SUPLIMENT GAMBLING "ONJN vizează noi reglementări pentru terminalele de pariuri"

Ziarul BURSA #Companii #Gambling / 3 septembrie 2019

Marius-Sebastian Ionescu, Preşedintele ONJN

Marius-Sebastian Ionescu, Preşedintele ONJN

(Interviu cu Marius-Sebastian Ionescu, Preşedintele ONJN)

Reporter: Cum apreciaţi mersul industriei jocurilor de noroc, în ultima perioadă?

Marius-Sebastian Ionescu: Anul 2018 a adus modificări legislative importante pe piaţa jocurilor de noroc. Vorbim în primul rând de unele modificări de fiscalitate, şi aici fac trimitere la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Aşadar, începând cu luna martie 2018, operatorii de jocuri de noroc online au fost obligaţi să reţină şi să vireze către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală impozitul aferent fiecărei retrageri efectuate în numele jucătorilor. Această măsură a avut drept scop reducerea birocraţiei prin eliminarea unui număr semnificativ de declaraţii depuse de persoanele fizice, prin comasarea unor formulare şi diminuarea costurilor administrative legate de procesarea declaraţiilor.

De asemenea această măsură a avut în vedere şi reducerea obligaţiilor pentru jucători, în sensul că aceştia nu mai trebuie să-şi gestioneze singuri, pe perioada unui an, câştigurile din jocurile de noroc online, acest lucru fiind făcut în baza legii de către operatori.

Totodată, domeniul jocurilor de noroc a fost îmbunătăţit cu câteva modificări de funcţionalitate. Legea nr. 250/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc a instituit o nouă prevedere legală care interzice afişarea în exteriorul locaţiilor de jocuri de noroc a valorilor sau bunurilor acordate prin bonusuri, promoţii sau "jackpot"-uri reale sau simulate. Astfel, s-a avut în vedere atât stoparea unor activităţi care încurajează participarea la joc, mai ales din partea unor persoane care nu sunt jucători, fiind atrase de potenţialele câştiguri, cât şi protecţia consumatorilor din domeniu, în sensul în care, prin afişarea în exteriorul locaţiilor a unor promoţii reale sau simulate, jucătorilor li se induce senzaţia că pot câştiga mult mai mult la unii operatori, ceea ce duce la practici de încurajare a jocului sau de practici ilegale, în sensul în care erau oferite unele premii menţionate în mod general la care se afişau fotografii foarte atrăgătoare (maşini de lux, vacanţe etc.), iar în realitate premiile erau diferite faţă de cele prezentate.

Prin Ordinul Preşedintelui ONJN nr. 179/27.08.2018 a fost aprobat noul model de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 a instituit modificări la nivelul ONJN şi a introdus taxe noi: o activitate care va avea rolul de informare corectă a jucătorilor şi de prevenire a dependenţei în domeniul jocurilor de noroc prin programe de protecţie a tinerilor şi jucătorilor şi nu în ultimul rând programe de soluţionare a litigiilor ce pot apărea între organizatorii şi jucătorii de jocuri de noroc;

modificarea taxei aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc tip slot machines clasa A; introducerea taxei lunare pentru organizatorii de jocuri online, reprezentând 2% şi calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar. Ambele au avut în vedere asigurarea unui mai bun echilibru de taxare între diversele tipuri de jocuri de noroc, în vederea asigurării unui mediu concurenţial.

Reporter: Ce lipsuri legislative mai are acest segment?

Marius-Sebastian Ionescu: Orice domeniu de activitate are o dinamică operativă sau funcţională şi socială şi este normal să intervină modificări sau completări în orice act normativ din orice domeniu reglementat, atât la nivel de Ordonanţă de Urgenţă, Hotărâre de Guvern sau Ordin de Preşedinte.

În primul rând avem în desfăşurare un proiect de norme tehnice, denumit "Condiţii minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc". Draftul de proiect a fost deja notificat Comisiei Europene conform Directivei (UE) 2015/1535, iar în momentul în care expiră perioada de aşteptare de trei luni - timp în care Comisia şi celelalte state membre examinează textul notificat şi răspund în mod adecvat - vom emite şi ordinul tehnic.

Domeniul jocurilor de noroc este reglementat corespunzător, dar avem în vedere în viitorul apropiat noi reglementări legale pentru celelalte activităţi de jocuri de noroc, în special pentru terminalele de pariuri.

De asemenea, avem în vedere, într-un termen scurt, stabilirea de norme de verificare pentru modalitatea de colectare, securitatea transmiterii şi respectiv stocarea datelor aferente mijloacelor de joc de tip slot-machine.

Reporter: Cum ne situăm faţă de celelalte ţări europene, în acest domeniu?

Marius-Sebastian Ionescu: Piaţa românească este una cu potenţial, industria jocurilor de noroc evoluând odată cu dezvoltarea tehnologiei. După modificările legislative operate pe parcursul ultimilor ani, putem spune că, în România, cadrul legislativ a atins un nivel de maturitate, echilibru şi stabilitate, atingând cele mai înalte standarde europene.

Condiţiile de licenţiere în România sunt similare altor state europene. Orice operator poate funcţiona legal pe teritoriul României, dacă bineînţeles îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege.

Reporter: Ce perspective are această piaţă, la noi?

Marius-Sebastian Ionescu: Aşa cum am precizat anterior, piaţa este stabilă şi acoperă toate tipurile de activităţi de jocuri de noroc, fiind în concordanţă cu cerinţele jucătorilor români.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre implementarea sistemelor informatice de monitorizare a activităţii jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă?

Marius-Sebastian Ionescu: Monitorizarea activităţii pentru operatorii la distanţă este foarte bine reglementată, având în vedere specificul acesteia şi este verificată anual (sau în funcţie de situaţie, mai des la solicitarea ONJN) de auditori externi, care analizează conform standardelor internaţionale (ex ISAE 3000 privind auditul financiar sau ISO 27000 privind securitatea informaţiei). Avem în vedere stabilirea unor condiţii similare şi pentru piaţa de land-based.

Reporter: Cum vedeţi funcţionarea pieţei jocurilor online?

Marius-Sebastian Ionescu: Segmentul jocurilor de noroc online este foarte bine reglementat şi funcţional. România este un model de succes, fiind chiar un exemplu pentru alte ţări care se pregătesc să reglementeze sau să dezvolte acest domeniu. Spre exemplu, încă de la reglementare şi până în prezent avem solicitări de la alte state membre ale Uniunii Europene de furnizare de informaţii (asistenţă) cu privire la modul în care am reglementat domeniul, ultima solicitare venind de la Autoritatea de reglementare a jocurilor de noroc din Polonia.

În viitorul apropiat avem în vedere şi alte modificări pentru includerea de noi tipuri de activităţi (activităţile de tip Daily fantasy sports DSF şi altele).

Reporter: Care credeţi ca este ponderea pieţei negre în domeniu?

Marius-Sebastian Ionescu: În primul rând vorbim despre un fenomen asupra căruia nu poate fi făcută o cuantificare exactă şi care cu siguranţă nu va dispărea niciodată în totalitate. Vă reamintesc că, odată cu înfiinţarea instituţiei, în anul 2013, au fost desfăşurate în mod constant acţiuni menite să descurajeze practicile ilegale, cu accent pe publicitatea/marketing-ul şi/sau promovarea jocurilor de noroc online neautorizate, verificarea cluburilor de poker, identificarea şi scoaterea din piaţă a aparatelor tip slot-machine exploa-tate în condiţii ilegale, conformarea la cadrul legal a operatorilor economici care importă, produc şi/sau comercializează mijloace de joc, verificarea modului de calcul şi plată a obligaţiilor fiscale specifice care decurg din activitatea de jocuri de noroc şi vă pot spune că fiecare abatere de la legislaţia specifică a fost sancţionată conform reglementărilor în vigoare.

În ceea ce priveşte platformele nelicenţiate, legiuitorul a stabilit introducerea aces-tora pe lista neagră. În urma verificărilor şi documentărilor permanente ale direcţiei de specialitate din cadrul Oficiului, această listă este constant actualizată.

ONJN acţionează în interesul legii, al statului şi al cetăţenilor lui. Operatorii de jocuri de noroc, indiferent de mărimea lor, au obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor doar servicii legale cu o corectă informare a jucătorilor. Aceştia trebuie să-şi des-făşoare activitatea cu respectarea legilor în realizarea scopului lor comercial, cu res-pectarea principiilor de joc responsabil, de protecţie a jucătorilor şi a persoanelor vulnerabile, în special a interzicerii accesului persoanelor minore.

Cu privire la piaţa neagră a jocurilor de noroc tradiţionale, încă mai avem situaţii în care sloturile nu îndeplinesc condiţiile legale de autorizare sau unele persoane folosesc aparate cu serii dublate după aparate autorizate în mod legal, dar aceste situaţii sunt foarte puţine, nefiind relevante pentru piaţă, în general.

Reporter: Cu cât au crescut veniturile la bugetul de stat, anual, după licenţierea mai multor operatori din domeniu?

Marius-Sebastian Ionescu: Analizând datele existente la nivelul instituţiei noastre, cuprinse în Rapoartele anuale de activitate, documente publice pe pagina de internet a instituţiei noastre, vă putem spune că piaţa a păstrat o evoluţie constantă şi echilibrată, nefiind înregistrate creşteri semnificative, cum a fost cazul, spre exemplu, în anul 2015, atunci când domeniul online a fost reglementat şi aliniat cerinţelor europene.

Reporter: Câţi operatori online sunt licenţiaţi, în acest moment?

Marius-Sebastian Ionescu: Pe piaţa online, activează la acest moment 23 operatori licenţiaţi.

Reporter: Observaţi o tendinţă de migrare a jucătorilor din cazinouri în mediul online, după licenţierea operatorilor?

Marius-Sebastian Ionescu: Vorbim despre tipologii diferite de jucători. Rezultatele studiilor efectuate în ţări precum Italia, Spania şi Franţa arată că reglementarea online-ului nu afectează piaţa jocurilor de noroc tradiţionale. Deşi în România nu au fost realizare astfel de studii, conform evidenţelor din raportările operatorilor, până în acest moment am constatat că nu există această tendinţă de migrare la care faceţi referire.

Reporter: Câţi bani aduce la buget, anual, întregul sector de gambling?

Marius-Sebastian Ionescu: Piaţa jocurilor de noroc din România este stabilă şi matură. Discutăm despre un domeniu cu implicaţii importante la nivelul veniturilor bugetare. Industria jocurilor de noroc contribuie la bugetul de stat cu sume substanţiale şi nu vorbim aici doar de impozite şi taxe de licenţă şi autorizaţie, ci şi de veniturile din activităţile conexe.

În anul 2018, taxele speciale percepute operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc şi activităţi conexe pe teritoriul României au depăşit 316 milioane de euro. La acestea se mai adaugă taxele pe muncă (în domeniu fiind angajate un număr de aproximativ 40.000 de persoane), impozitul pe profit conform reglementărilor Codului Fiscal, precum şi alte taxe legale colectate din activitatea pe orizontală, respectiv tranzacţii între operatori, chirii, diverse achizitii, etc., însă toate acestea sunt gestionate de către ANAF.

Gradul de încasare este unul foarte ridicat, de peste 95%, restul procentelor reprezentând alte situaţii legale, respectiv insolvenţă sau faliment.

Reporter: În ce mod va fi influenţată activitatea din industrie de noua lege pentru prevenirea spălării banilor?

Marius-Sebastian Ionescu: În opinia noastră nu va fi influenţată în mod semnificativ, deoarece discutăm despre proceduri deja existente în domeniile online şi casino, prin urmare acestea vor fi extinse şi către celelalte activităţi de jocuri de noroc.

Reporter: Ce proiecte derulează acum ONJN şi ce priorităţi are pentru perioada care urmează?

Marius-Sebastian Ionescu: La această dată, ONJN derulează un proiect de achiziţie publică a unui Sistem informatic care include un modul special destinat activităţii jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă, procesul fiind în faza de depunere a ofertelor.

Sperăm ca această procedură să se încheie cu succes, iar la sfârşitul anului acesta, la nivelul ONJN să fie implementat acest sistem informatic complex.

Printre principalele obiective ale acestei investiţii se regăsesc:

- Implementarea unei soluţii care să asigure transferul de date de la operatorii economici licenţiaţi, în vederea utilizării acestora în scopul diminuării evaziunii fiscale în domeniu şi creşterea încasării taxelor şi impozitelor la bugetul de stat;

- Monitorizarea reţelelor de socializare, site-uri web si forumuri în vederea combaterii sectorului ilegal al jocurilor de noroc, depistării şi sancţionării conform dispozitiilor legale din domeniul jocurilor de noroc.

Reporter: Mulţumesc!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
APA NOVA
digi.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9771
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6535
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2157
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8883
Gram de aur (XAU)Gram de aur353.6146

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
letapebytourdefrance.com
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb