Andănuţ şi Moldovan intensifică eforturile pentru preluarea controlului asupra SIF Transilvania, dar intră în vizorul DNA

M.G.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 6 mai 2020

Andănuţ şi Moldovan intensifică eforturile pentru preluarea controlului asupra SIF Transilvania, dar intră în vizorul DNA

Andănuţ, Moldovan, Frăţilă şi Petria interzic postarea pe site-ul SIF 3 a documentelor care nu poartă semnătura primilor doi

Fercală: "DNA a constituit dosar penal în urma plângerii SIF Transilvania"

Orice convocare a CS de către Andănuţ este ilegală, mai spune Mihai Fercală, care îi acuză pe Andănuţ şi Moldovan că ameninţă angajaţii SIF 3

Gruparea din Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania (SIF3) coagulată în jurul lui Constantin Frăţilă, abilitată de ASF să comunice prin site-ul bursei în numele societăţii, a dat ieri o serie de dispoziţii pentru preluarea controlului asupra societăţii de investiţii financiare din Braşov.

Astfel, Crinel-Valer Andănuţ, Marius-Adrian Moldovan, Constantin Frăţilă şi Nicolae Petria au dispus în sarcina angajaţilor SIF Transilvania postarea pe site-ul societăţii doar a comunicatelor/informărilor asumate prin semnătură de Andănuţ şi Moldovan. "Orice postare pe site-ul societăţii de documente care nu poartă semnătura persoanelor menţionate anterior este interzisă", se arată într-un raport remis ieri BVB semnat de cei doi.

Totodată, cei patru au dispus ieri "în sarcina persoanelor responsabile efectuarea demersurilor indicate de CS în vederea eliberării premiselor societăţii de către domnii Mihai Fercală, Iulian Stan şi Ştefan Szitas". De asemenea, s-a dispus de către cei patru efectuarea predării de către Fercală, Stan şi Szitas a tuturor bunurilor şi actelor societăţii, sub supravegherea lui Marius Moldovan şi a unui executor judecătoresc desemnat care a fost ieri prezent la sediul societăţii din Braşov.

Alte dispoziţii includ: interzicerea oricăror plăţi asumate în numele societăţii de Fercală şi Szitas după data de 19 aprilie; transmiterea către membrii CS a documentaţiei întocmite cu ocazia şedinţei AGOA din 28 aprilie; transmiterea listei de persoane din SIF3 care au acces la platforma aferentă Mecanismului Unic de Raportare; transmiterea spre semnare către Andănuţ şi Moldovan a situaţiilor financiare anuale aferente 2019.

Totodată, cei patru au completat, la solicitarea ASF, în cadrul şedinţei CS de ieri, dosarele membrilor directoratului desemnaţi - Marius Adrian Moldovan, Radu Claudiu Roşca şi Tony Cristian Gib Răduţă - pentru un mandat de patru ani, începând cu data deciziei de aprobare a ASF. Dosarele acestora sunt în prezent în analiză la ASF.

În documentul remis BVB, membrii CS mai arată însă că tot ieri, în prezenţa executorului judecătoresc prin care au fost notificate societăţii măsurile dispuse de către CS, lui Marius Adrian Moldovan nu i s-a permis accesul în societate de către angajaţii SIF3.

Totodată, în raport, membrii CS susţin că nu le sunt transmise materialele şi informaţiile solicitate, că departamentele funcţionale ale societăţii se sustrag controlului ierarhic al CS - cei 4 membri CS ai SIF 3 acuză că acestea sunt coordonate de Fercală şi Szitas, în mod fraudulos şi ilegal - şi că "informaţiile transmise în spaţiul public de persoane care nu reprezintă SIF Transilvania, respectiv domnii Fercală Mihai şi Szitas Ştefan, sunt de natură să inducă în eroare investitorii şi acţionarii societăţii şi intră sub incidenţa Regulamentului european nr.596/2014 privind abuzul de piaţă".

În acest context, arată CS al SIF3 Transilvania în raport, se consideră că până la aprobarea directoratului de către ASF nu vor fi îndeplinite condiţiile legale care să permită reintrarea la tranzacţionare a acţiunilor SIF3.

De asemenea, în şedinţa de ieri, CS al SIF Transilvania l-a împuternicit pe Marius Moldovan să deschidă şedinţa adunării generale ordinare SIF3 din data de 11 mai şi să conducă lucrările şedinţei.

După ultima adunare a acţionarilor, din 28 aprilie, care s-a desfăşurat electronic, cele două grupări care-şi dispută controlul asupra SIF Transilvania au comunicat decizii diferite - totul ţine de voturile "abţineri" şi dacă acestea sunt voturi luate în considerare la numărătoare sau nu -, în condiţiile în care gruparea Fercală a publicat un raport pe site-ul propriu, iar gruparea Frăţilă pe site-ul BVB, aceasta din urmă fiind abilitată să comunice în mod oficial în numele SIF3 de către ASF.

Mihai Fercală: "ASF consiliază gruparea lui Constantin Frăţilă să facă un alt fel de raport curent, prin falsificarea cvorumului"

Într-un comunicat remis ieri Redacţiei, Mihai Fercală anunţă că a fost înregistrat luni, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, un dosar penal cu numărul 177/P/2020 ca urmare a plângerii penale formulate în luna aprilie de SIF Transilvania.

"Reamintim acţionarilor/investitorilor că plângerea penală a fost formulată de S.I.F. Transilvania împotriva unor membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru săvârşirea infracţiunilor de: abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, constituire a unui grup infracţional organizat, uzurpare a funcţiei, cu consecinţe deosebit de grave, precum şi împotriva domnilor Frăţilă Constantin, Andănuţ Crinel-Valer, Moldovan Marius-Adrian şi Nicolae Petria pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, infracţiuni prevăzute de art. 134 alin. (1) şi (5) din Legea 24/2017, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("Legea nr. 24/2017"), fals în înscrisuri sub semnătură privată şi exercitarea fără drept a unei profesii", arată comunicatul ce poartă semnătura lui Mihai Fercală.

Totodată, acesta acuză ASF de faptul că, prin adresa nr. VPI/4085/30.04.2020, "dă indicaţii grupării lui Constantin Frăţilă să facă un alt fel de raport curent, prin falsificarea cvorumului, prin lăsarea afară de la numărătoare a milioane de voturi exprimate în rubrica "abţinere', demonstrează clar instigarea la falsificarea voturilor". Acesta adaugă: "Cum de această dată ASF îşi schimbă opinia?! În anul 2009, ASF a dat un Aviz nr. 66/2009 prin care spune că institutia nu poate interpreta şi administra Legea nr. 31/1990".

De asemenea, în comunicat se mai precizează: "În anul 2018, în adresa vicepreşedintelui ASF nr. VPI/8282/17.10.2018 se afirmă: «...modalitatea de consemnare a "abţinerii' (ex. în cadrul unui formular semnat de persoana în cauză sau într-o eventuală altă formă de organizare, în alte documente) nu ar trebui să modifice esenţa actului de "abţinere' şi nu ar trebui să afecteze modalitatea de numărare a voturilor în cadrul AGA; (...) precizăm ca regulamentul ASF nr.5/2018 nu cuprinde dispoziţii care să menţioneze faptul ca optiunea "abtinere' marcată în respectivele formulare/buletine de vot se încadrează sau nu se încadrează în categoria voturilor exprimate în sensul art. 112 alin. (1) din Legea 31/1990... ».

Tot în acea scrisoare, ASF a făcut trimitere la Directiva 2007/36/EC, care la art. 14 (1) precizează: «...pentru fiecare hotărâre, societatea comercială stabileşte cel puţin numărul de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporţia de capital social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi exprimate, precum şi numărul de voturi exprimate pentru şi împotriva fiecărei hotărâri şi dacă este cazul, numărul de "abţineri'... ».

Subliniem însă că ASF nu are printre atribuţii interpretarea prevederilor Legii nr. 31/1990 şi ne cere să ne adresăm Ministerului Justiţiei pentru interpretarea acestei legi. Deci cum rămâne cu "supravegherea' ASF care ne trimite la Ministerul Justiţiei pentru interpretarea voturilor "abţinere', iar în anul 2020 are altă parere?! Ce a determinat să aibă o altă parere? Probabil presiunea cuiva! ... În ce scop?".

Potrivit lui Mihai Fercală, "rezultatele voturilor fabricate de Crinel Valer Andănuţ şi Marius Adrian Moldovan, sub consilierea ASF, conform scrisorii nr. VPI/4085/30.04.2020, care i-a instigat pe cei doi să falsifice rezultatul voturilor exprimat în adunarea generală a acţionarilor din 28 aprilie 2020, are un singur scop: ajungerea în structurile de conducere ale SIF Transilvania a grupării lui Constantin Frăţilă pentru a bloca în instanţele de judecată toate procesele intentate de SIF Transilvania împotriva acestei grupări, pentru recuperarea daunelor provocate portofoliului societăţi ţi reinstaurarea ordinii de drept în funcţionarea acestei societăţi".

Acesta mai arată că o astfel de speţă, privind interpretarea voturilor "abţinere" a fost clarificată de Curtea de Apel Alba Iulia, în dosarul nr.348/57/2017, după cum urmează:

-"...astfel în speţă, în masura în care voturile "pentru" sunt mai puţine decât voturile "împotrivă" plus "abţinerile", hotărârile adunării generale ordinare şi extraordinare ale societăţii (...), respectiv punctele atacate, vor fi considerate ca fiind respinse şi nu admise deoarece în favoarea hotărârilor nu s-a exprimat majoritatea voturilor ce puteau fi exprimate, aşa cum arată textul art.112 şi art.115 alin (2) din Legea 31/1990".

- "din cuprinsul hotărârilor menţionate rezultă ca au fost luate în calcul doar voturile "pentru" şi "împotrivă", fără a se ţine seama de "abţineri", în condiţiile în care abţinerea reprezintă o modalitate de exprimare a votului care trebuie luată în calcul la stabilirea majorităţii voturilor exprimate aşa cum prevede textul de lege citat, voinţa adunării acţionarilor neputând fi substituită unui procent de (...)".

- "Curtea a reţinut că, în considerarea textului sus citat, vor fi luate în considerare la calcul voturile acţionarilor care s-au abţinut, întrucât în această cauză este vorba despre o exercitare a dreptului de a vota".

- "dispoziţiile legale arată foarte clar că exprimarea de către acţionari a votului în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale se poate face într-una din cele trei variante, respectiv "pentru", "împotrivă" şi "abţinere", în toate cele trei variante votul are semnificaţie şi creează efecte juridice. Din totalitatea voturilor acţionarilor, în oricare dintre cele trei variante posibile şi legale, voturile "pentru" trebuie să întrunească majoritatea pentru ca hotărârea adoptată să fie declarată valabilă".

"Oare ASF are cunostinţă de o astfel de decizie a unei instanţe, decizie definitivă şi irevocabilă?! Deciziile ASF sunt mai puternice decât deciziile instanţelor?!", mai argumentează Fercală.

Acesta spune că faptul că ASF a refuzat, în mod premeditat şi ilegal, să avizeze un nou Directorat în luna aprilie 2020, motivând că documentaţia este incompletă, nu este decât un alt abuz al ASF.

Fercală mai argumentează că actualul directorat, cu el preşedinte, functionează în baza avizelor vechi date de ASF în anii 2016 şi 2017, care se prelungesc automat ca urmare a stării de urgenţă şi ca urmare a Deciziei nr.24/2017 a ICCJ, care spune că mandatul expirat continuă până când este numit un nou administrator şi acesta este înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului.

Fercală mai spune că refuzul de avizare de la ASF a fost contestat cu plângere prealabilă la Autoritate şi această instituţie este obligată să se pronunţe în maximum 30 de zile.

"După acest termen, Curtea de Apel Bucureşti, prin Secţia de contencios administrativ, se va pronunţa asupra acestui refuz dacă ASF nu îşi va revoca decizia de refuz, aşa cum a mai făcut-o în anul 2017", mai adaugă Mihai Fercală.

Acesta mai spune că "ASF face abstracţie de faptul că Andănuţ Crinel Valer nu poate fi preşedinte al Consiliului de Supraveghere conform unei hotărâri ilegale adoptate de gruparea lui Frăţilă Constantin, hotărâre suspendată de Tribunalul Braşov, prin decizia cu nr. 307/08.04.2020", instanţă care afirmă că: "admite cererea de chemare în judecată formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale, de reclamanta Societatea de Investiţii Financiare Transilvania SA, în contradictoriu cu părâţii: Frăţilă Constantin, Andănuţ Crinel Valer, Petria Nicolae şi Moldovan Marius; dispune suspendarea până la soluţionarea pe fond a litigiului ce face obiectul dosarului nr.1028/62/2020, a efectelor Hotărârii nr.1 din data de 19.03.2020 a Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA Braşov şi a Procesului Verbal încheiat în data de 19.03.2020".

"Lăsăm acţionarii noştri să interpreteze singuri hotărârea nr.307/2020 a insţantei citate, dar ne punem întrebarea de ce ASF nu respectă aceasta hotărâre?!", mai arată Fercală.

Totodată, el mai spune că orice fel de convocare a şedinţelor CS de la SIF 3 făcută de Andănuţ este ilegală din moment ce instanţa a suspendat calitatea acestuia de preşedinte al consiliului şi că "toate hotărârile adoptate după suspendare sunt lovite de nulitate absolută".

Fercală mai acuză că prin "adrese şi hotărâri ilegale", Andănuţ şi Moldovan "ameninţă angajaţii SIF Transilvania, cer să se întreprindă acţiuni ilegale, solicită operaţiuni pe care cei doi nu au dreptul să le solicite, sfidând hotărârile instanţelor şi sfidând rdinea de drept".

El spune că ASF a interzis în mod ilegal directoratului condus de el să facă rapoarte curente, încălcând legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, care prevede că CS-ului nu îi pot fi transferate atribuţii de conducere a societăţii. Acesta mai atrage atenţia că aceeaşi lege stipulează că conducerea societăţii pe acţiuni revine în exclusivitate directoratului, care îndeplineşte actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate.

"În ce bază, încălcând o lege organică - Legea societăţilor - ASF împuterniceşte unii membrii ai Consiliului de Supraveghere să întocmească rapoarte curente şi să le publice la Bursa de Valori din Bucureşti?!, cu atât mai grav cu cât îi instigă să falsifice şi rezultatele voturilor exprimate?!... Dacă Directoratul nu ar mai putea funcţiona, cine mai aprobă şi derulează operaţiunile curente ale societăţii? Ce să facem, să închidem complet activitatea aşteptând ca ASF să aprobe un alt Directorat propus ilegal de cineva căruia justiţia i-a suspendat acest drept?! Cum va plăti societatea impozitele, taxele, salariile angajaţilor şi cum va face tranzacţii dacă ASF interzice Directoratului să funcţioneze, încălcând legislaţia stării de urgenţă şi deciziile ICCJ?! Consiliul de Supraveghere nu are nici un fel de competenţe în aceste operaţiuni, SIF Transilvania fiind administrată în sistem dualist, conform Legii nr. 31/1990", mai arată Mihai Fercală.

Opinia Cititorului ( 8 )

 1. Sentinta civila 607/04.10.2016 tribunalul sibiu,

  " in cazul in care, asa cum sustinereclamanta s-ar lua in calcul si abtinerile, ca voturi exprimate, se pune problema unde se socotesc acestea, la voturi pentru sau la voturi i9mpotriva. Un astfel de vot, de abtinere nu poate avea nici o influenta asupra deciziei, nici in sensul de a fi considerat , pentru, nici insensul de a fi considerat , impotriva" " luarea in calcul a acestor voturi ca valabil exprimate,ar fi un nonsense si ar duce pur si simplu la denaturarea rezultatului votului " 

  1. Sens in care regulamentul 5 ASF , avenit si a clarificat exact ce se intampla cu " abtinerile"

   Este vorba de 2018, au fost instructionate toate entitatile prezente pe sistemul tranzactionarii bursiere. Repet 2018, regulamentul nu a fost contestat, el este litera de lege pentru aceste entitati, inclusiv pentru SIF TRANSILVANIA. 

   ce clarifica reg.5?! nimic! ceata totala la asf! asf nu este instanta de judecata sa clarifice interpretarea voturilor!

   Stiti voi foarte bine unde trebuie considerate voturile ,,abtinere''. La totalul voturilor exprimate(la numitorul fractiei prin care calculati procentul voturilor ,,pentru'' si respectiv ,,impotriva''). Cand ati decis ignorarea voturilor,,abtinere'', chiar voi ati explicat ca acestea ,,trebuie scazute din totalul voturilor exprimate'', si ca in felul acesta ati obtinut rezultatul ,,vostru'', contrar rezultatului obtinut de Fercala. Cand ati explicat modul de calcul, ati ,,stiut ''unde trebuie adaugate, sau scazute, voturile respective.

   unde ai gasit prostia asta? mai desteptule" sif3" care esti andanut/moldovan sau cine mai stie, habar nu aveti de legislatie, lasati-va de comentarii idioate; apucati-va de desenat cu creta pe asfalt;

   este o decizie a instantei dar nu la Sibiu ci la Alba Iulia, a Curtii de apel; ati citit comunicatul SIF Transilvania? sau nu intelegeti chiar nimic? poate o sa va lamureasca procurorii cum sta treaba; 

   Este necesar sa va documentati asupra ierarhiei instantelor , in acest caz Curtea de Apel este superioara Trribunalului, asa ca mai bine abtinere decat erori regretabile.

  FECALA SE STRANGE LATUL

  NU TE MAI CONSILIAZA INFRACTORUL ADAM? 

  O SA AJUNGI CA EL 

  RETRAGE TE DINOZAURULE

  GATA 

  1. Domnule/dna cu dinozaurii, se vede din ce tagma faceti parte.Aveti cunostiinta de anumite infractiuni, le puteti proba sau sunteti stimulati cumva financiar de cei pe care ii aparati cu atat zel?

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “România - Strategia dezvoltarii”
BTPay
csalb.ro
Electromagnetica
marmomac.com
arsc.ro

Curs valutar BNR

26 Sep. 2022
Euro (EUR)Euro4.9427
Dolar SUA (USD)Dolar SUA5.1135
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1775
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4791
Gram de aur (XAU)Gram de aur270.2027

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro