"ADR Sud-Muntenia a atras peste 2,17 miliarde euro prin POR 2014-2020"

A consemnat Emilia Olescu
Ziarul BURSA #Politică / 8 mai

"ADR Sud-Muntenia a atras peste 2,17 miliarde euro prin POR 2014-2020"

(Interviu cu Liviu Muşat, directorul general al ADR Sud-Muntenia)

Prin POR 2014-2020, ADR Sud-Muntenia a reuşit să atragă pentru investiţii peste 2,17 miliarde euro, ne-a spus Liviu Muşat, directorul general al ADR Sud-Muntenia. "Făcând un bilanţ al ultimilor ani, putem spune că succesul POR înseamnă afaceri inovative, locuri de muncă, asistenţă medicală la standarde înalte, păstrarea vie a istoriei prin conservarea şi reabilitarea obiectivelor de patrimoniu, infrastructură rutieră modernă, acces la educaţie pentru toţi copiii României", a mai precizat, printre altele, Liviu Muşat, într-un interviu.

Reporter: Cum a decurs anul trecut pentru ADR Sud-Muntenia?

Liviu Muşat: Anul 2023 a fost un an aparte pentru noi. La 31 decembrie 2023, am încheiat cu succes Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR) a depăşit, în anul 2023, cu 12,60% ţinta de absorbţie a Programului Operaţional Regional (POR) 2014- 2020, clasându-se cu patru procente peste media naţională. În total, prin POR 2014-2020, am reuşit să atragem pentru investiţii, în regiunea Sud-Muntenia, peste 2,17 miliarde de euro. Făcând un bilanţ al ultimilor ani, putem spune că succesul POR înseamnă afaceri inovative, locuri de muncă, asistenţă medicală la standarde înalte, păstrarea vie a istoriei prin conservarea şi reabilitarea obiectivelor de patrimoniu, infrastructură rutieră modernă, acces la educaţie pentru toţi copiii României. Dincolo de această sinteză, Regio a reprezentat un mare pas înainte în drumul dezvoltării regionale. Fiind un moment de bilanţ important pentru noi şi pentru regiunea din care facem parte, am vrut să marcăm aşa cum se cuvine încheierea exerciţiului financiar 2014-2020. Anul trecut, ADR Sud-Muntenia a organizat, timp de cinci luni, o campanie de promovare a proiectelor implementate cu succes în cele şapte judeţe ale regiunii, pentru a vedea impactul investiţiilor realizate cu ajutorul fondurilor europene asupra comunităţilor. Campania de promovare, cu un impact de peste 7,5 milioane de vizualizări, a fost urmată de Concursul "Regio, paşaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!", în cadrul căruia au avut posibilitatea să se înscrie toţi beneficiarii POR 2014-2020 care au reuşit să îşi ducă la bun sfârşit proiectul. Premierea câştigătorilor s-a făcut exclusiv în baza votului publicului. În data de 24 noiembrie 2023, ADR Sud-Muntenia a organizat, la Târgovişte, Gala Concursului "Regio, paşaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!". În cadrul evenimentului am acordat premii atât beneficiarilor Regio, clasaţi pe locurile fruntaşe, votanţilor, cât şi personalităţilor care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea regiunii. Comisia Europeană prin directorul DG Regio, Sofia Alves, însoţită de managerul de program - Nicola Aimi, au onorat invitaţia de a participa la acest eveniment unic la nivelul regional, cât şi la nivel naţional, felicitându-ne pentru iniţiativă şi implicarea continuă a cetăţenilor şi a tuturor partenerilor în aplicarea şi implementarea politicii regionale.

Deşi o perioadă importantă din derularea proiectelor s-a suprapus cu criza generată de pandemie şi războiul din Ucraina, cu efecte puternice asupra mediului privat şi a instituţiilor, am reuşit să cheltuim aproape toate fondurile alocate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai în cele şapte judeţe ale acestei regiuni.

Reporter: Ce proiecte se anunţă/au fost deja depuse pentru atragerea de fonduri din bugetul 2021-2027?

Liviu Muşat: 2024 se anunţă un an încărcat. ADR Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru PR SM 2021-2027, actualizează şi publică periodic calendarul apelurilor de proiecte, astfel încât potenţialii beneficiari să fie bine informaţi cu privire la perioada de lansare a apelurilor şi de depune a proiectelor. Am lansat deja primele două apeluri de proiecte pe PR SM 2021-2027. Astfel, în data de 1 februarie, începe depunerea de proiecte în cadrul apelului destinat drumurilor judeţene, iar din 15 martie reprezentanţii mediului privat pot depune proiectele în cadrul apelului destinat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici.

Din anul 2023, ADR Sud-Muntenia deţine şi calitatea de Organism Intermediar pentru Programul de Tranziţie Justă (PTJ) 2021-2027 şi pentru Programul Sănătate.

În cadrul PTJ 2021-2027, avem deja 12 proiecte depuse pentru dezvoltarea investiţiilor productive în IMM-urile care vor sprijini creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă.

Reporter: Ce proiecte se află în aprobare/derulare în regiune (în ce domenii şi în ce zone)?

Liviu Muşat: La nivel regional avem în proces de evaluare şi selecţie proiectele depuse în cadrul PTJ 2021-2027.

În derulare la nivelul regiunii Sud-Muntenia se află aproximativ 200 de proiecte declarate nefinalizate sau nefuncţionale, pentru care autorităţile şi-au asumat finalizarea lor din bugetele locale ale autorităţilor publice.

De asemenea, pentru 68 de proiecte contractate prin POR 2014-2020, a fost demarat procesul de etapizare, astfel încât să poată fi continuate prin alte programe finanţate cu bani europeni. Astfel, 59 de proiecte vor continua prin PR SM 2021-2027, cinci prin Programul Sănătate, trei prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială şi un proiect prin Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 2021-2027. Proiectele sunt în derulare în cele şapte judeţe ale regiunii Sud-Muntenia, acoperind o paletă largă de domenii.

Reporter: În ce proporţie se adre­sează acestea segmentului smart?

Liviu Muşat: Succesul unei regiuni smart se bazează pe relaţia dintre sectorul public şi cel privat. Astfel, toate programele ce vor fi implementate în perioada 2021-2027, în regiunea noastră, vor avea o componentă smart. Este adevărat că dezvoltarea serviciilor publice digitale este încă slab valorificată, chiar dacă platformele online au ajuns să joace un rol central în viaţa cetăţenilor şi a întreprinderilor. Când am scris Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, ne-am gândit şi la valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetăţenilor, al companiilor, al organizaţiilor de cercetare şi al autorităţilor publice. Astfel, pentru segmentul smart avem alocate fonduri europene ce vor putea fi accesate prin Prioritatea 1 - "O regiune competitivă prin inovare, digitalizare şi întreprinderi dinamice" a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Vom finanţa proiecte ce conduc la valorificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetăţenilor, la creşterea durabilă a competitivităţii microîntreprinderilor şi IMM-urilor, la sprijinirea activităţilor de cercetare - inovare şi a transferului tehnologic, precum şi la dezvoltarea competenţelor în domeniile de specializare inteligentă, tranziţie industrială şi antreprenoriat. Susţinerea autorităţilor publice locale şi a IMM-urilor în utilizarea tehnologiilor digitale şi inovative pentru interacţiunea cu cetăţenii şi mediul de afaceri reprezintă în continuare pentru noi un scop bine definit. Marea provocare pe care o au IMM-urile, în exerciţiul financiar 2021-2027, este de a trece la noi concepte precum cel de specializare inteligentă. Va fi o provocare adevărată pentru un om de afaceri, pentru că activitatea de inovare va sta în centrul finanţării nerambursabile de acum înainte. Va trebui să ne concentrăm pe direcţii de investiţii în sănătate, tehnologii avansate, biotehnologii, nanotehnologii, va fi un salt de la un profil de business clasic, orientat spre servicii, construcţii, spre unul în care centrul solicitărilor de finanţare va fi activitatea de inovare.

Reporter: Ce aşteptări generale aveţi de la proiectele prin PNRR? Există vreun domeniu în care să fiţi implicaţi pe proiectele prin PNRR?

Liviu Muşat: Prin investiţiile propuse prin PNRR, aşteptările românilor constau în recuperarea decalajelor şi modernizarea ţării. România trebuie să realizeze un set de reforme care au drept scop: modernizarea administraţiei prin digitalizare; tranziţia către economia verde; creşterea inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii; coeziunea socială şi teritorială; sănătate, precum şi rezilienţa economică, socială şi instituţională; politici pentru noua generaţie.

De-a lungul timpului, ADR Sud- Muntenia a purtat discuţii pe marginea implicării în gestionarea unor componente din următoarele domenii: Sănătate, Reformă Socială şi Educaţie, însă, până în momentul de faţă, nu avem nimic concretizat.

Reporter: Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2023 prin Agenţia pe care o reprezentaţi?

Liviu Muşat: În cursul anului 2023, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a avizat la plată sume de peste 228 milioane euro, reprezentând contribuţia Fondului European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Reporter: Care sunt problemele cu care vă confruntaţi în activitatea dumneavoastră şi ce soluţii consideraţi că există pentru rezolvarea acestora?

Liviu Muşat: Aşa cum am spus de nenumărate ori, la nivelul ADR Sud-Muntenia, suntem direct preocupaţi de procesul de dezvoltare regională, conceptul de dezvoltare durabilă fiind integrat în modul în care pregătim, alături de partenerii noştri instituţionali, documentele de planificare şi programare regională. Ce pot spune este că fiecare program implementat aduce cu sine o nouă provocare, o nouă situaţie ce necesită clarificări. Este pentru prima dată când ADR Sud-Muntenia gestionează un program în calitate de Autoritate de Management. Chiar dacă descentralizarea Programul Regional 2021-2027 a reprezentat o primă soluţie legislativă pentru simplificarea proceselor de evaluare, selecţie şi contractare a viitoarelor proiecte, precum şi reducerea birocraţiei în ceea ce priveşte elaborarea ghidurilor de finanţare şi ajustarea acestora la situaţia concretă a regiunii, mai sunt de remediat unele situaţii la nivel naţional. Chiar dacă suntem Autoritate de Management, depindem foarte mult de legislaţia naţională.

De exemplu, o bună perioadă de timp nu am putut da drumul la apelurile de proiecte pentru că nu era funcţional noul MySMIS ce reprezintă sistemul centralizat de gestionare a tuturor datelor proiectelor, în care se încarcă toate documentele. Aşadar, pentru lansarea apelurilor de proiecte s-a luat decizia utilizării sistemului informatic MySMIS2014/ SMIS2014+, până la operaţionalizarea noului sistem informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Problema este că cele două sisteme informatice nu sunt compatibile, iar transferul de date nu se va face automat.

În termen de 90 de zile calendaris­tice de la operaţionalizarea sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+, ca Autoritate de management pentru PR SM 2021- 2027, avem obligaţia să transferăm manual informaţiile şi documentele aferente cererilor depuse în MySMIS2014/ SMIS2014+, sub sancţiunea suspendării accesului în cele două sisteme informatice până la îndeplinirea acestei obligaţii de transfer. Această nouă responsabilitate implică timp preţios, angajaţi blocaţi în această activitate pentru o bună perioadă şi posibilitatea apariţiei erorilor de transfer.

Stabilirea Autorităţilor de management la nivelul regiunilor nu înseamnă automat că nu mai depindem de nivelul central. Depindem, şi încă mult, mai ales în acest domeniu, atât de sensibil al legislaţiei.

Ca Autoritate de Management pentru PR SM 2021-2027 vom iniţia o serie de demersuri ce vor avea drept scop armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană. Ne dorim o legislaţie în domeniul dezvoltării regionale centrată pe eficienţa investiţiilor şi susţinem că dialogul pragmatic între cei care elaborează legislaţia şi cei care o implementează reprezintă soluţia tuturor provocărilor. O provocare pentru bunul mers al proiectelor, în această perioadă, va fi lungul şir de alegeri şi sperăm ca acesta să nu perturbe implementarea acestora.

Cu o experienţă acumulată în cei 25 de ani de gestionare a programelor cu finanţare europeană, suntem pregătiţi şi determinaţi să continuăm călătoria în Regio Sud-Muntenia 2021-2027, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Reporter: Mulţumesc!

(Interviu preluat din revista BURSA Construcţiilor)

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
APA NOVA
e-infra.ro
eximbank.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9771
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6576
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2114
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9174
Gram de aur (XAU)Gram de aur347.5083

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb