Abonament gratuit

La Banca Naţională sunt remunerate performanţe-unicat

ADRIAN VASILESCU
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări /

Adrian Vasilescu

Adrian Vasilescu

Către serviciul meu, de la Banca Naţională, merg în fiecare dimineaţă pe jos. Şi nu există zi în care să nu fiu oprit pe stradă de trecători, unii frământaţi de necazurile lor cu băncile, alţii preocupaţi de mersul treburilor în finanţe, care vor să primească răspunsuri la întrebări grave despre banii lor, despre banii din bănci şi despre banii ţării. Ieri dimineaţă însă, spre surprinderea şi amărăciunea mea, un trecător mi-a strigat, nu doar interogativ, ci reprobativ, cum este când încasezi 30.000 de euro în fiecare lună. Luase aminte, desigur, la ce se tot scrie şi se spune în spaţiul public, de vreo 30 de zile încoace, în legătură cu suma ce ar reprezenta câştigul salarial lunar al guvernatorului Băncii Naţionale. Vocea lumii atât spune că ar încasa: 30.000 de euro lună de lună. Dublu faţă de cât primeşte în realitate.

Acum câteva zile, guvernatorul a ieşit în faţa presei cu două informaţii. Mai întâi, a citit decizia Consiliului de Administraţie al BNR de a fi date publicităţii câştigurile celor patru conducători executivi: guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi cei doi viceguvernatori. Cu precizarea că detaliile vor fi stabilite la sfârşitul acestei luni. Apoi, a citit fişa în care este înscris ceea ce reprezintă salariul standard al guvernatorului: echivalentul în lei al sumei de 9495 de euro. La care se adaugă echivalentul în lei al sumei de 4106 euro, ce exprimă indemnizaţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al BNR. Total: 13.601 euro.

Imediat s-au făcut auzite voci care au cerut ca guvernatorul să-şi publice întregul pachet salarial, nu doar salariul standard şi indemnizaţia. O va face, fireşte, dar nu înainte de decizia CA al BNR de la sfârşitul lunii. Aici se impun însă câteva adnotări.

1) Pachetul salarial al guvernatorului BNR nu poate fi judecat decât exclusiv în comparaţie cu pachetele salariale din celelalte bănci centrale europene. Şi cum diferenţele sunt mari de la o bancă centrală la alta, nu există un model standard pentru Uniunea Europeană.

2) Nu toate băncile europene îşi publică salariile. Până acum, BNR a fost în rândul băncilor centrale din sistemul european care păstrează confidenţialitatea câştigurilor. Acum va trece în rândul celor ce practică transparenţa.

3) Acele bănci centrale care publică salariile... nu publică însă şi pachetele salariale, în care sunt cuprinse - cu diferenţe de sume şi de concepţie de la o bancă la alta - multe sute de mii de euro anual. Căci sunt incluse indemnizaţii pentru locuinţă, indemnizaţii pentru asigurări de sănătate, bonusuri.

4) Activitatea de la BNR are o încărcătură mai mare, fiind mai complexă decât în multe dintre băncile centrale europene. Multe bănci centrale, de-a lungul anilor, s-au debarasat de numeroase atribuţii, între care supravegherea, pe care le-au externalizat. Am notat supravegherea, pentru că s-a discutat şi la noi problema externalizării acestei activităţi. Nu i s-a găsit însă un alt loc în România.

Dacă CA al BNR va decide să fie publicate şi pachetele salariale - şi, probabil, chiar aşa va decide - veţi vedea că pachetul guvernatorului BNR, care nu primeşte nici indemnizaţie pentru locuinţă, nici indemnizaţie pentru asigurări de sănătate, nici bonusuri de performanţă - nu este de 30.000 pe lună, nici măcar de 20.000, ci undeva între 15.000 şi 16.000 de euro pe lună. Sumă ce reprezintă întregul câştig anual împărţit la 12 luni.

La sfârşitul lunii, CA al BNR va lua şi o decizie privind publicarea sau nepublicarea celorlalte salarii ale managementului din Banca Naţională, de la directori până la şefi de servicii. Luni dimineaţă, într-o conferinţă de presă, guvernatorul BNR a afirmat că va vota împotriva publicării acestor salarii. Nu avea nici timp şi nici loc, într-o conferinţă de presă a cărei temă era inflaţia şi nu salarizarea în Banca Naţională, să extindă motivaţia. A subliniat însă esenţialul: publicarea salariilor întregului management ar pune în dificultate Banca Naţională a României în concurenţa, la nivel european, între băncile centrale.

Există însă şi o altă perspectivă din care pot fi judecate lucrurile. Şi anume: legea. Înainte de aderarea la Uniunea Europeană, i s-a impus României să racordeze la bunele practici continentale legea băncii centrale şi legea băncilor. Şi nu oricând, ci cu mai mult de doi ani până în momentul aderării la Uniunea Europeană. Şi nu oricum, ci la nivelul calitativ cel mai înalt. Iar condiţia era imperativă: fără noi legi bancare România nu ar fi aderat la 1 ianuarie 2007!

Cât priveşte legea BNR din 2004, notez că a fost inclusă într-un pachet de acte normative de cea mai mare însemnătate pentru accelerarea reformei şi fundamentarea economiei de piaţă în România. Se constituia astfel cadrul juridic de reglementare a activităţii bancare în România la începutul acestui secol, punându-se bazele unui sistem, cel bancar, care să reprezinte nu doar un motor vital fără de care economia nu putea înainta în Uniunea Europeană, ci şi unul dintre stâlpii de rezistenţă pe care să se sprijine întreaga societate. În acelaşi timp, într-un moment de explozie a pieţelor financiare pe toată suprafaţa planetei şi de globalizare a economiei, prin noile legi se asigura consolidarea în România a unui sistem bancar compatibil cu noua dezvoltare a sistemului bancar internaţional.

Alături de aceste imperative, de ordin general, au fost luate în consideraţie şi aspecte specifice ale Băncii Naţionale sau ale băncilor comerciale. Mai cu seamă că, în toată lumea, băncile centrale, ca instituţii ale economiilor de piaţă avansate, dobândeau în acei ani clarificări şi valenţe noi, în perspectiva globalizării pieţelor financiare. Sincronizarea cu noile tendinţe şi armonizarea legislativă reprezenta o necesitate organizatorică şi instituţională pe care ţara noastră nu o putea neglija. Şi nu a fost neglijată. În acest sens, legea BNR din 2004 a fost fundamentată pe principiile generale de funcţionare ale băncilor centrale, urmărindu-se adaptarea într-o cât mai mare măsură la standardele Uniunii Europene în această materie.

Punctul nevralgic, la adoptarea legii, a fost bugetul Băncii Naţionale. Proiectul de lege captase forma cerută de Uniunea Europeană. Numai că un amendament referitor la finanţarea Băncii Naţionale i-a frânt coloana independenţei. Amendamentul în cauză suna limpede: bugetul de venituri şi cheltuieli al BNR să fie aprobat de către Parlament. Până la urmă, amendamentul a dispărut. Banca Naţională nu primea şi nu urma să primească niciun leu de la bugetul statului, de la contribuabili deci. Iată de ce, începând cu Banca Centrală Europeană, consiliile de administraţie ale băncilor centrale aprobă bugetele. La BCE regula e fără echivoc: "Consiliul director, la propunerea Consiliului Executiv, adoptă bugetul anual". Asta-i regula jocului. Controlul parlamentar face parte din joc. Dar controlul... şi nu amestecul de ordin tehnic şi financiar.

Şi iată, Legea 312 din 2004, valabilă şi astăzi, consfinţeşte în art. 1, al. 1, că BNR "este banca centrală a României". Aşadar, "o instituţie publică independentă", cum prevede al. 2 al primului articol. Având două mari misiuni: 1) să asigure stabilitatea preţurilor; 2) să fie garant al stabilităţii financiare a ţării. Şi dacă, într-o dezbatere TV de luni seara, un cunoscut analist economic susţinea, în intervenţia sa telefonică, un fapt pe care şi-l închipuia - şi anume că legea nu i-ar cere Băncii Naţionale să răspundă de stabilitatea financiară - ce-i pot răspunde? Doar atât: să mai citească de câteva ori legea. Va vedea atunci că, între cele cinci atribuţii de bază ale BNR, cea de-a doua se referă exact la acest obiectiv. Citez: "Autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare".

Legea consfinţeşte unicitatea specificului Băncii Naţionale: "bancă centrală a României" şi nu bancă a statului; "o instituţie publică independentă", cu un buget pe care şi-l stabileşte singură, într-un echilibru optim între venituri, cheltuieli şi vărsăminte către bugetul ţării. Deci: vărsăminte şi nu încasări.

Instituţia e unică, totodată, şi prin componenţa personalului. O parte, desigur, are unele trăsături comune cu personalul din ministere şi din alte instituţii româneşti. Cu diferenţa că intră în BNR în baza unor concursuri dure şi, apoi, se integrează în profesionalismul acestei instituţii. Altă parte însă - cea mai numeroasă - cuprinde specialişti cu specific unic şi cu pregătire unică în România. Ei sunt comparabili numai şi numai cu specialiştii din alte bănci centrale, de la Banca Franţei, a Germaniei, a Poloniei sau din alte bănci centrale din Europa. Acest aspect, şi altele, merită să fie analizate cu atenţie. Notez câteva detalii.

Salariile de la Banca Naţională nu sunt finanţate din bugetul ţării. Ele sunt stabilite, potrivit legii, de CA al BNR şi sunt finanţate din bugetul propriu al Băncii Naţionale. Buget a cărui dimensionare este prerogativa exclusivă a CA al BNR. Din acest buget sunt plătite salariile şi toate celelalte cheltuieli ale BNR. Salariile reprezentând doar 14 la sută din totalul cheltuielilor. Anul trecut, a crescut numărul de salariaţi şi a scăzut fondul de salarii. Dovadă că aici nu se face risipă.

Salariaţii BNR fac profit, care este impozitat - tot într-un regim de unicitate - cu 80 la sută. Şi nu fac doar profit, ci valorifică substanţial zestrea dată de stat. Banca Centrală şi-a început activitatea în 1991, statul înzestrând-o cu un capital de pornire de 30 de milioane de lei. O sumă mai mică decât capitalul social cerut prin lege la înfiinţarea unei bănci comerciale.

Niciodată, în anii fără profit, BNR nu a apelat la bugetul de stat pentru a-şi acoperi pierderile. Şi le-a acoperit din propriile rezerve. În schimb, din 2009 şi până azi, a vărsat la bugetul ţării, din profitul realizat, peste un miliard de euro. Anul trecut, dintr-un profit de 783,4 milioane de lei, a virat la buget 626,9 milioane de lei, reprezentând cota "specială" de impozit de 80 la sută. Iar o sumă de 93,8 milioane de lei a fost repartizată pentru majorarea rezervelor statutare. Profitul rămas urmând să fie repartizat în acest an.

Legea prevede că până la două procente din totalul profitului (N.B. 2% aşadar) pot fi împărţite salariaţilor, sub formă de prime. Cifrele vehiculate în spaţiul public, ca participaţii ale salariaţilor la profit, sunt închipuite. Pentru că ele exprimă un simplu calcul: 2 la sută din profitul realizat. Niciodată însă, când s-a aprobat repartizarea profitului, salariaţii nu au primit cote maxime. CA al BNR a mărit suma păstrată în rezerve, să fie acolo. Şi cele 25 de procente din salariile angajaţilor, care au fost amputate în 2010 laolaltă cu bugetarii, tot în rezervele statutare au ajuns. Aceste sume se regăsesc în cele 2,3 miliarde de lei din contul pentru zile grele.

Opinia Cititorului ( 98 )

 1. Deja e prea mult ! BNR este o casta favorizata !

  Cum sa nu faca profit cand are monopol ?  

  De ce se tem sa-si publice intregul pachet salarial?

  Inca se asteapta ,transparenta ! 

  Profitul BNR are la origine munca contribuabilului, chiar daca nu primeste bani de la Bugetul de stat.

  "Legea consfinţeşte unicitatea specificului Băncii Naţionale: "bancă centrală a României" şi nu bancă a statului;..."

  Romania este o tara. 

  Tara este un teritoriu locuit de un popor organizat administrativ intr-un stat. 

  Oare vreti sa spuneti ciudatenia ca Banca Nationala este a teritoriului, dar nu si a poporului organizat ca stat? 

  Ma indoiesc ca asta v-ar fi intentia, pentru ca astfel de conceptie ar avea consecinte dintre cele mai urite.

  Daca nu vreti sa spuneti asta, atunci Banca Nationala este a Statului roman, iar distinctia pe care o operati este nefolositoare. 

  1. Daca nici macar asta nu puteti pricepe, atunci incercati analogia cu Justitia. Este Justitia a Statului, a Poporului, sau a cui?

    

   Cel mai simplu este de exclus poporul. Nu, Justitia nu este a poporului, nu face ce vrea poporul, cand vrea poporul si cum vrea acesta. CSM are grija sa dea sentinte de influentarea justitiei atunci cand poporul se amesteca. 

    

   Este Justitia a Statului? Nu, daca ne referim la unul dintre sensurile pronumelui posesiv "al, a, ale". Justitia nu este a unei structuri externe care o tuteleaza, coordoneaza, conduce, coordoneaza. Justitia nu este A Statului. Justitia ESTE STATUL (o componenta a lui). 

    

   Judecatorii CCR sunt numiti o data de un organism al Statului dar asta nu inseamna ca CCR este a Parlamentului. 

   La fel, moneda este insuși STATUL. Justitia este insuși STATUL. Sunt sigur că asta v-ar scrie dl Vasilescu. 

   Superb raspuns. Iar este Make pe langa. Este total iesit din forma.

   Ha!

   Bineinteles ca puterea judecatoreasca este Statul, alaturi de cele executiva si legislativa. 

   Dar BNR nu este a patra putere, in nici o organigrama a democratiei. 

   Pe de alta parte, poporul este cel care are nevoie de Justitie, ca sa devina natiune, astfel ca poti spune neingradit ca justitia este a natiunii (implicit, a poporului), fara ca prin asta sa insemne ca poporul impune deciziile judecatoresti, dupa cum vor muschii lui. 

   Comparatia dintre Justitie si BNR este nefericita: legile sint expresii ale intilnirii dintre individ si colectivitate, in cursul tentativei de convietuire, iar puterea judecatoreasca le actualizeaza; Banca Centrala este o institutie cu temei filosofic radical mai putin substantial, in rindul entitatilor statului, cu rol functional important, dar....de nisa. 

   Ai sarit peste asta. 

   Asa faci si cind afirmi ca moneda este statul; nu, moneda este un simbol al statului, asa cum este Imnul national si Tricolorul. 

   Simbolurile statului nu sint statul insusi: simbolul este un semn (ceva care sta pentru altceva) cu semnificatie recunoscuta social.

   Nu poti confunda semnificatul cu simbolul sau, caci faci o greseala care justifica iconoclasmul. 

   Nu-i bine sa te grabesti. Acum ai avut noroc ca-s treaz, dar, cine stie, poate ca am sa ma culc si ramii sa te legeni in iluzia ca dorintele ti s-au indeplinit.

   S-a grabit ca Mircea Geoana.

   Mihaela, dragostea mea! 

   Cum poti afirma asa ceva?: " Cel mai simplu este de exclus poporul."

   Intelegi ce spui? 

   Make are dreptate, consecintele practice ale acestei conceptii sunt inadmisibile, este ca si cand ti-ai renega parintii. 

   BNR gestioneaza un teritoriu? 

   BNR nu guverneaza raporturile stabilite intr-o latura a vietii noastre economice? 

   BNR este dispusa sa se subordoneze BCE, dar nu poporului sau?

   Traiti o confuzie, iar scandalul de acum este urmare a acesteia. 

   O fi BNR statul, și tocmai de asta trebuie să vă faceți publice veniturile și declarațiile de avere.

   Deciziile voastre, Vasilescu, nu trebuie să fie drepte în raport cu binele Universului, ci trebuie să fie în interesul românilor.

   Sărăcia românilor poate fi pusă pe seama lui Iliescu sau Titu Maiorescu, dar de 26 de ani, Mugurel Isărescu a influențat decisiv nivelul de prosperitate al românilor, cei mai săraci din UE. 

   Nici nu stapaniti conceptele cu care lucrati. Cica puterea judecatoreasca actualizeaza legi. Nu aveti dreptate in aproape nimic din ceea ce sustineti. Mergeti si va culcati.

   A actualiza = a aduce in prezent.

   Are intelesul de "realitate", in opozitie cu "posibilitate", (din care germineaza}.  

   Dar nu se afla in intelesurile simtului comun, ci pe nivel sistematizat / teoretic.

   Scuze!, nu imi dau seama permanent ca trebuie sa traduc, desi trudesc din greu sa ma fac inteles. 

   Nu intelegeti nimic din ceea ce se discuta. Mergeti la chiosc, in parc si traiti acolo cu prostia cum ca vi se subordoneaza ceva. S-a spus ca moneda este statul si deci institutia care o gestioneaza tot asa este. Este foarte corect, in aceeasi masura in care legea este Statul, nu a statului si nu este subordonata poporului. Relatia este mai greu de definit, nu este atat de simpla precum a spune subordonare. Subordonat patronului sunteti dv la serviciu si faceti tot ceea ce va spune. Daca ar fi atat de simpla, incercati sa schimbati politica externa a statului si mai discutam.

   Mai incercati, mai cititi. Puterea judecatoreasca nu poate interveni in mod direct asupra puterii legislative. Poate fi si este consultata. Dar nu actualizeaza legi. hi hi hi. Ce confuz sunteti.

   Legile nu au efecte, cit timp nu sint exersate.

   Prietene, citeste 3.9. si 3.11., poate te dezmeticesti - intradevar, vorbesc despre cu totul altceva decit crezi.

   Trage aer in piept! 

   Duceti-va si va culcati pentru ca am citit 3.11 daca l-am scris.

   Great!

   M-ai distrus! 

   Atunci, daca ai citit 3.11, treci si la 3.12.

   Natiunea este un concept depasit, vechi. El are la baza identitatea etnica ceea ce nu mai este relevant astazi. Doar rasistii si xenofobii mai doresc azi sa devina natiune.

    

   Asa cum legile sunt expresii ale relatiilor sociale, asa sunt si moneda sau preturile. Sunt la fel de importante in stat. Daca nu credeti, intrebati-i pe Roosevelt si Nixon care au eliminat progresiv convertibilitatea fixa la aur a dolarului. 

   Banca centrala este si trebuie sa fie a patra putere in stat. Regimul de independenta ii garanteaza acest rol chiar daca unor comunisti nu le convine acest lucru. 

   Ce faci, te-ai dus la culcare?

   Frumos spus. Presupun că ești un consumator de made in Germany și ești mulțumit că-ți plătești facturile la distribuitori de energie de stat, din Franța și Germania.

   Banca centrală a României nu-i a comunisto-securiștilor care o conduc de 26 de ani. 

   Se vede ca nu va pricepeti decat la filosofie. Cand va referiti la documente, acte, "a actualiza" (nu memoria unui mort) se refera la a modifica pentru a corespunde prezentului.

   Ah, ai o conceptie.

   Bine. 

   Ai idee cum ajung unele concepte sa fie depasite? 

   Iti raspund eu, ca sa fiu sigur ca ai idee: prin elaborarea altora, care tin de teorii cu functii explicativ-modelare mai largi decit ale celui invechit. 

   In cazul conceptului de natiune, nu dispui decit de o alternativa teoretica quasi echivalenta ca largime. 

   Pe de alta parte, limpezeste-ti, te rog, definitia notiunii de "natiune"; observa ca identitatea etnica nu figureaza in definiens. 

   Poate crezi ca rigoarea, netinind de mentalitatea tinereasca, este depasita istoric?

   Nu, draga prietene, lipsa rigorii reprezinta superficialitate, in toate timpurile. 

   NAȚIÚNE, națiuni, s. f. Comunitate stabilă de oameni, istoricește constituită ca stat, apărută pe baza unității de limbă, de teritoriu, de viață economică și de factură psihică, care se manifestă în particularități specifice ale culturii naționale și în conștiința originii și a sorții comune.

   Este cum spune 3.16. 

   E bine sa te pricepi macar la un lucru.

   Totusi, ai fi putut face apel la cunostinte elementare ca sa intelegi in ce fel ma refer la raportul dintre lege si puterea judecatoreasca - deciziile judecatoresti sint limbajul, legea este limba. 

   Sa fiu sigur ca pricepi: limbajul este limba actualizata. 

   Nu-mi pot da seama intotdeauna de lacunele de educatie ale interlocutorului.

   Scuze! 

   Statul a pierdut dreptul regalian, suveran de a bate mioneda prin apartenenta la Sistemul European al Bancilor Centrale...

   Statul ar putea bate oricata mioneda e nevoie pentru a crea dezvoltare...dar nu se doreste sa ne eliberam din statutul de sclavi... asa ca si statenele nationale, culmea imprumuta de la privati bani virtuali cand el are dreptul suvrean sa bata moneda reala nu virtuala.

   Cea mai mare escrocherie...! 

   Ai grija ca folosesti un dictionar depasit, DEX-ul din 1998.

   In DEX-ul tineresc din 2009, au disparut unele cuvinte: "NAȚIÚNE, națiuni, s. f. Comunitate umană caracterizată prin unitatea de teritoriu, conștiința identității istorice și culturale și, în general, prin unitate de limbă și religie". 

   Chestiile cu "constiinta originii și a sorții comune" au fost eliminate, in urma a 11 ani de globalizare.

   Prietene, actualizeaza-te! 

   Tare, nu ma gindisem!

   Probabil ca va cereti scuze pentru comparatia inadecvata dintre limbaj si decizii judecatoresti. Limbajul (limba actualizata) este o expresie efemera a aplicarii unor principii lingvistice. Principiile sunt scrise pe hartie academica precum legile, limba este tentativa omului, educat sau mai putin, de a le aplica. Din cand in cand, academicienii mai pleaca urechea la popor si actualizeaza principiile (aici, folosit cu sensul propriu de a le modifica). Dar se intampla foarte rar. Altfel am vorbi cu totii limba "care" o stim.

   Modificarea din DEX nu are legatura cu globalitatea. Nu exista nicio diferenta semantica intre "constiinta originii comune" si "constiinta identitatii istorice si culturale". Cuvintele s-au schimbat, intelesul este cam acelasi. S-a mutat doar atentia de la "urmasii lui Traian" la "noi suntem români". Dar excluderea altor etnii din natie ramane (inclusiv a romilor).

   Insisti intr-un razboi pierdut.

   "Cam acelasi" nu este acelasi cu "acelasi". 

   Acel "cam" care face diferenta, se refera exact la notiunea de "etnie", care a fost eliminata din definitia notiunii de "natiune", pentru ca, de exemplu, altfel, elvetienii si belgienii nu ar fi natiuni, cum nici Marea Britanie nu ar putea prezenta o natiune. 

   Sint chestii elementare. 

   De alta parte, iti manifesti, din nou, lipsa de rigoare "tinereasca": eu am vorbit despre globalizare, nu despre globalitate - prima este o actiune, cealalta o insusire, care, da, nu are nici o legatura cu DEX-ul.

   Ai obosit? 

   Mda, ....nu.

   Singur si nesilit de nimeni, compari "principiile lingvistice" cu legile, dar nu inainte sa afirmi ca nu este adecvata aceeasi comparatie, facuta de mine.

   Pune-ti ordine in ginduri, altfel limbajul iti devine ininteligibil. 

   Opriti-va pentru a va minimiza pierderile. Hemoragiile va sunt din ce in ce mai abundente.

    

   Marea Britanie este prescurtarea de la Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Nu este o națiune etnică cu "identitate istorică" sau cu "origine comună" in sensul pe care il dă DEX. Anglia, Tara Galilor, Scotia au identitati istorice diferite dar s-au unit politic. Britania este nucleul Imperiului Britanic, nu un stat-natiune. 

    

   Despre Belgia, ce să mai discutăm? Să îi lăsăm pe belgieni să vedem dacă se recunosc așa sau sunt națiunile componente. 

   "In 1989, the then Belgian Prime Minister Wilfried Martens called his country the “prototype of Europe.” “The Federal Belgian State,” he said, “is a prefiguration of a Europe of Peoples, united in their organised diversity.” 

   Wow, trebuie sa repet.

    

   Spuneti asa: 

   limba (ansamblu formal) duce la limbaj (prin actualizare) 

    

   legi (ansamblu formal) duc la decizii judecatoresti (prin actualizare) 

    

   Comparatia termenilor din partea stanga, dintre limba si legi este corecta. Pe aceasta o fac eu. 

   Dv faceti comparatia termenilor din partea dreapta ceea ce este incorect, "care am zis deja". 

   Daca ati fi subliniat ca limbajul academicienilor este limba actualizata, ati fi avut dreptate. Deciziile judecatoresti sunt echivalente cu limbajul academicienilor, nu a plebei. 

   Inca va puteti opri onorabil cu pierderi reduse. 

   nu da bah intr-un pensionar

   rusine 

   Make,am fost convins pana azi ca "Bursa" este doar pt informare.Vad ca este si o platforma de examinare.Sa publicati si ceva teste grila,cine nu face baremul sa citeasca ziarele de can-can.Domnia voastra se pare ca v-ati invartit de-o instruire la Sinaia cu vin de Dragasani.

   Ce faci, eu zic ca etnicul nu face parte din definitie si tu, la 3.30., ma "contrazici" spunind acelasi lucru?

   Domnule draga, te-am indemnat sa te regasesti, pentru ca ai devenit ininteligibil. 

   La 3.31., chipurile "rezumezi" spusele mele, intr-un mod de nerecunoscut (ce-o fi aia "ansamblu formal"?, eu n-am folosit expresia; si ce-o fi aia "duce", in acest context? brrrrrr!). 

   Apoi, pe acest "model", o comparatie e corecta, alta nu-i, dar ar fi putut fi, etc. 

   Pierderile sint oricum, indeajuns de mari, ca timp si truda sa citesc si sa raspund, dar pina nu iti refaci inteligibilitatea, ma pierzi de musteriu.

   N-am de gind sa raspund si la litere alese dadaist. 

   am vrut sa scriu si eu mai demult pe tema faptului ca banca centrala NU este putere in stat

   asta e un abuz fara seaman sa te comporti ca atare, isarescu si co emana un fel de pretentii ireale molipsindu-se de la marile banci centrale cade efe tiv conduc lumea , fara mandat, fara logica si intr-un absurd nemaivazut de la rev.franceza a asignatelor 

   p.s Toata lumea sa ceara in ro salarii MONDIALE 

   medici , profesori, electricieni, ziaristi 

   omul e -a vasilescu-ireal in argument

   bnr este la bucuresti nu la ny 

   Cristi C. puteai sa te semnezi cu Vasilescu.

   Lasati-l pe Cristi C., ultima data era foarte, foarte suparat pe mine.

   Domnule Cristi C., iarta-ma, n-am vrut! 

  mda, pai cand s-a atins performanta scrisa in lege - si anume stabilitatea preturilor, nu? - ca sa primeasca angajatii BNR bonusuri? asta e intrebarea nene, restul e umplutura a unor oameni in functii!

  1. Si aderarea la moneda unica?

  Pe ce s-a bazat Bancul National al României când a stabilit ca primă țintă adoptarea monedei euro in 2012?? Toate creditele in valută din anii 2005-2008 au avut ca bază trecerea la moneda euro si implicit mărirea salariilor, cu aceste argumente vindeau băncile aceste credite! Dacă a fost doar un bluf al BNR-ului?? Pentru că cei mai mulți analisti economici erau sceptici in această privință, pe bună dreptate, ce creștere economică e aia bazată doar pe creditare?

  1. Trecerea la euro este teapa data de politicieni. Mergi si latra la usa lor.

   Trecerea la euro este țeapa BNR trasă poporului român. BNR-ul se laudă continuu cu atingerea criteriilor de adoptare a euro, menține leul puternic în timp ce Ungaria și Polonia cresc economic pe seama exporturilor către România.

   ca sa fii bou trebuie sa ari hektarende pagini sa intelegi cum se invarte lumea. Dupa aceea poti sa savurezi si nektarul florilor. Adica vrei sa spui ca oricat ne-am incorda ca popor nu reusim sa avem o economie compettiva. Oare de ce exalteaza sefa de la VIG cand aude de Romania? I-a vazut cumva domnul ASF cu tronc. ? Sau de ce nu mai constituie Romania o problema pentru domnul ERSTE? Va bateti joc de popor in ultimul hal si asteptati ca sa die BUFFER pentru intelepciunile voastre....FINUTILOR....

   Nu n-a fost o teapa cu trecerea la euro, ci pura incompetenta si inconstienta la BNR si in alte locuri din guvern : trebuie sa inteleaga poporul roman ca oamenii astia nu fac calcule, nu fac scenarii, nu gandesc lucrurile astea plecand de la realitatile tarii ci se bazeaza pe whishful thinking, exact ca politicienii exact ca Vanghelie, numai ca daca e in directia "proeuropeana" suna simandicos si lasa lumea fara argumente : la BNR s-a gandit exact ca la biroul unui europarlamentar entuziast in felul urmator : Romania e subdezvoltata, acuma ca intram in UE, apoi in euro, nu poate decat sa creasca economia, tara e subcancarizata, deci dam drumul la credite, ca totul o sa fie bine, nu poate decat sa creasca veniturile, oamenii o sa aiba din ce plateasca, crizele economice sunt o vrajeala, mai ales ca daca facem o cacealma politica ca in 2007 cand am intrat in UE o sa intram in euro si o sa ne salveze BCE etc etc! Intrebarea e, cine raspunde pentru incompetenta? ca asta este, nimic altceva, lasand la o parte clientelismul, imbatranirea in functii, jafurile bancare din trecut si imoralitatea castigurilor nemeritate!

   Incompetența beneriștilor se susține pe varii teme.

   Totuși, frumusețea strategiei de imagine prin care Isărescu apărea pe sticlă să atragă atenția în 2008 că prețurile la imobiliare nu au tangență cu realitate, în timp ce BNR aproba majorări ale gradului de îndatorare înclină balanța indubitabil de partea țepei. 

  D-le Vasilescu am o intrebare pentru d-voastra si anume de ce pachetele salariale ale romanilor nu sunt raportate la nivelele salariale ale europenilor? Ce ma intereseaza cat castiga alti guvernatori?

  1. Cred că anul trecut un parlamentar român dorea alinierea nivelului pensiilor parlamentarilor la cel al europarlamentarilor. Toată lumea i-a râs în nas.

   Ei bine, BNR și-a aliniat veniturile la nivelul băncilor centrale vest europene, cu de la sine putere, fără nicio discuție. 

   Anumite categorii profesionale castiga in Romania aproape ca occidentalii: medicii privati, avocatii, notarii, programatorii. Ti-ai gresit meseria.

   Nu eu, ci Iăsrescu. El este funcționar public într-o instituție a statului român. Statul român sărac își plătește angajații BNR la nivelul de salarizare practicat în băncile europene.

   Statul roman tocmai vrea sa angajeze contractori pentru 2000 euro/luna pentru a schimba guvernarea.

   Statul tocmai vrea, BNR-iștii și-au aprobat singuri majorari salariale in timp ce romanii serveau austeritate si taieri salariale.

   De ce nu tipi cu manie proletara si comunism imbuibat in tine, ca salariile acestor contractori sa fie in linie cu salariul mediu?

   la puterea de cumparare locala, salariul lui Isarescu e mai mare decat a majoritatea daca nu chiar toti guvernatorii de banca centrala din Europa, nu egal! un apartament si un kil de rosii in Paris sau Londra sau Berna costa muult mai mult ca la Bucuresti, daca faci socoteala, chiar si alea de acelasi lux!

   Tovarășul care înfiera cu mânie proletară în Scînteia este chiar comunistul îmbuibat Mugurel Isărescu.

   Stimati bolșevici angajați BNR, să nu exagerăm pe tema luptei de clasă, priviță în oglindă și adoptați retorici anticomuniste doar dacă sunteți siguri că v-ați debarasat atât de comuniști, cât și de comunism.

   Până atunci rămâne stabilit că BNR-ul este condus în mod bolșevic în interesul câtorva și în detrimentul populației, în cel mai pur securisto-ceaușist mod posibil. 

   Buna observatie.

   Benzina mai scumpa decat in UE, tara producatoare o data.

   Cineva a rostit salar unic in Europa dar i-au pus calus sub nas. 

   Daca calculezi asa e cel mai bine platit.

  Toata aceasta tevatura si cearta interminabila era evitata de BNR si Mugur Isarescu daca isi publicau, pur si simplu, salariile, asa cum fac toti bugetarii!

  Secretomania ca si aroganta de care au dat dovada pana acum angajatii BNR, impreuna cu seful lor, lasa loc multor speculatii nefavorabile lor.  

  1. Pe mine nu speculatiile ma tulbura, ci certitudinea ca legea este incalcata de conducerea BNR si ca o face deliberat.

   Legea nu este incalcata. Veniturile sunt declarate. Cititi legea si veti vedea ca ai dreptul sa aduci documente justificative. Fisa fiscala este un astfel de document. Legea nu este incalcata iar ANI poate controla.

   LEGE nr.176 din 1 septembrie 2010

   privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

   Obligaţii de integritate şi transparenţă în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice 

   "CAPITOLUL I  

   Declararea averii şi a intereselor 

   Art. 1. - (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor: 

   .... 

   35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ; 

   .... 

   CAPITOLUL II  

   Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese 

   ... 

   Art. 6. - (1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese îndeplinesc următoarele atribuţii: 

   .... 

   d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei;

   e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;" 

   Ochi ager, ai citit si art 7?

    

   Art. 7 

   (1) Declaratia de avere si/sau declaratia de interese rectificata pot/poate fi insotite/insotita de documente justificative. 

   Fisa fiscala este document justificativ si confidential, in acelasi timp. Asa este legea. 

   poti citi, draga Florian , in opinia trimisa BCE de catre domnul Isarescu in ianuarie 2012 avand ca tema ridicarea barierei care nu permitea eluderea unui act BNR. De ce Sa folosi. Loganu cand Sta la umbra Mertzanu:-)

   Minte agera, pricepi diferenta dintre "poate" si "trebuie"?

   Fisa fiscala "poate", declaratia "trebuie".

   Crezi ca tin smecferiile de 2 bani?! 

   Pacat ca nu intelegi ceea ce citesti. Daca "poate" atunci am dreptul sa o fac daca am chef. Mai invata, bre.

   Esti de coma!

   Poti sa o faci sau sa nu o faci, cum vrei tu.

   Dar, daca o faci, asta nu te exonereaza de obligatia sa-ti faci publice veniturile, pe site. 

   pe site, legea spune ca se pune numai declaratia, nu si documentele justificative

   hai, pa 

   Numai Rom ia are guvernatorul de bancă națională cu afaceri private.

   Povești cu securisto-comuniști privați. 

   Intocmai.

   Haha

   S Class 

  Cel mai rau este ca suntem luati de "prosti" de dl Vasilescu & co. Sunt atitia oameni cu salarii "minime" de 200 Eur, atitia batrini cu pensii de 100 Eur, iar in total dispret fata de a estia, BNR isi egalizeaza salariile cu cele din institutiile europene! Sunt multe institutii unicat in Romania! Acestea de ce nu au voie sa procedeze identic! De fapt asistam la separarea BNR de poporul care a insarcinat-o sa il apere, de abuzurile institutiilor financiare! Cind ai piinea si cutitul in mina, e usor si justificat sa iti tai felia cea mai mare! Poate le ia cineva si piinea si cutitul!

  1. cand parcurgi 1750 km cu Dacia ii faci in 24 de ore. Cand ii parcurgi cu KLASSE S ai nevoie de 18 ore. Si iti permiti si o pauza la Viena sa bei o cafea in biroul domnului Treichl. Esti matale asa productiv ca angajatu BNR? Cu drag, un alt BOU

   Evident ca alte institutii o fac deja. Stii cat salariu are un judecator CCR? Daniel Morar are 200 de mii de lei pe an. Livia Stanciu cumuleaza pensia si salariul de la CCR pentru 30000 lei pe luna.

   Sunt, intr-adevar, multe institutii unicat in Ro si nu numai - asa e si normal, de altfel, cine si de ce ar vrea sa existe institutii duplicat(e)???

   Printre ele, doar unele - numele celor mai multe incepe cu AN, Agentia Nationala... - au privilegiul de care vorbeste si dl. Vasilescu ca fiind absolut normal si binevenit, de a-si stabili singure bugetul. Daca va uitati la salariile de prin aceste agentii... unele chiar ii umilesc pe cei de la BNR.

   Altfel spus - nu doar BNR ne ia de prosti ;-) 

   Corect

   Daca ai girofarul lui Oprea da , un bouras.

  Opinii despre economia Romaniei si economiei mondiale.

  Opinii despre decizii, hotarari, legi adoptate de Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei, Bancii Nationale a Romaniei si ale unor organisme internationale. 

  Toate aceste opinii , daca se poate, sa fie ale unor specialisti nu ale unor specialisti inregimentati politic. 

  Sper ca ziarul Bursa sa devina ceea ce cred ca asteapta multi cititori fideli. 

  Cu stima, un cititor al ziarului de când a aparut.

  1. Am notat.

   Multumesc! 

   BNR să ofere un exemplu. Mai întâi să se debaraseze de jurnaliștii și politrucii actuali.

  mergeti pe jos pt ca stati in buricul targului!

  1. Corect.

   Cred ca sta la parter, scarile sunt grele, liftul incomod. 

  In concluzie domnul Isarescu castiga intr-un an cat castiga in intreaga activitate (35 de ani) un salariat care are salariul mediu. A, scuze. Am facut o comparatie nepotrivita. Am uitat ca salariul domnului Isarescu poate fi comparat doar cu salariul directorilor/presedinti ai altor banci nationale.

  Oare si salariile celorlalti romani pot fi comparate exclusiv cu salariile omologilor lor din alte tari? 

  1. Nu, evident ca salariile celorlalti romani nu pot fi comparate cu cele ale omologilor din alte tari. Asa cum Romania nu poate fi comparata cu alte tari decat pe ici pe colo. Numai ca ceilalti romani sunt niste slujbasi sau chioscari comuni si daca cer salarii triple sunt instantaneu inlocuiti. Isarila insa este un om exceptional intr-o pozitie unica si cu rezultate extraordinare tinand cont de context.

   Asa cum salariile celorlalti romani nu le poti compara cu salariul unui fotbalist sau boxer exceptional asa nu le poti compara cu salariul guvernatorului bancii centrale. Plus ca el oricum castiga mai putin decat sefii de banci, pe care le reglementeaza, insa daca nu ar castiga nici macar atat orice om valoros nu ar vrea sa fie guvernator ci director de vanca. E totusi vorba despre politica monetara a romaniei si de,autoritate monetaea. Nu ma asteptvsa intelegi insa piate cei neimplicati o sa inteleaga. 

   Mugurel Isărescu duce acasă, la familie, cât Alin Toșca.

   Wow

  Daca domnul Vasilescu merge pe jos la serviciu, inseamna ca:

  1. Nu locuieste in Pipera/Balta Alba/Titan/Drumul taberei 

  2. Mersul pe jos face piciorul frumos. 

  PS. Nu sunt bucurestean si doar am presupus ca aceste cartiere sunt ceva mai putin centrale si mai departate de sediul BNR. 

  1. Si ce?!

   cand este vorba de parale,se scriu multe comentarii.este multa lume interesata.

   I-a recomandat doctorul miscare, are bani de fite in Centru, e zgarcitcpentru un abonament la sala de fitness.

   La 80 de ani in campul munci iti permiti sa locuiesti oriunde.

   Daca eram in locul lui Olteanu stateam la Paris si foloseam avionul. 

   De ce va place sa mintiti si sa aruncati fumigene, nu puteti critica sau argumenta fara minciuni? Vasilescu nu lucreaza deloc in camp, e ceva purtator de vorbe la Banca Romaniei.

  Cand sa va cred acum sau mai de demult?

  13 601E nu e = cu 15-16 000E in matematica care am invatat-o eu? 

  Mintiti cu buna stiinta sau vorbiti din amintiri( sa nu ma exprim cu amnezie) ? 

  Si un analfabet stie sa citeasca un fluturas! 

  Cat este de greu sa dati Bursei (sau presei) fluturasul domnului Isarescu pe Dec 2015 ?

  Doriti sa il dati pe cel din Sept, Oct 2016 cosmetizat? 

  1. Aflarea veniturilor lui Isarescu este doar cutia Pandorei. E irelevant daca asta castiga 40 000 euro/luna. Problema e cat castiga directorasii BNR din diverse adunari de comitete si comiții.

   Mulți ar face atac cerebral să vadă cum se transferă banii din conturile statului pe numele unor inepți. 

  Pare a fi depasit cu totul de situatie. Sa scrii negru pe alb: "Legea consfinţeşte unicitatea specificului Băncii Naţionale: "bancă centrală a României" şi nu bancă a statului;" si sa nu stii a cui este aceasta institutie este ceva penibil. Cu totul deplasata este si linistea indiferenta cu care priveste raportul necunoscut intre venitul beneristilor si salariul (venitul)/pensia mediu al romanului si mai ales consideratia ca intre acestea nu trebuie sa fie nici o relatie. Ca pentru asta a fost creata BNR!

  Omului astuia si altor beneristi de genul lui, probabil ca in cine stie ce perioada a vietii lor dracul le-a mincat sufletele. 

  1. BNR nu evo banca a statului, nu e o bsnca de stat. Incearca sa vezi dincolo de propriul interes si de varful nasului ai o sa intelegi. La BNR nu te duci sa iei credite nici ca perdoana, nici firma si nici stat.

   Benere e Autoritatea Monetara a statului Romania, adica autoritatea care reglementeaza unul dintre domeniile suveranitatii statulu: moneda si piata monetara. Nu mai tot compara BNR cu Deutsche Bank sau cu Lehman sau cu ce tampenii te-au invatat aua la seminarul devla Cisnadie.  

   Hanalfabetule hagramat, prives-te din-colo de lungul nașului că na sp-us nimeni ce delirezi t-u.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.roConference on E-learning - Tips&Tricks
Cabinet de avocatservicii curatenie