BEN MADADI, CEL MAI MARE INVESTITOR PERSOANĂ FIZICĂ ÎN SIF MUNTENIA: "Conducerea SIF4 nu promovează interesul investitorilor, ci menţinerea propriei poziţii în fruntea SIF-ului"

Ben Madadi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 23 martie 2021

Colaj de MAKE

Colaj de MAKE

Behboud Madadi, român de origine iraniană, cunoscut în lumea investitorilor din piaţa noastră de capital ca Ben Madadi, acţionar important al SIF Muntenia (SIF4), acuză conducerea societăţii de încălcarea unor prevederi a Directivei europene privind administratorii de fonduri de investiţii alternative şi prejudicierea acţionarilor SIF-ului.

Conform celor pe care ni le-a prezentat din contul său de la intermediar, care este pe nume propriu, Ben Madadi deţine 3,92% din SIF Muntenia (echivalentul a 6,3 miloane de euro la preţurile actuale ale acţiunii SIF4) ceea ce îl face probabil cel mai mare acţionar persoană fizică a societăţii. De asemenea, deţine pachete importante de acţiuni la alte două SIF-uri (în valoare totală de peste 1,6 milioane de euro la preţurile pieţei).

În esenţă, investitorul prezintă cum conducerea SIF4 dirijează bani ai societăţii către un fond de investiţii, unde deţine 95% din unităţile emise şi căruia îi plăteşte un comision de administrare de peste 10% pe an, iar fondul din banii SIF-ului cumpără şi acţiuni SIF4. Din cauza comisioanelor plătite, fondul, adică de fapt acţionarii SIF Muntenia, înregistrează pierderi, în schimb conducerea societăţii câştigă voturile administratorului de fond, după cum reiese din materialul pe care ni l-a transmis Ben Madadi, cu menţiunea că este vorba doar despre un exemplu, iar SIF-ul acţionează asemănător prin mai multe astfel de vehicule financiare.

"Dacă SIF4 doreşte să cumpere acţiuni SIF4, n-are de ce să apeleze la fonduri pe care să le plătească cu sume uriaşe. Le poate răscumpăra, direct şi legal, din piaţă. Singura diferenţă între cumpărare directă şi prin fonduri terţe este că la cumpărare directă acţiunile proprii se anulează, deci câştigă investitorii SIF4, iar la cumpărare indirectă prin fonduri câştigă doar conducerea SIF4 voturile acelor acţiuni proprii, exprimate prin acele fonduri, la adunările generale, iar investitorii SIF4 pierd: 1) dreptul lor legal şi proporţional la vot; 2) comisioane uriaşe de administrare, complet inutile, în fiecare an", spune Ben Madadi, care acţionează în numele unui grup de investitori ai SIF Muntenia.

Menţionăm că, înainte de publicare, redacţia ziarului Bursa a verificat datele prezentate de investitor şi, în esenţă, corespund cu cele din documentele SIF-ului, ale fondului menţionat şi cu alte materiale publice. În rest, opiniile exprimate aparţin investitorului. Redăm, integral, materialul pe care investitorul SIF Muntenia ni l-a transmis. (ANDREI IACOMI)

Deţinerea indirectă de acţiuni proprii a permis conducerii SIF4 să nu aibă nevoie de acţionarii săi reali în luarea deciziilor

Voi prezenta un caz flagrant, din cele două cercetate, privind devalizarea unui patrimoniu uriaş al milioanelor de investitori români în trei SIF-uri, care au ajuns să fie controlate de un grup de persoane prin încălcarea mai multor legi din România cât şi o directivă europeană. Prezentarea se va face în două episoa­de, acesta fiind primul.

După ce am cumpărat aproximativ 4% din acţiunile SIF Muntenia (SIF4), am făcut public, printr-o postare pe Facebook, faptul că practica de a deţine acţiuni proprii, în mod indirect prin fonduri administrate independent, este anticonstituţională (încalcă dreptul de proprietate şi vot al acţionarilor) şi păguboasă pentru acţionarii/investitorii SIF4.

În continuare, voi demonstra primul caz de gestionare defectuoasă şi de rea credinţă a patrimoniului SIF4 de către conducerea societăţii, lucru direct legat de practica deţinerii indirecte a propriilor acţiuni prin fonduri administrate de terţi. Cazul a fost documentat pe baza informaţiilor culese din documente accesibile tuturor. Dar ce alte cazuri, probabil mult mai grave, ar putea să existe? Pentru că majoritatea cazurilor legate de aceste fonduri nu sunt publice, nu ştim detaliile.

Situaţia pe care o voi menţiona există din cauza faptului că practica deţinerii indirecte de acţiuni proprii a permis conducerii SIF4 să nu aplice diligenţă administrativă pentru că, în principiu, nu are nevoie de sprijinul acţionarilor săi reali în luarea deciziilor.

Conform ultimului raport trimestrial din 2020, SIF4 are 95% din unităţile fondului Active Dinamic (adică practic toţi banii fondului).

"Conducerea SIF4 nu promovează interesul investitorilor, ci menţinerea propriei poziţii în fruntea SIF-ului"

Acest fond are un comision de administrare de 12,5% pe an. De aici se şi înţelege de ce SIF4 e singur în acest fond. Pare şocant, dar aşa este, aţi citit bine, PESTE 1% PE LUNĂ (nu pe an, ci pe lună), comision de administrare. Conform ultimului raport trimestrial al SIF4, societatea avea aproximativ 15 milioane de lei în aceasta minunăţie de fond, care percepe o taxă de 12,5% pe an pentru a-ţi oferi onoarea să depui banii acolo. Administratorul acestui fond n-are nicio vină că cere 12,5% pe an. Însă, conducerea SIF4 este profund vinovată de administrarea defectuoasă a fondurilor societăţii, cauzând intenţionat prejudicii materiale acţionarilor, inclusiv mie. Acest comision absolut păgubos pentru acţionarii SIF4 înseamnă 1.875.000 lei pe an. Dacă acest vehicul financiar, Active Dinamic, ar avea nişte performanţe extraordinare, probabil că s-ar justifica un comision de administrare de 12,5%.

"Conducerea SIF4 nu promovează interesul investitorilor, ci menţinerea propriei poziţii în fruntea SIF-ului"

Dar hai să vedem ce performanţe a avut în ultimii zece ani acest fond unde SIF4 are 95% din capital/bani:

Anul 2011: -32%

Anul 2012: minus câteva procente

Anul 2013: minus aproximativ 10%

Anul 2014: 2,6%

Anul 2015: 0,7%

Anul 2016: -12,1%

Anul 2017: 2,5%

Anul 2018: -14,9%

Anul 2019: 13,6%

Anul 2020: -6,5%

"Conducerea SIF4 nu promovează interesul investitorilor, ci menţinerea propriei poziţii în fruntea SIF-ului"

Adică, în ultimii aproape 10 ani, fondul Active Dinamic a avut un randament total cam de - 60%. Principalul motiv al acestui randament dezastruos este comisionul de administrare.

Conform ultimei raportări, Fondul Active Dinamic, cu banii SIF4, cumpărase şi acţiuni SIF4. Poate ne arată conducerea SIF-ului dacă Active Dinamic, sau administratorul său prin alte fonduri, a şi votat dorinţele conducerii SIF4 la adunările generale. Normal ar fi să voteze. Dar conflictul de interese este absolut uriaş! Repet, nu administratorii fondurilor sunt de vină. Sunt societăţi comerciale care doresc să facă profit. Şi totuşi conducerea SIF4, adică SAI Muntenia care este deţinută şi controlată de SIF Banat-Crişana (SIF1), a continuat să menţină sume uriaşe de bani în acest fond păgubos pentru acţionarii/patrimoniul SIF4.

Eu nu ştiu chiar toate comisioanele de administrare ale altor fonduri unde SIF4 a băgat bani. Dar un lucru este clar - la adunările generale ale SIF Muntenia, multe din aceste fonduri se prezintă şi votează alături de conducerea societăţii, cu acţiuni cumpărate, cel puţin parţial, din bani primiţi de la SIF4.

Nu cumva există un conflict de interese între conducerea SIF4 şi administratorii acestor fonduri? Normal că există.

Aceste fonduri primesc bani de la SIF4 (şi SIF1), primesc comisioane de administrare, astfel încât este evident că au de ce să voteze, având acţiuni cumpărate ŞI din bani primiţi de la SIF1 şi SIF4, dorinţele conducerii actuale a SIF4, ca să tot încaseze, în continuare, comisioane de administrare an-de-an, pentru sute de milioane de lei.

Conform ultimului raport SIF4, conducerea SIF-ului avea aproape 178.500.000 lei viraţi (după ultima evaluare) în tot felul de fonduri, unele mai minunate decât altele.

Administratorii de fonduri nu riscă, şi au tot dreptul să nu rişte, să voteze împotriva actualei conduceri a SIF1 şi SIF4, pentru că dacă ar veni altcineva la conducere, şi ar începe să administreze cele două SIF-uri în interesul investitorilor lor, nu ar mai menţine sute de milioane de lei în aceste fonduri păguboase.

Care poate să fie utilitatea acestor fonduri pentru acţionarii/investitorii reali ai SIF4? Niciuna! Dacă SIF4 doreşte să deţină acţiuni la alte SIF-uri, nu există niciun impediment, deci ar putea să le deţină pe cont propriu. Dacă SIF4 doreşte să cumpere acţiuni SIF4, n-are de ce să apeleze la fonduri pe care să le plătească cu sume uriaşe. Le poate răscumpăra, direct şi legal, din piaţă. Singura diferenţă între cumpărare directă şi prin fonduri terţe este că la cumpărare directă acţiunile proprii se anulează, deci câştigă investitorii SIF4, iar la cumpărare indirectă prin fonduri câştigă doar conducerea SIF4 voturile acelor acţiuni proprii, exprimate prin acele fonduri, la adunările generale, iar investitorii SIF4 pierd: 1) dreptul lor legal şi proporţional la vot; 2) comisioane uriaşe de administrare, complet inutile, în fiecare an.

Directiva 2011/61/UE a parlamentului european şi a consiliului, din 8 iunie 2011, privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, şi modificările directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE, stipulează că:

Statele membre se asigură că AFIA (Administratorul Fondului de Investiţii Alternative) respectă în permanenţă dispoziţiile următoare:

a) acţionează cu onestitate, competenţă, grijă, diligenţă şi echitate în desfăşurarea activităţilor lor;

b) acţionează în interesul FIA (Fondul de Investiţii Alternative) sau al investitorilor FIA pe care le administrează şi al integrităţii pieţei;

c) deţin şi utilizează eficient resursele şi procedurile necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor lor;

d) iau toate măsurile rezonabile pentru a evita conflictele de interese şi, în cazul în care acestea nu pot fi evitate, pentru a identifica, a gestiona şi a monitoriza şi, după caz, a face publice conflictele de interese cu scopul de a împiedica să afecteze negativ interesele FIA şi ale investitorilor acestora şi de a garanta că FIA pe care le administrează sunt tratate în mod echitabil;

e) se conformează tuturor reglementărilor aplicabile desfăşurării activităţilor lor, astfel încât să promoveze interesul FIA sau al investitorilor FIA pe care le administrează şi integritatea pieţei;

f) tratează toţi investitorii FIA în mod echitabil.

SIF4 şi celelalte SIF-uri sunt considerate, în România, FIA, adică Fonduri de Investiţii Alternative. Conducerea SIF4 (adică practic conducerea SIF1 prin SAI Muntenia) încalcă toate literele acestei directive europene, prin faptul că:

a) acţionează cu neglijenţă crasă şi lipsă de competenţă;

b) acţionează în dezinteresul FIA, altfel n-ar trata banii SIF4 cu total dezinteres;

c) utilizează ineficient resursele SIF4, dându-le la tot felul de fonduri care nu aduc valoare pentru acţionarii SIF4, ci din contra, aduc pierderi;

d) face totul posibil nu pentru a evita conflictele de interese, ci din contra, face eforturi maxime pentru a întreţine conflictele de interese cu administratorii acestor fonduri păguboase pentru acţionarii SIF4;

e) promovează, nu interesul FIA (SIF4) sau al investitorilor FIA, ci menţinerea propriei poziţii la conducerea SIF4, subminând drepturile acţionarilor SIF4;

f) nu tratează toţi investitorii SIF4 în mod echitabil pentru că SIF1, cu 5% din capital, direct şi indirect, chiar şi cu ajutorul banilor SIF4, controlează peste 25% din drepturile de vot ale SIF4.

Este uluitor cum nişte persoane care au pus mâna pe trei SIF-uri cu un patrimoniu cumulat de 1,3 miliarde de euro reuşesc, deja de ani de zile, să încalce în văzul tuturor o directivă europeană şi să prejudicieze milioane de oameni, marea majoritate investitori mici români. Sunt convins că autorităţile vor lua măsuri şi practicile sus menţionate vor lua sfârşit. Trebuie să se facă o curăţenie mult prea întârziată şi în piaţa de capital românească, şi să se ia în serios drepturile investitorilor. Altfel, bursa românească va continua să rămână nesemnificativă şi neproductivă pentru economie.

Opinia Cititorului ( 60 )

 1. ce e nou, sifoanele sunt golite sistematic de la infiintare. d-aia se numesc sifoane.

  1. Toti actionarii din piata cunosc mizeriile de la SIF1 si SIF4 care acum au cuprins si SIF5, mai putin ASF-ul care se face ca nu le stie, dar care este un sustinator indarjit al gastii frauduloase de la SIF1.

   Justitia de la noi, bine platita, oare ce face? 

   Face ce face în toate plângerile formulate la adresa clanului Drăgoi. Doarme.

  Acum s-a trezit și asta? Pana acum n-a spus nimic! Ia-ti banii și fugi! Dacă mai poți.

  1. Pâna aici comentator de duzină. Cum poti să spui" acum s-a trezit și ăsta " unui om care merită tot respectul nostru,care vine cu ceva concret.

   Eu vă mulțumesc domnule Madadi! 

  Daca ar fi sa se investigheze toate societatile in care majoritarul incaleca minoritarul, peste 90% din bvb ar disparea

  Isi doreste cineva asa ceva? 

  1. Isi doreste cineva ca hotii sa ajunga la puscarie?

   Intrebi ca si cand mentinerea in functiune a BVB ar putea justifica furturile din buzunarul minoritarului. Nu, ganditorule, BVB nu este ferita de consecintele aplicarii legii,, legea-i lege si pentru BVB. Daca aplicand legea se desfiinteaza BVB, atunci se desfiinteaza BVB. Si da, isi doreste cineva asa ceva si anume toti oamenii normali.

   Dar, silind majoritarul sa respecte legea, BVB nu ar disparea, mincinosule! 

   El e ganditorul de la Hamangia. Are mintea de nivelul acelor vremuri.

  Puteti sa cereti un punct de vedere oficial de la ASF privitor la cele semnalate de domnul B.M.?

  Nu-i intrebati daca e moral (desi trebuie sa fie si etica pe piata de capital), dar legal este sa nu-ti respecti obligatiile fiduciare pe care conducerea SIF4 le are catre actionari?

  Cum justifica un comision anual de 12,5%? 

  1. De ce nu intrebi tu?

   Domnule Buica, as cere eu, dar cred ca e in interesul tuturor ca punctul de vedere oficial sa fie cerut de Bursa si publicat apoi de Bursa ca sa-l citim toti.

   Dacă ar și răspunde ASF conform tuturor prevederilor legale, ar fi ok. Dar ASF se face că lucrează.

   Cum de Buica nu are curajul sa-si dezvaluie identitatea pe saitul Bursei?

  Oare Drăgoi, că el e șeful Caracatitei cât primește?

  1. 15 ani cu executare!

  Așa ceva nu se poate întâmpla într-o țară membru UE, într-o țară care este un stat de drept, într-o țară în care legea contează. Sau se poate întâmpla, dar exista sancțiuni, pedepse și consecințe legale asupra ceror ce fac astfel de fapte.

  1. Uite ca se poate!

   Marcu (si ceilalti) ne-a tras la toti in ... cu arcu'! 

  Eu nu stiu daca este normal ca un SAI sa primească un comision imens ca sa investească în alt SAI toți banii SIF4. Deci SAI MUNTENIA care a fost cumpărat cu avizul ASF de SIF 1 este un paravan care ascunde întreaga încrengătură. Cine urmărește și managerii din societățile majoritare ale SIF 4, surpriză. Sunt toți apropiatii lui Najib. Nu stiu cata putere are Drăgoi in structura asta, dar este clar ca este executantul perfect. ASF a protejat și a gestionat activ construcția asta ilegală încă de la de la momentul zero cand najib balteanu au delapidat SIF1.

  Foarte adevarat dle Madadi. Aceasta situatie dureaza deja de cel putin 8 ani, timp in care libanezul Najib El Lakis, in complicitate cu autoritatile de supraveghere, prin mita, santaj, deturnare de fonduri si amenintare si-a insusit aveerea Sif1, SIF4 si ultima reduta SIF5.

  Desi s-au scris mii de pagini in ziarul Bursa s-au facut reclamatii, s-au deschis procese, absolut nimeni nu a luat vreo decizie, cu exceptia celor 3 luni de arest preventiv pe care Najib El Lakis si Dragos Balteanu le-au petrecut la puscarie, dupa ce in mod oficial au fost acuzati de delapidare a 5 milioane de EUR, care de fapt au fost la vremea aceea in jur de 100 milioane de EUR, si de manipularea pitei de capitul , manevra prin care au cumparat ultimii actionari mai galagiosi ai SIF1. 

  Desi prejudiciul exista, conducerea SIF1, nu l-a solicitat niciodata celor doi praduitori, care au fost si condamnati definitiv in aceasta cauza. 

  Dle Madada, frauda la cele doua SIF-uri 1 si 4 este enorma, iar aceasta a fost posibila, prin aprobarea celor doua SIF-uri prin diverse vehicole investitionale, gen fonduri, SPV-uri din paradisuri fiscale, crearea de subfonduri externalizate in Cipru, si multe altele.  

  Chiar ieri SIF1 a publicat convocatorul pentru AGOA si propunerea de repartizare a profitului...si acum sa vezi surpriza "managementului performant"...daca la raportarea profitului la VAN-ul decembrie 2020 gasim o pierdere de 957.000 lei, iar la in rezultatele financiare preliminate apare un profit in valoare de 92 milioane de lei.

  Si toate acestea se numesc transparenta si profesionalism in administrare. 

  1. Foarte corect cele exprimate.

   Sif 1 au cesionat toate actiunile din societati la SIF Imobiliare PLC in Cipru care acum ia peste 95% prin dividende de la companiile cesionate de Sif 1 in 2013. 

   Vezi cazul SIFI CJ Logistic SA (CACU) si Comalim SA (MALI) unde cer si dividende din rezultatul reportat aferent anului 2019.

   Curat-murdar coane. 

  Felicitari, domnule Madadi! Situația este in oglinda la SIF 1. Stie toată piata ca SIF 1 si SIF 4 controleaza SIF 5 si că au obtinut controlul cu sprijinul ilegal al ASF. Desigur ca multi investitori nu va dau șanse, dar eu zic sa aveti rabdare. In afara de ceea ce intreprindeti dvs. mai sunt si altii care vor ca toate porcariile astea sa fie eliminate,

  Ce comision!?

  Si când te gândești că Drăgoi îi cerea socoteală lui Ciurezu pentru o dobândă la bancă de 200.000 lei ,bani luați ca să dea dividende la timp ! 

  1. Ala a fost doar pretext sa scoata ochii la actionari ca ce rau e Ciurezu.

   Lasati l in pace pe Ciurezu , deja este istorie și o pata neagră in analeleSif5

   Cel mai performant manager de SIF, domnul Tudor Ciurezu, este, desigur, o pata neagră in analele infractorilor de la SIF4 si SIF1.

  Felicitări Domnul Madadi pentru analiza! Un articol foarte bine documentat și foarte bine punctat. Acum autoritățile trebuie sa acționeze și să ia măsurile necesare, în mod corespunzător. Fondul are peste 5 milioane de acționari, care, după cum reiese, sunt păgubiți (și înșelați). Acești indivizi de la SIF 4 (și SIF1) care încalcă legea și păgubesc acționarii trebuie sa plătească.

  Mai devreme sau mai târziu se va plati pentru aceste fapte. Sa vedem daca actuala conducere ASF este in stare sa își facă treaba, sau va trebui sa se mai implice și alții. Alți investitori, alte autorități (mai competente) și să vedem dacă e nevoie sa zică ceva Uniunea Europeană. 

  1. Mda, aproape 6 milioane de acționari arestați de către acești indivizi! Deci va dați seama că nici măcar cel mai mare fond de pensii (NN) nu are atât de mulți investitori!

   Acest caz este de interes național, nu pot fi 6 milioane de oameni păcăliți in felul acesta. Speram că autoritățile care trebuie sa citească, citesc și evaluează in aceste momente. 

  Dar ce zice ASF si BNR de fondurile de pensii actionare in SIF-uri. Prin lege ti se ia cota parte din fondul de pensii sa fie administrate privat iar fondurile baga banii in toate gaurile pietei de capital si niciunul nu zice nimicde fraudele de pe piata de capital!!! Asta este interesul national fraudat

  1. Sifurile sunt niște investiții cu potențial. Bineînțeles, ca acest potențial sa se materializeze depinde de condiția ca Sifurile sa fie conduse de oameni corecți care muncesc in interesul acționarilor.

   I-am vazut pe administratorii fondurilor de pensii la AGA de la Sif 1,2,3,4 si nici unul nu a scos o vorba,tac malc.

   La unele merg mananca si beau bine. 

   Cine să zică/ verifice de la pensii?! Analiști financiari absolvenți de petrol și gaze?!! Șeful actual,care a fost uns sef in Csspp prin căsătorie cu nepoata șefului mare, Oancea Mircea, și/sau alte rude și/sau apropiați ai ex- conducerii CSSPP? Sau fosta secretara a lui Rosu Cristian, actualul vicepreședinte de la sectorul asigurari?!

   nu mai generalizati...citesc frecvent “ fondurile de pensii” fac si dreg....

  1. Nimeni nu il opreste pe dl Madadi si/sau alti actionari sa cumpere SiF4 pana la o pozitie de control sau sa vanda.

  2. Nu este nimic iesit din comun sau ilegal sa se investeasca in alte fonduri , sa zicem de exemplu pe principiul diversificarii riscului. 

  3. Investitia intr-un fond care are comision de 1% pe luna si care la randul lui investeste in piata de la noi are prezumtia clara de frauda.

  4. Detinerea a 90% din numarul de unitati de fond nu este ilegala , dar poate sa fie in contextul punctului 3 de mai sus. Transfer mascat de bani.  

  1. Realitatea este amestecata si prin urmare se amesteca si aspectele. Madadi nu a spus nimic gresit.

   In schimb, analiza ta, (deloc necesara, de altfel) pacatuieste prin faptul ca desi, de fapt, ii dai dreptate lui Madadi, nu spui explicit ca are dreptate.

   Madadi are drrptate. 

   Ilegal nu este, dar de ce un SAI, adica SAI Muntenia Invest SA, detinut de SIF1, cu atatia profesionisti angajati, are nevoie sa ofere unui al SAI, respectiv Swiss Capital, ditamai comision de administrare pentru ceva care ar putea face singur.

   De ce oare?...n-ar mai fi putut cumpara propriile actiuni si n-ar mai fi avut posibilitatea sa-si autocenzureze si autoaprobe toate delapidarile pe care le-au facut in acesti ani, si n-ar fi putut prelua ostil SIF5.

   Exact cum a cerut5 Tudor Ciurezu, aceste actiuni, aflate in posesia acelor fonduri, ar trebuie anulate, ca au fost achizitionate cu banii actionarilor Sif4 si Sif1 

   Sa noteze și ASF. Swiss a intermediat manipularea de piața cu acțiuni SIF 1. ASF a împărțit niște amenzi modice unor simpli brokeri salariați in loc sa sancționeze drastic Adevărații vinovați . Acum ne miram ca toți banii SIF1 și 4 sunt in fondurile SWISS. Aici e o construcție de criminalitate financiară organizata pe care nu o poate remedia decât o ancheta penală care sa includă toate tranzacțiile începând cu 2013. Buică și toate conducerile formale de la Sif 1, 4 și 5 și toate companiile pe care le au in portofoliusunt simple săgeți ale grupării lakis și Drăgoi .

   Daca analiza mea nu este necesara de ce iti pierzi timpul sa mai si raspunzi la ea ?

   Ca sa iti explic si tie ce am dorit sa subliniez.  

   La fel ca si Ciurezu acest investitor trage in toate directiile si o sa ajunga fix nicaieri in felul acesta.  

   Daca se lega de faptul de ce investesc aia de la sif in alte fonduri , e doar o discutie de oportunitate care nu duce nicaieri. 

   O acuzatie generala de tipul ca e un mecanism complex prin care se urmaresc anumite lucruri iarasi nu duce nicaieri pt ca trebuie DEMONSTRAT mecanismul pentru fiecare componenta a lui si in ansablu. (ceea ce a incercat Ciurezu, s-a pierdut in detalii si a picat totul ). 

   Singura sansa e sa merga punctual pe o chestie care este fara echivoc si care este demonstrabila( gen acest fond care e dubios ). 

   Sa nu uitam ca si Nastase a fost condamnat pentru niste termopane , nu pentru sutele de scheme complexe prezentate prin presa...

   Explicatia pe care a dat-o dl. Madadi este foarte clară si nu vad de ce nu ar fi inteleasă si de procurorii de la DIICOT. Banii SIF1 si SIF 4 s-au dus in unități de fond cu cu care s-au cumpărat actiuni la SIF 1 si SIF 4 = detinere de acțiuni proprii prin ascunderea beneficiarului real . Suveica in toata regula. Controland voturile voteaza ce vor ei si derulează programe de rascumparare doar cand distribuie actiuni gratuite catre administratori. In felul asta, in 10 ani trec SIF-urile pe persoana fizica si cei 5 milioane de captivi raman ca la inceput. Intre timp mai exporta cateva milioane pe an in paradisuri fiscale unde nu le urmareste nimeni, ca meseria de procuror de criminalitate organizata este grea si cere efort si ambitie. Dl. Madadi este foarte politicos in articolul catre Bursa si incearca sa fie profi. Dar aici este de dat cu parul.

   Ai o fisura de logica in gandire: faptul ca analiza ta nu este necesara nu inseamna si ca raspunsul meu ar fi inutil sau fara rost.

   Rostul raspunsului meu este sa semnalez ca interventia ta este toxica., fapt care a devenit si mai clar acum, camd negi evidenta demonstratiei si dovedirii fraudei la SIF 4, intreprinse de Ben Madadi. 

  Inteleg ca dl ben, desi pare nemultumit, cumpara in continuare actiuni la acest sif...!? Iar voi ceilalti care comentati sunteti direct implicati sau doar asa... comentati de pe margine? Pare rau.. dar de fapt... e bine.. sau cum?

  1. mars la stapanul tau...si I-ati aprobarea sa fi mai agresiv, mai jignitor, ca mai inteligent slabe sperante

   Dl. Ben stie ce face, stie de ce cumpara si cu ce risc. Dvs. ce nu ati inteles? De ce ar cumpara cineva cu riscul de ramane actionar captiv? De ce s-ar pune cineva cu Buica si Dragoi si toata sifonaria lor? Deoarece mai sunt si investitori care au curaj.

  Manipulare de Piata la Sif1,se vede din avion ,Nu poti in februarie la raportarea operatives Pt 2020sa declari pierdere neta de 1 million lei ,iar la AGOA sa repartizezi profit net de 92 milioane lei .Informatii confidentiale ,Lipsa de transparenta,sau facut transactii in Piata.Alo aASF e manipulare ,puscarie ,si voi si Dragoi .

  1. Exact asteptam sa se autosesizeze ASF-ul.

  Actiunile detinute de aceste Fonduri capuse reprezinta peste 30 a suta din voturi si toti voteaza cu conducerile Sif1siSif4,luativa adio de la decizii in favorea actionarilor.Aceasta strategie a fost pe larg presentation de Ciurezu,excepting Ziarul Bursa si Make nimeni nu a luat attitudine,Asf este corrupt,e platit de gruparea mafota si penala Dragoi sa nu vada SA nu ia atitudine.Dealtfel Marcu semianalfabet,nu pricepe nimic

  1. La fel a inceput si Sif 2 sa parcheze niste sume enorme in astfel de fonduri.

   La Sif2 e " comunism cu fata umana" fara de sif1&4 unde e ca in Coreea de Nord pt micii acrionari!

  ...

  Va rog sa va treziti. Incapabilul si incompetentul Gradinescu este sluga si prietenul lui Buica zis si “bai Nicule “. “Bai Gabi” isi ia ordinele de la “bai Nicule” ca sunt pretenari. Buica este omul lui Paul Stanescu care facea mari interventii politice la toata lumea ca sa fie autorizat Buica de ASF. Paul Stanescu ii zicea “baiatul nostru”. Ce se intampla la ASF cu autorizarea lu baiatul ala al nostru? A fost autorizat. La ceva vreme, Parlamentul Romaniei l-a autorizat si pe MINUS INFINITUL Gradinescu. De aici inainte Dumnezeu cu mila.

  De ce ZF până acum n-a publicat despre faptul că la SIF1, SIF4, SIF5, încalcă dreptul de vot al acționarilor reali prin crearea unor "fonduri" care sunt plătite prin comisioane uriașe din banii acționarilor reali, oare ce interes au alte publicatii in a nu publica aceasta delapidare crasa?!

  1. Pentru ca incaseaza sume pe publicitate platita de Buica si Dragoi. La fel PROFIT si Financial Intelligence, de aceea se uita in alta parte.

   Numai un jegos poate sa comenteze asa si poate scrie astfel de "constatari". Numai un jegos care nu intelege pe ce lume traieste. Daca esti smecher, prietene, da-ti numele complet si da-le o sansa celor evocati sa se distreze cu tine.

   Vorbiti de bloguri studentesti?

   Am auzit ca sunteti obisnuite sa fiti obiecte de distractie. N-am inteles niciodata de ce mai trebuie sa te scoli sa vii la serviciu, daca oricum te prostituezi.

   Adevarul doare. Demonstrati contrariul si nu mai cititi cu nesaț ceea ce voi nu aveti curaj sa scrieti. Hai băieți, să văd cum faceti voi analize financiare la Sifuri. Poate vedeți si cum a făcut bugetul conducerea si cat s-a alocat pentru remunerarea administratorilor care fac performanta 0, dividende 0 pt acționari. Hai, va băgați?

  de sif3 ce se mai aude?? a murit?! sau baietii aia noi sifoneaza in liniste maxima... dau la o parte si auditorul ca doar ii incomodeaza in ce au de sifonat.

  1. ...

  Pentru a fi mai clară imaginea de ansamblu nu trebuie omis a se urmări cât din activul net reprezintă investițiile in unitățile de fond. Este de neacceptat tăcerea duioasa a ASF ului.

  Daca nu s-ar fi furat banii din SIF-uri acum o actiune ar fi valorat 100 de ron.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
APA NOVA
e-infra.ro
eximbank.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9772
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6060
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1441
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8891
Gram de aur (XAU)Gram de aur342.8803

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb