TradeVille: One United Properties vinde tot mai multe apartamente

F.A.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 31 august

Sursa foto:facebook / One United Properties

Sursa foto:facebook / One United Properties

One United Properties a obţinut rezultate financiare semnificative în primul semestru din 2023. Veniturile sale consolidate au atins 843 de milioane de lei, reprezentând o creştere anuală de 25%. Vânzările rezidenţiale au crescut cu 56%, atingând 604,1 milioane de lei, susţinute de dezvoltările One Lake District şi One Lake Club. Cu 466 de apartamente vândute şi pre-vândute, plus 794 de unităţi, 65% din apartamentele disponibile au fost vândute, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

One United Properties este un dezvoltator imobiliar cu sediul în România, fondat în 2011 de Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu. Compania livrează proiecte de lux în Bucureşti şi pe litoral.

România - o opţiune atractivă pentru investiţii imobiliare

România se încadrează în categoria ţărilor în care achiziţionarea unei locuinţe noi este relativ accesibilă în comparaţie cu unele dintre ţările europene.

Potrivit datelor, România se poziţionează alături de ţări precum Olanda, Portugalia, Marea Britanie, Grecia şi Italia, unde achiziţia unei case noi necesită, de obicei, echivalentul a 6-8 salarii anuale brute. Acest lucru sugerează un nivel moderat de accesibilitate pentru a deţine o locuinţă în România, ceea ce o face o opţiune atractivă pentru cei care doresc să investească în imobiliare sau să îşi achiziţioneze o casă.

Această accesibilitate poate fi un factor atractiv pentru persoanele care doresc să intre pe piaţa imobiliară, fie ca proprietari de locuinţe, fie ca investitori.

În contextul pieţei imobiliare din România, este important să luăm în considerare tendinţele mai de lungă durată legate de ratele dobânzilor din Europa, deoarece acestea pot avea un impact semnificativ asupra sectorului imobiliar.

În ultimii ani, mai multe pieţe imobiliare europene au fost martorele unor schimbări şi provocări substanţiale din cauza influenţei creşterii ratelor dobânzilor. Acest fenomen a fost determinat de schimbările în condiţiile economice globale, determinând băncile centrale şi instituţiile financiare să îşi ajusteze politicile monetare. Consecinţa a fost o creştere a costurilor de împrumut, care a afectat atât persoanele fizice, cât şi întreprinderile.

Pentru România, dinamica creşterii ratelor dobânzilor în Europa poate avea un impact multifaţetat asupra sectorului imobiliar. Pe de o parte, ratele mai mari ale dobânzilor au condus la creşterea costurilor ipotecare pentru potenţialii cumpărători de locuinţe, lucru ce a dus la reducerea tranzacţiilor cu 22% în primele şase luni din an, faţă de aceeaşi perioadă din 2022.

Valorile indicelui Imobiliare.ro arată că preţul mediu pe metru pătrat din Bucureşti s-a stabilizat la o valoare de 1.500 de euro. Analizând un interval mai lung de timp şi ajustând cu inflaţia, preţurile locuinţelor au crescut cu 40,5% din 2014, când este considerat începutul actualului ciclu imobiliar.

Potrivit raportului de piaţă "România Residential Market Genome" realizat de compania de consultanţă imobiliară SVN România, în 2023 ar putea fi livrate peste 19.000 de case şi apartamente în Bucureşti şi împrejurimi, ceea ce reprezintă o scădere cu aproximativ 11% faţă de anul precedent, când au fost finalizate 21.328 de locuinţe. Tot în acelaşi raport, segmentul premium şi de lux va înregistra în 2023 cele mai bune rezultate de livrări din ultimii ani, cu un nivel estimat la circa 800 de locuinţe sau aproximativ 4,4% din oferta nouă.

Pe segmentul de birouri, randamentul din Bucureşti se situează în jurul valorii de aproximativ 7%. Acesta depăşeşte randamentul înregistrat în pieţele externe comparabile. De exemplu, pe piaţa imobiliară premium de birouri din Praga randamentul este de 4,1%, în Varşovia de 4,5%, iar în Budapesta de 5,3%.

Cifră de afaceri consolidată de 843,5 milioane lei, în creştere cu 25%

Pe parcursul primului semestru din 2023, compania a vândut şi pre-vândut un număr semnificativ de apartamente şi unităţi, iar dezvoltările One Verdi Park şi One Floreasca Vista au fost finalizate şi predate clienţilor. De asemenea, s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte dezvoltările One Lake District şi One High District. One United Properties a vândut şi pre-vândut 466 de apartamente, reprezentând o creştere de 179% faţă de primele şase luni din 2022, şi 794 de locuri de parcare şi alte unităţi, cu o creştere de 89% faţă de anul anterior. Aproximativ 65% din toate apartamentele disponibile fuseseră vândute la data de 30 iunie 2023, dezvoltarea One High District fiind cea mai căutată, cu 214 unităţi vândute.

Compania a înregistrat o creştere semnificativă a cifrei de afaceri consolidate în primul semestru din 2023, de 25% faţă de aceeaşi perioadă din 2022. Grupul a obţinut astfel o cifră de afaceri de 843,5 milioane de lei.

Profitul brut a înregistrat o scădere de 12% comparativ cu anul anterior, ajungând la 344,5 milioane de lei. Profitul net a fost de 286,9 milioane de lei, reflectând o scădere de 17% faţă de anul precedent. Dacă se exclude câştigul unic din achiziţia Bucur Obor înregistrată în semestrul întâi din 2022, profitul brut a crescut cu 16%, respectiv profitul net cu 13%. EBITDA a crescut cu 18% excluzând câştigul unic, ajungând la 353 de milioane de lei.

Cea mai importantă sursă de venit, veniturile din segmentul rezidenţial, au înregistrat o creştere de 56%, ajungând la 604,1 milioane de lei în primele şase luni din 2023. Această creştere a fost stimulată de o ofertăbrezidenţială extinsă şi mai diversificată. Cu toate acestea, marja netă a segmentului rezidenţial a scăzut la 29,5% în primul semestru din 2023, faţă de 48,2% în aceeaşi perioadă din 2022, din cauza modelului de recunoaştere a veniturilor aplicat la nivel de Grup.

Veniturile din închirieri au înregistrat o creştere de 119%, atingând 62,8 milioane de lei, datorită veniturilor din întregul portofoliu, inclusiv cele generate de chiriaşi precum One Tower, One Cotroceni Park Office 1, One Victoriei Plaza, şi impactul rezultatelor de la Bucur Obor.

Cheltuielile administrative au scăzut cu 37%, la 37,9 milioane de lei, în principal din cauza recunoaşterii alocărilor SOP de tip non-cash în primul semestru din 2022.

One United Properties a încheiat semestrul întâi din 2023 cu o poziţie solidă de numerar de 398,2 milioane de lei, în scădere cu 30% faţă de începutul anului, din cauza activităţii investiţionale semnificative şi a plăţii celei de-a două tranşe a dividendelor pentru anul 2022.

Indicatorul loan-to-value a înregistrat o îmbunătăţire de 3 puncte procentuale, ajungând la 25% la sfârşitul primelor şase luni din 2023, reflectând o situaţie financiară solidă şi un nivel scăzut al efectului de levier al Grupului.

Pentru anul 2023, conducerea One United Properties menţine bugetul anterior stabilit, vizând o cifră de afaceri de 1,43 miliarde de lei şi un profit net de 530 milioane de lei.

Strategie de dezvoltare axată pe sustenabilitate

One United Properties s-a angajat să promoveze sustenabilitatea în întreaga sa strategie de dezvoltare imobiliară. Compania recunoaşte importanţa adoptării unor practici ecologice şi a integrat în mod activ sustenabilitatea în operaţiunile şi proiectele sale de bază.

Sustenabilitatea a fost un obiectiv permanent pentru companie, cu o structura diversificată a acţionariatului care încurajează transparenţa şi guvernanţa. De la debutul sau pe Bursa de Valori Bucureşti în iulie 2021, sustenabilitatea şi gestionarea riscurilor ESG (mediu, social şi guvernanţă) au devenit primordiale.

În 2022, One United Properties a demarat o evaluare a riscurilor şi oportunităţilor legate de schimbările climatice, urmând îndrumările Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Evaluarea a acoperit guvernanţa, strategia, gestionarea riscurilor, indicatorii şi obiectivele, subliniind angajamentul faţă de o creştere echilibrată în ceea ce priveşte dimensiunile economice, sociale şi de mediu.

Pentru a-şi consolida accentul pe ESG, compania a înfiinţat un Comitet pentru mediu, social şi guvernanţă (ESG) în aprilie 2022. Acesta colaborează cu experţi externi pentru a supraveghea diverse aspecte legate de impactul companiei asupra mediului, inclusiv emisiile, consumul de energie, utilizarea energiei regenerabile, conservarea biodiversităţii, gestionarea resurselor de apă, reducerea deşeurilor şi sustenabilitatea lanţului de aprovizionare.

One United Properties a primit un rating de risc de mediu, social şi de guvernanţă (ESG) de 20 din partea Morningstar Sustainalytics în octombrie 2022, ceea ce indică un risc mediu/jos la limită. Acest rating evaluează expunerea unei companii la riscurile ESG specifice industriei şi gestionarea de către aceasta a riscurilor aferente.

Oportunităţi şi Riscuri ale unei investiţii în One United Properties

Oportunităţi

- Aprobări: Societatea are un stoc suficient de apartamente aprobate, spre deosebire de alţi dezvoltatori, care întâmpină greutăţi în relaţionarea cu administraţia actuală.

- Evaluare: Cotaţia ONE este considerată subevaluată de mai mulţi analişti din piaţă, care au oferit preţuri ţintă pentru următoarele 12 luni cu 15-40% mai mari decât în prezent.

- Potenţial: One United Properties beneficiază de un avantaj competitiv faţă de alţi dezvoltatori străini, având în vedere că operează pe o piaţă imobiliară care nu şi-a atins încă potenţialul maxim în comparaţie cu alte capitale europene. În contextul în care veniturile din România se vor aprecia, această situaţie ar putea duce la o creştere semnificativă pentru dezvoltări rezidenţiale premium.

- Portofoliu puternic: Compania are, în Bucureşti, un portofoliu ce include proprietăţi rezidenţiale, birouri şi comerciale. Acest portofoliu diversificat contribuie la reputaţia sa de dezvoltator de top în România.

- Angajamentul faţă de sustenabilitate: One United Properties pune un accent puternic pe durabilitate şi responsabilitate faţă de mediu. Accentul pus pe practicile ecologice, soluţiile eficiente din punct de vedere energetic şi tehnicile de construcţie ecologică se aliniază cu cererea tot mai mare de proprietăţi imobiliare durabile.

Riscuri

- Efectul inflaţiei: Sectorul imobiliar a supra-performat în ultimii ani, dar a început să îşi încetinească creşterile, înregistrând chiar reduceri de tranzacţii în ultima perioadă. Acest lucru este pus pe seama dobânzilor ridicate la credite şi reducerea puterii de cumpărare din cauza inflaţiei mari. Deşi accesibilitatea ar trebui să devină mai facilă anul acesta, este puţin probabil să se îmbunătăţească semnificativ în curând, mai ales în contextul unei posibile recesiuni la nivel mondial.

- Provocări în materie de durabilitate: Cu toate că se angajează în favoarea sustenabilităţii, punerea în aplicare şi menţinerea practicilor ecologice poate fi dificilă şi costisitoare. Compania trebuie să facă faţă acestor provocări în mod eficient.

TradeVille: One United Properties vinde tot mai multe apartamente

Sursele menţionate de TradeVille în acest raport sunt: Raport Sustenabilitate 2022, ANCPI, forbes.ro, svn.ro, JLL, Deloitte Property Index, raport companie, BVB.

------------------------------

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

Opinia Cititorului ( 8 )

 1. vinde optiuni!!! - deci speculatori

  plus ca sunt goale cu miile deja.... 

  s c c r e t 

  1. Apartamentele lor sunt foarte scumpe ceea ce inseamna ca sunt multi romani care castiga banii foarte usor din moment ce sunt dispusi sa cumpere la suprapret.

   Banul se face destul de greu din munca cinstita ceea ce inseamna ca hotia si smecheria sunt infloritoare in tara noastra.  

   e refinantari… piramidare de credit…

   si multi isi parcheaza ceva profit din castigurile speculative la “energie”… sau “marfuri”… 

   bursa comoditatilor e grozava .

   s c c r e t 

  vede cineva ce problema se formeaza acolo?!

  nu vede nimeni ingineria contabila din grafic? 

  s c c r e t 

  1. au nevoie de "argumente" sa-si dea SOP-uri ;) dar, e corect - la ONE apartamentele nu se vand... si calitatea constructiei lasa de dorit...

   evergrande sau country garden?

  Baietii astia de la ONE sunt destepti. Au gasit modalitatea de a vinde niste apartamente gen Volkswagen ca fiind niste Bentley-uri. Basca te fac sa te simti special ca ai un asemenea apartament. Bravo lor

  minciuni cit casa

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Electromagnetica
danescu.ro
arsc.ro
dtoys.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Dec. 2023
Euro (EUR)Euro4.9681
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6029
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2648
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8001
Gram de aur (XAU)Gram de aur299.3672

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
ahkawards.ro
Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb