100 - EDIŢIE SPECIALĂ "Retrocedarea Tezaurului românesc de către Moscova este testul de turnesol al sincerităţii ruseşti faţă de România"

A consemnat Victor Roncea
Ziarul BURSA #Cultură / 29 noiembrie 2018

"Retrocedarea Tezaurului românesc de către Moscova este testul de turnesol al sincerităţii ruseşti faţă de România"

Interviu cu istoricul american Larry Watts la Centenarul Marii Uniri

"[Romanii sunt] un popor fără istorie... destinaţi să piară în furtuna revoluţiei mondiale... [ei sunt] suporteri fanatici ai contrarevoluţiei şi [vor] rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria lor existenţă, în general, reprezintă prin ea însăşi un protest contra unei măreţe revoluţii istorice... Dispariţia lor de pe faţa pământului ar fi un pas înainte." scriau Marx şi Engels într-un articol din 1849 intitulat "Lupta maghiarilor" scos la lumină într-una din cărţile de referinţă ale istoricului Larry Watts, în prezent cercetător al Academiei Române.

Despre aceasta şi despre ultimii 100 de ani din Istoria României am stat de vorbă la ceasul aniversării Centenarului Marii Uniri cu profesorul american, special pentru cititorii BURSA. Subiectul va fi dezvoltat astăzi şi la Conferinţa publică de Centenar a Institutului de Sociologie al Academiei Române, începând cu ora 14.00, la sediul de la Casa Academiei, din Calea 13 Septembrie Nr. 13, la Sala de Conferinţe "Dimitrie Gusti".

Victor Roncea: România a devenit o ţintă a bolşevicilor încă de dinainte de lovitura de stat a lui Lenin, revoluţia roşie din 1917. Putea fi România prima ţară comunistă după Rusia? Ce a blocat această intenţie şi i-a determinat pe ruşi să se îndrepte spre Ungaria?

Dr. Larry Watts: Printre principalii conducători bolşevici, România era cotată, teoretic, foarte sus pe lista ţărilor coapte pentru revoluţia comunistă din 1917, din mai multe motive.

În primul rând, compoziţia socială şi socio-economică a României şi a Rusiei era asemănătoare, sugerând că aceleaşi tipuri de nemulţumiri existau în grade similare, făcând terenul apt pentru revoluţie. În al doilea rând, peste un milion de soldaţi ruşi, supuşi unui proces de bolşevizare rapidă, erau prezenţi pe teritoriul României, iar teoretic, conducerea potrivită i-ar fi putut exploata în scopuri revoluţionare - de altfel, de aceea a fost trimis în România comisarul bolşevic Semion Roshal, care a reuşit parţial să preia câteva mari unităţi ale armatei ruseşti înainte să fie arestat. Şi, după părerea mea, România a fost considerată o ţintă probabilă deoarece Lenin a crezut în estimările optimiste ale acestei posibilităţi oferite de unul dintre cei mai militarişti revoluţionari, Cristian Rakovsky, care a deţinut cetăţenia română la un moment dat şi era responsabil de Ucraina.

Dintre motivele pentru care acest lucru nu s-a întâmplat, două sunt deosebit de importante. În primul rând, deoarece bolşevismul şi comunismul au fost privite ca ideologii ruseşti, ceea ce le dis­credita de la bun început în ochii româ­nilor în general şi a celor simpli, în special, adică exact a grupurilor socio-economice pe care revoluţionarii s-ar fi bazat în mod normal. Motivul a fost cel mai bine exprimat de Robert W. Seton-Watson, şeful de atunci al Biroului de Informaţii Britanic: "... vechea neîncredere şi nemulţumire a României faţă de Rusia este atât de accentuată, în primul rând de trădarea guvernului ţarist faţă de România, care, în mod corect sau în mod greşit, este adânc încredinţată în fiecare român şi, în al doilea rând, de abandonarea de către Rusia revoluţionară a sprijinului militar promis României. Indisciplina trupelor ruseşti din Româ­nia, care provoacă indignarea, se dovedesc ca o contrapondere la oricare dintre avansurile guvernului bolşevic. Simplul fapt că bolşevismul este de origine rusă militează împotriva succesului său în România astăzi. (7 februarie 1918)

Cel de-al doilea motiv care se remarcă a fost operaţiunea de a dezarma şi de a elimina un număr copleşitor de trupe ruseşti. Cele mai periculoase trupe ruseşti bolşevizate din Iaşi şi din jurul Iaşilor, cele mai periculoase pentru Regele şi guvernul român, au fost dezarmate fără vărsare de sânge într-o operaţiune planificată de duo-ul Prezan şi Antonescu şi efectuată chiar înainte de autorizarea oficială, la primele ore ale lui 22 decembrie 1917. În următoarele săptămâni au existat vărsări de sânge, comise în timpul opoziţiei unor forţe ruseşti - la Galaţi, Focşani, Roman, Suceava, Botoşani, Bacău etc. - dar mult mai puţine decât s-a anticipat. Iar într-o perioadă extraordinar de scurtă, din noiembrie 1917 până la sfârşitul lunii ianuarie 1918, Forţele Armate Române au redus prezenţa militară a bolşevicilor ruşi de la peste 1.000.000 de militari la mai puţin de 50.000.

Într-adevăr, inteligenţa britanică a prezis un astfel de rezultat. După cum s-a raportat în februarie 1917: "Cel mai probabil Armata Română va opune o rezistenţă puternică împotriva oricărei ofensive bolşevice. Există, de altfel, motive să presupunem că va avea succes în menţinerea acestei rezistenţe. [Trupele române] sunt mult mai bine organizate şi disciplinate decât orice trupe pe care le pot dispune bolşevicii şi sunt sub conducători militari capabili".

Românii "insignifianţi" erau, de fapt, atât de importanţi încât trebuiau să fie eliminaţi pentru succesul revoluţiei mondiale

Victor Roncea: Dacă Armata Română nu elibera Budapesta şi Ungaria de bolşevici iar trupele româ­ne, conduse chiar de Maniu, Viena, până unde credeţi că s-ar fi întins bolşevismul şi cât de mult ar fi afectat Europa de Vest? Putem spune că azi se vorbea rusa în mare parte din ea?

Dr. Larry Watts: Mă cunoaşteţi şi ştiţi că nu sunt un fan al istoriei contrafactuale. Principala problemă a acestor "ce-ar fi fost dacă" este că ele se bazează aproape întotdeauna pe analize lineare şi presupuneri ceteris paribus şi sunt predis­puse mai mult la prejudecăţi decât la analiza evenimentelor care au avut loc. Acestea fiind spuse, operaţiunile militare româneşti de a înlătura regimul sovietic, indiferent cât de mult ar fi provocat protestul Consiliului Suprem Aliat, au eliberat de fapt pe ceilalţi aliaţi ai Antantei de a fi nevoiţi să-şi folosească forţele militare pentru a rezolva o problemă considerată de toţi gravă - destul de serioasă ca cele mai multe state membre să-şi trimită trupe să lupte împotriva bolşevicilor ruşi din Rusia la sfârşitul anului 1918. În fapt, trupele britanice şi americane au părăsit Rusia chiar în momentul în care forţele româ­ne au intrat în Ungaria.

Deci, ipotetic, ceilalţi aliaţi ar fi fost forţaţi să facă faţă problemei dacă România nu ar fi făcut-o deja. Iar dacă România nu ar fi făcut-o, este de înţeles că poziţia şi pârghia ei de negocieri la Conferinţa de Pace ar fi fost ceva mai slabe. În ceea ce priveşte impactul acţiunilor lui Maniu la Viena, în noiembrie 1918, măsurile de pacificare ale trupelor româneşti au stabilit cu siguranţă o ordine extrem de necesară într-o perioadă de degringoladă socială (şi militară) şi dezintegrare instituţională. Şi el a împiedicat sau a ameliorat dezvoltarea unei situaţii care altfel s-ar fi putut sfârşi într-o revoluţie roşie. Dar din nou, există un pic de necunoscut între ceea ce s-ar fi putut întâmplat şi ce s-a întâmplat.

Victor Roncea: De ce credeţi că îşi doreau Marx şi Engels încă din 1849 "extirparea" românilor de pe faţa pământului, eliminarea lor din istorie? Religiozitatea poporului putea fi un factor - pe care ei îl analizau pe termen lung, ca liant natural al anticomunis­mului? La aceasta putem adăuga apoi, pe măsură ce bolşevismul s-a impus în Rusia, linia clasică a imperialiştilor ruşi cărora, după cum enunţa însuşi Eminescu, românii le-au stat mereu ca un ghimpe în coastă, împiedicandu-i - până azi - să controleze Europa prin Gurile Dunării? Putem vorbi de asemenea şi de un şovinism?

Dr. Larry Watts: Atitudinea lui Marx şi Engels a apărut în principal din două surse, una dintre ele fiind viziune lor despre marea măturare a istoriei în care popoarele care au format imperii au fost factorii de decizie ai istoriei, în timp ce cei de la periferie, cu formaţiuni statale sau sub-statele mici erau consideraţi istoric insignifianţi - rămăşiţe ale istoriei. Astfel, românii au fost clasificaţi, împreună cu slavii sudici, scoţieni, galezi etc., ca popoare "fără" şi "în afara" istoriei, nesemnificanţi şi neimportanţi. În al doilea rând, şi mai important, revoluţia maghiară din 1848 le-a captivat imaginaţia aproape în întregime - şi amintesc că Lajos Kossuth era şi un orator foarte talentat. Aşa că atunci când românii s-au îndreptat spre Viena pentru a-şi câştiga emanciparea şi libertatea, mai devreme sau mai târziu, decât să se alăture unei conduceri revoluţionare maghiare care le-o nega, Marx şi Engels v-au văzut ca pe un obstacol în calea revoluţiei mondiale - drept "contra-revoluţionari naturali". Prin urmare, românii "insignifianţi" şi "lipsiţi de importanţă" erau, de fapt, semnificativi şi suficient de importanţi încât trebuiau să fie complet eliminaţi pentru ca revoluţia mondială să reuşească.

Bineînţeles, când Lenin şi Stalin au încorporat învăţăturile lui Marx şi Engels în noua politică a naţionalităţilor sovietice, au adăugat în melanj şovinismul rusesc anti-românesc - care a dezumanizat mult timp românii, priviţi ca un obstacol enervant care împiedică extinderea imperiului lor - , întărit în plus de teama şi ura provocate de evenimentele din 1917-1919 cu trupele ruseşti cât şi de răsturnarea Ungariei sovietice.

Victor Roncea: În cea mai recentă carte a dumneavoastră, "Oaia albă în turma neagră", citaţi un general rus care era înspăimântat de primul obstacol pe care îl întâlneau trupele ruse în calea revoluţiei roşii: Armata Româ­nă. Noi îi speriam pe teren dar ei aveau Tezaurul nostru, din care Moscova finanţa deja gherilele bolşevice anti-româneşti, în special prin agentul Rakovsky, pe care l-aţi menţionat mai devreme, după cum a descoperit regretatul profesor Florin Constantiniu. Şi au rămas cu el până astăzi. Cum credeţi că l-am mai putea recupera?

Dr. Larry Watts: Aceasta nu este chiar o întrebare istorică, ci una de drept internaţional şi de negociere bilaterală şi, prin urmare, deasupra gradului meu de salarizare (râde). Aces­tea fiind spuse, mi se pare că retrocedarea Tezaurului românesc este testul de turnesol al sincerităţii ruseşti pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu România. Guvernele succesive ale Rusiei - imperiale şi republicane, necomuniste şi comuniste - au luat la cunoştinţă aceas­tă obligaţie. Continuarea eşecului Moscovei de a face acest lucru sugerează o credinţă că România nu este un partener faţă de care obligaţiile Rusiei trebuie să fie onorate.

Victor Roncea: După ce enunţase în ianuarie 1918 principiul autoderminării popoarelor din Austro-Ungaria, Woodrow Wilson îl asigura pe reprezentantul României la Washington, printr-o scrisoare oficială dată la începutul lui noiembrie 1918, că preşedintele Americii va lua în seamă "aspiraţiile poporului român din afară, ca şi din interiorul graniţelor Regatului" şi "drepturile politice şi teritoriale juste ale poporului român". "Guvernul Statelor Unite are o simpatie profundă faţă de spiritul de unitate naţională şi aspiraţiile românilor de pretutindeni şi nu va neglija ca, la timpul potrivit, să-şi exercite influenţa pentru ca drepturile politice şi teritoriale juste ale poporului român să fie obţinute şi asigurate împotriva oricărei agresiuni externe", afirma Wilson. Importanţa aces­tor asigurări a fost enormă pentru români, în acele timpuri, după părerea mea. Dumneavoastră ce credeţi, cât a contat în lupta românilor pentru Marea Unire, care trăiau şi cu spectrul revoluţiei roşii moscovite?

Dr. Larry Watts: Judecând frecvenţa cu care cele 14 puncte ale preşedintelui Wilson şi sprijinul său direct al aspiraţiilor româneşti au fost citate în diferite întâlniri şi adunări populare din 1918, este clar că aceastea au încurajat liderii români din Arad sau Alba Iulia, Timişoara şi Bucureşti, Iaşi şi Suceava, Chişinău şi Cernăuţi. Maniu a promovat, de asemenea, mesajele lui Wilson între ofiţerii români de la Viena. Într-adevăr, maltratarea grupurilor minoritare etnice în monarhia duală austro-ungară şi mai ales a slovacilor, a slavilor sudici şi a româ­nilor din partea maghiară a monarhiei, a fost unul dintre motivele pentru care Wilson s-a bazat pe principiul majorităţii etnice în încercarea de a creea frontiere mai echitabile în primul rând. Şi Wilson a oferit în continuare încurajari puternice prin anunţul său din octombrie 1918 că Austro-Ungaria nu este viabilă şi menţinerea ei nu mai este de dorit.

Cu toate acestea, deşi a fost uşor să recunoaştem abuzurile şi încălcările majore ale drepturilor omului de către unguri, în cazul românilor, slovacilor şi slavilor de sud, trasarea liniei dintre naţiunile care merită state şi naţionalităţi şi care nu, au fost aproape în întregime subiective. Şi procesul de a face acest lucru, potenţial fără sfârşit. În timp ce autodeterminarea a fost concepută ca un mijloc de realizare a unei păci mai durabile, autodeterminarea nelimitată ameninţă să destabilizeze sistemul internaţional.

Marea Unire demonstrează ce poate realiza un popor atunci când liderii lor înţeleg, împărtăşesc şi urmăresc un interes naţional

Victor Roncea: Cu atâţia "prieteni" care ne doresc disoluţia - şi nu de ieri de azi, după cum se vede şi din studiile dumneavoastră - cum credeţi că am reuşit să supravieţuim?

Dr. Larry Watts: Căutarea Româ­niei pentru securitate şi asigurarea ei a trecut prin mai multe etape, după ce fiecare etapă anterioară nu a reuşit să asigure securitatea necesară. Cu toate aces­tea, marile progrese au fost făcute de românii înşişi, independent şi deseori în contradicţie cu dorinţele entităţilor mai puternice şi interesate. Astfel, alegerea dublă a Moldovei şi Munteniei a aceluiaşi prinţ, Alexandru Ioan Cuza, în 1859, a realizat prima unificare împotriva dorinţelor marilor puteri europene la vremea respectivă; participarea româ­nească la războiul ruso-turc din 1877 - Războiul pentru Independenţă - a dus la reuşita obţinerii independenţei în ciuda preferinţelor ruşilor (şi turcilor); iar sacrificiul şi performanţa naţiunii şi a conducerii militare şi politice au realizat o unificare în 1918 pe care puţini şi-o puteau imagina.

Şi ceea ce a urmat a fost la fel de important. Românii au impus succesiv în comunitatea internaţională, în perioada interbelică, regula că nu vor mai putea exista dispoziţii privind populaţia şi teritoriul românesc fără acordul României - "nici o discuţie despre noi, fără noi". Românii au făcut să se ştie că ar putea şi vor asigura eşecul oricărei încercări de a li se ignora dorinţele lor atunci când acestea privesc probleme care îi afectează direct. În acest sens, românii s-au dovedit din ce în ce mai mult parteneri constructivi în cooperarea internaţională şi brilianţi în capacitatea lor de a împiedica evoluţia şi punerea în aplicare a unor planuri asupra cărora nu au fost consultaţi.

Victor Roncea: Ce le doriţi românilor la Centenar şi cum vedeţi posibilitatea de astăzi a reînfăptuirii idealului românilor împlinit la 1 decembrie 1918?

Dr. Larry Watts: Felicitările sunt în primul rând, pentru realizarea unei Uniri în condiţii extrem de complicate şi cu foarte multe obstacole substanţiale. A fost o unificare pe care foarte puţini au crezut-o posibilă, cu excepţia naţiunii existente în ţinuturile româneşti, a românilor. Şi aceasta demonstrează ce poate realiza un popor atunci când liderii lor înţeleg, împărtăşesc şi urmăresc un interes naţional general în ciuda diferenţelor lor şi a altor interese personale, eventual concurente. Aceste lecţii sunt la fel de valoroase astăzi, şi nu numai în România şi pentru români.

Opinia Cititorului ( 19 )

 1. Concluzia este ca politicienii de azi, de la putere si din opozitie, trebuie sa-si uneasca fortele in scopul realizarii marilor obiective ale neamului romanesc. Prin fapte, nu prin vorbe, marii barbati de stat sa conduca destinele romanilor pentru propasirea neamului. Interesele personale, contrare celor comune tuturor romanilor, sa dispara odata pentru totdeauna din practicile celor ce au in maini soarta poporului roman!

  1. "marii barbati de stat" HA!HA!HA!

  Când ești patriot și prin venele tale circulă sânge pur Romanesc,te bucuri sa citești astfel de comentarii !!!???Așteptam să apară politicieni, diplomați de țară pur sânge Romanesc cu rădăcini stravechi.Parteneriatul strategic cu SUA "VESNIC".

  1. Ce-i aia "sânge pur Românesc", bunicutule ?! S-a trezit legionarul din tine, după 70 de ani? Idioții trecutului se amesteca cu idioții prezentului, creând o populație omogena, invariabila.

   SUA, asa cum ne-a lasat de izbeliste dupa al doilea razboi mondial, poate/ o poate face oricand va avea in fata o "oferta" mai mercantila.

   Sa speram ca apartenenta la NATO, scutul de la Deveselul, interesele de la Marea Neagra si altele, ii vor tine ca aliati. 

   Trump e numai dupa bani ; daca ii dai bani te apara , daca nu te da rusilor.

  Atitudinea si opiniile unui istoric american, oricat de stralucit ar fi, nu vor conta prea mult intr-o situatie concreta in care conjunctura mondiala si interesul american vor prima.

  Imi vine sa rad cand citesc titlul: de cand e Rusia sincera? URSS si sinceritatea sunt doua notiuni PARALELE!

  1. Rusia e SINCERA cand VINE cu TANCUL la Poarta Omului si cand bate cu PANTOFUL in masa-->asta e sinceritatea si "Diplomatia" ruseasca.

   romania a mintit intotdeauna in relatia cu urss sau rusia

   Romania a fost prea buna sa minta si sa-si urmareasca numai interesul propriu. Ar trebui sa luam lectii de la SUA, URSS si Israel cum se pune problema international si diplomatic...By Way of Deception

  Astazi predomina minciuna si hotia,inca din varful statului.Putini sunt oamenii(politicienii) care vor si binele tarii(in nici un caz aceia care au votat MCV-ul,niste oameni mici si fara caracter).Nu vad sa se fi putut realiza in zilele noastre,cu politicieni actuali,UNIREA facuta in urma cu 100 de ani.

  1. O lamurire: ce-ati vrut sa spuneti/la cine va referiti, in textul:Putini sunt oamenii(politicienii) .... va referiti ""la cativa/putini" sau la adeptii pui Putin - Putini? avand in vedere ca afirmati ca n-ar vrea bineole tarii.

  Cred ca ar fi bine sa se priveasca si din alte unghiuri problema tezaurului. A fost dus la Moscova de catre niste politicieni corupti si smecheri-ca cei de azi-care prevedeau ca in Rusia vor fi vremuri tulburi si cu gindul sa puna ei mina pe el, dupa razboi .Vorba ceea-pescuitul in ape tulburi. Poate chiar asa a si fost si aurul a fost insusit de unii. Aurul se poate ascunde bine si in tara ta, la o adica, pentru ca 100-110 to aur au un volum de 5mc.(1mc aur cintareste aprox.20-22 tone) Aurul actual unde e? Pe afara pe undeva, pe la Londra parca-nimeni nu a spus adevarul. Dupa Brexit nici te miri ce smecherii fac smecherii nostri cu englezii si ''il fac pierdut''-ca vezi doamne nu mai sint aceleasi legi ca in cazul cind Anglia era membru UE.Toate tarile isi repatriaza aurul, noi invers, l-am expediat aiurea. Cam atit.

  Fostul șef CIA James Woolsey: Larry Watts minte cu nerușinare!

  Larry Watts, istoricul american plimbat anul trecut precum sfintele moaște de către rezerviștii din fosta Securitate pentru diferite lansări de carte, întrucât servește perfect intereselor lor de a arăta tuturor cât de mari patrioți au fost securiștii de teapa lui Iulian Vlad, Ioan Talpeș &co., este practic pus la zid de către un fost director al CIA, James Woolsey, care-l acuză de minciuni și dezinformări pe bandă rulantă. În timp ce mulți ziariști, analiști și chiar istorici români proslăvesc de ani buni lucrările istoricului american, în special cartea intitulată sugestiv „Ferește-mă, Doamne, de prieteni… Războiul clandestin al blocului sovietic cu România“, care răspunde perfect nevoii tovarășilor din fosta Securitate de a poza în cei mai patrioți dintre patrioți, România fiind prezentată de istoricul american drept o victimă perpetuă, când a rușilor, când a maghiarilor, salvată întotdeauna de bravii securiști, fostul director al CIA pune sub semnul întrebării credibilitatea lui Larry Watts și prin urmare toate tezele istorice lansate de acesta.  

  1. YA popugay, chto delat', ya povtoryayu to, chto skazala mne Krysa...

   Tot ce ai scris este copiat din presa anului 2013.

   Afirmatia "Larry Watts minte cu nerusinare" este manipulare clasica. Daca spui ca este falsa, iti aduce 1 (un) exemplu in care LArry Watts a spus un neadevar, dar asta nu inseamna ca tot ce este scris in cartile sale este fals. Este de fapt foarte simplu sa se demonteze aceasta manipulare cautand paragrafele si citatele din cartile lui Wattson si depistandu-le in presa internationala de acum zeci de ani sau in dosarele "securitatii" (si aici ma referer la securitatea si altor state, nu numai a Romaniei).

   Asa ca plimba ursul ! 

   "[Romanii sunt] un popor fără istorie... destinaţi să piară în furtuna revoluţiei mondiale... [ei sunt] suporteri fanatici ai contrarevoluţiei şi [vor] rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria lor existenţă, în general, reprezintă prin ea însăşi un protest contra unei măreţe revoluţii istorice... Dispariţia lor de pe faţa pământului ar fi un pas înainte." scriau Marx şi Engels într-un articol din 1849 intitulat "Lupta maghiarilor" scos la lumină într-una din cărţile de referinţă ale istoricului Larry Watts

  Este rusine ca un strain spune adevaruri despre Romani si Romania, iar asa-zisi "istorici" romani nu fac decat sa arunce cu noroi in natia romana si istoria ei.

  Felicitari mr. Watts, felicitari domnule Roncea ! 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
digi.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

17 Iul. 2024
Euro (EUR)Euro4.9681
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5404
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1141
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9215
Gram de aur (XAU)Gram de aur361.0678

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
letapebytourdefrance.com
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb