SUPLIMENT GAMBLING Majorarea taxelor - impact de 10 milioane lei în proiectul de buget al Loteriei

Ziarul BURSA #Companii #Gambling / 1 aprilie

Majorarea taxelor - impact de 10 milioane lei în proiectul de buget al Loteriei

(Interviu cu Ionuţ-Valeriu Andrei, directorul general al Loteriei Române)

Majorarea taxelor de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc pentru anul în curs a generat un impact de aproximativ 10 milioane de lei în proiectul de buget pentru 2024 al Loteriei Române, ne-a transmis Ionuţ-Valeriu Andrei, directorul general al companiei de stat. Printre altele, acesta ne-a vorbit, în cadrul unui interviu, despre legislaţia din domeniu, despre jocul responsabil, dar şi despre activitatea Loteriei.

Reporter: Care a fost evoluţia activităţii Loteriei Române în ultimul an?

Ionuţ-Valeriu Andrei: În 2023, am dat startul procesului de digitalizare a companiei. Biletele la Loto 6/49, 5/40 şi Joker sunt disponibile acum şi on-line, prin intermediul unor aplicaţii partenere. În doar 30 de săptămâni de la tranziţia către on-line, impactul a fost remarcabil, iar în prezent 20% din totalul vânzărilor de bilete la jocurile Loto tradiţionale sunt realizate prin platforme on-line.

Procesul de digitalizare a jocurilor început anul trecut a fost finalizat de curând, prin lansarea aplicaţiei proprii a Loteriei Române, bilete.loto.ro.

În premieră, prin accesarea aplicaţiei bilete.loto.ro, jucătorii au acces la 3 funcţionalităţi complet noi, respectiv la plata premiilor sub 100 de lei inclusiv, direct în contul bancar al jucătorilor, la posibilitatea de a juca variante combinate şi scheme reduse şi, nu în ultimul rând, la posibilitatea de autentificare în aplicaţie prin ROeID. ROeID este soluţia Single Sign-On (SSO) a României pentru interacţiunile digitale ale cetăţenilor cu administraţia, prin care pot fi generate şi ges­tionate identităţi digitale pentru toţi cetăţenii români.

Noile funcţionalităţi au fost gândite plecând de la nevoile jucătorilor, având în vedere că peste 96% din câştiguri sunt până în 100 de lei, iar 20% din sumele jucate sunt aferente variantelor combinate şi schemelor reduse. De asemenea, pentru a maximiza siguranţa interacţiunii utilizatorilor cu aplicaţia, cu sprijinul Autorităţii pentru Digitalizarea României, s-a rea­lizat integrarea cu ROeID.

Digitalizarea Loteriei Române a vizat şi procesele interne din companie, prin implementarea cu succes a primului modul al sistemului informatic integrat de tip ERP. Acest pas a condus la o eficientizare semnificativă a activităţilor, permiţând colegilor noştri specializaţi în HR şi salarizare să îşi desfăşoare sarcinile mult mai uşor şi mai eficient.

Din punct de vedere comercial, în 2023 încasările la jocurile loto au crescut în sumă absolută cu 99.523.820 lei, iar reţeaua de punc­te de vânzare s-a extins cu 94 de agenţii mandatare de sisteme loto şi loz.

Proporţional cu creşterea încasărilor, am putut pune în joc şi premii mai mari, iar, anul trecut, Loteria Română a acordat cel mai mare premiu din istorie, la categoria I a jocului Loto 6/49, în valoare de pes­te 50 de milioane de lei.

Reporter: Care consideraţi că sunt principalele probleme ale domeniului şi ce soluţii există pentru remedierea acestora?

Ionuţ-Valeriu Andrei: În ceea ce priveşte principalele probleme ale domeniului jocurilor de noroc, ne confruntăm cu diverse provocări. Acordăm o atenţie deosebită modificărilor legislative care sunt în dezbatere în această perioadă şi care ar trebui să reglementeze as­pectele privind publicitatea privind jocurile de noroc, în spiritul jocului responsabil.

Reporter: Cum apreciaţi legis­laţia din sector şi ce efecte vor avea asupra domeniului proiectele legis­lative care se află în dezbatere în Parlament?

Ionuţ-Valeriu Andrei: Legislaţia din sectorul jocurilor de noroc din România a fost întotdeauna aliniată cu cele mai bune practici din domeniu. Desigur, au existat unele constrângeri provenite din modificări în politica fiscală a Statului Român care au avut impact asupra sectorului jocurilor de noroc.

Pachetul legislativ aflat în prezent în dezbatere în Parlament, care include aproximativ 11 proiecte de lege ce vizează modificări în domeniul jocurilor de noroc, al publicităţii şi al audiovizualulului, are ca scop principal combaterea dependenţei de jocuri de noroc.

Modificările legislative aflate în dezbatere sunt motivate de necesitatea de a proteja jucătorii împotriva dependenţei faţă jocurile de noroc, Loteria Română susţinand orice fel de iniţiativă care urmăreşte responsabilizarea operatorilor din piaţa de jocuri de noroc faţă de aceas­tă cauză.

Loteria Română a avut întotdeauna un angajament puternic faţă de funcţia socială pe care o îndeplineşte. Activităţile pe care compania le desfăşoară în domeniul jocurilor de noroc au ca scop satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populaţiei şi generarea fondurilor necesare finanţării unor obiective de interes public.

Reporter: Ce efecte au asupra pieţei noile măsuri fiscale?

Ionuţ-Valeriu Andrei: Majorarea taxelor de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc pentru anul 2024, faţă de cele aferente anului 2023, conform prevederilor OUG 77/2009, a generat un impact de aproximativ 10 milioane de lei în proiectul de buget pentru anul 2024 al Loteriei Române.

Reporter: Ce investiţii derulaţi în prezent şi ce buget aţi alocat în acest sens?

Ionuţ-Valeriu Andrei: Ne propunem să continuăm procesul de digitalizare, iar în acest sens avem în vedere implementarea unei aplicaţii de management al documentelor. Aceasta va fi integrată în sis­temul ERP deja existent. Vom acorda o atenţie sporită şi securizării sistemelor de comunicaţii, atât la nivel central, cât şi în relaţie cu locaţiile noastre din ţară, pentru a garanta jucătorilor siguranţa serviciilor oferite.

În ceea ce priveşte responsabilitatea noastră faţă de mediu, vrem să facem paşi importanţi şi în direcţia sustenabilităţii, motiv pentru care vom investi într-un proiect de montare de sisteme fotovoltaice. Energia verde reprezintă energia viitorului şi suntem asumaţi în direcţia diminuării impactului asupra mediului. Tot în linie cu angajamentul nostru privind sustenabilitatea, ne propunem să reînnoim şi o parte din flota auto şi intenţionăm achiziţia unor autovehicule hibrid şi electrice.

Un proiect prioritar anul acesta este reamenajarea totală a unui număr de 70 de agenţii loto dispersate omogen la nivel naţional, în concordanţă cu procesul de rebranding pe care l-am definitivat anul trecut. Faza următoare a proiectului vizea­ză reamenajarea pentru un număr suplimentar de 84 de locaţii.

Reporter: Ce noi produse aţi lansat în 2023 şi cu ce urmează să iesiţi în piaţă?

Ionuţ-Valeriu Andrei: În 2023 Loteria Română a lansat 12 noi serii de loz. De asemenea, ne-am alăturat românilor la unul dintre cele mai importante proiecte de ţară, care s-a desfăşurat în Timişoara, Capitala Culturii Europene. Împreună cu jucătorii, care ne-au învestit cu încredere şi fidelitate prin participarea la jocurile pe care le organizăm, suntem mândri că am putut susţine cultura, la cel mai înalt nivel, printr-un loz special, LOZ TIMIŞOARA 2023 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE, dedicat acestui eveniment important pentru România.

Pentru 2024 avem în plan lansarea a patru noi serii de lozuri răzuibile, precum şi diversificarea portofoliului de loz, produs tradiţional. Tot în acest an, vom avea şi şase noi serii de lozuri, produse în tipografia noastră proprie.

Lucrăm, de asemenea, la reintroducerea ofertei de pariuri sportive, ca urmare a cererii existente pentru acest tip de joc. Jucătorii noştri fideli, obişnuiţi cu tradiţia Loto PronoSport, au manifestat interes faţă de diversificarea ofertei de pariuri sportive.

Reporter: Care sunt tendinţele din piaţă pe segmentul pe care activaţi şi ce perspective are sectorul?

Ionuţ-Valeriu Andrei: Noi suntem într-un permanent contact cu piaţa de jocuri loteristice, prin implicarea pe care am avut-o în ultima perioadă la nivelul European Lotteries Association. Am fost prezenţi la cele mai importante evenimente din industria de gaming şi jocuri de noroc, ICE VOX 2024 şi Seminarul de Marketing organizat de European Lotteries şi World Lotteries Association.

Participând activ şi prezentând în mod constant perspectivele noas­tre privind evoluţia jocurilor loteris­tice, am reuşit să avem un impact semnificativ. Recunoaşterea implicării noastre şi a impactului avut a fost evidenţiată de faptul că, în luna noiembrie a acestui an, Bucureştiul va găzdui Seminarul European Lotteries Corporate University, unde vor fi prezenţi participanţi şi experţi din întreaga Europă în domeniul jocurilor loteristice.

Reporter: Înţelegem evoluţia acestui segment la nivel european şi global şi participăm activ la promovarea jocului responsabil, a siguranţei desfăşurării şi participării la jocurile loteristice, la accesibilizarea acestora şi la consolidarea reputaţiei Loteriei, construită în pes­te 117 de ani de istorie.

Ionuţ-Valeriu Andrei: Principala tendinţă este legată de digitalizare, trend în care şi Loteria Româ­nă a făcut şi face în continuare paşi importanţi, având ca obiectiv accesibilizarea jocurilor pe care le oferim. Complementar cu creşterea ponderii jocurilor online, observăm şi restrângerea activităţilor land-based, ca urmare a creşterii segmentului online şi a prevederilor legislative privind jocul res­ponsabil. În această privinţă, Loteria Română este determinată să menţină prezenţa în locaţiile fizice, în spiritul proximităţii fizice faţă de jucătorii noştri loiali.

Reporter: Ce acţiuni întreprindeţi pentru a veni în întâmpinarea unui joc responsabil?

Ionuţ-Valeriu Andrei: Pentru a promova jocul responsabil, Loteria Română a întreprins mai multe acţiuni concrete. În primul rând, am reînnoit parteneriatul cu Asociaţia Joc Responsabil, oferind astfel sprijin şi consiliere specializată pentru jucătorii care se confruntă cu probleme legate de dependenţa de jocuri de noroc. Prin acest parteneriat, jucătorii pot accesa un help-line specializat unde pot vorbi cu un psiholog şi pot primi consiliere adecvată. De asemenea, pentru a asigura un mediu sigur şi responsabil, am impus interdicţia accesului minorilor în toate agen­ţiile Loteriei Române. Toate persoa­nele care intră în agenţiile noas­tre sunt verificate în baza de date pentru identificarea celor care fac parte din categoria "persoanelor autoexcluse sau indezirabile". Loteria Română raportează permanent situaţia acestor persoane către autoritatea de reglementare, res­pectiv Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, şi a elaborat o instrucţiune de lucru în acest sens.

De asemenea, lansăm periodic campanii de conştientizare şi educaţie în comunitate pentru a promova jocul responsabil şi pentru a oferi informaţii şi resurse utile clienţilor noştri. Aceste campanii sunt concepute pentru a informa jucătorii des­pre gestionarea responsabilă a bugetului de joc, recunoaşterea semnelor comportamentelor de joc nesănătos şi disponibilitatea serviciilor de asistenţă şi consiliere.

Organizăm instruiri interne periodice pentru personalul de vânzare, oferind informaţii şi materiale relevante despre jocul responsabil.

Încă din luna iulie 2022, Loteria Română a obţinut certificarea alinierii la standardele Jocului Res­ponsabil din partea European Lotteries Association, fiind singurul organizator de jocuri de noroc din România care a obţinut această certificare, evidenţiind angajamentul nostru ferm în asigurarea standardelor de înaltă siguranţă şi securitate pentru jucători.

Reporter: Cu ce rezultate aţi încheiat anul trecut şi ce estimari aveţi pentru anul în curs?

Ionuţ-Valeriu Andrei: În 2023, Loteria Română a înregistrat încasări de 1,6 miliarde lei, iar pentru 2024 estimăm o creştere cu aproximativ 200 de milioane de lei. Aceas­tă prognoză se bazează pe continuarea trendului ascendent al vânzărilor online, ca urmare a proiectelor pe care le vom dezvolta pe această linie.

Reporter: Ce strategie aveţi pentru anul în curs?

Ionuţ-Valeriu Andrei: Strategia pentru 2024 se bazează pe o serie de piloni care vizează digitalizarea companiei, diversificarea portofoliului de produse, pentru a satisface cerinţele pe care le observăm în piaţă, în vederea creşterii cotei de piaţă. La nivel intern, ne propunem să îmbunătăţim sistemul managerial şi să creştem nivelul de performanţă a companiei.

Reporter: Câte puncte de vânzare are reteaua Loteriei Române?

Ionuţ-Valeriu Andrei: Loteria Română are, în prezent, 887 de agenţii proprii active. Acestora li se adaugă 1.171 de agenţii mandatare, precum şi aproape 40.000 de terminale autonome selfpay, asis­tate şi neasistate.

Reporter: Care sunt jocurile pe care le preferă cei mai mulţi dintre clienţii Loteriei?

Ionuţ-Valeriu Andrei: Fără îndoială, printre cele mai populare şi apreciate jocuri se numără cele tradiţionale, cum ar fi Loto 6/49 şi Joker, precum şi lozurile răzuibile. Dintre acestea, cele mai achiziţionate sunt lozurile din gama Zodiac, bucurându-se de cea mai mare popularitate şi de o priză deosebită în rândul jucătorilor.

Reporter: Mulţumesc!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

APA NOVA
eximbank.ro
danescu.ro
boromir.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Mai. 2024
Euro (EUR)Euro4.9748
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5777
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0370
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8147
Gram de aur (XAU)Gram de aur359.4834

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
domeniileostrov.ro
ccib.ro
tophotelconference.ro
mastercommunications.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
everythinghr.live
32.aicps.ro
roenergy.eu
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb