Grupul TeraPlast în anul 2023: rezultate relativ similare anului precedent şi creşteri bugetate cu 29% a cifrei de afaceri şi cu 39% a EBITDA în anul 2024

A.F.
Piaţa de Capital / 12 februarie

Ioana Birta, directorul financiar al Grupului TeraPlast

Ioana Birta, directorul financiar al Grupului TeraPlast

Rezultatele financiare ale Grupului TeraPlast în anul 2023 poartă amprenta unui mediu macroeconomic plin de provocări. Cu toate acestea, evoluţia de ansamblu a fost relativ similară cu cea din 2022, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, deşi aflat sub influenţa sezonalităţii specifice, pe final de an s-a remarcat o creştere a performanţelor Grupului comparativ cu anul precedent. În T4 2023 faţă de T4 2022, EBITDA consolidată este mai mare cu 52%, datorită segmentului Instalaţii, în principal.

La nivelul întregului an 2023, EBITDA s-a situat la 51,3 milioane de lei, în scădere cu 3% comparativ cu 2022, cauzată în principal de contracţia înregistrată în segmentul Granule. Marja EBITDA la nivel de Grup a crescut uşor la 7,6%, în timp ce segmentul Instalaţii menţine acest indicator într-un procent de două cifre.

La nivel de Grup, marja brută a fost în creştere, de la 32% la 37%, ceea ce în sume absolute înseamnă 10%, însă performanţa brută a fost grevată de creşterea salariilor şi a preţurilor la utilităţi. În această privinţă, un management bun al costurilor are potenţialul de a aduce îmbunătăţiri semnificative.

Grupul a acordat o atenţie specială eficientizării pe mai multe planuri a operaţiunilor generatoare de pierderi. În acelaşi timp, extinderea prin investiţii şi operaţiuni M&A va oferi o bază solidă pentru creşteri viitoare în condiţiile în care mediul economic nu va fi lipsit de provocări şi influenţe aflate în afara controlului Grupului în trimestrele viitoare.

Cifra de afaceri consolidată a scăzut cu 5% în anul financiar 2023, la 672 milioane de lei, influenţată preponderent de scăderea semnificativă a diviziei Granule. Exporturile au reprezentat 16% din cifra de afaceri, iar produsele Grupului TeraPlast au ajuns în 22 de ţări din Europa. La nivel cantitativ, volumele vândute sunt la aproape acelaşi nivel precum în 2022 - 75.346 tone în 2023 versus 76.931 tone în 2022 - înregistrând o scădere de doar 2% an/an. Evoluţia cantitativă din a doua jumătate a anului, în special creşterea cu 27% a volumelor în T4 2023 faţă de T4 2022, indică o revenire a tendinţei de creştere, superioară celei din 2022.

Profitul net la nivelul anului 2023 a fost menţinut în teritoriu pozitiv, la 1,1 milioane de lei, în pofida sezonalităţii specifice finalului de an. Segmentul Instalaţii a generat un profit net de 17,3 milioane de lei. Două divizii au înregistrat pierdere, Ferestre (-1,9 mil. lei) şi Ambalaje (-15,7 mil. lei).

"Rezultatele reflectă condiţiile economice dificile, cu scăderea cererii pe o parte dintre pieţele pe care activăm, ceea ce pentru noi a însemnat direcţionarea efortului către menţinerea volumelor, a cotelor de piaţă şi a marjelor. A trebuit să navigăm un mediu diferit faţă de cel pe care l-am previzionat la începutul anului 2023, determinat în principal de avansul mai lent al lucrărilor de infrastructură, al reabilitărilor rezidenţiale şi de scăderea cererii pentru granule." a declarat Ioana Birta, directorul financiar al Grupului TeraPlast.

"2023 a fost un an dens în evenimente şi din perspectiva extinderii activităţii. Am operaţionalizat o investiţie majoră, fabrica de folii stretch, şi am finalizat negocierile pentru achiziţia Palplast şi a Grupului Freiler. Aceste operaţiuni M&A au implicat costuri excepţionale, care s-au resimţit în rezultatul consolidat şi au reprezentat 1,2 milioane de lei. Pornim în 2024, însă, întăriţi de aceste achiziţii şi cu perspective bune pe pieţele din Vestul Europei." a mai precizat doamna Birta.

Segmentul Instalaţii, cel mai mare şi mai performant din cadrul Grupului, a avut rezultate pozitive pe linie, chiar dacă procentele de creştere au fost moderate comparativ cu anii anteriori pe fondul deflaţiei generate de preţurile substanţial reduse ale materiei prime. Activitatea a beneficiat de avansul lucrărilor de construcţii inginereşti din fonduri publice, aflate în accelerare în special în a doua parte a anului trecut. Marja EBITDA a segmentului Instalaţii a depăşit 10%, în timp ce profitul net de 17,3 milioane de lei a acoperit rezultatele negative ale altor linii de business.

Segmentul Granule a cunoscut o contracţie amplă a cifrei de afaceri (-40%) ca urmare a restrângerii activităţii clienţilor. Chiar şi în urma acestei contracţii, care a afectat toată piaţa, TeraPlast rămâne principalul furnizor pentru clienţii segmentului. Din cauza creşterii costurilor, EBITDA s-a redus la 6 milioane de lei (-53% vs 2022), însă marja EBITDA a fost peste media la nivel consolidat, respectiv 7,9%. Totodată, divizia a avut o contribuţie pozitivă la profitul net, cu 1,6 milioane de lei.

Performanţa segmentului Ferestre a suferit ca urmare a scăderii volumelor în segmentul specific de retail, care a cunoscut o reducere medie a vânzărilor de 40%. Pentru a contrabalansa acest efect, strategia Grupului aplicată încă de anul trecut şi continuată în 2024 este de a intensifica atenţia pe piaţa locală către segmentul de reabilitări şi construcţii noi şi a reduce astfel dependenţa de reţelele de magazine de bricolaj. Ponderea proiectelor non-retail în vânzările TeraGlass în 2023 a atins 28% în anul anterior. Acest segment de piaţă oferă şi o valoare adăugată mai mare, astfel că marja la materiale a fost de 44% în 2023 versus 39% în 2022. Această îmbunătăţire nu s-a reflectat totuşi integral în EBITDA, care a fost de 0,4 milioane de lei, deoarece divizia s-a confruntat cu o creştere majoră a costurilor de procesare. Salariul mediu în cadrul diviziei a crescut cu 46% comparativ cu 2022, în mare parte din cauza majorării venitului minim în construcţii şi sectoarele asimilate.

Segmentul Ambalaje a fost singurul cu EBITDA negativă în cadrul Grupului, însă activitatea a cunoscut o îmbunătăţire pe parcursul anului, care oferă perspective bune pentru 2024. Segmentul a ajuns în ultimele luni la volumul optim de încărcare a echipamentelor, un nivel care va fi un pas esenţial către eficientizarea operaţiunilor. În următoarea etapă, atenţia va fi concentrată integral pe creşterea profitabilităţii, care presupune inclusiv diminuarea producţiei pe instalaţiile ineficiente din Năsăud. TeraBio Pack a cunoscut şi o recalibrare a schemei de personal, adaptată condiţiilor din piaţă.

Dezvoltarea durabilă, parte integrantă din viziunea Grupului TeraPlast

Orientarea către integrarea soluţiilor sustenabile în afaceri, mai ales către creşterea ponderii de materii prime reciclate utilizate şi identificarea de materiale alternative, prietenoase cu mediul, este în creştere la nivel european. Aceasta este adiacentă viziunii Grupului TeraPlast privind dezvoltarea durabilă.

"Ne menţinem angajamentul de a fi un promotor în regiune al utilizării materiilor prime reciclate în produsele pe care le fabricăm. Acest angajament se concretizează în business: deţinem un reciclator de PVC rigid în top 5 european, avem în portofoliu atât produse din material reciclat, cât şi biodegradabil şi ne extindem utilizarea energiei regenerabile. Acestea generează venituri şi măsuri de eficientizare. Achiziţia Grupului Freiler contribuie la acest drum prin prezenţa pe pieţele din Europa de Vest a unui jucător puternic, competitiv, un campion cu know how extins în integrarea materialelor reciclate." a declarat dl Dorel Goia, Preşedintele Consiliului de Administraţie TeraPlast.

Iniţiativele Grupului TeraPlast în sfera dezvoltării durabile includ şi scăderea ponderii energiei electrice absorbită din sistemul energetic naţional. Cel mai recent proiect în acest sens este construirea unei noi centrale fotovoltaice în proximitatea parcului industrial din Sărăţel, proiect care beneficiază de finanţare prin PNRR şi care va fi operaţional în decursul acestui an.

Totodată, Grupul îşi va intensifica activitatea de cercetare şi dezvoltare pentru identificarea de aplicaţii extinse pentru utilizarea materialelor reciclate şi biodegradabile, aşa cum declară reprezentanţii Grupului: "Avem exemplul din Austria unde există o preocupare intensă din partea Guvernului pentru a identifica astfel de soluţii care integrează material reciclat şi materiale alternative. Grupul Freiler are deja istoric în dezvoltarea de astfel de soluţii, la fel ca noi, iar acest trend va veni şi în România în viitorul apropiat, deci trebuie să fim pregătiţi să răspundem cererii din piaţă." a adăugat dl Dorel Goia.

La nivel de Grup erau angajate la finalul anului trecut 932 de persoane comparativ cu 963 în 2022. În cadrul diviziei Instalaţii au fost făcute angajări suplimentare, în timp ce în subsidiare s-au făcut eficientizări prin reducerea personalului.

Buget 2024

Pentru anul curent, Grupul TeraPlast îşi propune un buget care prevede creşteri organice prudente. Abordarea uşor conservatoare a fost dată de experienţa ultimilor ani în care o parte dintre premisele de la început de an s-au materializat parţial pe parcursul execuţiei bugetului. Contextul macroeconomic impune o astfel de abordare, iar aşteptarea este ca majoritatea sectoarelor din economie să manifeste contracţii la diferite niveluri, în timp ce pentru lucrările de infrastructură, alimentate din fonduri publice şi europene, se aşteaptă o evoluţie pozitivă. Ponderea principalelor cheltuieli în cifra de afaceri bugetată pentru 2024 este similară cu anul 2023. În acestea au fost incluse optimizări ale proceselor şi reducerea cheltuielilor fixe pentru business-urile care au înregistrat pierderi operaţionale în anul precedent. Totodată, la nivel consolidat este prognozată o menţinere a ponderilor liniilor de business în venituri.

În ansamblul său, bugetul prevede creşteri substanţiale ale cifrei de afaceri şi EBITDA. Contribuţia majoră o vor avea operaţiunile M&A derulate, la segmentul Instalaţii, în timp ce business-ul nou de folii stretch va contribui la creşterea cifrei de afaceri a segmentului Ambalaje.

Pentru segmentul Instalaţii sunt aşteptate creşteri în urma evoluţiei estimate a proiectelor de infrastructură în 2024.

Volumele la nivel de Grup pe activitatea curentă sunt prognozate să avanseze cu 16%, la aproape 80 mii tone, la care se vor adăuga volumele vândute de subsidiarele achiziţionate recent. Astfel, pentru întreg anul 2024 Grupul TeraPlast va ajunge la 100 de mii de tone, ceea ce înseamnă o creştere cantitativă cu 33% faţă de anul 2023.

TeraGlass va continua strategia demarată în 2023, de pivotare către segmentul non-retail, iar un impuls suplimentar va veni din echipa recent recrutată, cu experienţă de vânzări pe piaţa de construcţii şi reabilitări.

Pentru segmentul Ambalaje sunt aşteptate transformări radicale în 2024. Cifra de afaceri va creşte cu 80% în urma operaţionalizării Opal (brand-ul de folii stretch). TeraBio Pack va atinge în acest an pragul de eficienţă, însă în ansamblul său, segmentul Ambalaje va genera o pierdere operaţională, deoarece până la atingerea masei critice Opal va contribui negativ la EBITDA.

România este importator net pe piaţa de folii stretch, ceea ce reprezintă avantaje competitive pentru producătorii locali din perspectiva promptitudinii şi a profitabilităţii. Produsele Opal vizează, astfel, atât piaţa locală, cât şi pieţele de export existente ale Grupului şi cele care vor fi integrate în urma finalizării operaţiunilor M&A.

Impactul operaţiunilor M&A

TeraPlast a achiziţionat la finalul anului trecut producătorul de sisteme pentru apă, gaz şi protecţie cabluri Palplast din Republica Moldova, achiziţie care s-a ridicat la 1,8 milioane de euro. Acordul privind preluarea Grupului Wolfgang Freiler a fost semnat la începutul lunii februarie a.c., iar tranzacţia a cărei valoare se ridică la 16,53 milioane de euro, va fi supusă aprobării acţionarilor TeraPlast în AGEA din 11 martie 2024. Această strategie de extindere geografică va permite Grupului reducerea dependenţei de o singură piaţă. Subsidiarele achiziţionate vor avea o contribuţie de peste 8.000 de tone în cantităţile bugetate de Grupul TeraPlast, iar în ce priveşte veniturile şi EBITDA, acestea vor contribui cu circa 15% la rezultatele segmentului Instalaţii, bugetate pentru 2024.

"Pieţele din Republica Moldova şi Ungaria sunt importante pentru Grupul nostru, aşadar decizia de extindere geografică prin fabrici locale care să le deservească a fost naturală. Avantajele acestei extinderi se reflectă pe mai multe planuri. În primul rând, eficientizăm costurile de transport, deci implicit costurile produselor. Este o problemă importantă pentru business-urile româneşti care se confruntă cu timpii de aşteptare din vămi şi costurile de transport, pentru că suntem în continuare în afara spaţiului Schengen. În al doilea rând, sinergiile la nivel de materie primă, mix de produse şi capacităţi de producţie ne fac mai agili în piaţă, iar sumele economisite se transformă în profit pentru companie şi acţionari. În plus, eficientizarea rutelor de transport şi diversificarea mixului de produse contribuie şi la reducerea amprentei de carbon. Integrarea acestor achiziţii în structura Grupului TeraPlast aduce, aşadar, eficientizări pe toate planurile şi cresc competitivitatea business-urilor noastre. Ne aducem, de asemenea, contribuţia la întărirea producătorilor europeni care pot deservi piaţa cu produse superioare calitativ celor extracomunitare, inclusiv la preţuri mai bune, chiar şi în perioade turbulente ca aceasta, marcată de conflicte." a menţionat dl Goia.

Opinia Cititorului ( 13 )

 1. p/e 1223

  1. lol :)) ieftin ca braga

   daca era listata afara azi era spectacol.

  A fost o adevarata perla in 2020 si 2021.

  1. Și acum e o perlă a României! În 2 ani va fi și o perlă bursieră!

   Va fi .... deocamdata profitul net a scazut cu peste 90 la suta in 2023 fata de 2022. Cam ciobita perla asta :))

   Perla ca la bac

  Acum sa vedem si Medlife, termina oare pe profit?

  traiasca florinel comanel cu sfaturile lui.

  gip,gip,gip.

  :))) 

  1. E mic copil pe langa guru poali mayor, numa tepari pe bvb

  povesti vanatoresti.

  BRK asteptam sa o ridici...macar cu +30% si intre timp ar fi o idee buna sa iasa din BET, nu de alta da e cam junk si in plus o poti manipula mai in voie daca nu e in BET

  M&A&M&A

unbr.ro
danescu.ro
arsc.ro
raobooks.com
heidi-chocolate.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Mar. 2024
Euro (EUR)Euro4.9699
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5984
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8083
Gram de aur (XAU)Gram de aur303.5750

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
uniprest.ro
hipo.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb