SUPLIMENT EDUCAŢIA - VIRUSUL TRIMIS LA COLŢ / PREŞEDINTELE KLAUS IOHANNIS:"Proiectul «România Educată» este o oportunitate istorică, dar şi o mare responsabilitate"

Ziarul BURSA #Companii / 26 iulie 2021

"Proiectul «România Educată» este o oportunitate istorică, dar şi o mare responsabilitate"

Guvernul şi-a asumat, prin memorandum, pro­iectul "România Educată", după ce pre­şedintele Klaus Iohannis a finalizat consultările pe această temă cu cei mai relevanţi "actori" din domeniu. Preşedintele Iohannis a declarat că acesta este un proiect cu legitimitate democratică şi că este fundamental pentru viitorul educaţiei autohtone: "Îm­preună înaintăm decisiv către implementarea proiectului «România Educată». Sunt convins că veţi depune toate eforturile pentru a schimba în bine învăţământul româ­nesc. Avem toate premisele pentru a prioritiza investiţiile în educaţie şi pentru a crea cadrul adecvat pentru reformele de care învăţământul românesc are atâta nevoie (...) O ţară pe deplin dezvoltată şi cu o democraţie consolidată are o populaţie educată şi corect informată. Nu putem continua cu rate atât de mari de abandon, analfabetism funcţional şi ştiinţific. În faţa acestor probleme, «România Educată» propune soluţii concrete, obiective, măsuri şi ţinte ambiţioase, dar realiste. Dintre ţintele concrete pe care ni le propunem, reamintesc scăderea ratei de părăsire timpurie a şcolii, reducerea ratei de analfabetism funcţional, asigurarea competenţelor digitale de bază, atât în cazul profesorilor, cât şi al elevilor, dezvoltarea învăţământului profesional, precum şi creşterea numărului de absolvenţi de studii superioare. Proiectul «România Educată» este unul foarte aproape de sufletul meu. Cred că este deopotrivă o oportunitate istorică, dar şi o mare responsabilitate pentru actuala clasă politică de a genera schimbări pe termen lung, nu doar de a rezolva problemele specifice unui singur ciclu electoral. Guvernul României a dovedit că este capabil să gestioneze situaţii şi crize complexe. Sunt convins că implicarea Executivului va face posibilă operaţionalizarea Proiectului «România Educată» într-o manieră predictibilă şi eficientă. Este important, în acelaşi timp, să existe o participare consistentă la nivel parlamentar în adoptarea legislaţiei necesare (...) Singurul tren către un viitor mai bun este educaţia. Doar astfel putem oferi copiilor şi tinerilor din România şansa de a profita pe deplin de oportunităţile pe care le oferă o economie modernă şi o societate democratică. România se confruntă cu un declin demografic accentuat. Nu avem timp să irosim potenţialul tinerilor noştri. Nu ne permitem să îi pregătim cu instrumente din trecut pentru nevoile viitorului. Nu avem voie să lăsăm niciun copil în urmă".

Obiectivele pe termen scurt au fost deja stabilite:

"1. Constituirea unui grup de lucru interministerial coordonat de Primul Ministru, care va elabora rapoarte trimestriale de monitorizare a implementării Proiectului «România Educată» - termen 1 august 2021;

2. Adoptarea unei Hotărâri de Guvern privind aprobarea Planului de acţiune, cu termene şi responsabilităţi, pentru implementarea Proiectului «România Educată» - termen 10 septembrie 2021;

3. Elaborarea Pachetului legislativ care să asigure implementarea Proiectului «România Educată» - termen 1 octombrie 2021;

4. Organizarea de consultări cu partenerii sociali, reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi, ai mediului economic şi organizaţiilor neguvernamentale, ai comunităţilor locale, ai altor autorităţi/ entităţi publice, elevi, studenţi, profesori, experţi, pentru definitivarea Pachetului legislativ - octombrie - noiembrie 2021".

Programul "România Educată" îşi propune ţinte ambiţioase, până în 2030: "30% dintre copiii de până în 3 ani participă la educaţie antepreşcolară; 96% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi vârsta pentru înscrierea obligatorie la şcoala primară participă la îngrijire timpurie şi educaţie; scăderea ratei de părăsire timpurie a şcolii, până la un nivel de cel mult 10%; asigurarea unui consilier în carieră la cel mult 500 de elevi; reducerea cu minimum 50% a prezentei rate de analfabetism funcţional astfel încât să ajungă la cel mult 20%; până în 2030, proporţia tinerilor în vârstă de 15 ani cu competenţe scăzute la citire, matematică şi ştiinţe, conform metodologiei testelor PISA, va scădea, ajungând sub 15%; proporţia elevilor de clasa a opta cu competenţe scăzute în domeniul informatic ar trebui să fie sub 15%; creşterea ratei de angajare a absolvenţilor de învăţământ profesional, până la 80% în primul an după absolvire; formarea a 15.000 de cadre didactice din învăţământul primar şi a 40.000 din învăţământul gimnazial pentru aplicarea noului curriculum centrat pe competenţe; minimum 30% din totalul cursurilor din învăţământul superior sunt opţionale; 20% dintre absolvenţii de învăţământ superior - licenţă şi master - vor participa la programe de mobilitate externă; minimum 40% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani vor fi absolvenţi de studii superioare; creşterea finanţării educaţiei pentru atingerea unui procent minim din cheltuiala publică, corelat cu media alocărilor pentru educaţie în statele membre ale UE. (...) Educaţie timpurie: Până în 2025, există un curriculum naţional pentru toate nivelurile de educaţie timpurie; până în 2030, 30% dintre copiii cu vârsta de până la 3 ani participă la o formă de educaţie antepreşcolară; până în 2030, cel puţin 96% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi vârsta pentru înscrierea obligatorie la şcoala primară participă într-o formă de educaţie timpurie. Învăţământ preuniversitar: până în 2025, se va trece la aplicarea unui model de proiectare a curriculumului bazat pe competenţe la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar; până în 2025, va fi implementat şi aplicat sistemul portofoliilor educaţionale, care să permită o mai bună monitorizare a evoluţiei copilului pe durata şcolarizării. Acesta include, printre altele, catalogul electronic, observaţiile consilierilor şcolari, evaluări de profil şi recomandări de recuperare etc.; până în 2030, vor fi dezvoltate servicii de consiliere pentru elevi, cu rolul de a facilita tranziţia spre învăţământul secundar superior, reducerea abandonului şcolar şi promovarea stării de bine în comunităţile de educaţie. Astfel, va fi asigurat minimum un consilier la fiecare 500 de elevi; până în 2030, rata de părăsire timpurie a şcolii va scădea, până la un nivel de cel mult 10%; reducerea ratei analfabetismului funcţional cu 50% (până la un nivel de cel mult 20%) până în 2030; până în 2030, proporţia tinerilor în vârstă de 15 ani cu competenţe scăzute la citire, matematică şi ştiinţe, conform metodologiei testelor PISA, va scădea, ajungând sub 15%; până în 2030, proporţia elevilor de clasa a VIII-a cu competenţe scăzute în domeniul informatic va scădea, ajungând sub 15%; până în 2030, vor fi formate 15.000 de cadre didactice din învăţământul primar şi 40.000 din învăţământul gimnazial pentru aplicarea noului curriculum centrat pe competenţe; până în 2025, există un profil de competenţe ale profesorilor, elaborat pe niveluri de învăţământ şi pe etape de carieră didactică, cu rol de a asigura abordarea unitară în formarea iniţială şi continuă, precum şi pentru a oferi un cadru pentru avansarea în carieră; creşterea ratei de angajare a absolvenţilor de învăţământ profesional, până la 80% în primul an după absolvire; Până în 2030, toţi profesorii vor avea competenţe digitale şi de predare prin instrumente digitale (digital literacy); creşterea finanţării educaţiei, pentru atingerea unui procent minim din cheltuiala publică, corelat cu media alocărilor pentru educaţie în statele membre ale UE; Învăţământ superior: Până în 2030, 20% dintre absolvenţii primelor două cicluri de învăţământ superior (licenţă şi master) vor participa la programe de mobilitate externă; până în 2030, cel puţin 40% dintre tinerii de 30-34 de ani vor fi absolvenţi de studii superioare; În 2030, în România, studiază cel puţin 10% studenţi internaţionali (din totalul studenţilor înmatriculaţi); în 2030, minimum 30% din totalul cursurilor din învăţământul superior vor fi opţionale, oferind studenţilor posibilitatea de a îşi particulariza şi adapta formarea la complexităţile în creştere ale pieţei muncii".

Educaţia are un proiect consistent, rămâne doar ca acesta să fie pus în aplicare.

RECTORUL SNSPA: "Acesta este un proiect de ţară"

Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative - SNSPA, Remus Pricopie, a declarat că "România Educată" este un proiect de ţară, care încearcă să imprime şi o direcţie de dezvoltare societăţii. Conform rectorului: "Acesta este un proiect pe termen mediu şi lung, un proiect ce vizează în mod direct sistemul de educaţie, dar, indirect, încearcă să imprime societăţii o direcţie de dezvoltare. Ca atare, el iese din logica electorală, având o dimensiune transpartinică, fiind, în fapt, un proiect de ţară. Acesta este cel mai larg proces de dezbatere şi de consultare publică, iar, prin modul în care a fost gândit, construit şi pus în practică, necesită un acord şi o asumare de către toţi actorii politici, dar şi de către partenerii sociali, precum şi de mediul economic şi de afaceri. «România Educată» este un demers corect de democraţie participativă, un veritabil contract social privind educaţia. De aceea, abordările care personalizează, particularizează şi politizează par lipsite de o minimă înţelegere a dimensiunii şi a importanţei proiectului pentru dezvoltarea, bunăstarea şi competitivitatea societăţii româneşti".

SNSPA a salutat adoptarea prin memorandum de către Guvern a raportului prezidenţial "România Educată", pe care îl califică drept un document "important", atât prin conţinutul său şi prin reformele pe care le propune, cât şi prin "rigoarea" proiectării şi implementării procesului de politici publice: "Documentul reflectă o abordare consensuală, incluzivă, orientată spre probleme şi soluţii sustenabile, fiind rezultatul unui amplu şi consistent proces de consultare a tuturor actorilor sociali, politici, economici etc. Asumarea documentului de către Guvern este un pas important în operaţionalizarea şi implementarea raportului prezidenţial, cu atât mai mult cu cât în procesul executiv este implicat nu doar ministerul de resort, ci toate structurile guvernamentale cu responsabilităţi în domeniul procesului de educaţie (finanţe, dezvoltare, muncă, interne, autorităţi locale etc.). Se asigură astfel abordarea integratoare ce caracterizează întregul demers".

Proiectul se bucură de susţinerea majorităţii instituţiilor de învăţământ superior din ţara noastră, existând, firesc şi unele mici amendamente.

-------

REACŢIE: Consiliul Elevilor nu vrea admitere la liceu

Propunerile din cadrul proiectului "România Educată" nu stârnesc, în unanimitate, reacţii pozitive. Consiliul Naţional al Elevilor critică ideea organizării examenului de admitere pe liceu, susţinând că interesul superior al elevului este să aibă dreptul de a alege. Potrivit Consiliului Naţional al Elevilor: "Considerăm că în cazul în care elaborarea subiectelor şi organizarea logistică a examenului va fi complet descentralizată, există un risc substanţial privind apariţia unor discrepanţe negative semnificative între licee, atât în ceea ce priveşte gradul de dificultate al subiectelor, cât şi în ceea ce priveşte corectitudinea organizării probelor propriu-zise. (...) Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că elevii vor putea susţine examenul de admitere la liceu prevăzut în proiectul «România Educată» doar pentru unul dintre liceele pe care îşi doresc să le urmeze. Consiliul Naţional al Elevilor se opune cu vehemenţă acestei propuneri. (...)Măsura anunţată de ministrul educaţiei vine, astfel, în directă contradicţie atât cu prevederile legale în vigoare, cât şi cu principiile programatice din programul «România Educată» şi, cel mai important, cu interesul superior real al elevului: acela de a-şi alege parcursul educaţional în funcţie de propriile dorinţe, nu impus în mod indirect de la nivel central. În ceea ce priveşte propunerea organizării examenului de admitere pentru liceu, considerăm că în cazul în care elaborarea subiectelor şi organizarea logistică a examenului va fi complet descentralizată, există un risc substanţial privind apariţia unor discrepanţe negative semnificative între licee, atât în ceea ce priveşte gradul de dificultate al subiectelor, cât şi în ceea ce priveşte corectitudinea organizării probelor propriu-zise". Reprezentanţii elevilor invocă principiul flexibilităţii şi dezideratul nr. 2 - educaţie individualizată din proiectul "România Educată", arătând că, în conformitate cu art. 7, alin. a) din Statutul Elevului, "elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor". Preşedintele CNE, Rareş Voicu, afirmă că trebuie garantat dreptul elevilor de a alege: "În întregul proces de admitere în învăţământul preuniversitar secundar, principalul factor determinant trebuie să fie dreptul elevului de a alege ceea ce vrea să studieze şi unde. În proiectul România Educată se vorbeşte despre flexibilitate, despre un sistem educaţional centrat pe elev, însă în cadrul primei conferinţe de presă pe această temă, ministrul educaţiei spulberă aceste principii. Dacă vrem să vorbim cu adevărat despre un parcurs educaţional individualizat în funcţie de nevoile, dorinţele şi aspiraţiile fiecărui elev, este esenţial ca Ministerul Educaţiei să garanteze în mod inechivoc dreptul elevului de a alege. Altminteri, am pornit complet greşit în implementarea acestei viziuni, iar «elevul în centrul actului educaţional» va continua să reprezinte un simplu slogan".

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat referitor la propunerea din proiectul "'România Educată'' de a se da posibilitatea liceelor să poată organiza concursuri de admitere înaintea Evaluării Naţionale, că acestea vor fi voluntare şi vor avea loc în aceeaşi zi, la aceeaşi oră: "Dacă vom avea concurs de admitere în liceu, acesta va fi voluntar. Acest concurs va fi înainte de Evaluarea Naţională. Acest concurs se va baza pe curriculum-ul existent deja. Acest concurs va fi organizat în toate şcolile în aceeaşi zi, cu începere la aceeaşi oră. Acestea sunt lucrurile clare. Cât priveşte întrebarea dacă vor susţine şi examen de Evaluare Naţională şi concurs urmează să răspundem. (...) Sigur este nevoie de timp pentru un Bacalaureat bazat pe competenţe, este nevoie ca întreg ciclul liceal să fie parcurs în acest fel. Dacă legea va fi adoptată conform planului, după acest moment, vom avea de elaborat legislaţia subsecventă, după care, cel mai devreme la începutul anului viitor, putem să introducem acele schimbări. Cu alte cuvinte, este foarte puţin probabil ca examenul de Evaluare Naţională din 2022 să se schimbe, pentru că el va fi în vara anului 2022. Dacă vă uitaţi la posibilităţile de implementare, este cvasi imposibil să se schimbe din 2022. În cazul în care acest lucru va rezulta din consultări, ar putea să înceapă în anul 2023". Ministrul susţine că sunt multe alte ipoteze în discuţie care vor face obiectul consultărilor privind implementarea proiectului.

Opinia Cititorului ( 4 )

 1. Educația LGBT ce rol va avea în acest proiect?

  Începe îndoctrinarea stalinistă a copiilor sau ce? 

  Lasati-o baltă! La ora actuală niciun politician român nu știe să întocmească un proiect de lege cât de cât normal! Iohannis e tot pe acolo,

  cam prostut și foarte leneș.

  Va ieși rău! 

  1. Dar cu LGBTu, maică... cu LGBTu pentru micuți cum facem ???

  Fîîîsssss!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

unbr.ro
danescu.ro
arsc.ro
raobooks.com
heidi-chocolate.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Feb. 2024
Euro (EUR)Euro4.9686
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5785
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2030
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8072
Gram de aur (XAU)Gram de aur299.7224

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb