CIUREZU E MAI ORTOMANSIF Banat Crişana şi SIF Muntenia repetă scenariul din balada Mioriţa, într-o acţiune de concurenţă neloială contra SIF Oltenia

MAKE
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 8 septembrie 2020

SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia repetă scenariul din balada Mioriţa, într-o acţiune de concurenţă neloială contra SIF Oltenia
MAKE

Monstruosul pieţei noastre de capital nu mai poate fi disimulat sub loviturile prin care legalitatea este mutilată de tupeul în creştere al administratorului SIF Banat Crişana, care, văzând că manipularea evidentă a pieţei îi este tolerată, arată tuturor că pe el nu îl priveşte Legea, că lui nu i se aplică Legea, ba chiar, cu sprijinul fără perdea al unor şefi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), are puterea să-i oblige chiar şi pe oponenţii săi să încalce Legea, aşa cum i-a făcut-o şi preşedintelui SIF Oltenia Tudor Ciurezu, silit sub asediul cooperativei ASF & SIF Banat Crişana & SIF Muntenia, să includă pe ordinea de zi a proiectatei AGA din 12 octombrie, aprobarea distribuirii de dividende acţionarilor din iunie, ceea ce este un subiect ilegal şi, prin urmare, nu poate fi pus în discuţie.

GOARNELE LUI BOGDAN DRĂGOI ÎN MASS MEDIA FINANCIARĂ

În rând cu alte organe de presă care susţin că ar fi interesate de fenomenul pieţei de capital, ziarul BURSA şi-a informat conştiincios publicul: "Consiliul de Administraţie al SIF Oltenia (SIF5) a convocat acţionarii, la data de 12 octombrie, la solicitarea SIF Banat-Crişana (SIF1) şi SIF Muntenia (SIF4), ce deţin 5,55% din SIF5, pentru revocarea hotărârilor celor două adunări ce au avut loc în data de 28 aprilie şi supunerea din nou la vot a propunerilor iniţiale avute pe ordinea de zi, referitoare la aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2019 şi distribuţia de dividende, dupa cum arată Raportul conţinând Convocatorul remis Bursei de Valori Bucureşti (BVB), pe 3 septembrie, de SIF-ul din Craiova.

[...]

Pentru adunarea din 12 octombrie, data de referinţă, (cea care defineşte acţionarii care au dreptul să participe la şedinţă), este cea de 30 septembrie 2020, iar acţionarii cărora li se cuvin dividende, sunt cei înregistraţi la Depozitarul Central în data de 12 iunie 2020, conform propunerii din Convocator".

Degeaba am aşteptat o tresărire din partea ziariştilor cu veleităţi financiare.

Nimic.

Cer senin.

Acest Convocator relatat fără nicio tresărire de presa cu veleităţi financiare este un obiect zburător neidentificat din care urmează să descindă pe Pământ extraterestrul libanez Najib el Lakis, împreună cu extraterestrul românesc Gabriel Grădinescu, să ne înveţe folosirea Legilor pieţei de capital în perioada de ispăşire a condamnării la trei ani de închisoare cu suspendare antigravitaţională.

Vâââââjjj, bum, poc!

Nimeni din mass media cu veleităţi financiare nu a avut bunul simţ să informeze publicul că Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă nu permite ca o Adunare generală a acţionarilor (AGA) să identifice cui i se cuvin dividende la o dată anterioară celei desfăşurării AGA, ci doar la o dată ulterioară:

"Art. 86.(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor."

Este normal.

Cum să devii acţionar în septembrie şi să decizi pe 12 octombrie că le dai sau nu le dai dividende (că AGA e liberă, vezi bine, să decidă şi să nu le dea) acţionarilor din 12 iunie?!

De la 12 iunie şi până vinerea asta care a trecut s-a modificat structura acţionariatului într-o proporţie de 7,49% (tranzacţii şi răscumpărări).

Deci, cum poate AGA din 12 octombrie care are alţi acţionari să decidă distribuirea dividendului acţionarilor înregistraţi la 12 iunie?!

Mi-e greu să explic mai pe larg o astfel de tâmpenie.

Consultantul infractor Najib el Lakis, al preşedintelui SIF Banat Crişana Bogdan Drăgoi, pentru care legea nu este vreo problemă, că de aceea este condamnat la trei ani cu suspendare antigravitaţională, ar trebui să ne înveţe cum 12 iunie 2020 este o dată ulterioară datei de 12 octombrie 2020, pentru că aceasta este o propunere comună a SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia.

Extratereştrii libanezi şi româneşti.

Maşina timpului.

Vââââjjj, bum, poc!

Nu este prima tâmpenie care emană de la SIF Banat Crişana.

De acum enumerăm lunile anului astfel: ...aprilie, mai, octombrie, iulie, august, iunie, septembrie...

Aşa e pe Planeta Drăgoi, din Constelaţia Lakis, în Universul Grădinescu.

Vââââââjjj, bum, poc!

Preşedintele SIF Oltenia Tudor Ciurezu a fost prins de această propunere tâmpită ca peştele în vârşă şi, oricât s-a zbătut, n-a mai putut să scape din găleata în care l-a aruncat ASF.

CONCERTAREA CONTRA SIF OLTENIA ORGANIZATĂ DE SIF BANAT CRIŞANA & SIF MUNTENIA SE VEDE DE PE LUNĂ, CA ZIDUL CHINEZESC

Staţi aşa!, nu trecem mai departe, că aici e ditamai subtilitatea lui Najib el Lakis şi a acoliţilor lui, începând cu Bogdan Drăgoi şi alaiul din spatele său:

AGA care a făcut trotuarul, din 28.04.2020, prezidată de vicepreşedintele SIF Oltenia Cristian Buşu, a respins distribuirea dividendului, în timp ce AGOA concomitentă prezidată de Tudor Ciurezu a aprobat-o.

Lista acţionarilor întruniţi în faţa sediului Societăţii de Investiţii Financiare Oltenia S.A. în 28 aprilie 2020, prezidaţi de vicepreşedintele Cristian Buşu este următoarea (Atenţie, publicarea listei mi se pare că este o premieră!, dar s-ar putea să nu fie):

1) Bogdan Drăgoi - SIF1;

2) Străuţ Radu Răzvan - SIF1;

3) Gusta lon Horia - SAI Ceuinvest, reprezentând: FIA Certinvest, FDI Certinvest XT INDEX, FDI Certinvest, BET Fi INDEX Ceuinvest;

4) Albusel Irina - Reprezentant Opus-Chartered Issuances SA;

5) Adrian Danciu - SAI Broker, reprezentând: FII Optim Invest, FII BET-FI INDEX Invest; FDI Prosper Invest;

6) Iliescu Alexandra - Accuro Fund Solutions Ag, AIFM of the Romania Strategy Fund;

7) Buică Nicuşor Marian - SIF 4;

8) Vaitis Ionela - SAI Swiss Capital Asset Management SA, reprezentant FII Active Plus;

9) Marcel Gheorghe - acţionar în nume propriu;

10) Bogdan Dub- acţionar în nume propriu.

Acţionarii menţionaţi constituie grupul de acţiune concertată controlaţi de conducerea SIF1 şi SIF4, care, prin votul identic la toate punctele de pe ordinea de zi a AGOA SIF5, ţinută ad-hoc pe trotuar, se încadrează în prevederile art. 2 alin. 4 din Legea 24/2017.

Grupul de acţionari precizat deţine 27,48% din capitalul social, respectiv 30,54% din totalul drepturilor de vot valide la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 28 aprilie 2020, au aceeaşi sursă de finanţare (SIF1 şi SIF4) şi sunt prezumaţi că acţionează în mod concertat întrucât "s-au angajat într-o activitate care este de fapt o cooperare cu scopul de a exercita o politică comună", în sensul că au exercitat o politică de vot identică pentru respingerea situaţiilor financiare, a distribuirii de dividende şi a tuturor celorlalte puncte de pe ordinea de zi, în detrimentul tuturor celorlalţi acţionari ai societăţii.

Concertarea ostilă organizată de SIF1 contra SIF5 a fost subiectul articolului "Dormi liniştit ASF! Lakis lucrează pentru tine!", din BURSA la data de 23.04.2020 (Vezi: Dormi liniştit ASF! Lakis lucrează pentru tine!), unde am publicat o schemă grafică ce arată felul în care SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia au finanţat un snop de unsprezece fonduri de investiţii, ca să preia prin ele controlul asupra SIF Oltenia.

Concertarea este, după Zidul Chinezesc, a doua construcţie vizibilă de pe Lună, cu ochiul liber (Zidul Chinezesc este o construcţie omenească).

Monsieur Jardinier, poreclit şi "vicepreşedintele ASF Grădinescu", nu o vede nici când i-o desenez în BURSA.

I-o mai dau o dată şi aici, că în astea cinci luni care au trecut de când am publicat-o, deşi poate că nu a văzut-o când i-a stat în faţă şi sigur nu a înţeles-o, poate că a şi uitat-o şi e păcat că e frumoasă.

Curiozităţi turistice: când te duci în China, vizitezi Zidul Chinezesc, când vii în România, examinezi desenul concertării din jurul SIF Oltenia pe care nu o vede "vicepreşedintele ASF Gabriel Grădinescu" - ce distracţie!

SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia repetă scenariul din balada Mioriţa, într-o acţiune de concurenţă neloială contra SIF Oltenia

ACOLIŢII LUI LAKIS VOR SĂ APROBE ÎN AGA CEEA CE CONTESTĂ ÎN INSTANŢĂ

Între 01.07.2020 şi 16.07.2020, SIF Oltenia a distribuit dividende unei părţi din acţionarii cărora li se cuvin, proces care a fost sistat în urma hotărârii Curţii de Apel Craiova să suspende toate deciziile AGA prezidate de Ciurezu, la 28 aprilie 2020, deoarece au fost contestate de extratereştrii de la SIF Banat Crişana & SIF Muntenia.

Procesul este în desfăşurare.

Dar, acoliţii lui Lakis sunt nerăbdători şi nu aşteaptă soluţionarea contestaţiei de către instanţa judecătorească, ci în AGA din 12 octombrie, cer revocarea deciziilor pe care le-au contestat în instanţă judecătorească, după care cer adoptarea lor.

Este un model mai extraterestru de logică, care se cere explicat:

1. Ceri instanţei judecătoreşti anularea deciziilor AGA din 28.04.2020 de aprobare a situaţiei financiare a SIF Oltenia, de repartizare şi distribuire a dividendelor;

2. Ceri ca AGA din 12 octombrie să revoce aceleaşi decizii pe care ai cerut instanţei să le anuleze (deci, vrei ca instanţa judecătoreasca să rămână cu sarcina ridicolă să anuleze decizii revocate);

3. Ceri ca AGA din 12 octombrie să-ţi revoce propriile decizii din AGA care a făcut trotuarul pe 28.04.2020, prin care ai respins situaţia financiară a SIF Oltenia, repartizarea şi distribuirea dividendelor (deci, vrei să revoci respingerea, deşi instanţei judecătoreşti îi ceri să respingă ceea ce vrei să revoci);

4. Vrei ca AGA din 12 octombrie să aprobe exact aceeaşi situaţie financiară a SIF Oltenia şi deciziile de repartizare şi distribuire a dividendelor, pe care le-ai respins tu în AGA care a făcut trotuarul, decizii care ai cerut să fie anulate de instanţă şi revocate de aceeaşi AGA în care vrei... să le aprobi.

Este greu de urmărit, dar merită!

Nu-i aşa că nu e omenesc?!

Cu o asemenea tâmpenie monumentală nu cred că ne mai putem întâlni vreodată, lucru pentru care, totuşi, nu ar trebui să bag mâna-n foc.

Pentru că tot aşa am crezut şi pe 28 aprilie, când am aflat că Cristian Buşu, care a prezidat AGA care a făcut trotuarul şi care a respins situaţiile financiare şi a semnat procesul verbal de acolo, a participat concomitent şi la AGA prezidată de Ciurezu şi a aprobat situaţiile financiare şi a semnat şi procesul verbal de dincolo, care este contradictoriu.

Acest detaliu mi se pare o raţiune suficientă ca să numesc AGA pe care a prezidat-o Buşu pe trotuarul din faţa sediului SIF Oltenia drept "AGA care a făcut trotuarul".

În opinia mea, este doar circ şi este nulă de drept şi nu poate fi luată în serios hotărârea de atragere a răspunderii administratorilor, printre care s-a numărat şi preşedintele Bursei de Valori Bucureşti Radu Hanga şi căruia nimanui nu i-a trecut prin cap să-i ceară retragerea din funcţie, pentru că toată lumea, toată, fără excepţie, a ştiut că treaba asta este circ şi balamuc deliberat, făcut de nişte miştocari conduşi de un preşedinte de SIF care are drept consultant un infractor manipulator.

BALAMUCUL ILEGALITĂŢII ŞI AL CONCURENŢEI NELOIALE

Impresia de balamuc pe care o lasă aceste intenţii ale discipolilor consultantului infractor Najib el Lakis este atât de puternică, încât pune în umbră timidele mele observaţii în număr total de două:

A) AGA nu poate revoca legal hotărârile altei AGA, din acelaşi motiv pentru care dividendul nu poate fi decis pentru o dată anterioară deciziei;

B) Cooperativa SIF Banat Crişana & SIF Muntenia & ASF (vă spun mai încolo şi implicarea în caz a lui Monsieur Jardinier de la ASF-ul care ticăie tic-tac!) urmăreşte pe faţă destabilizarea activităţii SIF Oltenia, hărţuind conducerea concurentă cu tâmpenii monumentale, sub ameninţarea atragerii răspunderii tuturor administratorilor, cu excepţia lui Cristian Buşu (excepţia nu are vreun motiv oficial, ci doar un motiv vizibil - fiind incoerent, este omul lui Drăgoi în echipa concurentă a lui Ciurezu).

Este un caz clasic de preluare ostilă a controlului asupra unui concurent, pentru destabilizarea activităţii şi dezorganizarea conducerii.

Este o cale deschisă în februarie 2014, când ASF a îndepărtat interdicţia achiziţiilor încrucişate de acţiuni SIF.

MONSIEUR LE JARDINIER CASTREAZĂ LEGEA

Preşedintele SIF Oltenia Tudor Ciurezu este responsabil pentru includerea pe ordinea de zi la AGA din 12 octombrie a unor puncte care constituie ilegalităţi.

Punctul din Convocatorul AGA din 12 octombrie care să decidă distribuirea dividendului acţionarilor înregistraţi la 12 iunie este o ilegalitate pe care Ciurezu a semnalat-o la ASF, într-o Adresă oficială.

Punctele din Convocatorul AGA din 12 octombrie prin care să revoce hotărârile unor AGA din 28 aprilie reprezintă alte ilegalităţi semnalate de Ciurezu la ASF în Adresa oficială.

De când Ciurezu şi personalul administratorului SIF Oltenia au fost amendaţi în repetate rânduri (pentru că nu au dat curs intenţiilor ostile ale concurenţilor SIF Banat Crişana & SIF Muntenia cu sume interesante, mergând până la 18 mii de euro pe cap de amendat), a devenit o obişnuinţă ca SIF Oltenia să se adreseze oficial la ASF, ca să primească indicaţii cum să procedeze ca să nu mai primească amenzi.

Cel care răspunde acestor solicitări este, invariabil, cel căruia i se spune "vicepreşedintele Gabriel Grădinescu".

Pe Bogdan Drăgoi l-am întrebat direct, cu doi ani şi jumătate în urmă: "Este acest Grădinescu competent în materia pieţei de capital?"

Drăgoi a evitat răspunsul explicit şi mi-a spus râzând cu tâlc: "Să zicem că este un om cumsecade".

Ei bine, acest "om cumsecade" răspunde adreselor oficiale ale SIF Oltenia într-un mod autocontradictoriu.

De exemplu, într-o Adresă de răspuns din 24 iunie, Grădinescu spune aşa:

A. "Libertatea de apreciere a administratorilor se limitează în verificarea îndeplinirii celor două cerinţe prevăzute de art. 92 alin.3 din Legea nr. 24/2017 pentru vaIiditatea cererii, respectiv acţionarii să deţină cel puţin 5% din capitalul social [...], iar aprobarea rezoluţiilor propuse să fie de competenţa adunării generale a acţionarilor (AGOA sau AGEA, după caz)".

După care, în aceeaşi Adresă, uită de condiţia că rezoluţiile propuse să fie de competenţa adunării generale a acţionarilor şi o elimină din competenţa administratorilor:

B. "Potrivit prevederilor legale şi statutare incidente, administratorii societăţii au obligaţia de a da curs întocmai solicitării acţionarilor cu deţinerea calificată prevăzută de lege, astfel cum a fost formulată, aceştia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluţiilor propuse de acţioneri, în sensul cenzurării acestora, adunarea generală a acţionarilor fiind singurul organ decizional în masură să se pronunţe cu privire la admiterea/respingerea acestora".

La punctul B. Grădinescu a castrat legea pe care tocmai o invocase la punctul A. - în mod clar, el neagă competenţa departamentului juridic al administratorului, căruia îi este propriu să constate dacă nu cumva rezoluţiile propuse în AGA sunt contrare legii şi deci nu pot fi puse în dezbaterea AGA.

După Grădinescu, dacă Bogdan Drăgoi propune în AGA să-i dea o măciucă-n cap lui Nicu Buică, atunci AGA poate să dezbată această rezoluţie care nu este de competenţa AGA, dacă Bogdan Drăgoi are 5% din SIF Oltenia (cred că are).

Precizez că, deşi este a doua oară când dau acest exemplu, nu am nimic de împarţit cu Drăgoi şi cu atât mai puţin cu Buică, pe care îl şi simpatizez, cunoscându-l de vreo 25 de ani, de pe când era mic şi vesel.

ÎNCHEIEREA CARE DESCHIDE ALTE ORIZONTURI

Cazul mutilării pieţei noastre de capital reclamă mai multă energie jurnalistică decât îi pot dedica, nu ştiu cum să-i determin pe colegii din presă să se scuture de servilism şi laşitate.

Există părerea formulată de unii experţi autentici ai pieţei noastre de capital, conform căreia structura financiar-administrativă, o adevărată caracatiţă dezvoltată în jurul SIF1- 4, BVB şi ASF, cu legături în diverse zone ale societăţii, mediului politic şi de afaceri (cu o legătură specială în coloana de afaceri libaneze în România) a ajuns la un nivel de putere şi influenţă la care nu mai poate fi deranjată de structurile uzuale de protecţie ale societăţii.

Unele comentarii publicate pe site-ul BURSA converg către această opinie "ezoterică".

Tuturor acestora vreau să le atrag atenţia că suntem parte a Uniunii Europene.

Este unul dintre puţinele avantaje pe care le recunosc apartenenţei la UE.

Opinia Cititorului ( 90 )

 1. ...

  1. Dar tu,de ce nu-ti vezi de treaba ta?Te simti cumva cu musca pe caciula sau pe chelie?Lasa-l in pace sa ne spuna si noua una,alta!Veti sa bagati totul sub pres.

  Felicitari Make,din nou un articol extraordinar ,nine documentat si pe un subiect fierbinte:dividende, ceea ce este strain atit pt Sif1cit si pt.Sif4 .Abuzul concertarii si Aprobarea Asf in preluarea ostila a Sif5 de catre gruparea penala Sif 1si Sif4sunt încă odata demascate.Te felicit pt.insistenta si dirzenia cu care lupti pt.o cauza dreapta ,in interesul actionarilor cinstiti si al Pietei de capital.

  Doamne ajuta! Sfintii Dragoi si Lakis vor face minuni dupa ce vor prelua si sif5. Actionarii vor afla ca nici aici nu se vor mai da dividende, pai si de ce sa se mai dea? Mai bine sa se duca la biserica celor doi sfinti in cipru si in alte paradisuri. Acolo divinitatea va avea grija de averea sif-urilor.

  Deci, stati linistiti, totul va fi bine. 

  Amin. 

  Articolul este mare, dar as mai fi citit. Foarte clar explicat. Detalii pe care nu le cunosteam. Nu gasesti asa ceva in alta parte. Multumim!

  In capitalism conduce cine are actiuni

  Restul e can can 

  1. Mai mocofane, poti sa ai toate actiunile din lume, daca esti la puscarie mai conduci mopul la closet. Si daca vrei, n-ai decat sa dansezi acolo can-can pentru baietei. Ca cam atat te duce mintea.

   ...

  Domnu goldstein

  Cum e cu obligatiunile Blueair? 

  AI dezlantuit o furtuna intr un pahar cu apa degeaba 

  Pune ti cenusa pe tacalie si mucles

  Nu poti tu cenzura cat pot EU scrie 

  1. Mai mocofane, daca tu nu pricepi ce spune Make, de ce sa-si puna el cenusa? Daca tie nu ti se pare necurat sa dai cu imprumut 9 milioane de euro din banii investitorilor unei companii despre care stii de la inceput ca nu poate sa mai dea banii inapoi, atunci ori esti prost, ori faci pe prostul. Vorba lui Make, hai, mars la cotet!

   Ai incercat vreodata sa scrii inteligent?

   ...

   MOCOFANE

   TU SA TE DUCI LA COTET 

   SE INCASEAZA TOTI BANII PLUS DOBANDA DE 13% 

   TU ESTI IN STARE SA FACI 13%

   Sictir bei 

  Dle Make între cele două AGA iunie respectiv octombrie a intervenit chestia cu pragul! După care reguli se va juca în viitorul-trecut că să mă exprim așa ( sau o Aga = hagie condusă de AGA Lakis?

  1. Obligatia declararii concertarii nu a fost abrogata.

   Te aberezi tataie

  Incredere in piata de capital: catre zero, noroc ca nu toate sunt sifuri, dar la belea vezi cine pe cine protejeaza

  Legea e doar pentru catei, dulaii dau interviuri si ne explica, iar institutia statului e precum strutul

  Domnule Make, recunosc, bună analogia Gradinescu - Monsieu Jardinier. Se potiveste perfect, de vreme ce una dintre definitiile analogiei este: asemănare între două sau mai multe lucruri / fenomene. Omul e amandoua, obiect - jardinieră cât și fenomen. Obiect - jardinieră pentru ca exact asa reactionează cand trebuie sa spuna sau sa actioneze, sa faca ceva. Tace si priveste in gol ca o planta, in jardinieră. Fenomenul din el apare cand trebuie sa actioneze, ca in cazul SIF-urilor. Tot scrieti ca cineva, ASF, trebuie sa ia decizii concrete in aceste situatii. E adevarat, unul este el, planta, jardiniera, fenomenul. Dar stiti domnule Make ca ASF are structuri dedicate, atat pentru problematica concertarii cat si pentru cea a manipularii? Cred ca stiti si ar fi corect ca, daca tot vorbiti de ASF, sa le spuneti in clar. Dar atentie, ca ce ati spus anterior, saptamana trecuta, referitor la cine e vinovat din ASF, nu este accurate, mai putin Jardiniera, care e.

  1. Nu am spus. Saptamina trecuta am pus intrebari, intr-o Scrisoare deschisa. O intrebare nu este o afirmatie.

   Asa-i, ati intrebat. Puteti actualiza prin reformularea intrebarii?

   Astept raspunsurile lui Nicu Marcu.

   Cred in buna dumneavoastra credinta. Asa ca, astept sa primiti raspunsul si astept o clarificare, cu acea ocazie. Sper sa nu dezamagiti.

   Marcu nu iti va raspunde fiindca daca voia o facea pana acum.Pentru a raspunde la niste intrebari trebuie sa si stii ceva.E ca la scoala numai ca lui nu are cine sa-i tranteasca un trei.

   Pe ce facem pariu?

   Daca nu primesti raspuns in trei zile, promiti ca te lasi de articolele astea de doi bani?

   Marcu nu-i va raspunde lui Make fiindca habar n-are,nu are bunavointa si nici bun-simt.Nu are niciun interes.De ce sa-si bata capul sa invete?Leafa merge,timpul trece!Daca articolele lui Make sunt de doi bani,de ce nu e in stare sa-i raspunda?Nu-l duce capul.Acesta este diagnosticul meu.

  Bun articol, documentat si cu bataie la multe subiecte..

  Sif 1+ Sif 2+ Sif 4= love

  Vedeti SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR  

  Titluri de participare ale AOPC/OPCVM necotate  

  La data de 31.12.2019 anexa 17.10 cu cele 12 fonduri de investitii in care cei de la Sif 2 au parcat 296.205.017 lei( adica 12,55% din activ total Sif 2)  

  LA DATA: 30/06/2020 anexa 17.10 cu cele 15 fonduri de investitii in care cei de la Sif 2 au parcat 274.611.445 lei( adica 13,86% din activ total Sif 2).Aici sunt 3 fonduri FIA Certinvest in care au intrat in doar 6 luni.  

  In mare parte din fondurile de investitii se gasesc si cei de la Sif 1 & 4.(SAI Swiss, SAI Certinvest,SAI Star Asset, SAI Broker)Deci au o politica de administrare comuna pentru a prelua si Sif 5.(vezi raportul curent din 22.04.2020 publicat pe saitul bvb.ro de catre cei de la Sif 5 pag.3= DETINERI INDIRECTE ACTIUNI SIF 5, LA 14.04.2020, DE CATRE SIF Banat -Crisana si SIF Muntenia PRIN INTERMEIMUL FONDURILOR DE INVESTITII).  

  Astea da conexiuni. 

  În concluzie ce facem noi acționarii? Sif1 și 5 au doar 5.5% dar restul ce face? Ne uitam ca idioții?

  1. SIF1 si SIF4 au 32% din SIF5.

   Adauga si sif 2 in ecuatie si ai sa vezi.

  Atatea cuvinte, atata efort, atata timp irosit sa ne spuneti doar ca data de referinta pentru dividende e anterioara datei de referinta pentru AGA?? Dar ati consultat vreun avocat? Poate e totusi legal. De ce nu ati inclus o opinie juridica in articol?

  1. Pai, dragul meu, chiar si asa textul asta te-a coplesit.

   Se vede asta din faptul ca n-ai inteles din el decit o bucatica din ceea ce spun - cum sa ma mai incumet sa-ti raspund?! 

  Nu, nu, sigur nu ai nimic cu Dragoi sau Lakis:). Clar iti sunt simpatici, ca si Gradinescu. Sigur si tu le esti simpatic lor. Sa nu inceapa sa-si manifeste simpatia si ei, dragutule!

  1. Tata m-a educat sa nu simpatizez infractori.

   Pe mine m-a invatat unchiul Vanea m-a invatat sa nu simpatizez jurnalisti santajisti! Cred ca e un lucru bun!

   Decat cu aia care-ti finanteaza fituica

  De unde aveti lista actionarilor din strada? De unde stiti ca Busu a fost prezent in sala (inregistrat la AGA)? Cine v-a confirmat acest lucru? Cine v-a spus daca sau cum a votat Busu? Votul nu este secret? Cine va da astfel de informatii? Alo, ASF, ce faci? Ii lasi pe administratori sa sifoneze informatii despre actionari? Asta e legal?

  1. Chestia asta este atit de tolomaca, incit imi inchipui ca stiu cui i-a trecut prin minte, pentru ca concureaza cu incoerenta lui Busu.

   Din cite stiu, trotuarul tine de domeniul public.  

   Deci lista participantilor la AGA de pe domeniul public, tine de domeniul public.

   Deci putea sa mi-o dea oricine, de la Bogdan Dragoi, pina la femeia aia mai in virsta care a stat cu voi tot timpul scobindu-se in nas. 

   Cine,doamna de 91 de ani?

   Nu, aia de 59 de ani.

  Eu sunt actionar SIF5 si sunt de acord cu ordinea de zi. Decat sa stam si sa privim cum se judeca 5 ani problema dividendelor si legalitatii AGA, decat sa asteptam termene prin instanta si contestatii si interventii, e mai bine pentru noi sa votam iar si sa clarificam acordarea dividendelor. Mi se pare o prostie ce se intampla oricum. Dar asta e o initiativa buna, cu conditia sa nu se apuce iar sa conteste nimeni AGA. Votam din nou si gata.

  1. Tocmai ti-am explicat in articol ca nu conteaza daca esti de acord sau nu cu ordinea de zi, pentru ca e ilegala si nu se pune. Oricine o contesta, o anuleaza. Asa ca nu scapi de aia 5 ani.

   Ba, Make, cum faci tu de centrezi si mai dai si cu capul de prag? Cum sa fie, ma, ilegala ordinea de zi? Tu ai citit ordinea de zi? Ai inteles tu oare articolul 86? Vezi ca nu e articolul care crezi tu! Asteapta instanta, evenimentele, ca iar dai cu bata in balta ca la obligatiunile Blue Air!!! Mai faci pariuri. Te fac un poker?

  ...

  ...

  31.10.2019 OPUS - ch artered ISSUANCES SA/AA =5,0548 %- din Sif 2

  31.10.2019 SIF BANAT- CRISANA =5,0539 %-din Sif 2 

  Sunt in cardasie cu Sif 1 si Sif 4 si invartesc aceeasi bani.  

  ...

  1. Bine i-ai zis-o tovarasului Goldstein. Zice ca a descoperit el marea ilegalitate, dar e praf. Ii face pe altii prosti, dar el nu intelege chestii elementare, cum ar fi aprobarea anterioara a dividendului si plata lui, tot anterioara. Ceea ce schimba fundamental lucrurile.

   Ia mai zi o data: ce nu inteleg eu?

   Nu inteleg aprobarea revocata? 

   Sau nu inteleg revocarea aprobarii? 

   Sau nu inteleg aprobarea contestata? 

   Sau nu inteleg aprobarea aprobarii? 

   Sau nu inteleg revocarea respingerii?

   Vorba lui Puya: "Inteligentule!" 

   Domnu Make, la altceva decat la zeflemea va pricepeti? Revocarea hotararilor e posibila. Restul e secundar. Chiar va credeti singurul inteligent de pe Terra?

   Nu

   Revocarea hotărârilor este posibila la un SRL. Zise societăți de persoane. Nu la societăți listate zise anonime sau de capitaluri . Dar oricât ți-aș desena nu și pricepe. AGA 1 are o data de referință și numai acționarii de la data Ia decreferinta pot in absurd sa voteze in AGA a 2 a. Dar la noi e ca la nimeni . Se poate orice. Dacă tupeul = curaj și șmecheria = inteligenta ne plasam intr-o zona maro:))) dar cu miros de chanel:)))) sincer înțeleg perseverenta lui Make, încă mai crede ca avem o piața de capital . Ea e moarta demult ! Mai bine ar fuziona cu o bursa din UE și am încheia cu dubioșii astia parveniți care și-au împărțit funcțiile ori atâtea instituții DC, BVB A SF:)) Drăgoi e un mic Goe răsfățat de tac su, o sa își rupă dinții odata ca alții și mai bățoși ca el.

   Ba ej nebun? Cum adica, ma, e posibil doar la SRL. Pune, ba, mana si citeste reviste de specialitate, intreaba juristi, intreaba-l pe Iohannis si pe CCR, ca o sa-ti spuna ca in Romania asta e legea. Da cautare pe Google, nu mai fii atat de tolomac! Pai bine, ma, asta e nivelul sustinatorilor lui Ciurezu ortomanezu?

   Vrei sa spui ca daca am încasat dividendele vine acu o altă aga și trebuie să le dau înapoi? Asa or zice juriștii , asa or zice avocatii dar investitorii nu stau cu avocatii de mana de frica lu drăgoi. De aia are dreptate Make, ASF și ciurezu nu trebuia sa convoace alta AGA. Frica de amendă nu il absolvă.

  de obicei, barba, te critic pentru toate prostiile pe care le scrieti, si nu sunt putine, desigur in contextul in care se scriu mai mult prostii din pacate in asa zisa media economica. dar azi, te respect, te sustin si te aplaud ca ai cojones, ca ai continuat lupta pt demascarea acestei mizerii in colonia noastra, in care este evident si de pe Pluto ca acest dragoi are in spate nu doar asefe, ci si alte institutii mai puternice sa le zicem servicii samd. furtul pe fata arata siguranta celui care ataca cu un astfel de spate asigurat, iar mersul lucrurilor ne arata ca lupti pt o cauza pierduta, de asta meriti mult mai mult respect. e ca si cum te pishi contra vantului.

  mai grava e alta treaba, la asefe chipurile s-a schimbat varful, treaba cu dragoi vs sif5 e o chestie de ani de zile, timp in care am avut si pesede si penele, ceea ce arata ca dragoi are sustinere politica de la ambele partide, care se succed la putere, deci ciurezu este terminat, iar el stie de multa vreme treaba asta. 

  de asta, ca sa inchei, lupta asta este salutara, dar din pacate, in colonie zarurile au fost aruncate la sif5. 

  1. Pe langa aplauze pentru Make, n-ar strica sa manifesti si respect fata de el si cariera lui jurnalistica fara pata, in toti cei 30 de ani.

   E cam mare distanta intre zero și infinit, de aici și rostul simțului măsurii. Lumea nu e doar alb și negru.

   ...

   Abia acum le-ai vazut. Habar n-ai despre ce vorbesti. Este o mare greseala sa-l trezesti pe Make din somn.

  Iarta-I Make ,multi dintre comentatori sunt straini de cauza ,gradina Domnului e incapatoare si primitoare

  1. Uite eu pe tine deja te-am iertat ca scrii fara sa ai ce spune.

  Ar fi o risipa ca toata energia jurnalistica si bunele intentii ale echipei Bursa sa nu se concretize prin triumful adevarului.

  De aceea, sper ca mentiunea facuta de MAKE in finalul articolului, referitoare la Uniunea Europeana, sa aiba legatura cu sugestia facuta zilele trecute de un alt cititor al ziarului Bursa, ca toate aceste fapte ilicite ale cooperativei SIF1 SIF4 sa fie semnalate pe cale oficiala catre procurorul sef al Parchetului European. 

  Deja mai multi cititori ai Bursa printre care si subsemnatul ne-am exprimat dorinta de a contribui financiar la sustinerea acestui demers. 

  Multumesc pentru perseverenta Dvs.

  1. Codruta cand incepi...hai ca avem nevoie de tine

   Va comunic solemn ca voi supune la vot sa vad cati colegi procurori sunt dispusi sa inceapa treaba. Daca iese majoritate, ne punem pe treaba. Aveti incredere, sistemul a functionat tot timpul. Important e sa aveti rabdare!

  ASF total depasit de situatie se face ca inchide ochii !!! ASF o mare rusine !

  Nimic nou din partea lui Make. Un articol documentat, corect și explicit. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare răspunsurile șefului ASF la scrisoarea deschisă.

  Felicitări Bursa 

  Cred ca e o eroare . De ce ziceți SIF 1 și SIF 4?! SIF 4 nu mai exista demult, e cu totul înghițit de Sif 1 iar Sif 1 e trecut pe persoana fizica la lakisdragoi. Au convocat o alta AGA ca sa își arate puterea , orice s-ar vota este nul, zero!

  1. Asa este! Buica saracul nu e altceva decat catelul lui Dragoi , care vrea sa instaleze un alt catel al lui la sif Oltenia, pe Cristian Busu. Urmeaza Sif Moldova si Sif Transilvania . Sa deschida ochii bine arogantul de Doros , la fel si marioneta lui Fratila , Marius Adrian Moldovan.

   Dragoi si Lakis vor lua toate Sif urile. Nu va este clara intentia lor? Vor sa faca ceea ce au facut la Sif Muntenia la toate celelalte SIf uri!!

   Ar fi bine sa deschida larg ochii inclusiv Horia Ciorcila ca Dragoi si gasca se apropie de Banca Transilvania. 

   Dle (sau tov) general Voinescu, sunteti la varsta la care sigur cunoasteti bancul cu marele Lenin care iii viziteaza pe niste pioneri si povesteste despre marea revolutie din octombrie desfasurata in noiembrie. ,,,pornind de la premizeke acestei povesti vreau sa va rog sa nu permiteti preluarea Bancii Transilvania,fdara plata contravalorii, de catre Hezbollah...si daca totusi permiteti, nu pot sa va spun decat ceea ce omul bun, din lagarul din Siberia I-a spus Marelului Lenini...afica RAMANE CUM AM STABILIT

   Stiu bancuri multe. Stiu si piata de capital. Va promit ca imediat ce ajung la birou o sa-i belesc pe aia raspunzatori de toata aceasta agitatie. Voi lua legatura personal cu Lakis, Makis si Sulachis pentru a remedia toate deficientele pietei noastre de capital. Voi da directive sa fie performanta si pe gustul plebei. Daca plebea nu profita, atunci ce rost mai are piata de capital!

  Da Make-n ei ca la fasole.Nu mai au reactie, drept la replica, nimic.Alo, comunicarea, alo, Oana Popa, altceva decat injuraturi, eh, eh!!!!???? Ceva???? Ceva!!!!????

  1. Dorina Mihailescu?

   Alte proaste?

   Oana Popa cred ca este ocupata. Ea nu e doar actionara la Ciurezu cu 14 actiuni si PiAr la Dragoi tanarul, ea este si sotia lui Daniel Pop si probabil ca il ajuta pe acesta la recensamantul paznicilor vii de la Firos. Nu are timp sa stea pe sait zi si noapte, ca paznicii sint vii si noaptea si ziua ca lucreaza in schimburi. In timpul asta, ea trebuie sa participe si la adunarile AGA, adunarile AGOA si adunarile AGEA de la Ciurezu, care sunt tocmai pe strada Tufanelelor nr.1, de la Craiova, unde a stat in fata domnul Dragoi tanarul, ca nu l-a primit prin fata Ciurezu si nici prin spate. Dar pe Oana Popa a lasat-o sa intre pentru ca nu dadea semne de Covid 19 si nici de pandemie.

   Bine si alelalte proaste?

   Ba, Oana Popa nu e ocupata. S-a scarbit de atata maculatura si neuroni irositi pe citirea unor bazaconii! Va dati seama ca ea, inteligenta fiind, nu s-a putut pune la mintea lu' Make, pentru ca i s-ar fi prajit creieru si ar fi iesit pane. Iar ea mananca mai mult salata de tufanele. Ca e gustoasa, ma! Iar Dorina Mihailesc a zis ca nu mai poate sa mestece atata pietris cu proteza ei, ca baga Make numa balast! Ce sa mai citesti atatea prostii, ca pierzi timpu. Iar viata e scurta si e nevoie de multe investitii ca sa iesi pe profit! Aici, daca citesti, iesi pe pierdere masiva, nu ca la obligatiunile Blue Air unde profitu e garantat.

   Dorina are proteza? Pai nu e corect. Sima ia facut implanturi lui Make. Lu Dorina ia facut proteza? Al dracu' Make!

   Ba frate se vede ca nu le cunosti pe Oana Popa si pe Dorina Mihailescu! Pai cum sa spui ma frate ca Oana Popa mananca salata? Faci glume proste cu noi?

   Foarte răutăcios comentariul tău. Poate ca femeia chiar mănâncă numai salate, dar are o retenție crescută de apa in organism. Nu este frumos sa te iei de defectele fizice ale cuiva.

  Eu inteleg ca dL Dragoi a spus ca GAbi Jardiniera de la ASF habar nu are (ce prieten si asta bai baiatule sa il faca prost asa pe fata) dar este cumsecade adica isi resolva treaba cu el. Voi ati inteles altceva?

  1. Asa am intewles si eu.

  Un articol bun, indubitabil, pacat ca atat va ramane :((

  Mie imi este clar deja ca ASF`ul nu exista in Romania in ceea ce priveste pentru SIF1 si SIF4, asta este clar. 

  Si ce-mi pare incredibil, nu am gasit catre cine se subordoneaza ASF`ul, pentru a face o petitie. 

  Poate ar trebui sa faceti o scrisoare deschisa si catre presedintele Romaniei, poate asa vom face cumva sa miscam ceva lucrurile si cu DNA`ul sa lucreze, nu sa vegheze... 

  Si aveti dreptate in ceea ce privese cu linistea din presa in legatura cu caracatita de la SIF1 si SIF4 :(( este clara treaba, zero articole referitor la orice referire detineri incrucisate sau alte articole concludente. 

  Pana si ziarul la care aveam pretenti (nu spun numele ca nu stiu daca am voie :) dar se site) si care are un prestigiu in Romania nici un articol referitor la toata mascarada care se intampla acum la SIF`uri :(  

  Felicitari pentru ceea ce incercati sa faceti, insa daca nu se trece se ASF nu se rezolva nimic, dovada este ca au fost N articole si pana acum ASF`ul a fost invizibil, deci este evidenta treaba, trebuie mers la cine are sub control ASF`ul chiar si mai departe, in caz contrar nu se va rezolva absolut nimic,  

  O sansa mai avem cu procesele pe rol (poate instantele de judecata vor vedea adevarul) speranta moare ultima , ar fi un articol interesant sa expuneti toate procesele pe rol intre cele doua parti SIF1&SIF4 vs SIF5. 

  Multumim pentru ceea ce incercati sa faceti, desi sansa de izbanda este infima, ceva de genul cu cei care fura ca in codru lemne cu tirurile si la tv arata pe cei care fura lemne cu caruta si vedem articol mare cu arestare importanta de hoti de lemne :( similar cu braconajul din delta. 

  1. ASF da raport anual Parlamentului, Parlamentul este cel care ii numeste pe cei din conducere.

   Sansa de izbinda este de 100%.

   O izbinda certa este ca publicul ia cunostinta de subiecte si poate verifica daca ceea ce spun este adevarat sau nu. Si constata ca este adevarat 100%. 

   Cetateni, DNAul vegheaza cu atentie sporita. Va pune cu botu pe labe pe agitatori si martafoi. Fiti siguri ca sfarsitul e aproape. Va curata piata de capital de toate uscaturile. Va da bani la toata lumea in avans din prejudiciul ce urmeaza sa fie recuperat de la maharii din piata de capital. Va verifica toate fondurile de investitii, si alea din Panama, ca sa fie multumit si ultimul sarantoc al pietei noastre de capital. Ne e o sete de dreptate de o sa inghitim si Nilul, cu crocodili cu tot!

  Si acum, la inchiderea editiei ii uram domnului Makemaus sa ne suga muuult de ula si sa ne linga muuuult in izda. Ghici ciuperca ce i?

  1. Si noi care nu-l credeam cand cenzura comentariile! Ce josnicii!

   Astfel de comentarii arată care este nivelul oamenilor care lucrează cu Bogdan Drăgoi. Probabil i-a sel ectat de la closetele publice după ce a văzut ce au scris pe pereți.

  Am ramas siderat la citirea articolului.

  Dle Make, o vlaga mai buna la virsta ce aveti nu exista. 

  Lupta cu acesti balauri financiari e dura, dar dreapta. "Shna-pannii" astia trebuie exterminati si macar partial din cercul fraternitatii furtului nesimtit si la vedere. 

  Este abominabil comportamentul cetatenilor romani ce ar trebui sa respecte legea si interesele bursei, de fapt, interesele Romaniei....iertarea prin inchisoare "atempori'' ar fi prea simpla. 

  Incet dar sigur se pare ca ziarul Bursa va trebui sa dezvolte tema procesului la curtea europeana de justitie. Este singurul loc in care se poate obtine corectia necesara pietei bursiere si societatii noastre. 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

unbr.ro
danescu.ro
arsc.ro
raobooks.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Feb. 2024
Euro (EUR)Euro4.9753
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5970
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2177
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8238
Gram de aur (XAU)Gram de aur298.9173

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb