SOLUŢIE PENTRU "DEZMORŢIREA" ACŢIONARILOR INACTIVI:Brokerii pot consilia investitorii, la sediul Depozitarului Central

A consemnat ADINA ARDELEANU
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 07 decembrie 2015

Brokerii pot consilia investitorii, la sediul Depozitarului Central

Interviu cu Silvia Buicănescu, director general al Depozitarului Central

Depozitarul Central are înregistraţi 8,7 milioane de deţinători de acţiuni, însă majoritatea nu sunt activi pe piaţa de capital, cei mai mulţi dintre ei neştiind de existenţa acestor participaţii.

Ca să îi activeze, Depozitarul Central a demarat un program, prin care oferă posibilitatea intermediarilor interesaţi e a fi reprezentanţi fizic, printr-un agent delegat, la sediul Depozitarului, într-un spaţiu adiacent celui de unde se eliberează extrase de cont, ne-a spus Silvia Buicănescu, director general al Depozitarului Central, care a avut amabilitatea să ne acorde un interviu, prin e-mail.

Domnia sa ne-a explicat: "Astfel, ulterior momentului în care, prin ridicarea de la Depozitarul Central a extrasului de cont, aceştia află că sunt acţionari şi ştiu câte şi ce acţiuni au, deţinătorii vor fi consiliaţi de respectivii agenţi delegaţi pentru a fi în măsură să ia cea mai bună decizie cu privire la instrumentele financiare deţinute. Aceştia vor fi informaţi cu privire la posibilitatea deschiderii unui cont la broker, în care să îşi poată păstra acţiunile deţinute şi din care le pot vinde oricând doresc, sau în care pot cumpăra oricând şi alte instrumente financiare. În cazul păstrării acţiunilor deţinute în contul deschis la un broker, acţionarii vor primi dividendele viitoare cuvenite, automat în contul respectiv, fără să fie necesară nicio altă formalitate suplimentară".

Reporter: Câţi acţionari înregistraţi la Depozitarul Central au conturi bancare pentru a putea încasa dividendele direct?

Silvia Buicănescu: Numărul total al acţionarilor înregistraţi în baza de date a Depozitarului Central este de aproximativ 8,7 milioane, din care cea mai mare parte se regăseşte în Secţiunea I a registrului. O serie de statistici actualizate periodic sunt disponibile şi pe pagina noastră de internet.

Începând cu acest an, distribuirea dividendelor pentru toţi emitenţii tranzacţionaţi pe piaţă reglementată sau în cadrul sistemelor alternative administrate de Bursa de Valori Bucureşti se realizează prin Depozitarul Central. Acţionarii care sunt clienţi ai intermediarilor îşi încasează dividendele prin intermediul acestora, iar cei care nu sunt clienţi ai intermediarilor pot opta pentru încasarea dividendelor fie în numerar, la ghişeele agenţilor de plată, fie prin virament bancar, în contul indicat Depozitarului Central. Intenţia noastră este de a convinge cât mai mulţi acţionari să ne comunice contul bancar în care doresc să îşi încaseze dividendele, această metodă de plată fiind deosebit de simplă şi eficientă. Trebuie precizat faptul că începând cu momentul primirii notificării contului bancar, Depozitarul Central va transmite în fiecare an, în mod automat toate dividendele cuvenite respectivului acţionar, în acel cont. Nu este necesară notificarea în fiecare an a contului bancar pentru încasarea dividendelor, ci doar atunci când se doreşte schimbarea celui deja comunicat.

Reporter: În ce stadiu este propunerea pentru crearea unui instrument financiar pe deţinerile inactive din Depozitarul Central?

Silvia Buicănescu: Conform comunicării ASF, la începutul acestei luni Consiliul ASF a aprobat demararea unui "program etapizat de măsuri pentru instituirea unor mecanisme eficiente de protecţie împotriva furtului, pierderii şi utilizării abuzive a instrumentelor financiare evidenţiate în cadrul Secţiunilor 1 de Registru administrate de către depozitării centrali autorizaţi de către ASF."

Potrivit aceleiaşi comunicări, implementarea acestui program se va realiza prin emiterea de către ASF a unui act normativ ce va viza, în principal, actualizarea datelor de identificare a deţinătorilor de instrumente financiare evidenţiaţi în cadrul Secţiunilor 1 de Registru, modalitatea de realizare a transferurilor deţinerilor între secţiunile de registru administrate de către depozitării centrali, precum şi modul de păstrare în siguranţă a deţinerilor titularilor de drept.

Aşteptăm cu interes supunerea în consultare publică a respectivului act normativ.

Reporter: Aţi avut ideea realizării unui spot publicitar care să stârnească curiozitatea cetăţenilor să se informeze dacă deţin sau nu acţiuni. În ce stadiu este acest proiect?

Silvia Buicănescu: Suntem constant preocupaţi de găsirea unor soluţii suplimentare prin intermediul cărora să contribuim la informarea acţionarilor. În acest sens, Depozitarul Central a realizat deja un spot publicitar care se găseşte şi pe site-ul nostru.

În plus, suntem implicaţi activ în diverse proiecte de educare şi informare a publicului larg şi realizăm demersuri constante, pe toate planurile, pentru ca deţinătorii de acţiuni să poată avea tot timpul acces la informaţii.

Acest proces de informare şi educare este unul complex şi de durată, care va angrena resurse diverse şi energie, pe termen lung.

Reporter: S-a găsit o soluţie pentru introducerea în piaţă a deţinerilor "amorţite"?

Silvia Buicănescu: Beneficiile introducerii în piaţă a deţinerilor "amorţite" sunt evidente pentru toţi actorii din piaţă de capital. Ne concentrăm eforturile, cu mijloacele noastre specifice, în direcţia informării şi educării publicului larg, astfel încât toţi acţionarii să-şi cunoască drepturile care decurg din această calitate.

În cadrul programului demarat împreună cu BVB pentru trezirea interesului deţinătorilor de acţiuni inactivi, Depozitarul Central oferă posibilitatea intermediarilor interesaţi, care s-au înscris în acest program, de a fi reprezentanţi fizic, printr-un agent delegat, la sediul Depozitarului Central, într-un spaţiu adiacent celui de unde se eliberează extrase de cont. Astfel, ulterior momentului în care, prin ridicarea de la Depozitarul Central a extrasului de cont, aceştia află că sunt acţionari şi ştiu câte şi ce acţiuni au, deţinătorii vor fi consiliaţi de respectivii agenţi delegaţi pentru a fi în măsură să ia cea mai bună decizie cu privire la instrumentele financiare deţinute. Aceştia vor fi informaţi cu privire la posibilitatea deschiderii unui cont la broker, în care să îşi poată păstra acţiunile deţinute şi din care le pot vinde oricând doresc, sau în care pot cumpără oricând şi alte instrumente financiare. În cazul păstrării acţiunilor deţinute în contul deschis la un broker, acţionarii vor primi dividendele viitoare cuvenite, automat în contul respectiv, fără să fie necesară nicio altă formalitate suplimentară.

Decizia de a activa deţinerile aparţine fiecărui acţionar, astfel că soluţia este să investim timp şi resurse în acţiuni de informare continuă. Ne dorim ca tot mai multe persoane să afle că au aceste deţineri, să ştie apoi ce pot face cu ele, ce drepturi le conferă deţinerile respective, inclusiv că pot primi dividende şi că pot avea beneficii reale în viitor.

Reporter: Cum merge procesul de decontare în euro prin platforma paneuropeană Target2Securities? Se va trece şi la decontarea în lei? Ce avantaje/dezavantaje a adus trecerea la T2S?

Silvia Buicănescu: Încă de la pregătirea pentru accesarea sistemului T2S şi până la migrarea efectivă şi operaţionalizarea acestuia, întregul proces s-a derulat în condiţii optime. Operaţiunile de decontare locală în lei sunt menţinute pe platforma curentă.

Unul dintre cele mai importante avantaje este acela că ne-am familiarizat cu practicile internaţionale în aria post-tranzacţionare, practici utilizate de cei mai mari depozitari centrali şi care au fost preluate şi îmbunătăţite în cadrul T2S. Astfel, cele mai bune practici europene vor putea fi extinse ulterior şi la decontările în moneda locală, crescând astfel competitivitatea pieţei de capital din România.

Armonizarea accentuată şi implementarea graduală în sistemul local a practicilor europene a pus bazele dezvoltării proiectului privind standardizarea evenimentelor corporative.

În plus, prin angajamentul privind adoptarea noilor standarde de decontare ale T2S, încă de la momentul operaţionalizării acestei platforme, arhitectura post-tranzacţionare din România a demonstrat că este capabilă să se adapteze la provocările internaţionale, încurajând astfel investitorii globali să fie prezenţi pe piaţa de capital românească.

Reporter: În ce stadiu este proiectul achiziţionării unui nou soft la Depozitarul Central?

Silvia Buicănescu: În acest moment, se află în plină desfăşurare dezvoltarea inhouse şi cu ajutorul BVB a software-ului Depozitarului Central. Concomitent cu implementarea separării sistemelor de tranzacţionare şi post-tranzacţionare, software-ul de post-trading a fost semnificativ îmbunătăţit prin implementarea unui nou algoritm de decontare pe bază netă care include optimizări în vederea maximizării volumului tranzacţiilor care se decontează. De asemenea, în cursul acestui an, software-ul Depozitarului Central a fost în continuare dezvoltat prin introducerea celei de-a doua sesiuni zilnice de decontare pe bază netă şi prin introducerea posibilităţii decontării pe baza brută, cu termen variabil de decontare, pentru tranzacţiile de tip "deal" încheiate la BVB.

Până în februarie 2017 urmează să fie operaţional modulul software pentru procesarea conform standardelor europene aplicabile, a evenimentelor corporative desfăşurate de emitenţi, dar şi a doua etapă de conectare la platforma T2S prin intermediul unei interfeţe automate.

Reporter: Cum vedeţi, în acest moment, oportunitatea/ fezabilitatea înfiinţării unei contrapărţi centrale locale? Cum priviţi ideea aderării la o CCP regională/străină?

Silvia Buicănescu: Contrapartea Centrală este un proiect de anvergură, care necesită un efort conjugat din partea tuturor actorilor pieţei. Participanţii şi emitenţii cu toate instituţiile pieţei trebuie să identifice împreună care este cea mai bună variantă pentru piaţa de capital din România în ceea ce priveşte implementarea unei CCP.

Ambele variante au atât avantaje, cât şi dezavantaje, care trebuie analizate şi puse în balanţă ţinând cont de prevederile regulamentelor europene care sunt în deja în vigoare sau care urmează să între în vigoare la 1 ianuarie 2017, astfel încât piaţa de capital din România să fie pregătită anterior acestui termen. Sunt convinsă că împreună cu ceilalţi actori implicaţi vom identifica şi vom alege cea mai eficientă variantă, aliniată la caracteristicile pieţei locale de capital. Pot să va asigur că echipa Depozitarului Central se va implica şi va pune la dispoziţie resursele, experienţa şi cunoştinţele necesare, în interesul dezvoltării pieţei de capital din România.

Reporter: Care au fost efectele diminuării ciclului de decontare, la două zile, asupra pieţei de capital?

Silvia Buicănescu: Reducerea termenului de decontare de la trei zile la două zile a adus avantaje importante în ceea ce priveşte creşterea eficienţei şi reducerea riscurilor în mediul de post-tranzacţionare, având în vedere creşterea vitezei de reinvestire a capitalurilor şi reducerea riscului de contraparte.

Trebuie precizat faptul că efectele pozitive ale reducerii termenului de decontare au fost susţinute şi de implementarea separării sistemelor de tranzacţionare şi post-tranzacţionare, ceea ce a condus la automatizarea operaţiunilor din post-trading, reducându-se semnificativ riscurile operaţionale la nivelul agenţilor custode prin înlocuirea transmiterii confirmării decontării prin intermediul faxului cu instrucţiuni electronice de decontare în format standard ISO 15022, care pot fi transmise utilizându-se reţeaua SWIFT.

De asemenea un alt element important care a contribuit la buna desfăşurare a procesului de decontare cu termen mai scurt a fost implementarea celei de-a două sesiuni zilnice de decontare pe bază netă, care a adus o mai mare flexibilitate, oferind posibilitatea reutilizării în cursul aceleiaşi zile a fondurilor băneşti sau a instrumentelor financiare obţinute din decontarea tranzacţiilor, dar şi posibilitatea decontării mai târziu în cursul zilei, a unor tranzacţii care implică lanţuri de custodie lungi, situate pe fusuri orare diferite.

Reporter: Care sunt proiectele Depozitarului Central pentru anul viitor?

Silvia Buicănescu: Depozitarul Central este angrenat permanent în proiecte majore, destinate să răspundă cerinţelor pieţei, care să faciliteze accesul investitorilor la piaţa de capital autohtonă precum şi să ofere servicii eficiente şi de calitate. Cele mai importante proiecte ale anului viitor se numără: Reautorizarea Depozitarului Central în conformitate cu cerinţele Regulamentului European 909/2014 (CSDR).

Beneficiile acestui proiect se vor concretiza în primul rând prin continuarea activităţii de depozitar central în baza noii autorizaţii de funcţionare şi apoi prin alinierea activităţilor, procedurilor, practicilor şi regulilor la noul cadru de reglementare armonizat aplicabil în toată Uniunea Europeană. De asemenea alte beneficii importante sunt: adaptarea structurii organizaţionale şi a guvernanţei instituţiei conform standardelor europene, înfiinţarea unor comitete ale utilizatorilor cu rol consultativ, înfiinţarea unor comitete de risc şi implementarea unor proceduri şi politici de risk management, a unor sisteme şi instrumente pentru monitorizarea, controlul şi reducerea riscurilor specifice activităţii unui depozitar central dar şi îndeplinirea cerinţelor prudenţiale de adecvare a capitalului propriu la aceste riscuri.

Acest proiect se încadează perfect în cerinţele proiectului ASF STEAM, care vizează consolidarea şi modernizarea infrastructurii pieţei de capital, pentru a face faţă liberalizării interconexiunii cu pieţele europene, prin reautorizarea Depozitarului Central în conformitate cu regulamentul european.

Un alt proiect este standardizarea modului de procesare a evenimentelor corporative.

Procesarea evenimentelor corporative pe baza standardelor europene va îmbunătăţi relaţia dintre societăţile emitente şi acţionarii acestora, crescând eficienţa procesului de comunicare. Transmiterea informaţiilor referitoare la evenimentele corporative într-un format standardizat şi electronic va elimina posibilele interpretări diferite ale acestora, va optimiza procesul operaţional şi va minimiza riscurile aferente. În plus, alinierea practicilor de procesare a evenimentelor corporative la standardele europene va creşte atractivitatea pieţei autohtone de capital, atât pentru investitorii străini, familiarizaţi cu aceste practici în ţările de origine, cât şi pentru investitorii români.

Emitenţii vor transmite toate informaţiile aferente evenimentelor corporative către Depozitarul Central în format electronic, standardizat. Depozitarul Central va transmite informaţiile respective către participanţii la piaţă (SSIF-uri şi bănci), care la rândul lor le vor transmite către clienţii proprii. În situaţia evenimentelor corporative opţionale, fluxul va fi în ambele sensuri, respectiv opţiunile proprii ale investitorilor vor fi transmise către participanţii la care au cont deschis, aceştia le vor transmite la rândul lor către Depozitarul Central, care le va consolida şi le trimite către societatea emitentă. Implementarea proiectului presupune pe lângă modificări ale reglementărilor ASF, care au fost şi ale Codului DC, şi dezvoltarea unui modul software dedicat al DC, la care să aibă acces atât societăţile emitente, cât şi participanţii la piaţă, care să asigure fluxul de comunicare, calcularea drepturilor şi decontarea operaţiunilor asociate evenimentelor corporative (atât pentru instrumentele financiare cât şi pentru numerar). Sistemul va permite şi comunicarea prin mesaje SWIFT între DC şi entităţile conectate la reţeaua respectivă.

Eficientizarea serviciului de împrumut de instrumente financiare este un alt proiect.

Depozitarul Central are implementat, atât la nivel tehnic cât şi la nivel de reglementări - un model de împrumut de instrumente financiare care este disponibil în prezent pentru participanţi. Încă de la lansare, Depozitarul Central a lucrat permanent la îmbunătăţirea lor. De exemplu, în aprilie 2014, Depozitarul Central a pus la dispoziţia participanţilor o nouă facilitate pentru operaţiunile de împrumut de instrumente financiare, ce permite vizualizarea ofertelor de împrumut şi a caracteristicilor acestora. Astfel, participanţilor le este facilitată identificarea unei contrapărţi.

De asemenea Depozitarul Central s-a implicat activ în toate discuţiile şi a participat la toate întâlnirile care au avut loc la nivelul întregii pieţe de capital pe tema eficientizării acestor operaţiuni, inclusiv în ultima perioadă când au fost analizate şi discutate propunerile de regulamente supuse de către ASF consultării publice, care au ca obiect operaţiunile de împrumut de instrumente financiare, short-sellingul şi regimul juridic al garanţiilor reale constituite asupra instrumentelor financiare.

Ulterior definitivării reglementărilor mai sus menţionate, Depozitarul Central va amenda corespunzător reglementările şi sistemele proprii şi va asigura suportul tehnic adecvat pentru desfăşurarea operaţiunilor de împrumut de instrumente financiare, a celor de înscriere a garanţiilor asupra instrumentelor financiare, precum şi a celor de publicitate a respectivelor garanţii, în conformitate cu noul cadru de reglementare aplicabil.

De asemenea, Depozitarul Central lucrează la implementarea următoarei etape din conectarea la T2S, dar şi la îmbunătăţirea serviciului de distribuire centralizată a dividendelor.

Toate proiectele în care echipa Depozitarului Central este implicată au ca scop dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor oferite. Suntem conectaţi permanent la nevoile pieţei locale, dar şi la provocările ce apar pe plan internaţional, astfel încât rezultatele muncii noastre să se ridice la nivelul celor mai înalte aşteptări.

Opinia Cititorului ( 5 )

 1. garara vrajeala si abureala! bah puicaneasco vede-ti ca vine diicotul sa va unfle pentru ca madama tanasoaica va turnat pe toti pentru harivest si o sa va bage la beci ca ea a facut ntelegere cu procororul

  1. Vin Kisea cu Buliga si monteaza o baraka direct in depozitar. Va invata sa intermediati succesul. Fara numar o sa aveti

  vorbaraie goala,hai sa ne facem de lucru ca sa ne justificam sallariile;

  1. Fara Rasdaq piata e mica rau !

   Incep sa se vada gaurile ! 

   Studiu de impact la desfiintarea rasdaq-lui a fost ?

   fantoma harinvest bantuie institutiile . 

  masaje.....de la cat la cat faceti?diversificare....

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dtlawyers
Apanova
BTPay
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale

Curs valutar BNR

20 Apr. 2021
Euro (EUR)Euro4.9279
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0872
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4613
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7162
Gram de aur (XAU)Gram de aur232.2817

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

FINANCIAL FORUM 2021
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro