DORINA MILEA:"Bancpost a semnat în locul meu şi apoi mi-a vândut casa"

EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 19 septembrie 2017

"Bancpost a semnat în locul meu şi apoi mi-a vândut casa"

Milea: "Funcţionarul care a făcut trageri din linia de credit mi-a spus că a dus banii în contul curent pentru că aveau nevoie să îşi facă planul"

Clientul Bancpost: "M-au şantajat la fiecare act adiţional pe care îl semnam, că dacă nu o voi face vor trece la executarea silită"

Dorina Milea: "Am rămas prizoniera băncii" Bancpost: "Banca a avut o comunicare constantă şi deschisă cu doamna Milea pe toată durata derulării contractului"

BNR nu a răspuns solicitării BURSA, până la închiderea ediţiei

Dorina Milea este unul dintre clienţii Bancpost care reclamă comportamentul băncii. Domnia sa susţine că a fost executată după ce dobânda s-a dublat brusc, în baza unui act adiţional semnat în fals, de unul din funcţionarii băncii în locul proprietarului imobilului gajat. Clientul Bancpost ne-a mai spus, printre altele, că banca a recurs la şantaj "la fiecare act adiţional semnat", spunându-i că dacă nu semnează va trece la executare silită.

Am rămas prizoniera băncii, se plânge Dorina Milea, povestind: "În anul 2005 am contractat un credit sub forma unei linii de credit, de la Bancpost Slobozia, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, pentru care am garantat cu apartamentul, proprietate a mamei mele. Linia de credit avea valabilitate un an şi s-a prelungit prin acte adiţionale din an în an. În 2008, prin luna iunie, am constatat că ceva nu este în regulă, şi anume faptul că, deşi utilizasem aceeaşi sumă de bani din linia de credit ca în luna precedentă, am plătit dobândă mult mai mare. Am pus întrebări ofiţerului de credit, care mi-a spus că a făcut trageri din linia de credit şi a dus banii în contul curent pentru că aveau nevoie să îşi facă planul.

Atunci ar fi trebuit să sesizez poliţia, dar m-am gândit că a fost o întâmplare, fără să anticipez ce va urma.

La data când urma să se prelungească linia de credit, mi s-a adus la cunoştinţă că acest lucru se va face automat, urmare a unei norme interne a băncii. Am avut surpriza însă, să mi se dubleze suma pe care o aveam de achitat. Am cerut lămuriri angajaţilor băncii, care mi-au explicat că a crescut dobânda. Menţionez că nu semnasem niciun document şi nu mi s-a comunicat în scris acest lucru. A urmat o lună în care, zi de zi, am stat la bancă încercând să mă lămuresc ce se întâmplă. Dacă în noiembrie 2008 plăteam aproximativ 1.800 lei/lună, din decembrie 2008 am început să plătesc 3600 lei pe lună. La puţin timp am încercat o refinanţare la o altă bancă şi am şi obţinut-o, cu o dobândă de aproximativ 11%, dar pentru a se realiza acest lucru a fost nevoie de acceptul Bancpost. Surpriza a fost atunci când răspunsul Bancpost a fost unul negativ şi am rămas prizoniera lor până în anul 2012, când am cerut insolvenţa societăţii, deoarece nu mai puteam duce o astfel de povară şi riscam să ajung în incapacitate de plată. Am cerut nenumărate întrevederi şi audienţe cu factori de decizie din cadrul băncii, dar răspunsurile au fost de fiecare dată aceleaşi, chiar mi s-a sugerat transformarea monedei din lei în CHF. A urmat umilinţa supremă: întâlnirea cu o doamnă director din cadrul biroului de credite neperformante, care mi-a spus că mă vor face de râs vecinilor lipindu-mi hărţi pe uşă cu anunţuri de vânzare a casei. Până la data intrării în insolvenţă am plătit la timp tot ce ţinea de Bancpost, conştientă fiind că îmi pot pierde casa, lucru pe care au şi mizat şi m-au şantajat la fiecare act adiţional pe care îl semnam, că dacă nu o voi face vor trece la executarea silită.

Odată cu intrarea în insolvenţă şi a înscrierii la masa credală de către bancă, lichidatorul judiciar a cerut toate documentele de la aceasta. Am constatat la momentul acela că tocmai în perioada pe care eu o suspectam exista un act adiţional semnat de persoane necunoscute care mărea dobânda de la 14% la 23%, era introdusă o clauză ce cuprindea o dobândă penalizatoare de 30,5%, un comision de administrare cont de 1,8% pe an şi alte comisioane.

Am făcut plângere penală şi timp de un an s-a cercetat şi s-a efectuat un raport de expertiză grafoscopică ce stabilea că semnătura din dreptul numelui garantului ipotecar, mama mea, aparţine cu mare probabilitate ofiţerului de credit ce se ocupă cu întocmirea documentaţiei, iar în dreptul numelui meu există semnătura unor persoane necunoscute.

Surprinzător, după un an de cercetări, s-a clasat cauza pe motiv de prescripţie a faptei. Am deschis un proces civil şi ne-am judecat până în anul 2016, când sentinţa a fost declararea nulităţii absolute a acelui act semnat în fals. Anul acesta ne-a fost comunicată sentinţa, banca nu a făcut recurs şi hotărârea a rămas definitivă şi irevocabilă. Pe rolul instanţei există şi un proces de suspendare a executării silite ce a fost suspendat până la judecarea speţei cu actul semnat în fals.

Am adus la cunoştinţă executorului judecătoresc faptul că avem această hotărâre şi i-am transmis-o pe e-mail, ocazie cu care mi-a mulţumit şi mi-a spus că am făcut bine că am anunţat, deorece anularea actului adiţional duce la anularea titlului executoriu şi ar fi comis o ilegalitate dacă efectua vreo tranzacţie. Timp de trei ani au avut loc licitaţii care erau suspendate de către bancă la fiecare termen şi, din nou surprinzător, la aproximativ două săptămâni după această convorbire am primit acasă un proces verbal de licitaţie care mă anunţa că a fost vândut imobilul. Contactat telefonic, executorul mi-a spus că banca le-a transmis să facă asta cu orice risc, iar unul din angajaţii băncii mi-a declarat că banca are bani şi îşi permite orice.

Prin hotărârea definitivă, banca trebuie să achite şi cheltuieli de judecată în suma de aproximativ 5000 de lei şi, deşi am pus Bancpost în executare prin executor judecătoresc, nici până la data aceasta nu a plătit cheltuielile de judecată.

Recent, am avut o întâlnire cu cei ce reprezintă conducerea băncii şi mi-au propus să aştept că vor veni cu o propunere, dar aceasta a fost încă o umilinţă marca Bancpost".

Bancpost: "Instanţa de judecată nu a constatat vreo culpă în sarcina băncii sau a vreunui angajat al băncii"

Instanţa de judecată şi organele penale nu au constatat vreo culpă în sarcina băncii sau a vreunui angajat al băncii, ne-au transmis reprezentanţii Bancpost.

Aceştia ne-au precizat: "Bancpost a avut o comunicare constantă şi deschisă cu doamna Milea pe toată durata derulării contractului. Domnia sa a cunoscut toate detaliile contractului pe toată perioada acestuia, inclusiv după 31.10.2008, data actului adiţional anulat. Bancpost a eliminat deja efectele actului adiţional anulat, fapt ce a generat implicit şi diminuarea aferentă a debitului. Precizăm, însă, că instanţa de judecată şi organele penale sesizate de doamna Milea nu au constatat vreo culpă în sarcina băncii sau a vreunui angajat al băncii pentru situaţia creată.

Subliniem faptul că doamna Dorina Milea, în calitate de administrator al societăţii Karoline EXIM SRL, a utilizat, în perioada 2005-2012, facilitatea de credit, prin efectuarea constanţa de operaţiuni bancare. Relaţia contractuală s-a derulat astfel nu doar în baza actului adiţional anulat (nr. 3/31.10.2008), ci a unui număr total de 8 asemenea acte, dintre care 5 încheiate ulterior celui anulat şi necontestate în instanţă de către doamna Milea. Prin aceste acte adiţionale semnate de către client se recunosc valoarea facilităţii şi condiţiile acesteia.

În ceea ce priveşte procedura de executare silită aflată în curs, aceasta are în vedere contractul şi toate actele adiţionale la acesta, nu doar actul adiţional anulat, recuperarea creanţei nefiind astfel afectată de dispoziţia Judecătoriei Slobozia cu privire la anularea actului adiţional. Aşadar, nu s-a pus problema şi nu s-a dispus de către instanţă stingerea creditului, aşa cum în mod nerezonabil solicită doamna Milea".

Dorina Milea: "Am semnat celelalte acte adiţionale de frică să nu îmi pierd casa"

Dorina Milea ne-a spus că Bancpost i-a oferit şi domniei sale acelaşi răspuns, formulat în mod diferit, cu care domnia sa nu este de acord.

Doamna Milea subliniază că a semnat actele adiţionale încheiate după ce a fost întocmit actul anulat în instanţă fiind obligată de reprezentanţii instituţiei de credit, care i-au spus, de fiecare dată, că, în caz contrar, o vor executa şi îi vor vinde casa. "Am semnat de frică să nu îmi pierd casa, nu am avut niciodată altă opţiune. Am fost sechestrată de Bancpost, care nu mi-a dat acceptul să fac refinanţare la o altă bancă. Nu am înţeles niciodată de ce. Nu este o practică normală să nu dai drumul unui client să plece la o altă bancă atunci când obţine o refinanţare".

Clientul Bancpost a adăugat: "Dacă actul adiţional numărul 3, anulat de instanţă, nu ar fi existat, eu nu eram în situaţia în care sunt. Specialiştii din justiţie mi-au spus că toate actele adiţionale încheiate ulterior momentului în care a fost întocmit actul numărul 3 ar trebui anulate. Actele subsecvente trebuie declarate nule, dar Bancpost nu doreşte să facă acest lucru".

Dorina Milea infirmă declaraţia reprezentanţilor băncii conform căreia instituţia bancară ar fi avut o colaborare constantă cu domnia sa, menţionând: "Eu am fost plătitor de bună credinţă până în ultimul moment. Doar de când am cerut insolvenţa companiei nu am mai plătit, până în 2012 nu am avut nicio întârziere la plată. Mi-au propus să-mi transforme linia de credit din lei, în euro sau în franci elveţieni. Eu am tras întotdeauna să-mi salvez afacerea, care era una bună.

Nu mai înţeleg nici dacă apartamentul meu este vândut sau nu, pentru că am fost sunată într-o vineri şi mi s-a spus că de fapt nu au vândut apartamentul, după ce primisem adresă de la executor potrivit căreia casa fusese vândută, dar că cea care a cumpărat nu a depus banii în 30 de zile şi că urmează o nouă licitaţie. Eu nu am nevoie de pomană de la ei, ci să-şi asume ce s-a întâmplat în acest caz".

Dorina Milea ne-a spus că astăzi are loc primul termen pentru stabilirea întinderii titlului executoriu. "Urmează ca instanţa să decidă exact despre ce sumă vorbim, în contextul în care a fost anulat acel act adiţional. Instanţa nu mi-a respins contestaţia celorlalte acte adiţionale, ulterioare actului anulat", a conchis domnia sa.

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României (BNR) nu ne-au răspuns, până la închiderea ediţiei, întrebărilor legate de subiect.

Opinia Cititorului ( 28 )

 1. Sper sa faca curatenie la Bancorex viitorul propritar.

  1. Bancorex, bancpost, bancsmecher, tot un draq. Succes, doamna Dorina Milea!

  WoooW

  hai ca nu numai banca are vina. consultati un pic si firma Karoline EXIM SRL. doamna zice ca era o afacere "buna" atat de buna incat si in anii buni facea profit de 1k sau 1,5 k euro. in ultimii trei ani de activitate a adunat pierderi de peste 100 k euro. despre ce vorbim? firma are active totale de sub 20 k euro din care jumatate reprezinta creantele care de 5 ani nu s-au incasat practic poti pune cruce la ele si datorii de 120 k euro. din 2012 firma nu are activitate. sau scurs 5 ani de atunci si numai acum vine doamna cand probabil s-a ajuns la executare silita de catre banca sa se planga. legea proasta a insolventei a protejat-o 5 ani in care banca si creditorii dansei nu au primit nimic inapoi din banii dati domnei. pai este corect? da bancile sunt nenorociti ca cer banii inapoi, dar cand a luat banii de la banca nu s-a plans. dansa crede ca a prins un culuar favorabil cu premierul care ataca bancile. p.s nu sunt bancher si nu apar bancile, cred ca si doamna a avut dreptate ca ceva in neregula a existat, dar trebuie sa vedem si partea cealalta a paharului

  1. Produsul "linie de creditare" își arată roadele. Dacă afacerea poate duce în spate și modesta lăcomie a băncii, eventual a ofițerilor de credit cu target, atunci bine, dacă nu, legea insolvenței e proastă, doamna s-a plâns prea târziu, nici afacerea ei nu era cine știe ce și restul gogonelelor țepare care le trec prin cap bancherilor.

   se vede ca n-ai avut de-a face cu vreo insolventa. nu am luat apararea bancii dar sa prezinti doar o parte nu mi se pare corect. lucrurile trebuie vazute in big picture. eu nu am spus ca nu erau ilegalitati acolo, dar nici doamna nu se pricepea la management. un lucru trebuie inteles ca nu toti se pricepi la afaceri si mamagement. 60% dintr-e business-erii romaniei nu sunt constienti de riscuri si le ignora. sa fii tu furnizor pt o firma pe care o devalizeaza unu' si baga in insolventa. atunci o sa intelegi despre ceea ce am scris. si da sunt insolvente cinstite care se redreseaza doar ca sunt sub 10%. inca ceva la insolvente sa stii ca nu creditorii garanti (deobicei banci) sunt jumuliti ci chirografarii adica furnizorii, aia nu primesc nimic in 90% dintr-e cazuri

   Este mai mult decat clar ca esti de-al bancii. "Nu vreau sa iau apararea bancii". Sanchi. Dar ce faci? Big picture, dar cand Bancpost nu i-au dat drumul cand a vrut sa faca refinantare? Scuteste-ma te rog. Si treci la munca!

   sunt investitor pe piata de capital si mai stiu sa faca putina analiza financiara ceea ce pt tine vad ca este prea sofisticat! hai numa' bine si comenzile da la tine acasa

   Unde esti investitor, la Bancpost?

   ATENTIE !Banpost a pacalit toti clientii indiferent de moneda creditului cu formula de calcul a dobanzii pana in anul 2010 pana la introducerea in legislatia noastra a directivei Europene nr 48 din anul 2008 adica OUG 50.Pana la aceasta data Banpost , dar si alte 4 banci au inselat clientii intr o forma continuata, pentru a se imbogatii fara just temei, putem sa demonstram cu probe...dragi consumatori verificati va formula de calcul a dobanzii

   Asa e, e prea sofisticat. Vezi ca... soft-urile alea de le folosesti in activitatea ta, la multe din ele, am contribuit, asa ca da, iti dau comenzi, caci uneltele de le folosesti sa faci bani sunt puse la dispozitie de oameni ca mine. Cum spuneam treci la munca si lasa-ne.

   Se pare ca tot pagubitii sunt vinovati ... Bancpost e curata ca lacrima si a facut numai bine. Atata bine sa primeasca cei ce sar in apararea camatarilor, mizeriilor, teparilor. Un act semnat in numele altcuiva, indiferent de alte considerente, este o infractiune si o fapta deosebit de grava ce nu trebuie trecuta cu vederea. Hai sa curatam Bancpost la nufarul si sa ingropam miile de oameni pacaliti. Sa va fie rusine!

   Cum ba sa pretinzi ca nu esti angajatul bancii si esti doar un "investitor imobiliar" ? De unde [Fragment eliminat, conform regulamentului.] stii tu detaliile societatii, bilanturile, activele, profitul luna de luna daca nu ai acces direct la actele de contabilitate a firmei? Vezi ca behai de cat de prost esti? Pun pariu ca esti acel functionar care a semnat in fals si nu a fost tras la raspundere. Daca eram in locul doamnei, te trageam eu, in folie mată, vidata. Jeg de om ce esti, ati jonglat cu banii femeii ca sa va faceti voi targetul si apoi tot voi va dati loviti ba? Si eu am lucrat 4 ani in banca, stiu ce inseamna creditare pf si pj, stiu ce inseamna sa te legi la cap cu niste hoti legali ca voi. Cica investitor....dar cu access la datele confidentiale ale unei societati?! Ma faci sa rad si mai rau, ma enervez doar cand citesc ineptiile de analfabet retardat pe care le-ai enumerat mai sus. Meriti sa stai putin intr-o camera cu o fereastra sa reflectezi asupra ce ai facut...

   limbajul si deductiile tale logice total grestite nu le comentez. asa ca sa te educi un pic si tu sa stii ca in zilele in care traim se pot afla acele informatii ft usor si sunt PUBLICE! sursele de unde poti afla aceste informatii sunt: topfirme.com, listafirme.ro, risco.ro, mfinante.ro, etc.. si nu am spus de clauze sau practici bancare incorecte sa fie ceva in regula, daca exista aceste nereguli (nu numai in acest caz, ci in oricare contract la oricare banca) trebuie facute sesizari la bnr, protectia consumatorului, instantele de judecata in civil.. eu am facut doar o radiogrfie firmei. e grav daca esti sau ai fost din domeniu si nu stii lucrurile astea.

   Bancile au voie sa aiba pierderi? Cum puteti fi asa ipocrit sa faceti o radiografie a unei societati si nu vedeti mizeria din ograda bancilor?Ati vazut cate banci sunt pe lista neagra si nu au platit impozit niciodata? Pai nu vedeti ca sunteti in barca lor. Ati venit cu o mizerie doar sa distrageti atentia de la problema adevarata: FALSUL. RUSINE!!!!

   Asa este Bancpost cea mai hoata si mafioata

  golaneala comunisto-capitalista romaneasca...

  1. Dacă citeai mai atent, dar scopul nu era acesta, vedeai că doamna a făcut plângere penală încă din 2012, a dat banca în judecată pe civil, a făcut tot ce a putut să își strige necazul și cu asta ce s-a întâmplat? Faci o radiografie a societății? Pe cine interesează? Nu ar trebui să intereseze mai mult că cineva semnează în locul tău? Mâine ai putea fi tu sau eu. Cum ar fi să afli peste câțiva ani că ai fost păcălit. Nu te interesează pentru că pentru moment ești de cealaltă parte a baricadei. FAAALLLSSS!!!! Fals sub semnătura privată! Atât am de spus!!!! [Fragment eliminat, conform regulamentului.]

   Bancheri si executori judecatoresti = grup infractional.

  Am auzit ca lumea retrage deja banii personali din Bancpost. Este adevarat?

  1. Fugiti de la Bancpost cat va tin picioarele ca altfel va ajung din urma si va distrug.

  Aici trebuie sa intervina Anpc, Drepturile Omului.

  Este Spalare de bani? Cine investigheaza? 

  Avocatul poporului ce zice? 

  Se vede ca banca " cumpara" tot. E tare fraza ca banca are bani.  

  Banca are spate, Bnr, Arb care tin sub pres asemenea ilegalitati si aloca bani cu nemiluita sa castige sau sa musamizeze. 

  Si eu am avut un asemenea credit, e infernal, 26 de comisioane diferite plateam/an. Am rambursat 30% din suma dar in anul urmator tot atat am platit dobanzi, la Bcr a fost, nu a fost cu imobil.

  Bnr ar face bine sa interzica aceste credite legate pe contul curent al firmei. Este creditul care te duce la faliment. 

  1. Sunt convins 100% ca nimeni nu va face nimic. Oamenii traiesc adevarate drame in piesele de teatru regizate special pentru ei, suntem manipulati, inselati, niste gandacei pe care ii strivesti foarte usor. Credeti ca se va sesiza BNR? Credeti ca cineva se va lega de falsul ordinar din acte? Raspunsul este: NU! Si vine cineva si face pe desteptul si spune ca stie sa faca analiza financiara, sa isi pastreze analizele financiare pentru el. Daca e asa bun sa ne spuna ceva despre falsul in acte si ce prejudicii financiare si morale poate aduce o astfel de infractiune.

   Fugiti de Bancpost cat puteti...este cea mai execrabila banca posibila...isi umileste clientii si ii inseala fara scrupule...ii mint si ii duc cu vorba...niste excroci ordinari reprezentantii Bancpost

  Bucurati va cat mai mult de sistemul bancar , o sa va fie dor de el :) .

  The End is near!!!

  Știți vorba aia românească? Cand imprumuti bani iti fata vaca, când trebuie sa-i dai inapoi.....ghinion...moare vitelul.

  1. Baaa, unde scrie în articol că nu vrea clientul să dea banii înapoi? Tot articolul este despre altceva, despre cum iti falsifica niște infractori semnătura ca să își facă targetul și să își ia salarii babane, despre criminaliști care spun că este un fals ordinar. Mai apăreți mă mulți postaci ai băncii pe aici? Marș!!!!

   Ce mai plângeți voi băncile, nebunilor!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Videoconferinţa “Digitalizarea României”
Dtlawyers
Apanova
Electromagnetica
anahotels.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Iul. 2021
Euro (EUR)Euro4.9208
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1716
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5451
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7543
Gram de aur (XAU)Gram de aur242.5619

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Allview
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro