TradeVille: Restart Energy - piaţa de capital este o alternativă mai bună pentru finanţare, decât băncile

F.A.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 21 iunie

TradeVille: Restart Energy - piaţa de capital este o alternativă mai bună pentru finanţare, decât băncile

Restart Energy a migrat, în ultimii ani, de la furnizor de energie şi gaze naturale într-o companie care dezvoltă şi parcuri solare, iar acum are un plan total de dezvoltare de 1 GW, potrivit domnului Valentin Bârgău, vicepreşedinte al Operaţiunilor Corporative, care a prezentat business-ul societăţii la cea de-a patra ediţie a conferinţei trimestriale Quarterly Report, desfăşurată în 12 iunie, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Restart Energy este o companie integrată de energie, care activează în principal pe două segmente: furnizare de energie către consumatorii finali şi proiectarea, instalarea şi mentenanţa sistemelor fotovoltaice de producere a energiei, în special pentru utilizatorii industriali şi Utility Scale. Compania are patru linii de business: furnizare energie electrică, EPC (proiectarea, construcţia şi instalarea de instalaţii fotovoltaice pentru clienţi industriali), project development pe proiecte regenerabile şi distribuţie de echipamente, Restart având chiar şi o linie proprie de panouri fotovoltaice, în parteneriat cu comania Horay, produse de aceasta sub brandul REO.

În prezent, grupul are un portofoliu de proiecte fotovoltaice în curs de dezvoltare de peste 1.000 MWp.

Acţionarul principal al companiei este Armand-Doru Domuţa, care controlează societatea prin deţinere indirectă prin Armand Consulting SRL şi Public Intelligence SRL, prin care are în proprietate cumulat 89,9% din capitalul social şi drepturile de vot.

Restart Energy, la Quarterly Report

La conferinţa Quarterly Report, la care TradeVille este partener, Valentin Bârgău a menţionat că, dintre proiectele companiei, cel mai dezvoltat este unul de 500 MW, situat în Arad.

Un alt element important adus în discuţie au fost marjele de profitabilitate ale proiectelor companiei, care pot să atingă un nivel semnificativ. Spre exemplu, costurile medii de dezvoltare per megawatt pot varia între 15.000 şi 20.000 de euro, în timp ce preţurile de vânzare se situează în intervalul 80.000 - 110.000 de euro per megawatt. De asemenea, dezvoltarea proiectelor fotovoltaice funcţionează ca un catalizator pentru celelalte divizii, aducând sinergii în dezvoltarea companiei.

Întrebat despre consumul în scădere al energiei electrice în România şi dacă ar vedea o soluţie pentru acest fenomen în prezent, domnul Bârgău a menţionat că nu se aşteaptă la o strategie clară în acest an, din cauza alegerilor multiple, dar că problema ar trebui tratată serios pentru a nu suferi pierderi. În final, a subliniat că, fără o strategie clară, impactul scăderii consumului va fi resimţit pe toată linia.

Întrebat despre plasamentul privat pentru emisiunea de obligaţiuni pe care compania îl derulează în prezent, Valentin Bârgău a menţionat că sumele atrase vor fi utilizate pentru dezvoltarea companiei şi continuarea proiectelor existente şi a fost de părere că piaţa de capital este o alternativă mai bună pentru finanţare comparativ cu băncile, mai ales pentru companiile din sectorul serviciilor. În ceea ce priveşte IPO-ul, compania este în proces de pregătire, dar nu poate oferi o dată exactă în acest moment.

Mesajul vicepreşedintelui pentru investitorii Restart Energy este că societatea a demonstrat flexibilitate şi capacitatea de a se adapta rapid în ultimii trei ani dificili, creând valoare pentru acţionari şi deţinătorii de obligaţiuni. Investiţia ar trebui văzută ca un vot de încredere şi un combustibil pentru creşterea viitorului campion naţional şi regional.

Sectorul de energie regenerabilă - în plină dezvoltare

La nivel global, puterea sistemelor fotovoltaice atinge un nivel cumulat în valoare de puţin peste 850 GW, aceasta reprezentând 4,4% din producţia globală de energie. Din aceasta, o mare parte este segmentul hidroelectric (circa 57,7%), iar cel solar ajunge la o pondere de 11,5%. Ţara cu cea mai mare pondere în capacitatea instalată este China, care a fost responsabilă în 2022 de circa 38% din totalul energiei produse de sistemele fotovoltaice din lume, fiind urmată de Uniunea Europeană (17%) şi Statele Unite ale Americii (15%). Conform previziunilor IEA, producţia energiei prin sistemele fotovoltaice ar urma să aibă o creştere exponenţială, de la 2.000 TWh în 2024, la o valoare de patru ori mai mare până în 2030.

În România, la începutul anului 2024, numărul prosumatorilor racordaţi la reţeaua de distribuţie depăşea 110.000 - de peste 2,7 ori mai mare faţă de începutul anului 2023, când aceştia erau în număr de 40.171, şi de peste opt ori mai mare faţă de 2022. La sfârşitul lunii februarie 2024, prosumatorii din România aveau instalată o capacitate de peste 1.400 MW, de peste cinci ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Faţă de puterea totală instalată în capacităţile de producţie din România, aceasta reprezintă o pondere de 7,9%. Reprezentanţii ANRE se aşteaptă ca în 2024 să se instaleze panouri fotovoltaice cu o putere de peste 1.000 MW.

Restart Energy - la BVB, prin obligaţiuni

Restart Energy este o companie care a venit la BVB în prima jumătate a anului 2021, prin listarea emisiunii sale de obligaţiuni în lei, sub simbolul REO26. Emisiunea de obligaţiuni a avut o valoare de aproximativ 16,4 milioane de lei, fiind emise 163.612 titluri. Rata cuponului a fost stabilită la 9% fix, acesta fiind platibil semestrial. Data de emisiune a fost 9 februarie 2021, iar listarea s-a realizat pe 21 aprilie 2021, în timp ce data maturităţii titlurilor este 9 februarie 2026.

Anul 2023 - o nouă sursă de venituri

Restart Energy a trecut, în ultimii doi ani, printr-o serie de schimbări ale direcţiei de business, care au avut un impact semnificativ asupra situaţiilor financiare. Astfel, începând cu anul 2022, care a fost unul marcat de o volatilitate extrem de înaltă a preţurilor energiei, societatea s-a confruntat cu o serie de dificultăţi operaţionale care au determinat reducerea semnificativă a liniei de furnizare energie către consumatorii casnici şi punerea unui accent mai ridicat pe linia de dezvoltare şi producţie instalaţii de generare a energiei electrice prin sisteme fotovoltaice.

La sfârşitul anului 2023, Restart Energy a raportat o cifră de afaceri în scădere cu 60% faţă de 2022, aceasta fiind impactată, în cea mai mare parte, de declinul semnificativ pe partea de furnizare energie, dar şi din cauza structurii actuale a business-ului. Restart Energy se focusează pe construcţia parcurilor fotovoltaice "la cheie" pe care mai apoi le vinde clienţilor. Proiectele de acest tip sunt realizate prin intermediul unor SPV-uri (Special-Purpose Vehicle) care permit un management mai bun al proiectelor.

Astfel, atunci când acestea sunt vândute către clienţii finali, conform standardelor din contabilitatea românească, Restart Energy recunoaşte aceste venituri la segmentul de Venituri financiare, care în cursul anului 2023 a constituit o parte importantă din totalul veniturilor generate de către societate, având o pondere de 33%, cu impact pozitiv asupra profitului net. Cheltuielile financiare totale au reprezentat 9% din cheltuielile totale ale societăţii, notează TradeVille..

Rezultatul operaţional a constituit o pierdere de 43,6 milioane de lei, comparativ cu profitul de 27 de milioane de lei din 2022, în mare parte din cauza scăderii veniturilor pe partea de furnizare şi a înregistrării veniturilor din vânzarea proiectelor de energie verde pe segmentul financiar.

Profitul net al societăţii a rămas pozitiv în 2023, totalizând aproape 5 milioane de lei, fiind susţinut de rezultatul financiar în sumă de 48,6 milioane de lei, vânzarea SPV-urilor fiind un business profitabil pentru societate.

Perspective pentru 2024

Pentru 2024, compania şi-a propus consolidarea afacerilor la nivelul segmentului de instalaţii panouri fotovoltaice pentru clienţi, finalizarea şi comercializarea proiectelor de tip Utility Scale dezvoltate prin SPV în orizontul de timp 2024-2027, creşterea portofoliului de clienţi mari şi foarte mari pentru furnizarea de energie şi creşterea ponderii energiei verzi în energia furnizată, prin dezvoltarea de parcuri fotovoltaice proprii. Printre factorii pe care societatea îi vede importanţi în evoluţia din 2024 se numără volatilitatea pe piaţa de energie şi politicile intervenţioniste agresive din partea statului, resursele umane care sunt dificil de identificat şi de păstrat şi avansul tehnologic accelerat în ceea ce priveşte echipamentele care compun sistemul de transformare a energiei solare în energie electrică.

Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Restart Energy

Oportunităţi

- Domeniu de activitate: Compania activează într-un segment foarte dinamic pe piaţa globală, care este estimat să crească în următorii zece ani cu un CAGR de peste 8,5%.

- Servicii integrate în domeniul energiei: Compania are pentru clienţii săi proiecte la cheie, pentru care continuă să ofere servicii de gestionare a energiei produse şi mentenanţa sistemelor.

- Diversificarea business-urilor: Restart Energy activează atât pe partea de furnizare energie, cât şi pe cea de proiectare şi construcţie a sistemelor de producere a energiei verzi, ceea ce creează sinergii în activitatea societăţii. În prezent, Grupul are un portofoliu de proiecte fotovoltaice în curs de dezvoltare de peste 1.000 MWp.

- Propriile produse: REO dezvoltă o linie proprie de panouri fotovoltaice, în parteneriat cu compania Horay, reuşind în acest fel să aibă un control mai bun al costurilor.

- Planuri pe piaţa de capital: REO are în plan derularea unui IPO la BVB în cursul anului 2024.

- Sector cu evoluţie bună la bursă: Segmentul de construcţie de panouri fotovoltaice a evoluat excelent la BVB în ultimul an, un exemplu elocvent fiind Simtel, care a înregistrat în ultimele 12 luni o creştere de 73%.

- Platforma RED: Restart Energy are licenţă de utilizare a platformei RED pe teritoriul României, creând un plus de valoare potenţialilor clienţi. Platforma permite o gestionare mai uşoară şi mai simplă de către clienţii finali ai proiectelor şi costurilor de execuţie a lucrărilor.

- Clienţi cunoscuţi: Restart Energy colaborează cu o serie de clienţi cunoscuţi pe piaţă. Un exemplu poate fi Contari, care a investit 340.000 de euro în sistemul de producţie energie verde, proiectat şi construit de Restart, investiţie care se va amortiza în mai puţin de patru ani.

Riscuri

- Concurenţă intensă: Interesul mare al consumatorilor pentru resursele regenerabile de energie creşte numărul companiilor specializate care încep să ofere aceste servicii, în timp ce jucătorii mari din industrie se îndreaptă, de asemenea, spre acest segment, ducând la crearea unei pieţe cu o concurenţă tot mai acerbă.

- Mediul legislativ din România: În ultimii doi ani, sectorul de energie din România a fost supus unor schimbări de legislaţie cu impact semnificativ asupra companilor, printre care au intrat plafonarea preţurilor energiei pentru cosnumatori, achiziţia centralizată de energie şi altele.

- Crizele geopolitice: Anul 2022 a provocat o schimbare majoră pe pieţele de energie, fiind perioada în care a început războiul din Ucraina - confilct care a dus la o criză gravă a preţurilor energiei şi o destabilizare importantă a pieţelor de petrol, gaze şi energie electrică. Un nou eveniment de tip black swan ar putea impacta serios planurile de exapansiune a companiei.

Sursele menţionate de TradeVille în acest raport sunt: Restart Energy, raport societate, Quarterly Report, YouTube, IEA, BVB, Transelectrica.

-----------------

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. Vorbeau de listarea actiunilor inca din 2020 cand au inceput procesul de plasare al obligatiunilor verzi con vertibile. 4 ani(!!!!!!) mai tarziu nu sunt listati.

    Apropo de obligatiunile emise in 2021, tocmai au amanat data de la care se poate cere conversia lor in actiuni… 

    1. ai dreptate, a fost mare reclama atunci la inelus de aur, parca doojdamiidaieuro a fost suma minima la pp

    Clar ca e o alternativa mai buna,observatia ca doar pentru emitenti si Tradeville in cele mai rasunatoare cazuri!Cei care au subscris au fost doar carne de tun pentru alternativa lor mai buna

Comanda carte
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

17 Iul. 2024
Euro (EUR)Euro4.9681
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5404
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1141
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9215
Gram de aur (XAU)Gram de aur361.0678

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
letapebytourdefrance.com
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb