Abonament gratuit
Videoconferinţa “Afaceri în agricultură”Videoconferinţa “Afaceri în agricultură”
Videoconferinţa “FONDURI EUROPENE”

SUPLIMENTUL AUTO / RAR:Numărul mare de vehicule vechi periclitează siguranţa rutieră

Ziarul BURSA #Companii #Auto /

Ing. Radian Tufă, Director General RAR

Ing. Radian Tufă, Director General RAR


Începând cu anul 2021 vom avea parte de o scădere considerabilă a importului de maşini cu volan pe dreapta

În 2019 s-au desfăşurat 4.042 de acţiuni de control, fiind aplicate amenzi în valoare de 3,4 milioane de Iei

RAR are în teste o versiune extinsă a aplicaţiei "Istoric Vehicul", care va conţine şi informaţii despre daune

Odată cu intrarea în parcul auto rutier naţional a unui număr foarte mare de vehicule cu o vechime peste medie poate afecta semnificativ siguranţa rutieră, având în vedere atât performanţele constructive mai reduse ale acestor vehicule (inclusiv lipsa unor dotări uzuale de care vehiculele mai noi dispun), cât şi dificultăţile de menţinere într-o stare tehnică corespunzătoare.

Radian Tufă, directorul general al Registrului Auto Român, ne-a acordat un interviu în cara ne-a reiterat despre pericolul care vine odată cu îmbătrânirea parcului auto din România, dar şi despre importanţa inspecţiei tehnice periodice.

Reporter: Potrivit studiilor, jumătate dintre maşinile înmatriculate în acest moment în ţara noastră sunt mai vechi de 16 ani, iar aproape 30% au între 11 şi 15 ani. Care sunt riscurile la care suntem expuşi în momentul în care achiziţionăm un astfel de autoturism?

Radian Tufă: Fiecare automobil are propria sa istorie şi, ca urmare, nu este indicat şi corect să fie generalizate anumite constatări tehnice, dar la nivel statistic pot fi exprimate anumite considerente. Astfel, un parc auto îmbătrânit prezintă multiple efecte nedorite, printre acestea numărându-se, raportat la autovehiculele care îl compun, lipsa sistemelor moderne care sporesc siguranţa rutieră, creşterea emisiilor poluante chimice din marile oraşe şi frecvenţa mult mai mare de apariţie a defecţiunilor.

Tehnologiile noi au pătruns adânc în industria automobilistică şi din ce în ce mai multe dispozitive sunt în măsură să preia din sarcinile conducătorului auto ca un mijloc de compensare a erorii umane şi a reducerii volumului de muncă al conducătorului auto.

În timp, intrarea în parcul auto rutier naţional a unui număr foarte mare de vehicule cu o vechime peste medie poate afecta semnificativ siguranţa rutieră, având în vedere atât performanţele constructive mai reduse ale acestor vehicule (inclusiv lipsa unor dotări uzuale în cazul vehiculele mai noi), cât şi dificultăţile de menţinere într-o stare tehnică corespunzătoare (din cauza lipsei pieselor necesare reparaţiilor, apariţiei uzurilor inerente la piesele şi sistemele componente etc).

Este ştiut faptul că fiecare vehicul se deteriorează într-un anumit ritm şi cu anumită intensitate, treptat, ţinând cont şi de calitatea componentelor utilizate la construirea şi repararea acestuia, precum şi a modului în care este exploatat.

În timp ce mulţi proprietari de vehicule îşi verifică, repară periodic şi menţin maşinile în stare tehnică bună, numărul de defecte identificate la momentul efectuării ITP sugerează că un număr mare de proprietari nu face acest lucru şi se bazează pe ITP ca fiind o verificare primară de întreţinere.

Astfel, am putea identifica printre posibile cauze de necorespundere tehnică, lipsa de preocupare a deţinătorilor de vehicule pentru menţinerea bunei stări tehnice în intervalul dintre două inspecţii tehnice şi, câteodată, alocarea de resurse financiare insuficiente pentru întreţinerea unui vehicul, mai ales atunci când aceasta este mai costisitoare (în funcţie de categoria şi de valoarea vehiculului). S-a constatat, de asemenea, că în timp costurile necesare restabilirii stării tehnice a vehiculelor sunt din ce în ce mai mari, depărtarea faţă de standarde se măreşte simultan cu creşterea vârstei acestora.

Tot în scopul atenuării efectelor negative ale intrării în parcul auto rutier naţional a unui număr foarte mare de vehicule cu o vechime peste medie, RAR a considerat oportună şi chiar obligatorie introducerea în dezbatere, în cursul anului 2017, a unei iniţiative pentru menţinerea sub control a stării tehnice a parcului auto naţional, de conservare şi chiar de reducere ulterioară a vechimii medii a acestuia, în acest sens propunând creşterea frecvenţei de efectuare a inspecţiilor tehnice periodice (ITP) pentru autoturismele cu vechimea de cel puţin 12 ani, de la 2 ani cât era la momentul respective, la 1 an. RAR a efectuat demersurile necesare în vederea adoptării acestei propuneri de către forurile tutelare şi legislative.

Reporter: La începutul anului 2021 vor fi interzise înmatriculările autovehiculelor cu volan pe dreapta. Ce efect va avea această măsură?

Radian Tufă: Legislaţia naţională privind omologarea individuală (OMTCT nr. 2132/08.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare) prevede că autovehiculele trebuie să fie prevăzute cu post de conducere situat pe partea stângă în raport cu planul median longitudinal al vehiculului. Sunt exceptate autovehiculele speciale utilizate în serviciile publice comunitare (curăţenie stradală), precum şi autovehiculele care au fost înmatriculate ultima dată într-un alt stat membru UE şi care nu au suferit modificări în raport cu configuraţia de înmatriculare iniţială.

Prin urmare, odată cu ieşirea Marii Britanii din UE, după încheierea perioadei de tranziţie, vehiculele second-hand având această provenienţă nu vor mai putea fi omologate în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România.

Având în vedere că în ultimii ani 95% dintre autovehiculele cu postul de conducere pe partea dreaptă, pentru care RAR a eliberat Cărţi de identitate a vehiculului (CIV) sunt provenite din Marea Britanie, apreciem că începând cu anul 2021 vom avea parte de o scădere considerabilă în ceea ce priveşte importul acestor vehicule.

Vehiculele deja înmatriculate în România, conform legii, sunt obligate la modificarea poziţiei postului de conducere de pe partea dreaptă pe partea stângă numai în situaţia în care acestea au suferit modificări ale caracteristicilor constructive menţionate în CIV, care ar determina reomologarea vehiculului pentru menţinerea sa în circulaţie.

Reporter: Cum vedeţi implemetarea măsurii conform căreia toate înmatriculările vor trece de la Direcţia de înmatriculări a vehiculelor la Registrul Auto Român?

Radian Tufă: Registrul Auto Român nu este abilitat să emită texte de lege sau să modifice cadrul legal actual, dar precizăm că ne vom conforma şi vom pune în aplicare eventualele modificări ale legislaţiei.

Reporter: Care sunt principalele nereguli pe care le identifică inspectorii RAR în service-urile auto?

Radian Tufă: Supravegerea pieţei activităţilor de reparare, întreţinere, reconstrucţie, dezmembrare şi modificăre constructivă a vehiculelor rutiere s-a realizat prin acţiuni planificate, pe baza Programului de măsuri şi a tematicilor de control aprobate.

RAR desfăşoară, prin Departamentul Supraveghere de Piaţă, acţiuni de control proactive prin care se impun reglementările legislative prin verificarea conformităţii lucrărilor de reparaţii cu prevederile legale şi acţiuni de control reactive pentru rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor primite de RAR. În cadrul controalelor s-au urmărit aspecte cu privire la: documente şi înregis­trări care dovedesc conformitatea activităţilor desfăşurate în raport cu cerinţele tehnice şi de calitate impuse; evoluţia activităţii operatorilor economici în urma controalelor; menţinerea condiţiilor minimale care au stat la baza eliberării autorizaţiei tehnice de funcţionare; ridicarea nivelului competenţei şi calităţii serviciilor de îndrumare; descurajarea practicilor contraproductive ale operatorilor economici.

Practica neconformă desfăşurată în unele dintre atelierele de reparaţii auto s-a concretizat, de regulă, prin abateri privind încălcarea prevederilor legislative cuprinse în OG 82/2000 cu modificările, completările ulterioare:

✓ lipsa autorizaţiei tehnice de funcţionare;

✓ lipsa înregistrărilor şi nemenţinerea dovezilor care să demonstreze con­formitatea activităţilor executate cu condiţiile tehnice şi de calitate impuse;

✓ utilizarea la intervenţiile asupra sistemelelor care privesc siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului a unor componente, piese de schimb şi materiale de exploatare care nu sunt omologate/certificate, conform legislaţiei în vigoare;

✓ neacordarea certificatelor de garanţie pentru lucrările executate;

✓ nemenţinerea condiţiilor minimale care au stat la baza acordării autorizaţiei tehnice precizate în Anexa 4 din OMTCT nr. 2131/2005 modificat şi completat prin OMT nr. 1022/2013, în special în ceea ce priveşte instruirea personalului din cadrul atelierelor de reparaţii auto.

Reporter: Cum reuşeşte RAR să combată fraudele în ceea ce priveşte inspecţia tehnică periodică?

Radian Tufă: Monitorizarea activităţii de inspecţii tehnice periodice, desfăşurate în cadrul staţiilor de ITP autorizate de RAR, se desfăşoară utilizând mai multe pârghii, cum ar fi:

✓ supravegherea tehnică a staţiilor de ITP, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor ITP folosind metode statistice;

✓ controlul executării ITP, inclusiv prin reverificări efectuate de inspectorii SPNV din cadrul RAR în staţiile de ITP la vehiculele inspectate anterior în cadrul acestor staţii;

✓ controlul executării ITP prin reverificarea în reprezentanţele RAR a vehiculelor inspectate în cadrul staţiilor de ITP;

✓ controlul tehnic în trafic;

✓ verificări incognito, opţional cu utilizarea unui vehicul cu deficienţe cunoscute;

✓ controlul executării ITP în urma contestaţiilor;

✓ controlul executării ITP în urma reclamaţiilor.

Precizăm faptul că, de-a lungul timpului, instituţia noastră s-a preocupat permenent de propunerea unor măsuri pentru modificarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor în vederea alinierii la legislaţia europeană pe de o parte, dar şi în sensul îmbunătăţirii supravegherii activităţii desfăşurate în cadrul staţiilor de ITP, pe de altă parte.

Astfel, dintre măsurile menite să crească posibilităţile de supraveghere a activităţii de inspecţii tehnice periodice desfăşurate în cadrul staţiilor de ITP autorizate pot fi amintite: obligativitatea ataşării, pe lângă buletinele de probă de la operaţiunea de verificare a emisiilor poluante şi/sau a buletinului de probă de la operaţiunea de verificare a eficacităţii sistemului de frânare, în cazul autovehiculelor echipate cu tahograf digital, a două rapoarte zilnice de activitate listate de conducătorul nautovehiculului la finalizarea ITP (aprobată prin Ordinul MT nr. 1319/2016).

Totodată, s-a prevăzut, suplimentar faţă de cele două înregistrări fotografice digitale obligatorii până la momentul respectiv:

- realizarea pentru fiecare autovehicul inspectat din clasa a II-a de ITP a unei înregistrări fotografice digitale de ansamblu a compartimentului motor al autovehiculului cu capota ridicată, iar pentru autovehiculele dotate cu odometru (şi după caz cu tahograf) realizarea la finalizarea ITP şi a unei înregistrări fotografice digitale care să surprindă indicaţia numărului de kilometri parcurşi;

- obligativitatea echipării staţiilor de ITP cu sisteme de supraveghere video (aprobată prin acelaşi ordin), prin care, începând de la data de 20.05.2018 sunt înregistrate activităţile efectuate pe linia de ITP, înregistrări ce trebuie să fie păstrate pe o perioadă de 6 luni de la data efectuării ITP şi care vor fi puse la dispoziţia RAR în scopul monitorizării activităţii de ITP.

Pe parcursul anului 2019, în urma monitorizării activităţii de inspecţii tehnice periodice desfăşurate în cadrul staţiilor de ITP autorizate de RAR, pe care am efectuat-o prin intermediul inspectorilor SPNV, au fost constatate neconformităţi care au condus la suspendarea activităţii pe o perioadă de 30 de zile în cazul a 3 staţii de ITP (din judeţele HD, VN, OT).

Suspendarea activităţii a survenit din cauza faptului că, în mod repetat, inspectorii tehnici ce activează în aceste staţii de ITP au comis abateri de la reglementările privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, aprobate prin OMTCT 2133/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Precizăm faptul că în urma acţiunilor de monitorizare a activităţii desfăşurate în cadrul staţiilor de ITP se realizează şi suspendări temporare a activităţii acestora, în situaţia în care aparatura nu mai corespunde cerinţelor impuse de reglementările legale în vigoare, dar numărul acestora nu este cuantificat.

Suplimentar, precizăm faptul că în aceeaşi perioadă au fost avertizaţi prin menţionarea abaterilor pe verso-ul certificatelor de atestare (ca inspectori tehnici) un număr de 513 inspectori tehnici ce activează în cadrul staţiilor de ITP autorizate şi monitorizate de RAR, iar pentru 38 dintre aceşti inspectori, în urma constatării unor abateri grave sau repetate de la reglementările menţionate, a fost anulat certificatul de atestare.

Reporter: Care a fost valoarea totală a amenzilor aplicate anul trecut de inspectori?

Radian Tufă: În anul 2019 s-au desfăşurat 4.042 de acţiuni de control finalizate prin întocmirea a 3.397 PVCSC/PVC şi a 645 de invitaţii însoţite de note de constatare. S-au dispus măsuri contravenţionale (amenzi) în valoare de 3.439.000 Iei.

Reporter: RAR a verificat anul trecut în trafic peste 67.000 de maşini şi a constatat că aproape jumătate dintre acestea erau neconforme. Ce măsuri credeţi că ar trebui luate pentru a diminua numărul de astfel de cazuri?

Radian Tufă: RAR efectuează, împreună cu lucrători ai Poliţiei Rutiere, acţiuni de control tehnic în trafic (CTT) pentru vehiculele care circulă pe drumurile publice din România, cu excepţia celor utilitare (începând de la data înfiinţării ISCTR), prin utilizarea unui număr de 44 autolaboratoare complet echipate şi dotate. În cadrul acestor acţiuni se urmăreşte, în primul rând, "extragerea" din trafic a acelor vehicule care nu îndeplinesc integral cerinţele tehnice necesare. Oprirea autovehiculelor se realizează de către lucrătorii Poliţiei Rutiere şi sunt vizate, în principal, acele vehicule pentru care există indicii cu privire la o întreţinere necorespunzătoare. Între două inspecţii tehnice periodice, obligaţia menţinerii vehiculului într-o stare tehnică bună, conform legislaţiei aplicabile, este a deţinătorului acestuia.

Pe parcursul anului 2019 au fost supuse controlului tehnic în trafic 69.130 vehicule, dintre care aproape 77% au fost autoturisme, iar 22% vehicule utilitare.

S-au înregistrat următoarele:

✓ procentul general de respingere a fost de aproape 46%;

✓ procentul de respingere a vehiculelor din punct de vedere al siguranţei rutiere a fost de 35%;

✓ procentul vehiculelor neconforme care prezintă pericol iminent de accident - 5,23% (defecţiuni la sistemul de frânare, sistemul de direcţie, punţi, fuzete);

✓ a fost aplicat un număr de aproximativ 22.500 de sancţiuni contravenţionale ca urmare a neconformităţilor tehnice constatate;

✓ au fost retrase aproximativ 18.000 de certificate de înmatriculare;

✓ au fost reţinute 446 permise de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice;

✓ au fost imobilizate în trafic 413 vehicule;

✓ au fost anulate în trafic 113 dovezi de efectuare a ITP.

În cadrul activităţilor de CTT urmărim în permanenţă eficienţa şi în acest sens precizăm că Registrul Auto Român are implementat un program prin care poate bloca în timp real utilizarea în trafic a autovehiculelor cu probleme tehnice grave şi care ar putea pune în pericol siguranţa participanţilor la trafic. Demersul face parte din strategia de dezvoltare a Registrului Auto Român şi adaptarea instituţiei la cele mai noi standarde europene. Prin această aplicaţie on-line se realizează înregistrarea instant în bazele de date ale RAR a raportului de control tehnic în trafic, precum şi tipărirea acestuia la momentul controlului prin utilizarea imprimantelor cu care au fost dotate laboratoarele destinate acestei activităţi. De asemenea, se pot realiza pe loc căutări în bazele de date ale RAR, astfel încât pentru fiecare vehicul supus controlului să fie disponibile în orice moment toate informaţiile concludente cu privire la caracteristicile tehnice menţionate în Cartea de identitate (CIV), cu privire la inspecţiile tehnice periodice (ITP) efectuate, dar şi la precedentele controale tehnice în trafic (CTT) la care a fost supus. Suplimentar, sunt înregistrate în timp real toate măsurile aplicate în urma rezultatelor controlului respectiv: reţinerea certificatului de înmatriculare, reţinerea permisului de conducere, imobilizarea autovehiculului şi/sau anularea ITP.

Vă precizăm că în Legea nr. 260 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, la art. 2 alin. (1) se stipulează: "Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada respectării cerinţelor tehnice specifice stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2), prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice", iar la art. 2 alin. (2) se menţionează: "Obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a respectării periodicităţii acestora, în funcţie de categoria de vehicul, revine deţinătorului certificatului de înmatriculare/înregistrare".

De asemenea, atât conducătorii auto cât şi deţinătorii autovehiculelor, inclusiv companiile, trebuie să ştie că anularea inspecţiei tehnice periodice conduce la suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului, conform prevederilor art. 11 alin. (45) din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu toate consecinţele legale ce decurg din aceasta.

Răspunderea punerii în circulaţie pe drumurile publice a unui vehicul care nu figurează înregistrat cu inspecţie tehnică periodică valabilă în baza naţională de date cu evidenţa ITP gestionată de RAR îi revine exclusiv deţinătorului certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului, RAR fiind exonerat de orice răspundere în această situatie. Atunci când se impune, conform legislaţiei aplicabile, vehiculele vor fi blocate automat în bazele de date ale RAR până la remedierea defecţiunilor şi/sau a neconformităţilor constatate şi înregistrate cores­punzător. Redobândirea certificatului de înmatriculare reţinut de către lucrătorii de la poliţia rutieră, în baza deficienţelor constatate de către inspectorii RAR, se poate realiza doar după promovarea unei inspecţii tehnice specifice, exclusiv în cadrul reprezentanţelor RAR.

Aşadar, proprietarii de vehicule şi utilizatorii acestora au obligaţia şi responsabilitatea de a-şi menţine vehiculele într-o stare tehnică bună în orice moment, atunci când sunt utilizate pe drumurile publice. Cu toate acestea, rezultatele activităţilor de verificare şi control au demonstrat clar că mulţi proprietari de vehicule nu îşi îndeplinesc permanent obIigaţiile astfel încât inspecţia tehnică periodică pentru vehicule este necesară pentru a se asigura faptul că proprietarii de vehicule şi utilizatorii acestora sunt conştienţi de obligaţiile care le revin şi să acţioneze în mod responsabil.

Dorim să reiterăm faptul că suntem extrem de implicaţi în asigurarea tuturor condiţiilor şi cerinţelor astfel încât prin efectuarea iTP şi a controlului tehnic în trafic (CTT) să se asigure readucerea vehiculelor aflate în exploatare la standardele de siguranţă rutieră şi mediu convenite.

Reporter: Anul trecut a fost lansată o aplicaţie prin intermediul căreia se poate verifica istoricul unui autoturism. Aveţi în plan lansarea de noi astfel de aplicaţii?

Radian Tufă: Începând cu luna martie 2019, Registrul Auto Român pune gratuit la dispoziţia tuturor celor interesaţi aplicaţia "Istoric Vehicul", care furnizează date pe care instituţia noastră Ie deţine şi Ie gestionează. Datele generate despre un autovehicul sunt: activităţile derulate la RAR şi numărul de kilometri înregistraţi în bordul maşinii (kilometri regăsiţi în baza de date a RAR sau a staţiilor ITP autorizate), existenţa/valabilitatea cărţii de identitate a vehiculului, câteva date tehnice şi de identificare, gradul de poluare, valabilitatea ITP.

În fotografiile ataşate puteţi observa eficienţa aplicaţiei "Istoric Vehicul" în ceea ce priveşte identificarea valorilor anormale indicate de odometrele unor autovehicule. De când a devenit func­ţională, aplicaţia a fost accesată de aproximativ 2,5 milioane de ori.

În momentul de faţă, Registrul Auto Român are în teste o versiune extinsă a aplicaţiei "Istoric Vehicul", care va conţine şi informaţii despre eventualele daune care au fost înregistrate Ia un anumit autovehicul. lnformaţiile despre eventualele daune nu provin din bazele de date ale RAR, instituţia noastră făcând demersurile necesare pentru a le obţine de la cei autorizaţi să le deţină şi să Ie gestioneze.

Reporter: Vă mulţumesc!

Opinia Cititorului ( 6 )

 1. Faptul ca, in situatia de urgenta, ITP-ul nu-si prelungeste valabilitatea, desi sunt restrictii clare de circulatie, pedepsite cu amenzi, arata imbecilitatea statului roman si a RAR la un loc.

  Pentru ca un om sa mearga la ITP, trebuie sa pregateasca masina, sa merga la spalatorie si sa gaseasca un service auto unde sa poata remedia eventuale probleme cu masina. 

  1. RAR este o gasca de hoti, departe de o institutie de verificare a starii tehnice similara din vest. Numirile politice, slujbele cumparate, spagile notorii primite fac ca lumea sa nu aiba nici un fel de incredere in RAR! Nu stiu cum ar trebui sa fie RAR dar indivizi ca asta sunt mai aproape de puscarie, de dealeri de masini noi decat de o functie legitima intr-un organism de certificare si control. Din experienta personala, functionarii RAR sunt niste hingheri spagari abuzivi si deasupra legii. Cu mici exceptii care fac pilula acceptabila.

   Sunt de parere ca institutiile sunt corupte iar RAR nu face exceptie pentru ca o masina poate fi scoasa din circulatie daca nu corespunde din punct de vedere tehnic..... pentru ca nu ma numar printre cei care nu au dat spaga nu voi acuza pe nimeni.... dar si la ultima verificare, desi vorbesc de o masina sub 10 ani, am dat spaga pentru ca un burduf de la planetara era un pic crapat, desi am schimbat ulterior , ca sa nu mai pierd o zi am dat spaga....

   Dragul meu, recunoaste maiestria ! Nu diminua meritele oamenilor! Oriunde in lume se poate obtine ITP sub rezerva efectuarii unor lucrari minore in interval de 2 sapt de exemplu. La noi nefiind nici o perioada de conformare, ba mai mult fara ITP nu poti circul nici macar catre un "booked MOT" te-au lucrat la psihic si ai bagat mana in buzunar. Daca nu ar fi fost priceputi, daca regulile nu ar fi de asa natura, ai fi plecat la service ca un carpanos fara sa plaesti nimic. Trebuie sa le admiri perversitatea pentru ca produce mult profit! Ceea ce tu ai crezut ca este spaga a fost de fapt TALHARIE din partea lor.

  In timp ce lumea circula cu masca pe figura, si cu declaratia in buzunar, a reinceput retorica ipocrita a masinilor vechi, din pacate. Ca si cand am dudui de bani dar nu vrem sa ne luam masina noua..

  Mai ramane sa inceapa, din nou si asiguratorii RCA sa ceara tarife duble (au facut-o in fiecare an).  

  Nimeni nu-si pune problema ca prostii care n-au mai miscat masina de o luna au platit si RCA si ITP si rovinieta si stau ca prostii cu masina nemiscata in paracare si cu toate valabile.  

  Despre cate accidente am citit toate aveau ca motiv nerespectarea regulilor de circulație .Acum vii să ne minți că accidentele au loc din cauza că mașinile sunt vechi .Trebuie sa fi prost ca noaptea sa crezi asemenea inepție spusa cu atâtea ifose .Ești incapabil pentru așa o funcție .

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS
BTPay
Nuclearelectrica

Curs valutar BNR

23 Oct. 2020
Euro (EUR)Euro4.8744
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1145
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5485
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.3849
Gram de aur (XAU)Gram de aur252.5738

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

AAGES GROUP
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
14 Noiembrie - Noaptea Muzeelor
Legal Accelerators
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie