SUPLIMENT GAMBLING Piaţa de gambling - evaluată la peste un milliard de euro, în creştere cu 50% în ultimii doi ani

Ziarul BURSA #Companii #Gambling / 1 aprilie

Piaţa de gambling - evaluată la peste un milliard de euro, în creştere cu 50% în ultimii doi ani

(Interviu cu Gheorghe Gabriel Gheorghe, preşedintele ONJN)

Piaţa jocurilor de noroc exploatate "la negru" a cunos­cut un trend constant descrescător, în ultimii ani, reţinându-se în perioada recentă doar unele manifestări izolate, susţine Gheorghe Gabriel Gheorghe, preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Cu toate acestea, odată cu intratea în vigoare a OUG 82/2023, prin care, printre alte modificări legislative, au fost majorate semnificativ nivelurile taxelor şi contribuţiilor specifice domeniului, cu impact imediat în ceea ce priveşte comportamentul financiar-fiscal al organizatorilor de jocuri de noroc, există suspiciuni rezonabile cu privire la o eventuală creştere a desfăşurării de activităţi de jocuri de noroc nelicenţiate si neautorizate, mai arată reprezentantul ONJN, în cadrul unui interviu.

Reporter: Cum a evoluat piaţa jocurilor de noroc în ultimul an?

Gheorghe Gabriel Gheorghe: Industria jocurilor de noroc s-a dezvoltat semnificativ, şi nu mă refer aici doar la ultimul an, segmentul online fiind pe un trend constant ascendent. Aici a contat, bineînţeles, foarte mult şi accesul la internet şi la device-uri mobile, ce au permis, practic, jucătorilor să beneficieze oriunde şi oricând de activităţi de divertisment de o varietate tot mai largă.

De trei ani, piaţa este constant pe o direcţie de creştere, la momentul actual fiind evaluată la peste un miliard de euro (conform statisticilor oficiale, cifra de afaceri crescând cu aproximativ 50% în intervalul 2021-2023, în special în ceea ce priveşte pariurile sportive, cazino şi cazino online). Această creştere poate fi explicată şi prin schimbările operate la nivel legislativ, schimbări ce au adus predictibilitate şi stabilitate domeniului, sporind astfel încrederea investitorilor şi, implicit, creând o gamă mai variată de opţiuni pentru jucători.

Reporter: Care sunt principalele probleme ale domeniului şi ce soluţii consideraţi că există pentru remedierea acestora?

Gheorghe Gabriel Gheorghe: Există o serie de probleme ce necesită atenţie constantă, şi pun accent aici pe subiecte sensibile precum aspectele asociate dependenţei de jocuri de noroc, protecţia minorilor şi combaterea permanentă a activităţilor ilegale. Toate acestea impun atât reglementare, cât şi supraveghere constante şi eficiente. Doar astfel se poate asigura o piaţă stabilă şi dezvoltată într-un mod sănătos nu doar pentru operatori, ci şi pentru cei ce le utilizează serviciile.

Modificările ce au fost aduse Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2009 sunt gândite să asigure un control mai strict asupra pieţei. Enumăr aici o parte dintre ele:

- Creşterea fondului de contribuţii la Joc Responsabil (de la 5000 de euro la 50.000 de euro anual);

- Realizarea şi gestionarea de către ONIJN a unei baze de date digitale, la nivel naţional privind persoanele autoexcluse şi cele indezirabile şi dezvoltarea unei linii de comunicare de tip telverde;

- Interdicţia privind comercializarea alcoolului în sălile de jocuri de noroc;

- Eliminarea licenţelor cu caracter temporar;

- Operatorii de jocuri de noroc vor desfăşura activitatea doar prin intermediul unor entităţi stabilite în România;

- Creşterea nivelului de taxare, atât pentru licenţe, cât şi pentru chestiuni de natură administrativă;

- Aplicarea de măsuri de limitare a amplasamentului sălilor de jocuri de noroc la nivel terestru;

- Creşterea sumei constituite garanţie pentru jocurile de noroc.

Reporter: Consideraţi că legis­laţia din sector mai are lipsuri?

Gheorghe Gabriel Gheorghe: Aşa cum am mai spus şi în alte rânduri, avem o legislaţie ce de-a lungul timpului şi-a dovedit eficienţa. Bineînţeles, acolo unde au fost identificate lipsuri sau nevoia de o mai bună reglementare, de un control mai strict, s-au adus modificările necesare. Să fim sinceri, îmbunătăţirea este un proces continuu, iar domeniul jocurilor de noroc nu face excepţie de la această regulă. Ce pot eu să vă garantez este că asigurarea unui climat stabil şi a unei pieţe sustenabile şi cu un grad ridicat de protecţie pentru jucători nu sunt deziderate aşternute doar pe hârtie, ci demonstrabile în practică.

Reporter: Ce efecte asupra domeniului, dar şi asupra bugetului de stat, vor avea proiectele legislative care se află în dezbatere în Parlament?

Gheorghe Gabriel Gheorghe: Referitor la propunerea de modificare a cuantumului taxelor specifice activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, prin creşterea nivelului acestora, estimăm o influenţă pozitivă asupra creşterii veniturilor colectate la bugetul de stat de până la 40%.

Ţin să subliniez faptul că avem un grad de colectare a taxelor ce depăşeşte 99%, lucru ce evidenţiază o conformitate şi o responsabilitate fiscală exemplară.

Suntem conştienţi că aceste creşteri sunt semnificative, dar nu trebuie pierdut din vedere un aspect foarte important - o parte consistentă din aceste venituri virate la bugetul de stat vor asigura fondurile necesare dezvoltării unor programe educaţionale şi de sănătate publică ce vizează combaterea adicţiei. Repet, menţinerea unui climat sănătos nu va face decât să securizeze dezvoltarea şi prosperitatea domeniului. În plus, chiar citeam de curând despre o estimare făcută la nivel global (ce include şi România), care situează piaţa jocurilor de noroc pe un trend ascendent, cu o rată de creştere anuală de 7,1%, estimându-se că, până în 2027, va atinge pragul de 260,44 miliarde de dolari.

Reporter: Cum ar trebui să arate fiscalitatea în domeniu?

Gheorghe Gabriel Gheorghe: În ceea ce priveşte politica fiscală în domeniul jocurilor de noroc, aceasta este rezonabil adoptată (în primul rând raportat la încadrarea în categoria activităţilor ce teprezintă monopol de stat), astfel încât veniturile pe care statul le realizează din acest sector de activitate să justifice reglementarea domeniului.

Legiuitorul, la momentul înfiinţării ONJN, a stabilit ca atribuţii în sarcina acestuia doar partea de administrare în ceea ce priveşte taxele specifice (de monopol). În acest sens, având în vedere şi faptul că taxele se plătesc anticipat, urmărirea încasării taxelor este destul de eficientă. Suplimentar, trebuie precizat faptul că orice documentaţie de licenţiere sau autorizare trebuie însoţită de dovada faptului că societatea respectivă nu înregistrează obligaţii restante către bugetul de stat (deci nu doar referitor la taxele de monopol, ci pentru toate obligaţiile bugetare). În acest sens, trebuie spus că în fiecare an coeficieritul de încasare a taxelor de monopol este de aproximativ 97- 98%.

Reporter: Care sunt tendinţele din piaţa jocurilor de noroc?

Gheorghe Gabriel Gheorghe: Având în vedere faptul că jocurile de noroc se încadrează la categoria "divertisment", perspectiva unei activităţi economice care să înregis­treze pierdere contabilă nu este jus­tificabilă. În consecinţă, opţiunea încetării activităţii este strict legată de modul de organizare internă a activităţilor economice şi de obiectivele financiare ale fiecărui organizator.

Modificările legislative pot influenţa temporar evoluţia pieţei de profil, dar mecanismul cerere-ofertă este cel care dictează tendinţa domeniului.

Reporter: Care sunt efectele pe care le are asupra domeniului dezvoltarea tehnologiei?

Gheorghe Gabriel Gheorghe: De-a lungul timpului, pe măsură ce tehnologia s-a dezvoltat continuu, a adus şi o serie de beneficii pentru jucători: mobilitatea - pentru că, prin utilizarea diverselor device- uri mobile, accesarea platformelor de joc este posibilă la orice moment -, de asemenea grafica şi efectele sonore au cunoscut o dezvoltare semnificativă (şi fac referire aici la realitatea augmentată), inteligenţa artificială ce face posibilă crearea unor algoritmi de căutare, a personalizării de oferte si recomandări. Această întreagă evoluţie a procesului tehnologic face experienţa din mediul online cu siguranţă mai atractivă.

Reporter: Ce acţiuni întreprind organizatorii de profil pentru a veni în întâmpinarea unui joc res­ponsabil şi a educaţiei în domeniu?

Gheorghe Gabriel Gheorghe: Indiferent de tipul de joc practicat, trebuie să fim conştienţi că dacă acestea nu sunt accesate cu măsură, pot afecta serios atât viaţa persona­lă, cât şi pe cea profesională.

Asociaţia Joc Responsabil (prin membrii săi fondatori Romslot, Romanian Bookmakers şi Rombet şi alţi susţinători din piaţă) elabo­rea­ză şi implementează programe de educare şi prevenţie a dependenţei de jocuri de noroc, de consiliere psihologică. a persoanelor ce se confruntă cu dependenţa, asigură traininguri pentru psihologi, psihoterapeuţi şi specialişti, cu ajutorul cărora se asigură asistenţa terapeutică a jucătorilor şi dezvoltă programul "Joc Responsabil" şi alte programe de responsabilitate socială în domeniu, cum ar fi programul de instruire a angajaţilor organizatorilor de jocuri de noroc.

În vederea asigurării unui nivel adecvat de prevenţie şi conştientizare, e foarte important ca angajaţii sălilor să aibă capacitatea de a recunoaşte şi de a gestiona anumite comportamente ce depăşesc limita recreaţionala a jocului de noroc.

Spre exemplu, pe parcursul anului 2023, asociaţia "Joc Responsabil" a răspuns la peste 7.000 de apeluri, fie prin intermediul chat-ului, fie prin linia tip Tel-Verde, solicitanţii necesitând consiliere psihologică gratuită sau simple informaţii despre dependenţă şi jocurile de noroc.

De asemenea, în segmentul on­line, pe fiecare platformă de jocuri de noroc sunt promovate o serie de recomandări (spre exemplu, pre-stabilirea unor limite de buget şi de timp, un buget alocat pierderilor) şi există o secţiune de auto-excludere pentru care jucătorii pot opta în situaţiile în care simt că limita proprie de normalitate a fost sau poate fi depăşită.

Reporter: Care este evoluţia pieţei negre a domeniului şi cum vedeţi eradicarea ei?

Gheorghe Gabriel Gheorghe: Ca urmare a activităţilor specifice ONJN, de la înfiinţare si pană la nivelul trimestrului al patrulea al lui 2023, piaţa jocurilor de noroc exploatate "la negru" a cunoscut un trend constant descrescător, reţinându-se în perioada recentă doar unele manifestări izolate.

Cu toate acestea, odată cu intrarea în vigoare a OUG 82/2023, prin care, printre alte modificări legis­lative, au fost majorate semnificativ nivelurile taxelor şi contribuţiilor specifice domeniului, cu impact imediat în ceea ce priveşte comportamentul financiar-fiscal al organizatorilor de jocuri de noroc, există suspiciuni rezonabile cu privire la o eventuală creştere a des­făşurării de activităţi de jocuri de noroc nelicenţiate şi neautorizate.

În sensul celor arătate, la nivelul instituţiei sunt avute în vedere măsuri de contracarare a unor astfel de fenomene, dar din motive lesne de înţeles ne limităm în a spune doar că activităţile de prevenire şi combatere a acestora vor fi intensificate în perioada următoare.

La sfârşitul anului 2023, deţi­neau licenţă valabilă 284 de organizatori de jocuri de noroc.

Reporter: Ce acţiuni întreprinde ONJN în vederea licenţierii celor care organizează ilicit jocuri de noroc?

Gheorghe Gabriel Gheorghe: ONJN a manifestat dintotdeauna transparenţă şi deschidere către operatorii ce au dorit să desfăşoare activitate în mod legal pe teritoriul României. Am fost mereu deschişi pentru a răspunde neclarităţilor, desfăşurăm audienţe, există întâlniri periodice ale Consiliului Consultativ, organism constituit din specialişti în domeniul jocurilor de noroc şi din reprezentanţi ai asociaţiilor de profil. Deci, din partea noastră, ca organ de specialitate, există toată deschiderea şi tot concursul. Decizia de a intra în legalitate aparţine operatorilor economici. În schimb, măsurile de sancţionare în caz contrar, în caz de nerespectare a legii, aparţin statului român.

Reporter: Câte acţiuni de control a derulat ONJN în 2023 şi ce rezultate au avut acestea?

Gheorghe Gabriel Gheorghe: Ca urmare a acţiunilor de control derulate la nivelul ONJN pe parcursul anului 2023, au fost încheiate peste 15.300 de acte de control, ale căror rezultate s-au concretizat prin aplicarea de sancţiuni contravenţionale principale şi complementare, identificarea de mijloace de joc exploatate la negru (fără licenţă de organizare şi/sau, după caz, autorizaţie de exploatare), formularea de plângeri penale, soluţionarea de petiţii/sesizări adresate Oficiului de către diverse persoane fizice şi juridice, precum şi a unor solicitări provenite de la alte instituţii, conformarea organizatorilor de jocuri de noroc la dinamica continuă a modificărilor legislative specifice domeniului jocurilor de noroc etc.

Au fost aplicate peste 450 de sancţiuni contravenţionale, în valoa­re de aproximativ 6.000.000 lei.

Reporter: Mulţumim!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
APA NOVA
e-infra.ro
eximbank.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9771
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6576
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2114
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9174
Gram de aur (XAU)Gram de aur347.5083

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb