CĂTĂLIN BUZDEA, CANDIDAT PENTRU UN LOC ÎN BOARD-UL SIF OLTENIA:"Doresc doar dezvoltarea SIF-ului, concretizată în aprecierea valorii acţiunii"

A consemnat Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 21 aprilie

"Doresc doar dezvoltarea SIF-ului, concretizată în aprecierea valorii acţiunii"

"Sunt pentru continuarea programelor de răscumpărare şi o politică anuală de dividende, deoarece aceasta este raţiunea existenţei unui fond de investiţii" "Aş recomanda alocarea de fonduri către companii din domeniul tehnologiilor de vârf" "Dacă profitul este condiţionat de un context general favorabil, înseamnă că activitatea administratorilor se rezumă la contemplarea contextului !?!" "Dezbaterile din cadrul adunării pot oferi administratorilor o direcţie în interesul tuturor acţionarilor şi nu doar o expresie a voinţei şi interesului grupului SIF1 şi SIF4"

Nu îmi doresc altceva decât dezvoltarea SIF-ului, concretizată, fireşte, în aprecierea valorii de piaţă a acţiunii, care înregistrează astăzi un declin istoric, ne-a spus Cătălin Gheorghe Buzdea, acţionar al SIF Oltenia şi candidat la locul liber din Consiliul de Administraţie al societăţii de investiţii din Craiova, care ne-a acordat un interviu despre gândurile şi planurile care l-au îndemnat să se înscrie în cursa pentru un post de administrator al SIF-ului.

Domnia sa punctează că, la SIF Oltenia există pericolul formării unui board nereprezentativ pentru structura investitorilor societăţii, în care acţionarii de retail nu au vreun cuvânt de spus.

"Consiliul de Administraţie al unui FIA trebuie să fie reprezentativ, diversificat, format din persoane independente. Cum acţionarii majoritari au desemnat deja patru din cinci membri ai Consiliului de Administraţie, ar fi de aşteptat să acorde un loc şi acţionarilor din categoria de retail, altfel vom avea parte de un Consiliu de tip enclavă, rupt complet de acţionariatul diversificat al societăţii, ceea îi va eroda credibilitatea şi implicit va afecta percepţia asupra acţiunii SIF Oltenia", spune candidatul la poziţia de administrator al societăţii din Craiova.

Amintim că board-ul SIF Oltenia este incomplet după ce Cristian Buşu, cel care fusese ales şi preşedinte al SIF-ului, nu a fost autorizat ca administrator al societăţii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). În aceste condiţii, societatea din Craiova a rămas doar cu patru administratori, locul liber urmând probabil să fie ocupat la alegerile de la AGA din 28 aprilie. Din luna octombrie a anului trecut, SIF Oltenia are o nouă conducere, în urma demersurilor unui grup de acţionari format din SIF Banat-Crişana (SIF1), SIF Muntenia (SIF4) şi un manunchi de fonduri de investiţii, finanţate în diferite proporţii chiar de cele două SIF-uri.

Cătălin Buzdea, de profesie jurist, deţine şi administrează, din anul 2000, firma LIN&EMA, societate din judeţul Alba ce practică comerţul en-gros cu produse alimentare şi are circa 70 de angajaţi. Celălat candidat la postul de administrator al SIF Oltenia este Mihai Zoescu, de profesie economist, director economic al Biofarm, societate controlată de SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia.

Reporter: De ce v-aţi depus candidatura pentru locul liber din Consiliul de Administraţie al SIF Oltenia?

Cătălin Buzdea: Candidatura mea la funcţia de membru în Consiliul de Administaţie al SIF Oltenia este un demers firesc, în condiţiile în care societatea pe care am fondat-o a investit resurse importante în titlurile emise de acest emitent. Plasamentul financiar în această companie s-a bazat pe încrederea pe care mi-a dat-o strategia şi managementul său şi, nu în ultimul rând, potenţialul de creştere a valorii sale pe termen mediu şi lung.

Am decis să îmi depun candidatura constatând că, deşi au trecut mai bine de patru luni de la avizarea noului Consiliu, pentru postul vacant nu a fost cooptată o persoană, aşa cum obligă legea. M-am aşteptat ca la ultima AGOA din februarie 2021, Consiliul de Administraţie să selecteze şi să propună un candidat. Nu s-a întâmplat acest lucru, astfel că suntem în situaţia în care din decembrie până astăzi, Consiliul funcţionează cu doar patru membri. Consider că situaţia este de neacceptat pentru o companie de acest profil, care vine după alte trei luni de vid de conducere, după ce fostul Consiliu a fost revocat în AGOA din octombrie 2020. 

Aceste circumstanţe şi incertitudinea unei strategii viitoare m-au făcut să îmi doresc să mă alătur Consiliului de Administraţie al acestei companii deosebit de importante, astfel încât investitorii de retail din care fac parte să fie mai larg reprezentaţi în structura de conducere.

Reporter: Ce credeţi că vă recomandă pentru funcţia de administrator al SIF-ului?

Cătălin Buzdea: Mă recomandă faptul că sunt o persoană care a urmărit cu atenţie evoluţia SIF Oltenia, sunt familiarizat cu activitatea societăţii, am urmărit timp îndelungat evoluţia portofoliului în care am investit multă încredere şi resurse financiare. Astfel, nu îmi doresc altceva decât dezvoltarea SIF-ului, concretizată, fireşte, în aprecierea valorii de piaţă a acţiunii, care astăzi înregistrează un declin istoric.

În domeniul în care activez am avut performanţe notabile, care nu sunt decât rezultatul efortului depus zilnic, al curajului şi al asumării unor riscuri calculate în detaliu, împreună cu echipa pe care am construit-o. Cei peste 20 de ani în care am lucrat şi am dezvoltat propria afacere m-au învăţat că a fi administrator nu înseamnă responsabilitate numai pentru performanţele financiare ale societăţii, ci şi faţă de destinele salariaţilor ei, ale clienţilor, partenerilor şi acţionarilor, la a căror bunăstare compania trebuie să contribuie.

Reporter: Cu ce propuneri veniţi în faţa acţionarilor societăţii de investiţii? Puteţi detalia?

Cătălin Buzdea: Principala mea preocupare pentru actul de administrare al SIF Oltenia priveşte aplicarea, în mod efectiv şi relevant, a unui set de principii de guvernanţă corporativă care nu trebuie să rămână simple forme fără fond. Cum am subliniat mai sus, nu mi se pare deloc firesc ca o astfel de companie să funcţioneze cu un număr insuficient de administratori, mai ales că la SIF Oltenia numărul membrilor s-a redus de la şapte la cinci. Mă întreb cât de relevante şi fundamentate sunt deciziile luate de patru persoane, mai ales dacă acestea provin din acelaşi grup de interese.

Apoi, implementarea unui mod transparent de selectare a persoanelor cu funcţii cheie. Şi aici avem din nou o problema. Compania funcţionează de luni bune fără directori de departamente. Am urmărit zilnic website-ul oficial al societăţii şi constat că din decembrie anul trecut societatea funcţionează fără directori executivi pe departamente importante. Mă întreb cum se pot lua decizii de afaceri şi de gestiune curentă fără să existe un filtru de verifcare pe cel puţin trei paliere, conform procedurilor de lucru care stau la baza avizării SIF Oltenia ca fond de investiţii. Acele proceduri au rămas cu siguranţă forme fără fond timp de peste şase luni, în care decizia a aparţinut unei singure persoane.

La fel de importat este existenţa şi aplicarea, în mod efectiv, a unei politici de evitare a conflictelor de interese cu acţionarii semnificativi şi de evitare a oricărui abuz de poziţie dominantă din partea acestora. Trebuie întocmite, aşadar, proceduri transparente de decizie, care să poată fi aplicate în mod real. O astfel de abordare va duce la creşterea interesului investitorilor pentru acţiunea SIF Oltenia şi, ca o consecinţă logică, aprecierea valorii de piaţă a acesteia.

Un obiectiv important al administrării, confom Strategiei investiţionale publicate recent de Companie pentru AGOA din 28 aprilie 2021 este creşterea valorii de piaţă a acţiunilor. Dar acest document denumit "Strategie" este un simplu deziderat formal, în condiţiile în care ar trebui să cuprindă, în amănunt, un set de măsuri pe care administratorii să le anunţe şi care să fie aprobate de adunarea generală. Iar pentru că SIF-urile sunt autorizate ca fonduri de investiţii, trebuie să aibă o politică predictibilă de dividende. Aici vreau să subliniez că sunt pentru continuarea programelor de răscumpărare şi pentru o politică anuală dividende, deoarece aceasta este raţiunea existenţei unui fond de investiţii, legea fiind cea care a impus încadrarea SIF-urilor în această categorie de emitenţi.

În privinţa strategiei investiţionale consider că portofoliul SIF Oltenia cuprinde un nucleu robust de companii, ceea ce îi conferă stabilitate şi rentabilitate. Aş recomanda însă alocarea de fonduri şi către alte companii din domeniul tehnologiilor de vârf, spre exemplu IT, servicii şi tehnologii medicale, etc.

Reporter: Conform datelor publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, societatea LIN&EMA pe care o conduceţi, a atacat în instanţă, între altele, deciziile adunării acţionarilor SIF Oltenia din data de 29 octombrie 2020 când a fost ales un nou Consiliu de Administraţie, cerând constatarea nulităţii hotărârilor respective. De ce LIN&EMA a făcut acest demers? Care este stadiul procesului?

Cătălin Buzdea: Subliniez de la început că demersurile juridice demarate de societatea pe care o administez nu au fost îndreptate împotriva SIF Oltenia. Toate demersurile au fost îndreptate împotriva hotărârilor acţionarilor care formează în prezent majoritatea şi care au determinat grave derapaje pe care piaţa le cunoaşte şi pe care nu doresc să le reiau. Dacă ne referim la contestaţia privind alegerea actualului Consiliu de Administraţie, chiar dacă Tribunalul Dolj a respins în primă instanţa acţiunea, Autoritatea de Supraveghere Financiară a confirmat un lucru. Anume că alegerile nu au fost valide cel puţin în privinţa unui membru, căruia nu i s-a acordat avizul de exercitare a funcţiei. Pe de altă parte, contestaţia mea a vizat modul de organizare a acelor alegeri chiar de către persoana care ulterior nu a fost avizată.

Mă întreb, cât de reprezentative au fost acele alegeri dacă cel care le-a organizat s-a dovedit că nu întruneşte cerinţele legale de funcţionare ca administrator. Cred cu tărie că la nivelul SIF-urilor, precum şi în companiile strategice, trebuie să se aplice metoda votului cumulativ, ceea ce înseamnă aplicarea reală a unui alt principiu de bună guvernanţă corporativă.

Reporter: Ce opinie aveţi despre cele propuse în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al SIF Oltenia pentru acest an, în care se estimează venituri relativ constante, cheltuieli de 38,8 milioane lei, mai mult decât duble faţă de cele preliminare din 2020 şi un profit net de 28,7 milioane lei, cu 45% sub cel din acest an?

Cătălin Buzdea: Afirm cu toată fermitatea că Bugetul de Venituri şi Cheltuieli propus acţionarilor pentru Adunarea Generală din 28 aprilie 2021 este dezamăgitor !! Practic, se bazează pe portofoliul deţinut de societate la data de 31 decembrie 2020. Contextul general generat de criza sanitară nu poate servi drept pretext pentru subdimensionarea profitului, pentru că asta înseamnă realmente abandonarea obiectului de activitate. Dar, esenţa unui fond de o asemenea anvergură este activitatea de investire - dezinvestire pe baza proiecţiilor de management al riscurilor, care să genereze venituri şi profit în orice context economic, altminteri nu mai există nicio raţiune pentru atragerea investitorilor. Dacă profitul este condiţionat de un context general favorabil, înseamnă că activitatea administratorilor se rezumă la contemplarea contextului general !?!. Chiar şi contextul actual oferă oportunităţi pe care managementul societăţii trebuie să le fructifice, în caz contrar nefiind justificată supradimensionarea stimulentelor financiare ale acestora.

Creşterea cheltuielilor cu salariile şi remuneraţiile administratorilor, practic dublarea lor, nu a ţinut seama de contextul general economic invocat !! Este o fractură de logică pe care nu o împărtăşesc, mai ales că veniturile adminsitratorilor nu se raportează la criterii verificabile de performanţă a managementului activităţii, ci reprezintă un procent semnificativ de 0,42% din activul net mediu al anului precedent. În cazul de faţă este vorba de aproximativ 8.000.000 lei. Dacă este mult sau puţin, dacă este echitabil sau nu, actionarii sunt chemaţi să decidă. În ceea ce mă priveşte, consider că în viitor trebuie să existe criterii de performanţă în raport de care indemnizaţia variabilă să fie predictibilă şi să fie eliminată orice posibilitate de manipulare. După cum s-a văzut în bilanţurile altei Societăţi de Investiţii Financiare, Activul Net poate să înregistreze fluctuaţii artificiale pe baza unei singure tranzacţii, situaţie care a declanşat numeroase controverse.

Nu în ultimul rând, nu găsesc explicaţie pentru faptul că, în situaţiile financiare aferente anului 2020, nu au fost înregistrate la venituri dividendele prescrise, în cuantum de 12 milioane lei, aşa cum s-a stabilit clar prin Hotărârea AGOA din 28 aprilie 2020, care a rămas valabilă după ce acţionarii SIF Banat-Crişana, SIF Muntenia şi SAI Certinvest au renunţat la acţiunea din instanţa pe care o demaraseră iniţial.

Reporter: Ce şanse credeţi că aveţi să ocupaţi locul vacant din Consiliul SIF Oltenia, având în vedere că, la ultimele adunări, a ieşit în evidenţă existenţa unui grup de acţionari care s-a dovedit că are numărul necesar de voturi pentru a-şi impune voinţa în AGA?

Cătălin Buzdea: Deşi există un nucleu acţionarial care controlează, după cum s-a văzut, majoritatea voturilor în AGA, consider că am şansele mele, altfel nu aş fi candidat. Ca persoană implicată în propria firma, timpul nu îmi permite să acţionez în demersuri în care să ştiu din start că nu am nicio şansă. Am însă încredere că acţionarii de retail vor participa şi îmi vor acorda voturile lor. Sper că demersul meu să convingă şi fondurile private de pensii, deoarece şi aceste entităţi au tot interesul să fie reprezentate în structura de conducere şi, pe această cale, îi invit să participe la lucrările adunării. Cred că pentru SIF Oltenia este un nou început, după un an de incertitudine, cu multe necunoscute rămase fără răspuns. Participarea şi dezbaterea directă în cadrul adunării a tuturor problemelor ce sunt pe ordinea de zi poate să conducă la o direcţie bună. Chiar dacă rezultatul votului este în puterea grupului creat în jurul SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia, dezbaterile din cadrul adunării au un rol esenţial. Ele pot oferi administratorilor o direcţie de acţiune care să fie în intersul tuturor acţionarilor şi nu doar o expresie a voinţei interesului grupului SIF1 şi SIF4.

Reiterez că am fost convins că actualul Consiliu de Administraţie va selecta o persoană pe care să o desemneze. Am fost neplăcut surprins că nu a fost preocupat de completarea Consiliului de îndată ce s-a constatat vacantarea unui post, ştiut fiind că un Consilu de Administraţie nu poate şi nu trebuie să funcţioneze cu un număr par de membri, mai cu seama că societatea nu are ocupate de mult timp posturile vacante de directori cu atribuţii importante.

Consiliul de Administraţie al unui FIA trebuie să fie reprezentativ, diversificat, format din persoane independente. Cum acţionarii majoritari au desemnat deja patru din cinci membri ai Consiliului de Administraţie, ar fi de aşteptat să acorde un loc şi acţionarilor din categoria de retail, altfel vom avea parte de un Consiliu de tip enclavă, rupt complet de acţionariatul diversificat al societăţii, ceea îi va eroda credibilitatea şi implicit va afecta percepţia asupra acţiunii SIF Oltenia.

Reporter: Vă mulţumesc!

Opinia Cititorului ( 29 )

 1. In teorie ești bun,dar știi și tu că deja șacalii din Sif1,Sif4 și interpușii au mătrășit Sif5-ul! Așa că te vei mulțumi cu indemnizația de membru în CA și vei fi fericit.

  1. A raspuns gresit si nu va ajunge in board.

   Trebuia sa declare ca este dispus sa sifoneze averea SIF-ului in buzunarele lui Dragoi si gasca ca sa ajunga in CA. 

   Acest (...) este o Săgeata a lui Ciurezu, știe toată lumea! Când se va debarasa de ideile comuniste ale Lui Tudor Breazu va avea o șansa, iar acum cred ca are șansa porcului de Crăciun.....

   Nu ati inteles ca s-a saturat lumea de comentarii vulgare ? Ce este gresit in a spune ca a investit avand incredere in modul cum a fost administrata anterior societatea, perioada in care se acordau dividende si se realizau programe de rascumparare? Nu asta e rostul investitiei in actiunii?

   E vede ce ai mai condus institutii in CRIZA!

   Te ajut eu: 

   In situatii de CRIZA poti face trei lucruri: 

   Valideaza Ingrijorarile Consumatorilor (exact ce s-a intamplat pe bursa ro pentru muritorii de rand "plangaciosi" ca au descoperit neregulile). 

   Iei Masuri de Corectare (aici e cu susta - mouti o fac de FOND cand in fatp trebuie REAL) 

   Consolidezi Naratiunea (cam in etapa asta este acum situatia prezentata pe bursa ro). 

   Mda si sunt tot eu ala cu 

   semnat comenturi "cretine" 

   In cazul tau nu as da vina pe "comenturi" pentru cretinism ci pe "intreg".

  Au mai existat saci in țara asta care se credeau zei. Au sfârșit mârțoage .

  1. care tara asta? e o japca de teritoriu la capat de linie. asta nu e tara

   Nu am inteles legatura dintre saci, zei si martoage. E vreo fabulă pe care ai citit-o dumneata pe vreo eticheta de vin prost?

   Am greșit, sacali, ma refeream la sacalii de la sif1. Sacali care se cred zei. Notabil este ca e prima oara cand avem un candidat din sfera actionariatului real. Un investitor care își asumă o candidatură pe bune, fără înțelegeri, fără sprijin, ai zice un outsider. Rezultatul il va dicta drăgoi și e clar ca omul nu il place. Drăgoi a făcut toate lucrurile de nefăcut pe o piață normala ca sa puna pe fuga investitorii ca domnul acesta. Chiar la sif5 toate propunerile aberante din AGA asta sunt anume ca sa ne pu a pe fuga. Si multi au iesit de pe toate sifele inclusiv oltenia de frica sacalillor. Ei, uite ca sunt unii care nu se dau dusi și s-ar putea din outsider sa avem de a face cu o poveste de succes. Succes domnule, jos pălăria!

   Pentru ca e fapt real, sifele fac o avere, păcat ca nu produc decat pentru Lakis și camarila. 

  Omul spune niste lucruri de bun simt. Din pacate la niciun SIF nu mai exista rusine. Va functiona masina de vot a lui lakis si se va inchide povestea. Isi vor numi tot un om de casa care le-a spalat rufele in povestea cu Romenergo. Asta ar trebui sa atraga atentia asfisitilor si sa ii oblige sa faca oferta de preluare. Altfel sa le fie rusine si lor.

  1. Pai Ciurezu cum a făcut: Stoian, Aninutza și Popa C au fost alese pe competente? Au fost impuși de dictator, corect? Nu va este rusine sa mai faceți comentarii? Voi va credeți cinstea întruchipată dar in realitate V ați umplut buzunarele, călcând pe cadavre. Va rog, măcar abțineți va

   Nu cred ca ai competenta sa emiti judecati de valoare. Nici macar nu poti scrie corect din punct de vedere ortografic.

   Domnule, tu ai ramas încremenit în niște frustrări personale. Siful e demult inalta etapa. Ai acțiuni, votează cum crezi. Felicit intrarea unui acționar minoritar în competiție. Lucrurile pe care le-asasinat sunt de mare importanță, păcat ca vor ramane doar sperante.

  Foarte bine punctat, trebuie si aplicat!!!!!

  1. Bine punctat. M-a făcut sa urmăresc site-ul sifului. Are dreptate. Cum funcționează astia cu 2executivi și doi neexecutivi in Board și lipesc prea mulți pe posturi. Și atunci de ce cresc cheltuielile la cer. Bine a zis domnul. Ca sa stea administratorii ca vițeii la poarta noua și sa se umple de bani. Banii noștri ca Drăgoi nu are un lei investit din buzunarul lui.

  Bună ziua tuturor !

  Se pare că domnul Buzdea Cătălin știe ce vorbește. A răspuns frumos și elegant la toate întrebările.  

  Cât de mult o să conteze faptul că știe ce vorbește rămâne de văzut.  

  Se spune mereu că interesul de grup primează foarte des...si este adevărat...dar dacă se va face alegerea în funcție de competență?!?  

  Mult a fost...puțin mai este...până la alegeri.  

  Și dacă alegerea se va face pe criterul competenței ?!?  

  Vă doresc tuturor multă sănătate.  

  Și dacă reușește să vină cu ceva nou și bun ?

  Par interesante ideile domnului Buzdea. Mai trebuie să fie ales și apoi să încerce să pună în practică ce a spus în răspunsurile date reporterului.  

  Pare un om care vrea să vină cu un suflu nou.  

  Succes cetățene.  

  În sfârșit un om capabil și bine intenționat.

  Este binevenită candidatura domnului Cătălin Buzdea.  

  Merită să i se acorde șansa să arate ce poate.

  1. cine sa-i acorde sansa? ce sansa?

   Cu mult respect te intreb ce se întâmplă în data de 28 aprilie 2021...

   Tu ai citit interviul de mai sus ? Te rog mult să îți faci timp și să citești . 

   Mulțumesc  

  Mult succes!!

  Domnul Buzdea merita felicitat. Din cate inteleg a investit sume considerabile pe acest emitent si isi asuma transparent candidatura pentru reprezentarea intereselor actionarilor minoritari si a actionarilor de retail. Este evident si la lumina zilei faptul ca cei 4 administratori actuali sunt numiti de grupul de interese SIF1 si SIF 4.

  Celalalt candidat a aparut tot din zona de interese SIF4 si SIF 5 si chiar daca profilul profesional pare OK, el vine totusi de la KPMG care a fost auditorul financiar la SIF 1. Acel auditor care a intocmit Raport ca nu exista prejudiciu la SIF 1 desi procurorii au retinut 2 infractiuni pe care Lakis si Dragoi le-au si recunoscut. Sunt foarte curioasa daca a facut parte din echipa care a intocmit acel raport al KPMG ? Deci cat de independent este contracandidatul dlui Buzdea? Uite o sugestie pentru ce intrebari ar trebui sa puna ASF la evaluare, in caz ca va castiga contracandidatul. 

  1. Corect este ca Balteanu a recunoscut fapta. Scuze dlui Dragoi, el inca nu a recunoscut nimic.

  10 din 10...Felicitari si mult succes!

  In situatii de CRIZA se fac trei lucruri:

  Validezi Ingrijorarile Consumatorilor (investitori, etc) 

  Iei Masuri de Corectare (Reale sau de Fond) 

  Controlezi Naratiunea (Pe toate caile). 

  semnat comenturi "cretine" 

  Din nou ne confruntam cu aceasta problema precum in urma cu 2 luni in care conducerea a restrictionat votul electronic pe saitul societatii, actionarilor de retail pentru AGA din februarie.

  Sper ca ASF-ul sa se sesizeze mai ales ca este o situatie de pandemie. 

  Poate reusim ceva cu acest om hotărât! Ii doresc mult succes. Dacă reușește Drăgoi ,care e un prost va avea viață grea cu el.

  Sifurile nu mai sunt acum decat pentru unii, se vede din pret si mai are de scazut ,daca nu da nici bruma aia de bani ,daca nu face rascumparari cu anulare ,ajunge la 1 leu imediat.

  Un om nu poate schimba nimic, soarta sifului este decisa. 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Videoconferinţa “Energia în priză”
Dtlawyers
BTPay
Apanova
anahotels.ro

Curs valutar BNR

23 Sep. 2021
Euro (EUR)Euro4.9490
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2218
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5640
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7704
Gram de aur (XAU)Gram de aur240.3568

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Hidroelectrica
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Codul comercial român
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
bsenergyweek.com
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro