor.

   Uraaaaa sa dispară! Va fi vai de voi, când va vor lua și banii înapoi!

  Aceasta AGOA a fost complet inutila, rezultatul era cunoscut de demult.

  Opinia mea este afisata in ziarul BURSA, inca de simbata, 10 octombrie: "Atacul asupra SIF Oltenia - o crimă financiară la lumina zilei, săvârşită în complicitate cu ASF".

  1. Ha ha ha! Cui ii pasa?

   hahaha.....desigur ca nici macar tie nu iti pasa .....doar te bagi in seama pe aici....

  FILIMON A PLECAT

  FECALA IMPREUNA CU INFRACTORUL ADAM S AU DUS SI EI 

  RAMASESE TUDORICA

  A RAPOSAT SI ASTA 

  1. Era și momentul!

  Bun venit la SIF Oltenia, domnule Andrici și mult succes!

  ...

  O recomandare pentru Oana Popa: vezi ți de treaba ta!!!

  ASF are o mare problemă. Dragoi a cerut convocarea Aga cu pretextul de a rezolva chestiunea aprobării situațiilor financiare si a modului de distribuire a profitului, apoi cooperativa Sif1 SIF 4 plus anexele au respins ambele puncte ale ordinii de zi. Asta în condițiile în care o parte din profit a fost utilizat pentru includerea în rezerve si realizarea programului de răscumpărare avizat de ASF. Cooperativa (cum bine zice Make) a respins distribuirea profitului anului 2019, în condițiile în care au încasat dividendele si cu banii obținuți si-au majorat detinerile. O societate lista ta la bursa nu are situațiile financiare aprobate si a rămas fără conducere. Marcu, Dascălu, Gradinescu in ce bulă trăiți? Credeți că nu veți răspunde niciodată pentru dezastrul la care ati contribuit?

  1. Doamna Popa , ați încasat peste 200 000 de euro numai de la o societate din patrimoniul sif 5 ! Nu ați câștigat nimic ! Veți da toți banii înapoi , și după ce se va începe urmărirea penală , veți fi doar un avocat de sufragerie ! Așa cum v-a spus și domnul președinte Drăgoi , va spun și eu “ Vom vedea” :))

   Ce ai cu mine? Dacă ai o informație si este 100% adevărată spune în clar, de la ce societate a încasat 200.000 euro. Toți acționarii trebuie să știe

   Așa cum i-a spus Domnul Președinte Drăgoi , Doamnei Popa , la fel îți spun și eu tie : “ Ai răbdare și vom vedea “

   Bullshit

   Mai dragă, referința la sufragerie este de rau augur. O anumită doamna dintr-o anumită sufragerie a ajuns procuror general UE.

   Mai draga, doamna procuror e domnisoara !... in sufrageria in care creierul tau masturbat pina la tumefiere face spume !

  Deci ...

  Next target: SIF2, SIF3 :))) 

  pazea! 

  1. da. abia atunci putem spune ca s-a furat averea tarii :))

   Sif 2 e ca si rezolvat!

   Sif 3 e prea mic ca sa emita vreo pretentie... 

  ...

  1. Dragi angajati la sif5 sau angajați in delapidarea societăților aparținând sif 5 , va dau un sfat : Aveți 2 variante : Ori va duceți la procurori și aruncați vina pe cei revocați , sau faceți și voi închisoare alături de ei !

   Tu chiar credeai ca Ciurezu va rămâne in funcție ? Sau și tu ești angajat in delapidarea societăților la care sif5 este acționar majoritar? Acum m-am prins , îți vei pierde și tu casa !

   Trebuie făcută notificare către Baroul de avocați pentru suspendarea Doamnei Carmen Popa !

   Baroul nu e cooperativa lu Lakis, mai ușor cu amenințările .

   Hai ca esti cretin. Singurul care este pe profit este Sif5 si tu ameninti angajații

   Daaaa!

   As vrea sa- i amintesc lui Ciuri sintagma “ te dau afara” ( cred ca nu exista angajat sa nu cunoască) și proverbul “ fiecare pasare Pre limba ei piere”. Ce zici?

   Esti un împăiat

  Interesant ! De ce sa îl felicite Drăgoi pe busu?! Ca tocmai ce a respins bilanțul ?! Cum e posibil așa ceva? Pai ăla e vicepreședinte Sif și sărbătorește ca are situațiile neaprobate ?! Omul e pur zi simplu tembel. ASF a generat tembelismul asta , ASF sa o descurce.

  1. Nu mai are de ce sa descurce ASF nimic! Au rezolvat acționarii ! Acum așteptăm atragerea răspunderi atât la sif 5 cât și la societățile la care sif Oltenia este acționar !

   Pai cooperativa este in mintea ta ! Carmen popa trebuie exclusă din barou ! Vorba lui Drăgoi “ Vom vedea”

   Corect!

   Ce au rezolvat acționarii, au rezolvat ca nu au rezolvat cum au promis? Asta a fost o manevră ca sa il demită pe ciurezu. Atât, nu ai intereseaza nimic altceva. Sunt nebuni cu toții. Si daca a furat ciurezu de ce nu au spus in aga ce a furat. Deci dividendele le aproba după ce da ciurezu înapoi ce vor afla ei de la salariați ce a furat? Sunteti nebuni? ASF chiar il lasa pe Busu singur in SIF ? E mare grădina. Măi fraților sifu nu e un srl pe persoana fizica!

  Buuun, deci au revocat aga din strada care a respins dividendul. Dar se respinge și dividendul. Atunci de ce au mai revocat-o ? Ca sa aibă ceceeslinge??? E noaptea minții , asta numai mintea încâlcita a lu Marcel putea sa o nascoceasca.

  1. Așteaptă și vei vedea ! După recuperarea prejudiciilor de la cei revocați și de la cei numiți in consilii la societățile din patrimoniu sif 5 , vei primi dividende ! Executarea celor care au contribuit la diminuarea profitului sif Oltenia , este foarte aproape

   Abia aștept! Sa luați de la bogati(conducere sif5) și sa dați celor ce merita!

   E mișto că lingăii lui Ciurezu nu pricep prea mult! Păi bineînțeles că trebuia revocată aga din stradă ca să rămână Ciurezu și sclaveții lui perplecși. Dacă s-a respins dividendul nu mai există nici dividend, nici aga de aprobare a lui. Ce să mai revoci? Ha, ha, ha!

   Ati revocat Aga din stradă pentru că va este frica de tampeniile si falsurile în care va împinge Drăgoi. Un mitic, over all.

  Votul de azi de la SIF5 creaza un precedent foarte periculos la BVB, Dividendele incasate raman fara cadru legal, hotararea aga prin care au fost acordate a fost revocata dupa 6 luni. La fel de bine ar putea fi revocata si dupa 1 an sau doi daca un grup de actionari isi doreste ? Este posibil așa ceva?

  1. In mod normal nu. Însă în tara lui totul se poate, se pare că da!!

  Asta este invatare de minte... atata timp cat totul a fost pe "fata" adica cu procese si nenumarate articole in ziarul Bursa unde se etaleaza concentrarea pe fata si nu se intampla nimic, era evident ca acesta va fi rezultatul. Eu personal am spus ca trebuia mers mai departe de ASF petitie in afara sau chiar scrisoare deschisa la Presedinte/ Prim-Ministru, ideea era sa se excaladeze in afara ASF-ului problema ca daca a ramas la ei jocu era facut, asa cum s-a si vazut.

  Mie scarba de ceea ce s-a intamplat cu complicitatea ASF-ului  

  Nu mai avem viitor pe piata noastra de capital. Dupa ce ca bursa noastra este cat un negru sub unghie in comparatie cu externul la lichiditate, avem o insitutie care pe fata "DOARME PENTRU TINE"

  Restul e can can ..... :( Amin si urmatorul la rand..... 

  1. ...

   Ești prost dau te doare capul?

   Nu poți să gândești cu creierul tău un pic?

   Lasă că îți mai de Lakis și Drăgoi multă ....... sănătate.  

   ...

   Așa este! Trebuiau făcute câteva acțiuni in justiție, sesizări in parlament , la primul ministru , la ESMA, la Parlamentul European. Acum urmează aceasi schema aplicată la SIF 2!

   Doros trebuie sa deschidă foarte bine ochii din seara asta și sa fie extrem de atent. Ăștia vor sa pună mâna pe Banca Transilvania și se apropie din ce in ce mai tare. Doros trebuie tras de mâneca sa nu mai fie arogant și nepasator, sa nu i subestimeze , ca va păți exact ca Ciurezu. 

   Ce va păți Ciurezu și ai lui va fi de nedescris :)) “ Vom vedea”

   Acest tip de replici inepte , rupte complet de realitate , mai mult decât evident sunt venite de la persoane interesate sa se remarce in ochii lui Drăgoi Totusi, parca văd o îngrijorare a cooperativei . Parca întrezăresc o teama ca nu sunt luați in serios. Pai nici nu va ia nimeni in serios. Niște paiațe ! Îmi vine in cap o replica celebra dintr-un film memorabil: un’ va duceți boilor?’’ Nu știu nici ei săracii un’ se duc, unde i-o mâna stăpânii. Totuși , radem glumim , cum își permite Drăgoi sa amenințe un administrator, coleg pana la urma , in plină ședința AGA chiar in fata unui jurnalist?! Nu mai e nimic de zis . Rizibil/penibil /grotesc. Una din trei! Felicitări bursa !

   Bravo! Sunt de acord cu cuvintele 'scârbă ", " mers mai departe". Eu voi merge" mai departe" adică voi face ceeace trebuie facut pentru a avea o piata de capital. Degeaba va plangeti pe aici daca va extrageri de pe piata cu pierdere.

   Așa l-a întrebat și Drăgoi pe Ciurezu “ Unde te duci boule ?” Ciurezu a răspuns : “ La pușcărie cu ai mei sclavi “

   Deci dacă tu nu ai fi un mincinos și o jigodie ordinara ar înseamna ca de mâine sa nu mai putem citi aici nimic de SIF uri ca nu mai e nici Ciurezu și nici Fercala care plătesc articole. Corect? Dar dacă totuși nu o sa se întâmple asta ? Cum ne explici tu? Ca au plătit in avans sau ce ? Vorbești aiurea ..Nu crezi?

   Și Oana Popa ce cauta acolo? In ce calitate a venit ? De ce își permite sa vorbeasca in numele altor persoane, sa facă solicitări in numele altora, sa facă acuzații?

   “Vom vedea”

   Da , vei vedea cu certitudine!

   Nu eu voi vedea ! Tu vei vedea ce ți se va întâmpla !

   Ar fi bine sa te tratezi pentru ca ai mari probleme cu capul.

   Eu te sfătuiesc sa iei niște lecții despre cum sa trăiești pe străzi ! Din ce observ eu , tu ești angajat la banii sif5 ! Va trebui sa dai toți banii înapoi plus dobânzile aferente ! Așa ca te rog sa consulți in ghid despre “ cum sa supravietuiesti fără nimic “

   Oana Popa este insignifiantă. S-a băgat singură în seamă ca o fotografiază reporterii de la Bursa care chipurile ar încălca Gdpr. Hei, blonda Gdpr este despre nume Cnp, domiciliu. Ce puii mei nu ști atata lucru? Pentru ce te plătește Dragoi? Vezi ca si-a pus un totem în piața Constituției. Sa nu uiti sa te închin la el cand expedieze factura.

   Eu cred ca e exact le dos. Auzi la Busu. Cică preia el conducerea:)))) ce sa conduci tu tinere. Trotineta? Bicicleta? Păi te lasa pe tine drăgoi sa conduci. Tu duci tucalu lu drăgoi, atât! Din cand in cand poate și vreo cafea. Dar asta cand e Oana ocupată. Regula e ca duci doar oala de noapte, pricepi ce zic? In rest, încă un eveniment ratat al pietei. Nu e nicio șansă să scăpăm de lepre. Sunt pereni. Cand zici ca se intampla o minune, te lovește realitatea. Pana verificați voi ce a furat ciurezu puneti voi ce a furat Lakis la loc și va credem.

   Și tu nu ai luat bani de la SIF 5 , nerușinato ce ești!?? Ai luat și de la SIF 5 și de la SIF 1 și de la SIF 4 și de la Depozitar . Sa dai banii înapoi ca nu ți se cuvin ! Ești o incompetenta, o nulitate care atârna pe la evenimente, pe la adunări, îmbârligă, minte și scrie mesaje pe forumuri. E normal sa fie plătite astfel de persoane din banii acționarilor rămași fără dividende?

   Ai tu caderea sa îmi dai sfaturi mie? 

  Totuși eu am o dilema.Cum presa a relatat și a dat știrile instant și încă nu a apărut raportul oficial de la SIF? Ori Marcel numără si acum ori cooperativa e la băut și a uitat sa comunice raportul la BVB?! ASF trebuia sa suspende azi SIF 5. Era previzibil ca iese o mascarada. Deci, domnu Copariu, nu aveți nicio curiozitate de ce nu a apărut raportul? Totuși e vorba de dividende, de antrenare de raslundere, revocări ! Dar ce mai, detalii fără importantă ! Dacă Drăgoi e mulțumit ce mai contează restul acționarilor ! Sa vedem când se trezesc din beție, dacă se trezesc și din prostie. :)))))

  1. Din prostie niciodată. Maine o sa le dea ASF u in cap cu avizul. Ciurezu e conducător pana i se retrage avizul de la ASF Care aviz se va retrage după ce apare avizul noului CA. Deci, Oana, dragostea mea, trezește i duios maine. Sa nu ii apuce pandalia.ca nu au scăpat încă de balaurul de ciurezu.

   Ei, sa ia și cei de la BVB din presa! Ce e așa mare lucru?

  Este de domeniul SF ce s-a intimplat....Manipularea legilor pentru buzunarul propriu din toate partile si nimeni din cei ce trebuie sa vegheze la ordine si corectitudine prin preajma !

  Daca as fi in locul lui Ciurezu as cauta sa cumpar un AKM de la aia de l-au furat din unitatea militara si gloantele necesare pentru asigurarea dreptatii. E ultimul drum pe care toti cei ce nu au respectat legea trebuie sa fie trimisi, la judecata de apoi sa ne vedem repede, toti !!! 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay

Curs valutar BNR

18 Ian. 2021
Euro (EUR)Euro4.8740
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0405
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5329
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4696
Gram de aur (XAU)Gram de aur238.2202

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Video
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro