RADIOGRAFIA CONPET SA Parcursul Conpet la Bursa de Valori Bucureşti

Mihai Gongoroi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 15 mai 2019

Parcursul Conpet la Bursa de Valori Bucureşti

2004

Compania Conpet Ploieşti (COTE) s-a listat, la mijlocul anului 2004, pe piaţa RASDAQ, după ce conducerea societăţii a amânat luarea unei decizii în acest sens timp de mai mulţi ani. Societatea a făcut parte din Programul de Privatizare în Masă şi ar fi trebuit listată în 1996-1997, odată cu celelalte societăţi care au fost listate prin acest demers. Conpet a preluat activitatea de transport de produse petroliere de la Petrotrans Ploieşti şi a "bunurilor" aferente acestei activităţi, în 2004, în urma unei ordonanţe date de Guvernul Năstase.

Societatea Conpet avea, înainte de listare, 26.545 acţionari, dintre care Ministerul Economiei şi Comerţului deţinea 77,6% din capitalul social, iar SIF Muntenia avea circa 12%. Acţionarii minoritari reclamaseră în anii precedenţi listării faptul că, deşi societatea a fost inclusă în Programul de Privatizare în Masă şi ar fi fost obligată conform legii să fie listată pe piaţa organizată, acest lucru nu s-a întâmplat. Din această cauză, acţionarii spuneau că nu îşi pot vinde acţiunile, fiind privaţi de acest drept.

Persoanele fizice care au cumpărat acţiuni Conpet au putut să o facă în baza unor procuri speciale.

Conducerea companiei declara, în 2003, că listarea societăţii ar fi fost împiedicată atunci de faptul că se demarase un proces de fuziune între Conpet şi Petrotrans şi că existau unele probleme legate de această operaţiune.

Faptul că Guvernul, printr-o ordonanţă, şi Parlamentul au clarificat situaţia celor două societăţi a condus la tranzacţionarea ulterioară a acţiunilor COTE de la bursă.

Adrian Resmeriţă, director departament emitenţi în cadrul Rasdaq preciza pentru Ziarul BURSA, în luna iunie a anului 2004: "Având în vedere interesul sporit al investitorilor pentru industria petrolieră, putem spera că interesul pentru operatorul naţional al sis­temului de transport al ţiţeiului brut prin conducte va fi ridicat cel puţin la nivelul valorilor de tranzacţionare, dacă nu şi al preţului".

Adunarea generală a acţionarilor companiei "Conpet" a decis, la începutul lui 2004, să majoreze capitalul social cu 257,63 miliarde de lei, la 528,39 miliarde de lei, prin aport în natură şi numerar. Pentru că cei peste 26.000 de acţionari ai Conpet nu au participat la majorarea capitalului, aceasta s-a realizat doar prin aportul în natură al statului, reprezentând conductele de transport al produselor petroliere aflate până de curând în proprietatea Petrotrans, iar capitalul social s-a majorat doar pînă la 470,69 miliarde de lei. Ministerul Economiei şi Comerţului deţinea la acea vreme 87,11% din societate, faţă de 77,60%, cât avea înainte de majorarea capitalului. SIF Muntenia şi-a diminuat participarea de la 9,41% la 5,41%, în timp ce acţionarii persoane fizice deţineau 7,46% din companie.

Transferul de proprietate de la Petrotrans la Conpet s-a realizat în contextul în care în prima jumătate a anului 2004 a fost furată o cincime din cantitatea de combustibil transportat prin conductele Petrotrans, respectiv 100.000 de tone de produse petroliere, care se adăugau la o altă pierdere de 14.000 de tone, potrivit unui alt audit realizat de Ministerul Economiei.

Titlurile COTE au intrat la tranzacţionare în şedinţa din 4 august, însă, în baza unei decizii a CNVM (3184/02.08.2004) acţiunile au fost suspendate de la tranzacţionare în vederea informării tuturor investitorilor asupra majorării capitalului social şi a unui litigiu pe care compania îl are cu SIF Muntenia.

Astfel, doar 22 de acţionari dintre cei peste 26.000 şi-au ridicat codurile, ceea ce înseamnă că şi dacă cumpărătorii erau interesaţi să achiziţioneze titluri COTE nu aveau de la cine.

În şedinţa din 23 august a avut loc prima tranzacţie cu COTE, la un preţ de 50.000 ROL/acţiune, în contextul în care valoarea nominală a titlului era de 33.000 ROL. Cu o capitalizare de 21,3 milioane de lei, la vremea respectivă Conpet avea o pondere de 1,02% în Rasdaq.

Trendul urmat de cursul acţiunilor societăţii ploieştene a fost per ansamblu ascendent, în primul an de tranzacţionare, cu un maxim de 131.000 lei/acţiune.

Profitul brut în anul 2004 a crescut de 4,4 ori, comparativ cu anul anterior, ajungând la 3,5 milioane de euro (141 milioane de lei), în timp ce rezultatul net a crescut cu 220%.

Oficiali ai companiei ne-au declarat, la vremea respectivă: "Principalii factori care au determinat o creştere semnificativă a profitului în anul 2004 faţă de anul anterior sunt: creşterea nivelului de prelucrare a ţiţeiului în rafinării, Conpet transportând pentru beneficiarii săi o cantitate cu aproximativ 20% mai mare faţă de anul 2003, reducerea costurilor de transport pe calea ferată cu aproximativ 15% prin licitarea serviciilor de transport pe CFR (aceste costuri avînd o pondere semnificativă în costurile de transport), controlul costurilor de operare în activitatea de transport, obţinându-se, în principal, o reducere a consumurilor de energie electrică. Cea mai importantă realizare a anului 2004 o reprezintă menţinerea sistemului în parametrii funcţionali, Conpet livrând către beneficiarii săi peste 12 milioane de tone de produse"

Numărul deţinătorilor de valori mobiliare la 31 decembrie 2004 era de 22.359 acţionari.

2005

La începutul lui 2005, în urma conversiei valutare şi a reducerii capitalului social cu suma de 11.955.900 RON, (ce reprezintă diferenţa dintre valoarea contabilă rămasă neamortizată la data de 31.12.2003 şi valoarea contabilă rămasă neamortizată la data de 10.08.2004, dată la care s-a efectuat predarea efectivă de către S.C. Petrotrans S.A. către SCConpet SA a bunurilor în conformitate cu O.G.35/2004), capitalul social al Conpet era de 45.873.920,40 de lei, împărţit în 14.263.488 de acţiuni, dintre care numai 7,13% reprezenta free-floatul companiei. La acea vreme, statul român avea o participaţie de 87,11%, iar SIF Muntenia deţinea 5,75% din totalul titlurilor COTE. Restul de 7,13% era deţinut de persoane fizice. O reducere semnificativă a capitalului social s-a realizat în 2005 ca urmare a transferului activităţii de transport produse petroliere a Conpet înapoi către Petrotrans Ploieşti, în baza OUG nr. 37/2005, care a desemnat Petrotrans ca operator licenţiat şi concesionar al sistemului de conducte destinat transportului de produse petroliere. Astfel, s-a redus capitalul social al Conpet la valoarea de 28.569.842,40 de lei, cu un număr de 5.243.660 acţiuni. Până în prezent, capitalul social a rămas valoarea menţionată mai sus, divizat într-un număr de 8.657.528 de unităţi.

După realizarea transferului, Conpet a consemnat un profit mai mic de şapte ori, de la 97 milioane de lei la doar 14,5 milioane de lei.

De menţionat că în 2007 Petrotrans Ploieşti a dat faliment din cauza pierderilor uriaşe cauzate de furturile din conducte. În acest sens, menţionăm că, în 2001 de exemplu, paguba cauzată de furtul de carburanţi din conducte (aproximativ 10.000 de tone de benzină) se ridica la circa 10 milioane de dolari. În 2004, din conductele statului s-au furat peste 100.000 de tone de produs petrolier, estimarea pagubei ajungând la circa 80 de milioane de euro.

Totodată, Liviu Ilaş, atunci director-general al Conpet, declara în 2013 că transferul activităţii Petrotrans în afara Conpet a fost benefic pentru societate şi pentru economia naţională, deoarece în acest mod afacerea societăţii COTE a fost salvată. După 2007, statul nu a găsit un investitor privat care să preia activitatea transportatorului din Ploieşti şi a trecut întregul patrimoniu Petrotrans în conservare.

2006-2008

În 9 martie 2006, Regisco a realizat primul transfer de acţiuni către Fondul Proprietatea, la cererea autorităţilor publice, fiind transferate un număr de 1.390.119 de acţiuni cu o valoare nominală de 3,3 lei din contul Ministerului Economiei şi Comerţului.

Totodată, în data de 18 iulie, din contul participaţiei statului s-a mai rea­lizat transferul către Fondul Proprietatea, "în scopul accelerării procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" (în vremea regimelor comuniste), a unui alt pachet de 346.301 de acţiuni COTE, echivalentul a 3,9999% din capitalul social al Conpet.

Astfel, participaţia statului, acum trecută în administrarea AVAS, s-a redus în urma transferurilor la 5.083.372 acţiuni, reprezentând circa 58,71% din societate, în timp ce Fondul Proprietatea a ajuns să deţină, în iulie 2007, un portofoliu de 1.736.420 de acţiuni, reprezentând 20,05% din Conpet.

În perioada aprilie 2006 - septembrie 2007, cotaţia emitentului a înregis­trat o creştere fulminantă (calculată la preţul de închidere consemnat în ultima şedinţă de tranzacţionare a lunii), preţul acţiunii COTE crescând de 5,5 ori, de la 7,5 lei/titlu, la sfârşitul lunii aprilie 2006, la 56 lei/acţiune la finele lunii septembrie, acesta fiind maximul istoric până înainte de criza financiară.

Evoluţia a avut loc pe fondul unor volume mult peste media ultimelor 12 luni, fiind influenţată atât re-creşterea profitabilităţii, în 2006 profitul net (repartizabil) înregistrând o dublare faţă de anul anterior, până la 31 milioane de lei (din care, conform anunţului din 27 aprilie 2007, compania urma să dis­tribuie un dividend de 1,56 lei/acţiune, de peste trei ori mai mare decât cel din anul 2006, care, raportat la preţul de închidere din 24 aprilie, de 40,1 lei, purta un randament brut de 4%), în contextul depăşirii volumului de produse avizate în BVC pentru a fi trans­portate, cât şi al perspectivelor de construire a oleoductului Constanţa-Trieste. Acţionarii companiei formate în urma asocierii, printre care şi compania Conpet, au adoptat un statut şi au instalat un consiliu de administraţie. În 2008, însă, în urma unor reticenţe din partea unora dintre parteneri şi a lipsei de investiţii, proiectul a început să treneze. În urmă cu nouă ani, Italia şi Croaţia au renunţat la acest proiect.

În contextul crizei financiare, cotaţia COTE s-a depreciat cu 48%, până la 29,1 lei, nivel atins în luna noiembrie a anului 2008, acesta fiind şi minimul istoric post-criză.

Rămânerea pe un palier de profitabilitate în contextul serviciilor oferite a contribuit la stabilizarea preţului acţiunilor emitentului în condiţiile dificile în care s-a găsit economia ţării.

Odată cu punerea în funcţiune a terminalului Midia al Rompetrol în 2009, programul de transport al Conpet a scăzut cu aproximativ 30%, ceea ce reprezenta circa 5% din cifra de afaceri a societăţii, la vremea respectivă.

De-a lungul anilor ce au urmat, Conpet a raportat profituri constante, în ciuda dificultăţilor la nivel de economie. Dacă în 2008 profitul net se situa la 66,99 milioane de lei, cel mai ridicat din anii 2007-2014, pentru exerciţiul financiar 2014 societatea a raportat profituri nete în valoare de 51,4 milioane de lei, al doilea nivel în această perioadă de timp.

2011-2013

În luna aprilie a anului 2011, preţul acţiunilor Conpet a marcat o revenire importantă, până la 49,7 lei/titlu, în contextul în care Fondul Proprietatea, care deţinea 20% din COTE, a cerut în 7 aprilie suplimentarea cu 70 milioane de lei (din rezervele disponibile, cerere care s-a repetat în anii următori) a sumei prevăzute a fi distribuite ca dividende, respectiv 34,8 milioane de lei. Dividendul care urma să fie acordat în acest scenariu se ridica la 8,08 lei/acţiune, care, raportat la preţul de închidere din şedinţa de 7 aprilie, purta un randament brut de circa 20%. Acţionarii Conpet au votat în adunarea din 13 aprilie distribuirea ca dividende a sumei de 18,9 milioane de lei.

În lunile următoare, preţul acţiunii a înregistrat o corecţie până la 34 lei/titlu, la sfârşitul lui mai, şi a început să se tranzacţioneze mai mult lateral, cel puţin până la începutul lunii august a anului 2013, lună în care ASF a aprobat prospectul de admitere pe piaţa reglementată a BVB a acţiunilor Conpet.

În perioada 2011-2013, veniturile din exploatare au avut o evoluţie mixtă, înregistrând în 2012 o scădere de 1,2% faţă de 2011 şi o creştere de 7% în anul 2013 în comparaţie cu 2012.

Tot în 2013, cifra de afaceri netă a crescut cu 4,4% comparativ cu 2012, pe când cifra de afaceri raportată pentru exerciţiul financiar 2012 a fost mai mică cu 2,1% faţă de 2011.

De menţionat că în şedinţa din 10 august 2011, Fondul Proprietatea a achiziţionat un pachet de 9,21% din acţiunile companiei, echivalentul a 797.530 de acţiuni, pentru suma de 27,1 milioane de lei (34 lei/titlu), majorându-şi participaţia la 29,61%, în timp ce pe 20 octombrie 2011, Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea formulată de AVAS prin care căuta obligarea Fondului să cedeze către AVAS o participaţie de aproximativ 6,06% (524.366 acţiuni) din Conpet.

În 1 octombrie 2012, ziarul BURSA raporta decizia acţionarilor Conpet de a transfera titlurile emitentului de pe piaţa RASDAQ la una dintre categoriile Bursei de Valori Bucureşti (BVB), după ce în luna iunie din acelaşi an, aceeaşi propunere fusese respinsă. Conform raportărilor de la acea vreme, capitalizarea de piaţă a transportatorului se situa la valoarea de 309 milioane de lei (68 milioane de euro).

La 5 septembrie 2013, acţiunile Conpet au fost listate pe piaţa regle­mentată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, la secţiunea Titluri de capital, categoria I, în prezent Premium.

În cele 4 luni de tranzacţionare pe piaţa reglementată a BVB, preţul minim de tranzacţionare a fost de 39 de lei/acţiune, cel maxim ajungând la 45,01 lei/acţiune.

Capitalizarea bursieră, la sfârşitul lunii decembrie 2013, a fost de 389.588.760 de lei, cu aproape 20% mai mare faţă de capitalizarea de piaţă înregistrată în aceeaşi lună din anul anterior, anume 312.969.637,20 de lei. Cotaţia unei acţiuni COTE în cele 52 de săptămâni de tranzacţionare din 2013 s-a situat între un maximum de 47 lei/acţiune şi un minimum de 33,75 lei/acţiune. În 2013, creşterea cotaţiei COTE a fost de circa 13,7%.

Tot în 2013, respectiv în luna august, emitentul îşi reanunţa dorinţa de a fi parte la eforturile de a interconecta reţeaua europeană, în acest sens urmând să ia parte la roiectul unui oleoduct Constanţa - Piteşti - Pancevo, care ar urma să asigure alimentarea unei rafinării din Serbia, proiect în valoare de circa 200 milioane de euro, în timp ce în luna septembrie, Fondul Proprietatea anunţa că doreşte să vândă maximum 10% din deţinerea sa la Conpet, acesta fiind începutul procesului de reducere a deţinerilor FP.

2014 - 2017

În următorii ani, COTE şi-a continuat tendinţa pozitivă începută în jumătatea a doua a anului 2013, astfel încât, la finalul lui 2014, creşterea cotaţiei emitentului a fost de 19,7%. Preţul maxim de tranzacţionare din 2014 a fost atins în şedinţa din 5 decembrie 2014, respectiv 57 lei.

Un eveniment foarte important pentru activitatea Conpet la BVB a avut loc în şedinţa din 12 noiembrie 2014, acesta fiind vânzarea de către Fondul Proprietatea, printr-un plasament privat accelerat, a 23,6% din transportator (pachet pe care FP a obţinut 99,8 milioane de lei, preţul de vânzare fiind cu 8% sub referinţa la care COTE se tranzacţiona), mişcare ce a dus la creşterea lichidităţii şi interesului pentru Conpet în aşa măsură încât volumele de tranzacţionare au devenit cu 20 şi chiar 30 de ori mai mari decât înainte de operaţiunea FP.

În acelaşi timp, în cursul anului 2014 au fost efectuate 1.284 de tranzacţii, cu 270 mai multe decât în 2013, în timp ce volumul total al acţiunilor tranzacţionate în cursul anului a fost de 2.125.366 acţiuni, de circa 27 ori mai mare faţă de anul 2013 (76.838 acţiuni), iar valoarea totală a tranzacţiilor în 2014 a fost de 104.889.210 lei, faţă de 3.043.926 lei în 2013.

Capitalizarea bursieră, la sfârşitul lunii decembrie 2014, a fost de 476.596.916 lei, o pondere de 0,37% în capitalizarea totală a pieţei, în comparaţie cu valoarea de piaţă avută la sfârşitul anului 2013, de 389.588.760 de lei.

Totodată, politica de dividende cons­tantă anunţată în 2014 (pentru următorii trei ani), care viza creşterea valorii acestuia (distribuirea între 85 şi 90% din profit ca dividende) şi maximizarea randamentului capitalului investit au contribuit la avansul titlurilor Conpet în următorii ani.

Astfel, tendinţa ascendentă s-a concretizat, în mod special în ultimele luni din 2014 şi în prima jumătate a lui 2015, cotaţia emitentului atingând în luna mai a anului 2015 un nou maxim istoric post-listare de 73,85 de lei, în contextul în care dividendul propus să fie votat de acţionari în şedinţa din aprilie 2015 din profitul anului 2014 avea o valoare unitară de 5,94 lei, care purta un randament de circa 9%.

La finalul lui 2015, COTE afişa o creştere de 42,6% faţă de preţul ultimei tranzacţii din 2014, preţul maxim de tranzacţionare de la listare, de 79 lei/acţiune, fiind atins în data de 12 decembrie 2015, în timp ce în 2016, avansul s-a mai temperat, cotaţia emitentului din finalul anului fiind cu doar 4,51% mai mare faţă de preţul afişat în prima zi de tranzacţionare a aceluiaşi an.

Din data de 3 martie 2017, acţiunea COTE a fost inclusă în calculul indicelui BET, care include în componenţa sa cele mai lichide cincisprezece companii listate la BVB.

În prima jumătate a anului, comportamentul titlului Conpet a fost influenţat pozitiv de anunţul emitentului cu privire la intenţia de a distribui un dividend brut cu o valoare unitară de 16,58 de lei, care raportat la preţul COTE din data de 21 martie 2018 (ziua dinaintea anunţului), de 98 lei/titlu, oferea un randament de aproape 17%.

În ziua următoare piaţa a reacţionat, iar titlurile COTE au deschis şedinţa cu un gap de peste 9%, la preţul de 107 lei/acţiune. Corecţia ex-dividend a fost una puternică, asemenea scăderii indicelui BET, cotaţia emitentului ajungând la un minim anual de 91,6 lei/titlu în şedinţa din 29 iunie. În urma acestei corecţii, cotaţia Conpet nu a reuşit să înregistreze o revenire până la maximele anterioare, asemeni pieţei, în ansamblul ei, deşi în trimestrul al patrulea din 2017, Statul Român a cerut dividende suplimentare de la companiile din energie, iar Conpet a aprobat distruirea a încă 85 milioane de lei sub formă de dividende.

Astfel, în 2017, rentabilitatea acţiunilor COTE a fost de 59,65%, incluzând şi dividendul, care a fost de 29,4 lei/acţiune.

La sfârşitul anului 2017, preţul emitentului afişa o creştere de 24,56% faţă de preţul unui titlu COTE din prima zi de tranzacţionare a anului. La sfârşitul lui 2017, valoarea de piaţă a emitentului a fost cu 26,14% mai mare decât la finele lui 2016, ajungând la 861 de milioane de lei.

De menţionat că faţă de momentul listării societăţii la BVB (septembrie 2013), cotaţia COTE a înregistrat un avans de 126%, ajungând la valoarea de 99,4 lei.

2018 - 2019

Luna ianuarie 2018 a adus reînnoirea contractelor de servicii transport prestate pentru principalele rafinării cliente şi astfel şi o apreciere de 17,5% a cotaţiei, parcurs care nu a continuat în lunile următoare.

Referitor la această evoluţie, George Brande, analist în cadrul societăţii de brokeraj Interfinbrok, ne-a precizat: "Acţiunile companiilor de stat din domeniul energetic au avut creşteri semnificative de la începutul anului, iar titlurile COTE conduc raliul marcat de aceste societăţi, în condiţiile unei lichidităţi bune. Conpet a înre­gistrat un profit net cu 11% mai mare la ultima raportare din trimestrul al treilea al anului trecut, iar investitorii aşteaptă rezultatele financiare preliminare pentru anul 2017, în vederea unor indicaţii privind distribuirea de dividende".

Dividendul brut distribuit s-a ridicat la 8,04 lei/acţiune, care, raportat la preţul din ziua anunţului (21 martie 2018), de 114 lei/titlu, purta un randament brut de 7%.

În aprilie 2018, Fondul Proprietatea şi-a lichidat deţinerea la Conpet, înstrâinând şi restul de 6,06% din companie care îi rămăsese după vânzarea pachetului de 23,6% din 2014, pachetul de 6% din COTE fiind achiziţionat de fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl, care ajungeau, astfel, la o deţinere de 7,4%.

În luna mai, cotaţia Conpet a suferit o scădere de circa 10%, atât pe fondul evoluţiei negative generale de la BVB, cât şi pe fondul rezultatelor slabe raportate pentru primul trimestru din 2018, societatea înregistrând o scădere a profitabilităţii de 41,4% în primele trei luni din 2018 faţă de aceeaşi peri­oadă din anul anterior, până la o sumă de 11,46 milioane de lei.

În perioada august-decembrie 2018, parcursul Conpet s-a desprins de evoluţia indicelui BET, cel puţin până în luna decembrie, când cotaţiile de la BVB au fost afectate puternic de vânzările în panică apărute în contextul anunţului măsurilor care au devenit OUG114. Astfel, în şedinţa din 21 decembrie, preţul acţiunii COTE a atins un minim al ultimilor doi ani, de 73,5 lei/titlu.

Ulterior, evoluţia divergentă cu BET a continuat, randamentul cotaţiei COTE, în perioada 3 ianuarie - 27 martie fiind de doar 0,49%, în timp ce indicele BET, referinţa pieţei noastre, afişează o creştere de 6,49%, în aceeaşi perioadă de raportare. Totodată, din 27 martie şi până în data de 9 mai, titlurile Conpet afişează o creştere de doar 2,55%, spre deosebire de un avans de 8,1% pentru referinţa pieţei noastre, în aceeaşi perioadă de raportare.

La finalul lunii martie a acestui an, acţionarii emitentului au mai aprobat declanşarea majorării capitalului social cu valoarea a 48 de terenuri pentru a căror evaluare a mai fost aprobată şi formularea unei solicitări către ORC pentru desemnarea unui evaluator.

Mai trebuie menţionat că în şedinţa acţionarilor din 24 aprilie au fost aprobate trei dividende, care reprezintă 90% din profitul pe 2018, sume surplus din reevaluare şi 35% din rezerve, randamentul cumulat fiind de circa 9%, raportat la cotaţia din data de 22 aprilie, unul dintre cele mai ridicate de la BVB.

APA NOVA
eximbank.ro
danescu.ro
boromir.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Mai. 2024
Euro (EUR)Euro4.9748
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5777
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0370
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8147
Gram de aur (XAU)Gram de aur359.4834

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ccib.ro
tophotelconference.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
everythinghr.live
32.aicps.ro
roenergy.eu
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb