Crypto

Eliminarea pragului de deţinere, aprobată de acţionarii SIF Banat-Crişana

ANDREI IACOMI
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 10 martie 2020

Eliminarea pragului de deţinere, aprobată de acţionarii SIF Banat-Crişana

Actualizare

Propunerile grupului format în jurul SIF Oltenia nu au întrunit majoritatea de voturi necesară pentru adoptare

Acţionarii SIF Banat-Crişana au aprobat, în adunarea de astăzi, eliminarea din actul constitutiv al societăţii a prevederilor referitoare la limita de deţinere de 5%, potrivit raportului societăţii, publicat la BVB.

Pe de altă parte, diminuarea capitalului SIF1, prin anularea a 72,84 milioane de acţiuni, echivalentul a 14,07% din societate şi suspendarea dreptului de vot pentru aceste titluri, până la înregistrarea reducerii capitalului social, puncte introduse pe ordinea de zi la solicitarea grupului coagulat în jurul SIF Oltenia (SIF5), nu au întrunit majoritatea de voturi necesară pentru adoptare, în condiţiile în care, pentru ambele puncte au fost 15,06% de voturi "pentru", 36,09% de voturi "împotrivă" şi 48,85% de "abţineri".

---

Acţionarii SIF Banat-Crişana (SIF1) se vor întâlni, astăzi, pentru a vota eliminarea din actul constitutiv al societăţii, a prevederilor ce îngrădesc posibilitatea de deţinere a investitorilor în capitalul unei societăţi de investiţii financiare, la 5%.

Este un eveniment aşteptat de peste un deceniu în piaţa noastră de capital, dar care, astăzi, cade în plan secund, pe fondul războiului dintre SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia (SIF4) de o parte şi SIF Oltenia (SIF5) de cealaltă, în condiţiile în care, adunarea va avea, pe ordinea de zi, punctele introduse de grupul de acţionari coagulaţi în jurul SIF-ului din Craiova, care doresc diminuarea capitalului SIF1, prin anularea a 72,84 milioane de acţiuni, echivalentul a 14,07% din societate şi suspendarea dreptului de vot pentru aceste titluri, până la înregistrarea reducerii capitalului social.

SIF Oltenia a indicat înspre titlurile SIF1 aflate în posesia SIF Muntenia (SIF4), OPUS - Chartered Issuances SA/AA Luxembourg şi FIA ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz, despre care susţine că nu respectă regimul juridic referitor la dobândirea propriilor acţiuni de către o societate, invocând în acest sens o serie de articole din Legea nr. 31/1990, o decizie a Consiliului Concurenţei din iunie 2013 şi o decizie ASF din noiembrie 2019.

De cealaltă parte, în materialele informative pentru AGEA, conducerea SIF Banat-Crişana susţine că solicitarea celor de la SIF5 reprezintă, pe fond, o exercitare abuzivă a drepturilor acţionarilor care, dacă ar fi adoptată, va îngrădi sau suprima drepturilor altor acţionari, deoarece este vorba despre anularea unor acţiuni deţinute de alţi acţionari ai SIF1 şi suspendarea dreptului de vot aferent, fără o bază legală.

Adică grupul format în jurul SIF Oltenia spune că cele 72,84 milioane de acţiuni SIF1 reprezintă, în realitate, titluri pe care le deţine indirect chiar SIF Banat-Crişana şi care, conform prevederilor în vigoare, trebuie anulate, în timp ce SIF-ul din Arad susţine că acţiunile sunt deţinute în nume propriu şi aflate în proprietatea exclusivă a SIF Muntenia, OPUS - Chartered Issuances SA/AA Luxembourg şi FIA ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz.

În acest context, bazându-se şi pe un comunicat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), în care supraveghetorul pieţei spune că, din analiza efectuată nu a identificat elemente de natură să conducă la concluzia că cele trei entităţi acţionează în mod concertat în legătura cu SIF Banat-Crişana, dar fară a face referire la regimul juridic referitor la dobândirea propriilor acţiuni, SIF1 arată că: "Propunerile acţionarilor grupaţi în jurul SIF Oltenia, introduse pe ordinea de zi a adunării, nu respectă prevederile legale în materie, aducând atingere drepturilor legitime ale acţionarilor şi nu pot fi puse în executare în cazul în care ar obţine numărul de voturi prevăzut de lege şi de actul constitutiv pentru a se lua o hotărâre de aprobare".

La finele săptămânii trecute, Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus conducerii SIF Banat-Crişana să adopte măsurile necesare ca, la AGEA, de astăzi, grupul format din Aris Capital, Torch Invest şi Smart Capital Investments, prezumat că acţionează concertat în legătură cu SIF1, să nu îşi poată exercita dreptul de vot pentru deţinerea cumulată de 12,22777% din capitalul SIF-ului, peste limita legală de 5%.

Este o poveste care se derulează de cinci ani când, pentru adunarea acţionarilor SIF1 din data de 2 martie 2015, ASF a constatat că, grupul format din Aris Capital (4,55%), Torch Invest (2,52%), Oshia Holdings (4,99%), Macelia Investments (4,4%), Smart Capital Investments (4,45%) şi Monticlifti Management (2,53%), ce deţinea împreună 22,46% din SIF1, acţioneză concertat în legătură cu SIF-ul. Atunci, Autoritatea a emis obligaţia ca aceste entităţi să îşi vândă din deţineri până la pragul de 5% din capitalul societăţii, iar SIF-ului să le limiteze dreptul de vot la deţinerea legală.

Pentru adunarea acţionarilor SIF Banat-Crişana din data de 25 aprilie 2016, ASF a constatat că grupul menţionat mai avea 14,06% din SIF, astfel: Aris Capital (4,55%), Torch Invest (2,52%), Smart Capital Investments (4,45%) şi Monticlifti Management (2,53%), în timp ce Oshia Holdings şi Macelia Investments şi-au înstrăinat deţinerile.

Într-un document al ASF consultat de Ziarul BURSA se menţionează că, potrivit structurilor de deţinere la data de referinţă pentru adunarea SIF1 din 25 aprilie 2016, în locul acţionarilor Oshia Holdings şi Macelia Investments, au apărut OPUS-Chartered Issuances şi Atlas-Investment Solutions, despre care supraveghetorul pieţei spune că nu a indentificat elemente/informaţii care să arate că ar acţiona concertat cu persoanele din grupul anterior identificat.

Astăzi, acţionarii SIF Banat-Crişana se vor întâlni pentru a vota eliminarea pragului de deţinere de 5%, diminuarea capitalului SIF1 prin anularea a 72,84 milioane de acţiuni, echivalentul a 14,07% din societate şi suspendarea dreptului de vot pentru aceste titluri, până la înregistrarea reducerii capitalului social.

În afară de grupul coagulat în jurul SIF Oltenia, care cumulează 5% din voturi şi cel format din Aris Capital, Torch Invest şi Smart Capital Investments, ce are 12,277%, dar căruia i se va limita dreptul de vot la 5%, nu ştim cu siguranţă cine deţinea şi cât din SIF Banat-Crişana, la data de referinţă pentru AGEA de mâine.

Dar, la data de 6 iunie 2019, potrivit unor documente ASF, acţionarii SIF1 cu o deţinere de peste 1% din societate erau:

-Opus-Chartered Issuances - 4,99%

-SIF Muntenia - 4,97%

-Aris Capital - 4,83%

-Smart Capital Investments - 4,72%

-Atlas-Investment Solutions - 4,36%

-Romania Strategy Fund - 4,11%

-SIF Oltenia - 3,77%

-SIF Moldova - 3,57%

-Torch Invest - 2,67%

-FII Active Plus - 2,59%

-Metropolitan Life Fond de Pensii - 2,47%

-Morgan Stanley & Co International Plc - 2,43%

-Aripi Fond de Pensii - 1,98%

-Pension Reserves Investment Trust Fund - 1,48%

-International Romanian Equity - 1,05%

-Vital/Aegon Fond de Pensii - 1,03%

-Broadhurst Investments Trust Fund - 1,02%.

În total 268,61 milioane de acţiuni SIF1, echivalentul a 51,91% din societate.

Este o parte a celor ce au avut dreptul să participe la adunările acţionarilor (ordinară şi extraordinară) SIF1 din data de 20 iunie a anului trecut, în condiţiile în care, data de referinţă a fost 5 iunie 2019.

Atunci, au fost respinse toate punctele puse pe ordinea de zi de grupul format în jurul SIF Oltenia, într-o şedinţă în care acţionarii au avut pe masă materiale informative referitoare la motivele pentru care SIF-ul nu s-a constituit parte civilă în procesul foştilor conducători ai societăţii, pierderile sau beneficiile rezultate din plasamentele realizate de SIF1 din 2017 până la data de 30 apriilie 2019, sau tranzacţiile de vânzare de societăţi sau pachete de acţiuni efectuate de către societăţile la care SIF Banat - Crişana deţine pachetul majoritar, în aceeaşi perioadă.

Practic, la adunarea din data de 20 iunie 2019, din cele 186,727 milioane de voturi exprimate (36,09% din totalul voturilor) 76,32% au spus că nu vor să primească dividende din profitul anului 2016, în sumă de 77,62 milioane lei şi care au fost reapartizate la "alte rezerve", 22,08% au votat pentru, iar 1,6% au fost abţineri.

De asemenea, acţionarii nu au vrut întocmirea şi ducerea la îndeplinire a unui plan de măsuri pentru recuperarea prejudiciului creat prin decizia de neconstituire a SIF1 ca parte civilă în procesul foştilor conducători ai societăţii, despre care în materialele prezentate atunci se menţiona că, SIF-ul nu a făcut un astfel de demers deoarece, auditorul independent contractat de societate, nu a constatat un prejudiciu pentru SIF Banat-Crişana, în urma încheierii tranzacţiilor cu acţiuni Azuga Turism.

Atunci, 76,65% din voturile exprimate au fost împotriva acestui punct, 20,87% pentru şi 5,49% abţineri.

Şi propunerea demiterii conducerii SIF1 a fost respinsă de acţionarii societăţii cu 77,92% voturi împotrivă, 16,51% pentru şi 5,57% abţineri.

Nu ştim exact cine a votat împotriva acestor puncte, dar putem fi aproape siguri că grupul coagulat în jurul SIF Oltenia, ce deţinea 5% din capitalul SIF-ului, adică 13,86% din voturile exprimate, a votat "pentru".

Pe lângă aceştia, au mai fost de acord cu solicitările SIF-ului din Craiova ceva mai puţin de 3% din acţionarii SIF1, în timp ce undeva la 27-28% din proprietarii SIF Banat-Crişana au spus că nu vor dividende din profitul anului 2016, despre despre care SIF Oltenia susţine că nu au fost utilizate conform destinaţiei votate iniţial (răscumpărarea de acţiuni SIF1) şi că nu sunt de acord cu întocmirea unui plan cu scopul de a recupera un presupus prejudiciu creat societăţii de foştii conducători.

Astăzi, acţionarii SIF Banat-Crişana se vor întâlni pentru a vota eliminarea pragului de deţinere de 5%, diminuarea capitalului SIF1 prin anularea a 72,84 milioane de acţiuni, echivalentul a 14,07% din societate şi suspendarea dreptului de vot pentru aceste titluri, până la înregistrarea reducerii capitalului social.

Opinia Cititorului ( 12 )

 1. Pai stiam ca e lege prin care se elimina pragul. De ce trebuie ca actionarii sa aprobe aceasta eliminare? Daca actionarii voteaza impotriva? Asta ar insemna ca nu se aplica legea cu eliminarea pragului.

  1. Pentru ca actionarii pot decide ce vor. In conditiile in care legea nu le mai impune obligatia pragului maxim al detinerii, ei trebuie sa decida daca il mentin, il modifica ca nivel sau il elimina cu totul. si il scot si din statut.

   Pragul ca pragul, dar la SIF1 mafia este problema si aia trebuie eliminata cu prioritate.

   Exact.

  Voteaza si cei care au depasit demult pragul ? Se legalizeaza hotia !

  1. Au votat si cei de la sif4 la gramada cu ceilalti.

  Mafia a votât,hotia continua.

  1. Dar cum au dobandit asa multe actiuni?

   Voi ați rămas pe vechiul sistem! Aveți impresia ca toți va fura , când in realitate voi va temeți ca nu mai rămâne nimic de furat și pentru voi! Nu fiți prosti! Toți ne fura, dar fiecare are modul lui de a fura!

  Salutare popor.SIF1e a lui Dragoi si Balteanu.Evident si SIF4

  1. Asta se numeste actiune concertata.ASF-ul ce pazeste,poate ne citeste Dragoi raportul de la ASF.

   Cireasa de pe tort din AGEA de azi a fost ca din 5 membri CA de la sif 1 au fost prezenti la sedinta AGEA doar 2 membri.Asta da respect pentru actionarii SIF 1. 

  Cei de la SIF 1 sunt rușinea pieței . Najib+ASF= mare LOVE ...le unse căile domnului

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Crypto

Supliment dedicat pieţei monedelor digitale
Dezbaterea online “Exporturile, în primul rând!”
BTPay
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
BITCOIN ROMANIA

Curs valutar BNR

04 Mar. 2021
Euro (EUR)Euro4.8784
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0503
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.3880
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6437
Gram de aur (XAU)Gram de aur223.2049

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Hidroelectrica
Concurs de idei de afaceri inovative ”Money is Funny” – ÎNSCRIERI
www.hipo.ro
HackITall2
Women Professionals in the Automotive Industry
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro