ANUNŢcu privire la oferta publică de cumpărare, cu plata în bani, pentru până la 55.000.000 acţiuni emise de către Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A.


Piaţa de Capital / 10 septembrie 2021

cu privire la oferta publică de cumpărare, cu plata în bani, pentru până la 55.000.000 acţiuni emise de către Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A.

Acest anunţ se referă la o ofertă publică de cumpărare ("Oferta Publică de Cumpărare") privind acţiunile emise de către Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A., societate pe acţiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiţii alternative de tipul societăţilor de investiţii - F.I.A.S., categoria Fond de investiţii alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică de investiţii diversificată, de tip închis, administrat extern, cu sediul social în Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, Sector 2, Bucureşti, având capitalul social în valoare de 78.464.520 RON, divizat în 784.645.201 acţiuni ordinare, nominative şi dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare ("Acţiunile"), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/27499/1992, având Cod Unic de Înregistrare 3168735, număr registru ASF PJR09FIAIR/400005, Cod LEI 2549007DHG4WLBMAAO98 ("Emitentul" sau "SIF Muntenia"). Oferta Publică de Cumpărare vizează un număr de până la 55.000.000 Acţiuni, reprezentând 7,0095% din numărul total de Acţiuni emise de către Emitent. Acţiunile sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti S.A. ("BVB"), categoria Premium, cod ISIN ROSIFDACNOR6, cu simbolul de piaţă "SIF4". Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deţinătorilor de Acţiuni (fiecare un "Investitor", iar în mod colectiv "Investitorii").

Oferta Publică de Cumpărare şi achiziţia de Acţiuni se vor desfăşura exclusiv în conformitate cu termenii şi condiţiile documentului de ofertă publică de cumpărare aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată ("Legea Pieţelor de Capital") şi Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piaţă, emis de către ASF ("Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare"). Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 1100 din data de 08.09.2021.

În data de 25.08.2021 a fost aprobată de ASF, prin Decizia nr. 1047, oferta publică de cumpărare iniţiată de SIF Muntenia pentru un număr de 20.645.201 Acţiuni, reprezentând 2,6312% din capitalul social al Emitentului, la preţul de 1,30 RON/Acţiune ("Oferta Iniţială"). Oferta Publică de Cumpărare iniţiată de dl. Madadi Behboud este o ofertă publică concurentă la Oferta Iniţială în sensul art. 36 din Legea Pieţelor de Capital.

Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare va fi disponibil publicului în mod gratuit pe întreaga Perioadă a Ofertei (astfel cum aceasta este definită mai jos) în format electronic, pe site-ul web al BVB (https://www.bvb.ro/), precum şi pe site-ul web al Intermediarului (https://www.alphabank.ro/). O copie pe suport hârtie poate fi furnizată, la cererea oricărui Investitor, în mod gratuit.

Perioada Ofertei: Oferta Publică de Cumpărare va începe în data de 15.09.2021 la ora 9:30 şi va înceta în data de 28.09.2021 la ora 14:00 (ora României) ("Termenul de Expirare") ("Perioada Ofertei").

Emitentul vizat: Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A., societate pe acţiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiţii alternative de tipul societăţilor de investiţii - F.I.A.S., categoria Fond de investiţii alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică de investiţii diversificată, de tip închis, administrat extern, cu sediul social în Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, Sector 2, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/27499/1992, având Cod Unic de Înregistrare 3168735, număr registru ASF PJR09FIAIR/400005, Cod LEI 2549007DHG4WLBMAAO98. Obiectul principal de activitate al Emitentului este Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare (cod CAEN 6430).

Ofertantul: Oferta Publică de Cumpărare este iniţiată de dl. Madadi Behboud, domiciliat în Bucureşti, care deţine 35.840.000 Acţiuni, reprezentând 4,56% din totalul Acţiunilor emise de către Emitent (denumit în continuare "Ofertantul").

Ofertantul nu are cunoştinţă de existenţa vreunei persoane care să acţioneze în mod concertat cu acesta în ceea ce priveşte Emitentul în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Expresia "persoane care acţionează în mod concertat" are înţelesul indicat de Legea Pieţelor de Capital.

Oferta Publică de Cumpărare: Ofertantul intenţionează să dobândească prin Oferta Publică de Cumpărare până la 55.000.000 Acţiuni, reprezentând 7,0095% din capitalul social al Emitentului la preţul de 1,6 RON per Acţiune. Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciunul dintre Investitori să vândă, în cadrul acesteia, Acţiunile pe care le deţine. Un Investitor poate alege să participe la Oferta Publică de Cumpărare cu toate, cu o parte dintre Acţiunile deţinute sau să nu participe la Oferta Publică de Cumpărare, caz în care nu este necesară nicio acţiune din partea Investitorului respectiv.

Intermediarul: Investitorii care oferă spre vânzare Acţiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor trebui să le ofere în conformitate cu termenii şi condiţiile Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare. Acţiunile vor fi oferite spre vânzare de către Investitori prin intermediul ALPHA BANK ROMANIA S.A., cu sediul social în Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr 237B, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/28415/1993, înregistrată în Registrul instituţiilor de credit al Băncii Naţionale a României sub nr. RB-PJR-40-022 din data de 18.02.1999, şi în Registrul ASF sub nr. PJR01INCR/400016, cod unic de înregistrare 5062063 ("Intermediarul") şi a Participanţilor Eligibili, aşa cum sunt aceştia definiţi în Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare.

*

Informaţii importante

Informaţia conţinută în prezentul anunţ este cu scop de informare şi nu se pretinde a fi întreagă sau completă. Informaţia conţinută de prezentul anunţ, acurateţea, corectitudinea sau deplinătatea acesteia nu pot constitui bază în niciun scop. Prezentul anunţ nu se intenţionează să reprezinte şi nu reprezintă, sau nu face parte din, o ofertă de a vinde sau o invitaţie de a cumpăra, schimba sau subscrie valori mobiliare în nicio jurisdicţie. Prezentul anunţ nu reprezintă un prospect sau un document echivalent unui prospect.

Aprobarea documentului de ofertă nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deţinătorilor de Acţiuni ale Emitentului. Emiterea, publicarea sau distribuirea acestui anunţ în alte jurisdicţii decât România poate fi restricţionată prin lege şi, ca urmare, orice persoane cărora li se aplică legislaţia oricăror altor jurisdicţii decât România trebuie să se informeze şi să respecte orice cerinţe aplicabile. Prezentul anunţ a fost redactat în scopul conformării cu legislaţiile române şi informaţiile prezentate pot să nu fie aceleaşi ca în cazul în care ar fi fost prezentate dacă prezentul anunţ ar fi fost pregătit în conformitate cu legile şi reglementările din orice alte jurisdicţii.

OFERTANT

Dl. Madadi Behboud

Wholesale

INTERMEDIAR

Alpha Bank Romania S.A.

Periklis Voulgaris

Vicepreşedinte Executiv

Nicoleta Ruxăndescu

Director Unitatea de Investiţii şi Pieţe de Capital

Opinia Cititorului ( 23 )

 1. Ben Madadi scrie despre Ben Madadi.

  No further comment needed. 

  1. Nu, este o eroare a operatorului care a urcat textul Anuntului pe site si care a crezut ca are de a face cu un articol, fara sa il citeasca. Ben Madadi nu are nici o legatura cu asta. Eroarea a fost indepartata.

  Nu scrie BEN , intermediarul a publicat conform legii oferta. Ori nu citești ori nu pricepi ce citești .

  1. ...

   Macar acest articol ar fi putut sa nu-l publice sub semnatura lui, dar mandria dusa sus, pe culmi, e intotdeauna boala grea.

   Da, amice, orice referire in bascalie la Regulamentul comentariilor este stearsa regulamentar.

   Comentezi excesiv nimicul.

   Vezi 1.1. 

   ...

  ASF mă obligă să public în două ziare acest anunț, pe care îl consider prea lung, și fără sens având în vedere că ambele oferte sunt suspendate. Dar mi-am făcut datoria legală. Fiind un anunț, l-am și plătit. E prima oară în viața mea când dau ziarului BURSA (sau lui Make) vreun ban. Au făcut tot felul de creaturi (n-am cum să-i numesc altfel) comentarii că Make e plătit să publice ce scriu eu. Minciuni nesimțite.

  Având în vedere corectitudinea, profesionalismul și verticalitatea extrem de rară a ziarului BURSA, a fost o plăcere să public un anunț plătit. 

  1. Ha, ha!

   Avind in vedere ceea ce faci si ceea ce anunti, a fost o placere suplimentara sa-ti mai iau si banii... 

   Sa publici ceva in ziare de circulatie nationala, ca obligatie legala pentru X sau Y lucru, este una, dar sa "publici" sub propria semnatura, si sa mai si platesti, este exact fondul problemei.

   Ma intreb daca va da-ti seama ce-ai facut si cum va justificati.  

   A scris Make mai sus, că nu am fost eu autor. E un anunț făcut de Alpha Bank.

   Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia.

   Mai omule , înțelegi ca anunțul este făcut de intermediarul ofertei? Așa e regula, sa publici sa afle cât mai mulți oameni interesați . Cel mai impoetatnt ar fi ca Știrea asta sa ajungă la cuponari. Ei sunt cei mai interesați sa vândă la un preț care greu ar fi fost atins fără inițiativa investitorului pe care îlncerci sa îl discreditezi fără rusine. Omul ăla are peste 4% din Sif 1. Te oftici si Ma bucur ca te oftici.

   Oameni buni, la ora la care eu am comentat subiectul era semnatura lui Ben Madadi, iar dupa aceea n-am mai simtit nevoia sa verific daca a fost ori ba schimbata situatia, lucru pe care acum il vad, drept pentru care imi cer scuze pentru insistenta de care am dat dovada.

   Precizati pentru publicul larg (cuponar cum il numeste cineva aici) cum veti proceda daca se vor subscrie 100 mil. actiuni ? Poate veti linisti jocul de glezne din piata in jurul pretului de oferta.

   Mister Augustin,

   E posibil să se subscrie peste 55 milioane de acțiuni. Atunci, ca în orice altă ofertă publică, primești banii pe o parte din acțiuni subscrise și rămâi cu restul acțiunilor la tine. N-am idee câte acțiuni se vor subscrie la ofertă, dar dacă unii acum cumpără, de exemplu, la 1,55 lei cu ideea că vând la 1,6 și fac un profit garantat, își asumă riscul că se vor subscrie mult peste 55 milioane de acțiuni și prin urmare nu vor putea să vândă totul, ci doar o parte din ce au cumpărat la 1,55. Deci oricine cumpără acum din piață ar trebui să aibă în vedere acest risc. 

   Iti accept scuzele.

   Este exact ce am dorit sa precizati. Va doresc succes.

   Publicul larg a uitat ca marea privatizare, zisa și marea cuponiada a vizat împroprietărire tuturor cetățenilor româniei prin acel mecanism de emitere a cupoanelor de privatizare pe care cei mai mulți le-au subscris la sifuri. Cuponarii sunt masa de acționari ai sifelor care dețin acum asa zisele acțiuni formate și de care ASF si cooperativa u mai au somn. Se fac zeci de întâlniri ca sa gaseasca formula de deposedare a bieților oameni și cineva sa profite maximum de ele. Din cauza pretul ui mic niciun broker nu le preia amărâtilor ordine de vanzare si din cauza comision ellr mari nici dividendele nu li se plătesc. Acum pot sa subscrie in oferta la un pret cât de cât apropiat. Normal ar fi ca ASF,ca tot le duce grija, sa oblige toate sifele sa faca oferta de cumpărare pentru aceasta categorie de acționari. Pentru ca pentru ei au fost înființate. Nu e problema lui Ben daca va fi suprasubscriere. Dar sigur e meritul lui ca a ridicat pretul care pana acum era mentinut subevaluat și, mai ales a dat semnalul ca nu trebuie să vinzi de frica. E ca si cand vinzi casa de frica sa stai langa un vecin hoț și nespălat. Asa ca oferta si- a atins deja scopul. Cuponarii și acționarii mici au prins curaj și e foarte posibil sa nu vândă ci sa se alăture lui Ben. Ar trebui ca ASF sa publice toate minutele întâlnirilor pe care le-a avut cu șefii sifelor. Sa stim si noi cine și ce are de zis pe tema acțiunilor dormante. Doamna Dascălu e initiatoarea. Deci ea trebuie întrebată direct.

   Bun comentariu!

  Sfiinte, da' multi mai sunteti in famiglia asta... Si va si intelegeti bine cand decideti ceva la intalnirile voastre secrete! Piata libera!? Vai de cei care mai cred in povestile cu zane...

  "...pentru până la..." Ce naiba,nici măcar un articol public nu mai poate fi citit fără gafe gramaticale?

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

unbr.ro
danescu.ro
arsc.ro
raobooks.com
heidi-chocolate.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Feb. 2024
Euro (EUR)Euro4.9700
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5955
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2225
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8118
Gram de aur (XAU)Gram de aur299.4697

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
hipo.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb