Măsurile pe care le prevede Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică

A.P.
Macroeconomie / 01 iulie 2020

Măsurile pe care le prevede Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică

Guvernul prezintă miercuri Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, un program amplu care stă la baza următoarelor politici economice şi administrative. Documentul este elaborat de Guvernul României, iar la evenimentul de lansare, programat de la ora 18, va participa şi preşedintele Klaus Iohannis. Conform documentului, Guvernul îşi propune să schimbe modelul de dezvoltare bazat pe consum, într-un model de creştere economică bazat pe investiţii, digitalizare şi stimularea capitalului autohton, conform Digi24.ro.

Obiectivul noului model de dezvoltare economică promovat de Guvern este realizarea convergenţei cu economiile europene, astfel încât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard să ajungă la 87% din media Uniunii Europene, în următorii 5 ani.

Guvernul se aşteaptă ca anul acesta Produsul Intern Brut al României să se reducă cu 1,9%, însă precizează că o revenire a pandemiei va afecta perspectivele de creştere şi va cauza daune semnificative companiilor şi locurilor de muncă, precizează sursa.

Documentul prevede mai multe măsuri pentru sprijinul IMM-urilor, granturi şi fonduri nerambursabile, scheme de garantare, înfiinţarea unei Bănci Naţionale de Dezvoltare ca instituţie de credit pentru proiecte de investiţii şi înfiinţarea Fondului Român de Dezvoltare.

Sunt prevăzute şi măsuri de protecţie socială, printre care vouchere pentru masă caldă pentru persoane în vârstă, vouchere pentru copiii care provin din familii cu venituri mici şi pachete pentru persoanele vulnerabile.

La capitolul investiţii, Guvernul promite realizarea până în 2027 a trei spitale regionale la Cluj, Iaşi şi Craiova, conectarea cu autostrăzi a provinciilor istorice ale României prin demararea lucrărilor la aproximativ 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres până în 2030, construcţia metroului din Cluj şi finalizarea liniei de metrou care face legătura cu Aeroportul Otopeni. De asemenea, Guvernul mai promite reabilitarea şi modernizarea a 20.000 km de drumuri locale şi 7.000 km de drumuri judeţene, extinderea reţelelor de apă şi canalizare şi realizarea Canalului Siret-Bărăgan.

Ce măsuri conţine Planul de Relansare Economică

GRANTURI DE SPRIJIN PENTRU COMPANII

Granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru şi investiţii

Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi: Valoare grant: 2000 Euro/SRL fără salariaţi; Toate domeniile; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillităţi; Număr beneficiari: 50.000; Buget: 100 mil. euro

Schema de ajutor pentru activităţi de comerţ şi servicii afectate de Covid-19: Finanţarea chiriilor pentru perioada în care desfăşuararea activităţii comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni. Buget: 160 mil. lei.

Capital de lucru pentru repornirea activităţilor economice pentru IMM-uri: Valoare grant: max. 125.000 Euro; Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente; Buget: 350 mil. euro.

Granturi pentru investiţii şi pentru reconversia economică a IMM-urilor: Valoare grant: 50.000 - 200.000 Euro; Domenii: Industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcţii, transport, turism, confecţii; Cheltuieli: producţie, achiziţia de echipamente, utilaje, tehnologii; Buget: 550 mil. euro.

Programe de finanţare nerambursabilă pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor

Granturi pentru investiţii pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă din Programul Operaţional Regional - Axa 2.1: Grant: max. 200.000 euro; Buget alocat: 117 mil. euro; Supracontractare: 130 mil. euro;

Granturi pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Operaţional Regional - Axa 2.2: Grant: 200.000 - 1.000.000 euro; Buget (alocare iniţială şi supracontractare): 450 mil. euro

Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanţarea investiţiilor mari în creşterea productivităţii prin Programul Operaţional Regional: Grant: 2.000.000 - 6.000.000 euro; Buget(alocare iniţială şi supracontractare): 550 mil. euro.

Granturi pentru iniţiative antreprenoriale inovative şi digitalizarea companiilor

Granturi pentru start-up-uri pentru studenţi în domenii competitive şi inovative: Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create. Domeniile de activitate prevăzute în Strategia Naţională de Competitivitate a României şi în Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare; Buget: 150 mil. euro

Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor: Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice; Buget: 150 mil. euro

Star-Tech Innovation (Noul program Start - UP) Obiectivul schemei este finanţarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro. Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri

Finanţarea programelor de educaţie digitală a angajaţilor pentru IMM-uri: Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; Buget: 30 mil. euro.

Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii şi a industriei agro-alimentare

Finanţarea depozitelor de comercializare a produselor agricole. Obiectiv: construcţia a 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea şi comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiţiei: 120 mil. euro.

Granturi pentru achiziţia de echipamente pentru irigaţii: Achiziţia de kit-uri pentru irigaţii - 6000 euro/beneficiar. Buget: 48 mil. euro.

Granturi de finanţare pentru antreprenoriat rural. Obiectiv: sprijinirea directă a activităţilor de procesare şi de distribuţie a produselor agricole obţinute de micii producători; Valoare grant:40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create; Buget: 200 mil. euro.

Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat: Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara graniţelor în scopul reîntoarcerii în ţară a celor cu experienţă şi formare în domeniul agricol). Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinaţie agricolă, libere de contract cu suprafaţă de maxim 50 de ha, aparţinând domeniului public sau privat al statului.

Programe de finanţare pentru investiţii noi şi pentru relocarea companiilor în România

Schema de ajutor de stat pentru investiţii noi (greenfield). Obiectiv: Stimularea şi atragerea investiţiilor noi cu impact major în economie prin finanţarea de proiecte de investiţii, inclusiv investiţii de tip greenfield. Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiţie; Buget alocat: 1,5 miliarde lei anual până în 2023.

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională. Obiectiv: granturi pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care determină crearea de noi locuri de muncă. Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiţie; Buget alocat: 450 mil. lei anual până în 2025.

SCHEME DE GARANTARE ŞI INSTRUMENTE DE ASIGURARE A LICHIDITĂŢII

Programe de garantare a creditelor pentru capital de lucru şi investiţii

Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru şi investiţii pentru IMM-uri - Credite garantate de stat în proporţie de 80% sau 90% şi dobândă subvenţionată 100% a creditelor de investiţii şi creditelor/liniilor de credit aferente capitalului de lucru contractate de microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii. Plafon: 15 mld. lei; Număr beneficiari: 40.000.

Garanţii de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru şi investiţii - Garanţii, în numele şi în contul statului, acoperind necesarul de garantare în proporţie de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente a companiilor cu cifră de afaceri mai mare de 20 mil. lei. Plafon: 8 mld. lei; Număr beneficiari: 600.

Programe de garantare pentru asigurarea lichidităţii companiilor

Schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor) - Prin acest program se urmăreşte stimularea expunerii la risc a asigurătorilor şi facilitarea accesului companiilor la asigurarea creditului comercial. În cazul unei pierderi, suma plătită de către Ministerul Finanţelor Publice reprezintă 80% din suma neîncasată/nerecuperată de asigurător. Plafon alocat: 1 mld. lei.

Program de garantare a finanţărilor de tip factoring cu regres şi scontarea efectelor de comerţ. Obiectiv: acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a căror valoare se stabileşte prin corelare cu valoarea finanţărilor de tip factoring/operaţiuni de scontare. Valoarea unei facilităţi de factoring acordate IMM-ului aderent pe un debitor cedat este de maximum 500.000 lei. Plafoane alocate: 1,5 mld. lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare.

Program de garantare a leasing-ului de echipamente şi utilaje. Obiectiv: garantare a leasing-ului pentru IMM-urile care optează pentru o finanţare non-bancară. Vor fi acordate finanţări până la o limită maxima de 5.000.000 lei/ beneficiar, garantate în limita unui plafon de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.

INSTRUMENTE FINANCIAR-BANCARE DE CREŞTERE A CAPITALIZĂRII ŞI DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR

Instrumente de creştere a capitalizării companiilor şi de finanţare a investiţiilor

Măsuri de stimulare pentru creşterea capitalurilor proprii ale companiilor româneşti - Bonificaţii la plata impozitului pe profit acordată în funcţie de menţinerea capitalurilor proprii pozitive şi/sau creşterea acestora pe o perioadă de timp.

Înfiinţarea Fondului Român de Investiţii (FRI) pentru finanţarea unor investiţii în domenii de interes strategic - Înfiinţarea unui fond de investiţii de stat pentru finanţarea unor activităţi precum private equity (fonduri de investiţii sub formă de participare la capitalul social al unor societăţi comerciale), venture capital (fonduri de investiţii în societăţi comerciale nou sau de curând înfiinţate), agenţie de promovare a investiţiilor, proiecte educaţionale pentru antreprenori etc. Capitalizare iniţială: 300 mil. euro.

Înfiinţarea Băncii Naţionale de Dezvoltare (BND) ca instituţie de credit pentru proiecte de investiţii - Înfiinţarea unei bănci de dezvoltare după modelul altor bănci de dezvoltare din Uniunea Europeană care contractează împrumuturi pe pieţele de capital şi acordă finanţări, în condiţii avantajoase, pentru proiecte de investiţii care sprijină obiectivele naţionale de interes strategic.

MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIE SOCIALĂ

Măsuri de sprijin pentru angajaţi şi companii pentru reluarea activităţilor economice

Prelungirea indemnizaţiei de şomaj tehnic - Continuarea măsurii privind acordarea indemnizaţiei de şomaj tehnic pentru angajatorii/profesioniştii a căror activitate este suspendată. Impact: 850 mil. lei/lună.

Stimularea reluării activităţilor economice şi a ocupării - Pentru beneficiarii indemnizaţiei de şomaj tehnic care îşi reiau activitatea se acordă o sumă în cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din câştigul salarial mediu brut pe ţară) pe o durată de 3 luni. Impact: 3,35 mld. lei.

Sprijin pentru program flexibil de muncă - Guvernul va asigura plata unei indemnizaţii în valoare de 75% din diferenţa dintre salariul brut al unui angajat prevăzut în contractul individual de muncă dinaintea reducerii programului şi salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii progamului de lucru. Măsura se aplică companiilor a căror cifră de afaceri a scăzut cu cel puţin 10% comparativ cu luna similară a anului anterior. Finanţarea acestei măsuri se va acoperi prin Programul SURE.

Granturi pentru formarea profesională a angajaţilor - Schema de finanţare se adresează angajatorilor care investesc în formarea profesională a propriilor salariaţi. Aceştia beneficiază de o subvenţie stabilită în funcţie de nivelul de calificare a programului de formare parcurs. Buget alocat: 150 mil. lei.

Alte măsuri de sprijin pentru ocuparea forţei de muncă

Stimularea ocupării tinerilor, a persoanelor cu vârsta de peste 50 ani şi a românilor întorşi din străinătate - Se acordă un sprijin în valoare de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă: Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 ani; Persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgenţă; Cetăţeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini, din motive neimputabile lor.

Măsuri active pentru lucrătorii sezonieri şi zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa şi turismului - Protejarea angajaţilor prin acordarea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru: Persoanele care au desfăşurat activităţi ca zilieri în luna anterioară solicitării; Persoanele care desfăşoară activităţi sezoniere în baza unor contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată de cel puţin 3 luni.

Locuri de muncă pentru tineri - Valoarea granturilor acordate pentru acţiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru susţinerea locurilor de muncă destinate tinerilor. Buget: 300 mil. euro.

Stimularea desfăşurării muncii în regim de telemuncă - Acordarea unui sprijin în valoare de 500 euro/angajat pentru achiziţionarea de echipamente IT pentru angajaţii care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă/alertă.

Măsuri de protecţie socială

Pachete alimentare şi de igienă corporală pentru persoanele vulnerabile - Sprijin pentru persoanele aflate în situaţii de dificultate, risc de sărăcie sau cu venituri precare prin oferirea de pachete alimentare şi pachete de igienă corporală; Beneficiari: 1,18 mil. persoane; Buget alocat: 225 mil. euro.

Vouchere pentru masă caldă pentru persoane în vârstă - Vouchere pentru mese calde acordate persoanelor în vârstă de peste 75 de ani care au venituri sub venitul minim garantat. Beneficiari: 250.000 persoane. Buget alocat: 100 mil. euro

Vouchere pentru elevi - Vouchere pentru elevii care provin din familiile cu venituri mici sau cu venituri sub venitul minim garantat aflaţi în risc de sărăcie severă, pentru achiziţionarea de rechizite şcolare, îmbrăcăminte şi încălţăminte. Beneficiari: 400.000 copii. Buget alocat: 30 mil. euro.

Ce investiţii promite Guvernul

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

Rutier: Finalizarea lucrărilor de infrastructură aflate în implementare - 407,3 Km de autostrăzi şi drumuri expres. Cost estimat: 4,3 miliarde euro.

Sibiu - Piteşti (Loturi 1, 4, 5), Craiova - Piteşti, Autostrada Transilvania (Suplacu de Barcău - Borş), Sebeş - Turda, AO:Inelul de Sud Bucureşti, Varianta de ocolire Bacău, Podul peste Dunăre de la Brăila.

Conectarea cu autostrăzi a provinciilor istorice ale României şi cu reţelele de transport pan-europene, prin demararea lucrărilor la aproximativ 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres. Perioada: 2020 - 2030. Cost estimat: 31 miliarde euro.

Sibiu - Piteşti (Loturi 2, 3), Autostrada Transilvania: Nădăşelu - Suplacu de Barcău, Autostrada Unirii: Tg. Mureş - Iaşi - Ungheni, A3: Ploieşti - Comarnic - Braşov, A7: Ploieşti- Suceava - Siret, AO: Inelul de Nord Bucureşti; Bucureşti - Alexandria - Craiova - Lugoj, Buzău/Focşani - Brăila - Galaţi, Măcin - Tulcea - Constanţa; Transregio Gilău - Cluj N. - Apahida

Feroviar: Investiţii în cca. 3.000 km de cale ferată, în perioada 2020 - 2030, cu un cost estimat de aproximativ 18 miliarde euro

Finalizarea reabilitării liniei ferate pe traseul Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV pan-european, pentru circulaţia trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h.

Proiecte noi de modernizare a căii ferate în scopul asigurării obiectivelor de conectivitate: Ploieşti-Suceava-Dărmăneşti, Bucureşti-Craiova-Timişoara-Arad, Suceava-Cluj Napoca, Buzău-Feteşti, Port Constanţa-Palas, Predeal-Braşov, Centura feroviară a Municipiului Bucureşti, Cluj Napoca-Episcopia Bihor

Tren metropolitan Nădăşelu - Baciu - Cluj-Napoca - Apahida - Jucu - Bonţida.

Metrou: Dezvoltarea noilor magistrale şi extinderea magistralelor existente

Finalizare lucrări M5, lansare M6 - tronsonul Gara de Nord - 1 Mai - Aeroport Otopeni, M4 - tronsonul Gara de Nord - Gara Progresu, extensie M2 Pipera - Petricani şi Berceni - Linia de Centură Sud

Metrou Cluj Napoca - Magistrala: Gilău - Floreşti - Cluj-Napoca

Naval: Investiţii totale de 4,3 mld. euro

Modernizarea şi extinderea infrastructurii porturilor maritime şi fluviale, cu accent pe Portul Maritim Constanţa

Lucrări de dragaj, de exploatare, consolidări şi alte investiţii pentru asigurarea navigaţiei pe tot parcursul Dunării, pe tot timpul anului

Aerian: Investiţii totale de 2,9 mld. euro

Extinderea şi construirea de terminale pentru pasageri, cât şi de zone cargo. Crearea de legături inter-modale între infrastructura aeriană, feroviară şi rutieră.

INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ

Valoarea investiţiilor programate în Sistemul Energetic Naţional pentru perioada 2020 - 2025 este estimată la 12,48 miliarde euro de la producţia de energie la reţele inteligente de transport şi distribuţie gaze naturale si electricitate.

Energie verde: parcuri eoliene onshore şi offshore (2x300MW) - 4,6 mld. lei; noi capacităţi de producţie hidro (Retezat, Vidraru, Mărişelu, Avrig, Bistra, Livezeni etc.) - 1,6 mld. lei;

Investiţii strategice Romgaz în valoare de 15,69 mld. lei: centrale electrice cu turbine cu gaze (Iernut, Mintia), dezvoltarea proiectelor offshore Neptun Deep, Est Rapsodia şi Trident de la Marea Neagră, fabrică de metanol (greenfield), noi capacităţi energetice în parteneriat cu companii private (Chimcomplex, Alro, Liberty Galaţi, etc.)

Plan de restructurare şi decarbonare 2020 - 2025 al Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A în valoare de 7,2 mld. lei;

Creşterea capacităţii de producţie a energiei electrice pe bază nucleară cu cel puţin o unitate până în 2030 şi prelungirea duratei de operare a Unităţii 1 cu încă 30 de ani;

Creşterea capacităţii liniilor de transport a energiei electrice şi de interconexiune transfrontalieră - cca. 4,6 mld. Lei

Investiţii în sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi pentru interconectarea cu sistemul internaţional de transport - cca. 9 mld. lei.

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE

Construirea primelor 3 spitale regionale în perioada 2021 - 2027, cu o valoare totală de 1,64 miliarde euro:

Spitalul Regional de Urgenţă Cluj - 539,59 milioane euro;

Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi - 500,35 milioane de euro;

Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - 602,73 milioane euro.

Programe de investiţii locale în sistemul sanitar pentru perioada 2021-2027, cu un buget de aproximativ 17,5 miliarde lei prin construirea/modernizarea/reabilitarea a:

1.450 de centre medicale în mediul rural;

25 spitale judeţene;

110 spitale orăşeneşti.

INFRASTRUCTURA PENTRU EDUCAŢIE

Investiţii în unităţi şcolare programate în perioada 2021- 2027:

2.488 de unităţi şcolare vor fi incluse în programe de modernizare/reabilitare, costurile estimate - 6,046 miliarde de lei.

375 de unităţi şcolare vor beneficia de investiţii în valoare de 31,4 milioane lei pentru conformarea grupurilor sanitare (alocare 2020);

Programul Reforma Educaţiei Timpurii:

Finanţarea construcţiei unui număr de 180 grădiniţe cu program prelungit sau săptămânal - 146 mil. euro

Construire/modernizare campusuri şcolare/ cămine studenţeşti/centre universitare:

construirea a 40 de campusuri şcolare care să includă: şcoală, liceu, internat, teren sport, ateliere, laboratoare, cantină, cu o valoare totală de aproximativ 2 miliarde lei;

construirea a 30 de cămine studenţeşti care totalizează 10.244 de locuri de cazare pentru 30 de instituţii de învăţământ superior de stat din 13 centre universitare. Valoare totală a investiţiilor se ridică la 1,248 miliarde de lei;

INVESTIŢII ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ

Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare:

Pentru perioada 2021-2027 se alocă un buget de cca. 8 miliarde de lei pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare pentru finanţarea a 750 de proiecte, dintre care 600 în mediul rural şi 150 în mediul urban;

Alte investiţii pentru 500 de microstaţii de tratare, fose septice şi sisteme alimentare cu apă, cu o valoare de 250 milioane lei.

Extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale:

Guvernul va aloca 1 miliard de euro în cadrul multianual 2021-2027, dintr-un un buget total estimat la 9,6 miliarde lei pentru extinderea şi înfiinţarea de noi reţele inteligente de gaze naturale în scopul racordării a 70% dintre locuinţele din România.

Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene şi locale:

În perioada 2021-2027 Guvernul îşi propune să reabiliteze şi să modernizeze cca. 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde lei şi 7.000 de km de drumuri judeţene, pentru care se vor aloca 12 de miliarde lei.

Strategie de renovare, termoficare şi reabilitare energetică a clădirilor şi de reabilitare a clădirilor cu risc seismic:

Reabilitarea termică a 45.000 de clădiri, cu o valoare estimată de 8 miliarde de lei;

Consolidarea la nivel naţional a 300 de imobile cu risc seismic ridicat, cu o valoare estimată de 1 miliard de lei.

Modernizarea infrastructurii de termoficare în 15 unităţi administrativ teritoriale, cu o valoare totală de 650 milioane de lei.

Locuinţe pentru specialişti în sănătate, învăţământ şi alte categorii socio-profesionale

10.000 de unităţi locative pentru specialişti (2 miliarde de lei) şi 5.000 unităţi locative pentru tineri, destinate închirierii (1 miliard de lei).

Reabilitare monumente istorice, patrimoniu cultural şi sedii administrative - 2 miliarde lei.

INFRASTRUCTURA AGRICOLĂ DE IRIGAŢII

Reabilitarea infrastructurii de irigaţii

Investiţii în reabilitarea a 138 amenajări de irigaţii, ce deservesc o suprafaţă de aprox. 2.4 milioane ha.

Valoarea lucrărilor de investiţii în infrastructura de irigaţii: 3.4 miliarde euro.

Construirea Canalului Siret-Bărăgan prin reluarea procesului investiţional pentru tronsoanele 1-3 din cadrul etapei I.

Etapa I - aprox. 50 km până la limita sudică a judeţului Vrancea - pentru această etapă studiile şi proiectarea sunt finalizate, iar execuţia poate fi reluată; Pentru etapa I de execuţie, costurile totale sunt estimate la 83,67 milioane euro.

Etapa a II-a - aprox. 140 km pe teritoriul judeţelor Brăila, Buzău şi Ialomiţa până la debuşarea în acumularea Dridu - pentru această etapă sunt necesare studiile de fezabilitate şi proiectarea.

Reabilitarea infrastructurii de desecare-drenaj

Investiţii în reabilitarea a 443 amenajări de desecare-drenaj, care deservesc o suprafaţă de 2.838.674ha

Valoarea lucrărilor de investiţii in amenajari de desecare: 1,1 miliarde euro

Amenajări de combatere a eroziunii solului

Investiţii în reabilitarea a 220 amenajări de combaterea eroziunii solului , care deservesc o suprafaţa de 500 000 ha

Valoarea estimativa a lucrărilor de combatere a eroziunii solului: 500 milioane euro

INVESTIŢII DE MEDIU

Continuarea programelor Rabla şi Rabla Plus. Cele două programe beneficiază de o alocare financiară cumulată în anul 2020 de 545 milioane lei;

Continuarea programului de dezvoltare a infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice în România, atât în localităţi, cât şi la nivelul autostrăzilor, drumurilor naţionale şi europene - alocare financiară cumulată în anul 2020 de aproximativ 268 milioane lei.

Continuarea programelor de dezvoltare a transportului "verde" prin finanţarea autobuzelor electrice/gnc în municipii şi localităţi. Lansarea unei noi sesiuni în anul 2020 beneficiază de o alocare financiară cumulată de aproximativ 930 milioane lei;

Lansarea programelor de creştere a eficienţei energetice în clădiri publice şi private în anul 2020, cu o alocare financiară cumulată de aproximativ 813 milioane lei;

Implementarea programului de creştere a eficienţei energetice în complexurile de producere a energiei. Programul beneficiază de o alocare financiară în anul 2020 de 628 milioane lei;

Demararea programului de reducere a emisiilor prin împădurirea terenurilor în anul 2020, cu un buget de 59 milioane lei;

INFRASTRUCTURA SPORTIVĂ

Sport de performanţă:

Construirea a 12 complexuri sportive cu o capacitate cuprinsă între 3.000-30.000 locuri, cu o valoare totală a investiţiilor de 3,5 miliarde de lei;

Construirea a 8 bazine olimpice cu o valoare de 1 miliard lei şi 5 patinoare artificiale pentru competiţii cu o valoare totală de 300 milioane lei;

Construirea a 5 săli polivalente, cu o capacitate cuprinsă între 5.000-16.000 locuri, cu o valoare totală de 1,2 miliarde de lei;

Sport de masă:

Construirea a 250 săli de sport şcolare, 45 bazine didactice, 400 baze sportive cu o valoare totală estimată de 5,5 miliarde de lei;

Construirea a 10 centre sportive pentru sporturi olimpice, care să cuprindă săli de antrenament, şcoală, internat, cantină, şcoală de antrenori, centru medical, cu o valoare estimată de 2 miliarde de lei.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. Am vazut planul, e subtire rau... lumea astepta masuri pentru angjarea de 2 milioane de someri pe termen de 2-3 luni, investitii importante demarate imediat, autostrada A2 (plina de gropi) reparata in timp record ca pe vremea lu Ceasca.. Asta astepta lumea.. nu vrajeala de doi bani.

    Planul e senzational. Implementarea va fii ...

    Cu cine vrei sa implementezi masurile? Exista suficienta forta de munca calificata? Exista specialisti si oameni capabili in posturile cheie, sau doar membrii de partid? Cati oameni cu experienta in managementul unor proiecte atat de mari exista in tara? Cei care au condus proiectele mari gen Portile de Fier, centrala de la Cernavoda sunt deja la pensie. Iti permiti sa platesti oamenii decent?

    Si cea mai importanta intrebare: cum finantam acest plan fantastic?  

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay
ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
E.ON

Curs valutar BNR

27 Ian. 2021
Euro (EUR)Euro4.8745
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0189
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5279
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.5210
Gram de aur (XAU)Gram de aur238.4625

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Hidroelectrica
conferintemedicale.ro
The Diplomat-Bucharest Awards Gala 2021

ENGLISH SECTION

more articles

Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro