ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ A PUBLICAT PROGRAMUL "ROMÂNIA EDUCATĂ"Iohannis: "Singurul tren către un viitor mai bun este educaţia"

Octavian Dan
Ziarul BURSA #Politică / 15 iulie

Iohannis: "Singurul tren către un viitor mai bun este educaţia"

Educaţia se pregăteşte pentru un amplu proces de reforme. Preşedintele Klaus Iohannis a condus, ieri, şedinţa de Guvern la care Executivul şi-a asumat, prin memorandum, proiectul "România Educată". Învăţământul a devenit, oficial, o prioritate.

În deschiderea şedinţei, preşedintele Iohannis a declarat că acesta este un proiect cu legitimitate democratică şi că este fundamental pentru viitorul educaţiei autohtone: "Este o zi extrem de importantă pentru viitorul educaţiei din ţara noastră. Împreună înaintăm decisiv către implementarea proiectului România Educată. Sunt convins că veţi depune toate eforturile pentru a schimba în bine învăţământul românesc. Avem toate premisele pentru a prioritiza investiţiile în educaţie şi pentru a crea cadrul adecvat pentru reformele de care învăţământul românesc are atâta nevoie (...) O ţară pe deplin dezvoltată şi cu o democraţie consolidată are o populaţie educată şi corect informată. Nu putem continua cu rate atât de mari de abandon, analfabetism funcţional şi ştiinţific. În faţa acestor probleme, «România Educată» propune soluţii concrete, obiective, măsuri şi ţinte ambiţioase, dar realiste. Dintre ţintele concrete pe care ni le propunem, reamintesc scăderea ratei de părăsire timpurie a şcolii, reducerea ratei de analfabetism funcţional, asigurarea competenţelor digitale de bază, atât în cazul profesorilor, cât şi al elevilor, dezvoltarea învăţământului profesional, precum şi creşterea numărului de absolvenţi de studii superioare. Proiectul «România Educată» este unul foarte aproape de sufletul meu. Cred că este deopotrivă o oportunitate istorică, dar şi o mare responsabilitate pentru actuala clasă politică de a genera schimbări pe termen lung, nu doar de a rezolva problemele specifice unui singur ciclu electoral. Guvernul României a dovedit că este capabil să gestioneze situaţii şi crize complexe. Sunt convins că implicarea Executivului va face posibilă operaţionalizarea Proiectului «România Educată» într-o manieră predictibilă şi eficientă.

Este important, în acelaşi timp, să existe o participare consistentă la nivel parlamentar în adoptarea legislaţiei necesare (...) Singurul tren către un viitor mai bun este educaţia. Doar astfel putem oferi copiilor şi tinerilor din România şansa de a profita pe deplin de oportunităţile pe care le oferă o economie modernă şi o societate democratică. România se confruntă cu un declin demografic accentuat. Nu avem timp să irosim potenţialul tinerilor noştri. Nu ne permitem să îi pregătim cu instrumente din trecut pentru nevoile viitorului. Nu avem voie să lăsăm niciun copil în urmă". La rândul său, premierul Florin Cîţu a afirmat că este nevoie de reformă în educaţie: "Mă bucur că în mandatul Guvernului pe care îl conduc aprobăm acest Memorandum. Este nevoie de reformă şi investim în viitor. Datoria noastră este faţă de societate, de studenţi, inclusiv de angajatorii care au nevoie de oameni cu baze solide. Trebuie să aducem îmbunătăţiri pentru fiecare elev şi profesor, indiferent din mediul din care provine. Trebuie să investim cu învăţământul dual. Vreau să salut ţintele din acest proiect".

În deschiderea memorandumului se susţine: "Proiectul «România Educată» este cel mai amplu şi comprehensiv proiect de reformă a educaţiei din România", iniţiat de Preşedintele României, şi reprezintă Proiectul de ţară care îşi propune să devină reperul asumat, de care România are nevoie, pentru a îmbunătăţi şi moderniza învăţământul românesc. Progresul, prosperitatea şi securitatea naţională a României sunt într-o relaţie directă cu capitalul uman al ţării, astfel că se impune operaţionalizarea Proiectului «România Educată», având drept obiective centrale creşterea calităţii actului educaţional, reducerea inechităţilor şi a pierderilor de capital uman, precum şi pregătirea cetăţenilor pentru viaţa civică, într-o epocă de intensă circulaţie informaţională. Proiectul «România Educată» a fost inclus ca angajament în Strategia Naţională de Apărare a Ţării, aprobată prin H.P. nr. 22/2020, în care se arată că «sistemele de educaţie se află într-un proces profund de schimbare sub impactul evoluţiilor demografice, dar şi al noilor tehnologii, iar dezvoltarea competenţelor tinerei generaţii şi a adulţilor care participă la diverse activităţi de recalificare va fi cheia viitorului». Guvernul României îşi asumă, prin prezentul Memorandum, obiectivele şi ţintele strategice în domeniul educaţiei stabilite prin Proiectul «România Educată», ceea ce va determina accelerarea procesului de reformă a educaţiei româneşti şi va crea premisele asigurării stabilităţii şi credibilităţii sistemului educaţional. Pentru implementarea Proiectului «România Educată», în cadrul căruia sunt clar identificate domeniile prioritare, ţintele, obiectivele şi direcţiile de acţiune, este necesar să se elaboreze un pachet legislativ, astfel încât documentele de politici publice, rapoartele tematice şi acţiunile asociate, rezultate din procesul de dezbatere şi consultare aferente Proiectului «România Educată», să fundamenteze legiferarea unui nou model de guvernanţă în educaţie, capabile să răspundă nevoilor educaţionale şi economice ale unei lumi moderne, globale, competitive, puternic tehnologizate şi digitalizate".

Concret, au fost avansate şi ţintele şi obiectivele proiectului: "În contextul prezentat şi având în vedere Raportul final al Proiectului «România Educată» înaintat prin adresa Administraţiei Prezidenţiale, Departamentul Educaţie şi Cercetare nr. 524/12.07.2021 şi înregistrată la Ministerul Educaţiei cu nr.12909/12.07.2021, formulăm următoarele propuneri: 1.Constituirea unui grup de lucru interministerial coordonat de Primul Ministru, care va elabora rapoarte trimestriale de monitorizare a implementării Proiectului «România Educată»- termen 1 august 2021; 2.Adoptarea unei Hotărâri de Guvern privind aprobarea Planului de acţiune, cu termene şi responsabilităţi, pentru implementarea Proiectului «România Educată» - termen 10 septembrie 2021;

3.Elaborarea Pachetului legislativ care să asigure implementarea Proiectului

«România Educată»- termen 1 octombrie 2021; 4.Organizarea de consultări cu partenerii sociali, reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi, ai mediului economic şi organizaţiilor neguvernamentale, ai comunităţilor locale, ai altor autorităţi/ entităţi publice, elevi, studenţi, profesori, experţi, pentru definitivarea Pachetului legislativ - octombrie - noiembrie 2021".

Elevii şi studenţii, de acum şi din viitor, aşteaptă cu interes punerea în scenă a acestui proiect.

Ţintele proiectului

Administraţia Prezidenţială a publicat programul "România Educată", documentul îşi propune ţinte ambiţioase, până în 2030, respectiv reducerea abandonului, reducerea ratei de analfabetism funcţional, reducerea numărului de copii cu competenţe scăzute la informatică, creşterea finanţării. Documentul are 137 de pagini şi a fost realizat, potrivit preşedintelui, după "cea mai amplă consultare naţională din zona educaţiei de până acum". Ţintele asumate în cadrul documentului, propuse pentru orizontul de timp 2025-2030, prevăd: "30% dintre copiii de până în 3 ani participă la educaţie antepreşcolară; 96% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi vârsta pentru înscrierea obligatorie la şcoala primară participă la îngrijire timpurie şi educaţie; scăderea ratei de părăsire timpurie a şcolii, până la un nivel de cel mult 10%; asigurarea unui consilier în carieră la cel mult 500 de elevi; reducerea cu minimum 50% a prezentei rate de analfabetism funcţional astfel încât să ajungă la cel mult 20%; până în 2030, proporţia tinerilor în vârstă de 15 ani cu competenţe scăzute la citire, matematică şi ştiinţe, conform metodologiei testelor PISA, va scădea, ajungând sub 15%; proporţia elevilor de clasa a opta cu competenţe scăzute în domeniul informatic ar trebui să fie sub 15%; creşterea ratei de angajare a absolvenţilor de învăţământ profesional, până la 80% în primul an după absolvire; formarea a 15.000 de cadre didactice din învăţământul primar şi a 40.000 din învăţământul gimnazial pentru aplicarea noului curriculum centrat pe competenţe; minimum 30% din totalul cursurilor din învăţământul superior sunt opţionale; 20% dintre absolvenţii de învăţământ superior - licenţă şi master - vor participa la programe de mobilitate externă; minimum 40% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani vor fi absolvenţi de studii superioare; creşterea finanţării educaţiei pentru atingerea unui procent minim din cheltuiala publică, corelat cu media alocărilor pentru educaţie în statele membre ale UE. (...) Educaţie timpurie: Până în 2025, există un curriculum naţional pentru toate nivelurile de educaţie timpurie; Până în 2030, 30% dintre copiii cu vârsta de până la 3 ani participă la o formă de educaţie antepreşcolară; Până în 2030, cel puţin 96% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi vârsta pentru înscrierea obligatorie la şcoala primară participă într-o formă de educaţie timpurie. Învăţământ preuniversitar: Până în 2025, se va trece la aplicarea unui model de proiectare a curriculumului bazat pe competenţe la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar; Până în 2025, va fi implementat şi aplicat sistemul portofoliilor educaţionale, care să permită o mai bună monitorizare a evoluţiei copilului pe durata şcolarizării. Acesta include, printre altele, catalogul electronic, observaţiile consilierilor şcolari, evaluări de profil şi recomandări de recuperare etc.; Până în 2030, vor fi dezvoltate servicii de consiliere pentru elevi, cu rolul de a facilita tranziţia spre învăţământul secundar superior, reducerea abandonului şcolar şi promovarea stării de bine în comunităţile de educaţie. Astfel, va fi asigurat minimum un consilier la fiecare 500 de elevi; Până în 2030, rata de părăsire timpurie a şcolii va scădea, până la un nivel de cel mult 10%; Reducerea ratei analfabetismului funcţional cu 50% (până la un nivel de cel mult 20%) până în 2030; Până în 2030, proporţia tinerilor în vârstă de 15 ani cu competenţe scăzute la citire, matematică şi ştiinţe, conform metodologiei testelor PISA, va scădea, ajungând sub 15%; Până în 2030, proporţia elevilor de clasa a VIII-a cu competenţe scăzute în domeniul informatic va scădea, ajungând sub 15%; Până în 2030, vor fi formate 15.000 de cadre didactice din învăţământul primar şi 40.000 din învăţământul gimnazial pentru aplicarea noului curriculum centrat pe competenţe; Până în 2025, există un profil de competenţe ale profesorilor, elaborat pe niveluri de învăţământ şi pe etape de carieră didactică, cu rol de a asigura abordarea unitară în formarea iniţială şi continuă, precum şi pentru a oferi un cadru pentru avansarea în carieră; Creşterea ratei de angajare a absolvenţilor de învăţământ profesional, până la 80% în primul an după absolvire; Până în 2030, toţi profesorii vor avea competenţe digitale şi de predare prin instrumente digitale (digital literacy); Creşterea finanţării educaţiei, pentru atingerea unui procent minim din cheltuiala publică, corelat cu media alocărilor pentru educaţie în statele membre ale UE

Învăţământ superior: Până în 2030, 20% dintre absolvenţii primelor două cicluri de învăţământ superior (licenţă şi master) vor participa la programe de mobilitate externă; Până în 2030, cel puţin 40% dintre tinerii de 30-34 de ani vor fi absolvenţi de studii superioare; În 2030, în România, studiază cel puţin 10% studenţi internaţionali (din totalul studenţilor înmatriculaţi); În 2030, minimum 30% din totalul cursurilor din învăţământul superior vor fi opţionale, oferind studenţilor posibilitatea de a îşi particulariza şi adapta formarea la complexităţile în creştere ale pieţei muncii".

Opinia Cititorului ( 13 )

 1. Care ma educatie? Aia la care nu dati niciun ban. De 31 de ani va bateti joc de educatie, pentru ca voua va trebuie prosti. Un profesor cu toate gradele ajunge la 3.500 de lei, cel mai putin din tot sistemul bugetar. Calitatea invatamantului va scadea si mai mult. Ce sistem este asta cand o asistenta din spital castiga 7.000 de lei si un profesor cu toate gradele 3.500 lei. Femeia de serviciu, soferul de la prefectura, consiliul judetean, primarie etc a ajuns sa castige mai mult ca un profesor. Voi vreti educatie, e nu o sa aveti, copiii vostri vor fi din ce in ce mai prosti. Nu conteaza statul de 31 de ani tot vine cu reforme proaste in detrimentul copilului tau. Nu-i nimic ne place. Tara te vrea prost.

  1. TRENU este sarit dupa SINE demult cum sunt si cei care vorbesc despre EDUCATIE sunt SARITI de la PUNCT la fel ca un auttoturism,adica sunt STRICATI.!

  adevarat graieste ! si cum ati fost adusi la putere sa faceti praf si ce mai era , ati distrus si educatia , asa este !

  La vremuri noi tot noi : s - a schimbat stilul paradigmei ...

  Învăţământul a devenit, oficial, o vrajeala. O ţară pe deplin dezvoltată are populaţie iubitoare de LGBT. Nu putem continua cu rate atât de mici de analfabetism funcţional ca la PNL şi ştiinţific este nevoie de reformă şi mult LGBT in scoli. Datoria noastră este faţă de stapanii din vest, de multinationale care au nevoie de sclavi cu baze solide.

  Cât timp profesorii vor fi plătiți cu salarii mai mici decât ale șoferilor nu veți avea nici educație și nici viitor mai bun. Aveți exact ce meritați. Nici mai mult, nici mai puțin.

  Lasă că au dat salarii mari în sistemul medical, chipurile sa rămână în tara doctorii și asistentele, sa fim tratați omenește! Un an, atât a durat fericirea. Acum stau din nou cu buzunarele lărgite și așteaptă sa te injosesti! Acelasi lucru în tot aparatul de stat!

  1. At trebui sa paraseasca In masa sistemul defect, sa vina analfabetii de politicieni sa predea cu vocea lor hodorogita! Ca stau si beau si mananca pe banii poporului la preturi de doi lei in timp ce muncitorii, pensionarii, profesorii, copiii sunt oprimati si mor de foame, n-au niciun drept la locuinta, excursii, li se arunca un os (bacsis politic) de catre vechilii politici! Sanatatea e distrusa de si in spitale: institutii ale mortii! Nu oaze de recuperare si regenerare cu tehnologii de viitor! Populatia a fost saracita prin plata din buget a vaccinului ( zeci si zeci de mii de vaccinati au transmis virusul)! Prin ruinarea IMM-urilor si a turismului din cauza cerintelor medicale nejustificate! PS: in doi ani de pandemie au murit de doua ori mai multi oameni din alte cause decat de Covid!

   Pe verisoara mea de saracia profesoratului din Ro! De spagareala pentru un post mai bun sau un bonus de $100 la salaries! In doi ani si-a luat o vila cu piscina pe malul oceanului si limuzina de lux! Din salariul de profesor de peste ocean! Lucru imposibil In Ro! Sistemul de invatamant din Ro e corupt si batjocorit de teparii politici!

  Testul Pisa poate produce erori de interpr la lb. ,,Grila" poate fi rezolv si ,,la noroc". Online-ul favoriz robotizarea, nepermitand recitirea rasp. La informatica exista ECDL.

  hai sictir!

  Daca educatia era cea mai importanta ramanea la catedra. S-a dus mai intaii la primarie unde se imparteau locuintele si spatiile comerciale sa ia si el cateva(legal sau ilegal - nu conteaza), Apoi s-a dus acolo unde numeste el judecatorii si procurorii pentru a-si apara proprietatile si libertatea. A fos ajutat si santajat si inca mai este.

  Cine educă ,, educatorii " ????????.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dtlawyers
BTPay
Apanova
anahotels.ro

Curs valutar BNR

24 Sep. 2021
Euro (EUR)Euro4.9491
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2167
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5700
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7803
Gram de aur (XAU)Gram de aur237.8628

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Hidroelectrica
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Topul firmelor din Bucuresti 2021
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
bsenergyweek.com
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro