EXCLUSIVITATE:Ultima lună la Sibex - povestită de Teodor Ancuţa

Teodor ANCUŢA
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 30 mai 2011

Ultima lună la Sibex - povestită de Teodor Ancuţa

Ca urmare a recentelor articole privind situaţia managementului de la Sibex, doresc să fac următoarele precizări de natură a lămuri derularea exactă a evenimentelor:

1. În data de 29.04.2011, Adunările Generale ale Acţionarilor Sibex s-au desfăşurat cu încălcarea Legii 31/1990 şi a Actului Constitutiv, deşi cei care au solicitat revocarea au fost asistaţi de trei avocaţi din Bucureşti şi de un notar.

2. S-au înregistrat următoarele carenţe, pe care vi le voi enumera în continuare:

- Secretariatul votat după terminarea AGEA nu a întocmit nici cel puţin un proces verbal de prezenţă împuterniciţi, alţi participanţi, etc. Recalcularea drepturilor de vot, timp de 2 ore, nu era de competenţa AGA, ci a Depozitarului Sibex, şi nu a fost normal ca, în timpul Adunării, cei prezenţi să facă calculul drepturilor de vot.

- Persoanele străine nu aveau ce să caute în AGA.

- Nu s-a realizat verificarea voturilor exprimate de cei împuterniciţi comparativ cu votul din împuternicire.

- Propunerea de schimbare şi înlocuirea mea din calitatea de Preşedinte care conduce Adunarea Generală nu a fost legală, întrucât preşedintele CA este cel care conduce AGA şi el poate fi înlocuit doar în anumite situaţii, cum ar fi incapacitatea temporară, invaliditatea etc., ceea ce nu a fost cazul, noroc că nu s-a făcut şi asta!

Ca urmare a acestor nereguli, AGA a fost contestată de un grup de acţionari în instanţă. Este păcat că, atât unii acţionari, cât şi membrii CA ai Sibex nu cunosc legislaţia societăţilor comerciale (Legea 31/1990) şi nici pe cea a pieţei de capital (Legea 297/2004).

După Adunarea Generală, mi-am prezentat demisia din funcţia de Director General tocmai ca urmare a hotărârilor AGEA şi AGOA, la insistenţele unor acţionari, tocmai pentru a se putea prelua cât mai repede partea executivă. Le-am promis că, în 2 mai 2011, îmi voi prezenta demisia şi m-am ţinut de cuvânt.

În momentul de faţă, am revenit la demisia mea din 02.05.2011 tocmai datorită faptului că a fost dată ca urmare a hotărârilor AGA din 29.04.2011, acestea fiind suspendate în 23.05.2011, prin sentinţa comercială şi de contencios adminis­trativ, în dosar nr. 2335/85/2011. Între timp, au mai avut loc două şedinţe ale Consiliului de Adminis­traţie ale căror convocări nu au res­pectat Actul Constitutiv, şi pe care le voi contesta eu, conform art. 38, alin. 2 "convocarea se trimite membrilor CA prin secretariatul operatorului de piaţă cu suficient timp înainte de data fixată pentru şedinţă şi va cuprinde data, ora şi ordinea de zi". Convocarea şedinţei CA pentru data de 16.05.2011, a fost transmisă pe emailul Bursei vineri, 13.05.2011, ora 22:49, respectiv sâmbătă, 14.05.2011, ora 11:12, în afara orelor de program ale societăţii. La prima şedinţă din 16.05.2011, eu nici măcar nu am fost convocat, deoarece se viza revocarea mea din funcţia de Preşedinte al CA şi de Director General. De altfel, eu eram în concediu de odihnă pentru două zile, încă din 13.05.2011, conform cererii înregis­trate în data de 11.05.2011. La şedinţă, au participat doar doi membri (dintre care unul avea şi o împuternicire de la al treilea) unul fiind preşedinte şi unul secretar.

În acelaşi CA s-a hotărât numirea domnului Dan Simionescu în funcţia de Preşedinte Conducător Director General. Conform cap. 8 din Actul constitutiv al SIBEX art. 39, "preşedintele CA şi directorul general trebuie validat de AGA", aşa cum, de exemplu, a fost validat domnul Cristian Sima, la AGA din 29.04.2011 (Adunare Generală suspendată în prezent).

De asemenea, şedinţa de CA din 23.05.2011 a fost convocată duminică, 22.05.2011, pe email la ora 21:43, iar convocatorul nu a fost trimis nici pe fax, nici pe emailul societăţii. Şi această şedinţă a continuat seria încălcărilor reglementărilor legislative în vigoare, culminând cu convocarea AGEA la Depozitarul Sibex şi CRC pentru revocarea membrilor CA şi alegerea unui alt consiliu; ori, pentru revocarea membrilor CA, se convoacă AGOA şi nu AGEA (cel puţin atât să ştie din Legea 31/1990). În convocator, aceste cerinţe apar la punctele 13, 14, iar în decizii au fost aprobate tot la numerele 13,14. Una din măsurile luate de Preşedintele şi secretarul CA a fost legalitatea aprobării proiectului de Accesare a Fondurilor europene, "Axa de finanţare 2.3, acces de participare şi formare profesională continuă" - s-a votat 50%-50%, domnul Simionescu în calitatea sa de "preşedinte" al CA a considerat că votul său şi al "secretarului" fac 60%, iar al celorlalţi doar 40%.

Domnul Simionescu, care a fost iniţiatorul acestor convocări şi hotărâri ale Consiliului de Administraţie, a afirmat că, fiind preşedintele Consiliului, votul său este decisiv în caz de paritate. Dânsul uită însă că, prin aceeaşi hotărâre a Consiliului de Administraţie în care s-a ales preşedinte, s-a desemnat şi director general (ca urmare a revocării mandatului meu), ori în această situaţie, conform art. 153, ind. 20, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate avea vot decisiv dacă este în acelaşi timp şi director al societăţii.

Pe de altă parte, fiind suspendată hotărârea AGEA din 29.04.2011, privind modificarea Actului Constitutiv, în ceea ce priveşte separarea funcţiei de Preşedinte de cea de Director General, dl. Simionescu, un adevărat artist al autodesemnărilor în funcţii de preşedinte de consilii, nu putea să-l desemneze pe dl. Cipariu Darius ca înlocuitor al său, pentru că nu avea ce să delege, dânsul neputând dobândi calitatea de director general. Subsemnatul, având în continuare calitatea de Director General cuvenită prin contractul de mandat aprobat de Adunarea Generală, eram singurul în drept, conform art. 27, alin. 9, din Regulamentul nr. 1 privind organizarea şi funcţionarea SC SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA, să delege o parte din atribuţii. A nu se uita că, în toată această perioadă, dl. Simionescu a exercitat acte care sunt de competenţa preşedintelui Consiliului de Administraţie, fără a avea depusă şi înscrisă la Registrul Comerţului autodesemnarea sa în această funcţie. Este clar că hotărârile luate de Consiliul de Administraţie condus de dl. Simionescu în această perioadă sunt contrare legii Actului Constitutiv şi Regulamentului nr. 1 al SC SIBEX SA.

Este limpede că, în mod legal, numai subsemnatul poate delega atribuţii ale Directorului General către directorul general adjunct, dl. Darius Cipariu.

Dl. Simionescu, cu hainele comunismului spălate prin curăţătoriile capitaliste din SUA, a uitat să îşi spele şi vechile moravuri, fiind obişnuit, după cum se vede, cu moravurile totalitare şi cu călcatul în picioare a legilor în vigoare. Ce îl interesează cel mai mult pe dl. Simionescu, desigur, sunt banii de la SIBEX. Numai aşa se explică hotărârea impusă de dânsul în şedinţa Consiliului de Administraţie privind proiectul de "Accesarea fondurilor Europene".

Diminuarea participaţiei Sibex de la 76% la 57%, aşa cum au aprobat cei doi, înseamnă că Sibex-ului i s-ar diminua valoarea fondurilor atrase cu 1 milion de Euro, bani pe care noul consiliu ales se gândeşte să-i bage în buzunarele unor "specialişti de marcă", ajunşi profesori universitari după 14 ani de la terminarea facultăţii (după multe încercări de a intra la facultate), în locul aducerii celor mai buni specialişti din lume în piaţa de capital.

Din mass-media, am aflat că dl. Simionescu funcţionează în nu mai puţin de opt Consilii de Administraţie (SC COMCM SA Constanţa, SC ROMCARBON SA, SC GREENFIBER INTERNATIONAL SA, SC GREENTECH SA, SC SIBEX SA, SC GRENWEEE INTERNATIONAL SA, SC SCUT CONSTANŢA SC, SC TRANSILVANIA TRAVEL SA). Dl. Simionescu a reuşit performanţa de a fi, în ziua de 16.05.2011, atât la SC SIBEX SA, cât şi la SC SCUT SA Constanţa, să revoce mandatele Directorilor Generali (Ancuţa şi Frăţilă) şi să se autointituleze la ambele, în aceeaşi zi, Preşedintele CA. CNVM-ul şi celelalte entităţi vor trebui să se sesizeze la cele afirmate mai sus, pentru că dl. Dan Simionescu le induce în eroare şi prin utilizarea mai multor prenume, aşa cum este în cazul SIBEX (Simionescu Dan) şi în cazul GREENTECH Buzău (Simionescu N. Dan, a se vedea Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 513-23.01.2009).

Acest hopa-mitică al SIF Transilvania reuşeşte, după cum se vede, să parcurgă distanţa de sute de km şi să ia decizii care afectează conducerea unor instituţii listate într-o singură zi. Poate că aceste performanţe ale dl. Simionescu ar trebui să fie în atenţia instituţiilor abilitate ale statului cum ar fi CNVM, pentru a se pronunţa cu privire la legalitatea membrilor mandataţi de administrator şi a deciziilor luate de acesta, cu atât mai mult cu cât se observă că unde ajunge rade tot din cauza gabaritului.

În cotidianul dvs. au apărut şi afirmaţii că "joaca" mea la Bursa din Sibiu (17 mai 2011) - nu este normală, ori "joaca" mea de 17 ani a însemnat să pun pe picioare o piaţă reglementată denumită Sibex cu toate autorizaţiile de funcţionare pentru toate cele trei societăţi: Sibex, Casa Română de Compensaţie şi Depozitarul Sibex, reuşind în acest fel să-mi ating ideea de a face din oraşul meu un centru bursier de talie - membru AFM şi EACH, iar în 2009 să realizăm un profit de 40.000 Euro/angajat. Eu am clădit de la zero o piaţă pentru care acum vă bateţi. "Joaca" mea s-a dovedit a fi una serioasă, atractivă şi de mare perspectivă, cu o singură condiţie: să fie condusă în continuare de oameni corecţi, cinstiţi şi să cunoască legile şi nu de directoraşi cu interese. Sunt mulţumit că ideea mea de a transforma Sibiul într-un centru bursier al ţării a prins atât de mult încât, în prezent, problema preluării conducerii a devenit una foarte importantă, chiar şi pentru SIF-uri, care nu înţeleg cum de şi-au schimbat în totalitate tactica, în 4 luni, din 14 decembrie 2010 până în 29.04.2011 (cunosc motivul, dar nu am probe). Este păcat că oamenii pe care i-au repartizat să fie în CA-urile Sibex nu au nici măcar cunoştinţe elementare de legislaţie, s-au făcut greşeli după greşeli, precum în cele două CA-uri ale SIBEX (16.05.2011 şi 23.05.2011), poate intenţionat, întrucât scopul scuză mijloacele. Eu spun, de mai mult timp, că plec, dar nu voi lăsa Sibex-ul pe mâna oricui. Dacă AGOA şi AGEA hotărăsc schimbarea mea, sigur că mă supun, dar acest "copil al meu" nu va fi decapitalizat, nu va fi mutat din Sibiu şi îmi doresc să îi meargă bine, iar rezultatele să o propulseze printre cele mai bune burse din lume. Cei care doresc să o preia, să o preia legal şi să îi asigure pe acţionari că vor aduce profit, dividende, şi că preţul acţiunii va creşte. Cred că apele se vor limpezi şi locul meu va fi luat de un profesionist care să se apropie de intermediari şi care, prin toate metodele posibile, să atragă clienţii acestora.

Este adevărat că, pentru aceste motive, în 25.05.2011 am revenit asupra deciziei mele de demisie din funcţia de director general, sigur nu ca Ţepeş (demisie BVB), ci ca Sima (demisie Sibex) şi am făcut acest lucru la insistenţele unor acţionari, care pot spune că mi-au solicitat din suflet să fac acest lucru ca urmare a suspendării hotărârilor AGOA şi AGEA şi ca urmare a vidului de putere. Nu am făcut cu multă plăcere acest lucru dar aşa cum v-am spus, la Registrul Comerţului, în data de 26.05.2011, tot eu figurez ca preşedinte CA, deci şi Director General, conform Actului Constitutiv. Aşa cum v-am transmis, la articolul 39 din Actul Constitutiv, capitolul VIII, se prevede că validarea preşedintelui CA şi a conducătorilor se face de către AGA. Domnul Simionescu a dat semnătură pe documente, pe decizii, fără să aibă această calitate stabilită de către AGA, nevalidat ca şi conducător de CNVM. Vă transmit şi certificatul constatator de la Registrul Comerţului din 26.05.2011.

Eu mi-am dat demisia ca urmare a hotărârilor AGOA şi coroborat cu AGEA punct VI-splitarea celor 2 funcţii, dacă hotărârile sunt suspendate şi demisia mea trebuia revocată, nu pot fi preşedinte CA fără a fi director General conform Actului Constitutiv. Oricum m-am aşteptat ca SIF-urile să aibă specialişti bine pregătiţi, cel puţin Legea 31/1990 să o cunoască şi să nu facă greşeală după greşeală aşa cum au făcut cu deciziile din cele două consilii, oricum eu am să contest cele două şedinţe de CA, fiind ilegale în integralitatea lor.

Pentru a păstra aparenţele de legalitate mă gândesc să îmi iau un concediu fără plată până la soluţionarea irevocabilă a acţiunilor în anulare a hotărârilor AGEA şi AGOA din 29.04.2011. Sper ca în această perioadă cei interesaţi de preluarea Sibexului să urmeze nişte cursuri de legislaţie pentru a nu mai face greşelile grave punând astfel Sibexul în postura de pârât faţă de alţi acţionari, fiind expusă în acelaşi timp într-o situaţie deloc potrivită cu imaginea cunoscută până în prezent.

Opinia Cititorului ( 31 )

 1. baaa [cenzurat] asta nu e bursa e [cenzurat]. daca ereati desteptii ii acordati mosului o prima de dezinstalare100-200mii euro si erea ok. mosu tacea si vindea copilu ca tiganii din marginime. dar cine sa gindeasca? grasu ala de la sif? sima? etc? ba e bursa ba nu SA lu chelu sa va taiati cu sabiile in AGA::)))[cenzurat] ::))) cum ar fii ca la cererea lu NASDAQ pt NYSE sa fi venit aia cu "sabiile in aga" si ceilalti sa fi fugit cu stampila bursei::))))[cenzurat]de [cenzurat]. hai apel in marja si asteptam sa muriti si voi si bvb lu stere. vedeti ca Puternica Economie Americana se apropie se reeditarea lu 2008, sa fiti short::)))

  1. Cel care a scris cu limbajul de mai sus, are urgenta nevoie de ingijire medicala. Poate il primesc si pe el in padure la Focsani. E foarte relaxant...

   Acest "cititor" este unul care viziteaza site-uri deocheate. Si il afecteaza. Poate ar fi mai elegant ca asemenea atitudini sa le taxeze webmasterul.Omul pare incurabil...La cap evident,

   Stimate rzv, data viitoare nu-mi mai bat capul sa cenzurez cu discernamint, ci voi sterge opinia cu totul.

   Va rog sa respectati "Regulamentul de publicare" alaturat. 

   Bine ai spus Make, iarta-l , este rzv - adica din "rezerva" cine stie cu ce le are ..... 

   make, make introduci cenzura? ma distra situatia: sa fuga ala cu stampila ditai bursei::::))) si voi sa tratati situatia serios, dar daca esti asa sensibil te las in pace. oricum ai un scris facil.

   Nu trebuie sa pleci.In fond bursa e un "permanent scandal'.Intre cei care vor sa vinda scump si cei ce vor sa cumpere ieftin.Polemica si pamfletul sunt absolut necesare in viata. In fond pe noi ne intereseaza ca bursele sa fie transparente si corecte.Dar injuraturile nu sunt de dorit.Si draga rzv, cred ca ai suficient talent si spirit de obs.Pamfletul "doare la gutan" mult mai tare decit o injuratura sau o jignire.Asa ca te rog ramii in zona.O sa fie mai distractiv...

  Domnul TEO este foarte surat se vede treaba. Pai fostii lui asociati i-au facut felul.Nu prea e clar, de ce s-a asociat cu hopa-mitica...Si acum imi dau seama ca trebuia sa fac medicina veterinara sau zootehnie.Acolo te invata legislatie, solida.Pe de alta parte ce final poate sa aiba cineva care isi inchiriaza casa, apoi ii majoreaza capitalul social si pe urma o listeaza? Daca vinzi gogosi, la un moment dat,vine protectia consumatorului sa te intrebe de ce s-au balonat investitorii !

  E vid de putere la SIBEX. adica SIBEX e o putere. Si nu la chemat nimeni pe Domn.Ancuta la inyilnirea G8. Capitalistii astia nesimtiti. Iata puiblicul larg, masele de investitori sa se adune la Sibiu si dind glas miniei proletare, sa infiereze atitudinea nemernicilor, care (pe banii lor) au incredibiilul tupeu sa incerce sa ontina profit. Rusine vor striga in cor acesti napastuiti ai derivatelor, ce cu miile se vor aduna in fata primariei, prefecturii si in cadrul mirifc al Paltinisului.

  Mi se pare mie sau e noua "teleenovea"? A ajuns Ancuta "sa se dea" la Tepes, acest Vali Vijelie al pietei de capital? Nu se poate. Si la "SIF-e"? Nu se poate.Uneori trebuie totusi sa ne aducem aminte de povetea aceea cu hainele imparatului. Daca cumva de fapt "Imparatul e gol?

  1. Voi aveti capete goale ,nenorocitilor!N-ati inteles ninic?!''Lup flamand cu trei cojoace ,hai la aca sa te joace /Eu chemam pe lup incoace-el fugea -ncotro vedea!

  citat ultimul aliniat, "Pentru a păstra aparenţele de legalitate mă gândesc ..." deci, practic, mosul recunoaste ca e ilegal sa detina functiile de dir. geeral si presedinte CA asa ca prefera sa arunce un voal de aparente peste toata tevatura, sa-si bage proverbiala mana in [cenzurat] cu un concediu care largeste vidul de putere pe care chiar el il critica. Foarte consistent, ce sa mai zic.

  Cred ca varianta cititorului "rzv" este ceea ce astepata mosu defapt, doar cu zero suplimentar la fund, asa intre prieteni. Daca aveti actiuni SBX, scapati-va de ele ca vor valora mai putin decat hartia de buda dupa toate procesele si dansurile astea. 

  1. ... mai ieftine decat hartia de buda folosita vreau sa spun.

   dar nu vrea nimeni sa observe ca de cand a plecat ancuta s-a inviorat activitatea la sibex si se fac volume ?

   ancuta o fi tare in clanta dar la biz mai slabut... 

  Ei,acum te-ai priceput ? te-ai uitat bine pe gaura?? 

  Ai priceput cat de pe faza (adica pe langa) a fost Make cand s-a dat (iarasi) Mafalda ?. 

  E usor sa scrii ; sa-ti dai parerea asa dupa auzite si mult mai usor sa comentezi fara sa te fi uitat pe gaura buna.

  Capisci ??. 

  1. Dincolo de evenimentele din bursape care e normal sa le reflectati ca ziar de specialiate, nu prea mai regasesc nimic in ziarul respectat BURSA. Pacat. Unde sunt analizele, anchetele? Incepeti sa semanati cu un simplu blog al brokerilor pentru comunitatea pietei de capital. Parca era ziarul oamenilor de afaceri, nu doar al pietei de capital. de trei saptamani numai asta citesc. sima, sibex...Inca o data pacat. sper sa va reveniti.

  bre ancutza tu nu cunosti ca legile sunt facute ca sa fie calcate. daca nu trisau alegerile nu te puteau ascunde. daca pana acum ai fost doctor veterinar si doctor in economie cand ti-ai luat doctaratul in legislatia pietei de capital? Trei doctorate intr-un singur on, m-ai dat pe spate.

  Orice s-ar zice e f interesant ce se scrie in articol. De aia piata de capital e la nivelul la care e...adica f slaba. Cred ca Ancuta ar tr sa spuna TOT ce stie despre "personajele" din piata. Daca tot e de 16 ani in piata sa nu mai menajeze pe nimeni. Pt ca si la noi la Buc. totul s-a facut pe interese si cumetrii. Stim despre Miclaus si Rompetrol...UTC-istul de Ciocea...si sincer ma mir ca Miclaus a fost chiar menajat in articol la cate piedici a pus Sibex-ului. Crd c Ancuta ar tr sa scrie in continuare si sa-i "intzepe" pe toti unul cate unul. E pacat ca Sibex sa ajunga pe mana unor non-caractere!!!

  1. trebuie ca institutile abilitate sa-si intre pe rol si sa faca curatenie generala. Trebuie eliminati sacalii pietei de capital.

  Spre deosebire de BVB, care se taraie inca de la infiintare, in ciuda sprijinului politic si financiar dat de Bucuresti, Sibex este o mare sursa de cash si profitabilitate. Ca atare este absolut de asteptat ca fel de fel de indivizi dubiosi sa incerce sa preia controlul acestor sume cash. Desi sunt mai putin conoscuti decat marele "finantist" SOV, Sima & Miclaus sunt la fel de nocivi ca acesta. Ancuta s-a culcat pe o ureche si nu a tinut cont de faptul ca are de-a face cu oameni priceputi in a ocoli legea (ca sa nu spun incalca) si pana la urma cei care vor pierde sunt actionarii Sibex.

  Cred ca ne pui nervii si rabdarea la grea incercare. Decenta iti cere sa-ti iei pilula amara si sa o stergi!

  1. Diminuarea participatiei la accesarea -fonduri europene inseamna asa cum au aprobat SS-istii ,odiminuare a valorii fondurilor atrase de la 76% la57%,=1 milion euro ,bani pe care noul consiliu ales se gandeste sa-i bage in buzunarele specialistilor....Atentie! ainceput jaful!Cum spunea d.Mache la inceput:ceea ce s-aconstruit in 17 ani ,astia distrug intr-o luna...s-au in 3 zile si atunci era...sambata !Se mira un comentator ca ziarul pierde cica vrema cu cancanuri dar in Rom .sunt doar 2 burse si cea din Sibiu a luat-o inaintea Bucur. asa ca bataia celor doi Sim &Sim pe ciolan e explicabila!Ecea maibuna dovada ca d. Ancuta a creat o societate de valoare in conditiivitrege si la care au pus umarul o multime de societati mari din Sibiu ca sa creeze micul chigago bursier.

  BRAVO DOMNULE ANCUTA ! 

   

  DACA REUSESTI SA-I DAI LA O PARTE PE MITICI, EU VOI PROPUNE IN CONSILIUL MUNICIPAL SIBIU STATUIE PENTRU ANCUTA. 

  Sper ca SIBEX sa ramana sibiana (nationala si europeana) dar a Sibiului nu amestecata in laturile dambovitene. Iata de ce am ajuns sa fim si nationalisti (REGIONALISTI).

  Pentru ala STIE TOT ! iata cat de bine a fost informat MAKE cand a inceput sa traga sforile/ sa scrie prostiile din articol. 

  1. mai bine zis in ultima luna ai mai produs de o chirie dom' doctor !!!

   nu mai manca [cenzurat]. Doar ti-a zis bine la AGA ca salariul lui plus chiria pe cele trei societati(SIbex, Dep. Sibex si CRC) e mai mica decat salariul lui Farmache, adica sub 10 mii.

   A zis ancuta multe la AGA, a zis si ca primul trimestru e pe plus, si in loc de asta, e dezastru. Cand minte si cand spune adevarul??

   Dar tu de unde stii ce a zis Ancuta in AGA. ai fost acolo. Esti unul dintre cei cump[arati de Sima?

   De asta te manaca pe tine, de chirie? Oriunde ar functiona , tot chirie s-ar plati....dar na, e tipic sa te intereseze capra vecinului...Habar nu aveti cand vorbiti cat e o chirie la Sb, si de cat spatiu e nevoie...Stati si -l pupati inelu' piticaniei cu S si balemei ucigase cu alt S, doar doar se scurg ceva firimituri.  

   domnu' fara noroc, cum sa cumperi pe cineva care a cumparat pe banii lui actiuni???????? Adica sa ia o spaga ca sa i se faca actiunile lui praf???

   DSIXIT!!!

  Adevarul e ca in Romania se fura.

  In loc ca cei cu tangenta in piata de capital sa se concentreze asupra carentelor existente, asupra atragerii de noi clienti, toata lumea este preocupata de a trage jar pe spuza lui; asta e valabil atat la Bucuresti cat si la Sibiu. 

  In 2-3 ani o sa fim atat de departe incat nimeni nu o sa arunce macar o privire inapoi inspre noi. 

  Situatia prezenta in piata de capital reflecta exact situatia care este prezenta in intreaga societate romaneasca, in politica si in economie.  

  Si mai trist este ca nimeni nu are un pla, nimeni nu are o viziune pentru viitorul apropiat. Nici fosta si nici noua "putere". 

  Asa ca eu vad ca ne asteapta succesuri marete. ultimul sa stinga si lumina. 

  1. Sanu fim asa ppesimisti ,te rog /!ma doare susletul ca gandesti asa ...punete in locul memu -sunt perechea parte care stiu tot -si tradariille lui Daeius .,si mizzeriile astorlanti, ;ma distreazza ca barb, are replica ptt,.toti!Continuati !! O sa incaseze bani ''Bursa'' pe seama disputelor voastre ...-s-a vandut c a painea...Bine, ce-ar fi sa terminati cu ''circul ''si sa va vedeti de treaba !!!!!!_(cu mai putina considdrratie ptr d. Mache,,pierdut in ''vanturile proprii-pppppppppppart

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Electromagnetica
danescu.ro
domeniileostrov.ro
arsc.ro
raobooks.com
boromirmarket.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Dec. 2023
Euro (EUR)Euro4.9677
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6059
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2613
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7949
Gram de aur (XAU)Gram de aur300.4044

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

cofetariiledelice.ro
avon.ro
dtoys.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
ahkawards.ro
Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb