SUPLIMENT GAMBLING "Sectorul jocurilor de noroc a atins o saturaţie"

Ziarul BURSA #Companii #Gambling / 3 septembrie 2019

George Pintilei, Baum Games

George Pintilei, Baum Games


(Interviu cu George Pintilei, Director Marketing Baum Games)

"Domeniul gamblingului a atins o stabilitate care se traduce în profituri responsabile, colectare bugetară de sute de milioane de euro şi un control eficient exercitat de autorităţi asupra companiilor de profil"

Reporter: Unde se situează piaţa jocurilor de noroc din ţara noastră?

George Pintilei: Considerăm că, în ultimii ani, domeniul jocurilor de noroc în România a ajuns sub semnul stabilităţii, în sensul că nu au mai fost mari modificări de configuraţie a pieţei, cu excepţia, poate, a celor aduse de legiferarea jocurilor online.

Deşi industria se confruntă continuu cu ameninţările de ordin legislativ, a reuşit să se menţină cam la aceleaşi dimensiuni în ultima decadă, prin faptul că tot mai mulţi actori din domeniu au înţeles şi aplicat noţiunea de profit responsabil. Asta s-ar traduce în a-ţi impune drept obiectiv şi a rămâ-ne în această afacere, nu doar a obţine un profit cât mai mare astăzi. Avem, astfel, o industrie a jocurilor de noroc stabilă, ajunsă la un nivel care nu mai permite noi dezvoltări de afaceri de mari dimensiuni şi matură în mare parte a ei, înţelegând aici că tot mai multe afaceri din domeniu sunt proiectate pe termen lung.

Reporter: Cum caracterizaţi acest sector? Ce obstacole au mai rămas în calea activităţii companiilor de profil?

George Pintilei: Credem că perpetua problemă a domeniului este cea reprezentată de imaginea sa în exterior. Astfel, ce ne-am dori este ca această industrie, precum şi activitatea de a practica jocurile de noroc să fie reaşezate corect în mentalul colectiv. Vorbind concret, cu toţii ştim că exis-tă efecte negative generate de jocurile de noroc, dar acestea sunt adesea şi mult exagerate în discursurile publice pe această temă. Cu prejudecăţile este însă greu de luptat şi nu ne aşteptăm ca ele să dispară pes-te noapte...

Reporter: Cum ne situăm faţă de celelalte ţări europene, în acest domeniu?

George Pintilei: Graţie cadrului legislativ modern şi activităţii ONJN de la înfiinţarea sa până în prezent, putem spune că, din perspectiva gamblingului, România este în avangardă. Aceasta ar însemna că ţara noastră se regăseşte între statele care au înţeles că autoritatea trebuie să aibă o abordare judicioasă în raporturile cu domeniul. Concret, această abordare ar însemna că misiunea principală a statului este aceea de a diminua până la neglijabil piaţa neagră, cu toate efectele ei dăunătoare. În România, se petrece acest lucru prin exercitarea unei taxări şi a unui control eficiente asupra pieţei şi prin aplicarea prevederilor OUG 77/2009. Rezultatul este acela că statul roman reuşeşte să colecteze anual aproa-pe 600 de milioane de euro din sectorul gamblingului, să nu se confrunte cu o piaţă neagră sau evaziune fiscală relevante în domeniul jocurilor de noroc şi să asigure circa 40.000 de locuri de muncă.

În aceste condiţii, singurul efect negativ care rămâne de combătut - şi nu trebuie să ocolim acest subiect - rămâne cel al adicţiei de jocuri de noroc. Efortul de combatere a adicţiei trebuie să fie unul continuu şi să implice toţi vectorii relevanţi sau care pot aduce aport relevant. Noi, companiile, statul, alte organizaţii, cu toţii trebuie să facem front comun în acet sens, dezvoltând proiecte şi aplicând în România acele instrumente care să reducă tot mai mult şi acest fenomen.

Reporter: Care este viitorul pieţei jocurilor de noroc autohtone?

George Pintilei: Este logic de aşteptat ca, în actualul cadru legislativ, piaţa să rămâ-nă, ca structură şi dimensiuni, la nivelul de acum. Ne confruntăm însă permanent în continuare cu diverse proiecte legislative, astfel că este greu de anticipat o evoluţie chiar şi pe un orizont de un an - doi de la acest moment.

Reporter: Ce aşteptări aveţi pentru perioada care urmează, din punct de vedere legislativ şi al eradicării evaziunii fiscale, al investiţiilor noi din piaţă şi al numărului de jucători?

George Pintilei: Ne dorim, la fel ca întreaga industrie, ca, la elaborarea de proiecte legislative, să fim consultaţi prin asociaţiile de reprezentare profesională. Considerăm că, dată fiind tocmai contribuţia bugetară pe care o aminteam mai devreme, orice proiect legislativ care ar provoca o restrângere a pieţei trebuie judicios analizat ca impact. Şi mă refer aici la ambele sensuri, respectiv evaluate atât impactul pozitiv, cât şi cel negativ. Şi nu vizez aici perspectiva sau interesele industriei, ci tocmai perspectiva statului.

Mai concret spus, dacă restrângi masiv acest domeniu sau dacă, mergând la absurd, îl închizi, ne vom confrunta cu dezvoltarea pieţei negre, se va pierde această contribuţie bugetară de sute de milioane EUR şi va trebui apoi ca statul să confrunte şi aspectul disponibilizării celor aproape 40.000 de angajaţi, câţi se regăsesc în prezent în industrie. Dacă, din contră, emiţi un cadru legislativ prea permisiv, această industrie se va dezvolta disproporţionat, cauzând astfel alte efecte nedorite.

Prin urmare, credem în echilibru, res-pectiv în legiferarea cu stricteţe, dar justă, a domeniului, în taxarea sa la un nivel care să permită afacerilor de profil să activeze cu profituri moderate şi care să asigure aport optim pentru societate în termeni de contribuţii bugetare. Credem că acest echilibru este, în mare măsură, atins în prezent, astfel că orice iniţiativă legislativă nouă poate genera migrene atât industriei, dar mai ales statului. De aceea, este foarte importantă consultarea mediului privat la elaborarea legislaţiei.

Reporter: În ce mod v-au afectat măsurile fiscale adoptate la începutul acestui an prin OUG 114?

George Pintilei: Sigur că niciunei afaceri, indiferent de natura sa, nu îi este convenabilă o majorare de taxe cum este, de pildă, cea reprezentată de mărirea cu 1000 de euro a taxei de autorizare per aparat slot machine. Înţelegem însă obiectiv nevoia de creştere a colectării bugetare care a atras măsurile aduse pe finalul anului trecut de OUG 114.

Pe mai departe, rămâne să vedem în următorii ani care vor fi efectele acestor măsuri asupra pieţei. Este de aşteptat ca unele afaceri să aibă dificultăţi şi chiar să se restrângă, ca urmare a noii taxări.

Reporter: Cum apreciaţi modul de impozitare a companiilor de jocuri online şi a celor care organizează jocuri tradiţionale? Ce reglementări credeţi că ar fi necesare pe acest segment?

George Pintilei: Considerăm că fiecare dintre cele două sectoare, respectiv cel land based şi cel online, sunt eficient legiferate în prezent la nivelul OUG 77/2009. La formularea cadrului de reglementare s-a ţinut cont în mod optim de specificul fiecăruia dintre cele două tipuri de exploatare de jocuri de noroc. Mai important este că s-a avut în vedere şi nevoia de a asigura un cadru concurenţial cât mai corect între tipurile de jocuri exploatate în România.

Reporter: Ce programe de interes public dedicate prevenirii şi combaterii dependenţei de jocuri de noroc se află în derulare?

George Pintilei: În acest moment, proiectele Asociaţiei "Joc Responsabil" reprezintă referinţa în această arie de activitate. Prin statutul de membru în asociaţiile de reprezentare profesională care susţin proiectul "Joc Responsabil", Baum Games este angajată activ în combaterea adicţiei de jocuri de noroc.

Pe această linie, ne bucură, de asemenea, faptul că statul arată un tot mai mare interes faţă de necesitatea de a ne adresa acestui efect negativ al practicării de jocuri de noroc. Astfel, ne aşteptăm la o intensificare a eforturilor făcute pe această direcţie. Baum Games va fi şi pe mai departe un partener cert atât pentru autorităţi, cât şi pentru celelalte companii din domeniu care se doresc implicate în ceea ce denumim cu toţii, drept concept şi principiu, "Joc Responsabil".

Se cuvine, pe de altă parte, să aducem şi o relevantă precizare. Adesea, implicarea mediului privat în combaterea adicţiei a fost privită cu circumspecţie în spaţiul public, pe motivul că interesul unei companii este de a-şi mări profiturile, nicidecum să îndepărteze sau să "vindece" un client care aduce sume importante în sala de joc. Lucrurile însă nu stau deloc în acest fel. Atât Baum Games, cât şi majoritatea celorlalte companii din domeniu nu doresc printre clienţi pe cei cu comportament adictiv, pentru că problemele acestora ajung să devină şi problemele companiei. O dramă cauzată de jocurile de noroc devine o acută problemă de imagine. De dorit este nu acest tip de client, ci clientul echilibrat. Ne dorim, aşadar, în sălile noastre doar pe acei clienţi care înţeleg jocul de noroc drept o modalitate de petrecere a timpului liber şi care vin să joace doar sumele pe care îşi permit să le piardă fără a-şi afecta viaţa, familia, evoluţia socială.

Reporter: Ce oportunităţi de investiţii are piaţa românească de profil?

George Pintilei: Poate cu excepţia sectorului de jocuri online, nu credem că vom asista în perioada următoare la inves-tiţii sau intrări în piaţă notabile. Asta pentru că industria de jocuri de noroc a atins în ultimii ani o saturaţie care nu prea mai permite dezvoltări de noi afaceri în domeniu.

Reporter: Ce investiţii intenţionaţi să realizaţi în acest an şi ce buget aţi alocat în acest sens?

George Pintilei: Prioritatea noastră o constituie platforma de jocuri online www.baumbet.ro. Clienţii Baum din online au deja ocazia să experimenteze jocuri de la noi provideri şi multe alte surprize regăsite în platforma noastră, iar acestea nu vor conteni să vină şi în perioada următoare. Ne dorim ca această platformă să se afirme după acelaşi parcurs în care a evoluat brand-ul Baum, respectiv oferind o experienţă de joc rafinată şi distinctă, experienţa de joc "Baum".

Apoi, am inaugurat recent două noi săli în Cluj şi urmează să dezvoltăm reţeaua de locaţii Baum. Continuăm, de asemenea, să dezvoltăm propriile jocuri, aşa cum am obişnuit, după cum acordăm o atenţie tot mai mare intrării pe noi pieţe din Europa sau alte continente.

Reporter: Ce proiecte de investiţii aţi derulat anul trecut?

George Pintilei: Dezvoltarea şi lansarea platformei noastre online a fost cea mai notabilă investiţie realizată de companie în ultima perioadă, indiscutabil.

Reporter: În ce mod va fi influenţată activitatea companiei de noua lege pentru prevenirea spălării banilor?

George Pintilei: Există deja o anumită rumoare în industria de jocuri de noroc din România faţă de tot ce implică necesara conformare la noile norme privind combaterea spălării banilor. Este evident că aces-te prevederi se vor traduce într-un efort investiţional şi operaţional suplimentar. De pildă, în special pentru sectorul de sloturi, a aplica măsurile standard de cunoaştere a clientelei presupune noi sarcini pentru angajaţi, deci va fi nevoie de training în acest sens. Apoi, păstrarea datelor cu caracter personal, responsabilităţile companiei privind persoanele expuse public sau alte aspecte din cuprinsul legii 129/2019 înseamnă sarcini suplimentare complexe pentru companii, sarcini cărora trebuie să ne adresăm în următoarea perioadă.

Reporter: Există o migrare a jucătorilor din cazinouri în mediul online, după licenţierea operatorilor?

George Pintilei: Nu se observă o tendinţă clară în acest sens până acum. Probabil că, în decurs de mai mulţi ani, vor fi jucători care vor migra spre online, dar acest fenomen se va produce treptat. Deocamdată, ce se întâmplă este că nu mai există o graniţă clară între jucătorul de online şi practicantul de jocuri tradiţionale, în sensul că mulţi dintre amatorii de jocuri din Româ-nia exersează ambele metode de divertis-ment, respectiv vin în sala de joc şi deţin şi conturi de jucători în online.

Reporter: Mulţumesc!

"Dacă ar fi să oferim o definiţie corectă a acesui domeniu, ar fi aceea că jocurile de divertisment reprezintă o formă de divertisment adresată exclusiv adulţilor. Nu provoacă invariabil dependenţe şi drame, după cum adicţiei reuşim să ne adresăm chiar noi, cei din mediul privat cu tot mai mare eficienţă".

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
APA NOVA
e-infra.ro
digi.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9766
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6402
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2278
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur344.9150

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb