SINDICATUL - CONFLICT DE MUNCĂ; CLIENŢII - PROCESECu cine "gândeşte la fel" conducerea BCR?

ELENA VOINEA
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări /

Cu cine "gândeşte la fel" conducerea BCR?

Sindicaliştii: "BCR nu a negociat planul de restructurare cu angajaţii"

BCR: "Sesiunile de consultare cu sindicatele au demarat şi vor continua"

BCR: "Adevărata miză este viitorul, selecţia angajaţilor va fi bazată pe «meritocraţie» şi «echitate»"

Sindicatul Naţional al Salariaţilor din Banca Comercială Română (SNS BCR) reclamă conducerii băncii că nu a fost consultat şi că nu au fost purtate negocieri privind concedierile anunţate în decembrie de preşedintele BCR Tomas Spurny. Liderii SNS BCR susţin că la întâlnirea pe care au avut-o, pe 21 decembrie, cu oficialii băncii sindicatul a fost pus în faţa faptului împlinit.

După aproape nouă luni de tăcere, Tomas Spurny, preşedintele BCR, a anunţat, în prima sa apariţie publică, în decembrie anul trecut, că banca va concedia în următoarele 12-18 luni 1.600 de salariaţi care reprezintă 17,5% din totalul angajaţilor.

Decizia face parte din strategia trasată de superiorii de la Viena, care vor ca BCR să revină pe profit, ultimele rezultate raportate indicând o pierdere de peste 700 de milioane de lei. Numărul mare de credite neperformante care au afectat profitabilitatea băncii nu este singura problemă cu care se confruntă BCR, instituţia având mai multe procese în instanţă, intentate de clienţii săi.

Reprezentanţii BCR ne-au precizat că strategia de business a băncii nu face obiectul consultării cu sindicatele conform Codului Muncii, ci măsurile de atenuare a impactului social, în acest sens existând consultări în derulare.

Ciprian Ionescu, preşedintele SNS BCR, ne-a declarat: "Am fost doar anunţaţi că au fost adoptate unele hotărâri. Nu a fost negociat niciun plan de restructurare cu noi şi nici calendarul concedierilor. Am fost doar informaţi despre ce s-a stabilit şi cum se vor aplica cele stabilite. Din punctul nostru de vedere, angajatorul nu a respectat dispoziţiile legale incidente în materia informării/consultării salariaţilor, reglementări ce stabilesc procedura care trebuie urmată anterior adoptării unor decizii care afectează locurile de muncă şi organizarea activităţii. Astfel, angajatorul avea obligaţia legală de a parcurge procedura prevazută de Legea nr. 467/2006 anterior adoptării hotărârilor care vor produce efecte asupra locurilor de muncă şi activităţii în perioada următoare. Ori în cazul nostru, preşedintele BCR ne-a chemat la o discuţie în cadrul căreia ne-a adus la cunoştinţă hotărâri deja adoptate, salariaţii fiind astfel în imposibilitatea să-şi exercite dreptul prevăzut de actul normativ menţionat anterior - participarea la un proces corect şi transparent de consultare în vederea negocierii unui acord".

Oficialii BCR ne-au precizat că sesiunile de consultare au demarat şi vor continua, menţionând: "Conform legii, procedura de consultare are în vedere măsurile de atenuare a impactului social, nu strategia de business ori organizarea afacerii. Din acest punct de vedere, avem un angajament ferm şi corect faţă de res-pectarea dispoziţiilor legale de informare/consultare cu sindicatele. Sesiunile de consultare în această privinţă au demarat şi vor continua".

Pentru BCR, "adevărata miză" este viitorul, potrivit reprezentanţilor băncii, care au adăugat că selecţia angajaţilor va fi bazată pe "meritocraţie" şi "echitate".

Oficialii băncii ne-au declarat: "BCR se află într-un proces de restructurare organizaţională cu obiective clare: o bancă profitabilă, puternică şi eficientă în a răspunde nevoilor clienţilor şi a economiei în general.

Avem în vedere o bază sustenabilă de 7.500 de angajaţi, care să fie profesioniştii de top ai sistemului bancar. Procesul de selectare a aces-tora va fi unul bazat pe meritocraţie şi echitate.

Măsurile de restructurare (inclusiv cele legate de structura personalului) sunt dificil de luat, dar necesare. Adevărata miză este poziţionarea pentru viitor, nu către trecut şi credem că toţi actorii implicaţi trebuie să conştientizeze acest aspect".

Din punctul de vedere al sindicatului, BCR nu a respectat în integralitate dispoziţiile art. 69 din Codul muncii, potrivit cărora atunci când angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, are obligaţia de a iniţia în timp util, în scopul de a ajunge la o înţelegere, consultări cu sindicatele, cu privire cel puţin la două aspecte. Primul aspect se referă la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi. Cel de al doilea aspect are în vedere atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.

Potrivit Codului Muncii art.69, punctul 2, în perioada în care au loc consultări cu privire la concedierile colective, pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze acestora toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, printre altele, numărul total şi categoriile de salariaţi disponibilizaţi, măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor şi termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.

Sindicaliştii ne-au spus că banca că a exclus negocierile pe marginea planului de restructurare şi ca urmare au sesizat Inspecţia Muncii.

Preşedintele SNS BCR ne-a declarat: "Modalitatea în care a procedat angajatorul, modalitate ce nu res-pectă drepturile salariaţilor, aşa cum sunt ele prevăzute în actele normative menţionate, a exclus posibilitatea unei negocieri cu privire la această restructurare a băncii făcând imposibilă ajungerea la o înţelegere, la un acord cu salariaţii, prin reprezentanţii lor. Când totul este stabilit în mod unilateral de către angajator şi abia ulterior comunicat salariaţilor cu precizarea că nimic nu poate fi modificat, nu putem discuta despre negociere, des-pre respect faţă de salariaţi sau des-pre dialog social. De altfel, nu este prima dată când BCR, în calitate de angajator, nu îşi respectă obligaţiile legale sau interpretează şi aplică în mod abuziv dispoziţii incidente în materia relaţiilor de muncă.

Pentru toate aceste motive, noi am răspuns celor două notificări, în termenul legal de 10 zile invocând aspectele menţionate, dar am sesizat şi Inspecţia Muncii/Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, instituţii competente să verifice modul în care angajatorul îşi respectă obligaţiile în materia informării/consultării salariaţilor şi concedierilor colective".

Angajaţii BCR care vor fi concediaţi urmează să primească plăţi compensatorii

SNS BCR a primit, pe 19 decembrie, două Notificări ale intenţiei de concediere colectivă, privind închiderea a 64 de unităţi teritoriale retail, respectiv restructurarea/reorganizarea parţială a liniei retail.

"Efectul acestor două notificări constă în reducerea a aproximativ 230 de posturi din unităţile care se închid şi, pe cale de consecinţă, concedierea salariaţilor care ocupă aces-te posturi", ne-a precizat Ciprian Ionescu.

Domnia sa a adăugat: "De asemenea, se reduc şi se redefinesc o serie de posturi din unităţile teritoriale retail ale băncii, în primă fază numărul celor afectaţi fiind de aproximativ 250 de persoane.

Odată cu recepţionarea acestor două notificări am fost invitaţi să participăm în data de 21 decembrie 2012 la o întâlnire, în care au fost prezentate hotărârile adoptate şi modul în care acestea vor fi aplicate".

Angajaţii BCR care vor fi concediaţi în prima etapă, cuprinşi în cele două Notificări, vor primi plăţi compensatorii, beneficiind astfel de prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul băncii până la jumatatea lunii martie a acestui an, potrivit lui Ciprian Ionescu.

Domnia sa a adăugat: "Mare parte a colegilor care vor fi concediaţi au însă obligaţii faţă de BCR sau alte persoane juridice - credite angajatate - care nu vor putea fi onorate în totalitate din aceste plăţi compensatorii, iar piaţa forţei de muncă în zonele afectate nu oferă oportunităţi, astfel încât posibilitatea completării veniturilor prin angajare este inexistentă şi este posibil să apară situaţii foarte dificile pentru unii dintre ei".

Sindicaliştii ne-au spus că nu ştiu dacă BCR a modificat numărul angajaţilor care urmează să fie concediaţi şi nici perioada în care se aplică acest lucru.

"Prezumăm că cele două elemente - 1.600 de salariaţi concediaţi într-o perioadă de 12-18 luni - sunt menţinute, deşi eu consider că aceas-tă restructurare se va încheia mai repede", potrivit preşedintelui SNS BCR.

În privinţa altor restructurări ale posturilor din cadrul BCR, sindicaliştii ne-au precizat că, din informaţiile primite de la instituţia de credit, urmează să fie emise alte Notificări, etapizat.

Preşedintele SNS BCR ne-a spus că activitatea unităţilor care se închid şi portofoliul acestora vor fi preluate de salariaţii altor agenţii din zonă, sindicatul exprimându-şi îngrijorarea faţă de efectele pe care le poate produce restructurarea asupra salariaţilor, activităţii şi portofoliului de clienţi.

Ciprian Ionescu ne-a declarat: "Încărcarea pe salariat va creşte în condiţiile în care şi acum există probleme de asigurare a activităţii în perioade în care salariaţii trebuie să beneficieze de dreptul lor legal la concediu de odihnă, în situaţii de concedii medicale sau de suspendare a contractului individual de muncă (creştere şi îngrijire copil etc.) şi orice dizlocare/transferuri temporare de salariaţi din alte unităţi în unităţile deficitare din punct de vedere al personalului, afectează atât salariaţii care se transferă temporar, cât şi activitatea şi clienţii din unităţile din care provin.

Nu este foarte clar la acest moment care vor fi toate efectele care se vor produce asupra salariaţilor care vor continua să lucreze în bancă ulterior implementării planului de restructurare, încărcarea pe aceşti salariaţi, efectele asupra activităţii care se desfăşoară, asupra relaţiei cu clienţii, dar toate aceste efecte au fost asumate de către BCR încă de la momentul adoptării hotărârilor care fac parte din această restructurare a băncii!

Din păcate, lipsa unui proiect transparent de restructurare supus unei informări/consultări, la un moment şi într-un mod astfel cum prevede legislaţia, poate produce şi efecte negative, iar etapizarea restructurării, întinsă pe o perioadă aşa mare de timp, cu Notificări de concediere colectivă succesive şi fără a avea toate elementele necesare formării unei imagini de ansamblu face loc incertitudinii, demotivării şi demobilizării în rândul salariaţilor".

Acţionarii BCR au aprobat, în cadrul Adunării Generale Extraordinare (AGEA), care a avut loc la începutul acestei luni, modificarea actului constitutiv al băncii, astfel încât Comitetul Executiv să poată decide desfiinţarea de sucursale şi agenţii fără aprobarea Consiliului de Supraveghere.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. de la departamentul tranzactionare si vanzari instrumente financiare primul pe lista ar trebui sa fie chiar seful acestuia domnul valerian ionescu amendat de cnvm prin martie 2012

    caci asa vrea seful dvs. al mare. Doar v-a zis in urma cu un an si pic, mai precis pe 12 decembrie 2011 ca doar niste brute ar fi indurat taierile salariale. Si cei care n-au fost brute ce-au facut? S-au dus sa dea cu huo l-a cel care i-a facut atenti ca unele firme internationale au avut profituri imense si fie mareau pretul la combustibili, fie vroiau sa retraga finantarea. De ce mergeti voi la acea televiziune care are ratingul maxim triple A si ii rugati sa va dea o mana de ajutor. Titlul va rog nu-l luati ca atare, ma doare inima scriind asa ceva, insa daca voi nu sunteti in stare sa judecati cu capsorul vostru cum va e bine , mai e nevoie din cand in cand de un dus rece. Mult succes!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay

Curs valutar BNR

18 Ian. 2021
Euro (EUR)Euro4.8740
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0405
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5329
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4696
Gram de aur (XAU)Gram de aur238.2202

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Video
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro