Conferinţa BURSA “FONDURILE EUROPENE”Conferinţa BURSA “FONDURILE EUROPENE”

OMV PETROM LA BILANŢEvoluţia Grupului OMV Petrom

Valentin M. Ionescu
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

Evoluţia Grupului OMV Petrom
 • document ataşat Date financiare din perioada 2014 - 2017 extrase/calculate din situaţii financiare publicate de firmă şi întocmite conform IFRS
  apasă aici pentru a descărca.

  Organizat în 3 segmente - Upstream (explorare-exploatare), Downstream Oil (rafinare-vânzare) şi Downstream Gas (gaz şi energie), Grupul OMV Petrom SA este cel mai mare operator integrat în petrol şi gaze naturale din Balcani şi ocupă poziţia a şasea în rândul companiilor cu acelaşi profil, după cifra de afaceri, în fostul spaţiu comunist din Europa Centrală şi de Est, cu excepţia Rusiei. Grupul OMV Petrom SA deţine active la valoarea contabilă de peste 9 mld euro, în condiţiile în care valoarea capitalurilor proprii este de 6 mld euro. Grupul are o valoare de piaţă care se situa la 4,59 miliarde euro în noiembrie 2018, faţă de 3,515 miliarde euro în decembrie 2017 (creştere 30,58%) şi la 4,06 miliarde euro în februarie 2019. La sfârşitul lunii decembrie 2018, factorul Tobin q era de 0,67, faţă de 0,70 în decembrie 2017 şi 0,73 în 2016, ceea ce înseamnă că Grupul OMV Petrom SA este subevaluat în piaţă, deşi acest indicator înregistrează o uşoară revenire în februarie 2019.

  Pe segmentul de Upstream, Grupul OMV Petrom SA operează în principal pe teritoriul României în explorarea, dezvoltarea şi producţia de ţiţei şi gaze naturale şi în secundar în Kazahstan, în explorarea, dezvoltarea şi producţia de ţiţei. În ambele ţări, Grupul deţine un portofoliu de 566 milioane bep/baril echivalent petrol - rezerve dovedite (1P), din care 542 milioane bep în România şi o producţie de hidrocarburi de aproximativ 61 milioane bep/baril echivalent petrol, ceea ce înseamnă 47,2 milioane tone ţiţei şi condensat şi 1,214 bcf gaz natural.

  Segmentul de Upstream din România asigură 58,6% din producţia totală de ţiţei a Grupului OMV Aktiengesellschaft, faţă de 10,3% din totalul producţiei grupului, cât se extrage din Austria. În 2017, OMV Petrom a extras 3,5 milioane tone ţiţei (cu o medie de 68.500 bep/zi) şi 5,14 miliarde mc gaze naturale (92.200 bep/zi).

  Având în concesiune 208 zăcăminte comerciale de ţiţei şi gaze, Grupul OMV Petrom SA produce aproximativ întreaga cantitate de ţiţei de pe teritoriul României şi aproape jumătate din gazele naturale, dar sub producţia Romgaz. De asemenea, grupul prelucrează integral cantitatea de ţiţei extrasă din Româ­nia plus ţiţei din import.

  Pe segmentul Downstream Oil, Grupul OMV Petrom deţine şi exploatează rafinăria Petrobrazi, cu o capacitate de 4,5 milioane tone/an. Rafinăria Petrobazi are o cotă de aproximativ 25% în totalul capacităţii de procesare al firmei parentale OMV Aktiengesellschaft, care mai deţine în mod direct rafinăria Schwechat (Austria) - 9,6 milioane tone/an şi Burghausen (Germany), cu 3.8 milioane tone/an.

  În 2018, Grupul OMV Petrom SA a raportat o rată de utilizare a rafinăriei Petrobrazi de 85%, iar în 2017 de 93%. Spre comparaţie, rafinăriile din Golful Louisiana, care de altfel performează foarte bine, au o rată de utilizare în medie de 94,9%, iar cele aflate în Texas, pe coastă au o rată de utilizare de 88,3% (dar au avut parte şi de opriri în 2017).

  Grupul OMV Petrom SA deţine şi rafinăria Arpechim, cu o capacitate de 3,5 milioane tone/an, dar pe care a închis-o cu 7 ani în urmă. Partea de petrochimie de la rafinăria Arpechim a fost vândută Companiei Oltchim, iar, în prezent, Grupul OMV Petrom intenţionează să dezvolte petrochimie la o scară relativ modestă la rafinăria Petrobrazi.

  Dezvoltarea şi integrarea petrochimiei în activitatea unei rafinării majorează profitul marginal, contribuind la maximizarea valorii adăugate. De aceea, închiderea capacităţilor la Arpechim nu pare de înţeles, deşi situaţia acestor capacităţi, cât şi a întregii rafinării, se datorează în primul rând unor erori de judecată comise la privatizare de statul român.

  Tot pe segmentul Downstream Oil, Grupul OMV Petrom are o reţea de 786 de staţii de distribuţie operate prin mărcile Petrom şi OMV, localizate în România (555 staţii), Moldova, Bulgaria şi Serbia, pe care le operează prin OMV Petrom Marketing SRL. În 2017, segmentul Downstream Oil a generat 5,1 milioane tone vânzări de produse petroliere, dintre care 2,7 milioane tone vânzări cu amănuntul, conform raportării grupului (cu o cotă de piaţă de 33%.).

  Întrucât are în concesiune exploatarea zăcămintelor de gaz natural, Grupul OMV Petrom şi-a dezvoltat segmentul Downstream Gas pentru vânzarea gazelor naturale (vânzări în 2018: 13,8 TWh în 2018). De asemenea, pe acest segment, Grupul OMV Petrom deţine centrala electrică Brazi, cu o capacitate de 860 MW (eficienţă 57%).

  Grupul OMV Petrom SA este controlat de OMV Aktiengesellschaft, care deţine 51% din acţiunile cu drept de vot. Statul român deţine 20,63% din acţiunile cu drept de vot, Fondul Proprietatea SA 9,99%, investitorii instituţionali şi persoanele fizice 18,35%. La rândul său, OMV Aktiengesellschaft este controlat de Österreichische Bundes und Industriebeteiligungen GmbH/Holdingul industrial de Stat Austriac, cu o cotă de 31,5%, International Petroleum Investment Company (IPIC) din Emiratele Arabe Unite, cu o cotă de 24,9%, 43% este free float deţinut de diverşi investitori instituţionali (27,3%) şi persoane fizice. Österreichische Bundes und Industriebeteiligungen GmbH era, iniţial, un fond al Proprietăţii de stat, dar în acest moment funcţionează similar unui fond suveran de investiţii, aflându-se sub autoritatea Ministerului Federal de Finanţe. Prin urmare, Grupul OMV Petrom SA este controlat în cascadă de Österreichische Bundes und Industriebeteiligungen GmbH, unde statul austriac are o influenţă puternică şi de International Petroleum Investment Company (IPIC) din Emiratele Arabe Unite. De asemenea, OMV Aktiengesellschaft provine din fosta Administraţie Petrolieră Sovietică (Sowjetische Mineralölverwaltung, SMV) ce s-a transformat în 1956 în Administraţia Petrolieră Austriacă SA (Österreichische Mineralölverwaltungs Aktiengesellschaft).

  Grupul OMV Petrom SA controlează 12 firme (filialele grupului) într-o cotă de 100%, din care OMV Petrom Marketing S.R.L. are o cifră de afaceri raportată în 2017 mai mare decât societatea parentală. Totodată, Grupul OMV Petrom SA are participaţii la OMV Petrom Global Solutions SRL (25%) şi Brazi Oil & Anghelescu Prod Com SRL (37,7%). (vezi schema)

  În 2018, OMV Petrom SA a avut vânzări de 22,523 miliarde lei comparativ cu 19,435 miliarde lei în 2017, deşi volumul vânzărilor totale de produse rafinate a scăzut cu 2% faţă de 2017. Odată cu publicarea raportului anual al firmei austrice parentale pentru anul 2018, se va afla dacă OMV Petrom SA şi-a păstrat ponderea de 17% din totalul vânzărilor OMV Aktiengesellschaft, cum s-a înregistrat şi în 2017.

  Ca şi în anii precedenţi, cifra de afaceri a Grupului OMV Petrom SA a fost realizată preponderent pe segmentul Downstream Oil, respectiv 75,81% din totalul cifrei de afaceri sau 17.075,07 mii lei din 22.523,24 mii lei, fără a lua în calcul vânzările intra-grup. Segmentul Downstream Gas a generat o cifră de afaceri de 4.883,78 mii lei în 2018, respectiv 21,68% din totalul cifrei de afaceri al Grupului OMV Petrom SA faţă de 23% în 2017. Marja netă a profitului a crescut de la 12,81% în decembrie 2017 la 18% la sfârşitul anului 2018.

  Eficienţa capitalului/Return on equity - ROE a crescut de la 8,75% (sau 0,0875) în decembrie 2017 la 13% (0,1299) în 2018. Rentabilitatea capitalului angajat - ROCE a fost în 2018 de aproximativ 14% sau 0,1399. Iar, EBIT (profit net + taxe + dobânzi) a crescut cu 62% faţă de decembrie 2017. Urmărindu-se rezultatele grupului pe un interval de timp mediu, respectiv 2014 - 2018, se observă oscilaţii mari la EBIT (profitul înainte de dobânzi şi impozitare) şi eficienţa capitalului, cu valori negative în prima parte a intervalului şi creşteri semnificative în cea de a doua parte a intervalului menţionat. Aceste variaţii nu au legătură directă cu cotaţia ţiţeiului, întrucât în 2014, de exemplu, cotaţia medie la ţiţei tip brent din zona OPEC a fost de 96,29 US$/baril, cu scăderi mari, iar în 2015 de 52,32 US$/baril, în timp ce în 2016 cotaţia medie la ţiţei tip brent din zona OPEC a fost de 43,74 US$/baril şi în 2017 de 54,15 US$/baril. Ca atare, evoluţia EBIT şi a eficienţei capitalului/Return on equity - ROE a fost influenţată de piaţa internă şi de deciziile Grupului OMV Petrom SA.

  La un benchmark peste 1, lichiditatea curentă/testul acid a fost de 1,46, comparativ cu 1,21 în decembrie 2017, întrucât au crescut activele circulante, pe componenta numerar şi echivalente numerar. Solvabilitatea globală era în decembrie 2018 de 3,55 comparativ cu 3,08 în decembrie 2017, rata de levier este de 0,39 faţă de 0,47 la sfârşitul anului 2017, iar gradul de îndatorare a scăzut de la 32,4% la 28%.

  Guvernare corporativă

  Modelul de guvernare corporativă al grupului este de tip dualist, cu o separare deplină între monitorizare+control şi management.

  Consiliul de supraveghere este uşor supradimensionat, fiind dominat de reprezentanţii actionariului majoritar, la care se adaugă reprezentanţii statului român, ultimii fiind numiţi pe criterii politice. Nu sunt clare şi nu se regăsesc în actul constitutiv, în "codul de guvernanţă" (varianta 2012) şi în nici un alt act criteriile în baza cărora este evaluată independenţa membrilor consiliului de supraveghere, contrar celor declarate în raportul anual al grupului pe anul 2017 (pag.85). De asemenea, nu sunt informaţii despre angajamentele şi obligaţiile profesionale permanente ale membrilor Directoratului şi membrilor Consiliului de Supraveghere.

  Consiliul de supraveghere numeşte/revocă membrii directoratului şi stabileşte parametrii relaţiei principal - agent. Acest consiliu verifică şi evaluează situaţia financiară a grupului şi respectarea politicilor interne prin comitetul de audit. Costurile de monitorizare ce privesc membrii consiliului de supraveghere sunt la un nivel modest. Directoratul prin proprii săi agenţi (directori executivi) realizează strategia corporativă şi exercită managementul. Nu sunt publicate date cu privire la costurile de angajament/"bonding costs" pentru agenţi/directori executivi, iar politica de remunerare nu este reglementată sau cunoscută publicului.

  Opinia Cititorului ( 1 )

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. foarte bun articolul

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Gala BURSA 2019
  Gala BURSA 2019

  Cotaţii Internaţionale

  vezi aici mai multe cotaţii

  Bursa Construcţiilor

  www.constructiibursa.ro

  www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
  Cabinet de avocatTMPS