Abonament gratuit
Videoconferinţa “Antreprenoriat fără gen”Videoconferinţa “Antreprenoriat fără gen”

SIF-URILE ŞI FONDUL PROPRIETATEA/BURSAFlorica Trandafir, SAI Muntenia Invest: "2017 va fi un an al modificărilor legislative în domeniul pieţei de capital"

Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

Florica Trandafir, SAI Muntenia Invest: "2017 va fi un an al modificărilor legislative în domeniul pieţei de capital"
 • document ataşat Structura
  apasă aici pentru a descărca.

  "Evoluţia pieţei de capital româneşti şi a Bursei de Valori Bucureşti ne impactează, din păcate, negativ" 

  (Interviu cu doamna Florica Trandafir, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al SAI Muntenia Invest, administrator al SIF Muntenia)

  Reporter: Cum vedeţi evoluţia SIF-urilor, la 25 de ani de la înfiinţarea fostelor FPP-uri?

  Florica Trandafir: Societăţile de Investiţii Financiare au avut un parcurs interesant şi s-au adaptat, de-a lungul vremii, condiţiilor şi mediului românesc de afaceri, dovadă în acest sens fiind existenţa lor astăzi, după 25 de ani. Dacă ne gândim la contextul social şi politico-economic în care acestea au fost înfiinţate, prin comparaţie cu provocările şi arhitectura actuală a pieţei de capital româneşti, putem avea dimensiunea corectă a traiectoriei acestora. Cu siguranţă s-au înregistrat succese chiar dacă poate s-au făcut şi greşeli. Ceea ce contează însă, în opinia mea, este că Societăţile de Investiţii Financiare sunt încă prezente în piaţa financiară românească, sunt printre cei mai importanţi emitenţi ai Bursei de Valori Bucureşti şi continuă să livreze performanţă pentru acţionarii lor.

  Reporter: Care sunt problemele actuale cu care se confruntă societatea?

  Florica Trandafir: SIF Muntenia a fost şi va fi un susţinător al industriilor româneşti, cu investiţii în companii din diverse domenii. Din acest motiv, realităţile economice şi geopolitice, atât naţionale cât şi europene, ne influenţează rezultatele financiare, fiind puternic ancoraţi în dinamica economiei reale. Astfel, având în vedere perspectivele de creştere economică a UE pe termen mediu şi lung, se ridică întrebarea cât timp poate fi menţinut un nivel ridicat al creşterii economice în acest context.

  Un alt subiect care ne preocupă este Iegat de instabilitatea cadrului legislativ, mai ales cel fiscal şi legat de investiţii în România. 2017 va fi un an al modificărilor legislative în domeniul pieţei de capital. Mai multe proiecte de acte normative, iniţiate în anul 2016 pentru transpunerea noii legislaţii europene sau din necesitatea unei mai bune legiferări a unui segment financiar, vor fi continuate, urmând să fie supuse procesului de adoptare de către Parlamentul României. Aceste noi acte normative, care vor reconfigura corpul legislativ actual şi vor abroga Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, se referă la proiectul de Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, la legea privind pieţele de instrumente financiare(care va implementa MIFID II), precum şi la proiectul de Lege privind fondurile de investiţii alternative. Privim cu interes aceste modificări legislative şi sperăm ca impactul implementării lor să fie pozitiv.

  Nu în ultimul rând, evoluţia pieţei de capital româneşti şi a Bursei de Valori Bucureşti ne impactează, din păcate, negativ, în acest moment activitatea. Free float-ul insuficient pentru companiile listate şi volume de tranzacţionare (lichiditate) mici de la Bursa de Valori Bucureşti se transpun în dificultăţi de investire/dezinvestire a unor pachete semnificative de acţiuni.

  Reporter: Cum s-a modificat portofoliul companiei până în prezent?

  Florica Trandafir: Restructurarea şi eficientizarea portofoliului de deţineri reprezintă una din provocările permanente ale oricărui administrator de fond. În general, cele mai importante participaţii ale SIF Muntenia au fost cele în acţiuni (75- 85% din activul total). Deşi această proporţie s-a păstrat, domeniile de interes s-au modificat fundamental. Dacă iniţial, în portofoliul nostru se găseau multe participaţii minoritare în companii din aproape toate sectoarele, în ultimii ani ne-am concentrat pe achiziţia de pachete în companii cu potenţial mare de creştere, din sectoare cu tradiţie, dar şi cu perspectivă, care să poată genera profit, deci return favorabil SIF Muntenia.

  Nu a fost însă ignorat nici sectorul financiar, zona în care am avut şi avem deţineri importante, şi nici cel energetic, chiar dacă cel din urmă a avut o evoluţie fluctuantă. Ca rezultat al restructurării portofoliului, poate fi evidenţiată creşterea volumului dividendelor care au fost încasate de SIF Muntenia în 2016 faţă de perioadele anterioare.

  Reporter: Care este opinia dumneavoastră legată de eliminarea pragului de deţinere la SIF-uri?

  Florica Trandafir: Limitarea deţinerilor în Societăţile de Investiţii Financiare este un subiect intens dezbătut de-a lungul timpului. Consider că evoluţia cadrului legislativ pe acest subiect a fost corelată cu piaţa financiară şi solicitările investitorilor şi cred că acest lucru se va întâmpla şi pe viitor. În ceea ce ne priveşte, responsabilitatea noastră faţă de acţionari este aceeaşi, şi manifestăm la fel de multă diligenţă şi profesionalism în managementul companiei indiferent care este sau va fi structura sa acţionarială.

  Reporter: Cum vedeţi viitorul SIF-ului?

  Florica Trandafir: Din punct de vedere organizatoric şi legislativ, SIF-urile vor fi fonduri de investiţii alternative, a căror funcţionare va fi reglementată de nouă lege FIA care va apărea în 2017. Astfel, SIF Muntenia in se va transforma într-un FIA înfiinţat pe bază de act constitutiv, administrat de SAI Muntenia Invest în calitate de AFIA (administrator de fonduri de investiţii alternative). Sperăm ca noul cadru legislativ să soluţioneze o parte din dificultăţile cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului.

  Din perspectiva acţionarilor noştri, vrem să rămânem o alternativă viabilă de investiţii, care să asigure plasamente profitabile şi un return competitiv. Consider că evoluţia SIF-urilor nu s-a încheiat, ci continuă cu o etapă nouă, matură, în care păşim având învăţate şi însuşite lecţiile trecutului şi spre care privim cu optimism.

  Reporter: Care este politica de dividende a companiei?

  Florica Trandafir: Până în anul 2015 inclusiv, SIF Muntenia a urmărit asigurarea unui echilibru între remunerarea acţionarilor prin dividend şi necesarul de finanţare a achiziţionării de noi instrumente financiare, în scopul asigurării creşterii valorii şi calităţii activelor.

  SAI Muntenia Invest urmăreşte în continuare aceleaşi politici pentru SIF Muntenia, respectiv în adunările generale ale acţionarilor de aprobare a situaţiilor financiare, a programelor strategice de administrare şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli, vor fi prezentate şi supuse aprobării acţionarilor propuneri de repartizare a profitului net astfel încât să fie menţinut un echilibru între remunerarea acţionarilor prin dividend şi necesarul de finanţare a achiziţionării de noi instrumente financiare, în scopul asigurării creşterii valorii şi calităţii activelor.

  Reporter: Care este strategia de investiţii? Care sunt domeniile de interes în viitor?

  Florica Trandafir: Vom avea înng3081 vedere şi pe viitor cele două direcţii strategice pe care le-am urmărit până acum şi care sunt în consens deplin cu dorinţele acţionarilor noştri: continuarea procesului de restructurare a portofoliului şi administrarea eficientă a acestuia, astfel încât să fie asigurată creşterea sustenabilă pe termen lung, şi continuarea procesului investiţional, cu accent pe investiţiile România şi în acţiuni cotate.

  Procesul investiţional va fi unul prudent, bazat mai ales pe analiza fundamentală a emitenţilor subiect al posibilei investiţii. Analizăm cu atenţie şi crearea surselor pentru investiţii, prin exit din societăţi care de regulă nu distribuie dividende sau care şi-au epuizat potenţialul de creştere.

  Intenţionăm continuarea procesului de diversificare a subportofoliului acţiuni, capabil să asigure un nivel predictibil al dividendelor distribuite către SIF Muntenia. Dintre sectoarele de activitate cu potenţial de performanţă, putem menţiona sectorul energetic, utilităţi, industria farmceutică şi industria automotive.

  Cotaţii Internaţionale

  vezi aici mai multe cotaţii

  Bursa Construcţiilor

  www.constructiibursa.ro

  www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
  Cabinet de avocatTMPS