DIRECTORATUL SIF TRANSILVANIA: "Există o tentativă de preluare ilegală a managementului societăţii"

Andrei Iacomi
Piaţa de Capital / 3 aprilie 2020

"Există o tentativă de preluare ilegală a managementului societăţii"

"Unii dintre membrii ASF s-au transformat în consultanţi ai grupării infracţionale conduse de Constantin Frăţilă"

"Supreveghetorul încalcă în mod intenţionat actul constitutiv al SIF Transilvania"

"Din a doua jumătate a lunii ianuarie, ASF tergiversează sistematic, fără nicio justificare legală, avizarea noului Directorat decis de Consiliul de Supraveghere"

Există o tentativă de preluare ilegală a managementului SIF Transilvania (SIF3), susţine directoratul societăţii în raportul remis, ieri, Bursei de Valori Bucureşti (BVB), ce conţine informaţii privind desfăşurarea AGOA din data de 28 aprililece va fi ţinută, probabil, fără prezenţa fizică a acţionarilor.

Adunarea are pe ordinea de zi două propuneri de dividend, respectiv 0,03 lei/acţiune, echivalentul unui randament brut de 10,1%, raportat la cotaţia SIF3 de ieri, aceasta fiind propunerea înaintată de conducerea societăţii, sau un dividend de 0,0355 lei/titlu, echivalentul unui randament brut de 11,95%, propunerea unui grup de acţionari condus de Constantin Frăţilă.

Pe lângă repartizarea profitului obţinut de SIF anul trecut, adunarea mai are o serie de puncte privind pornirea acţiunii în răspundere împotriva a trei membri ai Consiliului de Supraveghere, respectiv Constantin Frăţilă, Crinel Andănuţ şi Marius Moldovan.

Alte puncte vizează pornirea acţiunii în răspundere împotriva directorului Mihai Fercală, a preşedintelui Ştefan Szabo şi a vicepreşedintelui Dumitru Carapiti, solicitări introduse la cererea grupului de acţionari condus de fostul arbitru de fotbal.

În raportul de ieri, directoratul SIF Transilvania susţine că acţionarii coagulaţi în jurul lui Constantin Frăţilă, ce încearcă an de an să preia structurile de conducere ale societăţii, reprezintă o grupare infracţională, aşa cum au stabilit procurorii conform a două dosare penale, în care fostul arbitru şi alte persoane sunt urmărite in personam pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar - bancară.

Astfel, conform unorregulamente ale Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi a Actului Constitutiv al SIF Transilvania, Constantin Frăţilă nu are dreptul să facă parte din board-ul societăţii, se arată în raportul SIF3.

Directoratul SIF-ului a făcut zeci de intervenţii la ASF, pentru ca supraveghetorul să-i suspende avizul fostului arbitru de fotbal din funcţia de membru în Consiliului societăţii, însă ASF nu a dat curs niciunei sesizări, deşi are documente de confirmare remise de parchete privind cercetarea penală in personam, se mai arată în raportul SIF Transilvania.

În plus, directoratul societăţii acuză că unii dintre membrii ASF s-au transformat în consultanţi ai grupării conduse de Constantin Frăţilă,

sfătuindu-i cum să elimine conducerile Consiliului de Supraveghere şi a Directoratului, sancţionând aceste conduceri pentru că refuză să pună în aplicare hotărâri ilegale, contrare legislaţiei AFIA.

"Conivenţa unor funcţionariai ASF cu gruparea infracţionalăcaredoreşte acapararea structurilor de conducere ale SIF Transilvania este demonstratăşiprin faptul că,din a douajumătate a lunii ianuarie 2020,tergiverseazăîn mod sistematic, fără nicio justificare legală, avizarea noului Directorat decis de Consiliul de Supraveghere îndata de 15 ianuarie 2020 pentru un nou manadat, întrucâtîn 19 aprilie a.c. expiră mandatul în curs", se mai arată în raportul SIF-ului.

Legat de solicitarea de distribuire a profitului anului trecut venită din partea grupului de acţionari condus de Constantin Frăţilă, directoratul SIF-ului susţine că este complet nerealistă, păguboasă pentru societate, lipsind SIF3 de resurse necesare pentru funcţionare şi noi investiţii, în condiţiile în care SIF Transilvania nu va încasa dividende importante de la societăţile din portofoliu, din cauza situaţiei economice dificile generată de epidemia de Covid - 19.

Redăm mai jos comunicatul SIF Transilvania:

Având în vedere convocarea adunării generale a acţionarilor SIF Transilvania şi situaţia de urgenţă instituită ca urmare a pandemiei de coronavirus, conducerea societăţii doreşte să informeze acţionarii care au dreptul să voteze în cadrul A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2020, că această adunare generală se va desfăşura probabil fără prezenţa fizică a acţionarilor, conform ordonanţelor militare în vigoare, adoptarea hotărârilor urmând a se face pe baza votului prin corespondenţă folosind buletinele de vot expediate prin poştă şi prin vot electronic, fiecare acţionar urmând să primească un user şi o parolă pentru putea vota electronic, conform instrucţiunilor afişate pe site-ul societăţii, la rubrica vot electronic.

Informăm acţionarii că există patru buletine de vot, respectiv buletinele de vot nr.1 şi nr. 2 pentru propunerile de hotărâri ale Directoratului şi buletinele de vot nr. 3 şi nr. 4 pentru propunerile de hotărâri ale unui grup de acţionari coordonat de gruparea condusă de Frăţilă Constantin, grupare care an de an încearcă să preia structurile de conducere ale societăţii, atât la nivel de Consiliu de Supraveghere, cât şi la nivel de Directorat, pentru a subordona activitatea SIF Transilvania intereselor acestei grupări infracţionale, aşa cum au stabilit procurorii în cadrul dosarelor penale nr. 582/D/P/2016, instrumentat de DIICOT Constanţa şi în dosarul 745/P/2015, instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov. În ambele dosare, numitul Frăţilă Constantin şi alte persoane sunt urmăriţi penal, in personam, pentru infracţiuni de manipulare a pieţei de capital (în formă continuată), conf. art. 279 lit. b), raportat la art.248 şi 244 alin.(5) lit.(a) pct1) şi lit.b) din Legea nr. 297/2004, precum şi art.279 alin.(1) lit.a) din Legea 31/90, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul Penal, pentru infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat, conform art.367 din Codul penal, infracţiuni aflate în urmărirea penală exercitată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru evaziune fiscală, conf. art.9 alin.1 litera c), alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin2. Cod Penal (din 1969) şi art.5 din Codul Penal.

În baza unor plângeri penale făcute de Autoritatea de Supraveghere Financiarăşi SIF Transilvania, s-au constituit dosarele penale mai susspecificate. Având confirmarea Parchetului că a început urmărirea penală, ASF a emis decizia nr. 1095/2018 şi a revocat avizul nr. 422/2017 de funcţionare a lui Frăţilă Constantin camembru al Consiliului de Supraveghre al SIF Transilvania. Decizia ASF nr. 1095/2018 a fost contestată de Frăţilă Constantin la Curtea de Apel Constanţa care, în Dosarul nr. 8031/2018, a anulat această decizie. În baza acesteidecizii a Curţii de Apel Constanţa, Frăţilă Constantin a cerutsăi se permită să reintre în Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania, iar ASF a cerut SIF Transilvania să publice un raport curent de informare a acţionarilor şi să i se permită lui Frăţilă Constantin să funcţioneze ca membru al Consiliului de Supraveghere, ignorând în totalitate faptul că urmărirea penală inpersonam împotriva lui Frăţilă Constantin nu a încetat, din contra a apărut un nou dosar penal, în care Frăţilă Constantin şi alte persoane sunt urmărite inpersonam pentru evaziune fiscală, respectiv Dosarul nr. 745/P/2015, iar în Dosarul nr. 582/D/P/2016, neînceperea urmăririi penale pentru manipularea pieţei de capital a fost contestată la judecătorul de cameră preliminară atât de ASF, cât şi de SIF Transilvania, soluţia neînceperii urmăririi penale nefiind definitivă, şi mai mult decât atât au apărut şi alte infracţiuni declinate pentru continuarea urmăririi penale in personam către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Deşi SIF Transilvania a făcut zeci de intervenţii la ASF că să i se suspendem avizul nr. 422/2017 lui Frăţilă Constantin, în baza prevederilor art.15 alin.1 punct.b) .. din Actul constitutiv al SIF Transilvania în care se prevede drept condiţie de îndeplinit:..b) membrul consiliului de supraveghere nu este condamnat sau nu se află în curs de urmărire penală în cazuri referitoare la....(1) infracţiuni prevăzute la legislaţia financiar-bancară....(iii) infracţiuni prevăzute de legislaţia fiscală....(iv) alte infracţiuni prevăzute de legislaţia privind societăţile, falimentul, .....ASF nu a dat curs niciunei sesizări făcute, deşi are documente de confirmare remise de parchete privind cercetarea penală in personam. Şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania, la art.4 se prevede interdicţia de a fi membru al Consiliului de Supraveghere dacă persoana în cauza este urmărită penal. În plus, ASF încalcă prevederile propriului Regulament nr. 1/2019 în care se specifică că persoanele aflate în urmărire penală nu pot fi avizate să funcţioneze ca membri în consiliile de administraţie sau în consiliile de supreveghere, aşa cum precizează art.13 din acest regulament. Suplimentar, ASF ignoră cu desăvârşire prevederile din Codul civil privind incapacităţile şi incompatibiltăţile, care la art. 211 prevede: (1) Nu pot face parte din organele de administrare şi de control ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă, cei decăzuţi din dreptul de a exercita o funcţie în cadrul acestor organe, precum şi cei declaraţi prin lege sau prin actul de constituire incompatibili să ocupe o astfel de funcţie.

Fiindu-i permis în mod ilegal, contrar prevederilor de mai sus şi sub ameninţarea ASF că vom fi sancţionaţi dacă nu îi permitem să funcţioneze ca administrator, Frăţilă Constantin perturbă foarte grav activitatea Consiliului de Supraveghere, organizează împreună cu încă trei membri CS şedinţe paralele, emit hotărâri ilegale ale Consiliului, îşi asumă calităţi oficiale pe care nu le au, încearcă să modifice în mod ilegal regulamentele de funcţionare ale Consiliului de Supraveghere, să schimbe ilegal componenţa unor comitete ale Consiliului, să destituie conducerea Consiliului, să revoce madatul preşedintelui executiv, respectiv să revoce mandatul Directoratului pentru o nouă perioada de patru ani - mandat adoptat strict legal de Consiliul de Supraveghere în şedinţa din 15 ianuarie 2020, cu majoritate de voturi - patru din şase, ameninţă membrii Directoratului, boicotează total lucrările Consiliului de Supraveghere,toate acestea în conivenţă cu unii funcţionari ai ASF, iar ASF în loc să impună respectarea legalităţii, din contră, sancţionează conducerea Consiliului de Supraveghere şi a Directoratului pentru faptul că refuză să încalce legea.

Unii dintre membrii ASF s-au transformat în consultanţi ai grupării infracţionale conduse de Frăţilă Constantin, sfătuindu-i cum să elimine conducerile Consiliului de Supraveghere şi a Directoratului, sancţionând aceste conduceri pentru că refuză să pună în aplicare hotărâri ilegale, contrare legislaţiei AFIA. Este un fapt fără precedent în activitatea de supraveghere a unui emitent ca supreveghetorul să încalce în mod intenţionat actul constitutiv al SIF Transilvania. Există şi o explicaţie pentru această atitudine ilegală, de asociere la un grup infracţional organizat din parteaASF,- grup definit ca atare de procurorii care instrumentează cele două dosare penale- şi anume sancţionarea în acest fel şi prin amenzi pentru că Directoratul SIF Transilvania a atacat în instanţele competente mai multe decizii ilegale ale ASF, iar instanţa supremă din România - ICCJ a dat câştig de cauză, definitiv şi irevocabil Directoratului SIF Transilvania. Aceste decizii au fost prezentate în rapoartele curente publicate de conducerea SIF Transilvania. Conivenţa unor funcţionari ai ASF cu gruparea infracţională care doreşte acapararea structurilor de conducere ale SIF Transilvania este demonstrată şi prin faptul că din a două jumătate a lunii ianuarie 2020 tergiversează în mod sistematic, fără nicio justificare legală avizarea noului Directorat decis de Consiliul de Supraveghere în data de 15.01.2020 pentru un nou manadat, întrucât în 19 aprilie a.c. expiră mandatul în curs. În acest fel, ASF ajută grupul infracţional să încerce să anuleze acel mandatdat în mod legal, printr-o hotărâre legală, şi să impună un alt Directorat subordonat intereselor acestei grupări, în paguba acţionarilor SIF Transilvania. De altfel, în ultimul proces verbal al unei şedinţe ilegale a unor membri ai Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020, s-a consemnat că Frăţilă Constantin a afirmat în scris că el personal va nominaliza noua conducere a Directoratului. Aşa se explică de ce Frăţilă Constantin, cu membrii familiei sale, la care s-au raliat membrii CS Marius Adrian Moldovan şi Crinel Valer Andănuţ, au cerut completarea ordinii de zi a adunării generale a acţionarilor programată pentru data de 28/29 aprilie 2020, şi anume de a aproba pornirea acţiunii în răspundere împotriva Preşedintelui Directoratului, împotriva Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui Consiliului de Supraveghere, sperând să elimine aceste persoane din conducere pentru a impune alte persoane care să slujească pentru satisfacerea intereselor acelei grupări în dauna interesului general al Societăţii, în dauna interesului acţionarilor acesteia. Reamintim că Marius Adrian Moldovan a fost revocat din structurile de conducere ale SIF Transilvania pentru refuz de a coopera la realizarea atribuţiilor de serviciu, pentru pagube aduse societăţii, acesta acţionând societatea în judecată şi cerând o suma de aproximativ două milioane de lei, cererile acestuia fiind respinse definitiv de toate instanţele, inclusiv de ICCJ. Cu sprijinul grupării Frăţilă Constantin şi a altor acţionari care nu ştiau ce prejudicii au fost aduse SIF Transilvania de către fostul vicepreşedinte Marius Adrian Moldovan, acesta a fost ales ca membru în Consiliul de Supraveghere în anul 2018. Deşi s-a cerut ASF să nu i se acorde avizul, el având interese contrare cu cele ale societăţii şi judecându-se cu societatea, ASF nu a ţinut cont de nimic şi a acordat avizul conform Regulamentului nr.1/2019, tocmai pentru a pune în conflict structurile de conducere cu acest membru al Consiliului de Supraveghere.

Crinel Valer Andănuţ a blocat permanent activitatea în Consiliul de Supraveghere, votând mereu împotriva sau abţinându-se, la peste 70% din proiectele de hotărâri, în tentativa de a le bloca şi a bloca activitatea Directoratului pentru a nu se putea realiza bugetul de venituri şicheltuieli, a nu se putea implementa strategia de investiţii, de restructurare a portofoliului şi de a nu se obţine performaţe deosebite.

Blocând activitatea de restructurare, acesta a cerut auditorului financiar să facă verificări suplimentare în ceea ce priveşte politicile Directoratului, în mod total tendenţios, încercând să acrediteze ideea, în faţa ASF şi a acţionarilor, că Directoratul nu lucrează corect. Directoratul a fost nevoit să cheltuiască sume importante pentru a plăti experize suplimentare, expertize cerute de Crinel Valer Andănuţ în scris auditorului financiar în urma cărora s-a constatat că Directoratul a respectat ad literam legislaţia AFIA, aşa cum rezultă din raportul auditorului financiar dat publicităţii şi remis şi ASF. Detaliile acestor cheltuieli, daune provocate de Crinel Valer Andănuţ, sunt prezentate pe site-ul societăţii. Ca să pună într-o situaţie foarte dificilă Societatea, această grupare propune acţionarilor, prin cererea de completare a ordinii de zi, conform buletinului de vot nr. 3 o repartizare a profitului net realizat la 31 decembrie 2019 total nerealistă, păguboasă pentru societate, lipsind societatea de resursele de funcţionare şi resursele pentru noi investiţii, asta în condiţiile în care SIF Transilvania nu va încasa dividende importante de la societăţile din portofoliu, din cauza situaţiei economice dificile generată de epidemia de coronavirus, iar Directoratul a propus totuşi, conform atribuţiilor sale legale, o remunerare substanţială a acţionarilor sub formă de dividende, asigurându-se o rentabilitate de peste 10%.

Având în vedere blocajul din structurile de conducere ale SIF Transilvania, neluarea niciunei măsuri de revenire la legalitate din partea ASF, conducerea SIF Transilvania, respectiv Directoratul şi conducerea Consiliului de Supraveghere au promovat şi vor promova acţiuni civile şi penale în instanţele competenţe pentru a anula şi a sancţiona acţiunile ilegale ale acestei grupări, inacţiunea ASF care de fapt, prin intermediul unor funcţionari, sprijină şi consiliază aceşti membri ai Consiliului de Supraveghere, în loc să aplice propriile reglementări şi legislaţia aferentă AFIA, săvârşind împreună cu cei trei membri C.S. infracţiuni de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte săvârşite de Frăţilă Constantin, Marius Moldovan, Crinel Valer Andănuţ, infracţiuni de abuz în serviciu şi uzurpare de funcţii cu consecinţe deosebit de grave, în scopul de a crea avantaje patrimoniale pentru Frăţilă Constantin, fapte săvârşite de unii funcţionari ai ASF, chiar aderarea la un grup infracţional organizat. Directoratul şi Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania vor informa permanent actionarii şi piaţa de capital despre derularea activităţii în aceste condiţii de stare de urgenţă, vor aduce la cunoştinţa acestora toate informaţiile necesare, astfel încât actionarii să poată decide prin votul lor, prin corespondenţă scrisă şi vot electronic, asupra ordinii de zi a adunării generale a acţionarilor.

Opinia Cititorului ( 12 )

 1. Cred ca este clar pentru toata lumea ca Fercala foloseste mare parte din resursele societatii pentru aceasta campanie furibunda impotrifa ASF, propriilor membri ai consiliului de supraveghere si mai ales impotriva propriilor actionari.

  De urmarit ce va reusii !! 

  1. Fercala e ca nebunul satului. Arunca cu venin in toate directiile, acuza pe toata lumea, tipa cat mai poate...minte, dezinformeaxa, se opune viitorului societatii, caci el s-a lipit de scaun cu un bax de “ Picatura “. Sper ca ASF sa ia pana la urma niste masuri maii dure, ca tratament psihiatric....ca ultimele sanctiuni sunt frectie pt fercala. Si are o intreaga colectie !

   Nu raspunzi celor spuse in articol.

   De ce? 

   Pentru ca nu poti. 

   Si daca nu poti, atunci inseamna ca Fercala chiar are dreptate.

   Hai, fratilelor, latrati in alta parte! 

   Bine ai sărit sa îți aperi stăpânul... probabil ca ești in prag de șomaj, așa ca reacția ta e de înțeles

   Fratila sezi bland....ca te leaga astia mintenas.

   Eu, actionar micut , astept conducerea care vine dupa decenii de fercaiala si frataiala..... atunci vom vedea ce s-a intamplat iar, sper, autoritatile vor face dreptate .....!

   Managementul societatii preia ostil și țină captivă societatea !!

  La revedere dlor fercalezi. Asteptam sa va vedem la sediul DIICOT structura centrală , pt devalizarea filialelor sif3 ... Organe de asamblare, Sibarex, Thr marea neagră, Lotus, etc...

  1. Cei ce sunt cercetati penal nu au ce cauta in nici o societate. Iar ASF se face partasa la cazul Fratila prin nerespectarea legii.

   In completare la filialele enumerate avem si COMCM SA, SCUT SA,etc....

   Hai sa fim corecti si sa cerem socoteala conducerii pentru cele intamplate de catre ambele parti. 

  ... exista o tentativa de preluare ilegala a managementului societatii ... in general...

  a societatii romanesti....  

  Sifoanele nu o sa mai dea dividende urmatorii 2-3 ani. Nu o sa mai aiba de unde. De aceea, propunerea SIF3 de 0.03 lei pe actiune e foarte buna. Sa ne bucuram de aceste dividende, ca o sa le ducem dorul.

  Hai odata cu ridicarea pragului sa se transeze disputa intre cei doi. Daca nici dupa vara asta nu va exista un individ sau o grupare care sa controleze macar 60% din SIF3 inseamna ca le place sa se harjoneasca intre ei. Mie mi se pare ca de fapt ei nu vor sa scape unul de celalalt. S-ar plictisi teribil.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
APA NOVA
digi.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9771
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6535
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2157
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8883
Gram de aur (XAU)Gram de aur353.6146

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
letapebytourdefrance.com
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb