Creşterea provizioanelor a dus BCR pe pierdere

ALEXANDRU SÂRBU
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 01 martie 2013

Creşterea provizioanelor a dus BCR pe pierdere

Wimmer: "Conversia în acţiuni a creanţelor, analizată caz cu caz"

BCR a înregistrat anul trecut o pierdere netă de 1,2 miliarde lei (277 milioane euro), pe fondul majorării cu 68,2% a costului cu provizioanele, potrivit oficialilor băncii.

Manfred Wimmer, directorul financiar al Erste Bank, recunoaşte că pierderea BCR este mare şi poate afecta modul în care banca este percepută de către popu-laţie, însă declară că acţionarii instituţiei de credit sunt pe deplin implicaţi în susţinerea acesteia.

Procesul de restructurare care a început la subsidiara din ţara noastră are drept scop reducerea ineficienţei, prin diminuarea birocraţiei, simplificarea procedurilor şi micşorarea distanţelor dintre nivelurile la care se iau deciziile, a declarat Manfred Wimmer, care consideră că un astfel de proces nu ar fi putut fi realizat în perioada de boom, din cauză că, atunci, pentru bănci cel mai important era să nu piardă momentul de creştere. "Acum, când creşterea este mult mai mică decât atunci, calitatea produselor şi a serviciilor oferite a devenit mult mai relevantă", în opinia bancherului.

BCR doreşte să rămână cea mai mare bancă din ţara noastră şi intenţionează să devină principala bancă pentru clienţii actuali, res-pectiv cea prin care aceştia să îşi desfăşoare majoritatea activităţilor. "Dacă, în trecut, eram dispuşi să fim a doua sau a treia bancă, pentru un client, să îi oferim un credit şi atât, acum ne-am propus să fim principalul prestator de servicii financiare pentru acesta. Vom analiza relaţiile pe care la avem cu fiecare client iar, în cazul celor care nu se încadrează în acest deziderat, fie vom încerca să le ducem acolo, fie vom renunţa la ele", a declarat Manfred Wimmer.

Manfred Wimmer: "Vrem ca departamentul de recuperare creanţe al BCR să opereze precum o companie distinctă"

Schimbările organizaţionale care au loc, în prezent, în BCR vizează, printre altele, ca departamentul responsabil cu restructurarea şi recuperarea creanţelor să ajungă să opereze precum o companie distinctă, potrivit lui Manfred Wimmer, directorul financiar al Erste.

"Vrem să separăm divizia care se ocupă de creditele neperformante de celelalte divizii, pentru ca aces-tea să se poată ocupa de dezvoltarea afacerii de creditare, fără să fie nevoite să aibă de a face cu portofoliile problematice", a declarat domnia sa. Departamentul de recuperare creanţe al BCR numără, în prezent, aproximativ 500 de persoane, majoritatea provenind din interiorul băncii.

Instituţia de credit a vândut, în ultimul trimestru al anului trecut, un portofoliu de credite neperformante în valoare de 74 milioane euro, reprezentând cea mai mare parte a creanţelor înstrăinăte de Erste în perioada respectivă, care s-au ridicat la 212 milioane euro, potrivit unui raport al grupului financiar austriac.

Până acum, nu au fost vândute proprietăţi imobiliare, prioritatea fiind acordată creditelor de consum negarantate, a precizat Manfred Wimmer. În privinţa creditelor acordate companiilor, BCR a optat pentru crearea unor capacităţi proprii de restructurare, în locul vânzării, din cauza dificultăţii de a ajunge la un acord privind preţurile la care să se desfăşoare tranzacţiile, a arătat domnia sa. "Vânzarea de credite corporate este mai complicată, având în vedere şi abordările diferite pe care le au companiile care se ocupă cu recuperarea creanţelor. Unele preferă vânzarea pe bucăţi a debitorului, în timp ce altele încearcă o restructurare a acestuia. Noi încercăm să creăm capacitatea internă de a ne ocupa de aceste portofolii, în loc să vindem la preţuri pe care le percepem ca fiind subevaluate", explică directorul financiar al Erste.

Conversia în acţiuni a creanţelor pe care băncile le deţin la companii trebuie analizată având în vedere particularităţile fiecărui caz în parte, consideră Manfred Wimmer, care a adăugat că toate părţile implicate trebuie să ajungă la un acord, iar direcţia companiei în cauză să fie clară.

Sistemul bancar din ţara noastră se află într-un proces de reformă structurală, necesar atât pentru a se putea ajusta la noua realitate economică şi la noul model de creştere, în opinia reprezentantului Erste. "Dacă, înainte de criză, creşterea era bazată pe credite de consum şi pentru investiţii imobiliare, în condiţiile unei creşteri a veniturilor reale ale populaţiei, acum toţi participanţii la viaţa economică sunt mai atenţi la modul în care îşi cheltuie fondurile, ceea ce duce la investiţii de o calitate mai bună. Accentul s-a mutat către investiţii care să creeze valoare pe termen lung", arată Manfred Wimmer. Normalizarea indicatorilor economici şi ajustarea dezechilibrelor din sistem creează un mediu propice pentru investiţii şi creştere în ţara noastră, este de părere domnia sa.

Pentru sectorul bancar, noua realitate economică se reflectă în moştenirea perioadei de creştere accelerată, constând în credite neperformante, care trebuie provizionate, precum şi în eliminarea unor riscuri considerate inadecvate, o măsură în acest sens fiind renunţarea, de către BCR, la a mai acorda credite în valută populaţiei, a precizat oficialul Erste.

Majorare cu 68,2% a costului cu provizioanele

BCR a înregistrat anul trecut o pierdere netă de 1,2 miliarde lei (277 milioane euro), pe fondul majorării cu 68,2% a costului cu provizioanele, la 3,62 miliarde lei (813,3 milioane euro), în condiţiile în care rezultatul operaţional a fost de 2,35 miliarde lei, apropiat de nivelul din 2011.

Rezultatul operaţional în 2012 a atins 2,35 miliarde lei (528,9 milioane euro), în scădere cu 3,3% faţă de 2,43 miliarde lei (574,6 milioane euro) în anul 2011.

Venitul operaţional în 2012 a scăzut uşor, cu 2,2%, până la 4,04 miliarde lei (906,3 milioane euro), faţă de 4,13 miliarde lei (974,3 milioane euro) în 2011.

Cheltuielile operaţionale în cuantum de 1,68 miliarde lei (377,4 milioane euro) în anul 2012 au scăzut cu 0,8% faţă de 1,69 miliarde lei (399,7 milioane euro) în 2011, în pofida cheltuielilor semnificative de restructurare înregistrate în trimes-trul IV 2012.

Potrivit băncii, declinul venitului operaţional a fost cauzat în principal de cererea slabă de credite de consum, precum şi de nivelul redus al creditelor de investiţii şi de capital de lucru pentru companii, cu impact asupra venitului net din dobânzi, în scădere cu 7,6% faţă anul anterior, până la 2,89 milliarde lei (648,6 milioane euro) de la 3,13 miliarde lei (738,0 milioane euro). Venitul net din comisioane a crescut cu 9,4% faţă de anul anterior, până la 634,8 milioane lei (142,4 milioane euro) de la 580,1 milioane lei (136.8 milioane euro) în 2011, în principal datorită volumelor mai mari de tranzacţionare. Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 21,8%, respectiv cu 91,9 milioane lei faţă de anul anterior, adăugând 514,3 milioane lei (115,4 milioane euro) la veniturile pe anul 2012, în principal datorită câştigurilor din tranzacţiile de schimb valutar şi re-evaluări.

În pofida cheltuielilor semnificative de restructurare, cheltuielile operaţionale au scăzut cu 0,8% faţă de anul anterior, la 1,68 miliarde lei (377,4 milioane euro), de la 1,69 miliarde lei (399,7 milioane euro) în 2011, mulţumită măsurilor extinse de optimizare şi managementului strict al costurilor. Costurile de restructurare aferente anului 2012, inclusiv costuri anticipate pentru anul 2013, au fost acoperite de economiile făcute cu cheltuielile de personal, chirii şi clădiri, consultanţă, marketing. Astfel, raportul cost-venituri a rămas stabil la 41,6% faţă de 41% în 2011, în pofida cheltuielilor semnificative de restructurare înregistrate în 2012.

Costurile nete cu provizioanele de risc pentru credite şi avansuri acordate clienţilor au totalizat 3,62 miliarde lei (813,3 milioane euro) în 2012, faţă de 2,15 miliarde lei (508,0 milioane euro) în 2011, reflectând impactul unei economii slăbite asupra clienţilor retail şi companiilor, se mai arată în comunicatul BCR.

Rata creditelor neperformante (NPL) a fost de 26,7% din portofoliul total de credite la sfârşitul lui 2012, în timp ce formarea de noi credite neperformante s-a redus semnificativ, atât în termeni absoluţi cât şi relativi.

BCR înregistrează al patrulea trimestru consecutiv în care s-a îmbunătăţit rata de acoperire a creditelor neperformante, în prezent 58,6%, semnificativ superioară valorii de 50,6% la sfârşitul anului 2011.

Ratele de solvabilitate se menţin mult peste cerinţele de reglementare (min 10%) ale Băncii Naţionale a României, fiind de 12,4% în decembrie 2012 (BCR neconsolidat, aplicând IFRS cu filtre prudenţiale). De asemenea, rata capitalului de rang 1+2, la o valoare de 18,6% (decembrie 2012, Grupul BCR, IFRS) arată clar rata de adecvare a capitalului BCR şi susţinerea continuă din partea Erste Group.

Volumul agregat al creditelor acordate clienţilor (înainte de provizionare, IFRS) a rămas stabil la 53,24 miliarde lei (11.979,5 milioane euro), (-0,2%) faţă de 53.376,3 milioane lei (12.346,2 milioane euro) la finele anului 2011, activitatea nouă de creditare fiind afectată de cererea slabă. Banca intenţionează să se concentreze asupra creditării în lei, astfel încât să inverseze combinaţia de valute în cadrul portofoliului de credite pe termen mediu şi lung şi să-şi folosească din plin capacitatea puternică de autofinanţare în lei.

Sumele datorate clienţilor au rămas în cea mai mare parte stabile la 37,87 miliarde lei (8,52 miliarde euro) la sfârşitul lunii decembrie 2012 (-4,5% faţă de perioada similară a anului anterior). Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca se bucură de sprijinul susţinut al băncii-mamă, precum şi de surse de finanţare diverse prin emisiunea de obligaţiuni în cadrul programului MTN.

Raportul cost-venit a rămas stabil la valoarea de 41,6% faţă de 41% în 2011, datorită măsurilor de optimizare extinse şi managementului strict al costurilor.

Erste a înregistrat anul trecut un profit net de 483,5 milioane euro

Erste a înregistrat anul trecut un profit net după plata intereselor minoritare de 483,5 milioane de euro. Comitetul Executiv va propune Adunării Generale a Acţionarilor acordarea unui dividend de 0,4 euroo pe acţiune pentru 2012 şi plata integrală a dobânzii aferente capitalului participativ.

Venitul net din dobânzi s-a diminuat în 2012 la 5,235 miliarde euro (în 2011 acesta fiind de 5,569 miliarde euro), în principal pe fondul contextului economic şi cererii reduse de credite, precum şi din cauza reducerii continue a activelor secundare. Venitul net din taxe şi comisioane s-a redus de la 1,787 miliarde euro la 1,721 miliarde euro, pe fondul evoluţiei mai slabe a creditării şi a operaţiunilor cu valori mobiliare. Venitul net din tranzacţionare s-a situat la 273,4 milioane euro, semnificativ mai mare faţă de rezultatul din anul precedent (122,3 milioane euro).

Venitul operaţional s-a situat la 7,229 miliarde euro (-3,3% faţă de de 7,478 miliarde euro în 2011). Managementul costurilor a dus la reducerea cheltuielilor administrative generale cu 2,4%, de la 3,850 miliarde euro la 3,756 miliarde euro. Această evoluţie a determinat raportarea unui profit operaţional de 3,472 miliarde euro (faţă de 3,627 miliarde euro în 2011). Raportul cost/venit s-a menţinut la 52,0% (faţă de 51,5%, în 2011).

Costurile de risc au avut o tendinţă pozitivă şi au scăzut cu 12,7%, la 1,98 miliarde euro, respectiv 148 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al împrumuturilor către clienţi (2011: 2,267 miliarde euro, respectiv 168 puncte de bază). Nivelul de provizionare s-a diminuat ori s-a menţinut stabil pentru toate pieţele principale, cu excepţia României şi Croaţiei. Pentru al doilea trimestru consecutiv, volumul creditelor neperformante a scăzut, iar rata creditelor neperformante a rămas stabilă şi s-a situat la sfârşitul anului 2012 la 9,2% (31 decembrie 2011: 8,5%). Rata de acoperire a creditelor neperformante s-a îmbunătăţit la 62,6% (31 decembrie 2011: 61,0%).

Poziţia "alte venituri operaţionale" s-a situat la -724,3 milioane euro (2011: -1,589 miliarde euro). Îmbunătăţirea semnificativă a avut loc pe fondul reducerii considerabile a efectelor extraordinare în 2012. În special, răscumpărarea instrumentelor Tier 1 şi Tier 2 a avut un aport pozitiv de 413,2 milioane euro. Amortizarea fondurilor comerciale, din care 469,4 milioane euro pentru BCR, a avut un impact negativ. Taxele bancare din Austria, Ungaria şi Slovacia au avut un impact negativ de 244,0 milioane euro (2011: 132,1 milioane euro).

Capitalul propriu s-a majorat la 12,9 miliarde euro (la sfârşitul anului 2011 acesta a fost de 12 miliarde euro). Majorarea semnificativă a capitalului Core Tier 1, de la 10,7 miliarde euro la 11,8 miliarde euro la sfârşitul anului trecut şi diminuarea puternică a activelor ponderate la risc, cu 7,6%, de la 114,0 miliarde euro la 105,3 miliarde euro, au dus la majorarea a indicelui Core Tier , la 11,2% faţă de sfârşitul anului 2011, când a fost de 9,4%.

Totalul activelor s-a majorat cu 1,8% faţă de sfârşitul anului 2011, la 213,8 miliarde euro, în principal datorită creşterii depozitelor atrase pe mai multe pieţe principale şi investiţiilor în active cu grad ridicat de lichiditate. Volumul creditelor s-a diminuat cu 2,1%, la 131,9 miliarde euro.

Datorită situaţiei excepţional de solide a lichidităţii - depozitele clienţilor s-au majorat cu 3,5%, la 123,1 miliarde euro, şi raportul credite/depozite a scăzut de la 113,3% la 107,2%. Erste a rambursat anticipat patru miliarde euro din sumele utilizate prin programul de refinanţare pe termen lung (LTRO) al Băncii Centrale Euroopene.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. Sa traga obloanele si sa plece in din Romania, au facut destul rau pe-aici....:(

    1. pai unde mai face domnul Treichl mai mult decat dublu cat vroia Herr Ackermann pentru Return On Equity , adica 50%. Apoi cum isi salveaza ERSTE GROUP asa numitul coeficient Tier I Core Capital. Doar in cazul in care gaseste un rol la Hollywood in lasam sa plece, caci asa cum a spus domnia sa ca politicienii e mai putin inteligenti:-) si ca romanii sunt brute ca au indurat asemenea conditii de austeritate in data de 12.12.2011 , doar la 3 zile diferenta dupa ce domnul Presedinte vrea sa aderam la moneda unica , opinie exprimata in conferinta de la Bruxelles, ai fi putut sa faci o prescriere de Good Will de 699 milioane. Anul 2012 auf fost vreo 450. Iar intr-un ziar financiar actorul meu preferat se plange ca 22 milioane cheltuieli restructurare la BCR au intristat profitul PRIMEI BANCI. Daca iti vine sa plangi spune-mi sa-ti dau un servetel. Daca il apuca si pe domnul Treichl spune-i ca-i trimit si dumnealui unul special marca PUFF:-)

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay
Electromagnetica

Curs valutar BNR

28 Ian. 2022
Euro (EUR)Euro4.9459
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4424
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.7699
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9485
Gram de aur (XAU)Gram de aur255.4065

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
romaniansmartcity.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Pagini Aurii
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro