EDIŢIE SPECIALĂ DEDICATĂ ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI - ÎNTÂI DECEMBRIE"Raportul dintre creditul bancar şi cel comercial este de 1 la 3"

A consemnat Emilia Olescu
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 01 decembrie 2020

Dumitru Nancu

Dumitru Nancu


(Interviu cu Dumitru Nancu, director general FNGCIMM)

Reporter: În cadrul intervenţiei pe care aţi avut-o la conferinţa BURSA aţi afirmat că în primele zece luni din 2020 Fondul a acordat garanţii care reprezintă, ca volum, 10% din numărul total de garanţii acordate în ultimii 18 ani, iar ca valoa­re - 28%. Cele mai multe dintre garanţii au fost date în baza Programului IMM Invest, lansat în contextul pandemiei de Covid-19. Putem spune că FNGCIMM este unul dintre câştigătorii acestei crize?

Dumitru Nancu: Cifrele confirmă într-adevar că IMM INVEST este cel mai de succes program de finanţare cu garanţii de stat din istoria României. Drept dovadă, datorită Programului IMM INVEST, creditele noi în lei pentru companii au crescut în septembrie 2020 cu peste 48% faţă de septembrie 2019. Este cel mai amplu program de sprijinire a IMM-urilor din ultimii 30 de ani. FNGCIMM împreună cu băncile partenere în program, a făcut eforturi deoasebite pentru a trece în digital toate fluxurile de analiză şi de aprobare, astfel ca IMM INVEST este primul program guvernamental digitalizat 100%. Toţi cei implicaţi în Program, decidenţii guvernamentali, echipa FNGCIMM, întreprinzătorii, băncile partenere, am considerat strategia win-win ca singura opţiune de colaborare. A fost nevoie de foarte multă ambiţie şi putere de muncă, dar acum numărăm o mulţime de căştigători, direcţi şi indirecţi - peste 22.000 de companii care au accesat credite garantate, relaţii consolidate cu 21 de bănci partenere, peste o sută de mii de angajaţi, pe care sperăm că i-am ajutat să nu se confrunte cu situaţia pierderii locului de muncă. Programul IMM INVEST a demonstrat că FNGCIMM are capacitatea de a susţine măsurile guvernului, că poate fi un partener de încredere pentru instituţiile financiare şi, ca orice antreprenor, cu un proiect viabil economic, poate să aplice şi să obţină o finanţare garantată.

Reporter: Cum vedeţi măsurile adoptate de Guvern pentru susţinerea mediului de afaceri? Ce alte măsuri consideraţi că ar trebui luate de autorităţi pentru a spijini companiile?

Dumitru Nancu: Criza sanitară Covid 19 a pus o presiune enormă asupra IMM-urilor şi asupra mediului economic în general şi, în mod firesc, a fost aşteptată o intervenţie energică din partea statului, pentru a diminua efectele economice şi sociale generate de criză. Sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii a devenit o prioritate a Guvernului României care, recunoscând contribuţia acestui sector la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă, a lansat la începutul anului Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică. Acest plan este revolutionar, atat prin măsurile pe care le propune, dar şi prin schimbarea de paradigmă a ceea ce înseamnă măsuri de sprijin ale statului în economie. Pentru prima dată, strategia guvernului a avut ca obiectiv înlocuirea măsurilor de subvenţionare - wageledgrowth - cu cele de stimulare a investiţiilor - investmentledgrowth -, iar efectele pozitive ale acestei politici se fac simţite în economie.

FNGCIMM este unul dintre pilonii importanţi de implementare a Planului Naţional de Investiţii şi Relansare Economică. Prin operaţionalizarea programelor dedicate sectorului IMM, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi, prin consultare cu partenerii bancari, am participat la dezvoltarea a cinci programe destinate combaterii  impactului economic al pandemiei - IMM Invest, IMM Leasing, IMM Factor, Noua Casă, OUG 37/2020 - Facilitatea de amânare a obligaţiilor de plată a dobânzilor aferente creditelor, al şaselea, Agro Invest, a fost deja adoptat în primă lectură de Guvernul Orban.

Aceste programe produc sau vor produce efecte extrem de favorabile pentru mediul antreprenorial sau pentru românii care au achiziţionat locuinţe prin credite ipotecare, fiind măsuri anticiclice de o importanţă vitală în stimularea economiei.

Reporter: Cum apreciati programul Noua Casă şi în ce măsură aţi acordat garanţii în baza acestuia?

Dumitru Nancu: Noua Casă continuă, într-o formă actualizată şi îmbunătăţită, obiectivul Programului Prima Casă, acela de a sprijini românii să-şi împlinească visul de a deţine o locuinţă proprietate personală. Din anul 2009 şi până în prezent peste 300.000 de familii şi-au achiziţionat o locuinţă prin programul "Prima Casă" si mai nou prin "Noua Casă", iar numărul celor care şi-au cumpărat o locuinţă creşte în continuare, ritmul de acordare a garanţiilor, în cadrul acestui program, fiind de circa 2500/lună. De la lansarea noului Program şi până în prezent, în aproximativ două luni de zile s-au acordat prin Programul "Noua Casă" 4,629 de solicitari de garantare, cu o valoare de finantare de 1.143.560.115 RON, ceea ce noi considerăm că este un rezultat bun, mai ales că perioada pe care o trăim acum nu este una obişnuită. Este indubitabil faptul că transformarea programului guvernamental de creditare Prima Casă în programul Noua Casă are o influenţă marcantă asupra pieţei de creditare imobiliară. La momentul actual, conform statisticilor, nivelul creditării imobiliare este chiar mai crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, iar în cele mai mari oraşe din ţară s-au remarcat scăderi ale preţurilor medii la locuinţe. Totuşi, aceste scăderi sunt minime, la nivel naţional înregis­trându-se o scădere de doar 1,8%.

Reporter: Recent, a fost lansat Programul IMM Factor. Cum a reactionat piaţa la acest program? Există cereri în domeniu?

Dumitru Nancu: Raportul dintre creditul bancar şi creditul comercial este astăzi de 1 la 3. La sfărşitul anului 2019 sistemul bancar acordase credite în valoare de117 miliarde lei, iar companiile acordaseră credit furnizor de 383 de miliarde lei. Guvernul a răs­puns acestei deficienţe prin IMM Factor, un program guvernamental menit să ajute IMM-urile să răspundă la deficitul de lichiditate cu care se confruntă din cauza pandemiei de coronavirus şi să se asigure că au canale de finanţare diversificate. Programul prevede o schemă de ajutor de stat în valoare de 216 milioane de euro, care a fost aprobată în data de 24.11.2020 de Comisia Europeană. Aproximativ 207 milioane de euro din acestă schemă de ajutor de stat va lua forma garanţiilor pentru produse de factoring, iar alte 9 milioane de euro vor fi granturi directe, din care se acoperă costurile de finanţare în procent de 50%, iar costurile de garantare vor fi acoperite în procent de 100%.

IMM Factor vine ca răspuns la o realitate economică ce ne arată că în România creditul comercial este insuficient dezvoltat, în timp ce în ţări cu o economie de piaţă dezvoltată are o pondere importantă ca sursă de finanţare. În România, aproximativ 25% din PIB este exprimat în termeni de valori facturate, iar băncile comerciale tranzacţionează prin factoring o cotă de până la 10% din piaţa Creanţelor. Rezultă că o proporţie de 90% din potenţialul prezent în piaţa de factoring din România este încă neexplorată. Cu un volum de doar 2% din PIB, România ocupă locul 26 între ţările europene în privinţa intermedierii financiare prin factoring, situaţie care trebuie remediată pentru a oferi lichidităţile necesare sectorului antreprenorial, atunci când există vârfuri de plăţi.

Există un interes mare manifestat deja atât de finanţatori, cât şi de IMM-uri, ceea ce ne face să avem încredere că şi IMM Factor va fi un program cu impact. În prima şedinţa de Guvern se vor aproba normele de implementare, astfel încât la 15 decembrie acest program să fie operaţionalizat.

Reporter: În ce constă Programul Agro Invest? A fost el lansat si care sunt primele semne venite dinspre întreprinzatori?

Dumitru Nancu: AgroInvest este cel mai nou proiect al Guvernului implementat prin FNGCIMM. Ca şi la celelelate programe, Guvernul răs­punde problemelor economice, prin măsuri anticiclice. Astfel, pornim de la o realitate privind deficitul balanţei comerciale în ceea ce priveşte agricultura şi industria alimentară, care, începând din 2015, a avut deficit. În 2018 a depăşit un miliard de euro, iar la finele lunii noiembrie anul trecut, deficitul era de aproape un miliard de euro (988 de milioane de euro). Practic, Guvenul alocă un plafon de garanţii în nume şi cont stat în valoare de un miliard de lei, cu un grad de multiplicare până la 7, astfel încăt în următorii şase ani să finanţăm acest deficit şi să trecem pe excedent. Este  un program care va oferi facilităţi de finanţare garantată, customizate pe specificul firmelor ce activează în domeniul agricol, acest sector ocupând, în prezent, locul al treilea în topul finanţărilor acordate prin IMM INVEST. Agro Invest va fi un program innovator şi va funcţiona ca un subprogram complementar al Programului ImmInvest.

Principalele diferentele dintre Programul IMM INVEST ROMANIA şi Subprogramul AGRO INVESTsunt:

✓ Domeniul de activitate al beneficiarilor la AGRO IMM INVEST restrictionat la agricultură, piscicultură, acvacultură, industria alimentară, Industria vinicolă şi industria berii;

✓ Perioada de graţie este de 24 de luni la AGRO IMM INVEST, versus 18 luni la IMM INVEST;

✓ Grantul aferent AGRO IMM INVEST include în plus faţă de IMM INVEST posibilitatea acordării unui procent de maxim 10% din valoarea finanţării, dar nu mai mult de 120.000 de euro.

Programul a fost adoptat în primă lectură de Guvernul României vineri 27 noiembrie şi sperăm să devină operţional până pe 15 decembrie.

Reporter: Cum evoluează celelalte programe derulate de Fond?

Dumitru Nancu: FNGCIMM, ca instituţie specializată în acordarea de garanţii, joacă rolul de liant între antreprenori şi sistemul bancar, iar în acest sens dedicăm întreaga capacitate operaţională pentru a susţine fiecare întreprinzător cu produsul de garantare potrivit nevoilor sale. FNGCIMM oferă garanţii financiare pentru a susţine întreprinderile mici şi mijlocii, persoanele fizice, dar şi autorităţile publice locale care doresc să atragă finanţare pentru dezvoltarea proiectelor de investiţii sau pentru asigurarea capitalului de lucru. Acordarea garanţiilor se face din trei surse: Garanţii în nume şi cont stat, Garanţii în nume şi cont propriu şi garanţii în administrare. Rezultatele foarte bune obţinute în anul 2020 se datorează preocupărilor de îmbunătăţire a produselor de garantare de marcă ale FNGCIMM, cum ar fi "Noul OPTIMM" la care a fost dublată valoarea garanţiei din surse proprii, bunei colaborări cu MADR care asigură fondurile din care FNGCIMM acordă garanţii pentru agricultură şi dezvoltare rurală.â

Evoluţia spectaculoasă a activităţii de garantare desfăşurată de FNGCIMM SA-IFN în acest an - constând în creşterea cu 382% a numărului de garanţii acordate şi cu 532% a valorii garanţiilor acordate - este evidenţiată în tabelul de mai jos prin compararea rezultatele obţinute în perioada 01.01.- 01.12.2020 faţă de perioada similară a anului 2019.

Reporter: Cum aţi caracteriza colaborarea Fondului cu sistemul bancar?

Dumitru Nancu: Excelentă! Am preluat în 14 ianuarie 2020 FNGCIMM şi aveam doar 12 convenţii semnate cu instituţiile bancare. În acest moment avem 23 de convenţii bancare şi 12 conventii cu instituţiile financiare de leasing şi urmează să semnăm convenţii cu instituţiile financiare de factoring. Pentru prima data în ultimii 20 de ani Premierul României a iniţiat un dialog permanent la nivel de CEO, de preşedinţi executivi sau de preşedinţi ai băncilor comerciale din România. După 19 ani de colaborare, sistemul bancar ştie că garanţiile oferite de FNGCIMM reprezintă cele mai lichide garanţii pe care instituţiile finanţatoare le pot obţine. În tot acest timp am învăţat unii de la ceilalţi, am perfecţionat convenţiile de lucru în baza cărora lucrăm şi am înţeles că împreună realizăm mult mai mult decât fiecare separat. Acest lucru se vede în cifre. La solicitarea instituţiilor financiare, pentru finanţările deja aprobate, am acordat în aceşti 19 ani aproximativ 400.000 de garanţii. Iar pentru viitor avem în continuare proiecte şi planuri comune. Ştim cu toţii că de performanţele IMM-urilor şi de viabilitatea afacerilor depinde evoluţia economică şi socială şi, implicit, viaţa fiecăruia dintre noi.

Reporter: Cu ce provocări vă confruntaţi în prezent în activitatea de garantare a creditelor?

Dumitru Nancu: În primele zece luni din anul 2020 au fost acordate 15% din numărul total de garanţii aflate în soldul FNGCIMM la data de 31.12.2019. Valoarea garanţiilor acordate în primele zece luni din anul 2020 reprezintă 75,4% din valoarea tuturor garanţiilor aflate în soldul FNGCIMM la data de 31.12.2019.

Măsurile FNGCIMM din Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică - respectiv, IMM Invest (accesul la capital financiar), IMM Factor (schema de garantare de către stat a creditului comercial), IMM Leasing (accesul la IMM la leasingul financiar), Noua Casă (deblocarea creditului ipotecar), OUG 37 (suspendarea ratelor IMM şi beneficiarilor prima casa) şi AGRO Invest (schema de garantare şi finanţare de de către Guvern a creditului agricol) - devin pilonii de relansare a economiei româneşti şi reprezintă răspunsul Guvernului, MFP si FNGCIMM la necesităţile crizei actuale, care a adus multe provocări, dar şi multe oportunităţi de resetare a sectorului IMM şi de deschidere a sistemului bancar către finanţarea economiei.

În mai puţin de 11 luni, FNGCIMM a lansat 7 programe de garantare noi, pentru a răspunde la provocările economice induse de criza sanitară provocată de pandemia COVID-19. Derularea celor mai ample programe guvernamentale - IMM INVEST România şi Noua Casă -, definirea unei strategii foarte ambiţioase pentru următorii ani, digitalizarea, actualizarea produseler de garantare de marcă ale FNGCIMM, necesitatea de a lucra cu volume impresionante de date şi informaţii sunt provocări care ne stimulează şi care ne determină fim inventivi şi extrem de atenţi la nevoile pieţei.

Reporter: Cum estimaţi că va evolua domeniul în care activaţi?

Dumitru Nancu: Analizele şi prog­nozele economice, ne indică că vom avea de lucru. Suntem un instrument financiar anticiclic care contribuie la cea mai mare infuzie de capital în sectorul IMM-uri din ultimii 30 de ani. Produsele de garantare au devenit din ce în ce mai cunoscute şi apreciate la adevăratul lor potenţial. În plus, rezultatele pe care le înregistrăm arată că mediul de afaceri nu cedează - 10% dintre clienţii FNGCIMM din ultimii 18 ani ne-au devenit clienţi în ultimele zece luni, iar valoarea garanţiilor accesate se ridică la circa 28% din totalul garanţiilor acordate în 18 ani! Faţă de anul trecut, în circa zece luni ale aces­tui an am acordat de patru ori mai multe garanţii, cu o valoare totală de 5,3 ori mai mare.

În Programul de Guvernare 2020- 2024, la capitolul Antreprenoriat şi Programe pentru IMM-uri, FNGCIMM SA-IFN se va concentra pe dezvoltarea şi consolidarea sectorului IMM prin asigurarea accesului la o gamă largă de surse de finanţare:

• Îmbunătăţirea reprezentării FNGCIMM SA-IFN în teritoriu - prin deschiderea de sucursale la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare care vor asigura un acces facil IMM-urilor şi a celorlalte categorii de beneficiari ai Fondului, dar şi deschiderea unei Filiale la Chişnău.

• Diversificarea ofertei FNGCIMM SA -IFN- prin lansarea de instrumente financiare noi, care să răspundă punc­tual nevoilor de finanţare ale diverselor categorii de IMM-uri, în funcţie de activitatea lor, nivelul de dezvoltare al firmei şi gradul de inovare, după cum urmează:

- CARDUL I.C. BRĂTIANU PENTRU IMM;

- CAPITAL IMM;

- Garanţia de portofoliu la creditele BERD în Programului SME Fund;

- Garanţia de portofoliu"Green Deal";

- Înfiinţarea în cadrul FNGCIMM SA IFN a Fondului de garantare a pachetelor turistice şi a voucherelor pentru turism - TURISM IMM;

- Dezvoltarea Garanţiei scale-up;

- Platforma Connect IMM;

- Dezvoltarea Garanţiei pentru tineri:

- Dezvoltarea unei noi funcţii în cadrul FNGCIMM SA-IFN, de microcreditare- MICROCREDIT IMM;

- Garanţia RO-Garant, pentru proiectele Autorităţilor Publice Locale, Consiliilor Judeţene, ONG-urilor, Institutelor de Cercetare, aeroporturilor, regiilor autonome, companiilor naţionale, precum şi orice alt tip de beneficiar de fonduri Guvernamentale şi Europene pentru investiţii şi capital de lucru;

- Furnizarea de către FNGCIMM SA-IFN a instrumentelor financiare pre­văzute în Cadrul Programului InvestEu.

Reporter: Vă mulţumim!

Opinia Cititorului ( 1 )

 1. Si totusi banii nu reusesc sa se rasfranda in economie!!!!

  Banii tind sa se invarta ca pondere tot in sistemul financiar si din ce in ce mai putin in piata reala. 

  Se observa din satelit trendul bondurilor (trendul nu fluctuatiile ciclice) ca banii sunt acumulati in conturi si pun presiune deflationista in economia reala caci nu sunt circulati. 

  Despre velocitatea nominalelor nici nu am ce zice, in acest moment este prabusita (ca pondere din masa monetara aflata real in circulatie). 

  Granturile acordate au intarziere in propagare pe lantul economic din piata reala, o intarziere de 6-10 trimestre. 

  Ca vrem, ca nu vrem... si trendul ratelor de dobanda arata ca se intra in faza deflationista! 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay

Curs valutar BNR

22 Ian. 2021
Euro (EUR)Euro4.8740
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0034
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5255
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4696
Gram de aur (XAU)Gram de aur238.5807

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

The Diplomat-Bucharest Awards Gala 2021
Video
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro