TRANSPUNEREA DIRECTIVEI PRIVIND CREDITELE IMOBILIARE - APROBATĂ DE GUVERN Băncile - obligate să-i sprijine pe consumatorii care nu-şi mai pot plăti ratele

EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 15 septembrie 2016

Băncile - obligate să-i sprijine pe consumatorii care nu-şi mai pot plăti ratele

Băncile vor fi obligate prin lege să vină în sprijinul consumatorilor atunci când aceştia au dificultăţi la rambursarea creditului, potivit Ordonanţei de Urgenţă ce reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor din contractele de credit imobiliar, modificând OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Această Ordonanţă a fost aprobată ieri de Guvern şi transpune mult discutata Directivă europeană 17/2014, care priveşte contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile.

Băncile trebuie să fie racordate la timpul prezent, iar o direcţie a timpului prezent este umanizarea pieţei creditelor, ne-a spus Adrian Vasilescu, consultant de strategie în cadrul Băncii Naţionale a României (BNR), la începutul acestui an. Domnia sa sublinia, atunci, că băncile trebuie "îmblânzite" şi că relaţia dintre acestea şi clienţi trebuie să se îmbunătăţească, aşa cum prevede şi Directiva Europeană 17/2014.

Adrian Vasilescu ne-a declarat: "Este cert că, în continuare, consumatorii sunt nemulţumiţi. Problema este complicată. Cred că, pe lângă ceea ce se aprobă în Parlament, relaţia dintre client şi bancă trebuie să se îmbunătăţească, pornind de la Directiva 17/2014".

Printre altele, noile reglementări cuprind prevederi referitoare la informarea corectă şi completă a consumatorilor care solicită credite imobiliare sau garantate cu ipotecă, anunţă Executivul, subliniind că informarea se referă atât la publicitatea produselor bancare, cât şi la informarea precontractuală a consumatorilor: "Este vorba atât despre informaţii generale, care trebuie să fie corecte, clare şi să nu fie susceptibile de a induce în eroare, cât şi despre informaţiile personalizate de care consumatorul are nevoie pentru a compara produsele de credit disponibile pe piaţă, a evalua implicaţiile lor şi a decide în cunoştinţă de cauză dacă încheie sau nu un contract de credit".

De asemenea, Ordonanţa mai prevede:

"- Interdicţia creditorilor ca, pe parcursul derulării contractului, să majoreze comisioanele, să introducă noi comisioane, să perceapă comisioane pentru depunerea de numerar (plata ratelor) sau retragerea sumelor creditate, să perceapă comision la rescadenţare sau reeşalonare, precum şi perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor (în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii);

- Interzicerea modificării în sens crescător a marjei de dobândă, sau, după caz, a ratei dobânzii fixe, iar în cazul acordării la solicitarea consumatorului de rescadenţări, reeşalonări, perioade de graţie, interzicerea introducerii sau majorării comisioanelor aplicabile sau introducerea unor elemente noi de cost".

Referitor la rambursarea anticipată, potrivit actului normativ adoptat de Guvern, consumatorul are dreptul, în orice moment, să ramburseze integral sau parţial obligaţiile care îi revin în temeiul unui contract de credit înainte de încetarea acestuia. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda şi costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensaţie sau orice alte costuri de la consumator în cazul rambursării anticipate.

Documentul Guvernului menţionează: "Creditorul trebuie să elaboreze proceduri pentru a identifica, în cel mai scurt timp, consumatorii aflaţi în dificultate de plată, în scopul prevenirii acumulării restanţelor. Concret, creditorii vor fi obligaţi să ofere soluţii în funcţie de situaţia în care se află consumatorul. Printre măsurile ce pot fi propuse consumatorilor se află: refinanţarea creditului, reducerea cuantumului ratelor lunare pe o perioadă de timp determinată, consolidarea mai multor credite (măsură care poate oferi perioadă mai lungă de timp şi rată mai mică). Implementarea acestor soluţii se va face fără alte garanţii din partea consumatorului şi fără reevaluarea garanţiilor existente.

În cazul imposibilităţii consumatorilor de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale ca urmare a majorării dobânzii cu cel puţin două puncte procentuale (raportat la momentul încheierii contractului), creditorul depune toate diligenţele pentru a transmite în scris consumatorului soluţii în raport cu veniturile actuale ale consumatorului, astfel cum rezultă acestea din documentele justificative. Părţile agreează propunerea prin act adiţional ce va fi valabil până la dispariţia cauzei, dar nu mai mult de 12 luni".

Noua lege prevede conversia creditelor la cursul zilei

Actul normativ prevede dreptul consumatorului de să-şi convertească contractul, oricând pe parcursul derulării acestuia, în altă monedă (cea în care este retribuit sau cea din ţara de reşedinţă) decât cea în care a contractat creditul, la valoarea cursului de schimb al BNR din ziua solicitării.

Activitatea de recuperare a creanţelor va putea fi desfăşurată doar de entităţile înregistrate de ANPC.

Avocatul Gheorghe Piperea avertizează că această Ordonanţă de Urgenţă va fi aplicată doar contractelor care urmează să fie încheiate, nu şi celor aflate acum în derulare. "Oricum, o eventuală conversie în lei se va putea face, în baza acestei OUG, doar la cursul zilei. Aşa că actualii debitori nu vor protejaţi. De aceea e importantă independenţa ANPC (care ar putea stopa, erga omnes, clauzele abuzive, practicile înşelătoare şi comerţul cu produsul financiar toxic denumit credit în valută exotică) şi legea conversiei la cursul istoric", a comentat domnia sa pe Facebook.

Deputatul PSD Ana Birchall, care a iniţiat proiectul de lege privind conversia creditelor în valută şi care susţine că această conversie ar trebui făcută la un curs mediu, în cazul împrumuturilor în franci elveţieni (CHF), deşi a anunţat că va vota la vedere pentru curs istoric, aplaudă transpunerea Directivei 17/2014 în legislaţia naţională.

Ana Birchall spune, într-un comunicat: "Este bine că în cele din urmă România a transpus prevederile Directivei 2014/17/UE, care oferă un cadru echilibrat şi echitabil de conversie a creditelor din monedă străină în monedă naţională, în condiţiile în care majoritatea statelor europene au salutat intrarea în vigoare a acestei directive începând cu data de 21 martie 2016. În România, discuţia în spaţiul public pe această directivă durează de cel puţin doi ani de zile, în condiţiile în care există un proiect de lege iniţiat şi depus de mine în data de 12 februarie 2014 care se inspiră din prevederile Directivei 2014/17/UE".

Comunicatul Anei Birchall mai arată: "Conform prevederilor Directivei 2014/17/UE, băncile sunt obligate să informeze cât mai aplicat clientul cu privire la riscurile pe care şi le asumă, iar în cazul fluctuaţiilor cu mai mult de 20% faţă de suma care trebuie rambursată, de asemenea, instituţiile financiare sunt obligate să îşi atenţioneze clienţii. (...) Astfel de măsuri prevăzute în directivă pot preîntâmpina alte crize de tipul celei cauzate de francul elveţian, care a afectat sute de mii de români fără nicio vină".

Şi Ana Birchall atrage atenţia că noua lege nu se aplică împrumuturilor în desfăşurare, menţionând: "Avem datoria de a căuta în continuare cele mai bune soluţii pentru românii afectaţi de criza francului elveţian şi sper ca, în această toamnă, să tranşăm în Parlament, prin legea pe care am iniţiat-o, situaţia dificilă a acestor oameni sufocaţi de datorii".

Proiectul legislativ privind conversia creditelor contractate în valută, amendată de deputatul liberal Daniel Zamfir cu o clauză ce prevede conversia împrumuturilor la curs istoric, urmează să fie dezbătut săptămâna viitoare, în comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor.

Ordonanţa interzice dobânzile în situaţiile de executare silită

Ordonanţa aprobată ieri de Guvern prevede că, în situaţiile de executare silită, se interzice perceperea dobânzilor şi a dobânzilor penalizatoare.

În ceea ce priveşte recuperările de creanţe, noua lege interzice:

"- Cesionarea contractului de credit şi a accesoriilor, precum şi a creanţei către o entitate care nu are sediul social, sucursală sau reprezentant în România;

- Perceperea de comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, cu excepţia dobânzilor penalizatoare legale;

- Perceperea de costuri aferente activităţii de recuperare, cu excepţia costurilor aferente procedurilor de executare silită;

- Utilizarea de tehnici care să hărţuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanţelor;

- Contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanţe, la locul de muncă al acestuia;

- Contactarea, în legătură cu recuperarea creanţelor, a oricărei alte persoane diferită de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului;

- Afişarea la uşa apartamentului/blocului a notificărilor/somaţiilor/adreselor în legătură cu recuperarea creanţelor, cu excepţia actelor de procedură afişate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanţei de judecată;

- Comunicarea entităţii de recuperare creanţe cu consumatorul în intervalul orar 20:00 - 09:00".

În situaţia premergătoare declarării scadente a creditului sau a executării silite, consumatorul are dreptul să solicite creditorului vânzarea bunului imobil ipotecat direct de către consumator. Creditorul acordă acest drept pentru o perioadă de cel puţin 6 luni. În această situaţie, executarea se poate declanşa doar după expirarea perioadei în care consumatorul are dreptul să vândă direct imobilul.

Consumatorul are dreptul să-şi aleagă evaluatorul, potrivit noii legi

Consumatorul are dreptul să aleagă dacă evaluarea este realizată de un evaluator angajat/remunerat de creditor sau este realizată de un alt evaluator. În cazul în care consumatorul decide ca evaluarea să fie realizată de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul are dreptul să aleagă între un evaluator dintr-o listă propusă de creditor de cel puţin 15 evaluatori şi orice alt evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

O altă prevedere importantă se referă la dezvoltatorii imobiliari, care pot acorda credite începând cu 1 ianaurie 2017, doar dacă sunt înregistraţi la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Autoritatea competentă cu asigurarea respectării prevederilor ordonanţei de urgenţă este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care are în vedere orientările şi recomandările emise de Autoritatea Bancară Europeană în acest domeniu şi emite, după caz, reglementări, instrucţiuni şi/sau precizări prin care stabileşte regimul aplicării respectivelor orientări şi recomandări şi le adaptează, dacă este cazul, condiţiilor specifice pieţei din România.

Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Opinia Cititorului ( 5 )

 1. Anpc poate faci inventarul bunurilor de la executori ca Bnr nu stie desi incaseaza un purcoi de bani. Bnr vrea bilanturi curate fara npl, mult credit; depozit nu il intereseaza.

  Asa s-a popularizat masiv in Bursa : conversie la cursul istoric, gen Piperea si Zamfir si Birschall, si sa suporte altii diferentele de curs.

  Ca doar popularizam economia de piata si liberalismul, dar numai in interes propriu, un fel de cpmunism-capitalism pt. unii.

  Noroc cu Europenii ca mai gandesc ceva economie de piata si sprijin social unde e cazul. 

  1. O sa suporte diferența de curs ăla care a dat creditul.poate sa încerce sa transfere noilor clienți aceste costuri dar va ieși din piață, pentru ca sunt destule banci care n au vândut franci

   Nu mai vreti, adica CINE ? Nu-i asa ca habar nu ai cui te adresezi ? Nu-i asa ca e in capul tau undeva un "dusman" care vrea altceva decat vrei tu ? Si ca simti nevoia sa te adresezi "lui", dusmanului inchipuit de tine ? Si ca nu dai 2 lei pe opinia altora ? Eu cred ca esti "bine".....si cred ca si vocile din capul tau pot confirma.......

  Trebuia sa spuneti ce spun Asociatiile de consumatori; Digi a ciuntat interviul.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

GALA BURSA 2022
Apanova
BTPay
Electromagnetica
DIGI
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Noi. 2022
Euro (EUR)Euro4.9250
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7278
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0120
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7274
Gram de aur (XAU)Gram de aur266.4903

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro