MUGUR ISĂRESCU:"Dacă ţi-ai făcut o casă, eşti robul casei, nu neapărat al băncii"

A.P.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 27 aprilie 2017

Mugur Isărescu

Mugur Isărescu

Dacă ai luat un credit nu eşti rob al băncii, ci a ceea ce ai făcut cu banii, iar cei care iau un credit trebuie să ştie că un credit luat trebuie dat înapoi, a spus, ieri, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu.

Şeful BNR a menţionat, citat de Agerpres: "Oamenii călătoresc cu avionul, dar nu trebuie să ştie neapărat cum funcţionează motorul cu reacţie, dar trebuie să ştie că se urcă în avion şi că acolo sunt nişte reguli precise şi să accepte, chiar cei care călătoresc frecvent cu avionul, plictiseala aceea cu măsurile de siguranţă. Dacă călătoreşti mult cu avionul te şi gândeşti: mă, ce mă tot omoară ăştia cu...Aşa şi când intră în bancă. Trebuie să ştie că intră într-o bancă, nu intră în altă parte. Trebuie să ştie că un credit trebuie dat înapoi. Lucruri pe undeva simple. Dacă te împrumuţi pe 30 de ani, apoi 30 de ani e o viaţă de om adult. Nu este împrumut de azi pe mânie. «Am ajuns robul băncii». Ai ajuns robul a ceea ce ai făcut cu banii! Dacă ţi-ai făcut o casă, eşti robul casei, nu neapărat robul băncii".

Mugur Isărescu consideră că este o greşeală ca băncile să îi educe pe clienţi referitor la clauzele contractuale: "Cred că este o greşeală, domnule, să îi învăţăm toate clauzele - abuzive, neabuzive. Acesta este treaba avocaţilor. Ei trebuie să ştie că a lua un credit înseamnă a lua un credit şi trebuie să te organizezi să dai banii înapoi, ceea ce nu este deloc uşor. Creditul, am mai spus-o de câteva ori aici, are o perioadă de mare euforie, durează câteva zile, când îl iei şi pe urmă o perioadă de mare durere când începi să-l dai înapoi. Şi această mare durere poate să dureze şi 20 de ani, 30 de ani. Te înnebuneşte. Nu cred că e stres mai mare pentru un om decât să ştie că are o datorie pe care trebuie să o ramburseze".

Protecţia cu amănuntul a consumatorilor de servicii financiare este un domeniu care şchioapătă, dar legea nu îi stabileşte Băncii Naţionale atribuţii legate de protecţia clienţilor băncilor, a declarat Adrian Vasilescu, consultant de Strategie la BNR. Domnia sa a precizat: "Este cert că deciziile BNR produc efecte benefice. Dobânzile la credite, bunăoară, au tot scăzut şi continuă să scadă, iar dinamica creditării e mai bună decât a celorlalte ţări din regiune, cu excepţia poate a Poloniei, şi e mai bună decât media zonei europene. Protecţia cu ridicata dă rezultate. Există însă în sfera de activitate a băncilor un domeniu care şchioapătă - protecţia cu amănuntul a consumatorilor de servicii financiare. Şi, iată, tot mai mulţi ochi au început să îndrepte priviri critice către Banca Naţională. O imagine deformată, departe de a fi singura, îşi face loc în opinia publică la îndemnul unor deformatori de opinii care s-au înmulţit în spaţiul public, aceea că BNR ar avea ca principală misiune să îi protejeze pe clienţii băncilor, persoană cu persoană, caz cu caz. Cui îi revine răspunderea protecţiei cu amănuntul, caz cu caz, cont cu cont, împrejurare cu împrejurare? Legea face trimitere la ANPC. Dar Legea nu prevede că marea răspundere revine băncilor. O spune propriul lor interes şi o cer noile realităţi, în special cele intervenite în criză, cu recesiune, cu turbulenţe, cu tăieri şi reduceri de salarii, cu inflaţie până prin 2012, cu deprecieri de credite şi o masă critică de debitori cu mari dificultăţi în returnarea creditelor. O cere apariţia unor voci active în spaţiul public, printre care avocaţi şi parlamentari, ce au strârnit consumatorii de servicii financiare împotriva băncilor şi au pus sistemul bancar în faţa unor riscuri severe prin promovarea unor legi care sfidau clauzele contractuale".

Opinia Cititorului ( 7 )

 1. "Cred că este o greşeală, domnule, să îi învăţăm toate clauzele - abuzive, neabuzive." Pai cand cumperi mustar sau maioneza te invata hypermarketul ce inseamna fiecare E si fiecare element chimic si daca e bun sau nu? Iti pui ochelarii (ca e scris foarte mic) si te apuci sa citesti eticheta in fata raftului sau cauti pe gugal ore intregi si pe forumuri. Bancile trebuie sa-ti explice conditiile riscurile dar nu sunt obligate sa se asigure ca intelegi ce trebuie ca nu toti debitorii sunt analisti financiari. Bunul simt si spiritul de autoconservare te indeamna sa te gandesti de 10 ori cand te inhami la credite de peste 10 ani. Si bineinteles bancile trebuie sa fie corecte si sa nu schimbe clauzele initiale dupa cum vor.

  Secretul profesional în domeniul bancar şi relaţia cu clientela

  Art. 111. -(1) Instituţia de credit este obligată să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, dată sau informaţie, aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor ori informaţii referitoare la conturile clienţilor - solduri, rulaje, operaţiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienţii. 

  (2) În înţelesul prezentului capitol se consideră client al unei instituţii de credit, orice persoană cu care, în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 18 şi la art. 20, instituţia de credit a negociat o tranzacţie, chiar dacă respectiva tranzacţie nu s-a finalizat şi orice persoană care beneficiază de serviciile unei instituţii de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat în trecut de serviciile unei instituţii de credit. 

  Art. 112. -(1) Orice membru al consiliului de administraţie al unei instituţii de credit, directorii, angajaţii acesteia şi orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la administrarea, conducerea ori activitatea instituţiei de credit au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, date sau informaţii la care se referă art. 111 de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării responsabilităţilor lor în legătură cu instituţia de credit. 

  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei instituţii de credit sau ale unui client al acesteia. 

  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale instituţiei de credit. 

  Art. 113. -(1) Obligaţia de păstrare a secretului profesional în domeniul bancar nu poate fi opusă unei autorităţi competente în exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere la nivel individual sau, după caz, consolidat ori subconsolidat. 

  (2) Informaţii de natura secretului bancar pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situaţii: 

  a) la solicitarea titularului de cont sau a moştenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentanţilor legali şi/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora; 

  b) în cazurile în care instituţia de credit justifică un interes legitim; 

  c) la solicitarea scrisă a altor autorităţi sau instituţii ori din oficiu, dacă prin lege specială aceste autorităţi sau instituţii sunt îndrituite, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor specifice, să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de către instituţiile de credit în acest scop; 

  d) la solicitarea scrisă a soţului titularului de cont, atunci când face dovada că a introdus în instanţa o cerere de împărţire a bunurilor comune, sau la solicitarea instanţei; 

  e) la solicitarea instanţei, în scopul soluţionării diferitelor cauze deduse judecăţii. 

  (3) În cererea scrisă adresată instituţiei de credit, conform alin. (2) lit. c), trebuie să se precizeze temeiul legal al solicitării de informaţii, identitatea clientului la care se referă informaţiile confidenţiale care se solicită, categoria informaţiilor solicitate şi scopul pentru care se solicită acestea. 

  (4) Personalul instituţiei de credit nu poate utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informaţii confidenţiale de natura celor prevăzute la art. 111, pe care le deţine sau de care a luat cunoştinţă în orice mod. 

  Art. 114. - Instituţiile de credit sunt obligate să furnizeze informaţii de natura secretului bancar, după începerea urmăririi penale împotriva unui client, la solicitarea scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti ori, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului. 

  Art. 115. - Nu se consideră încălcări ale obligaţiei de păstrare a secretului bancar: 

  a) furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecărui client nu pot fi identificate; 

  b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, centralei incidentelor de plată sau fondului de garantare a depozitelor, organizate în condiţiile legii; 

  c) furnizarea de date auditorului financiar al instituţiei de credit; 

  d) furnizarea de informaţii la cererea instituţiilor de credit corespondente, dacă aceste informaţii au legătură cu operaţiunile derulate prin conturile de corespondent; 

  e) furnizarea de date şi informaţii entităţilor aparţinând grupului din care face parte instituţia de credit, necesare pentru organizarea supravegherii pe bază consolidată şi pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. 

  Art. 116. - Persoanele abilitate să solicite şi/sau să primească informaţii de natura secretului bancar potrivit prezentului capitol, sunt obligate să păstreze confidenţialitatea acestora şi le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii. 

  Art. 117. -(1) Instituţiile de credit pot derula tranzacţii cu clienţii doar pe baze contractuale, acţionând într-o manieră prudentă şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul protecţiei consumatorului. 

  (2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienţilor înţelegerea tuturor termenilor şi condiţiilor contractuale, în special a prestaţiilor la care aceştia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituţiile de credit nu pot pretinde clientului dobânzi, penalităţi, comisioane, ori alte costuri şi speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract. 

  (3) Instituţiile de credit care emit monedă electronică trebuie să asigure respectarea dispoziţiilor art. 320. 

  Art. 118. -(1) Instituţiile de credit trebuie să asigure identificarea în mod corespunzător a clientelei, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materie, oferirea de servicii care implică deschiderea şi operarea de conturi sau închirierea de casele de siguranţă către persoane anonime fiind interzisă. 

  (2) În vederea îndeplinirii obligaţiilor care le revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă sau altor dispoziţii legale, instituţiile de credit pot prelucra date cu caracter personal, fără consimţământul expres al persoanei vizate. 

  Art. 119. - Instituţiile de credit nu pot condiţiona acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clienţilor de vânzarea sau cumpărarea, acţiunilor sau a altor titluri de capital/instrumentelor financiare emise de instituţia de credit sau de o altă entitate aparţinând grupului din care face parte instituţia de credit ori de acceptarea de către client a unor alte produse/servicii oferite de instituţia de credit sau de o entitate aparţinând grupului acesteia, care nu au legătură cu operaţiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat. 

  Art. 120. - Contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii. 

  Art. 121. - Fiecare instituţie de credit întocmeşte şi păstrează la sediul social sau la sucursalele acesteia un exemplar al documentelor contractuale, documentaţia internă aferentă tranzacţiilor derulate, evidenţa zilnică a înregistrărilor pentru fiecare client din care să rezulte cel puţin caracteristicile tranzacţiilor derulate şi soldul datorat clientului sau instituţiei de credit şi orice informaţii privitoare la relaţiile sale de afaceri cu clienţii şi cu alte persoane pe care Banca Naţională a României le poate prevedea prin reglementări. 

  --------------- - 

  extras din: 

  Ordonanţă de urgenţă nr. 99 din 6.dec.2006 

  Monitorul Oficial, Partea I 1027 27.dec.2006 

  Intrare în vigoare la 1.ian.2007

  privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 

  Art. 126. -(1) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor art. 23 şi competenţelor Băncii Naţionale a României prevăzute la art. 226, instituţiile de credit TREBUIE SA DISPUNA, în măsura şi condiţiile prevăzute prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, de un nivel al fondurilor proprii, care să se situeze în permanenţă cel puţin la nivelul cerinţelor de capital stabilite pentru acoperirea, după caz, a riscului de credit, inclusiv a riscului de credit al contrapartidei, a riscului de diminuare a valorii creanţei, a riscului de poziţie, a riscului de decontare/livrare, a RISCULUI VALUTAR, a riscului de marfă şi a riscului operaţional.

  (2) Prin reglementări se stabilesc metodologiile de determinare a nivelului cerinţelor de capital pentru acoperirea riscurilor prevăzute la alin. (1), criteriile în funcţie de care acestea se aplică şi segmentele de activitate vizate de respectivele metodologii. 

  -----

  extras din aceeasi OUG 

  Pentru o persoana fara rusine si fara tinere de minte, dar si fara a-si cunoaste obligatiile legale de serviciu, acest domn vorbeste mult prea mult.

  Este expemplul perfect al conducatorului de institutie: incompetent la maxim, tupeist la maxim, tartor pana la maxim. 

  Tovarasul Mugurel Constantin Isarescu, aka Manole, vezi tata ca OUG este din 2006. 

  Asa ca avocatii si parlamentarii au fost starniti de consumatori si nu invers. Iar riscurile severe sunteti voi, aia de va faceti ca supravegheati sistemul bancar. Apropos, colegul Olteanu ce mai face? l-ati mai vazut, ati mai stat la o sueta, ceva? Macar l-ati trimis pe pensionarul Vasilescu pana la dansul? Are saracul om dupa ce sa bea apa?

  Dar marele consilier de strategie Bogdan Stanescu ce mai face? De ce nu l-ati mai lasat sa fie membru al CA de la Nuclearelectrica? II chemati pe toti sinecuristii inapoi la baza, la BNR? Sa nu-mi spuneti ca-l scoateti si de la Oltchim... 

  1. imi este rusine ca a putut emite asa ceva. e ca si cum un profesor spune - Dar ce obligatie am eu la ora sa-i predau elevului chiar toata materia? . Ce de pe google nu se poate invata ? si profesorul doar sa ia banii si sa fie doar cu prezenta in clasa. Asa fac si ei ? probabil nici bancherii nu sunt bine pregatiti financiar ca sa dea expliucatii

   ....saracul om nu bea apa; bea extract de strugurel. 

  Asa-i; domnul guvernator a devenit sclavul mosiei de 40 hectare construita prin fonduri europene cinstite, obtinute absolut cinstit. Cinstite cu apa din strugurii de pe mosie. 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
infinitumcosmetics.ro
fabricadeceai.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Mai. 2022
Euro (EUR)Euro4.9429
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6098
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.8066
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8083
Gram de aur (XAU)Gram de aur275.5597

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
romaniansmartcity.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro