Board-ul SIF3 a aprobat prelungirea mandatelor Directoratului

M.S.
Piaţa de Capital / 23 aprilie 2020

Mihai Fercală

Mihai Fercală

Actualizare - Scrisoare trimisă cu nouă zile în urmă de SIF Transilvania către: Preşedintele României, Primul-Ministru, Preşedintele Senatului, PreşedinteleCamerei Deputaţilor, Procurorul General al României

Directoratul SIF Transilvania a trimis, în data de 15 aprilie a acestui an, o scrisoare către Preşedintele Klaus Iohannis, Primul-Ministru Ludovic Orban, Preşedintele Senatului Titus Corlăţean, Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu şi Procurorul General Gabriela Scutea, în care şi-a prezentat punctul de vedere privitor la situaţia din conducerea societăţii, pe care o prezentăm mai jos:

"Referitor la: Grave deficienţe în modul de acţiune al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) în raport cu activitatea societăţii de investiţii SIF Transilvania SA Braşov (SIF Transilvania).

SIF Transilvania, fond de investiţii închis, autorizat ca AFIA de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, se confruntă în ultimul timp cu o serie de probleme grave generate de modul de acţiune al Autorităţii de Supraveghere Financiară, faţă de structurile de conducere ale acestui fond cu milioane de acţionari.

SIF Transilvania este o societate administrată în sistem dualist, având un Directorat compus din trei membri, Directoratul având, conform art. 〖153〗^1 din Legea nr. 31/1990, atribuţii exclusive în conducerea efectivă a activităţii şi în relaţiile faţă de terţi. Activitatea Directoratului este supravegheată de un Consiliu de Supraveghere, conform art. 〖156〗^6 din Legea nr. 31/1990, format din şapte membri aprobaţi ca atare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Din cei şapte membri, unul a fost revocat în anul 2018 de către ASF, fiind urmărit personal penal in personam în Dosarul penal nr.582/D/P/2016, ca urmare a săvârşirii unor infracţiuni de natură economică.

Conform prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al SIF Transilvania, ale art. 4 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Supraveghere, ale art. 13 din Regulamentul ASF nr.1/2019 şi a prevederilor art. 211 din Codul Civil, o persoană împotriva cărei a început urmărirea penală in personam, nu poate avea calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al unui emitent listat la Bursa de Valori Bucureşti, aşa cum este SIF Transilvania.

Având în vedere cele de mai sus, prin Decizia nr. 1095/2018, ASF a retras avizul unui membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania, respectiv pentru numitul Frăţilă Constantin, pentru că împotriva lui a început urmărirea penală in personam pentru săvârşirea infracţiunii de manipulare a pieţei, a unei infracţiuni la Legea societăţilor, a infracţiunilor de spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, conform dosarului penal nr.582/D/P/2016. Ca atare, acestui membru al Consiliului i-a încetat mandatul în luna septembrie 2018, conform deciziei ASF menţionate mai sus. Adăugăm faptul că SIF Transilvania a sesizat în luna februarie 2020 ASF referitor la începerea urmăririi penale in personam în anul 2019, împotriva lui Frăţilă Constantin într-un alt dosar penal, cu numărul 745/P/2015, pentru infracţiunea de evaziune fiscală.

În luna ianuarie 2020, Frăţilă Constantin a obţinut conform deciziei Curţii de Apel Constanţa o suspendare şi apoi o anulare a Deciziei ASF nr. 1095/2018, fără a exista până în prezent o motivare a acestei instanţe pentru soluţia pronunţată.

În aceeaşi lună şi ulterior, SIF Transilvania, prin intermediul Directoratului, a cerut ASF să emită o decizie dacă Constantin Frăţilă poate funcţiona ca membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania, în condiţiile în care el este în continuare în situaţia de a fi urmărit penal in personam, conform comunicărilor oficiale ale parchetelor care instrumentau dosarele penale la care am făcut referire, comunicari retransmise şi la ASF.

ASF a refuzat sistematic să emită o nouă decizie de suspendare/retragere a calităţii lui Frăţilă Constantin de membru în Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania, autoritatea publică ameninţând şi apoi sancţionând managementul SIF Transilvania,deoarece acest management cere ASF să-şi respecte propriile reglementări - Regulamentul nr.1/2019 şi următoarele - să respecte Actul Constitutiv al SIF Transilvania şi prevederile art. 211 din Codul Civil.

ASF refuză să respecte legislaţia menţionată, din contra s-a transformat în consilier al urmăritului penal Constantin Frăţilă, indicându-i ce să facă şi cum să blocheze complet activitatea SIF Transilvania, prin indicaţiile furnizate de vicepreşedintele ASF Gabriel Grădinescu şi o serie de subalterni de-ai dumnealui.

În acestă situaţie, Constantin Frăţilă, sfidând legislaţia în vigoare şi beneficiid de sprijinul unui vicepreşedinte al ASF (chiar cel responsabil de piaţa de capital), inclusiv a unor funcţionari din subordinea acestuia, a trecut la convocarea şi ţinerea ilegală de şedinţe ale Consiliului, adoptând o serie întreagă de hotărâri ilegale prin care a încercat să destituie în mod complet ilegal şi nestatutar conducerea Consilului de Supraveghere şi conducerea Directoratului.

Aceste tentative de a prelua în totalitate structurile de conducere executive şi de supraveghere ale SIF Transilvania au ca scop blocarea tuturor măsurilor legale de recuperare a unor daune imense aduse SIF Transilvania de către Constantin Frăţilă, Marius Adrian Moldovan şi Crinel Valer Andănuţ (alţi doi componenţi ai CS), daune care în total depăşesc suma de şase milioane de lei, aduse patrimoniului SIF Transilvania.

Având în vedere aceste pagube, făcute patrimoniului SIF Transilvania, Directoratul societăţii a convocat o adunare generală a acţionarilor, adunare care are pe ordinea de zi şi propunerea de pornire a acţiunii în răspundere împotriva celor trei menţionaţi.

Acest grup încearcă din răsputeri, având concursul nemijlocit al vicepreşedintelui ASF, domnul Gabriel Grădinescu şi al unor funcţionari din această autoritate publică, să blocheze pornirea acţiunii în răspundere împotriva membrilor grupului şi să elimine structurile de conducere din SIF Transilvania, care încearcă să impună respectarea legii.

Toate hotărârile ilegale adoptate până în prezent de această grupare au fost contestate la instanţele competente, instanţe care au suspendat deja unele hotărâri până la judecarea pe fond, urmând a se pronunţa în zilele următoare şi asupra altor cereri de suspendare şi de constatare a nulităţii absolute a acelor aşa-zise hotărâri.

Deşi unele hotărâri au fost deja suspendate, gruparea respectivă emite în fiecare săptămână alte hotărâri ilegale, sfidând împreună cu unii reprezentanţi ai ASF deciziile instanţelor de judecată.

Pe de altă parte, vă informăm că în data de 19 aprilie anul curent, expiră mandatul actualilor membri ai Directoratului SIF Transilvania. Pentru a nu lăsa societatea fără conducere, Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania, prin hotărârea acestui Consiliu din data de 15 ianuarie 2020, a acordat actualului Directorat un nou mandat de patru ani.

Documentaţia completă a fost trimisă în data de 16 ianuarie 2020 către ASF, în scopul aprobării acestui nou Directorat, compus din trei membri, fiecare cu experienţă de peste 20 de ani în domeniul pieţei de capital, unii dintre aceştia având titluri academice - respectiv doctori în economie şi managementul fondurilor de investiţii.

Din data de 16 ianuarie 2020, ASF, folosindu-şi în mod abuziv şi în interes personal atribuţiile conferite de lege, în scopul răfuielior faţă de membrii acelui Directorat, tergiversează în mod nepermis, fără niciun temei legal, aprobarea membrilor noului Directorat, toate tergiversările respective având unicul scop de a permite grupării conduse de urmăritul penal in personam Frăţilă Constantin să ajungă să preia structurile de conducere şi supraveghere ale SIF Transilvania, în scopul aservirii companiei propriilor interese, contrar interesului general al societăţii, contra intereselor milioanelor de acţionari ai SIF Transilvania.

Până în prezent, managementul SIF Transilvania a întreprins toate măsurile legale aflate la îndemână, dar nu a reuşit să oprească abuzurile ASF - niciîn situaţia în care ASF a fost acţionată în instanţă, pentru a fi silită să respecte legea, nu a reuşit încă să oprească în totalitate abuzurile grupului condus Constantin Frăţilă, acesta emiţând hotărâri ilegale săptămânal, profitând de pasivitatea totală a ASF, din cauza pandemiei de Covid-19, instanţele de judecată având termenele prorogate pentru judecarea cererilor de constatare a nulităţii absolute a acestor hotărâri.

Pentru a nu lăsa societatea fără conducere executivă şi a i se închide activitatea, pentru a stopa riscurile operative şi de imagine aduse SIF Transilvania vă rugăm ca, în virtutea competenţelor legale, să dispuneţi ASF să respecte legea şi să-şi îndeplinească atributele legale pentru care a fost înfiinţată această autoritate publică, plătită inclusiv din resursele financiare ale SIF Transilvania.

Neaprobarea nejustificată, doar din răzbunare, a noului Directorat, va determina închiderea societăţii începând cu data de 20 aprilie 2020, blocarea totală a activităţilor, imposibilitatea derulării adunării generale a acţionarilor de la finele lunii aprilie, imposibilitatea recuperării pagubelor produse societăţii de către gruparea menţionată mai sus".

---

Actualizare - Constantin Frăţilă: "Acesta nu este un comunicat, ci doar spusele unor cetăţeni care abuzează site-ul SIF Transilvania. Orice comunicare se face pe căile legale, respectiv prin raport curent la Bursă".

---

Actualizare - Consiliul de Supraveghere al SIF Tranilvania a aprobat, ieri, menţinerea hotărârii din 15 ianuarie, privind desemnarea membrilor Directoratului pentru un nou mandat de patru ani, începând cu data de 20 aprilie 2020 şi până la 19 aprilie 2024, se arată într-un comunicat al SIF3 postat, astăzi, pe site-ul societăţii, dar nu şi la Bursa de Valori Bucureşti.

Atunci, board-ul SIF-ului le-a prelungit mandatele preşedintelui executiv Mihai Fercală, a vicepreşedintelui executiv Iulian Stan şi a lui Ştefan Szitas, membru al Directoratului.

"Societatea va înainta către ASF documentaţia necesară aprobării membrilor Directoratului desemnaţi prin Hotărârea nr. 1/15.01.2020", se mai arată în comunicatul SIF3.

Până la aprobarea noului mandat, conducerea SIF Transilvania va fi asigurată de membrii Directoratului înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, respectiv: Mihai Fercală, Iulian Stan şi Ştefan Szitas.

De asemenea, Consiliul l-a autorizat pe preşedintele board-ului Ştefan Szabo să redacteze un raport în sensul celor dispuse, prin Decizia ASF nr. 526/22.04.2020.

Atunci, ASF a suspendat de la tranzacţionare acţiunile SIF3 până astăzi, inclusiv, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor cu privire la modificările intervenite în conducerea emitentului, ca urmare a respingerii de către ASF a cererii de autorizarea a lui Mihai Fercală, Iulian Stan şi Ştefan Szitas ca membri ai Directoratului SIF-ului, precum şi cu privire la situaţia emitentului din perspectiva administrării societăţii.

"În acest sens, în vederea asigurării reprezentativităţii, raportul va reflecta hotărârea Consiliului SIF3 adoptată în componenţa avizată de ASF, respectiv şapte membri (Ştefan Szabo, Dumitru Carapiti, Gheorghe Luţac, Crinel Valer Andănuţ, Nicolae Petria, Marius Moldovan şi Constantin Frăţilă), cu respectarea prevederilor legale în vigoare", sublinia atunci ASF.

Autoritatea a respins autorizarea Directoratului conform decizei board-ului din ianuarie, deoarece nu fusese depusă documentaţia completă în acest sens, potrivit comunicatului de atunci al supraveghetorului pieţei.

---

Actualizare - SIF Transilvania a depus, astăzi, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), o plângere penală împotriva unor membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) pentru săvârşirea infracţiunilor de: abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, constituirea unui grup infracţional organizat şi uzurpare a funcţiei cu consecinţe deosebit de grave, se arată într-un comunicat al societăţii publicat pe propriul site, semnat de Mihai Fercală şi Ştefan Szitas.

De asemenea, SIF-ul din Braşov a depus plângere penală, tot la DNA, împotriva lui Constantin Frăţilă, Crinel-Valer Andănuţ, Marius-Adrian Moldovan şi Nicolae Petria, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, infracţiuni privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi exercitarea fără drept a unei profesii.

---

Mihai Fercală, căruia ASF i-a respins prelungirea mandatului de director general al SIF Transilvania, (expirase pe 19 aprilie), ne-a declarat că dă în judecată atât conducerea executivă a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), cât şi Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), pentru abuz în serviciu, "având în vedere refuzul Conducerii executive a Bursei de Valori Bucureşti să publice rapoartele curente emise de SIF Transilvania SA, pentru a fi informaţi corect şi egal acţionarii societăţii şi piaţa de capital, motivând lipsa unui acord al ASF".

Motivul oficial al ASF pentru respingerea prelungirii mandatului lui Fercală este de natură birocratică - că nu ar fi primit o documentaţie completă, ceea ce Fercală contestă că ar fi adevărat, făcând o plângere prealabilă contra refuzului.

Mihai Fercală a declarat ziarului BURSA: "BVB a fost notificată că, în conformitate cu art. 33.2 din OUG 34/2020 şi conform deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 24/6.11.2017, actualul directorat îşi continuă mandatul până la numirea unuia nou", dar că, izbindu-se de respingerea BVB , a decis să informeze piaţa şi pe acţionari, prin intermediul presei.

"Consider că refuzul conducerii executive BVB de a informa corect acţionarii şi piaţa de capital prin respectivele rapoarte este o măsură abuzivă constituind infracţiunea de abuz în serviciu cu consecinţe foarte grave, în scopul manipulării acţionariatului", ne-a spus Mihai Fercală, explicînd că aceste fapte survin , "în preajma desfăşurării AGOA din 28-29 aprilie, pentru crearea unei imagini negative conducerii SIF Transilvania, în împrejurarea că pe ordinea de zi a AGOA sunt propuse măsuri de pornire a acţiunii în răspundere împotriva Directoratului şi a Consiliului de supraveghere."

Mihai Fercală continuă:

"Totodată, având în vedere decizia ASF nr. 526/22.04.2020, ASF instigă pe membrii Consiliului de supraveghere la încălcarea legislaţiei în vigoare, respectiv a actului constitutiv al SIF Transilvania şi al propriului Regulament ASF nr.1 din 2019 şi a art. 2.1.1. din Codul Civil. Având în vedere aceste abuzuri, directoratul SIF Transilvania declară că va face un denunţ penal pentru abuz în serviciu atât contra conducerii executive a BVB, cât şi împotriva ASF aşa cum rezultă din notificarea transmisă către ASF de Directoratul SIF Transilvania."

Mihai Fercală este cel mai longeviv conducător de SIF, fiind şeful SIF Transilvania de pe vremea când era unul dintre cele cinci Fonduri ale Proprietăţii Private, prin care s-a făcut marea privatizare.

Opinia Cititorului ( 51 )

 1. Du-te și plimba .... ce vrei tu...

  pana mai apuci...  

  1. Parca era revocat... și acum își prelungește mandatul de drept... sau de stâng?!

   Nu sunt fan Fercala ci dimpotriva m-as bucura sa scapam de toate conducerile actuale ale celor 5 SIF-uri insa avand in vedere afinitatile ASF pentru un anumit grup de interese din zona SIF-urilor, nu ar fi exclus (ci mai degraba plauzibil) ca dupa SIF5 sa urmeze SIF3 iar aceasta mutare sa reprezinte pregatirea terenului de catre ASF.

   Mai intai SIF1 apoi, cu lagul sprijin al ASF-ului au urmat SIF4, iata ca si SIF5 (e ca si rezolvat) asa incat se acum se pregateste SIF3. 

   Sau poate ca sacalii se vor opri la SIF5? Crede cineva asta? 

   Sa fim seriosi, sacalii au in sange praduirea si nu inteleg alt comportament. 

   Probabil ca urmeaza SIF3 si apoi 2-ul dupa care problema SIF-urilor va fi rezolvata complet. 

   Il vreau out pe Fercala, dar nu pentru a veni Lakis si Dragoi in locul lui.

   De la Fercala a mai ajuns cate ceva la micii actionari pe cand de la mafiotii aia, absolut nimic (numai tepe uriase cum numai ASF nu poate vedea). 

   SIF1 nu are nici o acțiune la SIF3. Deci chill, chestiunea nu are legătură cu ei. Mai caută, mai investighează.

   Si la SIF5 nu are prea multe actiuni (direct) dar o sa preia SIF-ul prin interpusii controlati de gasca de trista faima Lakis-Balteanu-Dragoi.

   Nu o sa-ti dea tie raportul gasca asta ca sa iti spuna cat la suta din SIF3 controleaza si prin ce canale. 

   ai uitat ceva! dupa ce vor controla toate sifurile, ce urmeaza! care sint

   urmatoarele tinte! posibil tlv! .... 

   La TLV este cu totul altceva. Acolo nu exista masa inerta de cuponari si nici pragul.

   Pentru TLV trebuie sa scoata din buzunar bani multi ca sa ajunga la pachetul de control. 

   pentru necunoscatorii ,,, grivitei 24 este DIICOT structura centrala

   Serios?

   Hai sa cautam si vom vedea si altele. 

   Doar aici sunt la prima cautare. 

   Sif 1 administreaza sif 4. 

   FII BET —FI INDEX 'INVEST  

   Societate de Administrare Fond =SAI Broker  

   Sif 4 are 59,94 % din Pondere cumulata in Capital Social al fondului .

   Deocamdata...

  Hahahahaaaaaaa! Haaahahaaaaa! N-am crezut vreodată că voi citi așa cevaaaaa!:))))) Deci stai să înțeleg: Fercala a încercat să publice un raport curent pentru SIF3 pe BVB, nu a reușit, și acum îl "publică" pe persoană fizică, în ziarul Bursa??? Hahahhaaaaa! Sunteți nebuni, jur!!! Efectiv sunteți nebuni!!!!

  1. Micul napoleon din poza, încearcă și el sa vadă dacă scapă de la Waterloo... ,

   “Garda moare și nu se preda”

   “Cine nu cunoaște istoria e condamnat sa o repete” 

  Pe Fercala îl scot ăștia din sediul SIF3 doar cu Poliția și Jandarmeria, jur! Este delir, este incredibil ce face acest om. Ar trebui să i se solicite control psihiatric. Deja e demență cu moșii ăștia, s-au legat efectiv cu lanțurile de scaune și gata, s-a terminat, e societatea lor!!

  Asta nu putea pleca acasa ( sau la mititica, cine stie!?), decat in hohote de ras!!!. Da raporr curent in presa!hahaha

  Nea Fercala ar trebui sa iasa din casa zilnic doar intre 11 si 13 si sa se cam retraga la pensie. Probabil si la el s-a gandit Strainu-Cercel cu deja celebra lui vacanta. Apropo pensionarii de drept care inca mai muncesc au imunitate la coronavirus? Oare n-ar trebui si ei protejati la fel ca si ceilalti ? Cam miroase a discriminare aici...

  Avem polițiști și sereisti pensionati la45 de ani dar Fercala dar Fercala vrea să-l prindă sfârșitul sistemului solar pe aceeași funcție la SIF

  1. I-ai gasit defectul. E batran. Eu cred ca esti strain de acest popor. Aici, oamenii isi respecta batranii, pentru un motiv simplu: sunt mai intelepti decat tinerii. Dar exista si tineri foarte cretini, care nu inteleg asta. Pentru ei exista porunca a cincea, dar, cand dai de unul ca tine, nu mai este nimic de facut. Nu cred ca esti al acestui popor.

   Daca esti batrin ai si minte. Se pare ca Fercalezu baga sfaturi fara minte. Pacat ca a imbatrinit degeaba.

   Si strain esti de cauza in speta... 

   Spui si tu vorbe sa nu ramai nespus. Dar tu crezi sau stii ca sunt prostii?

  Nu-l agreez nici eu pe Fercala.Trebuie insa sa-i dam ce e a Cezarului,este un bun profesionist.si e meritul lui ca SIF Transilvania este in top dintre SIF-uri.Trebuie sa se pensioneze si sa lase locul unui alt profesionist. Dar ...dar sa nu aud nici de inculpatul ,albitru, Fratila. Este si el un mare mafiot..urmareste doar strict interese personale. Cu el la Conducerea SIF-ului se duce societatea la vale.

  Liviuuuuu, unde esti, Liviuuuuù!!!

  1. Sunt aici! Veghez. Să nu îți faci vreo grijă. Știi cum e cu grija, nu?! Te poți gripa... Dar tu ești vid, oricum.

   Liviu, stii de ce sunt prosti generalii? Pentru ca se trag din colonei. Acum ti se pare misto sa semnezi "mili"? Hai ma, ce dracu! Fii barbat!! Fii tare! Nu se termina aici. Distractia de-abia incepe.

   Vă jigniți și tații, voi elita din finanță? Și eu zic la fel ca voi doi, dar ce ați omis este că aia de voi îi spuneți distracție, a început dinainte să vă dați voi seama! Nu prin grija mea! Dar vouă vă este greu să vă dați jos și din pat...

  Liviu, sunt eu fercaka. Ce faci ba baiatule? Pai ne ai tras teapa ba? Si mie, si lui ciuri? Pai ai zis ca ne aperi bai mili! Si noi ti am dat cascaval, si te-am omenit, si te am facut smeker in bucuresti. Si tu? Cand a fost nevoie ce ai facut? Ce ai facut ba nenorocitule? Ne ai lasat ? Ne ai abandonat? Mare hahalera!

  1. Bogdan, nu sunt o hahaleră mai mare decât tine. Nenorocit?! Mă întreci!

   Cașcaval?! Cât "cașcaval ' am primit eu de la cei doi Președinți, nu oameni mici ca alții (știi tu despre cine este vorba! Dacă nu te ajut, îți desenez... ) cu atâta să rămâi tu în buzunarul tău mare, croit pentru 80 kE/lună. Măcar fii bărbat, nu un mic anonim! Poți!?!  

   Deci, ai fost hahalera pe gratis? Din placere?

  ...

  E pacat ca e o intrecere intre care injura mai bine si mai gros un om care a lasat in urma lui multe. De fapt sifele cum le vedem noi azi erau un fel de fps uri fara niciun viitor. Fercalezu asta cum ii ziceti voi a avut viziunea sa le transforme in fonduri de investitii si sa le listeze. Era atunci parlamentar. Si l a dus mintea sa faca ceva ce nu credea nimeni ca se poate. Toti cuponarii care nu stiau unde sa isi depuna cupoanele i-a convins sa subscrie la FPP uri. Asa s-a scris istoria sifelor si cuponarii au incasat dividende an de an. Cand au vrut, au vandut la preturi bune spre foarte bune. Nu am vazut nicio mare si istorica listare pe bvb care macar sa se apropie de ce a facut fercala cu tenacitatea lui. Ce vine in loc, fratila sau najibii, asteptam urmarea. ASF este de mare ajutor pietei. Sa o faca praf.

  1. Limbaj grobian si suburban.Sif 3 o sa explodeze de intelect si investitii inteligente .

   Hent si fault. 

   Sif3 cu Fercala la timona a avut in 1998 draga aplaudac 6% din economia Romaniei,ca oricare alt Sif, acum are dupa profesionista administrare, sub 1.3 mld Ron, adica 0.00001%.

   Iti este clar desenul? 

  De două zile, pe site-ul Bursa asist la un dialog nebun ale fanilor unui sif sau al altuia. In tot acest timp, in care taberele dau și luptă, mai abitir ca la pasopt, nenicule, ASF îsi vede mai departe de treaba cu toti sacii in caruta. Activitatea merge, renumeratia - sci! - mare, dupa buget, șpaga e șpagă, incompetența este la ea acasă, totul sub oblăduirea politică a PSD-ului și aliaților partidului roșu. Voi vă certați și ASF câștigă. Halal piață de capital! O rușine națională!

  alo, alo, spitalul 9

  va rugam un pat pentru inculpate

  sa fie cu ventilatie ca nu mai gandeste saracu 

  1. Vezi ca aud zumzet de catuse.

   Aha. 

   Au venit sa-l salte pe Lakis?

   Lakis&Bilteanu,Dragoi&Straut si Fratila.

   Urmeaza cei din ASF. 

  Fercala, te rog sa faci reclamatie turor celor vinovati, tu ai uitat sa-l treci pe patriarhul Daniel, este si el vinovat, ba chiar Papa Benedict are ceva implicare in mafia de la SIF3. Reclama-i d-le pe toti, sa le mearga fulgii...Sa ramai tu acolo, inca vreo 10-15 mandate, ca astia nu stiu ca tu esti de neinlocuit. Glumesc, bineinteles, dar te intreb d-le Fercala: chiar nu-ti dai seama cat de ridicol ai ajuns. De rasul curcilor...

  1. Ridicol esti tu, pigmeule!

   Glumesc, bineinteles.

   Tu nu esti pigmeu, tu nu esti nimic. 

  ASF=Un nimic

  Daca in luna mai se aproba eliminarea completa a pragului, vindeti tot si carati-va din SIF3. Bineinteles la un pret bun. Dar carati-va din SIF3! Pentru ca o sa vina grupul infractional condus de Fratila si va face praf totul, iar in 2 ani o sa plangeti dupa banii investiti in actiuni. O sa pierdeti totul pentru ca Sif3 sa va desfiinta. Pragul de 10% este foarte corect. Pragul eliminat inseamna dezastru.

  1. correct mai anonimule , e bine sa ai 10%

   mars de aici cu figurile tale de fercalez 

   ...

  ARE DREPTATE 'FERCALA''..., ;; SECURISTOIZII'' vor pierde.

  Bravo lui Fercală! Oamenii de la ASF traiesc in bula lor si au impresia ca sunt aparati de cohortele de politruci si asasini economici pe care ii servesc. Cand se vor insira pe masa procurilor schemele complete de participatii incrucișate si fonduri paravan, abuzul va fi limpede ca lumina zilei. Si daca se mai apuca sa mai scrie si altii, va fi jale. Cand vom scapa de acest ASF vom avea in sfarsit piata de capital.

  1. Care procurori? Aia care isi iau achitari non stop pe "fapta nu exista"? Aia care fara SRI nu stiu nici la ce pagina sa deschida Codul Penal? Procurorii sunt o gluma. Mai ales cei de la DNA, in frunte cu psihopata aia de Kovesi.

  Liviu, ce faci tata? Dormi? Scoal' la lupta viteazule! Avem treaba. Dusmanii ne-nconjor! Covidu' se apropie, si mi-e fric' de mor. Haide la ostire! Pentru ciuri mori, si ti va fi birou'-nconjurat cu...auditori

  1. Nu te mai griji de mine, Bogdănel, băiatule! De la înălțimea ta, nu ai înțeles nimic. E aeru umpic? De gropari e lumea plină. Cu groapa de o sapi se pare că nu știi cum e. Grijește te de tine! Și apoi, de o fi una, de o fi alta, Ce e scris și pentru noi, bucuroși le-om duce toate! Dar tu, ditamai Ministru!, te împiedici de un ciot?!! Ia de mai cetește! Și există și literatură obligatorie. Stai să vezi!

   Ce faceți, bă băjeți? Nu vă trezirăți? Sau voi doar vă (ră)sculați? Neinstruiților!!!

   Trebuie să fii prost ca un milițian, sa-ti imaginezi ca te citește/comentează Bogdan, și că tu te conversezi cu el, de fapt. Prost ca un milițian.

   Trebuie sa fii si mai prost sa crezi ca le stii pe toate

  ????? ????? ?????

  _________________

  ????? 

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “Energia 2022”
Apanova
BTPay
Electromagnetica
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Oct. 2022
Euro (EUR)Euro4.9366
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.9920
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0780
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6319
Gram de aur (XAU)Gram de aur275.3180

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

solarenergy-expo.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro