TradeVille: Unul dintre marii jucători din agribusiness-ul românesc vine la BVB

F.A.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 5 mai

TradeVille: Unul dintre marii jucători din agribusiness-ul românesc vine la BVB

Agricover Holding este unul dintre cei mai importanţi jucători ai agriculturii româneşti, având un portofoliu de clienţi de aproximativ 10.000 de fermieri. Holdingul reuneşte trei companii:

- Agricover Distribution S.A. - distribuie seminţe certificate pentru culturi, produse pentru nutriţia culturilor, produse de protecţie a culturilor şi combustibil;

- Agricover Credit IFN S.A. (ce controlează, de asemenea, un broker de asigurări, denumit Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare S.R.L.) - oferă fermierilor locali o gama largă de produse de finanţare adaptate specificului sectorului;

- Agricover Technology S.R.L. - a dezvoltat platforma crop360, de tip "one-stop-shop", care oferă acces la soluţii agricole digitale şi integrează vânzările online şi interacţiunile bancare pentru clienţii Agricover.

Agricover Holding S.A. este deţinută în proporţie de 87,27% de Kanani Jabbar, restul de 12,73% din capitalul social fiind deţinut de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). De asemenea, Adama Agriculture B.V., parte a grupului Syngenta, unul dintre cei mai mari producători de inputuri agricole la nivel global, deţine 10% din capitalul social al Agricover Distribution S.A.

Consiliul de Administraţie este format din cinci membri, aleşi de adunarea generală ordinară a acţionarilor societăţii, pe baza propunerilor formulate de membrii în funcţie şi/sau de acţionari şi sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Preşedintele Consiliului de Administraţie este Jabbar Kanani, fondatorul Grupului Agricover, în timp ce ceilalţi patru membri sunt Ştefan Bucataru (fost CEO TeraPlast şi Transelectrica), Vargha Moayed, (care a deţinut funcţii executive şi neexecutive în companii precum UiPath, E&Y, McKinsey&Company), Madeline Alexander (cu o experienţă de peste 30 de ani în audit) şi Gurhan Çam (director general al DenizBank NEOHUB). Astfel, se poate observa că Agricover are în conducere lideri din domenii cheie, în vederea asigurării unui management eficient al holdingului.

La 31.12.2022, Grupul Agricover avea 518 angajaţi, în creştere cu 11% comparativ cu anul precedent.

TradeVille: Unul dintre marii jucători din agribusiness-ul românesc vine la BVB

România, un exportator din ce în ce mai important la nivel global

În contextul global actual, România reprezintă un centru logistic important pentru exporturile de cereale, în special, prin Portul Constanţa, care conectează vestul şi estul Europei Centrale cu Asia Centrală, Orientul Îndepărtat şi Africa de Nord. Având în vedere localizarea favorabilă la Marea Neagră, combinată cu rutele de aprovizionare maritime şi feroviare solide, România are o poziţie de care poate beneficia, răspunzând cererii de cereale în creştere din partea partenerilor săi comerciali principali (precum Asia de Vest, Europa de Vest, Est şi Sud şi Africa de Nord).

În 2021, România a exportat 58,3% din producţia sa de cereale (grâu, porumb, orz, seminţe de floarea soarelui şi răpită) şi a înregistrat o rată de creştere CAGR de 16,8% în ultimele două decenii. În ciuda dimensiunii sale, România a înregistrat o creştere remarcabilă a producţiei agricole în ultimii 20 de ani şi se situează acum pe locul al 15-lea în lume în ceea ce priveşte producţia totală de cereale. Datorită acestei creşteri puternice a producţiei şi a poziţiei sale ideale la Marea Neagră, România a devenit un exportator important, situându-se în top 10 (în ceea ce priveşte exporturile) pentru fiecare dintre produsele de baza evaluate (grâu, porumb, orz, seminţe de floarea soarelui şi răpită). România joacă un rol deosebit de important în industria florii-soarelui, ocupând locul 5 pentru producţie şi locul 1 pentru exporturi în 2021.

Oportunitate de creştere a productivităţii

Datele privind producţia istorică de cereale arată că România generează productivităţi medii similare cu Ucraina, atât pentru porumb cât şi pentru grâu, însă are un nivel mult sub cel înregistrat de Germania şi Franţa.

România a generat îmbunătăţiri semnificative ale productivităţii culturilor în ultimii zece ani, plasându-se pe primul loc pentru toate cele cinci soiuri de culturi agricole. Performanţă este determinată de creşterea productivităţii pentru porumb (CAGR de 11.4%), floarea soarelui (CAGR de 7,6%) şi răpiţă (CAGR de 7,4%). În aceeaşi perioadă, Ucraina şi Rusia au generat o creştere semnificativă a productivităţii culturilor, însă nu la acelaşi nivel că România. Totodată, productivitatea culturilor în Germania şi Franţa a rămas, în general, stabilă. În cazul Agricover, segmentul de agribusiness al companiei a înregistrat, în perioada 2016-2021, o rată anuală compusă de creştere (CAGR) de 13,7%, de peste trei ori mai mare decât rata de creştere a pieţei globale (4,6%).

Având în vedere tipurile de sol fertile şi condiţiile climatice favorabile din România, există oportunitatea ca România să continue să genereze o creştere puternică a productivităţii culturilor până la nivelul la care acestea să se apropie sau chiar să egaleaze valorile din Germania şi Franţa.

Printre principalii factori care sunt consideraţi a avea o influenţă asupra potenţialului de productivitate se regăsesc factorii tehnologici, care cuprind selecţia seminţelor, tehnologia pentru nutriţia şi protecţia culturilor şi echipamentele specifice fermei, acestea putând fi furnizate de către companiile din Grupul Agricover.

Situaţie financiară solidă

Agricover Distribution S.A. este una dintre cele mai importante companii de distribuţie a inputurilor agricole din România, livrănd, în 2022, produse pentru aproximativ 8,800 de fermieri, ceea ce a generat venituri de 2,5 miliarde lei (+50% vs. 2021). Profitul net al filialei a ajuns până la aproximativ 40 milioane lei, înregistrând o majorare cu 16% comparativ cu 2021.

În ceea ce priveşte cota de piaţă pe tipuri de produse distribuite, compania a înregistrat, în 2021:

- 16,7% pentru produsele destinate protecţiei culturilor (lider de piaţă);

- 9,5% pentru seminţele certificate (lider de piaţă),

- 8,4% pentru produsele utilizate în nutriţia culturilor (locul al doilea în România).

Categoria de produse destinate nutriţiei culturilor şi cea a seminţelor certificate au înregistrat volume în creştere, în 2022, contrar evoluţiei sectorului, unde volumele au scăzut comparativ cu 2021. Cantitatea de combustibil livrat s-a diminuat cu 14%, în timp ce pentru categoria de produse pentru protecţia culturilor nu se furnizează date din pricina naturii eterogene ale acestora.

De ce au scăzut marjele Agricover Distribution în 2022

De menţionat este faptul că produsele pentru protecţia culturilor reprezintă o linie de afaceri cu marja ridicată, cele pentru nutriţia culturilor prezintă marje medii, în timp ce vânzarea de seminţe şi combustibil sunt linii de afaceri cu marja scăzută. În acest sens, preţurile mai mari la mărfuri, în general corelate cu o parte din categoriile de produse cu marje mai mici ale companiei (precum produsele pentru nutriţia culturilor şi combustibil) au contribuit la schimbarea structurii produselor în ceea ce priveşte valoarea vânzărilor, ceea ce rezultă în marje, per ansamblu, mai mici pentru Agribusiness, chiar dacă profitul brut s-a majorat.

Agricover Credit apasă pedala de acceleraţie

În 2022, Agricover Credit IFN şi-a majorat cota de piaţă la 19,7%, în ceea ce priveşte împrumuturile agricole acordate de IFN-uri, în creştere de la 16,3%. În ceea ce priveşte ponderea în totalul creditelor agricole acordate în România, compania deţine o cota de piaţă de 6,9%, cu 1,2% mai mult faţă de anul anterior.

TradeVille: Unul dintre marii jucători din agribusiness-ul românesc vine la BVB

În ceea ce priveşte rata creditelor neperformante (NPL), aceasta s-a menţinut la un nivel scăzut, de 2,9%, sub media sectorului.

TradeVille: Unul dintre marii jucători din agribusiness-ul românesc vine la BVB

Valoarea contabilă brută a creditelor şi a avansurilor în sold la 31.12.2022 a ajuns la 2,84 miliarde lei, marcând o majorare cu 42% faţă de finalul anului precedent. În 2022, veniturile provenite din activitatea de agrifinance s-au ridicat la 319 milioane lei (inclusiv venituri din comisioanele brokerilor de asigurări), în creştere cu 83% comparativ cu 2021. Astfel, profitul net obţinut de Agricover Credit IFN s-a majorat cu 19% în 2022, până la valoarea de 65,4 milioane lei.

Instituţiile financiare nebancare precum Agricover Credit joacă un rol crucial în finanţarea sectorului agricol din România. Aceste tipuri de instituţii oferă servicii de creditare pe care instituţiile de credit clasice nu le pot oferi cu uşurinţă, în special credite pentru capital de lucru, având în vedere reţeaua lor de distribuţie foarte largă, precum şi cunoaşterea şi înţelegerea profundă a industriei şi a mărfurilor cheie care susţin sectorul agricol din România.

Vânzările încrucişate, un atu al Agricover

Eforturile de vânzări încrucişate în cadrul Grupului au ca rezultat vânzările de pachete de produse de protecţie a culturilor, în principal, cu ajutorul creditelor de capital de lucru, şi vânzările de produse de nutriţie a culturilor şi de combustibil, finanţate direct din creditele acordate în cadrul Agrifinance. În general, în decursul unui an, aproximativ o treime din veniturile generate în cadrul Agribusiness sunt direct legate de eforturile de vânzări încrucişate.

În mod similar, în segmentul Agrifinance, în decurs de un an, aproximativ o treime din creditele acordate sunt vânzări încrucişate cu Agribusiness. Mai exact, creditele de capital de lucru sunt asociate cu achiziţii de produse de protecţie a culturilor, iar creditele finanţează direct achiziţii de inputuri agricole, în principal, produse de nutriţie a culturilor şi combustibil.

De asemenea, cu ajutorul platformei dezvoltate în-house, Crop360, care integrează platforma de vânzări online şi instrumentele de auto-administrare, clienţii Agricover îşi pot gestiona singuri relaţia comercială şi de finanţare cu segmentele Agribusiness şi Agrifinance.

Politica de dividend la nivel de Grup

În cadrul politicii privind dividendele, Agricover Holding nu a distribuit istoric dividende, deoarece profiturile anuale au fost utilizate, în principal, pentru a finanţa creşterea portofoliului de credite şi avansuri din cadrul Agrifinance. Reinvestind profiturile înregistrare la nivel de Grup, Agricover îşi propune să îşi crească baza de clienţi şi să poată exploata la maximum oportunităţile sectorului agricol românesc, ceea ce va conduce către o creştere accelerată a holdingului. Acest tip de politică de dividende este foarte des utilizată şi de companiile din străinătate în perioada de creştere exponenţială, urmând a distribui dividende în momentul în care creşterea urmează un trend de plafonare. Conducerea companiei se aşteaptă ca această practică să continue în viitorul apropiat.

Riscuri şi Avantaje ale investiţiei

- Preţuri în creştere, lanţuri de aprovizionare distorsionate şi cu secetă în România;

- Sinergia dintre companiile din holding, având un potenţial de creştere substanţial pe fiecare linie de business;

- Compania îşi manageriază bine riscul de credit, având o rată medie a creditelor neperformante sub cea a industriei şi propunându-şi să-şi diversifice continuu sursele de finanţare, dovadă fiind oferta publică care urmează a fi desfăşurată la BVB. La 31.12.2022, sursele de finanţare ale Agricover erau: bănci locale - 66,7%, fonduri şi instituţii financiare internaţionale - 25,4% şi piaţă de capital (obligaţiuni) - 7,9%. Astfel, compania a primit, în repetate rânduri, finanţări ale unor investitori instituţionali şi instituţii internaţionale de prestigiu.

- Potenţialul de creştere a productivităţii fermierilor români, pentru care este nevoie de inputuri de calitate şi de finanţare;

- Agricover reprezintă un Grup foarte specializat, ce este dependent inerent de sectorul agricol. Anii caracterizaţi prin seceta şi hazarde naturale pot produce scăderi ale veniturilor companiei.

- Segmentele de piaţă pe care îşi desfăşoară activitatea sunt fragmentate şi foarte competitive.

- Calitatea portofoliului de credite al Agricover Credit IFN se poate deteriora;

Multipli vs. industrie

În baza profitului aferent perioadei* din 2022, în suma de 90.179.000 lei şi a unei capitalizari post-money** de 1.084.224.419 lei, multiplul P/E se situează la 12.

TradeVille: Unul dintre marii jucători din agribusiness-ul românesc vine la BVB

Acest multiplu situează noul IPO de la BVB în topul listei celor "mai ieftine" companii din sectorul agricol care s-au listat în ultima perioada. Comparativ cu concurenţii de la Norofert, Grup Şerban sau Agroland, P/E al Agricover este mai mic decât acela din momentul listarii acestor companii. Cu toate acestea, comparaţia cu companiile de pe piaţa AeRO nu este neapărat cea mai relevanţă datorită mărimii companiei. Astfel, dacă ne raportăm la IPO-urile ce au avut loc pe Piaţa Principală în ultimii şapte ani, compania are un P/E similar cu cele mai ieftine companii listate în ultima perioada, cum ar fi TTS şi Purcari. Totodată, este interesant de menţionat faptul că mediana P/E din momentul listării acestor companii la BVB se situa în jurul valorii de 20x, iar Agricover are un multiplu aproape la jumătate.

TradeVille: Unul dintre marii jucători din agribusiness-ul românesc vine la BVB

În ceea ce priveşte multiplul P/B, luând în considerare capitalurile proprii de la sfârşitul anului 2022, în valoare 637.527.000 lei şi capitalizarea de 1.084.224.419 lei, acesta înregistrează o valoare de 1,70.

Sursele menţionate de TradeVille în acest raport sunt Analiza FTI-CL pe baza setului de date FAO (FAO, 2023a), Prospect listare Agricover

-----------

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare. TradeVille îşi propune să actualizeze raportul cel puţin anual Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu exista instrument financiar fara risc.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
hidroelectrica.ro
asbis.ro
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

22 Sep. 2023
Euro (EUR)Euro4.9675
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6709
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1538
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7134
Gram de aur (XAU)Gram de aur289.1272

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ahkawards.ro
roenergy.eu
cnipmmr.eu
gotech.world
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb