Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind solicită coaliţiei de guvernare "să nu desemneze politruci" în Consiliile de administraţie din TVR şi Radio România

J.P.
Miscellanea / 16 februarie

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind solicită coaliţiei de guvernare "să nu desemneze politruci" în Consiliile de administraţie din TVR şi Radio România

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, membru fondator al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind - organizaţie reprezentativă la nivel de sector Cultură şi Mass-Media, afiliată la Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, salută decizia luată în cadrul coaliţiei de guvernare privind respingerea rapoartelor de activitate pentru Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune, se arată într-un comunicat remis de MediaSind.

SRJ MediaSind prin filialele sale MediaSind TVR şi MediaSind Radio România solicită coaliţiei de guvernare, grupurilor parlamentare, dar şi Preşedinţiei, Guvernului şi Grupului Minorităţilor Naţionale, să nominalizeze în consiliile de administraţie din SRR şi SRTV profesionişti neangrenaţi politic, care să respecte instituţiile publice, pe angajaţi, dar şi pe cetăţenii plătitori de taxe şi impozite.

În acord cu rezoluţiile votate de membrii afiliaţi în cadrul Adunărilor generale, SRJ MediaSind împreună cu Filiala MediaSind TVR au solicitat, în repetate rânduri, Parlamentului, să voteze demiterea preşedintelui-director general al SRTV, Doina Gradea, pentru management defectuos care a dus la prejudicierea instituţiei, constatat prin Raportul Curţii de Conturi nr. XI/40636/C.G.S./12.09.2019 şi prin Procesul - verbal de inspecţie încheiat la data de 26.10.2020, emis de Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară (D.G.I.E.F.).

"Precizăm că inspectorii de control au constatat prejudicii şi abateri grave care îndeplinesc elementele constitutive ale răspunderii civile, precum şi ale răspunderii penale.

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind împreună cu MediaSind TVR au transmis opiniei publice, dar şi membrilor CA încă din data de 12 noiembrie 2020 o informare cu titlul- Ministerul Finanţelor descoperă fapte de corupţie în derularea unui contract în valoare de 18 849 600 euro, pentru transmiterea prin satelit a programelor Televiziunii Române! - în care a semnalat faptul că, în urma controlului, conducerea TVR este acuzată de fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată precum şi de mai multe încălcări ale dispoziţiilor legale! Mai mult, preşedintele-director general, Doina Gradea, este acuzată că a plătit din fonduri publice, fără bază legală şi/sau contractuală, suma de 1 062 634,98 lei! - se mai arată în Procesul Verbal al inspectiei! Conform aceluiaşi PV de inspecţie, Ministerul Finanţelor va sesiza organele de cercetare penală! (Vă prezentăm aici Concluziile Procesului - Verbal de inspecţie încheiat în data de 26.10.2020)

SRJ MediaSind prin filialele sale din SRTV şi SRR, MediaSind TVR şi MediaSind Radio Romania se va implica activ pentru ca drepturile membrilor de sindicat din aceste instituţii publice să fie respectate iar cei vinovaţi pentru dezastrul creat să răspundă în faţa justiţiei!

Acest semnal pe care liderii coaliţiei aflate la guvernare îl transmit opiniei publice este important pentru demiterea de urgenţă a preşedintelui - director general al Societăţii Române de Televiziune, Doina Gradea, care a adus instituţia şi angajaţii ei într-o situaţie dramatică", arată sursa citată.

Iată argumentele precizate de MediaSind:

"Opinia publică din România a putut constata că, în ultimii ani, în timpul mandatului preşedintelui-director general Doina Gradea, instituţia publică a înregistrat numai recorduri negative, din cauza managementului dezastruos pe care l-a avut, fapt confirmat de mai multe controale ale Curţii de Conturi. Umilinţele la care au fost supuşi angajaţii Televiziunii Naţionale au fost de neînchipuit, pentru că au fost mereu trataţi de şefa TVR cu aroganţă şi cu lipsă de respect faţă de profesionismul lor.

Actuala administraţie cheltuieşte fondurile publice în mod discreţionar, ignorând normele legale de transparenţă, fiind aduse, astfel, grave prejudicii instituţiei, insecurizând, totodată, veniturile angajaţilor SRTV. După cum MediaSind TVR a prezentat în repetate rânduri, administraţia Televiziunii Române a prejudiciat bugetul instituţiei cu peste 20 milioane de euro, prin refuzul de a aplica măsurile impuse de Curtea de Conturi în urma controalelor asupra activităţii din TVR. (Televiziunea Română a fost prejudiciată cu peste 20 de milioane de euro, bani ce ar fi trebuit să fie recuperaţi de la cei responsabili încă din 2017! )

Audienţa TVR s-a prăbuşit din cauza promovării unei politici editoriale haotice, dictată adesea de centrele de putere din diverse partide. Un rol nefast, în acest sens, l-au avut şi o seamă de decizii aberante ale conducerii executive. Chiar în perioada pandemiei, spre exemplu, când TVR avea misiunea de a informa populaţia asupra efectelor infectării cu virusul COVID 19, presedintele-director general a decis suprimarea producţiei TV, situaţie care, din păcate, persistă şi în prezent! ( Care mai este rostul Televiziunii Române? Doina Gradea e un manager submediocru pus de Dragnea şi doar 2 din 100 de români care se uită la televizor aleg TVR - analiză şi foto Libertatea.ro)

Preşedintele director general s-a substituit Consiliului de Administraţie şi a numit personal conducerile studiourilor teritoriale! Şefa Televiziunii Române blochează activitatea studiourilor teritoriale prin numirea nelegală a comitetelor directoare!

MediaSind TVR a protestat împotriva modului abuziv în care a fost schimbată conducerea studioului teritorial TVR Cluj de către preşedintele-director general al Societăţii Române de de Televiziune Doina Gradea. Aceasta, fără a aştepta Hotărârea CA privind numirea conducerii, substituindu-se unui întreg Consiliu de Administraţie, a decis schimbarea întregului Comitet Director de la TVR Cluj. Prin propria decizie, aceasta şi-a numit apropiaţii în funcţiile de conducere ale studioului teritorial. De asemenea, în Ajunul Crăciunului, Doina Gradea a semnat abuziv şi deciziile de numire a celorlalţi membri ai Comitetelor Directoare de la TVR Iaşi, TVR Timişoara, TVR Craiova şi TVR Tg. Mureş, fără a avea aprobarea Consiliului de Administraţie!

Studiorile teritoriale sunt subfinanţate. Doar 4 la sută din bugetul total al SRTV este repartizat la cele 5 studiouri teritoriale din Cluj, Craiova, Timisoara, Tg Mures si Iasi. Pentru 2020, bugetul de investitii alocat studiourilor teritoriale a fost de zero lei. La fel şi pentru TVR Chişinău!

Doina Gradea şi echipa sa au încălcat atât Constituţia României, Legea avertizorului public, dar şi Convenţiile OIM şi directivele europene în domeniul relaţiilor de muncă, prin impunerea unui Cod Etic ce suprimă libertatea de exprimare şi provoacă concedierea angajaţilor şi colaboratorilor incomozi conducerii.

Dialogul social din TVR s-a depreciat în mod considerabil, iar organizaţiei sindicale reprezentative nu i s-a recunoscut calitatea de partener social, conform legislaţiei interne, a directivelor şi convenţiilor internaţionale din domeniul relaţiilor de muncă. Reprezentanţilor noştri li s-a refuzat dreptul de a fi membri în comisiile de concurs organizate la nivelul instituţiei. De asemenea, li s-a interzis dreptul de a lua parte, în calitate de observatori, la şedinţele de Comitet Director. Mai mult, preşedinta TVR a apelat la jandarmii instituţiei pentru a restrictiona accesul conducerii organizatiei sindicale pentru a participa la sedintele CA, deşi exista hotarare de CA votată de toţi membrii săi, prin care reprezentanţii noştri aveau dreptul de a participa. Se ignoră sentinţele judecătoreşti ale MediaSind şi calitatea legală de a-şi reprezenta membrii, prin tot felul de aberaţii juridice susţinute prin campanii plătite din bani publici.

Au fost constatate în instanţă repetate încălcări ale Legii nr 544/2001 privind informaţiile de interes public şi a HG 714/ 2018 privind deplasările interne. În acest sens, Tribunalul Bucureşti a anulat înţelegerea semnată de conducerea TVR şi sindicatul său de casă - SPUSTv prin care se diminuau drepturile de delegare a angajaţilor societăţii prevăzute în HG 714/2018.

Ignorând regulile jocului democratic ale Statului de drept, administraţia Doina Gradea a lansat atacuri, inclusiv în justiţie, asupra membrilor Comisiei de Etică şi Arbitraj;

Din cauza managementului defectuos instituţia a pierdut contracte extrem de importante privind organizarea unor evenimente etalon pentru Televiziunea Română, în favoarea unor entităţi şi grupuri de interese private.

Regimul angajărilor în TVR s-a făcut cu ignorarea procedurilor legale: în faţa neregulilor reclamate în cadrul şedinţelor Consiliului de Administraţie, Departamentul Juridic s-a delimitat de orice aspect ce ţine de organizarea şi validarea concursurilor. Spre exemplu, în luna mai 2019, 3 concursuri desfăşurate simultan i-au dat câştigători pe trei membri ai CA al SRTv.

Semnalăm lipsă de transparenţă privind situaţia numărului de angajări din actualul mandat al PDG Doina Gradea.

Actuala conducere a instituţiei este responsabilă de cheltuirea discreţionară a fondurilor publice la nivelul structurilor SRTv, inclusiv la TVR Moldova.

Actualul PDG a refuzat să evalueze activitatea managementului executiv, menţinut în regim interimar de la numirea sa până în prezent.

Pin sistarea emisiunilor din grila curentă, administraţia Doina Gradea a sabotat activitatea TVR Moldova, într-o perioadă de schimbări strategice la frontiera de est a României.

Aceeaşi conducere a SRTV a încălcat, în mod repetat, legislaţia muncii, legea informaţiilor de interes public, făcând dovada desconsiderării şi discriminării partenerilor sociali."

SRJ MediaSind împreună cu membrii afiliaţi din TVR, MediaSind TVR, au denunţat abuzurile şi ilegalităţile actualei conduceri. De altfel, pe rolul instanţelor există peste 30 de procese intentate împotriva administraţiei Gradea faţă de modul discreţionar în care aceasta înţelege să conducă cea mai mare instutuţie publică de presă. Unele dintre acestea au fost deja câştigate definitiv de organizaţia noastră, motiv pentru care conducerea TVR a fost obligată să facă publice contractele şi numele diverşilor colaboratori, case de avocatură etc., care au beneficiat de milioane de euro cheltuite discreţionar.

Conform sursei citate, ilegalităţile descoperite de inspectorii Curţii de Conturi sunt extrem de grave, compromiţând total managementul instituţiei. Iată care sunt acestea:

- Preşedintele - director general al SRTv, Doina Gradea, avea suficient timp din 27 septembrie 2017, când a fost instalată la conducerea TVR, şi până astăzi, să facă toate demersurile necesare pentru recuperarea a peste 20 milioane de euro prejudiciu din concedierea abuzivă a angajaţilor TVR şi din executarea frauduloasă a unor contracte comerciale. De ce abia acum - conform unei adrese a Curţii de Conturi trimise MediaSind TVR, a dispus constituirea unei comisii de verificare, încălcând, astfel, Decizia Curţii de Conturi nr 16/2016, Sentinţa civilă nr. 2830/2017 a Curţii de Apel Bucureşti (care a respins şi cererea SRTv de suspendare a măsurilor dispuse de inspectorii comisiei de control), precum şi Hotărârea nr. 1759/2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României - este o întrebare la care şefa TVR trebuie să răspundă în faţa organelor de cercetare penală.

- Din anul 2018 şi până în prezent directorul general al SRTV a beneficiat de un venit salarial brut superior celui stabilit pentru funcţia de ministru, aşa cum prevede Legea nr. 41/1994 de organizare şi funcţionare a SRR şi SRTV la art. 23 alin 2 şi 3: (2) Directorul general al Societatii Romane de Radiodifuziune, precum si directorul general al Societatii Romane de Televiziune primesc un salariu brut lunar, asimilat functiei de ministru. (3) Ceilalti membri ai Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune si, respectiv, al Societatii Romane de Televiziune primesc, lunar, o indemnizatie reprezentand 25% din salariul brut lunar al directorului general al societatii respective.

Membrii consiliului de administratie au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor de transport si de cazare, ocazionate de participarea la sedintele consiliului de administratie, ceea ce a avut drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat cu suma de 237 800 lei, întrucât a influenţat şi cuantumul indemnizaţiei acordată suplimentar membrilor Consiliului de Administraţie. Faţă de această ilegalitate, Curtea de Conturi a impus măsură obligatorie de recalculare a salariului preşedintelui - director general al SRTV şi a indemnizaţiei primite de membrii CA, precum şi recuperarea prejudiciului de la persoanele vinovate.Deşi termenul de intrare în legalitate a expirat la 31 decembrie 2019, situaţia nu a fost remediată, ceea ce, în conform legii, reprezintă infracţiune.

- Curtea de Conturi a sesizat încă din anul 2016 modul falimentar în care funcţionează Casa de Producţie a TVR, dar managementul TVR nu a luat nicio măsură în acest sens. Dimpotrivă, bugetul alocat a fost majorat substanţial, ajungând în anul 2020 la suma de 3.071.474,34 lei! Casa de Producţie este condusă de consilierul de etică din SRTv, Andras Istvan Demeter, care este şi membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, în condiţiile în care a fost declarat în conflict de interese de Inalta Curte şi Casaţie şi Justiţie a României şi, în consecinţă, nu mai are dreptul să ocupe timp de 3 ani funcţii în instituţii publice! http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000319954

Totodată,, Curtea de Conturi atrage atenţia că cheltuielile pentru desfăşurarea activităţii Casei de Producţie a SRTv nu sunt justificate de rezultatele reflectate în indicatorii care măsoară audienţa posturilor de televiziune, respectiv a emisiunilor difuzate de televiziunea publică. Pentru cele 21 de producţii ale Casei de Producţie s-au efectuat cheltuieli în cuantum de 347 456 lei, la care se adaugă salariile angajaţilor SRTv care au participat la activităţile necesare. Veniturile atrase pe care le-a adus televiziunii aceste emisiuni au fost de 49 240 lei.

- S-au încheiat contracte de drepturi de autor şi de drepturi conexe ulterior perioadei în care trebuia efectuată prestaţia care reprezenta obiectul acestora, cu întârzieri ajungând până la 70, respectiv 89 de zile, ceea ce dovedeşte că procesul încheierii acestor contracte nu este reglementat în mod corespunzător şi că operaţiunile efectuate au avut un caracter formal, fiind menite să simuleze doar aparenţa de legalitate.

- Inspectorii CCR consideră că a fost decontată ilegal suma de 132 249,80 lei Filialei SRTV din Republica Moldova pentru cheltuieli de cazare şi utilităţi pentru 4 salariaţi, în condiţiile în care nu se îndeplineau condiţiile de eligibilitate stabilite prin HG/955-2014. În consecinţă a fost prejudiciat Bugetului de stat cu această sumă, se arată în Decizie.

- Nu s-au respectat prevederile legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, fondurile alocate de la bugetul de stat fiind utilizate, astfel, în mod nelegal, prin depăşirea normativelor de cheltuieli stabilite pentru cazare şi diurnă, în deconturile de cheltuieli externe ale Preşedintelui-director general al SRTV, cu suma de 15 798 lei.

- Curtea de Conturi consideră că în cazul unor proceduri de achiziţie SRTV a atribuit contracte unor furnizori neeligibili, pentru că ofertele acestora erau neconforme. Este vorba de un contract în valoare de 870 519 lei fără tva şi altul de 124 499,99 lei fără TVA. Pentru aceste nereguli, la data de 22.07.2019, SRTV a achitat la bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei, aplicată prin Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7/19.07.2019.

Nici până în prezent aceste sume nu a fost recuperate de la persoanele vinovate, ceea ce reprezintă infracţiune, potrivit Legii nr. 94/1992.

- SRTV a atribuit în mod ilegal o serie de contracte de achiziţii unui ofertant care a propus ca o parte dintre echipamentele care fac obiectul acestora să fie refurbished, deşi documentaţiile de atribuie a procedurilor de achiziţie în cauză nu prevedeau posibilitatea unor bunuri de acest fel. Astfel, au fost încheiate în mod ilegal contractul nr. 26856/12.11.2018 în valoare de 351 935,36 lei având drept obiect furnizarea de calculatoare de grafică, contractul nr. 26 8367 din 9.11.2018 în valoare de 34 391 lei pentru furnizarea unor statii de lucru pentru redare materiale video, contractul nr.26840 din 9.11.2018 în valoare de 105 610 lei pentru achiziţionarea unui sistem de stocare, contractul nr. 26 876 din 16.11.2016 în valoare de 38 556 lei pentru achiziţionarea unor staţii de lucru pentru monitoarele video wall. Avizările şi aprobările organelor de conducere colectivă ale SRTV (CD şi CA) pentru încheierea contractelor în cauză au fost acordate în lipsa informaţiilor cu privire la faptul că echipamentele care urmau să fie achiziţionate nu sunt noi. Din acest motiv la data de 22.07.2019 SRTV a achitat la bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei aplicată prin Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 7 din 19.07.2019. Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit Legii nr. 94/1992.

-Procedura de licitaţie deschisă pentru achizionarea unor cazane, hidrofoare, boilere şi echipamente nu a fost suficient fundamentată iar atribuirea contractului unei societăţi comerciale s-a realizat contrar prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Pentru aceasta, la data de 22.07.2019 SRTV a achitat la Bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei, aplicată prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7 din 19.07.2019 Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit Legii nr. 94/1992.

- SRTV a procedat la transmiterea în SICAP a anuntului de atribuire aferent procedurii de achiziţie având ca obiect furnizarea de elemente de susţinere a echipamentului de iluminat de producţie cu o întârziere de 14 zile faţă de termenul legal prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice. În consecinţă, la data de 22.07.2019 SRTV a achitat la bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei aplicată prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7 din 19.07.2019.Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit Legii nr. 94/1992.

- Nesupunerea spre aprobare Consiliului de Administraţie a propunerilor de demarare a unor proceduri de achiziţie organizate pe loturi, precum şi de încheiere a contractelor rezultate în urma derulării acestora, deşi valoarea totală a achiziţiilor impunea acest fapt.

- A fost prejudiciat bugetul de stat cu suma de 174 808,62 lei întrucât SRTv. a achitat ilegal unui furnizor privat anumite servicii pe care acesta era obligat să le suporte gratuit, conform contractului încheiat cu conducerea TVR. Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit Legii nr. 94/1992.

-Încheierea unor contracte de cesiune drepturi de autor şi drepturi conexe pentru artiştii reprezentaţi de o agenţie privată, pentru recitalurile din cadrul Festivalului Cerbul de Aur 2018, fără aprobarea Consiliului Director şi fără a exista documente justificative care să ateste realitatea prestaţiei, în valoare de 11 365 lei. Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit Legii nr. 94/1992.

-În anul 2018 a fost achiţionat un cazan în valoare de 831 616,03 lei de la o companie privată fără respectarea procedurilor legale. Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit Legii nr. 94/1992.

- În anul 2018 SRTV nu a executat bugetul de venituri şi cheltuieli al Festivalului Cerbul de Aur potrivit surselor de finanţare aprobate prin Hotărârea Comitetului Director nr. 530/25.05.2018 şi Hotărârea CA nr. 66 din 20.05.2018. Prin schimbarea surselor de finanţare şi în lipsa aprobărilor CD şi CA, prin conducerea executivă, SRTV a solicitat şi a încasat necuvenit de la Bugetul de stat suma de 1 548 146,96 lei, se arată în Decizie. Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit Legii nr. 94/1992.

-Încheierea unor contracte de cesiune de drepturi de autor şi drepturi de proprietate intelectuală pentru artiştii care au susţinut recitaluri în cadrul Festivalului Concurs Cerbul de Aur 2018, suportate din fonduri publice, în condiţiile nerealizării unei bune gestiuni financiare a sumelor respective.Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit Legii nr. 94/1992.

Acestea sunt câteva dintre ilegalităţile susceptibile a fi sancţionate penal, descoperite de inspectorii Curţii de Conturi în Televiziunea Română, se arată în comunicat.

"Din păcate, complicitatea care există între conducerea executivă şi unele persoane cu funcţii de decizie din SRTv, a făcut ca sesizările, strigătele de alarmă ale anagajaţilor din SRTV, inclusiv ale organizaţiei noastre, pentru a opri acest jaf, să fie blocate, motiv pentru care MediaSind a fost obligată la reacţii publice naţionale şi internaţionale", mai relatează MediaSind.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dtlawyers
Apanova
BTPay
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale

Curs valutar BNR

21 Apr. 2021
Euro (EUR)Euro4.9260
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1031
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4735
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7173
Gram de aur (XAU)Gram de aur234.7214

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro